Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Létesített vizes élőhelyek – nemzetközi kitekintés Dr. Lakatos Gyula tanszékvezető egyetemi docens Debreceni Egyetem TTK Alkalmazott Ökológiai Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Létesített vizes élőhelyek – nemzetközi kitekintés Dr. Lakatos Gyula tanszékvezető egyetemi docens Debreceni Egyetem TTK Alkalmazott Ökológiai Tanszék."— Előadás másolata:

1 Létesített vizes élőhelyek – nemzetközi kitekintés Dr. Lakatos Gyula tanszékvezető egyetemi docens Debreceni Egyetem TTK Alkalmazott Ökológiai Tanszék

2 Az előadás tartalma vizes élőhelyek természetes vizes élőhelyek osztályozás, működés létesített vizes élőhelyek vízi növényzet szerepe hazai létesített vizes élőhely típusok nemzetközi kitekintés összefoglalás

3 Sekély vizek sekély vízterek L p > L f (sekély tavak, tócsa, fertő) vizes élőhelyek (wetlands) L p > L f Vizes élőhelyek természetes vizes élőhelyek létesített vizes élőhelyek (constructed wetlands)

4 Vizes élőhelyek (wetlands) A fogalom használata egészen széles értelemben (Ramsar Convention, 1971): „… wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which al low tide does not exceed six metres” (Scott és Jones, 1995). Cowardin et al. (1979) szűkebb értelmezésben: „… a terresztris és vízi rendszerek (értelmezésünkben: vízterek) közötti átmenet, ahol a talajvízszint általában a felszínen vagy annak közelében található és a medret (üledéket) sekély mélységben borítja víz”.

5 A vizes élőhelyek kritériumai: legalább időszakosan a területen vízinövényzet (hydrofiton) éljen, az alzat (mederfenék) vízzel itatódjon át, alakuljon ki az üledék, a vegetációs időszak egyrészben legyen vízzel borítva.

6 A vizes élőhelyek jellemzése Hidrológiai tényezők: vízborítottság, vízforgalom (elöntés, kiszáradás), vízmélység, vízszint változás a vízellátottság mennyisége, a vízminőség fontossága a vízi élővilág és válasza: alkalmazkodás és szaporodás, fennmaradás és átvészelés, elmenekülés vagy visszahúzódás, pusztulás

7 A vizes élőhelyek jellemzése Az üledék (a meder alját képező, vízzel átitatott talaj) a víz – üledék határfázis szerepe a víz – levegő határfázis jelentősége az üledékben, de különösen annak felszínén lejátszódó: – fizikai (adszorpció, deszorpció, stb.), –kémiai folyamatok (hidrolízis, ioncsere, koaguláció, stb.) –biológiai történések (mikrobiológiai lépések, bioturbáció, extracelluláris enzimek, stb.) –antropogén hatások (szennyezés, mérgezés, stressz helyzetek)

8 A vizes élőhelyek jellemzése A növényzet különböző életforma és kötődés a vízhez (obligát vagy amfibikus jelleg) a növényzetben fásszárú fajok fátlan növényállományok: –emerz növényzet (nádas és sásos) –az úszólevéllel rendelkező vízi növényzet –az alámerült (szubmerz) hínárnövények A táplálék láncban, -hálózatban szerepük, nem közvetlen táplálék forrás, hanem pusztulásuk után, a bentonikus életmódú állatok fogyasztják, vagy a lebontást végző mikrobiális élőlények számára szubsztrátum értékűek.

9 szubmerz emerz úszó növény úszó levelű növény

10 Vízi növényzet jelentősége elsődleges szerves anyag produkció oxigén termelés anyag ciklus és energiaáramlás asszimilációs képesség bioakkumuláció szubsztrát (élőbevonat) védelem és táplálék a vízi gerinctelenek és halak számára élőhely változatosság biodiverzitás fenntartása

11

12 A vizes élőhelyek osztályozása A hazai vizes élőhelyek elhelyezkedésük alapján: palustrin (mocsár és láp), lacustrin (tavi kapcsolódású) riverin (folyóvölgyi) típus IUCN ajánlása (Dugan, 1990) marin (tenger parti) estuarin (torkolati)

13 A természetes vizes élőhelyek javasolt csoportjai: mocsarak lápok ártéri vizes élőhelyek marginális (kapcsolódó) vizes élőhelyek időszakos (efemer) vizes élőhelyek

14 A létesített vizes élőhelyek javasolt csoportjai: halastavi mezőgazdasági víztározó városi célra és ipari tevékenység által létesített vizes élőhelyek szennyvíztisztító vizes élőhelyek

15 Hazai létesített vizes élőhely típusok Nyílt felszíni vizű “tavi” rendszerek (Free water surface systems) gyökerező makrofitás rendszer emerz növényet: BMKO, TIFO emerz és szubmerz növényzet: NYKV, Fonyód nem gyökerező makrofitás rendszer szubmerz növényzet: TVK úszólevelű makrofitás rendszer Lemnás tavak: Kaposvár Felszín alatti vízfolyású (gyökérmezős) rendszerek (Subsurface flow system) vertikális átfolyású rendszer: Szügy horizontális átfolyású rendszer: Kám Mesterséges úszólápi rendszer (Artificial floating meadow system) (kísérlet: VITUKI)

16 Létesített vizes élőhelyek (constructed wetlands) A működés függ: hidrológiai tényezők vegetáció típus mikrobiális aktivitás terhelés, terhelhetőség vízminőség változik (éves és évszakos) exterior és interior folyamatok szedimentációreszuszpenzió filtrációbioturbáció lebegőanyag csapdázás oldott anyag felvétel - leadás KOI, BOI, DOC csökken

17

18 Létesített vizes élőhelyek Úszó növényzet Úszó levelű növényzet Emerz növényzet Szubmerz növényzet Felszíni vizű „tavi” rendszerek Felszín alatti átfolyású rendszerek Vertikális átfolyás Horizontális átfolyás Hibrid rendszerek Fentről lefelé Lentről felfelé algás halas nádas Felszíni vizű „tavi” rendszerek algás halas nádas halas nádas

19 Úszó növényzet, CW rendszer Befolyó Kifolyó Befolyó Kifolyó Úszó levelű növényzet, CW rendszer talaj

20 Befolyó Kifolyó Szubmerz növényzet, CW rendszer talaj Befolyó Kifolyó Emerz növényzet, CW rendszer talaj

21 Előkezelt szv.PhragmitesKavics ágyazat Tisztított víz Gyökér zóna Vékony polietilén réteg drénezés CW rendszer

22 zúzott kő lefolyás szabályozó szigetelő fólia beve- zetés Vízszintes átfolyású szűrőmező

23 Kétfokozatú CW befolyó kifolyó Recirkuláció befolyó Horizontális Verti- kális kifolyó Recirkuláció (denitrifikáció)

24 Napi teljesítmény a gyökérzónában Makrofita perifiton U – felvétel R – leadás T - transzlokálás

25 NYKV TIFO nádas – hinaras tó nádas tó terület 15 500 m 2 145 000 m 2 mélység 1.0 m 1.0 – 1.5 m befolyó napi tisztított szennyvíz 200-250 m 3 2500-3500 m 3 tartózkodási idő 70 nap 60 nap

26

27 NYKV (1995) nádas – hinaras létesített vizes élőhely A növény állományok egységnyi és összes biomasszája ill. területe a nádas tóban Állomány növény biomassza terület összes biomassza g/m 2 m 2 % kg/tó Nyílt vízü felszín 320 2.06 Chara sp. 2558 6080 39.22 15 552 Potamogeton pectinatus 887 50 0.33 44 Typha latifolia9700 300 1.93 2910 Typha angustifolia 29011 5995 38.68 173920 Schoenoplectus lacustris 360 5 0.03 2 Phragmites australis 6640 2750 17.75 18260 Összesen 15500 100.00 210688

28

29 TIFO létesített vizes élőhely (constructed wetlands) algás tóegység halas tóegység nádas tóegység nádas tóegység (reed pond): enyhén lúgos Na-Ca-HCO 3 -SO 4 oxigéntelítettség 70% TP eltávolítás 40% TN “ 35% Brix (1994)Michail és mtsa. (1981) KOI “ 31%87%67% BOI 5 “ 26 %96%93% TOC “ 28% -63 %

30 Szügy nádas medence (reed bed), gyökérzónás rendszer A nyers szennyvíz, ülepített szennyvíz és a tisztított szennyvíz átlag értékei és a Szabvány határértékei tényező nyers ülepített tisztított (határ érték) szennyvíz KOI sCr g/m 3 942 42193 75 BOI 5 g/m 3 324 16218 - NH 4 -N g/m 3 146 14797 8 TP g/m 3 36 36 5 2 CCI 4 ex. mg/m 3 49 16 8 10 lebegőa. g/m 3 853 28289200

31 Növények Víz Szerves anyag Talaj

32

33

34 Wiklino CW sémája

35 Sarbsk CW sémája

36

37 CW működés Petrovban, 1990 Befolyó Kifolyó Hatékonyság (mg L -1 ) (mg L -1 )(%) BOI 5 550 3394.0 KOI 680 12082.4 SS1750 4097.7 NH 4 + -N 160 596.9 Total-N 227 7168.7 Total-P 60 4.193.2

38

39

40 Recirkuláció (denitrifikáció) Brix and Johansen (1996) 8.8 m 2 /le 0.76 m 2 /le

41

42

43

44 EU irányelvek és direktívák A belépés „ára” – kényszer modernizáció szennyvízelvezetés és tisztítás költsége:3-3,2 milliárd EUR vízbázisok védelme:40-50 millió EUR természetes vizek minőségének védelme:50-200 millió EUR Összesen:3.2-3.5 milliárd EUR

45 Összefoglalás Áttekintettük a vizes élőhelyek felosztását és tulajdonságait. Elemeztük a vízi növényzet szerepét. Kitértünk a létesített vizes élőhelyeken lejátszódó fontosabb folyamatokra. Tárgyaltuk a vizes élőhelyek típusait és elemeztük azok működését. Nemzetközi kitekintést tettünk néhány országba. Utaltunk az előttünk álló feladatokra.

46 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Létesített vizes élőhelyek – nemzetközi kitekintés Dr. Lakatos Gyula tanszékvezető egyetemi docens Debreceni Egyetem TTK Alkalmazott Ökológiai Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések