Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NÖVÉNYSZERVEZETTAN Sejttan és szövettan 4. előadás Szövettan A másodlagos fásszár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NÖVÉNYSZERVEZETTAN Sejttan és szövettan 4. előadás Szövettan A másodlagos fásszár."— Előadás másolata:

1 NÖVÉNYSZERVEZETTAN Sejttan és szövettan 4. előadás Szövettan A másodlagos fásszár

2 A másodlagos fásszár jellemzése -Fatörzs: másodlagosan vastagodott fásszár -Részei: fatest, kambium, háncstest, héjkéreg -Az évgyűrű: az egyazon évben keletkezett faelemek összessége -Szerkezete: tavaszi (korai) pászta – tág üregű, vékony falú, zömében szállító elemek nyári (késői) pászta – szűk üregű, vastag falú, ellaposodó, zömében szilárdító elemek -Évgyűrűhatár

3 -Az évgyűrűk megjelenése: -KM: koncentrikus körökkormeghatározás (de: álévgyűrűk, évgyűrűképződés elmaradása) -HM (sugárm.): sávok -Az évgyűrű jellemzése: -Szélessége: faji jelleg, egyed kora, környezeti tényezők, állományviszonyok -Geszt: a fatest belső, elhalt része -váladék, gyanta, tilliszek, gesztesítő anyagok (cseranyagok) -Szíjács: a fatest külső, működő (vízszállító) része -Színes gesztű fák: tölgy, akác, dió, szil -Színtelen gesztű fák: nyár, fűz

4 A másodlagos fásszár jellemzése Metszési síkok -Keresztmetszet (bütümetszet) -Faelemek KM, bélsugarak HM, évgyűrűs szerkezet -Sugármetszet (radiális metszet) -Faelemek HM, bélsugarak HM, évgyűrűs szerkezet -Húrmetszet (tangenciális m.) -Faelemek HM, bélsugarak KM Kereszt-, bütüm. Sugárm. Húrm.

5 A fenyők fateste Elemei: tracheida, (faparenchima)

6 A fenyők fateste -1. A fenyők tracheidáinak típusai: -Hossztracheidák -(rosttracheidák – az őszi pászta vastag falú, szűk üregű elemei) -Kereszttracheidák (bélsugártracheidák) -A fenyők tracheidáinak jellemzése: -Hosszuk: 2-5(-10)mm -Átmérőjük: 15-80 μm -Elhelyezkedésük: radiális sorokba rendezetthasíthatóság

7 -A hossztracheidák -Korai pásztában: tág üregűek, vékony falúak, sok és nagy udvaros gödörkével -Késői pásztában: főképp szilárdítanak, szűk üregűek, vastagodott falúak, kevesebb és keskenyebb nyílású udvaros gödörkével -Az évgyűrűn belüli elkülönülés mértéke: -Falvastagodás csupán az évgyűrű közelében (Juniperus, Chamaecyparis) -Fokozatos átmenet (Picea spp.) -Határozott elkülönülés (Larix, Pseudotsuga) -A kereszttracheidák (bélsugártracheidák) -Bélsugarak peremén, keresztirányú szállítás -A gyantajárat nélküli fenyőkben ált. nincs.

8 -A fenyők tracheidáinak sejtfalvastagodása: -Udvaros gödörkés – mindig jelen van, - helyzete: radiális falon - jell. bélyegek: pórus, tórusz, szájnyílás – alak, méret, helyzet elhelyezkedés a tracheidán: szórtan 1 vagy több sorban opponált (Larix, Sequoia) alternált (Araucaria) - Spirális - jellemzően: Taxus, Pseudotsuga, Torreya, Cephalotaxus - véletlenszerűen: Picea, Larix - Különleges megalakulású vastagodások: Sanio-féle bordák Kallitroid vastagodás

9 -A fenyők tracheidáinak sejtfalvastagodása: -Udvaros gödörkés: elhelyezkedés: - - Spirális: - Különleges megalakulású: Sanio-féle bordák Kallitroid vastagodás cédrus

10 -A fenyők tracheidáinak sejtfalvastagodása: -Az udvaros gödörkék megalakulása:

11 -2. A fenyők faparenchimái: -Feladata: szállítás és raktározás, (kiválasztás: gyanta) -Megjelenése: kevés, vagy hiányzik (pl. Taxus) szórt, terminális, csoportos -Szórt megjelenés: főképp a gyantajárat nélküli fenyőkben (Juniperus, Libocedrus, Cupressus, Sequoia) -Terminális megjelenés: kevés, az évgyűrűhatár mentén (Pseudotsuga, Larix) -Csoportos megjelenés: gyantajáratok körül (Picea, Larix, Pseudotsuga, Pinus)

12 -3. A fenyők bélsugarai: -Szélessége: 1 sejtsor (esetleg 2 - Sequoia, Cupressus) -Magassága: alacsony (4-6 sejt) - Taxus, Juniperus középmagas (15 sejt) - Cryptomeria magas (30< sejt) - Abies, Podocarpus -Bélsugárgyantajárat: közepén, vagy excentrikusan (Larix) - kapcsolat a hosszgyantajáratokkal.

13 -A bélsugár elemei: -homogén (csak parenchima sejtekből) - GyJ nélküli fenyők -heterogén (parenchimából és tracheidákból) -Bélsugártracheidák: ált. a bélsugarak szélein különálló bélsugár (Ch. nootkatensis, fiatal Pinus) -A bélsugártracheidák sejtfalvastagodása: -kis udvaros gödörkés -spirális (Pseudotsuga, Picea) -sima (öttűs Pinus fajok) -csapos (2-3 tűs Pinus fajok) -A kereszteződési mező sejtfalvastagodása: -Ablakos - 2 és 5-tűs Pinus fajok -Pinoid - néhány Pinus -Piceoid - Picea, Larix, Pseudotsuga -Cupressoid - Cupressus, Taxus, Araucaria -Taxodioid - Taxodium, Sequoia, Cedrus, Thuja

14 -A bélsugár elemei: -A kereszteződési mező sejtfalvastagodása: -Ablakos - 2 és 5-tűs Pinus fajok -Pinoid - néhány Pinus -Piceoid - Picea, Larix, Pseudotsuga -Cupressoid - Cupressus, Taxus, Araucaria -Taxodioid - Taxodium, Sequoia, Cedrus, Thuja

15 A lombos fák fateste -Elemei: -Szállító elemek: trachea, tracheida -Szilárdító elemek: farost, rosttracheida, pótlórost -Élő elemek (raktározó): faparenchima, bélsugárparenchima

16 -A trachea (edény): -Csak lombos fáknál -Kialakulása: tracheatagok fúziója, harántfalak felszívódása, ill. perforációja Harántválaszfal Harántválaszfalak Perem perforációMásodlagos sejtfalvastagodás TeljesRészleges létrás, hálós, likacsos

17 -A trachea (edény): -Csak lombos fáknál -Kialakulása: tracheatagok fúziója, harántfalak felszívódása, ill. perforációja -ősibb megjelenés: hosszú tracheatag, ferde harántfal -fejlettebb forma: rövid, széles tracheatag, vízszintes harántfal -A tracheatagok átlagos mérete (μm): -Juhar - 300 -Vadgesztenye - 350 -Hárs - 400 -Nyár - 500 -Tölgy - 100-400Gyertyán - 400-700 -Kőris - 150-250Dió - 100-600 -Nyír - 300-600Bükk - 300-700 -Fűz - 200-450Platán - 320-880 -A tracheák mérete: néhány cm - néhány m (liánok)

18 -A tracheák sejtfalvastagodása: - udvaros gödörkés, gödörkés, spirális -tilliszesedés -A trachea-áttörés (edényáttörés) -teljes (tölgy, szil, gesztenye, kőris) -részleges -létrás (nyír, éger, platán) -hálós -likacsos

19 -A tracheák alakja és elrendeződése (KM): -szabályos kör (dió, juhar) -ovális (szelídgesztenye) -szögletes (hárs, gyertyán) -Átmérője: 20-500 μm (faj-, életkor-, évszakfüggő) -Elrendeződése: -Gyűrűslikacsúak (tölgy, akác, kőris, szil) -Szórtlikacsúak (dió, nyír, bükk, éger, juhar, erdei gyüm., nyár-fűz) -Elhelyezkedés: magányos, iker, sugár, csoport -HM: -Hosszirányú barázdák - edényvonalak -Sima szövetű fa - hosszú edényvonal -Fodros szövetű fa - rövid edényvonal

20 -A tracheida (áledény): Közös bélyegeik: udvaros-gödörkés sejtfalvastagodás, holt sejtek trachea és rost közötti átmeneti formák sora Hosszuk: 1 mm, szélességük 0,05 mm Három fő forma: edénytracheida, vazicentrikus-tracheida, rosttracheida

21 Edénytracheida : –előfordulásuk vertikális sorokban –ritka, csak egyes fajokban (nyír, bükk, szil, ostorfa) Vazicentrikus-tracheida : –tracheák szomszédságában, –rövid, vékony falú, –sok kis udvaros-gödörkével (tölgy, szelídgesztenye) Rosttracheidák : leggyakoribb előfordulási forma –a farosthoz (libriform rost) hasonló alak, –fő funkció: szilárdítás (rostnak is tekinthető). –Kevés, keskeny szájú udvaros-gödörke. –(bükk, platán, nyír, gesztenye, madárberkenye szelídgesztenyénél pl. a fatest alapállománya)

22 Farost (libriform rost) –A fatest alapállománya, szilárdít, holt (kiv. élő - hegyi juhar). –Keményfáknál: szűk átméretű, vastag falú; –Puhafáknál kerek KM, vékonyabb falú. A farost hossza: 0,6-2,3 mm, szélessége: 0,01-0,05 mm. (őszi pásztában hosszabbak, a törzs déli oldalán rövidebbek.)

23 Farost (libriform rost) Rekeszes rost (rekeszes rosttracheida): kereszt irányú sejtfalvastagodás (trópusi fák) Pótlórost: raktároz is (vékony falú, plazmatartalmú), de rost alakú. Különleges sejtfalalakulás: kocsonyás rost (akác késői pásztában) Az alapállomány főképpen rosttracheida: Malus, Sorbus, Crataegus farost: Acer, Fraxinus, Aesculus vegyesen: Quercus, Castanea, Ulmus, Juglans, Fagus, Alnus

24 A faparenchima –Vékony falú, élő, plazmatartalmú –Funkció: raktározás (keményítő, zsírok), szállítás; tilliszek képzése, sebkambiummá alakulás. (Átmeneti forma: pótlórost.) Elrendeződése: elkülönítési bélyeg A mahagóni fatestének KM-e

25 A faparenchima elrendeződése –Apotracheális - nem kapcsolódik tracheákhoz, tracheidákhoz 1 - szórt (éger, juhar, nyír, bükk) 2 - tangenciális vonalakba rendezett, 1 sejtsor széles (tölgy) 3 - széles tangenciális csíkok (2, 3 - metatracheális vonalak) –Paratracheális - tracheákhoz, tracheidákhoz kapcsolódik 1 - elkülönült sejtek (dió, szelídgesztenye) 2 - zárt gyűrű (kőris) 3 - terjedelmes udvar (mahagóni) –Határparenchima - évgyűrűhatár közelében 1 - kezdő- (iniciál) parenchima( trópusi fajok) 2 - vég- (terminál) parenchima (szil, hárs, gyertyán)

26 A bél és a bélsugár A bél: –Parenchimatikus szövettáj, főképpen raktároz (keményítő), de szállíthat is. –Rekeszes bél: a sejtek korán elhalnak, összenyomódnak vagy szétszakadnak. –Keresztmetszete, színe jell. bélyeg.

27 A bélsugár: Funkció: keresztirányú szállítás, raktározás. kapcsolat a lenticellákkal Szélessége Csak egy sejtsoros – fűz, nyár, gesztenye Több sejtsoros (max. 8) – hárs, juhar, kőris, dió Széles bélsugár (20-40 sejt) – tölgy, bükk, platán Halmozott bélsugár – éger, gyertyán

28 A bélsugársejtek típusa: fekvő, v. álló - homogén bélsugár - heterogén bélsugár (fűz, gyertyán, madárberkenye, mahagóni) Rügybélsugár (álbélsugár): Az alvórügyhöz vezető szállítónyaláb

29 A lombos fák csoportjai a fatest szöveti szerkezete szerint -Gyűrűslikacsúak -Tölgy-csoport (szelídgesztenye) -Akác-csoport (eperfa, narancseper, lepényfa, vasfa) -Kőris-csoport (bálványfa, ezüstfa, homoktövis) -Szil-csoport (ostorfa) -Szórtlikacsúak -Dió-csoport -Nyír-csoport -Bükk-csoport (platán) -Éger-csoport (gyertyán, mogyoró) -Juhar-csoport (hárs) -Erdei gyümölcsfélék csoportja (alma, körte, berkenye, galagonya) -Nyárak és füzek csoportja (vadgesztenye) -Prunus-csoport (szilva, meggy, cseresznye, bodza, benge, orgona, fagyal) -Trópusi fafajok csoportja

30 A lombos fák csoportjai a fatest szöveti szerkezete szerint -Gyűrűslikacsúak -Tölgy-csoport (tölgyek, szelídgesztenye) A késői pászta tracheái radiális sorokba rendezettek. Csoporton belüli elkülönítés: tracheák alakja (KM) széles bélsugár jelenléte vagy hiánya Quercus pubescens 32× -Akác-csoport (akác, eperfa, narancseper, lepényfa, vasfa) A késői pászta tracheidái magányos pórusokat, az évgyűrűhatűr közelében póruscsoportokat képeznek (ezekben a tracheák mellett faparenchima és pótlórost is található). Robinia pseudo-acacia 32×

31 A lombos fák csoportjai a fatest szöveti szerkezete szerint -Gyűrűslikacsúak -Kőris-csoport (kőrisek, bálványfa, ezüstfa, homoktövis) -A késői pászta tracheái magányos pórusokat és ikerpórusokat képeznek, helyzetük szórt. Fraxinus excelsior 32× -Szil-csoport (szilek, ostorfa) -A késői pászta tracheái egymással párhuzamosan futó, ferde vagy húrirányú vonalakba rendezettek (ezekben a tracheák mellett faparenchima is jelen van). Ulmus minor 32×

32 A lombos fák csoportjai a fatest szöveti szerkezete szerint -Szórtlikacsúak -Dió-csoport (diófélék) -A tracheák kifejezetten nagyok, magányosak vagy ikerpórust alkotnak. Juglans regia 32× -Nyír-csoport (nyírek) -A tracheák szűkebb üregűek, ikerpórust, vagy 3-5 tagú pórussugarat képeznek.

33 A lombos fák csoportjai a fatest szöveti szerkezete szerint -Szórtlikacsúak -Bükk-csoport (bükk, platán) -A tracheák mérete fokozatosan és jelentősen csökken az őszi pászta felé. Keskeny és széles bélsugarak is. Fagus sylvatica 32× -Éger-csoport (éger, gyertyán, mogyoró) -Jellemző az ikerpórusok és a pórussugarak jelenléte. Halmozott bélsugár! Alnus glutinosa 32×

34 A lombos fák csoportjai a fatest szöveti szerkezete szerint -Szórtlikacsúak -Juhar-csoport (juhar, hárs) -Csak keskeny bélsugarak (de egy vagy több – 6-8 – sejtsor szélesek is lehetnek). -Erdei gyümölcsfélék csoportja (alma, körte, berkenye, galagonya) -Csak keskeny bélsugarak (1-3 sejtsor széles). -Nyárak és füzek csoportja (nyár, fűz, vadgesztenye) -Csak egy sejtsoros bélsugarak, nincs tracheida. Populus sp. 32× Acer pseudo-platanus 100×

35 A lombos fák csoportjai a fatest szöveti szerkezete szerint -Prunus-csoport (szilva, meggy, cseresznye, bodza, benge, orgona, fagyal) -Átmeneti forma, csak szűk üregű tracheák, de az évgyűrűhatár mentén – sűrű elhelyezkedésüknél fogva – gyűrűt képeznek. -Trópusi fafajok csoportja -Nem alakul meg évgyűrűhatár, a bélsugarak szerkezete heterogén. Swietenia mahagoni 32×

36 A fatest utólagos elváltozásai Szállítás majd élettevékenységek megszűnése - gesztesedés (gesztesítő (inkrusztáló) anyagok kiválasztása) - cseranyagok, festőanyagok, gyanták, fagumi, flavonoidok, egyéb szerves és szervetlen anyagok A gesztesedés folyamata - gesztesítő anyagok lerakódása - tilliszesedés (lombos fákra jell.) gyakori – akác (fiatalon is) – tölgy, szelídgesztenye, kőris (idős korban) nincs – nyír, juhar A gesztesedés iránya, geszt és szíjács fogalma - színes gesztű fa - színtelen gesztű fa (szíjácsfa, érett fa)

37 A fatest utólagos elváltozásai A tilliszek megalakulása: a szomszédos parenchimasejtek protoplasztjának betüremkedései tilliszek trachea tillisz gyödörkenyílásfaparenchima

38 A fatest utólagos elváltozásai Az álgesztesedés - károsodás hatására, nem követi az évgyűrű határát, színe nem egyenletes - oka: sebzési, sérülési helyen behatoló gombák elleni védelem - ált. minőségromlás (kiv. bükk) Bélfoltok Az évgyűrűhatárral párhuzamosan haladó, alapszöveti parenchima által kitöltött foltok, ill. rövid vonalak - oka: kambiumban élősködő rovarlárvák rágási sebzése - ált. törzs alsó részén - éger, barkóca, nyír, fűz, nyár, körte, cseresznye, mezei juhar, ritkán fenyőknél is.

39 A kambium - Merisztématikus szövettáj (átmeneti jelleg) - működése periodikus - típusa szerint 2 féle - orsó alakú (fuziform) iniciális - sugár iniciális - az osztódás és megnyúlás folyamata Szerepe: A fatest és háncstest létrehozása, sebszövet képzése (kallusz). Fenn: Juglans; lenn: Robinia kambium tangenciális metszete

40 A háncstest - Elemei: rostacső kísérősejt rostasejt háncsparenchima háncsrost - Lefűződése: periodikus de:évgyűrűs szerkezet nem figyelhető meg

41 Rostacső és kísérősejt -Zárvatermők háncsában Rostalemez (a rostacső tagok végfala, perforálódik) -Funkciója: szerves anyagok szállítása, ált. 1 évig működőképes -Fenyőkben nincs! Rostasejt Fenyők háncstestére jellemző, sejtfala gödörkés, keresztirányú szállítás is. Háncsparenchima Többféle funkció - raktározás: keményítő, csersav (tölgy, fűz, éger), gyanta (fenyők), tejnedv (eperfa), kristályok, mézga (hárs) - szállítás (cukrok), - kiválasztás - alakulhat - szklereidává - osztódóképességét visszanyerve parakambiummá

42 Háncsrost -Fala csak részben fásodik, kifejezetten hosszú -Fenyőkben is jelen van (kiv. Pinus spp.) -Szilárdító elemek még a szklereidák. -Szilárdító elemek összetétele a háncsban: -Háncsrost és szklereida: tölgy, kőris, akác, fűz, eper, gesztenye; -Csak háncsrost: hárs, szil; -Zömében szklereidák: bükk, éger, luc, nyír platán; -Csak kambiform rost: Pinus fajok. -A háncstest morfológiai jellemzői: 2-15 mm szélesség – kevesebb háncselem iniciálódása – héjkéreg megalakulása

43 A héjkéreg (rhytidoma) -Harmadlagos bőrszövet -Parakambiumok megalakulási sajátságai -Kialakulásának időpontja faji jelleg: -6-10 év: akác, fűz, alma -15-25 év: éger -25-40 év: tölgy

44 A héjkéreg (rhytidoma) morfológiai jellemzői -1. Sima héjkéreg -A külső parakambium folyamatos működésű – követi a törzs növekedését (Bükk, mogyoró 40-50 éves korig a gyertyán.) a) Ripacsos kéreg (paraszemölcsös) - kecskefűz b) Dudoros kéreg – nyugati ostorfa -2. Gyűrűs kéreg -Újabb, koncentrikus körök mentén képződő peridermák jellemzik a) Gyűrűs kéreg – madárcseresznye, nyír b) Szalagos kéreg – tuja, boróka -3. Cserepes, vagy repedezett kéreg

45 A héjkéreg (rhytidoma) morfológiai jellemzői (folyt.) -3. Cserepes, vagy repedezett kéreg -Egyenlőtlen paraképződés, különböző mélységekben és foltszerűen (nem alkotnak összefüggő gyűrűt) -Elkülönítési bélyegek: az elhalt rész fennmarad, vagy leválik, milyen módon válik le -Kéregormó – megmaradó, kiemelkedő rész -Kéregcserép – leváló rész -Kéregbarázda – a kettő közötti rész -Csoportosítás a kéregcserép alapján: 1. – Pikkelyesen leváló kéreg (luc) 2. – Táblásan (lemezesen) leváló kéreg (platán, tiszafa, hegyi juhar) 3. – Vastag cserepekben leváló kéreg (vackor, szil, kőris) 4. – Barázdásan repedezett, fennmaradó kéreg (akác) -Csoportosítás a kéregormó és a kéregbarázda lefutása alapján: 1. – Hosszanti lefutású (dió) 2. – Hosszanti és keresztbefutó (korai juhar) 3. – Hálózatos lefutású (hárs)

46 A héjkéreg (rhytidoma) morfológiai jellemzői -1. Sima héjkéreg Bükk (Fagus sylvatica) Ripacsos (paraszemölcsös) kéreg: kecskefűz (Salix caprea) Dudoros kéreg: nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)

47 A héjkéreg (rhytidoma) morfológiai jellemzői -2. Gyűrűs kéreg Gyűrűs kéreg:Szalagos kéreg: Madárcseresznyeközönséges boróka (Cerasus avium)(Juniperus communis)

48 A héjkéreg (rhytidoma) morf. jell. (folyt.) -3. Cserepes, vagy repedezett kéreg Pikkelyesen leváló kéreg: luc (Picea abies) Táblásan (lemezesen) leváló kéreg: platán (Platanus hybrida) Vastag cserepekben leváló kéreg: mezei szil (Ulmus minor) Barázdásan repedezett, fennmaradó kéreg: akác (Robinia pseudo-acacia)

49 A héjkéreg (rhytidoma) morfológiai jellemzői (folyt.) -3. Cserepes, vagy repedezett kéreg -A kéregormó és a kéregbarázda lefutása: Hosszanti lefutású: dió (Juglans regia) Hosszanti és keresztbefutó: korai juhar (Acer platanoides) Hálózatos lefutású: kislevelű hárs (Tilia cordata)


Letölteni ppt "NÖVÉNYSZERVEZETTAN Sejttan és szövettan 4. előadás Szövettan A másodlagos fásszár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések