Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Menekültügyi Alap 2012. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok Változások A pályázók tájékoztatása,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Menekültügyi Alap 2012. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok Változások A pályázók tájékoztatása,"— Előadás másolata:

1 Európai Menekültügyi Alap 2012. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok Változások A pályázók tájékoztatása, 2012. május 16.

2 EMA 2011. nyílt Szolidaritási és migrációs áramlások igazgatása (2007-2013) általános keretprogram: Európai Menekültügyi Alap (EMA) Harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap (EIA) Európai Visszatérési Alap (EVA) Külső Határok Alap (KHA) MÁR CSAK KÉT ÉV MARADT

3 Jogi háttér - EU  2007/815/EK bizottsági határozat a 2007/573/EK határozat stratégiai végrehajtásáról („prioritások”)  2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008-2013-as időszakra az EMA létrehozásáról („célkitűzések” és „tevékenységek”)  2008/22/EK bizottsági határozat a (…) 2007/573/EK határozatnak az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályai tekintetében a végrehajtási szabályok megállapításáról

4 Jogi háttér - HU 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról 301/2007. (XI. 9.) kormányrendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet a menekültügy szervezeti rendszeréről Pályázati útmutató I.4. ! ( pl.: A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény )

5 KIEGÉSZÍTŐ JELLEG Az EMA Alaphatározat (2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008-2013-as időszakra az EMA létrehozásáról) 7. cikke: „Kiegészítő jelleg, összhang és megfelelés (1) Az alapból nyújtott támogatás a nemzeti, regionális és helyi intézkedéseket egészíti ki, beépítve ezekbe a Közösség prioritásait.”

6 ELEVE KIZÁRÓ SZAKMAI OK 1) Célkitűzések: 1)a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárás biztosítása; 2)a befogadási feltételek fejlesztése; 3)menekültek és oltalmazottak társadalomba való beilleszkedése; 4)a menekültpolitika fejlesztését és javítását célzó tagállami képességek elősegítése VÁLTOZÁS!! 5)áttelepítési program kidolgozása

7 ELEVE KIZÁRÓ SZAKMAI OK 2) Célcsoportok: a) menedékkérő (aki menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerésre irányuló kérelmet terjesztett elő) b) menekült c) oltalmazott d) harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy, akit egy tagállamba áttelepítenek vagy telepítettek át

8 Célkitűzések - célcsoportok: 1. a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárás 2. a befogadási feltételek fejlesztése 3. menekültek és oltalmazottak társadalomba való beilleszkedése 5. áttelepítési program kidolgozásának elősegítése menedékkérők (*), közvetett célcsoport menedékkérők menekültek, oltalmazottak áttelepítésre várók, áttelepített személyek, közvetett célcsoport

9 ELEVE KIZÁRÓ SZAKMAI OK 3) EGY TEVÉKENYSÉG EGY PROJEKT ELV Egy projekt egy tevékenységre irányulhat, vagyis tevékenységenként egy projektet lehet benyújtani A számokkal jelölt kategóriák a célkitűzések A betűkkel jelölt kategóriák a tevékenységek A jelöletlen, tevékenységeken belüli alkategóriák példák a tevékenységek tartalmára Mind a célkitűzések mind a tevékenységek felsorolása kimerítő, tehát kizárólag az ezekre irányuló projektek támogathatók, az ezeken kívüli célkitűzésekre és tevékenységekre irányuló projektek nem támogathatók. A példákra vonatkozó felsorolás csupán példálózó jellegű, azoktól el lehet térni, amennyiben a projekt olyan programra irányul, ami a meghatározott tevékenységnek megfeleltethető.

10 Hasznos tudnivalók – fontos változások 1)A Bizottság még nem hagyta jóvá hivatalosan az EMA 2012-es éves programot, de a jóváhagyás 2012 májusában várható a szerződéskötés előfeltétele az EMA 2012. évi éves programjának Európai Bizottság általi hivatalos elfogadása a pályázati útmutató a jóváhagyás alatt álló programmal összhangban van a pályázati útmutatóban táblázat jelzi az éves programban az adott tevékenységre allokált összeget és tervezett indikátort, valamint a releváns stratégiai célt

11 Hasznos tudnivalók – fontos változások ÚJ! 2) Stratégiai célok: A)Stratégiailag jobb összpontosítás az uniós szabályokra olyan tevékenységek végrehajtása által, melyek a Közös Európai Menekültügyi Rendszerhez tartozó különböző irányelvek által előírt követelményekhez kapcsolódnak B)Nemzeti képességek fejlesztése a tagállamok közötti együttműködés révén C)Áttelepítési, illetve áthelyezési tevékenységek fokozott fejlesztése Nem újak, és nem helyettesítik, illetve nem írják felül az EMA eddigi prioritásait, Európai Bizottság szerint az EMA prioritásai közül ezekre kellene a tagállamoknak fókuszálniuk a hátralévő 2012-es és 2013-as éves programok tekintetében Vonatkozó kérdés az értékelési táblázatban: „A projekt keretében tervezett tevékenységek mennyiben illeszkednek a pályázati útmutató I.3. pontjában megnevezett stratégiai célokhoz?” (0-3 pont)

12 Hasznos tudnivalók – fontos változások ÚJ! 3) Többallokációs projektek: Olyan projekt, amelynek végrehajtási ideje a 2012-es allokáció végrehajtási ideje alatt kezdődik, de a 2013-as allokáció megvalósítási ideje alatt fejeződik be. 2012-es allokáció végrehajtási ideje: 2012. október 1-től 2014. június 30-ig tart, 2013-as allokáció végrehajtási ideje: 2013. július 1-től 2015. június 30-ig Legfeljebb 24 hónapos, legfeljebb 90 millió forint költségvetésű Előnye: adminisztrációs teher a pályázó oldalán csökken. Pályázati űrlapot allokációkra lebontva kell kitölteni pályázni csak egyszer kell, de allokációnként történik a szerződéskötés. Csak abban az esetben folytatható, ha a 2012-es allokáció tekintetében nyertes a projekt (a tartaléklistás nem „éled fel”). A projekt támogatásának végösszege nem nőhet! Indokoltságát alá kell támasztani. Átfedések elkerülését biztosítani kell.

13 Hasznos tudnivalók – fontos változások 4)Az „almát az almával” elv érvényesülése az értékelésnél ebben az évben is megmarad (pályázati útmutató 34. oldal). 5)ÚJ! A tartaléklistára kerülés esetei bővülnek: a kettős finanszírozás tilalmára tekintettel az átfedésben lévő projektek közül csak a magasabb pontszámot kapott projekt támogatható. 6)Nyertes pályázat esetén a pályázó felelőssége hitelt érdemlően igazolni, hogy az EMA célcsoportjába tartozó személyeket vont be. 7)Javasoljuk már az előkészítés szakaszában felvenni a kapcsolatot a menekültügyi hatósággal a szakmai megalapozottság érdekében. 8)A befogadó állomásokra, a közösségi szállásokra és az őrzött szállásokra a belépést a BÁH, illetve a Rendőrség indokolt esetben megtagadhatja. 9)Felnőttképzés szigorú szabályai!! Konferencia és képzés nem biztos, hogy ugyanaz!

14 1. A TISZTESSÉGES ÉS HATÉKONY MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS BIZTOSÍTÁSA a) A jogi segítségnyújtáshoz való hozzáférést és minőségi jogi segítségnyújtás biztosítását célzó intézkedések b) A menekültügyi eljárás fejlesztése a Közös Európai Menekültügyi Rendszerhez tartozó szabályok jobb végrehajtása érdekében Ha a tevékenység felnőttképzésnek minősül képzési tervet kell mellékelni (*Ha ismert a képzést végző intézmény: -intézményakkreditációs tanúsítványt -statisztikai adatszolgáltatási nyilatkozatot is) Konferencia/szakmai egyeztetés esetén a tematikát, programot csatolni kell

15 2. A BEFOGADÁSI FELTÉTELEK FEJLESZTÉSE a) A befogadási feltételek fejlesztését célzó kiegészítő szolgáltatások biztosítása b) A befogadási feltételek fejlesztése a különleges bánásmódot igénylő menedékkérők vonatkozásában

16 3. MENEKÜLTEK ÉS OLTALMAZOTTAK TÁRSADALOMBA VALÓ BEILLESZKEDÉSE a) A helyi önkormányzatok menekültek, oltalmazottak magyar társadalomba való beilleszkedését elősegítő komplex kísérleti projektjei b)Személyre vagy meghatározott csoportra szabott komplex, vagy speciális projektek kialakítása, működtetése, fejlesztése a menekültek és oltalmazottak magyar társadalomba való beilleszkedésének elősegítésére Magyar nyelvtanfolyam esetén mellékelni kell az oktatási napok és szünnapok megoszlását is tartalmazó éves oktatási menetrendet és tematikát. Felnőttképzés! Már nem feltétel a BÁH-tól való igazolás szerzése az 520 óra teljesítéséről. c)Különleges bánásmódot igénylő személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése

17 5. ÁTTELEPÍTÉSI PROGRAM KIDOLGOZÁSA a) Magyarországra szabott áttelepítési modell kidolgozása Például tanulmány formájában, hatékony terjesztési kötelezettség! Magyarország 2012-2013-ban hajtja végre az első nemzeti áttelepítési műveletét.

18 Kérdések és válaszok A pályázati útmutatóban foglaltakkal kapcsolatos további tisztázó kérdéseket legkésőbb 2012. június 4-ig lehet megküldeni az ema@bm.gov.hu címre. ema@bm.gov.hu A Felelős Hatóság a fenti címre küldött kérdéseket és azok válaszait összegyűjtve előreláthatólag 2012. június 8-ig közzéteszi a Felelős Hatóság honlapján. (www.solidalapok.hu )www.solidalapok.hu Telefonon tájékoztatást nem tudunk adni!

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Gyöngy Lilla – BM EUEFO


Letölteni ppt "Európai Menekültügyi Alap 2012. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok Változások A pályázók tájékoztatása,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések