Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Új Széchenyi Terv gazdaságfejlesztési támogatási lehetőségei és a Nyugat-dunántúli Operatív Program félidei értékelése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Új Széchenyi Terv gazdaságfejlesztési támogatási lehetőségei és a Nyugat-dunántúli Operatív Program félidei értékelése."— Előadás másolata:

1 Az Új Széchenyi Terv gazdaságfejlesztési támogatási lehetőségei és a Nyugat-dunántúli Operatív Program félidei értékelése

2 Kettős cél információszolgáltatás a támogatások felhasználásáról, javaslattétel a tervezési folyamatokhoz Értékelési kérdések A ROP-ok által elért előrehaladás időarányosan megfelelő-e? A források területi abszorpciója összhangban van-e a ROP- okban kitűzött célokkal? Reálisak és teljesíthetőek-e a ROP-okban meghatározott indikátor célértékek? Az NYDOP félidei értékelésének célja, háttere

3 Az elemzés célja, háttere Pénzügyi vizsgálatok keretek lekötése, pályázatok darabszámának és forrásigényének összevetése, támogatás és projekt összköltség aránya, mindezek területi vetületei Szakmai vizsgálatok – indikátorok elemzése NYDOP-ban és akciótervben rögzített célértékek és a támogatott projektek által vállalt értékek összevetése A célértékek teljesíthetőségének vizsgálata

4 Programkörnyezet elemzése Stratégiai megfelelés vizsgálat Pénzügyi előrehaladás vizsgálata Szakmai előrehaladás vizsgálata Területi kohézió Következtetések, javaslatok Felépítés

5 Demográfia a régió népessége stagnál (GYMS megye kismértékben nő, a másik kettő csökken) általános iskolai tanulók száma 10%-al csökkent és között Gazdaság EU-átlaghoz képest 1,1%-os közeledés és között (60,1 % helyett 61,2%) foglalkoztatottság és között 1,7%-kal csökkent (válság hatásai Vas és Zala megyében erősebben érzékelhetők) a Letenyei, Pacsai, Zalaszentgróti, Zalakarosi, Vasvári és a Téti kistérségekben a munkanélküliség meghaladja a 10%-ot A programkörnyezet változása

6 Turizmus és között a hozzáadott érték csökkent! (Győr megyében átlagosan évi 900 M Ft-tal) vendégéjszaka szám nőtt (Vasban 40%-kal – Sárvár) a legfrekventáltabb településeken nem bővült jelentősen a szálláshely-kapacitás A programkörnyezet változása

7 alapvető összhang biztosított az OP és a kiírások között néhány tématerület csak közvetetten vezethető le az OP-ból pl. telephelyfejlesztés(!) belterületi utak fejlesztése, ASP központok néhány, az OP-ban szereplő beavatkozás nem jelent meg pályázati kiírás formájában pl. kísérletezési projektek, szociális városrehabilitáció, környezetvédelmi szolgáltatások, idősellátás Stratégiai megfelelés-vizsgálat

8 egészségturizmus alapvetően a kiemelt projektekben turisztikai fejlesztések pontszerűsége (programcsomag, szálláshely esetében vonzerőhöz történő kapcsolódás) környezetvédelmi fejlesztések esetében az indokoltság megjelenése nem elég erős területi preferenciák elenyésző súlya akcióterv transzparenciája – forrásátcsoportosítások és indoklásuk nyomon követhetősége kiválasztási kritériumok széttagoltsága Stratégiai megfelelés-vizsgálat

9 Prioritás Nyertes projektek megoszlása szervezettípusok szerint Központi költségvetési szervek és intézményeik Helyi, kisebbségi önkormányza tok és azok intézményei, társulásai Gazdálko dó szervezet ek, vállalkoz ások, szövetke- zetek Non-profit szerveze- tek Egyházak és intéz- ményeik Összesen 1. Regionális gazdaságfejlesztés 0,00%3,20%91,70%5,10%0,00%100% 2. Turizmusfejlesztés5,60%31,10%42,90%12,40%7,90%100% 3. Városfejlesztés0,00%94,90%5,10%0,00% 100% 4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 0,90%86,20%7,10%5,80%0,00%100% 5. Kistérségi közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése 1,13%94,35%0,00%2,26% 100% Összesen1,68%61,66%28,85%5,65%2,16%100% Szervezettípusok

10 Prioritás Megítélt támogatás és átlagos intenzitás és között Megítélt támogatás (Ft) Megítélt összköltség (Ft) Kedvezményezett által biztosított saját erő (Ft) Átlagos támogatás intenzitás (%) 1. Regionális gazdaságfejlesztés ,9% 2. Turizmusfejlesztés ,9% 3. Városfejlesztés ,5% 4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra ,8% 5. Kistérségi közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése ,5% Összesen ,2% Átlagos intenzitás

11 Igényelt támogatás OP szinten 1.Mosonmagyaróvári 2.Sopron-Fertődi 3.Kapuvári 4.Csornai 5.Győri 6.Téti 7.Pannonhalmai 8.Kőszegi 9.Csepregi 10.Szombathelyi 11.Sárvári 12.Celldömölki 13.Szentgotthárdi 14.Körmendi 15.Vasvári 16.Zalaszentgróti 17.Őriszentpéteri 18.Zalaegerszegi 19.Pacsai 20.Hévízi 21.Keszthelyi 22.Lenti 23.Letenyei 24.Nagykanizsai 25.Zalakarosi Kistérségek:

12 Megítélt támogatás OP szinten 1.Mosonmagyaróvári 2.Sopron-Fertődi 3.Kapuvári 4.Csornai 5.Győri 6.Téti 7.Pannonhalmai 8.Kőszegi 9.Csepregi 10.Szombathelyi 11.Sárvári 12.Celldömölki 13.Szentgotthárdi 14.Körmendi 15.Vasvári 16.Zalaszentgróti 17.Őriszentpéteri 18.Zalaegerszegi 19.Pacsai 20.Hévízi 21.Keszthelyi 22.Lenti 23.Letenyei 24.Nagykanizsai 25.Zalakarosi Kistérségek:

13 Egy főre jutó támogatás OP szinten 15.Vasvári 16.Zalaszentgróti 17.Őriszentpéteri 18.Zalaegerszegi 19.Pacsai 20.Hévízi 21.Keszthelyi 22.Lenti 23.Letenyei 24.Nagykanizsai 25.Zalakarosi 1.Mosonmagyaróvári 2.Sopron-Fertődi 3.Kapuvári 4.Csornai 5.Győri 6.Téti 7.Pannonhalmai 8.Kőszegi 9.Csepregi 10.Szombathelyi 11.Sárvári 12.Celldömölki 13.Szentgotthárdi 14.Körmendi Kistérségek:

14 PrioritásIndikátor Támogatott projektek célértéke OP célérték Előrehaladás az OP célérték %-ában 1,2,3.Teremtett munkahelyek száma % 1. Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalatok árbevételének növekedése (%) % 1. A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari parkok és ipari területek nagysága (ha) Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága (fő) Indikátorok

15 PrioritásIndikátor Támogatott projektek célértéke OP célérték Előrehaladás az OP célérték %-ában 2. A támogatott szálláshelyek kapacitás- kihasználtsága (%) 50, % 3. Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken (fő) % 4. A támogatott projektek keretében EU-s kritériumoknak megfelelő szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma (fő) % 4. A támogatott projektek keretében ár- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság (fő) % Indikátorok

16 PrioritásIndikátor Támogatott projektek célértéke OP célérték Előrehaladás az OP célérték %-ában 5. Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok száma (fő) % 5. Minőségi járóbeteg szakellátásban ellátottak számának növekedése (a fejlesztéssel érintett szakrendelések esetén) (fő) % 5. Szociális ellátással elért lakosság számának növekedése (fő) % Indikátorok

17 Rendszerszintű egyszerűsítések gyorsabb döntéshozatal (formai, jogosultsági és értékelési kritériumok számának csökkentése) adminisztráció egyszerűsítése (mellékletek csak a szerződéskötéshez) Stratégiai alapon indokolt támogatási fókuszok a közszolgáltatások fejlesztése esetén (szakpolitikai meghatározottság, (kis)térségi alapú integrált programok) Integrált programok megvalósítása (gazdaságfejlesztés, városfejlesztés, turizmus tématerületeken – kiírások a valós igényekre reagálva, a célcsoportokkal szorosan együttműködve alakuljanak ki) Regionális döntéshozatal, projektfejlesztési tevékenység erősítése (hátrányos helyzetű térségek) OP-ban szereplő, eddig meg nem hirdetett beavatkozások elindítása Javaslatok

18 Ipari parkok, iparterületek esetében komplexebb, városrehabilitációs jellegű, barnamezőre fókuszáló fejlesztések ösztönzése Klaszterek esetében markánsabb eredmények elvárása Turisztikai fejlesztések esetében a közcélú, vonzerőfejlesztési és a szolgáltatásfejlesztési célú projektek eltérő megítélése Szálláshelyek kapacitásbővítése nem, csak minőségfejlesztése javasolt TDM pályázat pénzügyi feltételeinek enyhítése Városfejlesztés esetén szociális városrehabilitáció elindítása, a magánbefektetések ösztönzése Környezetvédelmi fejlesztések esetében a környezeti érzékenység elvének erősítése a kiválasztás során

19 Kitörési pontok Egészségipar Zöld gazdaság Otthonteremtés Vállalkozásfejlesztés Tudomány-innováció Foglalkoztatás Közlekedésfejlesztés

20 Rendszerszintű változások 1. Elektronikus pályáztatás papíron csak adatlap Rövidebb adatlapok max. 8 oldal, 150 adatmező Egyszerűbb nyilatkozattétel egy „generális” nyilatkozat mellékletek száma 30 helyett legfeljebb 10

21 Rendszerszintű változások 2. Gyorsabb eljárások, gyorsabb kifizetések hiánypótlás egyszerűsítése (max egy alkalom) jelentések egyszerűsítése (csak a kifizetésekhez) kifizetés határideje 60 helyett 45 nap Rövidebb bírálati idő, automatikus értékelés kétfordulós rendszer megszűnik egyfordulós ill. automatikus eljárások Átgondolt, fejlesztési célokra koncentráló pályázatok kiszámíthatóság, tervezhetőség

22 Priority M EUR M EUR* 1.Economic development Tourism development Urban development Environmental protection and transport infrastructure Development of local and regional public services Total F UNDS OF WPOP *275,41 HUF/EUR

23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Polgár András vezető stratégiai tervező


Letölteni ppt "Az Új Széchenyi Terv gazdaságfejlesztési támogatási lehetőségei és a Nyugat-dunántúli Operatív Program félidei értékelése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések