Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Z ABAP PROGRAMOZÁSI NYELV A LAPVETŐ VEZÉRLÉSI SZERKEZETEK HTTP :// NYELVEK. INF. ELTE. HU / LEIRASOK /ABAP/ HTTP :// NYELVEK. INF. ELTE. HU / LEIRASOK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Z ABAP PROGRAMOZÁSI NYELV A LAPVETŐ VEZÉRLÉSI SZERKEZETEK HTTP :// NYELVEK. INF. ELTE. HU / LEIRASOK /ABAP/ HTTP :// NYELVEK. INF. ELTE. HU / LEIRASOK."— Előadás másolata:

1 A Z ABAP PROGRAMOZÁSI NYELV A LAPVETŐ VEZÉRLÉSI SZERKEZETEK HTTP :// NYELVEK. INF. ELTE. HU / LEIRASOK /ABAP/ HTTP :// NYELVEK. INF. ELTE. HU / LEIRASOK /ABAP/

2 Tartalom X.1.VEZÉRLÉS X.1. 1.A vezérlésről röviden X.1.2. Szekvencia X.1.3. Ciklus X.1.4. Elágazás X.1.5. Egyéb vezérlést befolyásoló utasítások X.2. B EÉPÍTETT ADATTÍPUSOK, ABSZTRAKT ADATTÍPUSOK X.2. 1. Adattípusok X.2.2. Adatobjektumok X.2.3. Belső táblák

3 Tartalom X.3. Operátorok X.3.1. Összehasonlító operátorok X.3.2. Összehasonlító operátorok karaktersorozatokhoz X.3.3. Aritmetikai operátorok X.4. Alprogramok X.4.1. Az utasítás X.4.2. Függvény-könyvtárak X.5. F ÁJLKEZELÉS

4 X.1. A vezérlésről röviden Az ABAP/4 megkülönböztet belső és külső vezérlést. A belső vezérlést a programkódunk határozza meg az egyes utasítások egymás utáni leírásával, melyeket az alapvető vezérlési szerkezetekkel módosíthatunk. A külső vezérlést az időbeli események határozzák meg. Ezek származhatnak vagy ABAP/4-programoktól (rendszer-, vagy felhasználói programok), vagy interaktív felhasználóktól (egér esemény stb.).

5 X.1.2. Szekvencia A programon belül minden szót legalább egy szóköz választ el, az újsort is ennek veszi a rendszer. Utasításokat viszonylag szabadon írhatunk le, az egy utasításba tartozó szavakat több sorba is szétszórhatjuk, vagy több utasítást egy sorba is írhatunk.

6 X.1.3. X.1.3. Ciklus Kétféle ismétlési utasítást tartalmaz az ABAP/4 programozási nyelv. DO [ TIMES]. ENDDO.

7 X.1.3. X.1.3. Ciklus WHILE. ENDWHILE.

8 X.1.4. X.1.4. Elágazás Két lehetőségünk van: IF. ELSEIF. ELSEIF.... ELSE. ENDIF.

9 X.4. X.4. Elágazás CASE. WHEN. WHEN.... WHEN OTHERS. ENDCASE.

10 X.1.5. Egyéb vezérlést befolyásoló utasítások EXIT.: A legbelső ciklusból, vagy egy modul egységből lép ki a vezérlés. CONTINUE.: Cikluson belül IF utasítással használva a ciklus elejére adhatjuk a vezérlést. CHECK.: Ha a feltétel igaz akkor, ciklusban alkalmazva ekvivalens az előzőekben tárgyalt CONTINUE utasítás hatásával, míg modul egységben az EXIT utasítással.

11 X.2. B EÉPÍTETT ADATTÍPUSOK, ABSZTRAKT ADATTÍPUSOK A legfontosabb összetevői az ABAP/4 típuskoncepciójának az adattípusok és az adatobjektumok. Az adattípus (elemi vagy struktúrált) ◦ pontos leírással rendelkezik, ◦ a program szempontjából nem rendelkezik tárterülettel, ◦ leírja az adatobjektumok technikai tulajdonságait, ◦ egy attribútuma egy vagy több adatobjektumnak, melyekhez szorosan kapcsolódik

12 X.2. B EÉPÍTETT ADATTÍPUSOK, ABSZTRAKT ADATTÍPUSOK Az adatobjektum (literál, változó, konstans) ◦ egy fizikai egység, melyet egy program futásidőben használ, ◦ pontosan egy adattípushoz rendelhető hozzá, ◦ rendelkezik tárterülettel, ◦ feldolgozása függ a típusától.

13 X.2. B EÉPÍTETT ADATTÍPUSOK, ABSZTRAKT ADATTÍPUSOK Láthatóság szempontjából háromféleképpen osztályozhatjuk a adattípusokat és az adatobjektumokat: ◦ program független adatok, melyek az ABAP/4 Dictionary-ban definiáltak ◦ belső adatok, melyek egy programon belül deklarálhatunk ◦ adatok, melyeket egy eljárásban (alrogramban, függvénykönytárban) definiálhatunk.

14 X.2. 1. Adattípusok Adattípusokat a struktúrájuk és definíciójuk szerint osztályozhatjuk: elemi (nem sruktúrált) vagy struktúlált előre definiált vagy felhasználó által definiált.

15 X.2. 1. Adattípusok Előre definiáltFelhasználó által definiált Elemi Az ABAP/4 nyolc előre definiált típussal rendelkezik: C, D, F, I, N, P, T, X A felhasználó által definiált adattípusok az elemi adattípusokra épülnek Struktúrált Táblák: csak a formális paraméterek tipizálásánál és a mező- szimbólumoknál használható Rekord kezeléshez és belső táblákhoz

16 X.2. 1. Adattípusok AdattípusLeírásKezdőértékIniciális hossz Ppakolt decimális08 Iinteger0platform függő Flebegő pontos0.000...platform függő Nnumerikus szöveg000...1 Cszöveg (karakter)space1 Ddátum YYYYMMDD000000008 Tidő HHMMSS0000006 XhexadecimálisX'00'1

17 X.2.2. Adatobjektumok Az adatobjektumoknak több fajtáját különböztetjük meg: A belső adatobjektumok egy programban hozhatjuk létre és csak ezen a programon belül van érvényük. Ilyen objektumok lehetnek literálok, változók és konstansok. A külső adatobjektumok a programunktól függetlenül léteznek, de nem lehet velük közvetlenül dolgozni. Másolatot kell készíteni róluk egy belső objektumba és onnan a megfelelő módosítások után kiírhatjuk. Ezek az objektumok az ABAP/4-Dictionary-ban definiált táblákban találhatóak meg, melyek eléréséhez a TABLES utasításra van szükség.

18 X.2.2. Adatobjektumok A rendszer által definiált adatobjektumok automatikusan a rendszerben rendelkezésre állnak. Ilyen a SPACE a szóköz, valamint egyes rendszerváltozók, melyek SY-prefixxel kezdődnek. A rendelkezésre álló rendszerváltozók megtekintésére lehetőségünk van az ABAP- editor parancsmezőjében kiadott SHOW SY paranccsal. Néhány ezek közül: SY-UNAME, SY- DATUM, SY-UZEIT. A speciális adatobjektumokat a szelekciós képernyők esetén használhatjuk.

19 X.2.3. Belső táblák Talán ez az egyik legfontosabb és legegyedibb típusa az ABAP/4-nek. Mivel a nyelvet alapvetően nagytömegű adatok feldolgozására fejlesztették ki, szükséges volt megoldani az adatbázissal történő kommunikációt anélkül, hogy az túlzottan leterhelné a központi szervert. A lényege az, hogy egyszer, vagy akár többször, a program futása során az adatbázisszerverről beolvassuk a számunkra fontos adatokat egy belső táblába, ott feldolgozzuk őket, majd ha szükséges, ugyancsak a belső táblán keresztül visszaírjuk az adatbázisba a módosításokat.

20 X.2.3. Belső táblák

21 Egy belső táblát létrehozhatunk (DATA utasítás segítségével) fejléccel vagy anélkül. Ha fejléccel hozzuk létre, akkor az egyik lehetőség a fejléc segítségével kommunikálni a belső táblával, ahol a fejléc neve megegyezik a belső tábla nevével. Ha fejléc nélkül hozzuk létre, akkor egy un. munkaterület (work area) segítségével történik a belső tábla elérése.

22 X.3. Operátorok X.3.1. X.3. Operátorok X.3.1. Összehasonlító operátorok Egyenlőség: EQ vagy = Nem egyenlő: NE vagy <> Nagyobb: GT vagy > Kisebb: LT vagy < Nagyobb vagy egyenlő: GE vagy >= Kisebb vagy egyenlő: LE vagy <=

23 X.3.2. Összehasonlító operátorok karaktersorozatokhoz CA (Contains Any): CA Igaz, ha legalább egy karaktert tartalmaz -ből. NA (contains Not Any): NA Igaz, ha egyetlen karaktert sem tartalmaz -ből.

24 X.3.2. Összehasonlító operátorok karaktersorozatokhoz CO (Contains Only): CO Igaz, ha csak -beli karaktereket tartalmaz. CN (Contains Not only): CN Igaz, ha nem csak -beli karaktereket tartalmaz.

25 X.3.2. Összehasonlító operátorok karaktersorozatokhoz CS (Contains String): CS Igaz, ha tartalmazza stringet. Az összehasonlítás nem kisbetű/nagybetű függő. NS (contains No String): NS Igaz, ha nem tartalmazza stringet. Az összehasonlítás nem kisbetű/nagybetű függő.

26 X.3.2. Összehasonlító operátorok karaktersorozatokhoz CP (Contains Pattern): CP Igaz, ha tartalmazza az mintát. A minta tartalmazhat joker karaktereket (* és +). Az összehasonlítás nem kisbetű/nagybetű függő. NP (contains No Pattern): NP Igaz, ha nem tartalmazza az mintát.

27 X.3.3. Aritmetikai operátorok Összeadás: + Kivonás: - Szorzás: * Osztás: / Egész osztás: DIV Egész osztás maradéka: MOD Hatványozás: **

28 X.4. Alprogramok X.4.1. Az utasítás formája: FORM [TABLES...] [USING...] [USING VALUE( )...] [CHANGING...] [CHANGING VALUE( )...]. ENDFORM.

29 X.4.1. Az utasítás Megkülönböztetünk lokális és globális változókat az alábbiak szerint: Láthatóság ◦ globális: a program teljes területén hivatkozhatunk rá ◦ lokális: csak a formban elérhető Élettartam ◦ statikus: a program futása végéig él ◦ temporális: élettartama a form élettartamára korlátozódik

30 X.4.1. Az utasítás A fentebb definiált formokat az alábbi utasítással hívhatjuk meg: PERFORM [( )] [TABLES...] [USING...] [CHANGING...] [IF FOUND].

31 X.4.2. Függvény-könyvtárak CALL FUNCTION [EXPORTING =...] [IMPORTING =...] [CHANGING =...] [TABLES =...] [EXCEPTIONS =... [ERROR_MESSAGE= ] [OTHERS= ]].

32 X.5. F ÁJLKEZELÉS A dataset egy az alkalmazás-szerveren megtalálható illetve ott létrejövő szekvenciális fájl. Szerveroldali fájlkezelésre használják az SAP-ban. (Megjegyzés: Amennyiben kliens oldalon található fájlokat kell feltölteni és feldolgozni, illetve letölteni, akkor a GUI_DOWNLOAD és GUI_UPLOAD függvényeket vagy a CL_GUI_FRONTEND_SERVICES osztály megfelelő metódusait kell használni.)

33 X.5. F ÁJLKEZELÉS Műveletek: OPEN DATASET: Megnyit egy szerveroldali fájlt. CLOSE DATASET: Lezár egy szerveroldali fájlt. DELETE DATASET: Töröl egy szerveroldali fájlt. TRANSFER: Kiír adatot egy szerveroldali fájlba. READ DATASET: Adatot olvas egy szerveroldali fájlból.

34 X.5. F ÁJLKEZELÉS A következőkben a fájl elérési útvonalát adja meg (például = ‘/tmp/test.txt’ vagy = ‘c:\temp\test.txt’). OPEN DATASET [Egyéb opciók]. : Általános forma.

35 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "A Z ABAP PROGRAMOZÁSI NYELV A LAPVETŐ VEZÉRLÉSI SZERKEZETEK HTTP :// NYELVEK. INF. ELTE. HU / LEIRASOK /ABAP/ HTTP :// NYELVEK. INF. ELTE. HU / LEIRASOK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések