Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nyugat-dunántúli Operatív Program félidei értékelése Polgár András vezető stratégiai tervező Hévíz, 2011. február 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nyugat-dunántúli Operatív Program félidei értékelése Polgár András vezető stratégiai tervező Hévíz, 2011. február 17."— Előadás másolata:

1 A Nyugat-dunántúli Operatív Program félidei értékelése Polgár András vezető stratégiai tervező Hévíz, február 17.

2 Az elemzés célja, háttere Kettős cél –információszolgáltatás a támogatások felhasználásáról, –javaslattétel a tervezési folyamatokhoz Értékelési kérdések: –A ROP-ok által elért előrehaladás időarányosan megfelelő-e? –A források területi abszorpciója összhangban van-e a ROP- okban kitűzött célokkal? –Reálisak és teljesíthetőek-e a ROP-okban meghatározott indikátor célértékek?

3 Az elemzés célja, háttere Pénzügyi vizsgálatok –keretek lekötése, –pályázatok darabszámának és forrásigényének összevetése, –támogatás és projekt összköltség aránya, –mindezek területi vetületei Szakmai vizsgálatok – indikátorok elemzése –NYDOP-ban és akciótervben rögzített célértékek és a támogatott projektek által vállalt értékek összevetése –A célértékek teljesíthetőségének vizsgálata

4 Módszertan Megrendelő, felelős: RFÜ (ROP IH) –1-4. prioritás – adatbázisépítés: RFÜ, elemzés: külső szakértő, –5. prioritás – VÁTI április 15-i „pillanatfelvétel” Adatbázisépítés: június-augusztus Elemzés: október-november Információforrások: –EMIR –közreműködő szervezetek összesítései (indikátor minőségbiztosítás)

5 Felépítés Programkörnyezet elemzése Stratégiai megfelelés vizsgálat Pénzügyi előrehaladás vizsgálata Szakmai előrehaladás vizsgálata Területi kohézió Következtetések, javaslatok

6 Programkörnyezet változásai Demográfia –a régió népessége stagnál (GYMS megye kismértékben nő, a másik kettő csökken) –általános iskolai tanulók száma 10%-al csökkent és között Gazdaság –20%-os bővülés és között –foglalkoztatottság 2004 és 2009 között kismértékben javult (válság hatásai Vas és Zala megyében erősebben érzékelhetők) –Letenyei, Pacsai, Zalaszentgróti, Zalakarosi, Vasvári, Téti kistérségek (10% feletti munkanélküliség)

7 Programkörnyezet változásai Turizmus –hozzáadott érték csökkent! (Győr megyében) –vendégéjszaka szám nőtt (Vasban 40%-al – Sárvár) –a legfrekventáltabb településeken nem bővült jelentősen a szálláshely-kapacitás

8 Stratégiai megfelelés-vizsgálat Alapvető összhang biztosított az OP és a kiírások között néhány tématerület csak közvetetten vezethető le az OP-ból –pl telephelyfejlesztés(!) belterületi utak fejlesztése, ASP központok néhány, az OP-ban szereplő beavatkozás nem jelent meg pályázati kiírás formájában –pl. kísérletezési projektek, szociális városrehabilitáció, környezetvédelmi szolgáltatások, idősellátás

9 Stratégiai megfelelés-vizsgálat egészségturizmus csak a kiemelt projektekben turisztikai fejlesztések pontszerűsége (programcsomag, szálláshely esetében vonzerőhöz történő kapcsolódás) környezetvédelmi fejlesztések esetében az indokoltság megjelenése nem elég erős területi preferenciák elenyésző súlya (OP-ban szerepel) akcióterv transzparenciája – forrásátcsoportosítások és indoklásuk nyomon követhetősége kiválasztási kritériumok széttagoltsága

10 Területi szempontok – hátrányos helyzetű térségek

11 Szervezettípusok Prioritás Nyertes projekteken belül a szervezettípusok megoszlása Központi költségvetési szervek és intézményeik Helyi, kisebbségi önkormányza tok és azok intézményei, társulásai Gazdálko dó szervezet ek, vállalkoz ások, szövetkez etek Non-profit szervezet ek Egyházak és intézménye ik Összesen 1. Regionális gazdaságfejlesztés 0,00%3,20%91,70%5,10%0,00%100% 2. Turizmusfejlesztés5,60%31,10%42,90%12,40%7,90%100% 3. Városfejlesztés0,00%94,90%5,10%0,00% 100% 4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 0,90%86,20%7,10%5,80%0,00%100% 5. Kistérségi közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése 1,13%94,35%0,00%2,26% 100% Összesen1,68%61,66%28,85%5,65%2,16%100%

12 Átlagos intenzitás Prioritás megítélt támogatás (Ft) megítélt összköltség (Ft) Kedvezményezett által biztosított saját erő (Ft) Átlagos támogatás intenzitás (%) 1. Regionális gazdaságfejlesztés ,90% 2. Turizmusfejlesztés ,88% 3. Városfejlesztés ,50% 4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra ,80% 5. Kistérségi közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése ,50% Összesen ,17%

13 Területi szempontok I gényelt támogatás OP szinten

14 Területi szempontok Megítélt támogatás OP szinten

15 Területi szempontok Egy főre jutó támogatás OP szinten

16 Területi szempontok Igényelt támogatás OP szinten

17 Területi szempontok Megítélt támogatás OP szinten

18 Területi szempontok Egy főre jutó támogatás OP szinten

19 Igényelt és megítélt támogatás a Gazdaságfejlesztés prioritásban

20 Igényelt és megítélt támogatás a Turizmusfejlesztés prioritásban

21 Igényelt és megítélt támogatás a Városfejlesztés prioritásban

22 Igényelt és megítélt támogatás a Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra prioritásban

23 Igényelt támogatás a Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése prioritásban

24 Megítélt támogatás a Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése prioritásban

25 Indikátorok Prioritásindikátor támogatott projektek célértéke OP célérték előrehaladás az OP célérték %- ában 1,2,3.Teremtett munkahelyek száma % 1. Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalatok árbevételének növekedése (%) % 1. A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari parkok és ipari területek nagysága (ha) Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága (fő)

26 Indikátorok Prioritásindikátor támogatott projektek célértéke OP célérték előrehaladás az OP célérték %- ában 2. A támogatott szálláshelyek kapacitás- kihasználtsága (%) 50, % 3. Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken (fő) % 4. A támogatott projektek keretében EU-s kirtériumoknak megfelelő szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma (fő) % 4. A támogatott projektek keretében ár- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság (fő) %

27 Indikátorok Prioritásindikátor támogatott projektek célértéke OP célérték előrehaladás az OP célérték %- ában 5. Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok száma (fő) % 5. Minőségi járóbeteg szakellátásban ellátottak számának növekedése (a fejlesztéssel érintett szakrendelések esetén) (fő) % 5. Szociális ellátással elért lakosság számának növekedése (fő) %

28 Javaslatok Rendszerszintű egyszerűsítések –gyorsabb döntéshozatal –adminisztráció egyszerűsítése (mellékletek csak a szerződéskötéshez) Stratégiai alapon indokolt támogatási fókuszok a közszolgáltatások fejlesztése esetén (a forráskihelyezés alapja szakpolitikákban, térségi stratégiai programokban történő alátámasztottság) Integrált programok megvalósítása (gazdaságfejlesztés, városfejlesztés, turizmus tématerületeken) Regionális döntéshozatal, projektfejlesztési tevékenység erősítése (hátrányos helyzetű térségek) OP-ban szereplő, eddig meg nem hirdetett beavatkozások elindítása

29 Javaslatok Ipari parkok, iparterületek esetében komplexebb, városrehabilitációs jellegű, barnamezőre fókuszáló fejlesztések ösztönzése Klaszterek esetében markánsabb eredmények elvárása Turisztikai fejlesztések esetében a közcélú, vonzerőfejlesztési és a szolgáltatásfejlesztési célú projektek eltérő megítélése Szálláshelyek kapacitásbővítése nem, csak minőségfejlesztése javasolt TDM pályázat pénzügyi feltételeinek enyhítése Városfejlesztés esetén szociális városrehabilitáció elindítása, a magánbefektetések ösztönzése Környezetvédelmi fejlesztések esetében a környezeti érzékenység elvének erősítése a kiválasztás során

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Nyugat-dunántúli Operatív Program félidei értékelése Polgár András vezető stratégiai tervező Hévíz, 2011. február 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések