Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Buda Béla dr. III. Krízis – veszély és alkalom A lélektani krízisparadigma és /esetleges/ tanulságai a szervezeti válságkezelés számára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Buda Béla dr. III. Krízis – veszély és alkalom A lélektani krízisparadigma és /esetleges/ tanulságai a szervezeti válságkezelés számára."— Előadás másolata:

1 1 Buda Béla dr. III. Krízis – veszély és alkalom A lélektani krízisparadigma és /esetleges/ tanulságai a szervezeti válságkezelés számára.

2 2 I. A lélektani krízisfogalom megjelenése  Fokozott figyelem a váratlan lelki megterhelések és következményes akut érzelmi, ill. magatartási dekompenzációk iránt  Negatív következmények – közvetlenül és távlatilag  A külső segítség sürgős igénye – a szakszerű megközelítés szempontjai  Az intervenció speciális lehetőségei  A másodlagos megelőzés perspektívája, a segítő beavatkozás /pl. terápia/ iránti sajátos fogékonyság  A fejlődés és a pozitív változás felszabadult potenciáljai és mozgósítható

3 3 II. A főbb krízisjelenségek  Természeti katasztrófák  Veszteségélmények /gyász, személyközi és egzisztenciális egyensúlyok hirtelen felborulása, súlyos betegségek, élethelyzeti változások stb./  Öngyilkossági krízisek  Lelki fejlődési átmenetek krízisei /serdülőkor, „midlife crisis”, időskori képességvesztéssel, izolációk, stb./  Lelki összeomlások – önértékelési krízisek, szenvedély problémák végállapotai, stb.

4 4 III. A krízis tünetei, diagnosztikai jelei 1.  Katasztrófaélmény, folyamatos preokkupáció a létrejött helyzettel, kontrollálhatatlan negatív emóciók, regresszív jelenségek, a megszokott szerepek és feladatok megvalósítási képtelensége  Depresszió, immobilizáció, beszűkülés, öngyilkossági késztetés, reménytelenség, visszavonulás  Helyzet- ill. problémakezelés, a belső megküzdés /”coping”/, asszertív kommunikációs készségek, stb. leállása, képtelensége

5 5 III. A krízis tünetei, diagnosztikai jelei 2.  Pszichiátriai kórképek – poszttraumás stressz- szindróma, depresszió, zavartság, öngyilkossági cselekmények, krónikus állapotban a személyiség leépülő átalakulása, a meglévő kapcsolatok elvesztése  Sodródás, kémiai anyagabúzus és függőség, viselkedési addikció, pszichoszociális lecsúszás, kriminalizáció, konfliktusok

6 6 IV. Krízisintervenció – az azonnali segítés  Gondoskodó jelenlét, érzelmi támogatás, az érzelmi feszültség levezetésének kísérlete – ventilláció és „containment”  A szubjektív lélektani helyzet feltárása – kognitív képek, oki attribuciók, érzelmi állapotok megfogalmazása, anticipációk /félelmek, aggodalmak/  A belső erőforrások felmérése – megoldási minták, erősségek, képességek, spirituális háttér, konstruktív felelősségek, stb.  Külső erőforrások felmérése – kapcsolatok és közösségek, kötődések  A krízis /a gyászreakcióhoz sokban hasonló/ fázisainak követése és segítési szükségleteinek nyújtása

7 7 V. Speciális krízisintervenció  A traumatikus krízis eseteiben a regresszív igények szimbolikus kielégítése – figyelem, odafordulás, törődés, gondoskodás, a differenciálatlan negatív emóciók „szétválogatása”  Öngyilkossági krízis – meghallgatás, elfogadás, facilitatív és erősítő paradoxonok, empátia és korrektív emocionális élmény, ”befriending”, stb.  Bűntudati krízisek – érzelmi támogatás, teamjellegű segítés  Nárcisztikus krízisek – az agresszió „felfogásának” technikái. A viszonyulási játszmák kezelése, a mentalizációs deficit fókuszba állítása  Halálfélelem krízisei – a lelki kísérés és diakónia, gondozási tervek  Szolgáltatások mozgósítása – hospitalizáció, rendőrség, szociális ellátás, közösségi segítő szervezetek

8 8 VI. Strukturált krízisellátás  A külső erőforrások mozgósítása – mediáció, krízismegoldás, szimbolikus közösségek aktiválása  Fokális, ill. rövid lélektani technikák a problémamegoldás, aktiválás, a belső kontroll érdekében, ill. a tüneti reakciók ellen  Szembenézés a belső gyengeségekkel, erőtlenségekkel, hiányokkal, a megoldások megbeszélése  Reintegráció a társas és közösségi viszonyokba  Terápiák, fejlesztések – ha indikáltak és lehetségesek

9 9 VII. Az alkalmak, esélyek, lehetőségek  A krízisparadigma különleges és nagy lehetőségei az öngyilkosság megelőzésben  A fejlődési krízisek – különösen serdülőkor – az egyéni és társas beavatkozás különleges lehetőségei  A tagadás áttörése – krónikus, veszélyes problémák felismerése, a segítés elfogadtatása és megindítása – pl. függőségek  Életmód stratégiák /probléma-megoldási, viszonyulási, kommunikációs, stb. maladaptív formái/ konstruktív megváltoztatása, új kezdés, új tanulás  A megrekedt személyiségfejlődés /identitás, pszichoszexuális érés, megküzdés/ felszabadítása

10 10 VIII. A krízis-perspektíva metaforikus felhasználása  Mikrokrízisek – felismerése, segítése, változásgeneráló felhasználása – pl. nevelésben  Családi krízisek konstrukciója a családterápiában, kapcsolati krízisek „megengedése és feldolgozása” különböző terápiaformákban  Elővételező krízispercepciók és felkészítő foglalkozások  Lélektani és szociális „védőhálók” a krízis jegyében  Kölcsönös segítési sémák – kortárssegítési, sorstársi, civilszervezeti és közösségi önkéntes segítési rendszerek

11 11 IX. Nehézségek a krízismegoldásban  Konceptuális problémák /pl. elkülönítés konfliktustól, traumától, akut megbetegedésektől, stb./, a medikalizáció és pszichiátrializáció dilemmái  Módszertani kérdések – direktivitás a segítésben, a bajban lévő ember saját felelőssége, az optimális ellátás kritériumai  A segítők felkészületlensége a krízismegoldásokra, az egyes ellátási ágazatokban a krízis beavatkozási indikációk tisztázatlansága, szerep nehézségek, feladat megosztási akadályok  „és rajta ki segít?” – a krízismunka érzelmi megterhelései a segítőkre, stressz feldolgozás, szupervízió  A krízisellátás szervezeti gyengéi – a tanácsadási hálózat fejletlensége /különös tekintettel a telefonos, internetes és alacsonyküszöbű személyes szolgáltatásokra, koordinációs központokra, képzésre és kutatásra

12 12 X. A krízis „filozófiájának” egyes kérdései  Krízis=válság – változás - változtatás szükségessége  Túlzott védettség az életfolyamatban – vulnerábilitási tényező a krízisek szempontjából  Krízismentes élet – a lehetséges személyiség fejlődési pályák korai lezárulása /”foreclosure” – Fromm: „a normalitás patológiája”/  A krízis-segítés természetes bázisa – a segítő megoldott saját kríziseinek sorsközösségi, ill. empátiás felhasználása  „pokolra kell annak menni” – a nagyívű, kreatív érés és fejlődés – kizárólag nagy krízisek alapján

13 13 XI. Krízis a szervezetekben, a metafora határai  A „fejlődés” a szervezetekben nem élettani jellegű, inkább innovatív, kreatív, kockáztató /vállalkozó/  A humán állomány drámája – a szociális biztonság felkészítési deficitje – párbeszéd hiánya a közösségekkel? – a szervezet helyzetének hiányzó belső transzparenciája?  Hiányos probléma monitorizálás a külső és belső környezetben  Külső krízis intervenciós lehetőségek preventív kiépítése?  Az adaptív változások – pl. tevékenységi, strukturális, vezetési, stb. adaptációk lehetőségei, ill. „mítosza”

14 14 XII. Válságelemzés – válságkutatás  Létezik-e válságelmélet, válságtipológia, folyamatmodell, válságelemzési metodológia?  Ki tud segíteni? – „milyen normál” szervezeti szerepek és technikák segíthetnek, és azokban milyen fejlettségi szinten reprezentált a válságprobléma – szervezetfejlesztés, tréningek, szupervízió, coaching, stb.  Dolgozói érdekvédelem és válságtudatosság  Szervezeti válság és közvélemény – média szerepe és lehetőségei a válságkezelésben, a politika lehetőségei


Letölteni ppt "1 Buda Béla dr. III. Krízis – veszély és alkalom A lélektani krízisparadigma és /esetleges/ tanulságai a szervezeti válságkezelés számára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések