Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht. 1 A magyar élelmiszeripari innováció jellegzetességeinek összehasonlítása más EU országokkal – eltérések és hasonlóságok,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht. 1 A magyar élelmiszeripari innováció jellegzetességeinek összehasonlítása más EU országokkal – eltérések és hasonlóságok,"— Előadás másolata:

1 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht. 1 A magyar élelmiszeripari innováció jellegzetességeinek összehasonlítása más EU országokkal – eltérések és hasonlóságok, tanulságok, ajánlások (Az EU 6. keretprogram által finanszírozott SMEs-NET projekt eredményei) dr. Sebők András MNÉTP/ÉFOSZ

2 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 2 A SPES konzorcium és az SMEs-NET projekt (1) A SPES konzorcium 12 európai ország élelmiszer-feldolgozó szövetségeinek konzorciuma Olaszország,Magyarország,Belgium, Spanyolország,Csehország,Dánia, Franciaország,Görögország,Németország, Portugália,Törökország,Ausztria, SPES: Spreading European Safety „Az élelmiszer-biztonság elterjesztése Európában” Alapítva: 2003 Az innováció elősegítése az élelmiszeripari szövetségek segítségével – kiemelten KKV-k

3 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 3 A SPES konzorcium és az SMEs-NET projekt (2) Közös projektek (EU 6. Keretprogram Integrált projekt – Kíméletes feldolgozás elutasítva, de tartalmilag megfelelt, magas pontszám SMEs-NET – SSA „Az élelmiszeripari innováció helyzetének, mozgatórugóinak, akadályainak felmérése 2004-2005 TRUEFOOD integrált projekt – „A hagyományos élelmiszerek fejlesztése innovatív módszerekkel 2006-2009 A CIAA kutatási szakértői csoportja létrehozásának kezdeményezése 2004 Az Európai Élelmiszer-technológiai Platform létrehozásának egyik kezdeményezője 2005

4 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 4 Az SMEs-NET projekt A 6. Közösségi kutatási keretprogram támogatásával 2005. május – 2006 június Célja: a résztvevő országokban az innováció erőforrásainak mozgató rugóinak akadályainak fő területeinek távlati irányainak felmérése, különös tekintettel a KKV-kra javaslatok kidolgozása a helyzet, a hatékonyság javítására

5 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 5 Az SMEs-NET projekt megvalósításának módszerei Vitairat A kulcs területek. Fő kérdések meghatározása Kérdőíves felmérés 11 országban 42 kérdés, minden országban azonos, lefordítva a nemzeti nyelvre Regionális klaszterek A helyzet, a hasonlóságok és eltérések megvitatása Jövőkép dokumentum A fő megállapítások összegzése Ajánlások, javaslatok

6 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 6 A kérdőíves felmérés eredményei Kb. 1400 válasz A válaszadók 77%-ának 250 főnél kevesebb alkalmazottja van 250 – 500 fő 10% Számos európai jellegzetesség mutatható ki, regionális, nemzeti sajátosságok tanulságos a magyar helyzet összehasonlítása az európai átlaggal és más országokkal

7 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 7 A megcélzott piac

8 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 8 A megcélzott piac

9 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 9 A megcélzott piac

10 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 10 Hogyan alakul a várható bevétele a következő 5 évben

11 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 11 Van-e K+F részlege?

12 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 12 Az innováció helyzete vállalata fő piacán (magyar)

13 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 13 Az innovátorok nehezen tudják védeni magukat az utánzóktól

14 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 14 A K+F-re fordított összeg értéke (magyar)

15 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 15 A K+F-re fordított összeg értéke

16 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 16 A K+F-re fordított összeg értéke

17 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 17 A K+F-re fordított összeg értéke

18 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 18 A K+F-re fordított összeg értéke

19 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 19 A K+F-re fordított összeg értéke

20 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 20 A K+F-re fordított összeg értéke

21 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 21 Megállapítások – nemzetközi összesített (1) 1.Az innovációs képesség több input tényező összességének függvénye a K+F erőforrások – mértéke (műszaki, pénzügyi), hozzáférhetősége, teljesítménye, kijelölt felelősség a K+F tevékenységért az emberi erőforrások minősége és mértéke Ezek a vállalat méretének növekedésével általában nőnek A nagyobb vállalatok egyszerre több területen végeznek innovációt A közepes méretű, erősen innovatív vállalatok között soknál innovációra alapozott növekedés átlagosnál nagyobb arányú, formális K+F, új technológiák, figyelem a munkaerő minőségére, specializálódás A kis- és kis-közepes vállaltok jelentős hányada folytat innovációs tevékenységet, két fő csoport: erős innovátorok minimális innováció - követők

22 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 22 Megállapítások – nemzetközi összesített (2) A képzett munkaerő aránya az innovatív viselkedés egyik meghatározó tényezője Szakmunkások, technikusok is (kis- és mikro vállalkozásoknál) A belső együttműködés fontossága A közepes méretű vállalkozásokban a legnagyobb a diplomások aránya A csúcsminőségű réteg-termékek, illetve a minőségi tömeg termékek gyártóinál magasabb a képzett alkalmazottak aránya Nem csak a cég mérete a meghatározó – motiváló környezet (belső és külső)

23 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 23 Megállapítások – nemzetközi összesített (3) Az élelmiszeripari innováció jellege – a kis lépések, a tökéletesítés fontossága Eltérés a műszaki fogyasztási cikkek, ipari eszközök, szolgáltatások piacától – az élelmiszert nem használjuk, hanem elfogyasztjuk Túl nagy áttörés fogyasztói félelem (egészségügyi kockázatok) fogyasztói ízlés – konzervatív (elutasítás) A belföldi piac fontossága – étkezési szokások, hagyományok, hagyományos élelmiszer – EU átlag: export 15% A tökéletesítés gyakoribb formája az élelmiszeripari innovációnak A szabadalmaztatás nehezebb, kevésbé jellemző A szokásos K+F mutatók nem mindig jellemzőek

24 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 24 Milyen jellegű innovációt vezettek be az elmúlt 3 évben?

25 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 25 Milyen jellegű innovációt vezettek be az elmúlt 3 évben?

26 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 26 Osztrák tapasztalatok (339 projekt alapján 1998 – 2004) Forrás: GBI, KMU Forschung Austria, 2005 + LVA

27 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 27 Forgalom növekedés és megvédett forgalom az innováció mértéke szerint (Ausztria) Nemzetközi méretű innováció Az osztrák piac számára innováció A vállalat számára innováció A meglévő termékek további fejlesztése Forrás: GBI, KMU Forschung Austria, 2005 + LVA Forgalom növekedésMegvédett forgalom Mio Euro

28 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 28 Az egyetemi végzettségű alkalmazottak aránya és az innováció jellegének és mértékének kapcsolata

29 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 29 Megállapítások, nemzetközi összehasonlítás (4) Termék tökéletesítés > Folyamat tökéletesítés > Nagyobb termék innováció > Nagyobb folyamat innováció A költségek mértékét követi A tökéletesítés nem nagyon függ a vállalat mértékétől és a képzett személyzet arányától, a nagyobb innováció erősen függ tőlük

30 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 30 A szabadalommal rendelkezők aránya 61% 11% 12% 4% 2% 1% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Nem Igen, 1 szabadalom Igen, 2-4 szabadalom Igen, 5-9 szabadalom Igen, 10-50 szabadalom Igen, több mint 50 szabadalom Nem tudom

31 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 31 Melyik szakterületen a leginnovatívabb az Ön vállalata (magyar)

32 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 32

33 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 33 Az ETP „Élelmiszer az életért” kutatási területeinek fontossága

34 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 34 Technológia transzfer A meglévő tudás átadása további fejlesztésre vagy az új termékekben, technológiákban, szolgáltatásokban megtestesülő kereskedelmi hasznosításra, beleértve a teljesen új területeken történő fejlesztési vagy kereskedelmi hasznosítást is.

35 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht. 35 Mi a technológia transzfer? Arab mese K. Linderström-Lang meséje X. Keresztély dán királynak (1941)

36 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 36

37 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 37

38 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 38

39 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 39

40 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 40 Sehogy sem tudták teljesíteni akaratát. De...

41 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 41 Megjelent egy bölcs öreg egy öreg tevén és megkérdezte: Mi a probléma?

42 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 42 Elmondták neki, mire az öreg azt mondta: Odaadom nektek az én öreg tevémet, hogy teljesíteni tudjátok apátok végakaratát. Ebben a pillanatban …

43 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 43 Most már 18 teve volt, tehát...

44 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 44 Most már visszaadhatjátok az én öreg tevémet, hiszen betöltötte szerepét.

45 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 45 Az innováció legkedveltebb forrásai (rangsor szerint)

46 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 46 Az innováció legkedveltebb forrásai (%)

47 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 47 Az innováció legkedveltebb forrásai (%) %

48 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 48 Az innováció legkedveltebb forrásai %

49 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 49 Az innováció legkedveltebb forrásai %

50 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 50 Az innováció legkedveltebb forrásai (%)

51 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 51 Az innovációt segítő informális információ gyűjtés szerepe 25% 53% 19% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nagyon fontosFontosNem igazán fontosNem fontos

52 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 52 Az innovációt segítő informális információgyűjtés szerepe

53 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 53 Melyek a leghatékonyabb technológia transzfer módszerek (Rangszám átlag – európai)

54 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 54 Melyek a leghatékonyabb technológia transzfer módszerek (magyar)

55 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 55 Melyek a leghatékonyabb technológia transzfer módszerek

56 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 56 Melyek a leghatékonyabb technológia transzfer módszerek

57 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 57 Melyek a leghatékonyabb technológia transzfer módszerek

58 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 58 Melyek a leghatékonyabb technológia transzfer módszerek

59 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 59 Melyek a leghatékonyabb technológia transzfer módszerek

60 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 60 A technológia transzfer javasolt teljesítmény indikátorainak fontossága (magyar)

61 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 61 A technológia transzfer javasolt teljesítmény indikátorainak fontossága

62 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 62 A technológia transzfer javasolt teljesítmény indikátorainak fontossága

63 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 63 A technológia transzfer javasolt teljesítmény indikátorainak fontossága

64 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 64 Melyek az innováció akadályai (átlag)

65 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 65 Melyek az innováció akadályai (magyar)

66 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 66 Melyek az innováció akadályai

67 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 67 Melyek az innováció akadályai

68 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 68 Melyek az innováció akadályai

69 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 69 Az innováció finanszírozási forrásai az elmúlt 3 évben (magyar)

70 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 70 Az innováció finanszírozási forrásai az elmúlt 3 évben

71 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 71 Az innováció finanszírozási forrásai az elmúlt 3 évben

72 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 72 Az innováció finanszírozási forrásai az elmúlt 3 évben

73 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 73 Az innováció finanszírozási forrásai az elmúlt 3 évben

74 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 74 Az innováció finanszírozási forrásai az elmúlt 3 évben

75 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 75 Milyen forrásból finanszírozott kutatásban vennének részt (magyar)

76 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 76 Milyen forrásból finanszírozott kutatásban vennének részt

77 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 77 Milyen forrásból finanszírozott kutatásban vennének részt

78 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 78 Milyen forrásból finanszírozott kutatásban vennének részt

79 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 79 Milyen innovációt elősegítő politikákat tartanának előnyösnek

80 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 80 Milyen innovációt elősegítő politikákat tartanának előnyösnek

81 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 81 Milyen innovációt elősegítő politikákat tartanának előnyösnek

82 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 82 Milyen innovációt elősegítő politikákat tartanának előnyösnek

83 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 83 Milyen innovációt elősegítő politikákat tartanának előnyösnek

84 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 84 Megállapítások (5) – nemzetközi összesített A vállalatok igénylik a társfinanszírozást Az EU a legkedveltebb társfinanszírozó A KKV-k a közvetlen és 100%-os pénzügyi támogatást részesítik előnyben A nagy vállalatok a K+F-et ösztönző fiskális módszereket részesítenék előnyben (realitása??)

85 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 85 Javaslatok (1) A versenyképesség javításához erősíteni kell az innovációt az élelmiszeriparban Az ipar saját maga is tenni akar, - egyeztetett stratégia, platform, a technológia transzfer megszervezése, de saját forrásai nem elegendők - a termékpályán képződő jövedelem máshol csapódik le – támogatásra lenne szükség Rendszeres párbeszédet, együttgondolkodást javaslunk a kormányzatnak – MNÉTP platform „tükörcsoport” létrehozása 2006 augusztusig Tükörcsoport: konzultációs partnerek a kormányzatból – hogyan erősítsük az élelmiszeripari innovációt, hogyan finanszírozzuk

86 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 86 Javaslatok (2) Az állam segítse elő az egészségtudatos táplálkozáshoz és a versenyképesség javításához a hazai élelmiszer termék és technológiai innovációt EU és hazai források – Nemzeti Fejlesztési és Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Kiemelten Egészségtudatos étrendet segítő termékek Magasabb hozzáadott értékű termékek Hagyományos élelmiszerek innovációja, és Az előállításukra szolgáló technológiák Technológia transzfer

87 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 87 Javaslatok (3) A kis lépésekben történő tökéletesítésnek és a belföldi piac megőrzésének nagy gazdasági jentősége az élelmiszeriparban K+F-ként elismerés – legyen támogatható Szemléletváltozás Az innováció fontosságának a túléléshez és a versenyképességhez) megértése – ipar Az ipar igényeinek megértése és kiszolgálása – kutatás

88 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 88 Javaslatok (4) Az eredményeknek a gyakorlat számára érthető formában megfogalmazása – kutatás A meglévő eredmények hasznosítása A technológia transzfer javítása: az ipar, kutatás együtt ÉFOSZ - Megindítja technológia transzfer tevékenységét CIAA – Európai technológia transzfer szervezet létrehozása

89 2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht 89 Javaslatok (5) A technológia transzfer és az ipari oktatás támogatása és elismerése K+F tevékenység részeként, illetve referenciaként Az innováció megvalósítását segítő projekt menedzsment szolgáltatások és pénzügyi konstrukciók kidolgozása és támogatása Az új eredmények beépítése a szakember képzésbe A pályázatok elszámolásához kapcsolódó bürokrácia csökkentése az ellenőrzés költségének és hozadékának arányossá tétele a kifizetések kiszámíthatósága (service level agreement)


Letölteni ppt "2006.06.14 © Campden & Chorleywood Kht. 1 A magyar élelmiszeripari innováció jellegzetességeinek összehasonlítása más EU országokkal – eltérések és hasonlóságok,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések