Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dojcsánszki Ádám III. évf. Történelem-Földrajz minor 2014. május Az Európai Unió Költségvetése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dojcsánszki Ádám III. évf. Történelem-Földrajz minor 2014. május Az Európai Unió Költségvetése."— Előadás másolata:

1 Dojcsánszki Ádám III. évf. Történelem-Földrajz minor 2014. május Az Európai Unió Költségvetése

2 Az Európai Unió éves költségvetése 150,9 milliárd euro (2013. évi adatok szerint). Ez abszolút értékben óriási összeg, ugyanakkor azonban mindössze 1%-a az EU- tagországok által évente megtermelt vagyonnak. A költségvetési források legnagyobb részét az EU az uniós polgárok és közösségek életminőségének javítására fordítja: az összeg jelentős hányada a szegényebb régiók és társadalmi csoportok támogatását szolgálja, illetve a munkahelyteremtést és a növekedést segíti Unió-szerte.

3 Az, hogy az EU a költségvetési forrásokból mennyit és mire költ, demokratikus döntéshozatali folyamat eredménye. Minden évben: az Európai Bizottság javaslatot tesz a következő évi költségvetésre, amely az összes szakpolitikát és programot lefedi; ezt követően pedig az Európai Unió Tanácsának tagjai és az Európai Parlament megválasztott képviselői döntést hoznak a kiadási tervekről. Utólag a Bizottságnak jelentésben kell beszámolnia a Parlamentnek arról, mire költötte el az EU a rendelkezésre álló pénzt. Ezen túlmenően az Európai Számvevőszék is ellenőrzi a kiadásokat.

4 Az EU bevétele különféle forrásokból származik. Nem pusztán a tagállami hozzájárulások alkotják: az Uniónak saját forrásai is vannak, mégpedig az Unión kívülről érkező termékekre kivetett importvámok, továbbá az egyes országok által kivetett hozzáadottérték-adó bizonyos hányada. Az EU különféle bevételi forrásokkal rendelkezik, amelyeket saját működésére és tevékenységeire fordíthat, és ezek biztosítják, hogy célkitűzéseinek megfelelően képes legyen a régiók és a fejlődő vidéki térségek közötti gazdasági egyenlőtlenségek mérséklésére. Az EU nevében a tagállamok gyűjtik össze a bevételeket.

5 A három fő jövedelemforrás a következő: valamennyi ország bruttó nemzeti jövedelmének 0,73%-a, ami az EU költségvetésének kétharmadát teszi ki. Az egyes uniós tagállamok hozzájárulásának mértékét alapvetően a szolidaritás és a fizetőképesség elvét figyelembe véve számították ki. Ha ez azonban túlzott terhet ró egyes országokra, kiigazításra kerülhet sor; az úgynevezett hagyományos saját források, vagyis az Unión kívülről érkező termékekre kivetett importvámok; az egyes uniós országok harmonizált hozzáadottérték- adójából származó jövedelem bizonyos hányada.

6 Az EU a költségvetési forrásokat többek között az alábbi célok megvalósítására fordítja: új készségek oktatása és a vállalkozások innovációs és munkahelyteremtő tevékenységének ösztönzése; a környezetvédelem elősegítése, valamint az életminőség javítása a vidéki térségek és a régiók fejlesztése révén; a materiális infrastruktúra kiépítése: olyan utak, vasutak, hidak, villamos távvezetékek és gázvezetékek létrehozása, amelyek az EU legtávolabbi sarkait is bekapcsolják a kontinens vérkeringésébe; a kulturális sokszínűség és az oktatási csereprogramok támogatása; árvizek és földrengések esetén sürgősségi segítségnyújtás a rászorulóknak.

7 Fontos globális szereplőként az Uniónak az Európán kívüli országokkal szemben is vannak bizonyos kötelezettségei: elő kell mozdítania a gazdasági és társadalmi fejlődést fenn kell tartania a békét segítenie kell a katasztrófák és konfliktusok áldozatain.

8 Az EU különösen tevékeny szerepet játszik az alábbi három országcsoport életében: azok a fejlődő országok, amelyekhez egyes uniós országokat szoros történelmi szálak fűznek, különösen Afrikában, valamint a karibi és a csendes-óceáni régióban az EU keleti határai és a Földközi-tenger mentén fekvő feltörekvő gazdaságok az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országok

9 A 3 legnagyobb kiadási terület (2013-as adatok) Az Unió a büdzsé 46,8%-át arra fordítja, hogy az EU versenyképesebbé váljon, és hogy a szegényebb országokban/régiókban fellendüljön a fejlődés A források 29,1%-a piaci vonatkozású kiadásokat és közvetlen támogatásokat finanszíroz. A közvetlen támogatások ma már függetlenítve vannak a termeléstől, ezért nem ösztönzik a túltermelést. Azt hivatottak biztosítani, hogy elfogadható áron mindenki hozzájusson biztonságos élelmiszerekhez, a gazdák pedig méltányos jövedelemre tegyenek szert, többek között a környezet megőrzése terén végzett munkájukért. A költségvetési kiadások 10,7%-át az EU a vidékfejlesztés, a környezetvédelem és a halászat finanszírozására különíti el.

10 (http://europa.eu/pol/financ/index_hu.htm)

11 Az uniós költségvetés kiadásai nagyjából hat fő kategóriára bonthatók. A költségvetést jelenleg legnagyobbrészt a növekedésre és a foglalkoztatás bővítésére, továbbá a régiók közötti gazdasági egyenlőtlenségek mérséklésére fordítják. Jelentős hányadát költik mezőgazdaságra, vidékfejlesztésre, halászatra és környezetvédelemre. A terrorizmus, a szervezett bűnözés és az illegális bevándorlás elleni küzdelem további költségvetési kategóriát alkot.

12 http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/expenditure/index_hu.htm

13 Európai Számvevőszék Az európai közösségi pénzügyek revíziójával foglalkozó testület, amit a tagállamok kormányai által kötött szerződés hozott létre (1975. július 22 – hatályban 1977. január 1-től) Székhelye: Luxembourg Tagok száma: 15 fő, hatéves ciklus, Tanács választja meg

14 Európai Számvevőszék feladata az EU pénzügyi irányításának a fejlesztése és a közpénzek felhasználásáról történő jelentéstétel a közösségi pénzek befolyásának és felhasználásának ellenőrzése („az Unió pénzügyi lelkiismerete”) Előterjeszti az Unió vagy egyes szerveinek költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentést – utólagos ellenőrzés Bármely időpontban véleményt nyilváníthat a folyó költségvetést érintő ügyekben – költségvetés nyíltsága és átláthatósága

15 Európai Bizottság A Bizottság a Tanáccsal és a Parlamenttel együtt az EU pénzügyi keretében meghatározza az EU hosszú távú költségvetési prioritásait. Emellett a Parlament és a Tanács általi jóváhagyás céljából elkészíti az éves költségvetést, és felügyeli, hogyan költik el - például az ügynökségek és a nemzeti és regionális hatóságok - az uniós forrásokat. A Bizottság költségvetési gazdálkodását a Számvevőszék ellenőrzi. A Bizottság kezeli az uniós szakpolitikák (pl. a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés), továbbá egyes programok, például az Erasmus diákcsereprogram finanszírozását.

16 Források: http://europa.eu/pol/financ/index_hu.htm http://europa.eu/about-eu/basic- information/money/expenditure/index_hu.htm http://hvg.hu/cimke/uni%C3%B3s_k%C3%B6lts%C3 %A9gvet%C3%A9s http://www.corvinusembassy.com/ep/?page=7&corvin a=7&content=43&level=3

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dojcsánszki Ádám III. évf. Történelem-Földrajz minor 2014. május Az Európai Unió Költségvetése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések