Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Z ABAP PROGRAMOZÁSI NYELV A LAPVETŐ VEZÉRLÉSI SZERKEZETEK HTTP :// NYELVEK. INF. ELTE. HU / LEIRASOK /ABAP/ HTTP :// NYELVEK. INF. ELTE. HU / LEIRASOK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Z ABAP PROGRAMOZÁSI NYELV A LAPVETŐ VEZÉRLÉSI SZERKEZETEK HTTP :// NYELVEK. INF. ELTE. HU / LEIRASOK /ABAP/ HTTP :// NYELVEK. INF. ELTE. HU / LEIRASOK."— Előadás másolata:

1 A Z ABAP PROGRAMOZÁSI NYELV A LAPVETŐ VEZÉRLÉSI SZERKEZETEK HTTP :// NYELVEK. INF. ELTE. HU / LEIRASOK /ABAP/ HTTP :// NYELVEK. INF. ELTE. HU / LEIRASOK /ABAP/

2 Tartalom X.1.VEZÉRLÉS X.1. 1.A vezérlésről röviden X.1.2. Szekvencia X.1.3. Ciklus X.1.4. Elágazás X.1.5. Egyéb vezérlést befolyásoló utasítások X.2. B EÉPÍTETT ADATTÍPUSOK, ABSZTRAKT ADATTÍPUSOK X Adattípusok X.2.2. Adatobjektumok X.2.3. Belső táblák

3 Tartalom X.3. Operátorok X.3.1. Összehasonlító operátorok X.3.2. Összehasonlító operátorok karaktersorozatokhoz X.3.3. Aritmetikai operátorok X.4. Alprogramok X.4.1. Az utasítás X.4.2. Függvény-könyvtárak X.5. F ÁJLKEZELÉS

4 X.1. A vezérlésről röviden Az ABAP/4 megkülönböztet belső és külső vezérlést. A belső vezérlést a programkódunk határozza meg az egyes utasítások egymás utáni leírásával, melyeket az alapvető vezérlési szerkezetekkel módosíthatunk. A külső vezérlést az időbeli események határozzák meg. Ezek származhatnak vagy ABAP/4-programoktól (rendszer-, vagy felhasználói programok), vagy interaktív felhasználóktól (egér esemény stb.).

5 X.1.2. Szekvencia A programon belül minden szót legalább egy szóköz választ el, az újsort is ennek veszi a rendszer. Utasításokat viszonylag szabadon írhatunk le, az egy utasításba tartozó szavakat több sorba is szétszórhatjuk, vagy több utasítást egy sorba is írhatunk.

6 X.1.3. X.1.3. Ciklus Kétféle ismétlési utasítást tartalmaz az ABAP/4 programozási nyelv. DO [ TIMES]. ENDDO.

7 X.1.3. X.1.3. Ciklus WHILE. ENDWHILE.

8 X.1.4. X.1.4. Elágazás Két lehetőségünk van: IF. ELSEIF. ELSEIF.... ELSE. ENDIF.

9 X.4. X.4. Elágazás CASE. WHEN. WHEN.... WHEN OTHERS. ENDCASE.

10 X.1.5. Egyéb vezérlést befolyásoló utasítások EXIT.: A legbelső ciklusból, vagy egy modul egységből lép ki a vezérlés. CONTINUE.: Cikluson belül IF utasítással használva a ciklus elejére adhatjuk a vezérlést. CHECK.: Ha a feltétel igaz akkor, ciklusban alkalmazva ekvivalens az előzőekben tárgyalt CONTINUE utasítás hatásával, míg modul egységben az EXIT utasítással.

11 X.2. B EÉPÍTETT ADATTÍPUSOK, ABSZTRAKT ADATTÍPUSOK A legfontosabb összetevői az ABAP/4 típuskoncepciójának az adattípusok és az adatobjektumok. Az adattípus (elemi vagy struktúrált) ◦ pontos leírással rendelkezik, ◦ a program szempontjából nem rendelkezik tárterülettel, ◦ leírja az adatobjektumok technikai tulajdonságait, ◦ egy attribútuma egy vagy több adatobjektumnak, melyekhez szorosan kapcsolódik

12 X.2. B EÉPÍTETT ADATTÍPUSOK, ABSZTRAKT ADATTÍPUSOK Az adatobjektum (literál, változó, konstans) ◦ egy fizikai egység, melyet egy program futásidőben használ, ◦ pontosan egy adattípushoz rendelhető hozzá, ◦ rendelkezik tárterülettel, ◦ feldolgozása függ a típusától.

13 X.2. B EÉPÍTETT ADATTÍPUSOK, ABSZTRAKT ADATTÍPUSOK Láthatóság szempontjából háromféleképpen osztályozhatjuk a adattípusokat és az adatobjektumokat: ◦ program független adatok, melyek az ABAP/4 Dictionary-ban definiáltak ◦ belső adatok, melyek egy programon belül deklarálhatunk ◦ adatok, melyeket egy eljárásban (alrogramban, függvénykönytárban) definiálhatunk.

14 X Adattípusok Adattípusokat a struktúrájuk és definíciójuk szerint osztályozhatjuk: elemi (nem sruktúrált) vagy struktúlált előre definiált vagy felhasználó által definiált.

15 X Adattípusok Előre definiáltFelhasználó által definiált Elemi Az ABAP/4 nyolc előre definiált típussal rendelkezik: C, D, F, I, N, P, T, X A felhasználó által definiált adattípusok az elemi adattípusokra épülnek Struktúrált Táblák: csak a formális paraméterek tipizálásánál és a mező- szimbólumoknál használható Rekord kezeléshez és belső táblákhoz

16 X Adattípusok AdattípusLeírásKezdőértékIniciális hossz Ppakolt decimális08 Iinteger0platform függő Flebegő pontos platform függő Nnumerikus szöveg Cszöveg (karakter)space1 Ddátum YYYYMMDD Tidő HHMMSS XhexadecimálisX'00'1

17 X.2.2. Adatobjektumok Az adatobjektumoknak több fajtáját különböztetjük meg: A belső adatobjektumok egy programban hozhatjuk létre és csak ezen a programon belül van érvényük. Ilyen objektumok lehetnek literálok, változók és konstansok. A külső adatobjektumok a programunktól függetlenül léteznek, de nem lehet velük közvetlenül dolgozni. Másolatot kell készíteni róluk egy belső objektumba és onnan a megfelelő módosítások után kiírhatjuk. Ezek az objektumok az ABAP/4-Dictionary-ban definiált táblákban találhatóak meg, melyek eléréséhez a TABLES utasításra van szükség.

18 X.2.2. Adatobjektumok A rendszer által definiált adatobjektumok automatikusan a rendszerben rendelkezésre állnak. Ilyen a SPACE a szóköz, valamint egyes rendszerváltozók, melyek SY-prefixxel kezdődnek. A rendelkezésre álló rendszerváltozók megtekintésére lehetőségünk van az ABAP- editor parancsmezőjében kiadott SHOW SY paranccsal. Néhány ezek közül: SY-UNAME, SY- DATUM, SY-UZEIT. A speciális adatobjektumokat a szelekciós képernyők esetén használhatjuk.

19 X.2.3. Belső táblák Talán ez az egyik legfontosabb és legegyedibb típusa az ABAP/4-nek. Mivel a nyelvet alapvetően nagytömegű adatok feldolgozására fejlesztették ki, szükséges volt megoldani az adatbázissal történő kommunikációt anélkül, hogy az túlzottan leterhelné a központi szervert. A lényege az, hogy egyszer, vagy akár többször, a program futása során az adatbázisszerverről beolvassuk a számunkra fontos adatokat egy belső táblába, ott feldolgozzuk őket, majd ha szükséges, ugyancsak a belső táblán keresztül visszaírjuk az adatbázisba a módosításokat.

20 X.2.3. Belső táblák

21 Egy belső táblát létrehozhatunk (DATA utasítás segítségével) fejléccel vagy anélkül. Ha fejléccel hozzuk létre, akkor az egyik lehetőség a fejléc segítségével kommunikálni a belső táblával, ahol a fejléc neve megegyezik a belső tábla nevével. Ha fejléc nélkül hozzuk létre, akkor egy un. munkaterület (work area) segítségével történik a belső tábla elérése.

22 X.3. Operátorok X.3.1. X.3. Operátorok X.3.1. Összehasonlító operátorok Egyenlőség: EQ vagy = Nem egyenlő: NE vagy <> Nagyobb: GT vagy > Kisebb: LT vagy < Nagyobb vagy egyenlő: GE vagy >= Kisebb vagy egyenlő: LE vagy <=

23 X.3.2. Összehasonlító operátorok karaktersorozatokhoz CA (Contains Any): CA Igaz, ha legalább egy karaktert tartalmaz -ből. NA (contains Not Any): NA Igaz, ha egyetlen karaktert sem tartalmaz -ből.

24 X.3.2. Összehasonlító operátorok karaktersorozatokhoz CO (Contains Only): CO Igaz, ha csak -beli karaktereket tartalmaz. CN (Contains Not only): CN Igaz, ha nem csak -beli karaktereket tartalmaz.

25 X.3.2. Összehasonlító operátorok karaktersorozatokhoz CS (Contains String): CS Igaz, ha tartalmazza stringet. Az összehasonlítás nem kisbetű/nagybetű függő. NS (contains No String): NS Igaz, ha nem tartalmazza stringet. Az összehasonlítás nem kisbetű/nagybetű függő.

26 X.3.2. Összehasonlító operátorok karaktersorozatokhoz CP (Contains Pattern): CP Igaz, ha tartalmazza az mintát. A minta tartalmazhat joker karaktereket (* és +). Az összehasonlítás nem kisbetű/nagybetű függő. NP (contains No Pattern): NP Igaz, ha nem tartalmazza az mintát.

27 X.3.3. Aritmetikai operátorok Összeadás: + Kivonás: - Szorzás: * Osztás: / Egész osztás: DIV Egész osztás maradéka: MOD Hatványozás: **

28 X.4. Alprogramok X.4.1. Az utasítás formája: FORM [TABLES...] [USING...] [USING VALUE( )...] [CHANGING...] [CHANGING VALUE( )...]. ENDFORM.

29 X.4.1. Az utasítás Megkülönböztetünk lokális és globális változókat az alábbiak szerint: Láthatóság ◦ globális: a program teljes területén hivatkozhatunk rá ◦ lokális: csak a formban elérhető Élettartam ◦ statikus: a program futása végéig él ◦ temporális: élettartama a form élettartamára korlátozódik

30 X.4.1. Az utasítás A fentebb definiált formokat az alábbi utasítással hívhatjuk meg: PERFORM [( )] [TABLES...] [USING...] [CHANGING...] [IF FOUND].

31 X.4.2. Függvény-könyvtárak CALL FUNCTION [EXPORTING =...] [IMPORTING =...] [CHANGING =...] [TABLES =...] [EXCEPTIONS =... [ERROR_MESSAGE= ] [OTHERS= ]].

32 X.5. F ÁJLKEZELÉS A dataset egy az alkalmazás-szerveren megtalálható illetve ott létrejövő szekvenciális fájl. Szerveroldali fájlkezelésre használják az SAP-ban. (Megjegyzés: Amennyiben kliens oldalon található fájlokat kell feltölteni és feldolgozni, illetve letölteni, akkor a GUI_DOWNLOAD és GUI_UPLOAD függvényeket vagy a CL_GUI_FRONTEND_SERVICES osztály megfelelő metódusait kell használni.)

33 X.5. F ÁJLKEZELÉS Műveletek: OPEN DATASET: Megnyit egy szerveroldali fájlt. CLOSE DATASET: Lezár egy szerveroldali fájlt. DELETE DATASET: Töröl egy szerveroldali fájlt. TRANSFER: Kiír adatot egy szerveroldali fájlba. READ DATASET: Adatot olvas egy szerveroldali fájlból.

34 X.5. F ÁJLKEZELÉS A következőkben a fájl elérési útvonalát adja meg (például = ‘/tmp/test.txt’ vagy = ‘c:\temp\test.txt’). OPEN DATASET [Egyéb opciók]. : Általános forma.

35 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "A Z ABAP PROGRAMOZÁSI NYELV A LAPVETŐ VEZÉRLÉSI SZERKEZETEK HTTP :// NYELVEK. INF. ELTE. HU / LEIRASOK /ABAP/ HTTP :// NYELVEK. INF. ELTE. HU / LEIRASOK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések