Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program pályázatairól Domokos Béla csoportvezető Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2007. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program pályázatairól Domokos Béla csoportvezető Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2007. szeptember."— Előadás másolata:

1 1 Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program pályázatairól Domokos Béla csoportvezető Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2007. szeptember 26.

2 2 Tartalom Aktív, pályázható kiírások Előkészítés alatt lévő pályázati kiírások Tervezett pályázati kiírások

3 3 Aktív, pályázható kiírások

4 4 ÉAOP-2007-1.1.1. Inkubáció elősegítése Kedvezményezettek: önkormányzatok és azok által létrehozott társulások, gazdasági társaságok, közhasznú és non-profit szervezetek, Felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek Fő támogatható tevékenységek: Inkubációs szolgáltatások biztosításához szükséges épületek és építmények létesítése, bővítése, korszerűsítése Inkubátorházban nyújtandó inkubációs, innovációs és K+F szolgáltatások megvalósításához szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzése Rendelkezésre álló keret: 3.006,3 millió Forint Támogatási intenzitás: az összes elszámolható költség 50%-a Elnyerhető támogatás mértéke: 10-500 millió Forint Pályázatok benyújtási határideje: 2008. január 18.

5 5 ÉAOP-2007-3.1.2 Önkormányzati utak fejlesztése Kedvezményezettek: önkormányzatok és azok által létrehozott társulások Fő támogatható tevékenységek: belterületi közutak burkolatának és alépítményeinek felújítása, szélesítése, korszerűsítése, megerősítése, fejlesztése lakó és kiszolgáló utak gyűjtőutakká történő fejlesztése zsáktelepülések, zsákjellegű településrészek zsákjellegének megszüntetését elősegítő új út építése két települést/településrészt összekötő, jelentős gazdasági súllyal rendelkező területet megközelítő új út építése Rendelkezésre álló keret: 2.367 millió Forint Támogatási intenzitás: max. az összes elszámolható költség 90%-a Elnyerhető támogatás mértéke: 40-400 millió Forint Pályázatok benyújtási határideje: 2007. november 16.

6 6 ÉAOP-2007-3.1.3. Regionális hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztése Kedvezményezettek: helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások, központi költségvetési szervek és intézményeik, Magyar Közút Kht. területi igazgatóságai (csak partnerként) Fő támogatható tevékenységek: településen belüli és települések közötti - nem turisztikai célú - kerékpárút és kerékpársáv építése, ezen belül önálló vonalvezetésű vagy közúttal párhuzamos kerékpárút település bel- és külterületén kerékpársáv kialakítása település bel- és külterületén új elválasztott közös gyalogos-kerékpáros út építése település belterületén új osztatlan gyalogos-kerékpáros út építése település belterületén, amennyiben a 3,6 m-es sávszélesség nem biztosítható Rendelkezésre álló keret: 2.615 millió Forint Támogatási intenzitás: max. az összes elszámolható költség 90%-a Elnyerhető támogatás mértéke: 50-400 millió Forint Pályázatok benyújtási határideje: 2007. november 16.

7 7 ÉAOP-2007-4.1.1. Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése Kedvezményezettek: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói és alkotott konzorciumaik: Óvoda, általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, gyógypedagógiai-, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, diákotthon és kollégium, többcélú intézmény Fő támogatható tevékenységek: Energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények kialakítása, meglévő intézmények akadálymentes felújítása, rekonstrukciója, bővítése, modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele, műszaki színvonalának emelése, fizikai állagának javítása Rendelkezésre álló keret: 12.213 millió Forint Támogatási intenzitás: max. az összes elszámolható költség 95%-a Elnyerhető támogatás mértéke: 2 0-1.200 millió Forint Pályázatok benyújtási határideje: 2008. január 02.

8 8 Előkészítés alatt lévő pályázati kiírások

9 9 ÉAOP-2007-2.1.1. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés Kedvezményezettek: (komponensenként eltérő) Önkormányzatok, azok társulásai, költségvetési szervek Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók Non-profit szervezetek Komponensek: Gyógy- és termálturizmus feltételrendszerének fejlesztése Természeti és környezeti értékekre alapozott turizmus fejlesztése Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése Rendezvény- és sport-turizmus infrastrukturális feltételének javítása Rendelkezésre álló keret: 9.607,02 millió Forint Támogatási intenzitás: az összes elszámolható költség 50-90%-a Elnyerhető támogatás mértéke: 10-600 millió Forint Tervezett megjelenés: 2007. október 04.

10 10 ÉAOP-2007-2.1.2. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése Kedvezményezettek: Önkormányzatok, azok társulásai Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek Non-profit szervezetek Fő támogatható tevékenységek: Meglévő, 3 és 4 csillagos, I. osztályú vagy „C” minősítési kategóriájú kereskedelmi szálláshelyeken új szállásférőhelyek létesítése. Új kereskedelmi szálláshelyek építése az alábbi kategóriákban: 4 csillagos szállodák, 3 és 4 csillagos kempingek, I. osztályú panziók, I. osztályú üdülőházak,„C” kategóriás ifjúsági szállók A szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének bővítése, döntően a szállóvendégek kiszolgálása érdekében Rendelkezésre álló keret: 3.750 millió Forint Támogatási intenzitás: az összes elszámolható költség 30-45%-a Elnyerhető támogatás mértéke: 10-600 millió Forint Tervezett megjelenés: 2007. november 04.

11 11 ÉAOP-2007-4.1.2. Egészségügyi intézmények fejlesztése Kedvezményezettek: Egészségügyi intézmények fenntartói: önkormányzatok, azok társulásai Fő támogatható tevékenységek: Alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztése : Működő egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény (önálló vagy egy intézményen belül többfunkciós egészségház) kiépítése, felújítása, bővítése, átalakítása fekvőbeteg ellátással nem rendelkező településeken. Tartósan betöltetlen egészségügyi alapellátási praxisnál rendelő felújítása, bővítése, fekvőbeteg ellátással nem rendelkező településeken. Egészségügyi alapellátáshoz szükséges műszer, gép, eszköz, berendezés beszerzése fekvőbeteg ellátással nem rendelkező településeken Rendelkezésre álló keret: 3.750 millió Forint Támogatási intenzitás: max. az összes elszámolható költség 95%-a Elnyerhető támogatás mértéke: 4,5-800 millió Forint Tervezett megjelenés: 2007. november 13.

12 12 ÉAOP-2007-5.1.1. Város- és településfejlesztési akciók Kedvezményezettek: (komponensenként eltérő) Önkormányzatok, Önkormányzati többségi tulajdonban levő nem profit orientált, közhasznú városfejlesztési gazdasági társaság Partnerek lehetnek: Önkormányzati tulajdonú non-profit szervezetek, Költségvetési szervek, azok intézményei és társulásaik, Non-profit szervezetek, gazdasági társaságok Komponensek: Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Helyi településfejlesztési akciók Rendelkezésre álló keret: 5.501 millió Forint Támogatási intenzitás: az összes elszámolható költség 50-95%-a Elnyerhető támogatás mértéke: 5-1.000 millió Forint Tervezett megjelenés: 2007. november 13.

13 13 ÉAOP-2007-5.1.2. Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság Kedvezményezettek: (komponensenként eltérő) Önkormányzatok, non-profit szervezetek, területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok Partnerek lehetnek: területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, Magyar Közút Kht. területileg illetékes igazgatóságai, területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóságok, területileg illetékes vízgazdálkodási társulások Komponensek: Zaj- és levegőszennyezettség elleni védelem 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése Települések korszerűtlen hulladéklerakóinak rekultivációja Belvízvédelmi fejlesztések Rendelkezésre álló keret: 8.812 millió Forint Támogatási intenzitás: az összes elszámolható költség 90-100%-a Elnyerhető támogatás mértéke: 3-500 millió Forint Tervezett megjelenés: 2007. november 06.

14 14 Tervezett pályázati kiírások

15 15 Gazdaságfejlesztés területén ÉAOP-2007-1.1.2. Együttműködések ösztönzése Komponensek: Vállalatok közötti együttműködés ösztönzése Klasztermenedzsment támogatása Rendelkezésre álló keret: 2.311 millió Forint Támogatási intenzitás: az összes elszámolható költség 50-80%-a Elnyerhető támogatás mértéke: 3-50 millió Forint Tervezett megjelenés: 2007. december ÉAOP-2007-1.1.3. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése Komponensek: Innovációs szolgáltató központok és hídképző intézmények Kísérleti jellegű fejlesztések Rendelkezésre álló keret: 564 millió Forint Támogatási intenzitás: az összes elszámolható költség 50-80%-a Elnyerhető támogatás mértéke: 5-50 millió Forint Tervezett megjelenés: 2008. I. negyedév

16 16 Turizmusfejlesztés területén ÉAOP-2007-2.1.3. Desztinációmenedzsment fejlesztése Fő támogatható tevékenységek: A helyi vagy térségi, kistérségi szintű turisztikai desztináció- menedzsment szervezetek működéséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése Szervezetfejlesztés Informatikai rendszer kialakítása Szakmai program megvalósítása Rendelkezésre álló keret: 627 millió Forint Támogatási intenzitás: az összes elszámolható költség 70%-a Elnyerhető támogatás mértéke: 10-35 millió Forint Tervezett megjelenés: 2008. I. negyedév

17 17 Közlekedésfejlesztés területén ÉAOP-2007-3.1.4. Közösségi közlekedés fejlesztése Komponensek: Közlekedési szövetségek fejlesztése Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése Rendelkezésre álló keret: 2.150 millió Forint Támogatási intenzitás: az összes elszámolható költség 90%-a Elnyerhető támogatás mértéke: 4,5-400 millió Forint Tervezett megjelenés: 2008. II. negyedév; 2007. december

18 18 Humán infrastruktúrafejlesztés területén ÉAOP-2007-4.1.3. Szociális intézmények fejlesztése Fő támogatható tevékenységek: Szociális és gyermekjóléti alap- és nappali szolgáltatásokat nyújtó intézmények kialakítása, állapotjavítása, rekonstrukciója, bővítése; Család közeli, otthon közeli szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények kialakítása, állapotjavítása, rekonstrukciója, bővítése Rendelkezésre álló keret: 1.879 millió Forint Támogatási intenzitás: az összes elszámolható költség 95%-a Elnyerhető támogatás mértéke: 4,5-100 millió Forint Tervezett megjelenés: 2008. I. negyedév ÉAOP-2007-4.1.4. Közösségi és rekreációs intézmények fejlesztése Fő támogatható tevékenységek: Szabadidős- és sportlétesítmények rekreációs létesítmények és kapcsolódó szociális létesítmények felújítása, bővítése; Többfunkciós közösségi terek és információs pontok épületének korszerűsítése, felújítása, bővítése és a szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése Rendelkezésre álló keret: 2.555 millió Forint Támogatási intenzitás: az összes elszámolható költség 95%-a Elnyerhető támogatás mértéke: 4,5-100 millió Forint Tervezett megjelenés: 2008. I. negyedév

19 19 Város- és térségfejlesztés területén ÉAOP-2007-5.1.3. A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Komponensek: Alacsony küszöbű szolgáltatások biztosítása és infrastrukturális fejlesztése Hátrányos helyzetű lakosságcsoportok – kiemelten a romák – foglalkoztatását végző civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése Közösségfejlesztő programok Rendelkezésre álló keret: 1.985 millió Forint Támogatási intenzitás: max. az összes elszámolható költség 95%-a Elnyerhető támogatás mértéke: 50-80 millió Forint Tervezett megjelenés: 2007. december

20 20 További információk Pályázható kiírások elérhetősége: www.nfu.hu (Pályázatok) Észak-Alföldi Operatív Program Regionális Akcióterve: www. eszakalfold.hu NFÜ telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-638-638 Általános információnyújtás: ÉARFÜ Kht. ÚMFT kistérségi tanácsadói hálózat munkatársai Közreműküdő Szervezetek: ÉARFÜ Kht. Tel: 52/524-760; Fax: 52/524-770; internet: www.eszakalfold.hu VÁTI Kht. Tel: 52/534-341; Fax: 52/534-345; internet: www.vati.hu

21 21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőségünk: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 4028 Debrecen, Simonyi u. 14. Tel.:52/524-760 Fax.: 52/524-770 E-mail: eszak-alfold@t-online.hu www.eszakalfold.hu


Letölteni ppt "1 Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program pályázatairól Domokos Béla csoportvezető Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2007. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések