Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Pályázati lehetőségek az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Kecskemét, 2007. június 21. Dr. Kónya József.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Pályázati lehetőségek az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Kecskemét, 2007. június 21. Dr. Kónya József."— Előadás másolata:

1 1 Pályázati lehetőségek az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Kecskemét, 2007. június 21. Dr. Kónya József

2 2 Amiről beszélni fogok: ÚMVP GOP- jelenleg nyitva álló források - tervezett pályázati konstrukciók Egyéb vállalkozásfejlesztési eszközök

3 3 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Foglalkoztatás és növekedés - 2007-2013

4 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében elfogadott operatív programok Gazdaságfejlesztés OP – GOP Közlekedés OP – KÖZOP Társadalmi megújulás OP – TÁMOP Társadalmi infrastruktúra OP – TIOP Környezet és energia OP – KEOP Államreform OP – ÁROP Elektronikus közigazgatás OP – EKOP Nyugat-dunántúli OP – NYDOP Dél-alföldi OP – DAOP Észak-alföldi OP – ÉAOP Közép-magyarországi OP – KMOP Észak-magyarországi OP – ÉMOP Közép-dunántúli OP – KDOP Dél-dunántúli OP – DDOP Végrehajtás OP - VOP

5 5 A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi kerete. A prioritás kerete(milliárd forint) K+F és innováció a versenyképességért227,4 A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése 194,9 A modern üzleti környezet erősítése 78,0 JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök149,4 Technikai segítségnyújtás 24,3 Összesen674,0 * 265 Ft/euró árfolyam, 2004-es árak, 15% nemzeti hozzájárulással

6 6 Forráslekötés a GOP-ban és a KMOP-ban Kiírás Beérkezett pályázat (db) Igényelt támogatás (Mrd Ft) Keretösszeg (Mrd Ft) Igény/keret (%) GOP-2.1.1/A4841,7846,04129,5 GOP-2.1.1/B3437,7336,041128,0 GOP-2.1.1/C12320,2227,637264,8 GOP-2.1.2/B1914,5493,875117,4 GOP-2.1.2/C7310,2495,129199,8 KMOP-1.2.1/A2440,9900,800123,8 KMOP-1.2.1/B1974,0690,800508,7 Forrás: HVG 2007. 06. 19.

7 7 Gazdaságfejlesztési Operatív Program Jelenleg nyitva álló pályázatok: GVOP-2.1.1/A A többi beadása június 11-én lejárt.

8 8 KKV besorolások KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 3) A KKV kategórián belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Általános szabály: Állami, önkormányzati tulajdon aránya együttesen ill. külön- külön<25%)

9 9 GOP-2007-2.1.1/A Mikro- és kisvállalkozások technológia-fejlesztése Rendelkezésre álló keretösszeg 2007. évre 6,041 Mrd forint, amely eszközbeszerzésre vehető igénybe. 1-10 millió forint közötti támogatások kérhetők, legfeljebb a beruházási összeg 30%-áig. Alapvető cél: Alapvető cél: A növekedési potenciállal rendelkező mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése technológiai korszerűsítésen keresztül.

10 10 GOP-2007-2.1.1/A Pályázók köre Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak: gazdasági társaságok szövetkezetek, egyéni vállalkozók. 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások

11 11 GOP-2007-2.1.1/A Támogatható tevékenységek köre A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek technológiai fejlesztésekhez kapcsolódó beruházások, az alábbiak szerint: – új eszköz beszerzése vagy – olyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó igazolni tudja, hogy a használt eszköz 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év).

12 12 GOP-2007-2.1.1/A Beadási határidő: 2007. március 01-től november 30-ig Elbírálás módja: A befogadás sorrendjében a rendelkezésre álló keret kimerüléséig.

13 13 GOP-2007-2.1.1/A Projekt területi korlátozása A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. - Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. - Nem támogatható olyan fejlesztés, amely a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg, amennyiben a pályázó mikrovállalkozás: - népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy - állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt Ennek értelmében, amennyiben a pályázó mikrovállalkozás, akkor csak a Pályázati Útmutató VI. számú mellékletében található településeken megvalósuló beruházások támogathatóak. A mikrovállalkozások körébe nem tartozó vállalkozásokra vonatkozó településlista elérhető a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.nfu.gov.hu).

14 14 Gazdaságfejlesztési Operatív Program Tervezett pályázatok: 20 pályázat indul a jövő hónapban – június 29-ig várja a véleményeket az NFÜ Pályázat címe GOP Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozások részére GOP Nemzetközi szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése GOP Vállalati folyamat-menedzsment támogatása GOP Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása GOP E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása

15 15 Véleményezés kérdőíves formában, a megadott e-mail címekre küldve. www.nfu.gov.hu Olyan szervezetek és intézmények véleményére számítanak, amelyek hitelesen képviselik az adott szakterületet, társadalmi csoportot, vagy területi egységet. A július közepén meghirdetésre kerülő pályázatok a gazdaságfejlesztést és a területi kiegyenlítődést hivatottak szolgálni. Tervezett pályázatok:

16 16 Tervezett pályázatok: Mindkét célnak eleget kíván tenni az a tervezett kiírás, melynek keretében költségeik 30%-a erejéig összesen 3,3 milliárd Ft támogatásban részesülhetnek a hátrányos helyzetű kis- térségekben induló vállalkozások komplex technológiai beruházásai. Feltétel, hogy a támogatott beruházás teremtsen munkalehetőséget a térségben, és járuljon hozzá annak felzárkózásához.

17 17 Ugyanilyen fontos prioritás a nemzetközi gazdaság vérkeringésébe történő bekapcsolódás, ezért az unió átlagos fejlettségét el nem érő ún. konvergencia régiókban 2,2 milliárd forintra pályázhatnak nemzetközi szolgáltató központok létrehozására, illetve fejlesztésére. A keretösszeg 5-8 regionális szolgáltató központ forrásigényét elégítheti ki szintén 30%-os támogatási mérték mellett. Tervezett pályázatok:

18 18 Vállalati folyamatmenedzsment hatékonyságának növelését szolgáló informatikai fejlesztéseket 1,6 milliárd Ft, e-kereskedelemre és egyéb e-szolgáltatások bevezetésére 1,3 milliárd Ft uniós forrást igényelhetnek Pályázók köre: gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, gazdasági kamarák, egyéb vállalkozási érdekképviseletek. Mindkét pályázat esetében 3-20 millió Ft támogatás igényelhető, és a költségek legfeljebb 50 %-a lesz támogatható. Tervezett pályázatok:

19 19 A hazai KKV-szektor csak nehezen tud megfelelni az unió és a nemzetközi standardok minőségi követelményeinek, ezért 1 milliárd Ft-os keret nyílik meg azért, hogy támogassa a minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetését. Az ismertetett öt konstrukció ún. tükörpályázat formájában kerül meghirdetésre Magyarország legfejlettebb régiójában, Közép- Magyarországon is, mintegy 5 milliárdos vissza nem térítendő forrást biztosítva a vállalkozóknak a 2007/2008-as két éves periódusra. Forrás: www.nfu.gov.hu Tervezett pályázatok:

20 20 ORSZÁGOS MIKOHITEL PROGRAM

21 21 A program célja: – mikro-vállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással, tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a mikrovállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni, – a támogatás eredményeként, mivel a mikrohitelt akár három alkalommal is felhasználhatják, a vállalkozások a kereskedelmi bankok ügyfeleivé válhatnak.

22 22 Pályázható hitelösszeg: - 6.350.000.- Ft (felső összeghatár, alsó határ nincs) A hitel kamata: - Jegybanki alapkamatozású (jelenleg 8,0 %)

23 23 Futamidő: Beruházási hitelnél max. 8 év Forgóeszköz hitelnél max. 3 év Türelmi idő: Tőketörlesztésre adható max. 6 hónap

24 24 Saját erő: A pályázóknak rendelkezniük kell a fejlesztéshez saját forrással, mely nem lehet kevesebb, mint a hitel összeg 20 %-a.

25 25 A hitel célja: - Gépek, berendezések, tárgyi eszközök beszerzése, üzleti célú ingatlan építés, vásárlás, járművek vásárlása, stb. - Forgóeszközök, alapanyagok beszerzése, bővítése. - A hitel kombinált felhasználása is lehetséges, 50-50 %-os arányban.

26 26 A hitel folyósítása: A megítélt mikrohitel 50 %-a - a szerződéskötést és a folyósítási feltételek teljesítését követően – előfinanszírozásként azonnal folyósítjuk, majd a további 50 %-ot a hitelcél teljes elszámolásakor kerül utalásra a vállalkozás számlájára.

27 27 Kik pályázhatnak mikrohitelre: A hitel szektor semleges, szolgáltató, kereskedő, mezőgazdasági vállalkozások igényelhetik, akik megfelelnek a mikro vállalkozás törvényi előírásainak.

28 28 Mikrohitelre alkalmas vállalkozás: - Cégnyilvántartásba bejegyzett vállalkozás, egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, egyéb engedély kiadásához kötött gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás. – foglalkoztatott alkalmazottak száma nem lehet több mint 9 fő; – a vállalkozás utolsó lezárt évi nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft; – Külföldi tulajdonosi részarány nem lehet több 25 %-nál, – A pályázónak nem lehet kifizetetlen tartozása az állam felé (APEH, helyi adó, VPOP) - a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása - a cég nem állhat sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás alatt.

29 29 További feltételek: A hitel felhasználásának a határideje: A hitelt a hitelszerződés megkötésétől számított 2 hónapon belül fel kell használni. Biztosíték: Az Alapítvány által végzett értékelést követően a biztosítéknak legalább a hitelösszeg 100%-át fedeznie kell. A Bíráló Bizottság szükség szerint kiegészítő biztosítékot kérhet. Második és harmadik hitel felvétele: Ugyanaz a vállalkozás legfeljebb háromszor kaphat hitelt a program keretében. A második és harmadik hitel csak akkor hagyható jóvá, ha a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek.

30 30 Aranyhomok Hitelkonstrukció A Szigetvári Takarékszövetkezet és a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány korábbi eredményes együttműködésére alapozva, döntött arról, hogy a vállalkozások fejlesztési törekvéseinek segítésére közösen lépnek fel. Mind a hazai, mind a nemzetközi tapasztalatok azt támasztják alá, hogy a non-profit és profitorientált szervezetek ilyen típusú együttműködésére szükség van, s egyre inkább elfogadottá, sikeressé válik.

31 31 Aranyhomok Hitelkonstrukció A kihelyezhető együttes hitel összege: maximum 20 millió forint. A hitelek felhasználhatók üzleti célú ingatlan építésére, vásárlására, korszerűsítésére, gépek, berendezések és egyéb állóeszközök, valamint forgóeszköz vásárlására. NEM használható fel olyan költségek fedezésére, mint például bérek, bérleti díjak, energiaköltségek, valamint áfa finanszírozására.

32 32 Aranyhomok Hitelkonstrukció Alapítványi hitelrészTakarékszövetkezet kiegészítő forrásából nyújtott hitelrész Tőke4.000.000 Ft - 6.350.000.- Ft4.000.000Ft – 13.650.000-Ft Kamatszerződéskötéskor érvényben lévő jegybanki alapkamat, változó, a JAK változással azonos időpontban változik 3 havi BUBOR + 3 %

33 33 Aranyhomok Hitelkonstrukció Maximális futamidő: Forgóeszközhitelnél:36 hó, Beruházási hitelnél:84 hó Előfinanszírozás: 50 % hitel adható előlegként Folyósítás: leadott számlák alapján

34 34 Egyéb hitelek: Országos Mikrohitel Alap Helyi Mikrohitel Alap Női Mikrohitel Mikrohitel Plusz

35 35 Elérhetőségeink: Békefi Helén Mikrohitel programvezető Szabóné Palotás Mária Mikrohitel asszisztens 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12. Tel.: 76/485-505; Fax: 76/485-504 Web: www.bacs-lea.huwww.bacs-lea.hu E-mail: info@bacs-lea.hu

36 36 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Kónya József HVI-vezető jozsef.konya@bacs-lea.hu


Letölteni ppt "1 Pályázati lehetőségek az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Kecskemét, 2007. június 21. Dr. Kónya József."

Hasonló előadás


Google Hirdetések