Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HIDROLÓGIA ÉS HIDROGEOGRÁFIA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HIDROLÓGIA ÉS HIDROGEOGRÁFIA"— Előadás másolata:

1 HIDROLÓGIA ÉS HIDROGEOGRÁFIA
2013

2

3 Általános tájékoztató a hidrológia és hidrogeográfia kollégiumhoz
A félév hozzávetőleges tematikus és időbeli rendjét a mellékelt tanmenet mutatja. A kollokviumi jegy - jegymegajánlásként - a szemináriumi beszámolók, a szemináriumi aktivitás és a záródolgozat (utolsó órán) alapján kerül kialakításra. Az órák elméleti és gyakorlati része az adott anyagrész szerint változóan alakul, alkalmanként csak elmélet vagy csak gyakorlat lesz A választott (kijelölt)beszámolók irodalmát október első hetéig kell összegyűjteni, amikor is egyéni konzultáción beszéljük meg a szemináriumi beszámoló felépítését és főbb hangsúlyait. A beszámolók perc időtartamúak, és power pointos bemutatással szabad előadásban hangzanak el. A beszámolók kész power pointos anyagát legkésőbb a beszámoló előtti hét órájáig kell címemre megküldeni. Minden beszámolóhoz egy „korreferátum” (max 5 perc) tartozik, amit az adott beszámoló előtti óra végén beszélünk meg a szerzőkkel. Az anyag áttekintéséhez és a felkészüléshez az ajánlott irodalmat egy rövidebb és egy hosszabb összeállítás is tartalmazza (ez az irodalom nem azonos az egyes beszámolókhoz felhasználható irodalommal, de belőle természetesen azokhoz is lehet meríteni). Esetleges egyéni konzultációkra az órák után ill. a Matematikai-Földtudományi épület 227-es szobájában van lehetőség, Debrecen,

4 Beszámolók Watt-tenger és a watt jelenség Nov. 6
Nagy Csaba– Demeter Cintia 2. Vízmérési módszerek Nov. 13 Czövek Lilla - Benei Nóra 3. Árhullámok jellemzői és a Kárpát-medence árvíztípusai Nov. 13 Dajka Viktor – Senánszky Vera 4. Árvíztörténet (Magyarországon) és a magyar árvízvédelem kiépítése Nov. 27 Senánszky Vera – Gonda Csilla 5. Árvízvédelmünk problémái, perspektívái Nov. 27 Demeter Cintia – Nagy Csaba 6. Magyarországi tótípusok a Balaton kivételével (mesterséges tavak is) Dec. 4 Tamás Viktor – Berta Csaba 7. A Balaton és vize Dec. 4 Berta Csaba – Tamás Viktor 8. Ásvány- gyógy,- és hévizek (különös tekintettel a Hévízi-tóra) Dec. 11 Gonda Csilla – Dajka Viktor 9. Az ártézi víz és jelentősége Magyarországon Dec 11 Benei Nóra – Czövek Lilla

5 Ajánlott irodalom Hidrológia és hidrogeográfia tárgyhoz Almássy E.: Hidrológia – hidrográfia (Tankönyvkiadó, Bp. , 1977, p. 230) Bäcker T. Höriszt Gy. (1992): A Dunántúli középhegység fő karsztvízszintjeinek.... Hidrológiai Közlöny, 1992/5-6 pp Czaya E.: A Föld folyói (Gondolat, Budapest, 1988, p.212) Cseke-Gál- Zákonyi-Vitéz: 1977,1980, 1981,1982: Magyarország gyógyfürdői és fürdői (Panoráma, Budapest - 4 kötet országrészek szerint) Déri J. (1989): A Duna jeges árvizei évezredünkben (Hidr. Közl. 1989/3 pp ) G. Dietrich: Ozeanographie (Westermann, Braunschweig, 1970, p.118) Dunka-Fejér-Vágás (1996): A verítékes honfoglalás (Bp. p. 215) Fazekas L. (szerk.): Az 1998 novemberi felső-tiszai árvíz (Nyíregyháza, 2001, p.278) Felföldy L.: A vizek környezettana (Budapest, 1981, p. 290) Félegyházi E. – Kiss T. – Szabó J.: Természetföldrajzi gyakorlatok (Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2006,) Gierloff- Emden, H. G.: Geographie des Meeres (De Gruyter, 1980, p. 384) Gondár-Sőregi (1992): A depressziós Dunántúli középhegység (Természet Világa, pp ) Gorzó Gy. 1990: A Hévízi-tó vízminősége (Hidr. Közlöny, 1990/1) Horton, R. E.: Erosional development of streams and their drainage basins Bull. Geol. Am. America,, Vol. 56, 1945, pp Juhász J. Hidrogeológia (Budapest, 1976, p. 767) R. Keller: Gewässer ünd Wasserhaushalt des Festlandes (Teubner, Leipzig, 1962, p. 520) Kovács Dezső (főszerk.): 1979: Árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, víziutak Magyarországon OVH, Budapest, p. 734 Kurucz A. A tengerek földrajza (Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1982, p.475) Lászlóffy W. A Tisza (Akad. Kiadó, Budapest, 1982, p. 610)

6 Ajánlott irodalom (folytatás)
Machunka S. - Banczerowski J. (szerk.): A Balaton kutatásának évi eredményei MTA. Budapest, 2006, p. 115 Mádlné Szőnyi J: (1994): Hosszúperiódusú változás a Dunántúli középhegység... Hidr. Közl. pp Magyarország vízföldtani atlasza J. Marcinek: Das Wasser des Festlandes VEB Hermann Haack, Gotha/Leipzig, 1975, p. 224 Nagy László (főszerk.) 1971: A vízgazdálkodás fejlődése (Bp. p. 877) Németh E. Hidrológia és hidrometria (Budapest, 1954, p. 662) Pannon enciklopédia Puskás T. (szerk.): Magyarország felszíni vizei (Bp. 1967, p. 216) Putarich Dr. Ivánszky V.: Hidrológia (Újvidék, 2006, p.299) K. H. Schmidt: Der Fluss und sein Einzugsgebiet (Steiner, Wiesbaden, 1984, p.108) Somlyódy L (szerk) A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései (Magyarország az ezredfordulón) MTA, Budapest 2002, p.402. Somogyi S. .A XIX. századi folyószabályozások és ármentesítések földrajzi és ökológiai hatásai Magyarországon MTA Földrajztud. Kut. Int. Budapest, 2000, p. 302 Szabó J.: A víz földrajza In: Általános természetföldrajz I, Szerk. Szabó J. Eötvös Kiadó, Bp. 2013, Szabó J.: Egy különleges árapály övezet - a Watt-tenger vidéke. Földr. Közl. l983. pp Szabó J.: Az árvízvédelem néhány aktuális kérdése Magyarországon – a Tisza példáján Debreceni Szemle, 2004/1, pp Szabó J.: Érték – veszély – védelem a víz tükrében Debreceni Disputa, 2008/3 pp. 3-8. Teplán I. (szerk.): A Tisza és vízrendszere I. MTA, Budapest, 2003, p. 306 Újvári J.:Folyók, tavak. Tengerek Bukarest, 1962, p. 371 Várkonyi István (szerk.): 1971: Mégis a víz az úr - Tisza-völgyi árvíz, 1970 (Budapest, p.302) Ward, R. C.: Principles of hydrology London, 1975, p. 367

7 Tudományterület - élettelen természet- és műszaki t.
Tudományrendszerezés Tudomány (diszciplina) Tudományterület - élettelen természet- és műszaki t. - élettudományok - társadalom tudományok. Tudományág földtudományok Tudományszak hidrológia, földrajz (geográfia), stb Tudomány szakterület --- pl. természetföldrajz Tudomány szakág pl. vízföldrajz (hidrogeográfia)

8 A hidrológia és a vízföldrajz
Tárgya: a földi víz különböző megjelenési és mozgásformáinak, a földrajzi burokban való elterjedési sajátosságainak, az abban játszott szerepének vizsgálata Célja: feltárni és magyarázni a víz idő- és térbeli változásait a társadalmi hasznosítás, a fenyegetések elhárítása és a víz védelme érdekében

9 Részterületek – a földi helyzet szerint
Az atmoszféra vize (hidrometeorológia) Felszíni vizek (szűkebben vett hidrológia) Világtenger (oceánográfia – oceánológia) Szárazföldi vizek folyóvizek (potamológia) állóvizek (limnológia) szilárd víz (glaciológia) Felszín alatti vizek (hidrogeológia)

10 A VÍZ ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGAI

11 A víz halmazállapotai a nyomás és a hőmérséklet függvényében

12 A víz sűrűsége a hőmérséklet függvényében

13 A víz hőmérséklete és sűrűsége közötti összefüggés
0 °C jég kg/m3 0 °C-os víz 999,8 kg/m3 + 2°C 999,96 kg/m +4°C 1000,00 kg/m3 10 °C 999,60 kg/m3 20 °C 998,26 kg/m3 30 °C 995,6 kg/m3 40 °C 992,2 kg/m3

14


Letölteni ppt "HIDROLÓGIA ÉS HIDROGEOGRÁFIA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések