Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intézményakkreditáció „Tapasztalatok – Tanácsok – Tennivalók” Dr. Mikáczó Andrea PhD egyetemi docens 2013. december 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intézményakkreditáció „Tapasztalatok – Tanácsok – Tennivalók” Dr. Mikáczó Andrea PhD egyetemi docens 2013. december 2."— Előadás másolata:

1 Intézményakkreditáció „Tapasztalatok – Tanácsok – Tennivalók” Dr. Mikáczó Andrea PhD egyetemi docens 2013. december 2.

2 Bemutatkozás  SZIE Minőségügyi rektori biztos  2010-2011: agrár párhuzamos szakakkreditáció  SZIE Egyetemi Minőségügyi Központ vezető  2012: intézményakkreditáció; pedagógus képzés párhuzamos szakakkreditáció  2013: egészség- és sporttudomány terület párhuzamos szakakkreditáció  MAB Minőségfejlesztési Bizottság tag  MAB Intézményakkreditációs Látogató Bizottsági tag  MAB független bíráló szakértő  Felsőoktatási Minőségdíj Bíráló Bizottságnak a Magyar Rektori Konferencia által delegált tagja

3 Szent István Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.,Tel.: 06-28-522-000, Fax: 06-28-410-804, E-mail: info@szie.huinfo@szie.hu –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4 Tartalom  Intézményakkreditáció folyamata lépésről-lépésre  Önértékelés készítés szempontjai, körülményei  Felkészülés az LB helyszíni látogatásra  Helyszíni látogatás – Jó gyakorlatok  „Eredményhirdetés”

5 Intézményakkreditáció folyamata lépésről-lépésre (kronológiai áttekintés a SZIE példáján keresztül)

6 I. szakasz  MAB értesítés az intézményakkreditáció tényéről (2011. július);  Intézményi önértékelés kidolgozása, megküldése a MAB-hoz (2011. november 30.);  MAB tájékoztatás (2011. december);  Intézményi felkészülés a MAB Látogató Bizottság (LB) helyszíni látogatására (2011. december – 2012. március);  LB összeállítása, értesítés a FOI felé (2012. február);  MAB LB helyszíni látogatása (2012. március 26-29.);

7 II. Szakasz  MAB LB akkreditációs jelentés megírása (2012. április-augusztus)  Előzetes akkreditációs jelentés megküldése a FOI részére korrekcióra (2012. szeptember)  LB jelentés véglegesítése (2012. október)  LB jelentés MAB Plénum elé terjesztése (2012. október)  MAB határozat az akkreditáció eredményéről (2017. december 31-ig akkreditálva);  Akkreditációs Oklevél ünnepélyes átadása (2012. november)

8 Önértékelés készítés szempontjai, körülményei

9 Az Önértékelés elkészítéséhez felhasználandó források:  Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG);  Törvény a felsőoktatásról (Nftv.) (aktuális változat)  Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság intézményakkreditációs előírásai, útmutatója (ajánlás);  Előző intézményakkreditációs jelentés;  Intézményi minőségügyi és egyéb stratégiai dokumentumok (Intézményfejlesztési terv, Szenátusi dokumentumok, Rektori programok, Bizottsági jelentések, FMD értékelés, ISO dokumentumok, Vezetőségi átvizsgálások jegyzőkönyvei, DPR, Alumni stb.);  Statisztikai alapadatok;  Intézményi adatbázisok (MTMT, Neptun/ETR, Nexon, TÜSZ stb.);

10 Az Önértékelés készítés „módszertana”:  egy akkreditációért felelős vezető rektor általi megbízatása az akkreditációs folyamatok koordinációjára;  intézményi és kari munkacsoportok megalakítása és munkaterv kidolgozása (feladat-felelős-határidő) az önértékelés elkészítéséhez majd a helyszíni látogatásra történő felkészüléshez (PDCA elv);  MAB vonatkozó előírásainak részletes megismertetése munkacsoportokkal;  rendszeres konzultáció, szakmai közreműködés az értékelő munka folyamán;  C-SWOT analízis lefolytatása;  időszakos beszámoló az intézmény vezetése felé;  az elkészült dokumentumok tartalmi-formai átvizsgálása benyújtás előtt;  önértékelési anyagok véglegesítése, illetékes testület (Kari Tanács, Szenátus) általi jóváhagyása majd benyújtása a MAB-hoz.

11 Az Önértékelés készítés szempontjai:  az önértékelés a lehető legszélesebb munkatársi és hallgatói kör bevonásával, a felhasználói visszajelzéseket is figyelembe véve készüljön;  megbízható és bizonyítható forrásból származó, hiteles adatok és információk kerüljenek feldolgozásra (a hivatkozott elektronikus felületekhez az LB tagoknak hozzáférési jogosultság biztosítása szükséges az akkreditációs időszakra);  az akkreditációs útmutató előírása szerinti tartalmi felépítés, logikai sorrend követése ajánlott (intézményi-kari szinteken);  valamennyi elvárt adat, mutató kerüljön bemutatásra;  fontos az előírt formai és terjedelmi követelmények betartása;  igényes kivitelezés, egységes arculat;  elektronikus (CD) és nyomdai előállítás;  jóváhagyó határozatszám feltüntetése a dokumentumokon;  rektori ellenjegyzés;  benyújtási határidő betartása.

12 Felkészülés az LB helyszíni látogatásra

13  a helyszíni látogatás időpontjának egyeztetése FOI-MAB között (Általában 1-3 nap, a FOI méretétől függően.) Fontos! A FOI minden olyan intézményi/kari szintű eseményt vegyen számba, ami akadályoztató lehet Pl.: konferenciák, OTDK, szakmai rendezvény;  a végleges látogatási időpont ismertetése intézményi szinten (minden szervezeti egységben, HÖK, tangazdaságban, gyakorlati képzőhelyen, honlapon stb.);  a HÖK is készüljön fel az LB fogadására (külön HÖK LB tag);  az akkreditációért felelős vezető nyújtson tájékoztatást a helyszíni látogatás várható eseményeiről az intézmény illetékesei számára, amelyről előzetesen az LB titkárával egyeztetett;  ajánlható „intézményi forgatókönyv” összeállítása az LB látogatási terve alapján (szoros időkeret áll rendelkezésre – a FOI mindent meg akar mutatni);  technikai jellegű részletekre való felkészülés (étkezés, szállás, utaz(tat)ás stb.)

14 Helyszíni látogatás – Jó gyakorlatok

15  LB fogadására felkészülni (terem berendezése, névtáblák, ültetés, tájékoztató brosúrák, saját újság, stb.);  Nyitóértekezlet (FOI menedzsment+HÖK+teljes LB);  FOI intézményi/kari bemutatkozás (pl.: PowerPoint prezentációval);  Az LB látogatási terv és/vagy FOI általi „forgatókönyv” egyeztetése (időpontok, személyek, szervezeti egységek, pontos címek, elérhetőségek stb.);  az akkreditációs felelős folyamatosan legyen elérhető telefonon minden LB tag számára;  Az Önértékelésben hivatkozott, és az egyéb, akkreditációs szempontból releváns dokumentumok megtekinthetőségének előkészítése, (személyi anyagok, munkaköri leírások, publikációs teljesítmények listája, oktatási segédletek, ZV anyagok, diplomadolgozatok stb.) ;  Neptun/ETR rendszerbe való betekintési lehetőség biztosítása;  Óralátogatás lehetővé tétele;  Könyvtár, sportlétesítmény, kollégium, egyéb hallgatói szolgáltatói létesítmények meglátogatásának lehetősége legyen biztosított;  A felhasználói szféra képviselőivel való találkozási lehetőség biztosítása LB igénye szerint.

16 „Eredményhirdetés”

17  MAB Plénum döntés – MAB határozat a FOI akkreditált állapotáról és annak időtartamáról;  Értesítés megküldése a FOI felé;  Akkreditációs Oklevél átadása FOI részére (Pl.: valamilyen ünnepi eseménnyel összekapcsolva).

18 Szent István Egyetem 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Tel.: 06-28/522-903, Fax: 06-28/522-913, E-mail: Mikaczo.Andrea@emk.szie.hu Eredményes felkészülést kívánok! … Köszönöm megtisztelő figyelmüket! … Kapcsolat: Dr. Mikáczó Andrea Szent István Egyetem 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Tel.: 06-28/522-903, Fax: 06-28/522-913, E-mail: Mikaczo.Andrea@emk.szie.huMikaczo.Andrea@emk.szie.hu


Letölteni ppt "Intézményakkreditáció „Tapasztalatok – Tanácsok – Tennivalók” Dr. Mikáczó Andrea PhD egyetemi docens 2013. december 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések