Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÁPAI PÁRIZ FERENC ÉLETÚTJA ÉS TEVÉKENYSÉGE (1649 – 1716)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÁPAI PÁRIZ FERENC ÉLETÚTJA ÉS TEVÉKENYSÉGE (1649 – 1716)"— Előadás másolata:

1 PÁPAI PÁRIZ FERENC ÉLETÚTJA ÉS TEVÉKENYSÉGE (1649 – 1716)
Péter Mihály Székelyudvarhely 2009. május 10

2 I. PÁPAI PÁRIZ FERENC KORA a XVII-XVIII. sz. a felvilágosodás századai
Történeti áttekintés - 30 éves háború ( ), Westfáliai béke - Franciaország: XIV. Lajos ( ), abszolutizmus - Oroszország: Nagy Péter cár ( ) - Habsburg birodalom – Magyarország: perszonálunió, szétszaggatott. - IV. Ferdinánd ( ) - I. Lipót ( ), Diploma Leopoldinum 1690 - I. József ( ), - III. Károly ( ) - Török birodalom: IV. Mehmed szultán hadbaszáll Bécs ellen Kara Musztafa ostromolja Bécset, felmentés Buda visszafoglalása a töröktől

3 - háború, éhség, járványok, pestis
- Erdélyi fejedelemség - II. Rákóczi György ( ), 1657 jan - júl. lengyel hadjárat Rhédey Ferenc ( ) Barcsay Ákos ( ) Kemény János (1661) - I. Apafi Mihály ( ), Thököly Imre - II. Rákóczi Ferenc szabadságharc , GUBERNIUM 2. Művelődés – Kultúra – Tudomány - Molière – Rembrandt – Vivaldi – Bach – Hāndel - Newton – Descartes – Lencsés György – Apáczai Csere János 3. Egészségügy - háború, éhség, járványok, pestis - nincsen Magyarhonban egyetem – peregrináció - demográfiai következmények * * *

4

5 II. PÁPAI PÁRIZ FERENC ÉLETÚTJA
Dés 1649.V.10 – Nagyenyed IX.10, élt 67 évet Hányatott, küzdelmes, sok megpróbáltatás, megalázás, de sikeres 1. Gyermekkora, középiskolai tanulmányai - apja: PP Imre Désen esperes, 1655 Gyfv. II. Rákóczi Gy. papja - árva: anyja (1663 †) 14 éves korában, apja (1667 †) 17 éves, 4 árva IX Gyfv. Török-tatár feldúlás, menekülés Kv-ra II. R.Gy †, török: Barcsay fejedelem, Kemény megöli, bosszú - menekülés: Beszterce, anyja † 1663, ott temették el - Tanulmányai: Dés – Gyfv.- Kv. –Dés – Beszterce - Mvh.- Enyed - Enyed 1664 – 1672, tanítóskodik, segíti 3 testvérét 2. Peregrináció - gyalog indul, útja 3 hónap, előzetes felkészültsége ! - Drezda – Lipcse – Marburg – Heidelberg – Basel - Heidelberg: 1673 II. - IV. 25, bölcsész dr. (?), tanszék ajánlat - Basel: 1674 X. 20 orvos dr, orvosi kar ülnöke - előadások, könyvtárak, múzeumok, egyéb látnivalók

6 - 1676 feleségül veszi Zöld Katát († 1685),
3. Ismét Erdélyben XI. 1. feleségül veszi Zöld Katát († 1685), – 1690 udvari orvos, Bornemisza Anna † 1686, Apafi † 1690 IX. tanszék Enyeden: görög, erkölcstan; támadások I. 4. hivatalos beiktatás: görög, fizika, természettudományok - orvosi ismeretek, gyógyszertár a kollégiumban újra nősül: Székhalmi Anna ( † 1691) - harmadszor nősül: Nyirő Judit, túlélte férjét - a 3 feleségtől 8 gyermek: 5 felnőttkort ért meg 4. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca III. 13-án feldúlják Enyedet, Tiege, Karaffa, Rabutin - menekülés másodszor is feldúlják Enyedet: menekülés: Nagybánya hazatér Enyedre: pénzgyűjtés, újraépítés, ösztöndíjak - diákok feljelentik szeptember 10-én hunyt el Nagyenyeden - sírja ?

7

8 III. PÁPAI PÁRIZ FERENC TEVÉKENYSÉGE
1. Irásbelisége, művei. a) Pax Animae, Kv. 1680, A lélek békessége, franciából ford. Pax Corporis, Kv. 1690, A test békéje, első nyomtatott magyar orvos k. Pax Aulae, Kv. 1696, Az udvar békéje, fr. B. Salamon, viselkedés Pax Sepulcri, Kv. 1698, A sír békéje, németből Pax Crucis, Kv. 1710, A kereszt békéje, Szt. Dávid 150 zsoltár b) Dictionarium latino-hungaricum et hungarico-latinum, Lőcse, 1708 II. felét Szenci Molnár Alberttől vette át, bővítette 15 évig dolgozott c) Ars Heraldica, Kv. 1695, Címertan Rudus redivivum, Szeben, 1684, Bethlen Gábor és Pareus levelezése d) Versek, levelezése, egyéb írásai 2. Tevékenységi területei gyakorló orvos (holisztikus szemlélet), pszihológia (lélektan), tanár 40 évig, filológia, történelem, egyháztörténet, teológia, poétika, tudománypolitika, polihisztor enciklopédikus tudós

9

10 IV. PÁPAI PÁRIZ FERENC EMLÉKEZETE
– szobor, emlékplakett és neve az emléktáblán az enyedi kollégium udvarán – főbb szakirodalom: - - Dézsi Lajos: Pápai Páriz Ferenc, Magy.Tört. Társ., Bp. 1899, p. 322 - Nagy Géza: Békességet magamnak,másokn. Krit.,Buk.1977, p. 824 - Pax Corporis, szövegkiadás, Magvető Kiadó, Bp. 1984, p. 489 - Pax Corporis, szövegkiadás, Debrecen, Alföldi ny. 2005 - Kótay Pál: Comm. Hist. Med. 1956, 1958, 1965 - Spielmann József: A közjó szolgálatában, Kriterion, Buk. 1976 - elektronikus irodalom említés – Több PPF Alapítványt hoztak létre: 1992 – Magyarország, Bp. – menekültek, áttelepültek segítségére 2000 – Székelyudvarhely, dr. BALLA ÁRPÁD kezdeményezésére: ösztöndíjak, szakmai továbbképzés, tudományos tevékenység emlékérem, diploma – Köszönet – Több PPF Egyesület működik, eü. tevékenységért emlékérmet adományoz – Pályázati lehetőség: dr. Szőcs Gyula (Bp.) 2006 – iskolásoknak díj Ft-ban – postabélyeg: Magyarország 1999, 50 Ft-os * * *

11 Bod Péter: Magyar Athenas (1766):
„ Volt…. Jó Deák, Görög, Német, Frantzia, híres poéta; jó Philosophus, Historikus, Theológus, az Orvoslás mesterségében merő Esculapius, igen hasznos Ember, kinek szép híre-neve mindenkor fenn lészen…”

12 Köszönöm figyelmüket !


Letölteni ppt "PÁPAI PÁRIZ FERENC ÉLETÚTJA ÉS TEVÉKENYSÉGE (1649 – 1716)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések