Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A LEADER PROGRAM (ÉS) A CIVIL SZFÉRA BÉKÉSCSABA, 2011. JANUÁR 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A LEADER PROGRAM (ÉS) A CIVIL SZFÉRA BÉKÉSCSABA, 2011. JANUÁR 27."— Előadás másolata:

1 A LEADER PROGRAM (ÉS) A CIVIL SZFÉRA BÉKÉSCSABA, JANUÁR 27.

2 A KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT  220 tag  18 település  67 non-profit tag  2007 – 2013 között 1,5 milliárd Ft a „Sokszín ű természet, sokszín ű társadalom a Körösök Völgyében” c. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia keretében támogatott fejlesztésekre

3 LEHETŐSÉGEK/EREDMÉNYEK VIDÉKFEJLESZTÉSI JOGCÍMEK  Falumegújítás –és fejlesztés,  Vidéki örökség meg ő rzése,  Turisztikai tevékenységek ösztönzése, A 3 jogcímre benyújtott 37 db pályázatból 16 db-ot non-profit ügyfél, ebb ő l 10 db-ot egyházi jogi személy nyújtott be! A már elbírált pályázatok közül 5 non-profit szervezet kapott, összesen 161 millió Ft támogatást, melyb ő l 4 egyház, átlagosan 33 millió Ft-os projekteket valósíthat meg.

4 LEHETŐSÉGEK/EREDMÉNYEK LEADER JOGCÍMEK JOGCÍM RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS (Ft) BEÉRKEZETT KÉRELMEK SZÁMA (db) TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (db) MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (Ft) FENNMARADÓ ÖSSZEG (Ft) KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁS ALAPÚ FEJLESZTÉS KÉPZÉS RENDEZVÉNY TÉRSÉGEN BELÜLI SZAKMAI EGYÜTTM Ű KÖDÉS TÉRSÉGEK KÖZÖTTI ÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTM Ű KÖDÉS Els ő körben nem volt meghirdetve TERVEK, TANULMÁNYOK Nem került meghirdetésre ÖSSZESEN

5 TAPASZTALATOK  KEVÉS SZÁMÚ BEÉRKEZETT PÁLYÁZAT – NAGY ARÁNYÚ ELTÉRÉSEK AZ EGYES JOGCÍMEK ÉS CÉLTERÜLETEK KÖZÖTT  PÁLYÁZATOK NAGY RÉSZE GYENGE MIN Ő SÉGET KÉPVISEL  RENDKÍVÜL BONYOLULT A RENDSZER  A PÁLYÁZÓK JELENT Ő S RÉSZÉVEL NINCS KAPCSOLATA A MUNKASZERVEZETNEK

6 LEHETŐSÉGEK/EREDMÉNYEK JOGCÍMCÉLTERÜLETRENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS (Ft) KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉSCivil fejleszt ő központok, Kézm ű ves alkotóm ű helyek VÁLLALKOZÁS ALAPÚ FEJLESZTÉSBemutató gazdaságok, Logisztikai központok KÉPZÉS Kézm ű ves tevékenységek, Turisztikai szolgáltatás, Üzleti menedzsment RENDEZVÉNY Hagyomány ő rz ő és gasztronómiai fesztiválok, Közösségépít ő programok, Roma kisebbség felzárkóztatása, Környezettudatosság er ő sítése TÉRSÉGEN BELÜLI SZAKMAI EGYÜTTM Ű KÖDÉS Hálózatépítés (civil szféra, turisztikai szolgáltatók, helyi termék el ő állítás) TÉRSÉGEK KÖZÖTTI ÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTM Ű KÖDÉS Oxenweg, kapcsolatépítés a szomszédos országokban

7 LEADER PROGRAM ÁTALAKÍTÁSA ÉS A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK FELÜLVIZSGÁLATA KÖZPONTI SZINTEN  FORRÁSÁTCSOPORTOSÍTÁS  ELJÁRÁSRENDEK EGYSZER Ű SÍTÉSE ÉS RÖVIDÍTÉSE  LEADER SZEMLÉLET ER Ő SÍTÉSE

8 LEADER PROGRAM ÁTALAKÍTÁSA ÉS A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK FELÜLVIZSGÁLATA HELYI SZINTEN  TARTALMI  PÉNZÜGYI  FÖLDRAJZI ALAPÚ HVS FELÜLVIZSGÁLAT LEADER ALAPÚ FELÜLVIZSGÁLAT  Együttm ű ködés,  Alulról építkezés,  Integrált megközelítés  Területspecifikusság  Innováció  Helyi finanszírozás és menedzsment  Hálózatépítés

9 KAPCSOLÓDÁSI PONTOK  1698/2005/EK RENDELET – KERETFELTÉTELEK (milyen célra, kinek, mekkora támogatási intenzitással, mely településeken nyújtható támogatás)  MI KELL A CIVIL SZEKTORNAK?  MIT TUD NYÚJTANI A CIVIL SZEKTOR?

10 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! ELÉRHETŐSÉGEK Tel.: Mobil: Web: Postacím: 5600 Békéscsaba, Pf Iroda: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10.


Letölteni ppt "A LEADER PROGRAM (ÉS) A CIVIL SZFÉRA BÉKÉSCSABA, 2011. JANUÁR 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések