Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar” WP5 pilotprojekt részeként A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén Partner 1 (ERDF.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar” WP5 pilotprojekt részeként A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén Partner 1 (ERDF."— Előadás másolata:

1 „Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar” WP5 pilotprojekt részeként A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén Partner 1 (ERDF Partner7): RRA Samorín, Tuba Lajos Partner 2 (LP): VÁTI Nonprofit Kft., Faragóné Huszár Szilvia 201 1.01.21. Ipolyszakállos/Ipel’sky Sokolec

2 Tervezünk Mit…? Miért…? Hol…? Hogyan….?

3 A tervezés keretei Datourway projekt 1. sz. pilot projektje: „Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar Téma: turisztikai stratégia Tervezés és kötelező outputok: metodika alapján (román partner) Időkeret: 2010. október – 2011. május Pilot vezetője: Regionális Fejlesztési Ügynökség Somorja, Szlovákia Közvetlen résztvevők: VÁTI Nonprofit Kft. tervezői, szakértői, Somorjai Fejlesztési Ügynökség szakértői Külső partnerek: szakértők, helyi érintettek, szakágazatok képviselői, önkormányzatok, turisztikai vállalkozások Pilotköltségvetés összesen (SK-HU): 17 (10 +7) MFt

4 A tervezés célja – pilot projektcél A fenntartható turizmus stratégiájának elkészítése, különös tekintettel a természetközeli és védett természeti területekre

5 A PILOT PROJEKT CÉLRENDSZERE Átfogó cél A pilot projekt eredményeinek a Datourway közös nemzetközi stratégiába való illesztése  Pilot projekt cél Az Alsó-Ipoly mente fenntartható turisztikai stratégiájának elkészítése  Eredmények 1.Vizsgálat 2.Stratégia 3.Akcióterv - Projektjavaslatok 4.Befektetési javaslatok 5.Tervezési tanulságok 6.DTW stratégiába illesztés + adatbázis bővítés 7.Kiadvány  TevékenységekMunkatervtáblázat

6 Földrajzi helyzet

7 -Dunakanyar: csak magyar oldal -Egyenrangú kétoldalú vizsgálat kell -Feltáralatlan ill. fejlesztendő terület -Hasonló, de mégis eltérő táji adottságok -Elzártság, periféria helyzet -Gazdaságilag-társadamilag hátrányos -Hiányzó és meglévő kapcsolatok  TURISZTIKAI PREDESZTINÁLTSÁG Miért az Alsó-Ipoly mente és nem a Dunakanyar?

8 Tervezési terület - az Alsó- Ipoly vízgyűjtőn belül az Ipollyal közigazgatásilag érintkező települések - amelyek nem érintkeznek: o Mo.:Bernecebaráti, Kemence, Márianosztra: a kompakt területlehatárolás érdekében, a morfológiai, vízrajzi, közlekedési és egyéb társadalmi kapcsolatok o Szlo.: Bajta, Garamkövesd: fentiek + Helembai-hg /Burda-hg. mint Ipoly menti Natura 2000 területtel érintett települések

9 Települések Szlovákia: 1.Šahy (Ipolyság) 2.Hrkovce (Gyerk) 3.Vyskovce nad Ipľom (Ipolyvisk) 4.Lontov (Lontó) 5.Kubáňovo (Szete) 6.Ipeľskky Sokolec (Ipolyszakállos) 7.Bielovce (Ipolybél) 8.Pastovce (Ipolypásztó) 9.Malé Kosihy (Ipolykiskeszi) 10.Salka (Ipolyszalka) 11.Leľa (Leléd) 12.Bajtava (Bajta) 13.Kamenica nad Hronom (Garamkövesd) 14.Chľaba (Helemba) Magyarország: 1. Bernecebaráti 2. Kemence 3. Tésa 4. Perőcsény 5. Vámosmikola 6. Nagybörzsöny 7. Ipolytölgyes 8. Letkés 9. Ipolydamásd 10.Márianosztra 11.Szob +1 Hont +2 Drégelypalánk +3 Zebegény +4 Kóspallag

10 Természeti, táji értékek Forrás: maps.google.hu

11 Közösségi jelentőségű védett fajok I. Pulsatilla grandis (Leánykökörcsin) Crex crex (Haris) Alcedo atthis (jégmadár) Ardea purpurea (vörös gém) Lutra lutra (vidra) Spermophilus citellus (ürge) Forrás: wikipedia.hu

12 Rhodeus sericeus (szivárványos ökle) Zingel streber (német bucó) Misgurnus fossilis (réticsík) Ghymnocephalus baloni (széles durbincs) Barbus peloponnesius (petényi márna) Gobio albipinnatus (halványfoltú küllő) Közösségi jelentőségű védett fajok II. Forrás: www.terra.hu

13

14 Érintett Natura 2000 területek HUDI20026 Ipoly völgye SCI HUDI20008 Börzsöny SCI HUDI10002 Börzsöny és a Visegrádi-hegység SPA HUDI20034 Duna ártere SCI SKUEV0184 Burda SCI SKCHVU004 Dolne Pohronie SPA SKCHVU007 Dunajske luhy SPA SKUEV0393 Dunaj SCI Forrás: www.datourway.eu

15 Nagybörzsöny Épített kulturális örökség Sahy (Ipolyság) Szob Szete Vámosmikola Forrás: www.wikipedia.hu

16 Milyen volt? Ipolyság egykori hídja 1925 Híd Tésa és Kubanovo (Szete) között 2001 Híd Pastovce (Ipolypásztó ) és Vámosmikola között Híd Ipolydamásd és Chlaba (Helemba) között 2000 előtt Szobi vasúti híd 1900 előtt Forrás: www.lazarus.elte.hu

17 Vámosmikola - Pastovce Fejlesztési potenciálok Forrás: Faragóné Huszár Szilvia

18 A vizsgálat fókuszált tématerületei 1.Turizmuskínálat: attrakciók és vonzerők Táji adottságokra alapozott természeti turizmus –Ökoturizmus –Természetjárás/bakancsos turizmus –Aktív turizmus/kalandturizmus (vízi, kerékpár, lovaglás, horgászat, vadászat) Kulturális turizmus (hagyomány, művészet, vallás) Falusi turizmus Konferencia(hivatásos) turizmus 2. Turizmusfogadás feltételei Infrastruktúra, elérhetőségi viszonyok Szállásférőhely, vendéglátóhelyek, szolgáltatások Környezetállapot, településkép, tájképminőség Társadalmi-szociális viszonyok, turisztikai szervezetek 3. Területhasználat Termeszétessége-terheltsége, terhelhetőség-sérülékenység

19

20 ERŐSSÉGEK A főváros közelsége Gazdag, „természetközeli” állapot, természeti és táji értékek (védett természeti területek, natura 2000 területek) Igen kedvező környezeti állapot Dunakanyarral való kapcsolat Gazdag gyümölcstermesztési hagyomány Falusi turizmus szálláshelyek Térségi jelentőségű épített örökségi értékek Erdei kisvasút Bakancsos turizmus Vadászturizmus Kerékpáros, horgász, lovas turizmus számára kedvező lehetőség (Duna, Ipoly, állóvizek). Sokszínű etnikai és felekezeti hovatartozás, hagyományok Helyi termékek Helyi jelentőségű rendezvények Erős civil tevékenység GYENGESÉGEK Kedvezőtlen demográfiai korszerkezet Alacsony iskolai végzettség szint Kevés munkahely Magas az inaktívak száma. Csökkenő mértékű hagyományos (háztáji) mezőgazdasági művelés. Alacsony jövedelmek, kevés helyi tőke Épített örökségi értékek kedvezőtlen állapota A buszközlekedés kielégítő mértékű. A szálláshelyek szezonális kihasználtsága Főként egynapos látogatók jelenléte Kevés programcsomag, felfűzhető programkínálat Turisztikai infrastruktúra hiányos, nem megfelelő állapotú A bekötő utak minősége kedvezőteln Kevés határon átnyúló kapcsolat Ipoly hidak hiánya Információs csatornák hiánya Az Alsó-Ipoly menti magyarországi terület jellemzői © Magosfa Alapítvány

21 LEHETŐSÉGEK Az együttműködésre képes közösség létre jötte Az Ipoly-hidak újraépítése Belföldi turizmus éledezése Ökoturisztikai Mintarégió megteremtésére. Egységes trade-mark, kínálati, termék skála, valamint egységes Ipoly-menti image Az ökológiai gazdálkodás, a falusi vendéglátás iránti igény A települési információs hálózat fejlődése VESZÉLYEK Növekedik a környezetszennyezés. Helyi értelmiség arányának csökkenése A térségi kapcsolatok (pl. Ipoly-hidak) bővülésével megnövekedő forgalom Az előnyösebb helyzetű kistérségek versenyelőnyre tesznek szert. Az átgondolatlan tömegturizmust célzó programok Átgondolatlan beruházásokhoz, fejlesztési lépések Az Ipoly felsőbb szakaszain bekövetkező esetleges havaria események A természetvédelmi őrszolgálat esetleges gyengítése Az esetleges természeti katasztrófák A válságnak köszönhetően erősödik a vállalkozások közötti konkurenciaharc és viszály Az Alsó-Ipoly menti magyarországi terület jellemzői

22 Speciális stratégiai elemek VIZSGÁLATI feltárásból adódóan  Természeti és táji értékek vonzerejének javítási lehetőségei  Sérülékenységre alapozott fejlesztési irányelvek meghatározása (tilalom,korlátozás, bővítés, speciális propaganda)  Turisztikai szempontú tájterhelhetőségi javaslat készítése  Tájterhelhetőségi zónák lehatárolása (természetközeli övezet, átmeneti zóna,turisztikai fejlesztések célterülete)  Zónánként területhasználati javaslatok (korlátok és lehetőségek) ismertetése.  Javaslat nagyobb létesítmények elhelyezésére célterületek lehatárolásával, tájképvédelmi szempontok figyelembevételével.

23

24

25 A tervezés „pilot” jellege Mindkét oldalon együtemű, egyenrangú és egy módszertanú, szintetizált tervezés A rendelkezésre álló adatok összesimítása Táji adottságokra alapuló turisztikai célzatú területhasználati szempontú elemzés A fejlesztések területhasználati megalapozása A fejlesztések szabályozási kontrollja Tervezői és a területen érintettek projektjavaslatainak ütköztetése, harmonizálása

26 A tervezés főbb lépései 1.2010. október –november: Vizsgálat előkészítés 2.2010. december – 2011. február: Vizsgálat elkészítése meglévő alapanyagokból és adatokból, terepbejárás és érintettekkel való konzultálással 3.2011. március 1-2. : SWOT elemzés és stratégia építés érintettek bevonásával (workshop) 4.2011. március vége- április eleje : Tervezői projektgenerálás és irányított projektgyűjtés az érintettek közreműködésével, kiemelten a határmenti együttműködésre (workshop) 5.2011. április: Befektetési lehetőségek javaslata 6.2011. május: Eredmények, tapasztalatok összegzése, végső dokumentáció elkészítése 7.2011. május: Kiadványszerkesztés 8.2011. május-június: Projektzáró-rendezvény

27 Soron következő lépések – 2011. februárig Alapanyagok összegyűjtése Elsődleges alapadatok Statisztikai adatok (KSH, TEIR) Kérdőívek Interjúk Felmérési, terepbejárási, kutatási adatok Fotók Származtatott adatok Fejlesztési típusú dokumentumok (Turisztikai koncepció 2006, Turisztikai vizsgálat 2010, HVS, eu-s, országos, régiós, megyei turisztikai és vidékfejlesztési koncepciók, stratégiák) Rendezési tervek (OTrT, megyei, települési) Területileg érintett projektjelentések Egyéb tanulmányok, értékelések Egyéb térképek Jogszabályok Érintettekkel való kapcsolat-felvétel és tartás

28 Feladatlebontási és szervezeti struktúra Környezet, ter- mészetvédelem Témafelelős: Kenyeres Z. Gazdaság, területhasználat Témafelelős Schneller K. Turisztika Témafelelős: Sütő A., FHSz, Szerda T. Szakmai témafelelős Témafelelős: Tuba Lajos, Wollent József, Faragóné Huszár Szilvia Kommunikáció Témafelelős Nagy M. FaragóHSz Pilot PROJEKTVEZETŐ : Tuba Lajos Infrastruktúra Témafelelős: Devecseri A., Illés I.,Szerda T. Társadalom Témafelelős: Sárdi A., Szerda T. Vizsgálat Adatok gyűjtése, érintettek feltárás Egyeztetés, közös SWOT elemzés Közös stratégia építés Projekt-, befektetési javaslatok Kapcsolatok Workshopok Kiadvány- szerkesztés DTW visszacsatolás Tanulságok összefoglalása Végleges dokumentáció elkészítése Vízgazdálkodás Témafelelős: Vaszócsik V., Szerda T. Térinformatika Témafelelős: Tamás Á. Honlap

29 Érintettek Közvetlenül érintettek a területen működő önkormányzatok és állami szervezetek gazdasági szervezetek, egyéni vállalkozók civil szervezetek és aktivisták Közvetetten érintettek a terület lakossága potenciális turisták

30 Civil szervezetek A térség kb. 80 egyesületéből, alapítványából néhány: Sugárkankalin Turisztikai Egyesület Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért Egyesület Magyarországi Kárpát Egyesület Mária út Egyesület Drégelyvár Alapítvány Börzsöny Akciócsoport Természetjáró Fiatalok Szövetsége a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület Ipoly Unió Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért Egyesület Ipolydamásdi Várak Megmentéséért és Régiófejlesztéséért Alapítvány Kemence Községért Közalapítvány

31 Civil szervezetek Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Közhazsnú Alapítvány www.magosfa.hu

32 Civil szervezetek Nagybörzsöny-Szob Erdei Kisvasútért Közalapítvány Börzsöny–Ipoly völgye (öko)Turisztikai Régió megalakítása a Börzsöny természeti és kultúrtörténeti értékeinek megőrzéséért, ökoturisztikai fejlesztéséért, környezetbarát közlekedéséért, településeinek fejlődéséért

33 Az érintettek szerepe - Polgármesterek Amit a projekt kínál Önöknek: objektív helyzetértékelés sokirányú problémaelemzés várhatónál nagyobb természetvédelmi mozgástérre tervező elképzelésrendszer (de nem vagyunk hatóság!) nyílt tervezés közkinccsé váló eredmények, dokumentum, térképek pályázásnál hivatkozási alap, jó háttéranyag

34 Az érintettek szerepe - Polgármesterek Amit kérünk Önöktől: interjúzás kérdőívvel januárban meglévő dokumentumok rendelkezésre bocsátása további kontaktszemélyek megadása a készülő anyag véleményezése és tervezésében való részvétel 2 kihelyezett munkaülésen és a záró- rendezvényen való részvétel e-mailes kapcsolatfenntartás települési honlap igénybevétele

35 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! www.datourway.eu www.datourway.eu


Letölteni ppt "„Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar” WP5 pilotprojekt részeként A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén Partner 1 (ERDF."

Hasonló előadás


Google Hirdetések