Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Pályázati lehetőségek az EU csatlakozás után www.aquaprofit.com Nagyvárad, Félixfürdő – 2007.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Pályázati lehetőségek az EU csatlakozás után www.aquaprofit.com Nagyvárad, Félixfürdő – 2007."— Előadás másolata:

1 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Pályázati lehetőségek az EU csatlakozás után Nagyvárad, Félixfürdő – május 17. Nádasi Tamás elnök AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. Napi Gazdaság - EU határok nélkül román-magyar üzleti konferencia

2 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Az előadás felépítése 1.Magyarországi EU források, 2.Magyar-román együttműködési lehetőségek, 3.Közösségi kezdeményezések (Interreg) , 4.Magyarország-Románia Európai Területi Együttműködés Operatív Program , 5.Közösségi programok.

3 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Az EU-támogatás volumene hazánkban Forrás: NFÜ

4 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Az operatív programok forrásmegoszlása (265 Ft/euró, 2004-es árak) Forrás: NFÜ

5 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Az EU-támogatások rendszere Phare Phare IB ISPA SAPARD Átmeneti T. Schengen EGT + NOR Kohéziós A. Str. Alapok Vidékfejl. Kohéziós A. Str. Alapok KözösAgrárpolitika Termelési T. Intézm. Fejl. Kohézió Mezőgazd. Phare ESC NFT NFT Forrás: NFÜ

6 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Együttműködési lehetőségek Magyarország és Románia között

7 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Interreg Közösségi Kezdeményezés Az Interreg Közösségi Kezdeményezés 1990 óta működik 2. Célja: a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése a határ menti együttműködések támogatásával, valamint az EU-n belüli és kívüli tagállamok közötti együttműködés elősegítése. 3. Alapvető formái: INTERREG III/A: határmenti együttműködés INTERREG III/B: transznacionális együttműködés INTERREG III/C: interregionális együttműködés

8 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Magyarország-Románia és Magyarország Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program Fő célkitűzések: a határon átnyúló térség területi, fizikai és infrastrukturális egységének erősítése együttműködési kezdeményezések támogatása a piacok egységesítésének elősegítésére és a helyi társadalmak között koherencia erősítésére 2. Finanszírozás: magyar oldalon az Interreg IIIA biztosítja, rendelkezésre álló keret 23,9 millió € a két évre román oldalon a Phare CBC biztosítja, rendelkezésre álló keret 15 millió € a két évre 3. A határrégió területe: Magyarországon: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye, Békés megye, Csongrád megye, Bács-Kiskun megye Romániában: Satu Mare megye, Bihor megye, Arad megye, Timis megye

9 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Magyarország-Románia Európai Területi Együttműködés Operatív Program

10 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás A program által érintett terület

11 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Közös, határon átnyúló fejlesztési stratégia 1. A stratégia a jelenleg végrehajtás alatt álló Magyarország- Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Közösségi Kezdeményezési Program továbbvitele, a következő szempontok figyelembevételével: a leendő program kétoldalú, csak a magyar-román határ mentén fekvő megyéket érinti Románia a programperiódus elején csatlakozott az EU-hoz 2. A stratégia központi eleme változatlan: a határmenti térség által nyújtott közös lehetőségek jobb kihasználása érdekében a különböző szereplők – emberek, gazdasági szereplők, közösségek – közelebb kerüljenek egymáshoz.

12 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Az együttműködési program céljai

13 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Az együttműködési program céljai Specifikus célok: 1. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése a térségben belüli jobb összeköttetés kialakítása érdekében 2. A térségen belül hatékonyabb információáramlás 3. A közös természeti erőforrások hatékony használata, a természet értékek védelme a határtérségben 4. A gazdasági kapcsolatok élénkítése a határtérségben, fenntartható gazdaságfejlesztés a komparatív előnyök kihasználására építve 5. Társadalmi és kulturális koherencia erősítése az emberek és közösségek között Prioritási tengelyek: 1. Az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása 2. A határ menti térség gazdasági és társadalmi kohéziójának erősítése 3. Technikai segítségnyújtás

14 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás A prioritási tengelyekre épülő beavatkozások

15 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Pénzügyi terv A Magyarország-Románia Európai Területi Együttműködés Operatív Program finanszírozási kereteit 85%-ban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 10%-ban a nemzeti társfinanszírozás biztosítja, a kedvezményezettől várt önerő 5%. A program keretében mintegy 224,5 millió EUR forrás uniós forrás kerülhet felhasználásra. ÉvERFASzázalékos megoszlás €15% €13% €13% €14% €14% €16% €15% Összesen €100%

16 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Pénzügyi terv prioritások szerint Prioritási tengelyek Közösségi hozzájárulás (€) Nemzeti társfinan- szírozás (€) Nemzeti magán- forrás (€) Forrás összesen (€) Társfinan- szírozási ráta (%) Határmenti közlekedés és kommunikáció javítása. Környezetvédelem Üzleti együttműködések, innováció, foglalkoztatás és oktatás, egészségügy és közösségek közötti együttműködések Szakmai segítségnyújtás Összesen

17 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás A program végrehajtásában közreműködő szervezetek

18 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás A Közösségi Programokról

19 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás A Közösségi Programokról vállalkozói szemmel - Miért vegyünk részt benne? Nemzetközi kapcsolatépítés – részvétel nemzetközi konzorciumokban Új piacokra léphetünk be költség-hatékonyan Új, innovatív megoldások, tudás Támogatás: %, elő- és közbenső finanszírozással Közvetlen „brüsszeli” elbírálás – nem a hazai intézményrendszeren keresztül

20 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Főbb Közösségi Programok FP7 (7. Kutatásfejlesztési Keretprogram) CIP (Versenyképességi és Innovációs Keretprogram) LIFE+ (Környezet- és természetvédelmi Keretprogram) LLL (Élethosszig Tartó Tanulás Keretprogram) Customs 2007 (Vám) Culture 2007 (Kulturális Keretprogram) eContentplus (Digitális tartalomfejlesztés) Marco Polo II (Közúti Szállítmányozás Fejlesztése) Public Health (Egészségügyi Keretprogram), stb.

21 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Kutatásfejlesztési Keretprogram - FP7 1. A legnagyobb költségvetésű program: millió euró a as időszakra 2. KKV-k részvétele kifejezetten támogatott 3. Magas támogatási intenzitás 4. Tematikus területek: –egészségügy, –élelmiszer, mezőgazdaság és biotechnológia, –információs és kommunikációs technológiák, –nanotudományok, nanotechnológiák, anyagok és új gyártástechnológiák, –energia, –környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást), –közlekedés (beleértve a repüléstechnikát), –társadalomgazdasági tudományok és humán tudományok, –biztonsági kutatás, –űrkutatás.

22 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Kutatásfejlesztési Keretprogram - FP7 Támogatás intenzitása Maximum támogatás Kutatás és technoló- gia fejlesztés Demonstrá- ciós tevékenysé- gek Menedzs- ment tevékenysé- gek Egyéb tevékenysé- gek Kollabo- ratív projektek 50%, 75% (KKV) 50%100% Koordiná- ciós és támogató akciók 100%

23 AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Budapest – Balatonfüred – Debrecen – Nagykanizsa – Pécs – Csíkszereda – Zágráb – Brüsszel - Lima


Letölteni ppt "Www.aquaprofit.com AQUAPROFIT Zrt. – Több mint tanácsadás Pályázati lehetőségek az EU csatlakozás után www.aquaprofit.com Nagyvárad, Félixfürdő – 2007."

Hasonló előadás


Google Hirdetések