Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Pályázati lehetőségek az EU csatlakozás után www.aquaprofit.com Nagyvárad, Félixfürdő – 2007.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Pályázati lehetőségek az EU csatlakozás után www.aquaprofit.com Nagyvárad, Félixfürdő – 2007."— Előadás másolata:

1 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Pályázati lehetőségek az EU csatlakozás után www.aquaprofit.com Nagyvárad, Félixfürdő – 2007. május 17. Nádasi Tamás elnök AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. Napi Gazdaság - EU határok nélkül román-magyar üzleti konferencia

2 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Az előadás felépítése 1.Magyarországi EU források, 2.Magyar-román együttműködési lehetőségek, 3.Közösségi kezdeményezések (Interreg) 2004-2006, 4.Magyarország-Románia Európai Területi Együttműködés Operatív Program 2007-2013, 5.Közösségi programok.

3 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Az EU-támogatás volumene hazánkban Forrás: NFÜ

4 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Az operatív programok forrásmegoszlása (265 Ft/euró, 2004-es árak) Forrás: NFÜ

5 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Az EU-támogatások rendszere 90-98 98-04 04-06 07-13 Phare Phare IB ISPA SAPARD Átmeneti T. Schengen EGT + NOR Kohéziós A. Str. Alapok Vidékfejl. Kohéziós A. Str. Alapok KözösAgrárpolitika Termelési T. Intézm. Fejl. Kohézió Mezőgazd. Phare ESC NFT NFT Forrás: NFÜ

6 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Együttműködési lehetőségek Magyarország és Románia között

7 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Interreg Közösségi Kezdeményezés 2004-2006 1. Az Interreg Közösségi Kezdeményezés 1990 óta működik 2. Célja: a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése a határ menti együttműködések támogatásával, valamint az EU-n belüli és kívüli tagállamok közötti együttműködés elősegítése. 3. Alapvető formái: INTERREG III/A: határmenti együttműködés INTERREG III/B: transznacionális együttműködés INTERREG III/C: interregionális együttműködés

8 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Magyarország-Románia és Magyarország Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004-2006 1. Fő célkitűzések: a határon átnyúló térség területi, fizikai és infrastrukturális egységének erősítése együttműködési kezdeményezések támogatása a piacok egységesítésének elősegítésére és a helyi társadalmak között koherencia erősítésére 2. Finanszírozás: magyar oldalon az Interreg IIIA biztosítja, rendelkezésre álló keret 23,9 millió € a két évre román oldalon a Phare CBC biztosítja, rendelkezésre álló keret 15 millió € a két évre 3. A határrégió területe: Magyarországon: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye, Békés megye, Csongrád megye, Bács-Kiskun megye Romániában: Satu Mare megye, Bihor megye, Arad megye, Timis megye

9 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Magyarország-Románia Európai Területi Együttműködés Operatív Program 2007-2013

10 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás A program által érintett terület

11 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Közös, határon átnyúló fejlesztési stratégia 1. A stratégia a jelenleg végrehajtás alatt álló Magyarország- Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Közösségi Kezdeményezési Program 2004-2006 továbbvitele, a következő szempontok figyelembevételével: a leendő program kétoldalú, csak a magyar-román határ mentén fekvő megyéket érinti Románia a programperiódus elején csatlakozott az EU-hoz 2. A stratégia központi eleme változatlan: a határmenti térség által nyújtott közös lehetőségek jobb kihasználása érdekében a különböző szereplők – emberek, gazdasági szereplők, közösségek – közelebb kerüljenek egymáshoz.

12 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Az együttműködési program céljai

13 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Az együttműködési program céljai Specifikus célok: 1. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése a térségben belüli jobb összeköttetés kialakítása érdekében 2. A térségen belül hatékonyabb információáramlás 3. A közös természeti erőforrások hatékony használata, a természet értékek védelme a határtérségben 4. A gazdasági kapcsolatok élénkítése a határtérségben, fenntartható gazdaságfejlesztés a komparatív előnyök kihasználására építve 5. Társadalmi és kulturális koherencia erősítése az emberek és közösségek között Prioritási tengelyek: 1. Az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása 2. A határ menti térség gazdasági és társadalmi kohéziójának erősítése 3. Technikai segítségnyújtás

14 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás A prioritási tengelyekre épülő beavatkozások

15 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Pénzügyi terv A Magyarország-Románia Európai Területi Együttműködés Operatív Program 2007-2013 finanszírozási kereteit 85%-ban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 10%-ban a nemzeti társfinanszírozás biztosítja, a kedvezményezettől várt önerő 5%. A program keretében mintegy 224,5 millió EUR forrás uniós forrás kerülhet felhasználásra. ÉvERFASzázalékos megoszlás 200733 554 616 €15% 200830 410 893 €13% 200930 455 759 €13% 201031 280 494 €14% 201132 126 038 €14% 201232 918 113 €16% 201333 729 022 €15% Összesen 2007-2013224 474 935 €100%

16 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Pénzügyi terv prioritások szerint Prioritási tengelyek Közösségi hozzájárulás (€) Nemzeti társfinan- szírozás (€) Nemzeti magán- forrás (€) Forrás összesen (€) Társfinan- szírozási ráta (%) Határmenti közlekedés és kommunikáció javítása. Környezetvédelem 114 482 21720 205 7440134 684 96185 Üzleti együttműködések, innováció, foglalkoztatás és oktatás, egészségügy és közösségek közötti együttműködések. 96 524 22217 033 6860113 557 90885 Szakmai segítségnyújtás13 468 496 026 936 99250 Összesen224 474 93550 704 9260275 179 861

17 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás A program végrehajtásában közreműködő szervezetek

18 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás A Közösségi Programokról

19 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás A Közösségi Programokról vállalkozói szemmel - Miért vegyünk részt benne? www.aquaprofit.com Nemzetközi kapcsolatépítés – részvétel nemzetközi konzorciumokban Új piacokra léphetünk be költség-hatékonyan Új, innovatív megoldások, tudás Támogatás: 30-100%, elő- és közbenső finanszírozással Közvetlen „brüsszeli” elbírálás – nem a hazai intézményrendszeren keresztül

20 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Főbb Közösségi Programok FP7 (7. Kutatásfejlesztési Keretprogram) CIP (Versenyképességi és Innovációs Keretprogram) LIFE+ (Környezet- és természetvédelmi Keretprogram) LLL (Élethosszig Tartó Tanulás Keretprogram) Customs 2007 (Vám) Culture 2007 (Kulturális Keretprogram) eContentplus (Digitális tartalomfejlesztés) Marco Polo II (Közúti Szállítmányozás Fejlesztése) Public Health (Egészségügyi Keretprogram), stb.

21 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Kutatásfejlesztési Keretprogram - FP7 1. A legnagyobb költségvetésű program: 53.272 millió euró a 2007-2013-as időszakra 2. KKV-k részvétele kifejezetten támogatott 3. Magas támogatási intenzitás 4. Tematikus területek: –egészségügy, –élelmiszer, mezőgazdaság és biotechnológia, –információs és kommunikációs technológiák, –nanotudományok, nanotechnológiák, anyagok és új gyártástechnológiák, –energia, –környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást), –közlekedés (beleértve a repüléstechnikát), –társadalomgazdasági tudományok és humán tudományok, –biztonsági kutatás, –űrkutatás.

22 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Kutatásfejlesztési Keretprogram - FP7 Támogatás intenzitása www.aquaprofit.com Maximum támogatás Kutatás és technoló- gia fejlesztés Demonstrá- ciós tevékenysé- gek Menedzs- ment tevékenysé- gek Egyéb tevékenysé- gek Kollabo- ratív projektek 50%, 75% (KKV) 50%100% Koordiná- ciós és támogató akciók 100%

23 www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás www.aquaprofit.com Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Budapest – Balatonfüred – Debrecen – Nagykanizsa – Pécs – Csíkszereda – Zágráb – Brüsszel - Lima


Letölteni ppt "Www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Pályázati lehetőségek az EU csatlakozás után www.aquaprofit.com Nagyvárad, Félixfürdő – 2007."

Hasonló előadás


Google Hirdetések