Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Vidék –és régiófejlesztési programok Székelyföldön MOLNÁR RÓBERT Álamtitkári tanácsos CSÍKSOMLYÓ, 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Vidék –és régiófejlesztési programok Székelyföldön MOLNÁR RÓBERT Álamtitkári tanácsos CSÍKSOMLYÓ, 2011."— Előadás másolata:

1 MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Vidék –és régiófejlesztési programok Székelyföldön MOLNÁR RÓBERT Álamtitkári tanácsos CSÍKSOMLYÓ, 2011. MÁJUS 20

2 MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM o A vidékfejlesztési program biztosítja Romániának a 2007-2013-as id ő szakra az Európai Mez ő gazdasági Alapból (FEADR), a vidékfejlesztésre vonatkozó forrásokhoz való hozzáférést o A vidék és régió fejlesztést csakis együtt lehet elképzelni, hiszen Románia területének 87,1% -ka rurális környezet, amelyen az ország összlakosságának 45,1% -ka él (megközelít ő leg 9,7 millió állampolgár) o A program célja az élhet ő, megfelel ő infrastrukturális háttérrel rendelkez ő, munkát és megélhetést biztosító vidéki térségek kialakítása, fenntartása, valamint – a más EU-s országokkal szemben –Románia társadalmi-gazdasági egyenl ő tlenségeinek, hátrányainak csökkentése o 2007-2013 között a FEADR 8.124,20 millió euró s pénzügyi támogatást biztosít a Nemzeti Vidékfejlesztési Programnak, amelyhez az állami költségvetésb ő l még 1.972,88 millió euró is hozzájárul CSÍKSOMLYÓ, 2011. MÁJUS 20

3 MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM CSÍKSOMLYÓ, 2011. MÁJUS 20 o A romániai agrárium strukturális hátrányai:  a privatizációs folyamatok során rengetek kisgazdaság alakult ki, a nagy földterületek feldarabolódtak  ezek legnagyobb része, nem bejegyzett gazdaság  úgy a földterületek, mint az itt elhasználódó munkaer ő, jóval az ország gazdasági potenciálja alatt teljesít  komoly problémát jelent a rurális környezet lakosságának elöregedése, a fiatal munkaer ő migrációja

4 MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM o A romániai agrárium er ő sségei:  dinamikus fellendülés az agroökológiai gazdálkodás terén  Európában Románia az egyik legfontosabb akácméztermel ő ország, a méhészeti ágazat rendkívül hatékony a nemzetközi piacon  számos megújuló energiaforrást megjelenése (energianövények, biogáz)  fejlett vízgazdálkodás, akvakultúra  a jó min ő ség ű, mez ő gazdaságra alkalmas területek aránya nagy CSÍKSOMLYÓ, 2011. MÁJUS 20

5 MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM CSÍKSOMLYÓ, 2011. MÁJUS 20 o A PNDR közösségi célú fejlesztései:  mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása  turisztikai tevékenységek ösztönzése  helyi szerepl ő k képzése és tájékoztatása, a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásának és végrehajtásának ösztönzése  a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások feljavítása (integrált közösségi és szolgáltató terek kialakítása, szociális földprogram, rendezett településkép kialakítása, parkok, terek környezeti állapotának feljavítása)  a vidéki örökség meg ő rzése, fenntartható fejlesztés

6 CSÍKSOMLYÓ, 2011. MÁJUS 20 Pályázatok öszegzett érték jelentése (RON)

7 CSÍKSOMLYÓ, 2011. MÁJUS 20

8 MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  112- Fiatal gazdák megtartása a vidéki környezetben támogatási összege 2007-2013 között : 337,2 millió euró, amelyb ő l ebben az évben, január-április intervallumban több mint 24 millió eurót fizettek ki 2007 óta 4.870 pályázatra kötött a minisztérium finanszírozási szerz ő dést, 100,6 millió euró értékben a támogatás értéke: 10.000 euró a 6 UDE méretű gazdaságok (minimális méret) esetén, míg a 6 UDE méretet meghaladó gazdaságok támogatsa 2.000 euró/UDE-vel növelhető. a gazdaságok legfennebb 25.000 euró értékű támogatásban részesülhetnek pályázatok leadási időszaka: Május 2-31 CSÍKSOMLYÓ, 2011. MÁJUS 20

9 MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  121-es intézkedés - Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése támogatási összege 2007-2013 között : 913,4 millió euró, amelyb ő l ebben az évben, január-április intervallumban több mint 28 millió eurót fizettek ki 2007 óta 1655 pályázatra kötött a minisztérium finanszírozási szerz ő dést, 613,8 millió euró értékben (a lehívható összeg 61%-nál tartunk) magánszemélyek továbbra is pályázhatnak, de csak azzal a feltétellel, amennyiben vállalják, hogy a projekt finanszírozásáig kiváltják engedélyeiket legkisebb pályázható támogatás: 5.000 de Euro pályázatok leadási időszaka: Április 1-29 CSÍKSOMLYÓ, 2011. MÁJUS 20

10 MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  123-as intézkedés - Mez ő gazdasági és erdészeti termékek hozzáadott értékének növelése támogatási összege 2007-2013 között : 581,7 millió euró, amelyb ő l ebben az évben, január-április intervallumban több mint 19 millió eurót fizettek ki 2007 óta 478 pályázatra kötött a minisztérium finanszírozási szerz ő dést, 482 millió euró értékben (a lehívható összeg 82,86%-ál tartunk) mikro-, kis-és középvállalkozások: a beruházás összköltségvetésének 50%- a támogatható, legfennebb 2 millió euró/ projekt értékben (társulási formák esetében 3 millió euró/ projekt) legkisebb pályázható támogatás : 5.000 de Euro pályázatok leadási id ő szaka: Március 1-31 CSÍKSOMLYÓ, 2011. MÁJUS 20

11 MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  125-ös intézkedés - A mez ő gazdaság és az erdészet fejl ő déséhez és alkalmazkodásához kapcsolódó infrastruktúra támogatása támogatási összege 2007-2013 között : 483,2 millió euró, 2007 óta 139 pályázatra kötött a minisztérium finanszírozási szerz ő dést, 158,9 millió euró értékben (a lehívható összeg 32,88%-nál tartunk) erdészeti úthálózat kiépítése, korszerűsítése: legtöbb 1.500.000 euró mezőgazdasági vagy erdészeti talajok javítását célzó beavatkozások: 1.500.000 euró közösséget részlegesen szolgáló projektek: 750.000 euró pályázatok leadási időszaka: Május 2-31 és Július 1 – 29 CSÍKSOMLYÓ, 2011. MÁJUS 20

12 MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  221-es intézkedés - Mez ő gazdasági földterületek els ő erd ő sítése támogatási összege 2007-2013 között : 229,3 millió euró, amelyb ő l ebben az évben, január-április intervallumban több mint 5 millió eurót fizettek ki 2007 óta 3 pályázatra kötött a minisztérium finanszírozási szerz ő dést, 7 millió euró értékben (a projektek a SAPARD programból kerültek ki) támogatás kérhet ő erdészeti ültetvények létesítésére, területápolási költségekre (5 éves időszakra), az erdősítés miatti jövedelem kiesés fedezésére (15 éves időtartamra) az intézkedésnek idén 4 kérésleadási periódusa lesz : Február 1- 28, Május 1-31, Szeptember 1-30, és December 2 – 30 CSÍKSOMLYÓ, 2011. MÁJUS 20

13 MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  312-es intézkedés - Mikro-vállalkozások létrejöttének támogatása támogatási összege 2007-2013 között : 385,2 millió euró, amelyb ő l ebben az évben, január-április intervallumban közel 40 millió eurót fizettek ki 2007 óta 1664 pályázatra kötött a minisztérium finanszírozási szerz ő dést, 243,8 millió euró értékben az intézkedés keretében támogathatók a nem mez ő gazdasági jelleg ű, gazdaságon kívül végzett tevékenységek ( PFA, orvosi és állatorvosi rendelők, kézműves tevékenységek, családi vállalkozások ) Pályázatok leadási időszaka: Május 2-31 CSÍKSOMLYÓ, 2011. MÁJUS 20

14 MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  322-es intézkedés - Falvak felújítása, a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások javítása, vidéki örökség meg ő rzése támogatási összege 2007-2013 között : 1.570,1 millió euró, amelyb ő l ebben az évben, január-április intervallumban több mint 78 millió eurót fizettek ki 2007 óta 612 pályázatra kötött a minisztérium finanszírozási szerz ő dést, 1.535,9 millió euró értékben (a lehívható összeg 97,82%-nál tartunk) a támogatás d.) alintézkedése, kifejezetten az árvízsújtotta településeken, illetve a károsult m ű szaki infrastruktúrákon kíván segíteni. A támogatás fels ő értéke 1,5 millió euro/projekt kérésleadási periódusa vérhatóan 2011. Július 1-29 CSÍKSOMLYÓ, 2011. MÁJUS 20

15 MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM B ő vebb információk: www.madr.ro robert.molnar@madr.ro Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Vidék –és régiófejlesztési programok Székelyföldön MOLNÁR RÓBERT Álamtitkári tanácsos CSÍKSOMLYÓ, 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések