Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Új Széchenyi Terv gazdaságfejlesztési támogatási lehetőségei és a Nyugat-dunántúli Operatív Program félidei értékelése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Új Széchenyi Terv gazdaságfejlesztési támogatási lehetőségei és a Nyugat-dunántúli Operatív Program félidei értékelése."— Előadás másolata:

1 Az Új Széchenyi Terv gazdaságfejlesztési támogatási lehetőségei és a Nyugat-dunántúli Operatív Program félidei értékelése

2 Kettős cél információszolgáltatás a támogatások felhasználásáról, javaslattétel a tervezési folyamatokhoz Értékelési kérdések A ROP-ok által elért előrehaladás időarányosan megfelelő-e? A források területi abszorpciója összhangban van-e a ROP- okban kitűzött célokkal? Reálisak és teljesíthetőek-e a ROP-okban meghatározott indikátor célértékek? Az NYDOP félidei értékelésének célja, háttere

3 Az elemzés célja, háttere Pénzügyi vizsgálatok keretek lekötése, pályázatok darabszámának és forrásigényének összevetése, támogatás és projekt összköltség aránya, mindezek területi vetületei Szakmai vizsgálatok – indikátorok elemzése NYDOP-ban és akciótervben rögzített célértékek és a támogatott projektek által vállalt értékek összevetése A célértékek teljesíthetőségének vizsgálata

4 Programkörnyezet elemzése Stratégiai megfelelés vizsgálat Pénzügyi előrehaladás vizsgálata Szakmai előrehaladás vizsgálata Területi kohézió Következtetések, javaslatok Felépítés

5 Demográfia a régió népessége stagnál (GYMS megye kismértékben nő, a másik kettő csökken) általános iskolai tanulók száma 10%-al csökkent 2004. és 2008. között Gazdaság EU-átlaghoz képest 1,1%-os közeledés 2006. és 2008. között (60,1 % helyett 61,2%) foglalkoztatottság 2004. és 2009. között 1,7%-kal csökkent (válság hatásai Vas és Zala megyében erősebben érzékelhetők) a Letenyei, Pacsai, Zalaszentgróti, Zalakarosi, Vasvári és a Téti kistérségekben a munkanélküliség meghaladja a 10%-ot A programkörnyezet változása

6 Turizmus 2004. és 2008. között a hozzáadott érték csökkent! (Győr megyében átlagosan évi 900 M Ft-tal) vendégéjszaka szám nőtt (Vasban 40%-kal – Sárvár) a legfrekventáltabb településeken nem bővült jelentősen a szálláshely-kapacitás A programkörnyezet változása

7 alapvető összhang biztosított az OP és a kiírások között néhány tématerület csak közvetetten vezethető le az OP-ból pl. telephelyfejlesztés(!) belterületi utak fejlesztése, ASP központok néhány, az OP-ban szereplő beavatkozás nem jelent meg pályázati kiírás formájában pl. kísérletezési projektek, szociális városrehabilitáció, környezetvédelmi szolgáltatások, idősellátás Stratégiai megfelelés-vizsgálat

8 egészségturizmus alapvetően a kiemelt projektekben turisztikai fejlesztések pontszerűsége (programcsomag, szálláshely esetében vonzerőhöz történő kapcsolódás) környezetvédelmi fejlesztések esetében az indokoltság megjelenése nem elég erős területi preferenciák elenyésző súlya akcióterv transzparenciája – forrásátcsoportosítások és indoklásuk nyomon követhetősége kiválasztási kritériumok széttagoltsága Stratégiai megfelelés-vizsgálat

9 Prioritás Nyertes projektek megoszlása szervezettípusok szerint Központi költségvetési szervek és intézményeik Helyi, kisebbségi önkormányza tok és azok intézményei, társulásai Gazdálko dó szervezet ek, vállalkoz ások, szövetke- zetek Non-profit szerveze- tek Egyházak és intéz- ményeik Összesen 1. Regionális gazdaságfejlesztés 0,00%3,20%91,70%5,10%0,00%100% 2. Turizmusfejlesztés5,60%31,10%42,90%12,40%7,90%100% 3. Városfejlesztés0,00%94,90%5,10%0,00% 100% 4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 0,90%86,20%7,10%5,80%0,00%100% 5. Kistérségi közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése 1,13%94,35%0,00%2,26% 100% Összesen1,68%61,66%28,85%5,65%2,16%100% Szervezettípusok

10 Prioritás Megítélt támogatás és átlagos intenzitás 2007. és 2010. között Megítélt támogatás (Ft) Megítélt összköltség (Ft) Kedvezményezett által biztosított saját erő (Ft) Átlagos támogatás intenzitás (%) 1. Regionális gazdaságfejlesztés 6 038 139 00913 452 918 5487 414 779 53944,9% 2. Turizmusfejlesztés16 782 971 38945 501 515 56328 718 544 17436,9% 3. Városfejlesztés7 887 593 54211 856 085 9513 968 492 40966,5% 4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 17 837 497 62019 870 241 5972 032 743 97789,8% 5. Kistérségi közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése 19 746 304 38922 827 194 1173 080 889 72886,5% Összesen68 292 505 949113 507 955 77645 215 449 82760,2% Átlagos intenzitás

11 Igényelt támogatás OP szinten 1.Mosonmagyaróvári 2.Sopron-Fertődi 3.Kapuvári 4.Csornai 5.Győri 6.Téti 7.Pannonhalmai 8.Kőszegi 9.Csepregi 10.Szombathelyi 11.Sárvári 12.Celldömölki 13.Szentgotthárdi 14.Körmendi 15.Vasvári 16.Zalaszentgróti 17.Őriszentpéteri 18.Zalaegerszegi 19.Pacsai 20.Hévízi 21.Keszthelyi 22.Lenti 23.Letenyei 24.Nagykanizsai 25.Zalakarosi Kistérségek:

12 Megítélt támogatás OP szinten 1.Mosonmagyaróvári 2.Sopron-Fertődi 3.Kapuvári 4.Csornai 5.Győri 6.Téti 7.Pannonhalmai 8.Kőszegi 9.Csepregi 10.Szombathelyi 11.Sárvári 12.Celldömölki 13.Szentgotthárdi 14.Körmendi 15.Vasvári 16.Zalaszentgróti 17.Őriszentpéteri 18.Zalaegerszegi 19.Pacsai 20.Hévízi 21.Keszthelyi 22.Lenti 23.Letenyei 24.Nagykanizsai 25.Zalakarosi Kistérségek:

13 Egy főre jutó támogatás OP szinten 15.Vasvári 16.Zalaszentgróti 17.Őriszentpéteri 18.Zalaegerszegi 19.Pacsai 20.Hévízi 21.Keszthelyi 22.Lenti 23.Letenyei 24.Nagykanizsai 25.Zalakarosi 1.Mosonmagyaróvári 2.Sopron-Fertődi 3.Kapuvári 4.Csornai 5.Győri 6.Téti 7.Pannonhalmai 8.Kőszegi 9.Csepregi 10.Szombathelyi 11.Sárvári 12.Celldömölki 13.Szentgotthárdi 14.Körmendi Kistérségek:

14 PrioritásIndikátor Támogatott projektek célértéke OP célérték Előrehaladás az OP célérték %-ában 1,2,3.Teremtett munkahelyek száma1315200066% 1. Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalatok árbevételének növekedése (%) 247340% 1. A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari parkok és ipari területek nagysága (ha) 179-- 2. Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága (fő) 1 683 960 -- Indikátorok

15 PrioritásIndikátor Támogatott projektek célértéke OP célérték Előrehaladás az OP célérték %-ában 2. A támogatott szálláshelyek kapacitás- kihasználtsága (%) 50,2545112% 3. Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken (fő) 271 11330 000903% 4. A támogatott projektek keretében EU-s kritériumoknak megfelelő szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma (fő) 10 22815 00068% 4. A támogatott projektek keretében ár- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság (fő) 81 664 30 000272% Indikátorok

16 PrioritásIndikátor Támogatott projektek célértéke OP célérték Előrehaladás az OP célérték %-ában 5. Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok száma (fő) 15 2198 000190% 5. Minőségi járóbeteg szakellátásban ellátottak számának növekedése (a fejlesztéssel érintett szakrendelések esetén) (fő) 78 333670 00012% 5. Szociális ellátással elért lakosság számának növekedése (fő) 57 41930 000191% Indikátorok

17 Rendszerszintű egyszerűsítések gyorsabb döntéshozatal (formai, jogosultsági és értékelési kritériumok számának csökkentése) adminisztráció egyszerűsítése (mellékletek csak a szerződéskötéshez) Stratégiai alapon indokolt támogatási fókuszok a közszolgáltatások fejlesztése esetén (szakpolitikai meghatározottság, (kis)térségi alapú integrált programok) Integrált programok megvalósítása (gazdaságfejlesztés, városfejlesztés, turizmus tématerületeken – kiírások a valós igényekre reagálva, a célcsoportokkal szorosan együttműködve alakuljanak ki) Regionális döntéshozatal, projektfejlesztési tevékenység erősítése (hátrányos helyzetű térségek) OP-ban szereplő, eddig meg nem hirdetett beavatkozások elindítása Javaslatok

18 Ipari parkok, iparterületek esetében komplexebb, városrehabilitációs jellegű, barnamezőre fókuszáló fejlesztések ösztönzése Klaszterek esetében markánsabb eredmények elvárása Turisztikai fejlesztések esetében a közcélú, vonzerőfejlesztési és a szolgáltatásfejlesztési célú projektek eltérő megítélése Szálláshelyek kapacitásbővítése nem, csak minőségfejlesztése javasolt TDM pályázat pénzügyi feltételeinek enyhítése Városfejlesztés esetén szociális városrehabilitáció elindítása, a magánbefektetések ösztönzése Környezetvédelmi fejlesztések esetében a környezeti érzékenység elvének erősítése a kiválasztás során

19 Kitörési pontok Egészségipar Zöld gazdaság Otthonteremtés Vállalkozásfejlesztés Tudomány-innováció Foglalkoztatás Közlekedésfejlesztés

20 Rendszerszintű változások 1. Elektronikus pályáztatás papíron csak adatlap Rövidebb adatlapok max. 8 oldal, 150 adatmező Egyszerűbb nyilatkozattétel egy „generális” nyilatkozat mellékletek száma 30 helyett legfeljebb 10

21 Rendszerszintű változások 2. Gyorsabb eljárások, gyorsabb kifizetések hiánypótlás egyszerűsítése (max egy alkalom) jelentések egyszerűsítése (csak a kifizetésekhez) kifizetés határideje 60 helyett 45 nap Rövidebb bírálati idő, automatikus értékelés kétfordulós rendszer megszűnik egyfordulós ill. automatikus eljárások Átgondolt, fejlesztési célokra koncentráló pályázatok kiszámíthatóság, tervezhetőség

22 Priority2007- 2013 M EUR 2011-2013 M EUR* 1.Economic development 83.935.4 2.Tourism development 135.751.3 3.Urban development 103.90 4.Environmental protection and transport infrastructure 106.831 5.Development of local and regional public services 95.721.8 Total 525.9139.5 F UNDS OF WPOP *275,41 HUF/EUR

23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Polgár András vezető stratégiai tervező


Letölteni ppt "Az Új Széchenyi Terv gazdaságfejlesztési támogatási lehetőségei és a Nyugat-dunántúli Operatív Program félidei értékelése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések