Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

11 Vasúti hatósági előírások és eljárások 2011. október 10. előadó: Hidasi Sándor 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "11 Vasúti hatósági előírások és eljárások 2011. október 10. előadó: Hidasi Sándor 1."— Előadás másolata:

1 11 Vasúti hatósági előírások és eljárások 2011. október 10. előadó: Hidasi Sándor 1

2 22 Jogszabályi háttér Hatóság vasúti képzés és vizsgafelügyeleti feladatai Képzési engedélyek Oktatásszervezési regisztráció Vasútszakmai oktatók Vizsgabiztosok Kérelmek benyújtásának módja Járművezetői igazolvány* és tanúsítvány Honosítás Összefoglalás * Vasúti járművezetői igazolvány egyes vasúti jogszabályokban vasúti járművezetői engedélyként szerepel. Tartalom 2

3 Hatósági szabályozások kiterjesztése Hatósági szabályozások A vasúti járművezetők alapképzése és vizsgáztatása [32/2003 (V. 20.) GKM rendelet] A sikló, a függőpálya, a sífelvonó és a mozgólépcső (mozgójárda) kezelőjének alapképzése és vizsgáztatása [9/1987. (IX. 15.) KM rendelet] A sikló, a függőpálya, a sífelvonó és a mozgólépcső (mozgójárda) kezelőjének időszakos oktatása és vizsgáztatása A vasúti járművezetők időszakos oktatása és vizsgáztatása A vasúti közlekedésbiztonsággal összefüggő feladatokat ellátó személyzet alapképzése és vizsgáztatása A vasúti közlekedésbiztonsággal összefüggő feladatokat ellátó személyzet időszakos oktatása és vizsgáztatása 3 Jogszabályi háttér 1/3 Történeti áttekintés

4 44 Bizottság 2010/36/EU Rendelete (2009. december 3.) a mozdonyvezetői engedélyeknek, a kiegészítő tanúsítványoknak, a kiegészítő tanúsítványok hitelesített másolatának, valamint a mozdonyvezetői engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról Bizottság 2010/17/EK határozata (2009. október 29.) a mozdonyvezetői engedélyek és a kiegészítő tanúsítványok vonatkozásában a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nyilvántartások alapvető paramétereinek elfogadásáról Az Európai Parlament és a Tanács 2007/59/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről Jogszabályi háttér 2/3 EU jogszabályok 4

5 55 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 19/2011 (V.10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól 22/2010 (XII.20.) NFM rendelet a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról 9/1987. (IX. 15.) KM rendelet a sikló, a függőpálya, a sífelvonó és a mozgólépcső (mozgójárda) kezelőjének képzéséről és vizsgáztatásáról /19/2011 (V.10.) NFM rendelet alapján 2013. január 1-jén hatályát veszti / Jogszabályi háttér 3/3 Magyar jogszabályok 5

6 66 Főbb hatósági feladatok: az alapképzés, az időszakos oktatás ellenőrzése, felügyelete alapképzési engedély és egyszerűsített képzési engedély kiadása oktatásszervezési regisztráció vasútszakmai oktatók névjegyzékbe való felvétele oktatókra és üzemvezetői munkakörökben foglalkoztatottakra vonatkozó képzési program jóváhagyása Hatóság feladatai 1/2

7 77 Főbb hatósági feladatok: vasúti hatósági vizsgabiztosok kinevezése vizsgabiztosi névjegyzék vezetése Külföldön szerzett végzettségek honosítása A vasúti járművezetői igazolvánnyal és hatósági igazolásokkal kapcsolatos eljárások (új engedély vagy másolat kiadása, csere, aktualizálás) NKH a hatósági eljárásokat kérelemre indítja el. Az egyes eljárásokat részletező tájékoztatók az NKH honlapjáról (www.nkh.hu) letölthetőek. Hatóság feladatai 2/2

8 88 Képzési engedélyek Alapképzési Egyszerűsített engedélyképzési engedély (Aki a feltételeknek megfelel) (Regisztrált szervezet) Képzési engedélyek

9 9 Alapképzési engedély Képzőszervezet Képzési engedély Egyszerűsített képzési engedély Aki a feltételeknek megfelel Vasúti társaság, aki a feltételeknek megfelel Ki végezheti? Milyen engedély szükséges? Kiből lehet? Képzési engedélyek Alapképzési engedély 1 / 4

10 10 Alapképzési engedélyt a Hatóság kérelemre adja ki Alapképzési engedély megszerzésének feltételei: 1.Személyi feltételek 2.Tárgyi feltételek 3.Adminisztratív feltételek Képzési engedélyek Alapképzési engedély 2/4

11 11 1. Személyi Vasútszakmai oktatók névsora a névjegyzékből Képzési engedélyek Alapképzési engedély 3/4 2. Tárgyi A képzés szakterületének megfelelő eszközök, berendezések, helyek (az akkreditációhoz kapcsolódó tárgyi feltételeken túl) 3. Adminisztratív A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szerepel és intézmény- akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik. Feltételek

12 A kérelmező szervezet neve, címe Felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartása (tanúsítvány hiteles másolata) Intézmény-akkreditáció (tanúsítvány hiteles másolata) A képzés pontos helye Igazolás a tárgyi feltételek biztosításáról Vasútszakmai oktatók névsora Képzések megnevezése A hatóság 4 évre adja ki. 12 Képzési engedélyek Alapképzési engedély 4 / 4

13 13 Egyszerűsített képzési engedélyt a Hatóság a vasúti társaság kérelmére adja ki A kérelemhez mellékelni kell az igazolásokat a feltételek biztosításáról Képzési engedélyek Egyszerűsített képzési engedély 1/4

14 14 Egyszerűsített képzési engedély megszerzésének feltételei: 1.Képzés típusai 2.Résztvevők, létszám 3.Adminisztratív Képzési engedélyek Egyszerűsített képzési engedély 2/4

15 15 1. Képzés típusai Típusismeret gyakorlati képzés, és vasúti pályahálózat ismeret képzés Képzési engedélyek Egyszerűsített képzési engedély 3/4 2. Résztvevők, létszám csak a kérelmező vasúti társaság munkavállalói 12 fő 60 fő 3. Adminisztratív időszakos oktatás végzésével kapcsolatos hatósági nyilvántartásban szerepel (Oktatásszervezési regisztráció) Feltételek

16 A vasúti társaság (mint képző szervezet) neve, címe A képzés pontos helye Igazolás a tárgyi feltételek biztosításáról Vasútszakmai oktatók névsora Képzések megnevezése A hatóság 1 évre adja ki. (max. 60 fő/év) 16 Regisztráció (tanúsítvány hiteles másolata) Regisztráció (tanúsítvány hiteles másolata) Egyszerűsített felnőttképzési nyilvántartás (tanúsítvány hiteles másolata) Egyszerűsített felnőttképzési nyilvántartás (tanúsítvány hiteles másolata) Képzési engedélyek Egyszerűsített képzési engedély 4/4

17 17 Oktatásszervezési regisztráció Regisztrált szervezet Képzőszervezet Vasúti társaság, aki a feltételeknek megfelel Ki végezheti? Milyen engedély szükséges? Kiből lehet? Oktatásszervezési regisztráció 1/5

18 18 A hatóság az időszakos oktatást végző képzőszervezetet, vagy a vasúti társaságot 4 éves határozott időtartamra regisztrálja Egyszerűsített képzési engedély kérelmezésének adminisztratív feltétele Ismételt regisztráció Több helyszínen külön-külön regisztrálás Oktatásszervezési regisztráció 2/5

19 19 Regisztráció feltétele: a tárgyi feltételeket és a hatósági névjegyzékben szereplő oktató biztosítása az időszakos oktatás megtartására alkalmas helyiség biztosítása Regisztráció iránti kérelemben a feltételek meglétéről nyilatkozik. Oktatásszervezési regisztráció 3/5

20 20 regisztráció ját felfüggesztés éről vagy visszavonás áról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a szervezet köteles a hatóságot tájékoztatni, hogy az időszakos oktatás lebonyolítását melyik regisztrált szervezetre bízza visszavonás esetén legkorábban 6 hónap eltelte után nyújthat be regisztráció iránti kérelmet regisztráció ját felfüggesztése vagy visszavonása a szervezet egyszerűsített képzési engedély ét is érinti Oktatásszervezési regisztráció 4/5 Regisztráció felfüggesztése, visszavonása

21 A képzőszervezet neve, címe A képzés pontos helye Igazolás a tárgyi feltételek biztosításáról Vasútszakmai oktatók névsora Képzések megnevezése 21 A vasúti társaság neve, címe Egyszerűsített felnőttképzési nyilvántartás (tanúsítvány hiteles másolata) Egyszerűsített felnőttképzési nyilvántartás (tanúsítvány hiteles másolata) Képzési engedély A hatóság 4 évre adja ki. Oktatásszervezési regisztráció 5/5

22 22 Gyakorlati Szakmai képzettség Elméleti Szakmai gyakorlat Iskolai végzettség Oktatói képzettség Járművezető kísérő Felsőfokú szakmai, vagy képesítő vizsga 3 év szakmai gyakorlat 5 év szakmai gyakorlat Felsőfokú végzettség Középiskolai végzettség Vasútszakmai oktatói vizsga Vasútszakmai oktatók Oktatói névjegyzék 1/2

23 Oktatói névjegyzékbe való felvételt kérelmezni kell! a képzőszervezet a hatósági névjegyzékből választja ki, és bízza meg a képzés elvégzésére a hatóság törli a névjegyzékből azt az oktatót, aki a képzésen a tárgyév december 31-éig nem vesz részt 23 Vasútszakmai oktatók Oktatói névjegyzék 2/2

24 24 Szakmai gyakorlat Iskolai végzettség Oktatói gyakorlat Felsőfokú végzettség 5 év vasútforgalmi, vagy a képzés tartalmának megfelelő műszaki szakmai gyakorlat 2 év igazolt vasúti oktatói gyakorlat a vizsga tárgyának megfelelő legalább 5 év szakirányú gyakorlat a vizsga tárgyának megfelelő legalább 3 év szakmai irányítási és szakmai felügyeleti tevékenység Vizsgabiztosok Kinevezése

25 25 Vizsgabiztosok Névjegyzék Vizsgabiztosi névjegyzékbe való felvételt kérelmezni kell! A vizsgabiztosokat a hatóság a vizsgaközpont javaslata alapján nevezi ki. Törlés a vizsgabiztosi névjegyzékből 25

26 26 Kérelem benyújtója 1.) postai úton 2.) személyesen Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Vasúti Főosztály Vasúti Képzés és Vizsgafelügyeleti Osztály Kérelem benyújtásának módja Kérelem és mellékletei

27 27 Vasúti járművezetői igazolvány Forma, kialakítás Régi Új (minta) 27

28 28 Vasúti járművezetői igazolvány Eljárások A vasúti járművezetői igazolvánnyal kapcsolatos eljárások, ügyek új engedély kiállításának kérelmezése engedély aktualizálásának /módosításának kérelmezése engedélyről másolat készítésének kérelmezése engedély meghosszabbításának kérelmezése Vezetői igazolvánnyal kapcsolatos kérelem forma- nyomtatványa az NKH honlapján (www.nkh.hu) elérhető. A honlapon található kérelem lap kitöltése elektronikus úton történjen. 28

29 29 Vasúti járművezetői igazolvány Kérelem és mellékletei 1/3 Mellékletek (új vezetői engedély kérelmezésekor): Az aláírt kérelmezési formanyomtatvány (elektronikusan kitöltve) Felhatalmazás a személyes adatok feldolgozására A legmagasabb iskolai végzettség igazolása Az egészségügyi alkalmasság igazolása Foglalkozáspszichológiai alkalmasság igazolása(ha az egészségügyi alkalmasság igazolása nem tartalmazza) Általános szakmai alkalmasság igazolása (vizsgaközpont által adott vizsgaigazolás) Az útlevél/a személyazonosság igazolására szolgáló egyéb elismert azonosító dokumentum másolata Igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről 29

30 30 Vasúti járművezetői igazolvány Kérelem és mellékletei 2/3 Mellékletek (engedély aktualizálásának/módosításának kérelmezésekor): Az aláírt kérelmezési formanyomtatvány (elektronikusan kitöltve) A jelenlegi engedély Az adatok aktualizálására/módosítására irányuló módosítás indoklása Az egészségügyi alkalmasság igazolása Foglalkozáspszichológiai alkalmasság igazolása(ha az egészségügyi alkalmasság igazolása nem tartalmazza) Igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről Mellékletek (engedély másolatának kérelmezésekor): Az aláírt kérelmezési formanyomtatvány (elektronikusan kitöltve) A másolat szükségességének indoka (az engedély megsemmisült/azt ellopták/ elvesztését bejelentették) Az engedély, csak abban az esetben, ha másolat az engedély megrongálódása miatt szükséges Igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről 30

31 31 Vasúti járművezetői igazolvány Kérelem és mellékletei 3/3 Mellékletek (igazolvány megújításának kérelmezésekor): Az aláírt kérelmezési formanyomtatvány (elektronikusan kitöltve) A jelenlegi engedély Az egészségügyi alkalmasság igazolása Foglalkozáspszichológiai alkalmasság igazolása (ha az egészségügyi alkalmasság igazolása nem tartalmazza) Az utolsó engedély másolata Általános szakmai alkalmasság igazolása (vizsgaközpont által adott vizsgaigazolás) Igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről 31

32 32 Kérelem benyújtója NKH honlapon a formanyomtatvány Kérelem (szignó és fénykép nélkül) Kitöltött kérelem és mellékletei Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Vasúti Főosztály Vasúti Képzés és Vizsgafelügyeleti Osztály Vasúti járművezetői igazolvány Kérelem benyújtásának módja megnyitás elektronikus kitöltés nyomtatás aláírás fénykép felragasztása mellékletek csatolása 1.) postai úton 2.) személyesen

33 33 Vasúti járművezetői igazolvány Felfüggesztése, visszavonása Felfüggesztés (legfeljebb 6 hónapos időtartamra ) feltételei a) hatósági vizsgafeltétel b) egészségi alkalmassági feltétel Hatálya megszűnik, ha feltételek 6 hónapon belüli teljesülnek. Visszavonás a) a felfüggesztés megszüntetésének feltétele nem teljesül, vagy b) egészségi alkalmassági vizsgálatai „nem alkalmas” eredménnyel zárulnak. Járművezetői engedély felfüggesztéséről vagy visszavonásáról, mind a munkavállaló, mind a munkáltató határozatot kap a Hatóságtól. Munkáltató feladata és felelőssége ellenőrizni, hogy a felfüggesztett vagy visszavont vasúti járművezetői engedéllyel rendelkező munkavállaló NE VÉGEZZEN munkát. 33

34 34 Vasúti járművezetői kiegészítő tanúsítvány Forma, kialakítás - előlap

35 Vasúti járművezetői kiegészítő tanúsítvány Forma, kialakítás – belső oldal

36 36 Külföldön szerzett képesítés Honosítás Honosításokról a hatóság dönt Az a személy kérheti, aki rendelkezik nyelvi ismerettel Magyar nyelv ismeretének szintjét akkreditált szerve- zet bírálja el 36

37 37 Összefoglalás Új szabályozások (EU, Magyarország) Vasúti képzés és vizsgáztatás új rendszere Új, átalakult hatósági feladatok Informatikai fejlesztések (VIKI) Vasúti járművezetői igazolvány és tanúsítvány (új forma, mellékletek) Kérelmezés lebonyolítása (formanyomtatványok, elektronikusan kitöltés) Tájékoztatók KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 37


Letölteni ppt "11 Vasúti hatósági előírások és eljárások 2011. október 10. előadó: Hidasi Sándor 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések