Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Budapesti Művelődési Központ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Budapesti Művelődési Központ"— Előadás másolata:

1 A Budapesti Művelődési Központ
Felnőttképzés, mint a közművelődés egyik kiemelt fejlesztési területe A Budapesti Művelődési Központ gyakorlata és tapasztalatai a felnőttképzés területén KKOSZ Országos Konferencia Eger, november 17. Klein Marianna

2 Nincs piac információ nélkül
A közgazdaságtani Nobel-díj 2010 nyertes Diamond-Mortensen-Pissarides-féle keresési modell (DMP-modell) is igazolja, hogy a piac információ nélkül nem működőképes. Az információs korban az információk gyűjtése és a hátrányos helyzetű célcsoportok számára történő érthető közvetítése az esélyegyenlőség biztosításának feltétele.

3 Helyünk a stratégiákban
„Átmenetileg sem szabad magukra hagyni a munka nélkül maradtakat. Nincs rosszabb annál, ha munkahely hiányában valaki fölöslegesnek érzi magát. Minél tovább tart ez az állapot, annál reménytelenebb az elhelyezkedés, ezért valódi szolgáltatásokkal, tanácsadói hálózat kiépítésével kell segíteni a rászorultakat abban, hogy önbizalmukat visszaszerezzék, hogy a munkaerőpiacon képesek legyenek „eladni” magukat.” p.165 Új Széchenyi Terv

4 A munkaerőpiac „hozzáférhetővé” tétele
… A képzés és az átképzés, amely elvileg a foglalkoztatási rehabilitáció egyik legfontosabb eszköze, hazánkban marginálissá vált. Fontos lenne minél több sikeres kísérleti programot standardizálni, hogy a későbbiekben jogszabályok lehessenek ezekből, és a későbbi pályázatok kiírásánál mint feltétel szerepelhessenek.” p.169 Új Széchenyi Terv Lásd: HEFOP előzményből következően TÁMOP 3.2.3/1-es konstrukcióknál követelmény a felnőttképzési szolgáltatás

5 Felnőttképzés – miért a közművelődésben?
A közszféra végponti szolgáltatásai közül a közművelődési intézményhálózat rendelkezik a legnagyobb területi lefedettséggel, adott a rendszer Jól ismert intézmények, elfogadottak, könnyen elérhető a lakosság legszélesebb rétege számára Alacsonyküszöbű szolgáltatásokkal alternatívák a hátrányos helyzetű célcsoportok számára is Más programok kapcsán, visszatérően is látogatják

6 Közművelődési intézmények szerepe a felnőttképzésben
További előny: Felnőttképzési múltja, jelene van:a látogatók jelentős része olyan közművelődési formák résztvevője, ahol jellemzően informális,non formális képzések zajlanak (klubok, szakkörök stb.,nem csak felnőtteknek) Ezek a képzések fontos szerepet töltenek be a készségek, kulcskompetenciák fejlesztésében Személyi feltételek:felkészültség az élethosszig tartó tanulás támogatásához, infrastruktúra

7 Felnőttképzési tevékenység?
Folytatnak-e felnőttképzési tevékenységet a közművelődési intézmények? Saját képzésként vagy terembérletben? Statisztikát szolgáltatnak-e róla? (közművelődési, OSAP 1665) Típus: elsődlegesen iskolarendszeren kívüli non formális, informális általános vagy szakmai jellegű képzések Kevesebb nyelvi, esetleg OKJ-s képzések

8 Felnőttképzés – miért jó ez nekünk?
Meglévő igénybevevői kör számára új szolgáltatás > szolgáltatás-bővítés: nagyobb elégedettség Információ szolgáltatásból értékes piaci információhoz jutunk házon belül >mire van igény Az új szolgáltatás használói az alapfeladatok igénybevevői körébe is új rétegeket von(hat)nak be Több lábon állás > kitörési pont, újabb pályázati lehetőségek

9 Hogyan csináljuk? Előzetesen átgondolva, majd döntést hozni
Lépésenként (step-by-step) Piacfigyeléssel > piaci rést találva Igényfelméréssel Erős marketinggel Kapacitást kihasználva > saját képzés-saját oktató Komolyan véve a követelményeket Felnőttképzésért felelős szakember kijelölése (munkaköri leírás)

10 Döntést előkészítő/megalapozó tényezők
Fenntartói támogatottság meg van-e? Tisztázni: Mit jelent a felnőttképzési tevékenység folytatása? Eldönteni: Milyen szinten tervezi a felnőttképzési tevékenységet folytatni: intézményt akkreditáltat, vagy nem? Milyen esetben érdemes akkreditáltani? (Programot és/vagy intézményt) Pl. állami, uniós forrásokra, támogatásra pályázás, rendszeres képzés szervezés stb. esetén

11 Döntést előkészítő/megalapozó tényezők
Felmérni: Az intézmény jelenlegi tevékenységi körébe jelen van-e, illeszkedik-e a felnőttképzés? Van-e igény az intézmény vonzáskörzetében lakók részéről? Átgondolni: Milyen célcsoportok érhetők el? Van-e az intézménynek ezen a területen kialakult kapcsolatrendszere? (szakmai szervezetek, képző intézmények, stb.) Saját munkaerő bevonható-e az oktatásba?

12 Döntést előkészítő/megalapozó tényezők
Képzés mellett milyen felnőttképzési szolgáltatásokat tervez? Melyek ingyenesek, melyek fizetősek? Mikor rentábilis a felnőttképzési tevékenység? Fontos-e a rentábilitás? Közvetlenül és közvetve milyen haszna van az intézménynek belőle?

13 Mérlegelés-összegzés
Szolgáltatás bővítés, mely meglévő, valós igényt elégít ki Közvetlen és közvetett haszna: - pénzt termel - újabb látogatókat hoz - más programhoz kapcsolható, pályázati lehetőséget teremt, együttműködéseket generál Fejlődési lehetőség a közművelődési intézménynek Stb……

14 Mérlegelés-összegzés
„Árnyoldala” Felnőttképzési tevékenység, mint új tevékenység bevezetése: plusz idő, plusz munka, plusz munkaerő – felkészült (megfelelő kompetenciával) Szigorú szabályok mentén folytatható Folyamatos tájékozódás a képzési munkatárs részéről Kevés képzés kevés nyereséget (anyagi) hoz az intézménynek

15 Út az intézmény-akkreditációig
Lépések: Felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó bejelentési kötelezettség (nyilvántartás) - RMK Képzési program akkreditációja (kulturális, FAT, pedagógus stb. rendszerében - milyen szakmai célcsoportnak tervezzük?) Akkreditált képzési program megvalósítása Intézmény-akkreditáció lefolytatása Felnőttképzési szolgáltatások körének meghatározása

16 Intézményi akkreditáció célja
A versenyelőny biztosítása Az intézmény minőségi működésének biztosítása Az állami támogatásokhoz történő hozzáférés biztosítása A megrendelői bizalom erősítése …..

17 Intézményi akkreditáció feltételei
felnőttképzési szolgáltatásokat nyújt, biztosítja a rendszeres képzés folytatásához, továbbá a felnőttképzési szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, tervezi, fejleszti és értékeli tevékenységét, intézményirányítási és döntési folyamatai szabályozottak, a tevékenységéről nyújtandó tájékoztatás, valamint a képzési programok lebonyolítása érdekében információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert működtet. (24/2004. FMM rendelet 2. §)

18 A felnőttképzést szabályozó fontosabb jogszabályok
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 18

19 A felnőttképzési törvény végrehajtási rendeletei
2/2010. SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól Jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése!

20 TÁMOP Felnőttképzés: TÁMOP pályázati konstrukció kapcsán vagy egyéb indíttatásból? TÁMOP: nagy lehetőség az elindulásra Pályázatírás külső pályázatíró céggel, munkatárs bevonása nélkül – megvalósítást nehezítő tényező lehet (tanulási folyamat, tapasztalatszerzés elmarad) A projekt zárása után a felnőttképzési tevékenység folytatása ne csak a fenntartási idő alatt, és csak formailag történjen! A folyamatot önállóan működtetni kell a továbbiakban! Szakmai tudás bent legyen a házban! (pl. minőségbiztosítás)

21 Felnőttképzési tevékenység nehézségei
A pályázatokon kívül végzett felnőttképzési tevékenység más oktatásszervezési feladatokat jelent Képzésszervező alkalmatlansága a feladatra Oktatásszervezési nehézségek: pl. nincs potenciális vevőkör a már fizetős képzésekre (pályázatban ingyenes volt) Felnőttképzési munka mellett más feladatai is vannak a felnőttképzésért felelős munkatársnak, nehezen összeegyeztethető,időhiány

22 BMK felnőttképzési tevékenysége
Hosszú évek óta folytat felnőttképzési tevékenységet Akkreditált felnőttképzést folytató intézmény: február óta Az intézmény vezetése kiemelt stratégiai pontként kezeli a képzési területet Még nagyobb figyelem a minőségbiztosításra, rendszeresen értékeljük munkánkat, önértékelés Oktatásszervezés, képzési programok fejlesztése, programakkreditáció, szolgáltatások

23 BMK felnőttképzési tevékenysége
Megfelelő humánerőforrás rendelkezésre áll: képzési osztály munkatársainak száma 6 fő Nem csak oktatásszervezés és felnőttképzési szolgáltatás a feladatuk! –mindenki dolgozik más programokban is (pl. pályázati projektekben) Felelőse van a minőségirányításnak- biztosításnak „Képzési csomag”, költségvetés képzésenkét, stat. adatszolgáltatás (1665.OSAP) Dokumentációs lista Tárgyi feltételeink biztosítottak

24 Rövid statisztika Év elején tervezünk, aztán…
Nyilvántartásba vett (bejelentett) képzéseink száma: 52 db – szakmai ill. általános képzések, OKJ-s nincs Akkreditált képzési programjaink száma: 10 db 2009-ben megvalósult képzések száma: 31 db 2010-ben megvalósult képzések száma: 32 db + 24 helyszínen kb.100 db kihelyezett „Kattints rá, Nagyi” képzés évente (szponzorált) - hatalmas dokumentációs munka Képzési program fejlesztés,akkreditálás, megújítás: 6 db

25 Felnőttképzési szolgáltatások
A hátrányos helyzetű lakossági célcsoportok munkaerő-piaci (re)integrációjának, illetve az egyéni lehetőségeiket, pozíciójukat növelni kívánók támogatásának első mérföldköve, a megszólítás és az egyéni élethelyzet szakember által támogatott áttekintése, a releváns információk érthető átadása a felnőttképzési szolgáltatások azon területe, ahol a közművelődési intézményhálózat hiánypótló szolgáltatásokkal piaci réseket tölthet be eredményesen.

26 Felnőttképzési szolgáltatások köre
Olyan szolgáltatás, mely a képzések egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul. előzetesen megszerzett tudás felmérése pályaorientációs és-korrekciós tanácsadás képzési szükséglet felmérése és a képzési tanácsadás elhelyezkedési tanácsadás álláskeresési technikák oktatása

27 Felnőttképzési szolgáltatás
A képzés egyénre szabott kialakításának elősegítését szolgálhatja például egy elektronikus távoktatási szolgáltatás, amely magában foglalhat tutori/mentori szolgáltatásokat is. Információs kiadványok lakosságnak és szakmai munkatársaknak A többi, kötelezően kifüggesztendő dokumentum mellett az ingyenesen és a költségtérítéssel igénybe vehető szolgáltatások körét is láthatóvá kell tenni!

28 Felnőttképzési szolgáltatások a BMK-ban
Előzetes tudásszint felmérés (képzési programban megjelenik a felmérés és beszámítás módja) Egyéb felnőttképzési szolgáltatás PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat: képzési szükségletek felmérése, képzési információszolgáltatás a PALLÓ információs rendszer működtetése Konzultációs lehetőség – szakmai help desk, műhely

29 29

30 PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat
HEFOP ben kifejlesztett program 2006 szeptembere óta működik Alacsonyküszöbű szolgáltatások (ingyenes, bárki számára nyitott, fizikailag is könnyen elérhető, a nyitva tartás igazodik az igénybevevők igényeihez, biztosítja az információhoz való hozzáférés esélyegyenlőségét: személyesen, telefonon, ben, interneten, előzetes bejelentkezés nem szükséges, anonimitás, kommunikáció igazodik az ügyfél sajátosságaihoz)

31 PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat
3 felnőttképzési konzulens (munkavállalási tanácsadó ill. diáktanácsadó végzettséggel is rendelkeznek) Heti 12 órás ügyfélszolgálat Évente kb.1000 érdeklődő ügyfél Internetes információs rendszer: – évi kb látogató Kiterjedt kapcsolatrendszer, szektorok közötti együttműködés FSZH-val együttműködési megállapodás: NPP tartalomszolgáltatója a felnőttképzésinfo.hu

32 PALLÓ adaptáció - hálózatosodás
TÁMOP – Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok Adaptáció a feltételek vállalásával,felkészítés Adaptációs csomag – help desk 2010 őszétől 4 új iroda nyílt (Bp XIII. ker., Békés, Debrecen, Veszprém), 2011.évben újabb partnerek Internetes információs rendszer ( )régiós aloldalai Szakmai döntéshozók felé javaslattétel a modell fenntartását biztosító jogszabályi környezet kialakítására

33 A jövő Célunk: Piacképes képzési kínálat
A mennyiség mellett egyre nagyobb hangsúly a minőségi szolgáltatásokon Együttműködések szektoron belül és szektorok között Innovatív, kísérleti programokkal folyamatos megújulás - Új szakmai módszertani programok fejlesztése

34 Köszönöm a figyelmet! Klein Marianna Budapesti Művelődési Központ


Letölteni ppt "A Budapesti Művelődési Központ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések