Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Élelmiszer-stratégia –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Élelmiszer-stratégia –"— Előadás másolata:

1 Élelmiszer-stratégia – 2014-2020.
vgvzfczut Palotásné Gyöngyösi Ágnes osztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

2 Előzmények 2011 november– kormányzati kezdeményezésre – Élelmiszeripar-fejlesztési Tárcaközi Bizottság alakult Feladata,az egyes kormányzati szerveknél végzett , az élelmiszer-feldolgozó ágazatot érintő szabályozások, intézkedések, tevékenységek feltérképezése és összehangolása 2012 június - az élelmiszeripar fejlesztésére irányuló legsürgősebb kormányzati intézkedésekről szóló kormány-előterjesztés amelyet a Kormány jelentés formában fogadott el A Kormány az élelmiszer-feldolgozó ágazatot stratégiai ágazattá nyilvánította A jelentésben javasolt intézkedések képezik az élelmiszeripari fejlesztési stratégia gerincét.

3 A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége
Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság biztonságos, jó minőségű élelmiszerekkel történő ellátása hazai forrásokból nemzetgazdasági érdek Az egészséges táplálkozás előmozdítása kiemelt jelentőségű Munkahelyteremtés és megőrzés fontos eszköze Környezeti állapot megőrzése, optimális, fenntartható termelési potenciál Hozzájárulás a nemzetgazdasági célokhoz Fentiek jelentik egyben az átfogó társadalompolitikai célokat – Kormányprogram, NVS Kormányzati stratégia – VM Munkacsoport

4 SWOT elemzés erősségek
Az ágazat központi szerepe a hazai élelmiszer-ellátás biztonságában , a biztonságos élelmiszerekkel történő ellátásban , a mezőgazdasági alapanyagok piacaként Hagyományosan magas élelmiszertermelési kultúra Képesség nemzetközi igényeket kielégítő termékek előállítására (folyamatosan bővülő export) Képesség a hagyományos, nemzeti ízvilágnak megfelelő élelmiszerek előállítására Itthon és nemzetközileg is ismert népszerű márkák egyes szakágazatokban Az ágazatban jelen lévő külföldi tőke révén korszerű technológiák és nemzetközi vállalati kultúra jelenléte és terjedése A nemzetközi élelmiszeripari és a kereskedelemi vállalatok révén bekapcsolódás a regionális termelésbe és értékesítésbe Egy hatóságba szervezett élelmiszerlánc-biztonsági felügyelet Még működő szakmai felsőfokú oktatási háttér

5 SWOT elemzés gyengeségek (1)
Az ágazat gyenge jövedelemtermelő képessége, tartalékképzés hiánya, ezáltal instabil gazdálkodás, a csődhelyzetnek való nagyobb kitettség A hazai nagyvállalkozások mérethatékonysága elmarad a nemzetközi nagyvállalkozásoktól A hazai többségi tulajdonban működő vállalkozások – kiemelten a KKV-k – tőkeszegénysége, emiatt kicsi kockázatvállaló képessége Gyenge hitelképesség a hazai bankrendszer alacsony hitelezési hajlandósága és szigorú feltételei mellett , eladósodottság ­(különösen devizában) magas szintje, nagy pénzügyi veszteség Műszaki, technológiai, termékszerkezeti és innovációs elmaradás Gyenge érdekérvényesítő képesség mind az alapanyag-termelés, mind a kereskedelem felé

6 SWOT elemzés gyengeségek (2)
Kirívóan alacsony munkaerő hatékonyság, mennyiségi és minőségi szakemberhiány A hazai (csökkenő) kutatási potenciál kihasználatlansága, eredményeinek gyenge hasznosítása Alacsony szintű vertikális és horizontális együttműködés és szervezettség az élelmiszerlánc szereplői között Gyenge marketing tevékenység, piacismeret hiánya, legfeljebb igénykövetés, gyenge megkülönböztethetőség Menedzsment problémák – stratégiai és innovatív gondolkodás, valamint vezetői készségek hiánya Feketegazdaság magas aránya a legfontosabb szakágazatokban

7 SWOT elemzés veszélyek
Globális gazdaság bizonytalanságai (pl. kiszámíthatatlanul változó nyers- és üzemanyag és élelmiszer árak, árfolyamok) A magyar élelmiszergazdaság számára esetleg előnytelen nemzetközi kereskedelmi megállapodások Fokozódó importnyomás az uniós és a globális piacok felől ÁFA-kulcs és egyéb elvonások tartósan magas szintje Az ágazatot hátrányosan érintő esetleges újabb elvonások A jogi és gazdasági környezet kiszámíthatatlan változásai Az élelmiszer-feldolgozás esetleges ismételt háttérbe szorulása az agrárpolitikában Magas hozzáadott értéket előállító külföldi tőke egy részének kivonulása A bankok hitelezési hajlandóságának további csökkenése Tovább csökkenő, stagnáló, vagy csak nagyon lassan növekvő belföldi fizetőképes kereslet A kereskedelmi láncok vevői erővel való (vissza)élésének negatív hatásai A diszkontláncok és a diszkont stratégiai elemeket alkalmazó hipermarketek térnyerése következtében erősödő nyomás a költségek leszorítására

8 SWOT elemzés lehetőségek (1)
Kedvező természeti adottságok a megfelelő mennyiségű és kiváló minőségű élelmiszeripari alapanyagok megtermeléséhez Kedvező földrajzi elhelyezkedés, fizetőképes piacok közelsége Állati termékek vonatkozásában növekvő értékesítési lehetőség a környező országokban Növekvő piaci igény a magas hozzáadott értékű termékek iránt belföldön és külföldön egyaránt Fokozódó fogyasztói élelmiszerbiztonsági elvárások Fogyasztói bizalom növekedése a hagyományos magyar élelmiszerek iránt Speciális piaci szegmensek igényeinek megjelenése

9 SWOT elemzés lehetőségek (2)
A KKV-k fejlődését és innovációját támogató európai és hazai politikai környezet EU társfinanszírozású fejlesztési, közösségi marketing stb. források által kínált lehetőségek Kormányzati elkötelezettség az alapanyag-ellátás javítására (pl. sertés stratégia, zöldség, gyümölcs stratégia) Kormányzati elkötelezettség az élelmiszeripar versenyképességének javítására (pl. Élelmiszeripari stratégia) Hozzáférhető nemzetközi tudás, Technológia- és tudástranszfer fejlődő országokba Kárpát-medence térségi fejlesztések Kormányzati elkötelezettség agrárbank létrehozására

10 Élelmiszeripar kormányzati stratégiája
Az élelmiszeripar belső problémái és kapcsolatuk

11 Élelmiszeripar kormányzati stratégiája
Alapvető cél – az élelmiszeripar versenyképességének helyreállítása Eszközkészlet Stabil finanszírozás, kiegyensúlyozott gazdálkodás Egyszerű hitelhez jutás elősegítése (hitelprogramok, bankgaranciák, agrobank, tájékoztatás) Egyéb forrásbevonási lehetőségek ösztönzése (HITA programok) Nehéz helyzetű vállalkozások válságkezelése (válság kezelés, probléma monitoring, intézkedési terv)

12 Élelmiszeripar kormányzati stratégiája
Eszközkészlet Innovatív hatékony vállalkozások Műszaki-technológiai korszerűsítés (termékszerkezet váltás, anyag és energia racionalizálás, környezet kímélés, nagyvállalati projektek, kézműves technológiák) Termékpálya és szakágazati szerkezetátalakítási programok Tudástranszfer kiépítése, K+F+I programok

13 Élelmiszeripar kormányzati stratégiája
Eszközkészlet Korszerű tudással rendelkező humán erőforrás Stratégiai gondolkodás elterjesztése a menedzsmentben Elegendő, felkészült és megbecsült (elismert), elégedett munkaerő Egyenrangú pozíció az élelmiszerláncban Termékpálya szintű gondolkodás megerősítése (stratégiák összehangolása) Vertikális és horizontális együttműködés kiszélesítése (feldolgozói értékesítő szervezetek, regionális élelmiszer-feldolgozó központok, rövid ellátási lánc programok, együttes piacra jutást támogató logisztikai, kereskedelem-fejlesztési központok, együttműködések prioritása a támogatásoknál)

14 Élelmiszeripar kormányzati stratégiája
Eszközkészlet 5. Piaci pozíció megerősítése Kül- és belpiaci lehetőségek ismerete és kihasználása (elemzések) Közösségi marketing kihasználása (tájékoztatások, promóciók) Magyar élelmiszerek ismertségének, keresettségének javítása (kereskedőházak, EU és hazai minőségrendszerek, kollektív marketing) Fogyasztói bizalom és tudatosság növelése (oktatás, tájékoztatás)

15 Élelmiszeripar kormányzati stratégiája
Eszközkészlet Támogató vállalkozási környezet Stabil, vállalkozásbarát jogi környezet A vállalkozásokat segítő erős hatóságok Összehangolt támogatáspolitika Versenyképességet támogató, egyszerű adó és járulékrendszer Élelmiszeripar bel és külpiaci pozícióinak védelme

16 Mi várható az élelmiszeripar számára? Vágyak!
Intézkedés tartalma Forrása (program) Támogatás jellege Versenyképesség növelése - Annex I-előállító KKV,  500 MFt/projekt támogatásig EMVA 2/a VNT és kombinált Versenyképesség növelése - Annex I-előállító KKV,  500 MFt/projekt támogatás fölött GINOP 1.1 Kombinált Versenyképesség növelése - Non-Annex KKV-k (most is GOP ügyfél!) Input hatékonyság javítása (energia, nyersanyag, víz, hulladékkezelés stb.) EMVA 5/b Belépő munkahelyteremtő fejlesztések (élelmiszeripari nagyvállalatok fejlesztései) GINOP 5. Pénzügyi eszköz - élelmiszer-feldolgozási alap GINOP 6. Pénzügyi eszköz Vállalati IKT (termelőtechnológia fejlesztés nélkül) GINOP 3. VNT Minőségi rendszerek EMVA 3/a Vállalati innováció GINOP 2.1.1 EIP célú innovációs együttműködések, szakmai továbbképzés, szaktanácsadási szolgáltatások EMVA 1/a,b,c Általános vállalkozásfejlesztési felnőttképzés, általános üzletfejlesztési tanácsadás és inkubáció, Lokális logisztikai platformok, lokális branding, stb. GINOP és/vagy TOP

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Élelmiszer-stratégia –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések