Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PEDAGÓGIAI SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÁS FORRÁSAI ÉS INTÉZMÉNYEI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PEDAGÓGIAI SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÁS FORRÁSAI ÉS INTÉZMÉNYEI"— Előadás másolata:

1 A PEDAGÓGIAI SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÁS FORRÁSAI ÉS INTÉZMÉNYEI

2 MAGYAR KIADÁSÚ PEDAGÓGIAI SZAKLEXIKONOK
Verédy Károly: Paedagogiai encyclopaedia, különös tekintettel a népoktatás állapotára (Bp. 1883). A magyar nevelésügy 19. századi tükre. Kőrösi Henrik, Szabó László (szerk.): Az elemi népoktatás enciklopédiája (Bp ). A gyűjtést kiterjesztették az addig csaknem kizárólagosan uralkodó német pedagógiáról az angol, francia, olasz és amerikai nevelésügyre is. Új problémakör az ún. szociális kérdések tárgyalása: felnőttoktatás., fiatalkorú bűnözés, kenyérkereső gyermekek stb. Kemény Ferenc (szerk.): Magyar pedagógiai lexikon 1-2. (Bp ) (a szerkesztésben közreműködtek:, Fináczy Ernő és Kornis Gyula Várkonyi Hildebrand, Prohászka Lajos. Nagy Sándor (főszerk.) Kiss Árpád (szerk.) Pedagógiai lexikon 1-4. (Bp ) Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon I-III. kötet (Bp., 1997.) + Online Pedagógiai Lexikon

3 NÉMET KIADÁSÚ PEDAGÓGIAI SZAKLEXIKONOK, ENCIKLOPÉDIÁK
Sander, Ferdinand: Lexikon der Pädagogik(Bibliographisches Institut, ~ 500 oldal) online: Roloff, Ernst Max - Willmann, Otto (szerk.): Lexikon der Pädagogik 1-5. köt. (Freiburg im Breisgau, ). online: Lenzen, Dieter (szerk.) Enzyklopädie Erziehungswissenschaft köt. (Stuttgart Klett-Cotta, ) online:

4 ANGOL NYELVŰ LEXIKONOK, ENCIKLOPÉDIÁK
The international encyclopedia of education köt. (Oxford, 1994). Online : World education encyclopedia 1-3. köt. (New York, 1988). Encyclopedia of American Education 1-3. köt. (több kiadásban)

5 PEDAGÓGIAI SZAKIRODALMI BEVEZETŐK, KALAUZOK
Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Bp.: Műszaki Könyvkiadó, 2000. Kéri Katalin:  Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Bp.: Műszaki Könyvkiadó 2001. Dömsödy Andrea: Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba – Bp. : Bölcsész Konzorcium, – (A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése, 2.) CD-n is megjelent

6 MTA Pedagógiai Bizottság http://oktinf.elte.hu/nevelestudomany/

7 OFI OPKM

8 Retrospektív pedagógiai szakbibliográfiák az OPKM gondozásában
Baranyai Mária et al. (összeáll.): A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája   Bp., OPKM, 1987.    Jáki László:  Magyar pedagógiai irodalom   Önálló művek.  Bp., OPKM, 1970.  Jáki László:  Magyar pedagógiai irodalom   Folyóiratcikkek.  Bp., OPKM, 1991.  Valér Pálné:  Magyar pedagógiai irodalom   Önálló művek.  Bp., OPKM, 1975.  Valér Pálné:  Magyar pedagógiai irodalom   Folyóiratcikkek.  Bp., OPKM, 1983.

9 Kurrens pedagógiai szakbibliográfiák (referáló lapok)az OPKM gondozásában
Magyar Pedagógiai Irodalom (MPI),  PAD Külföldi Pedagógiai Irodalom (KPI)  PAD PAD : Pedagógiai Adatbázis: az 1980 után megjelent pedagógiai szakkönyvekről; a tanulmánykötetek tanulmányairól; 1975-től a könyvtár állományában lévő idegen nyelvű pedagógiai szakkönyvekről; az 1988 után megjelent pedagógiai témájú folyóiratcikkekről; válogatottan az 1988 után megjelent idegen nyelvű szakcikkekről, a tartalmukat reprezentáló referátumokkal

10 AZ OPKM EGYÉB SZAKTÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLTATÁSAI
1.TK: A tankönyvek adatbázisa - a közoktatás 1980 után megjelent tankönyveiről; - a szakoktatás 1989 után megjelent tankönyveiről Az adatbázis csak helyben, ill. a könyvtár interneten elérhető katalógusában (OPAC) férhető hozzá. 2. OPAC: tartalmazza a PAD és a TK adatbázisok teljes anyagát, valamint az 1984 után Magyarországon megjelent ifjúsági és gyermekkönyvek adatait és a könyvtár állományába 1989 után került valamennyi dokumentumot 3. Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék: A neveléstudomány és határterületei fogalmi rendszerét tartalmazó tárgyszójegyzék.Tartalmazza az egyes fogalmak angol, német és francia megfelelőjét 4. Schola Orbis Iskolatörténeti Adattár: a Magyarországon bármilyen nyelven és a határainkon túl magyar nyelven alsó- és középszinten oktató iskolák története alapításuktól napjainkig és a jövőben folyamatosan.

11 ADATBÁZISOK ERIC – EBSCO: elsődleges célja az egyesült államokbeli neveléstudományi, oktatásügyi szakirodalom azon részének feldolgozása, amely folyóiratokban jelent meg, ill. az egyetemekhez, tudományos intézetekhez, rendezvényekhez kötődik. Az adatbázist az Egyesült Államok kormányának támogatásával az amerikai pedagógiai szakkönyvtár (NLE) {www.ed.gov/NLE/} vezette intézményi együttműködés készíti. A forrás az interneten is hozzáférhető több helyen, különböző változatokban. Az OPKM-ben az EBSCO adatbázisai között érhető el. FIS-Bildung a német kultúrkör neveléstudományi és oktatásügyi irodalmát tárja fel. A Német Pedagógiai Kutatóintézet (DIPF) {www.dipf.de} által előállított adatbázis több európai ország intézményeinek együttműködésével készül. Évente frissítik az adatokat. PsycINFO EISZ: a pszichológia szakirodalmát dolgozza fel, elsődlegesen az egyesült államokbeli, ill. angolszász tudományos közleményeket, és válogatva a világ többi részéről származók közül. Az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) {www.apa.org} eloállította adatbázis havonta bővül a friss adatokkal, a feltárt dokumentumok túlnyomó többsége könyv, könyvfejezet és folyóiratcikk. Az adatbázis az EISZ program keretében elérhető. A-V Online a nem nyomtatott, audiovizuális oktatási anyagokat dolgozza fel. Elsősorban az Egyesült Államokban hozzáférhető források feltárására törekszik. Előállítója a Nemzeti Oktatástechnológiai Információs Központ (NICEM) {www.nicem.com} Évente frissítik az adatokat.

12 Különgyűjtemények Az iskolai értesítők különgyűjteménye (A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája : 1850/ /49. c. kiadvány) Gyermek- és ifjúsági irodalom különgyűjteménye  PAD Tankönyvtár  PAD

13 Iskolai könyvtárügy Bod Péter Könyvtárhasználati versenyek
Jogszabályok Könyv és Nevelés Ajánló Könyvtárostanárok Egyesülete Iskolai Könyvtári Világnap Dokumentumok Iskolai könyvtári nyilatkozat Információs műveltség és oktatásügy Iskolai könyvtári szakfelügyelet Bod Péter Könyvtárhasználati versenyek Bod Péter Levelezőlista A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny rövid története Módszertani segítség felkészítő tanároknak Versenyszabályzat Archívum 2006/2007-es tanév 2007/2008-as tanév 2008/2009-es tanév 2009/2010-es tanév Versenykiírás Versenybizottság Támogatók Feladatlapok Eredmények

14 GYAKORLÓ FELADATOK (OPKM, ERIC, FIS-Bildung, Google)
Gyűjtsön irodalmat a magyarországi iskolai könyvtárakról, értékelje a különböző találati halmazokat! Gyűjtsön irodalmat az információs kompetenciáról! Értékelje a különböző találati halmazokat! Gyűjtsön irodalmat a Montessori-módszerről, magyarországi elterjedéséről! Értékelje a különböző találati halmazokat! Gyűjtsön irodalmat a reformpedagógiáról, magyarországi elterjedéséről! Értékelje a különböző találati halmazokat! Gyűjtsön irodalmat a csendes (néma) olvasásról! Értékelje a különböző találati halmazokat!


Letölteni ppt "A PEDAGÓGIAI SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÁS FORRÁSAI ÉS INTÉZMÉNYEI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések