Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megpályázható tevékenységek BM/4747-1/2012. sz

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megpályázható tevékenységek BM/4747-1/2012. sz"— Előadás másolata:

1 Megpályázható tevékenységek BM/4747-1/2012. sz
Megpályázható tevékenységek BM/4747-1/2012. sz. nyílt pályázati felhívás alapján Európai Integrációs Alap dr. Vörös-Gyöngy Anna dr. Weimann Szilvia BM EUEFO

2 Európai Visszatérési Alap Európai Menekültügyi Alap Külső Határok Alap
Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános keretprogram ( ) Harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap: Európai Integrációs Alap Európai Visszatérési Alap Európai Menekültügyi Alap Külső Határok Alap

3 Az Integrációs Alap célja
A tagállamok erőfeszítéseinek támogatása abban, hogy lehetővé tegyék, hogy a különböző gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű harmadik országbeli állampolgárok teljesítsék a tartózkodási feltételeket, illetve megkönnyítsék beilleszkedésüket az európai társadalmakba.

4 Uniós jogszabályi háttér
2007/435/EK tanácsi határozat a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról 2007/VIII/21 bizottsági határozat A 435/2007/EK tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai iránymutatások elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról 2008/457/EK bizottsági határozat a 2007/435/EK határozatnak az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint a projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról

5 Hazai jogszabályi háttér
2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról, 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról, Ágazati jogszabályok, 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet a támogatás felhasználásáról.

6 Az Integrációs Alap programozása
Többéves program ( ) A 2012-es éves program nyertes projektjeit 2012. szeptember 1. és június 30. között lehet megvalósítani. A projektek időtartama max. 18 hónap lehet.

7 Az Integrációs Alap személyi hatálya
Harmadik országok azon állampolgárai, akik három hónapot meghaladó tartózkodási jogcímmel rendelkeznek, és jogszerűen tartózkodnak a Magyar Köztársaság területén Különleges szabályok az 5. tevékenység keretében – harmadik országban tartózkodók is. Ideértve a befogadottakat és a hontalanokat is. Kivéve a menedékjogról szóló törvény hatálya alá tartozó személyeket (menedékjogot kérő, menekült, oltalmazott, menedékes).

8 Az Integrációs Alap személyi hatálya
Harmadik ország minden olyan ország, amely nem az Európai Unió tagállama. (Horvátország csatlakozása!) A pályázó által megvalósítani kívánt projekt akkor támogatható, ha az Alap személyi hatálya alá tartozó személyek a projekt közvetlen és/vagy közvetett célcsoportját alkotják. Van lehetőség a harmadik országbeli állampolgárok részvételének ösztönzésére.

9 Hasznos tudnivalók 1) Az EIA 2012-es éves programjának Bizottság általi elfogadása folyamatban van, a pályázati útmutató azzal összhangban van táblázat jelzi az éves programban a tevékenységre allokált összeget és tervezett indikátort „almát az almával” elv érvényesülése az értékelésnél (pályázati útmutató 39. oldal) 2) Nyertes pályázat esetén, ha a célcsoport tagjai a projekt eredményeiből közvetlenül, személyesen részesülnek, a pályázó felelőssége hitelt érdemlően igazolni, hogy az Alap célcsoportjába tartozó személyeket vont be

10 Prioritás/tevékenység
3 prioritás (I, III, IV), 7 tevékenység (1-8.) 1 projekt főszabály szerint 1 tevékenységet valósíthat meg – kivétel: ha alaposan indokolt a kiegészítő jelleg 1 projekt 1 prioritás alá tartozó tevékenysége(ke)t valósíthat meg – nincs kivétel! + Stratégiai célok: nem kötelező, ha a projekt kapcsolódik valamelyikhez, plusz pontot kaphat

11 Támogatható tevékenységek 1. tevékenység
A harmadik országbeli állampolgárok oktatása és/vagy képzése, valamint munkaerőpiaci beilleszkedésének elősegítése Felnőttképzésre vonatkozó szabályok! Kizárólag tananyag/oktatási segédanyag fejlesztés nem támogatható. Közoktatás – TÁMOP!

12 Támogatható tevékenységek 2. tevékenység
A kultúrák közötti párbeszéd elősegítése, a migrációval és integrációval kapcsolatos társadalmi tudatosság növelése Nézettségmérés!

13 Támogatható tevékenységek 3. tevékenység
A bevándorlók társadalmi és politikai életben való részvételének elősegítése Cél: társadalmi, politikai aktivitás növelése párbeszéd előmozdítása, állampolgárság megszerzése, érdekérvényesítő-képesség növelése, jogállásokról való tájékoztatás, kultúr-orientáció

14 Támogatható tevékenységek 4. tevékenység
Társadalmi beilleszkedést elősegítő szolgáltatások biztosítása harmadik országbeli állampolgárok számára Állampolgársági vizsgára felkészítés, kultúr-orientációs program nem itt szerepel!

15 Támogatható tevékenységek 5. tevékenység
Engedélyezési eljárások hatékonyabbá és elérhetőbbé tételének elősegítése A célcsoportban lehet nem Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgár, a tevékenység megvalósulhat harmadik országban.

16 Támogatható tevékenységek 6. tevékenység
A tevékenységek számozása az éves programban szereplő számozást követi. Mivel az éves programban szerepel egy olyan tevékenység, amelyre jelen pályázati kiírás nem vonatkozik (e tevékenység pályáztatására előreláthatólag 2012 őszén kerül sor), jelen pályázati kiírásban nem szerepel 6. számú tevékenység. Kérjük, hogy ezért a tevékenységek számozására fokozottan figyeljenek!

17 Támogatható tevékenységek 7. tevékenység (III. prioritás)
A harmadik országbeli állampolgárok integrációját szolgáló jelenlegi struktúrák fejlesztése és az integrációs intézkedések koordinálása Felnőttképzésre vonatkozó szabályok! Felsőoktatás, konzultációs fórum.

18 Támogatható tevékenységek 8. tevékenység (IV. prioritás)
Információ- és tapasztalatcsere, a legjobb gyakorlatok megosztása más tagállamokkal A pályázati útmutatóban meghatározott témákban.

19 Kérdések: Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Megpályázható tevékenységek BM/4747-1/2012. sz"

Hasonló előadás


Google Hirdetések