Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1.Válassza ki a 436-os pályaszámú „L” típusú nosztalgia jármű menetkapcsolójának fokozat kiosztását! a)A 3 óránál található „nulla” fokozaton kívül meneten.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1.Válassza ki a 436-os pályaszámú „L” típusú nosztalgia jármű menetkapcsolójának fokozat kiosztását! a)A 3 óránál található „nulla” fokozaton kívül meneten."— Előadás másolata:

1 1.Válassza ki a 436-os pályaszámú „L” típusú nosztalgia jármű menetkapcsolójának fokozat kiosztását! a)A 3 óránál található „nulla” fokozaton kívül meneten 4 „soros” és 3 „párhuzamos”, féken 6 fokozata van. b)A 11 óránál található „nulla” fokozaton kívül meneten 4 „soros” és 4 „párhuzamos”, féken 6 fokozata van. c)A 6 óránál lévő „nulla” fokozaton kívül meneten 4 „soros” és 5 „párhuzamos”, féken 6 fokozata van.

2 2.Válassza ki, hogy a vezetői fékezőszelepnek (vezérszelepnek) milyen állásai vannak! a)Vészfék, üzemfék, nulla, és oldás állása van. b)Vészfék, üzemfék, rögzítő fék, nulla és oldás állása van. c)Oldás, nulla és üzemfék állása van.

3 3.Hogyan működtethető a jelzőharang? a)Sűrített levegővel, a vezetői fékezőszelepről (vezérszelepről). b)A vezető előtt elhelyezett rugós ütőgombbal. c)Sűrített levegővel a vezetőállásban a padlón elhelyezett lábkapcsolóról.

4 4.A vezetői fékezőszelep (vezérszelep) „nulla” állásban… a)elzárja a főlégtartály felől a fékhengerbe vezető utat, de összeköti a fékhengert a szabad levegővel. b)összeköti a főlégtartályt és a fékhengert, de elzárja a fékhenger felől a szabadba vezető utat. c)elzárja a főlégtartály felől a fékhengerbe és a fékhenger felől szabadba vezető utat is.

5 5.Hogyan kell kezelni a vezetői fékezőszelepet (vezérszelepet) üzemi fékezéskor? a)„Vészfék” helyzetbe, majd a fékhatás kialakulásakor „oldásra” állítjuk. b)1-2 másodpercre „üzemfék”, majd „nulla” helyzetbe állítjuk és várjuk a fékhatás kialakulását. Szükség esetén ezt megismételjük. c)„Üzemfék” helyzetre, majd a teljes megálláskor „oldásra” állítjuk.

6 6.Melyik motort célszerű leselejtezni, ha a „soros” fokozatok kapcsolása közben lép mindig működésbe a túláramvédő szerkezet? a)Az I-es motort. b)A II-es motort. c)Ha az „A vezetőállásból történik a vezetés, akkor az I-es, ha a „B” vezetőállásból, akkor a II-es motort.

7 7.Hol kell tartózkodnia a járműkísérőnek, ha a kocsi a megállóhelyen áll? a)Lehetőleg a kocsi hátsó peronján kell tartózkodnia. b)Lehetőleg a kocsi első peronján kell tartózkodnia. c)A kocsin bárhol tartózkodhat.

8 8.Mi a járműkísérő feladata az áramszedő átfordítása után? a)A jelzőcsengővel „Figyelj” jelzést kell adnia. b)A járművezető felé hangos élőszóval kell közölnie az áramszedő átfordításának tényét. c)Nincs külön teendője.

9 9.Hol szabad a lant alakú áramszedőt átfordítani? a)Csak a végállomás arra kijelölt helyén. b)Kellő magasság megléte esetén, a vonalon vagy a végállomáson a felsővezeték két felfüggesztési pontja között. c)Bárhol, amikor arra szükség van.

10 10.Hogyan szabad az előre álló lant alakú áramszedővel közlekedni? a)Ilyen módon tilos közlekedni. b)Csak akkor szabad, ha a járművezető fogja az áramszedő kezelésére szolgáló kötelet. c)Külön intézkedés vagy teendő nélkül közlekedhet.

11 11.Válassza ki a helyes állítást! a)A kézikapcsoló el van látva ívoltó berendezéssel. b)A kézikapcsoló nincs ellátva ívoltó berendezéssel.

12 12.Válassza ki a 436-os pályaszámú „L” típusú nosztalgia jármű irányváltó kapcsolójának fokozat kiosztását! a)3 helyzete van: előre, hátra, nulla. b)5 helyzete van: előre II. motorral, előre I. motorral, előre I-II. motorral, nulla, hátra I-II. motorral. c)7 helyzete van: előre II. motorral, előre I. motorral, előre I-II. motorral, nulla, hátra I-II. motorral, hátra I. motorral, hátra II. motorral.

13 13.Válassza ki a helyes állítást! a)Motorselejtezés után mindig az a motor működik, amelynek számát az irányváltó szabályzókar eltakarja. b)Motorselejtezés után mindig az a motor működik, amelynek számát az irányváltó szabályzókar nem takarja el.

14 14.Melyik esetben tekintjük üzemképesnek a 436-os pályaszámú, „L” típusú kocsin a kéziféket? a)Ha kettő és fél fordulatra betekerve a kéziféket a jármű „soros második” fokozatra kapcsolva nem indul. b)Ha ütközésig betekerve a kéziféket a jármű „soros második” fokozatra kapcsolva elindul. c)Ha kettő-kettő és fél fordulatra betekerve a kéziféket a jármű „soros második” fokozatra kapcsolva elindul.

15 15.Miről ismerhető fel, hogy „hosszú” a fék? a)Arról, hogy a kerekek nem fékezhetőek állóra. b)Arról, hogy kellő nyomás esetén sok levegő fogy annak ellenére, hogy sehol sem szökik a levegő, és a fékezés kezdetekor „tapsoló” hang hallható. c)Arról, hogy oldáskor nagyon nehezen old fel a fék.

16 16.Mi a teendő, ha az utasok le- és felszállására szolgáló egyik ajtó nem csukható be? a)Csak utasok nélkül közlekedhet tovább a jármű. b)Külön intézkedésre nincs szükség, mert menet közben nem kell csukva tartani az ajtókat. c)A járműkísérőnek a hibás ajtónál kell tartózkodnia, így a jármű utasokkal legfeljebb a végállomásig közlekedhet.

17 17.Melyik fékberendezéssel kell a csatoló szerelvényt enyhén fékezve tartani? a)A légfék használatával. b)A villamosfék használatával. c)A kézifék használatával.

18 18.Mit kell ellenőrizni, ha az új vezetőhelyről nem old fel a légfék? a)Az elhagyott vezetőállásban a vezetői fékezőszelepet (vezérszelepet), hogy „oldás” állásban van-e. b)Az elhagyott vezetőállásban a vezetői fékezőszelepet (vezérszelepet), hogy „nulla” állásban van-e. c)Azt, hogy a fékhenger nem akadt-e ki.

19 19.Mikor szabad a járművezetőnek a kiolvadt lemezbiztosítót cserélnie? a)Csak akkor, ha az áramszedő le van húzva és a kézikapcsoló ki van kapcsolva. b)A járművezető nem cserélhet olvadóbiztosítót. c)Csak akkor, ha az áramszedő le van húzva, a kézikapcsoló ki van kapcsolva valamint az irányváltó- és menetkapcsoló „nulla” állásban van.

20 20.Melyik fékberendezés a jármű üzemi fékje? a)A Böcker rendszerű közvetlen működésű légfék. b)A villamos ellenállásfék. c)A munkavezeték áramával és/vagy a villamos ellenállásfék áramával működtethető sínfék.

21 21.Hogyan történik a jármű indítása vízszintes, sík pályán? a)A vezetői fékezőszelepet (vezérszelepet) „előre” helyzetbe állítva meg kell várni a légfék feloldását, majd a menetkapcsolóval a „soros első” fokozatra kapcsolva, 3-4 másodpercig ki kell tartani. b)A menetkapcsolóval a „soros első” fokozatra kell kapcsolni, majd a vezetői fékezőszelepet (vezérszelepet) „előre” helyzetbe kell állítani, majd 3-4 másodpercig ki kell tartani, megvárva a légfék feloldását.

22 22.Mi a teendője sík pályán, ha járművet az elérni kívánt sebességre felgyorsította? a)A menetkapcsolót egy határozott mozdulattal „nulla” állásba kell forgatni. b)A menetkapcsolót egy határozott mozdulattal „nulla” állásba kell forgatni, majd 1-2 másodperc után a villamosfék első fokozatára kell kapcsolni, hogy a jármű további gyorsulását megakadályozza. c)A menetkapcsolót egy határozott mozdulattal „nulla” állásba kell forgatni, illetve a vezetői fékezőszelepet (vezérszelepet) is „nulla” helyzetbe kell állítani.

23 23.Hogyan kell végezni a jármű indítása után a további fokozatok kapcsolását? a)A „soros első és utolsó”, valamint a „párhuzamos első” fokozatán 3-4 másodpercig a többi fokozaton 1-2 másodpercig ki kell tartani. A kapcsolás üteménél figyelembe kell venni a pályaviszonyokat (tapadás, emelkedés) és a jármű terhelését. b)A „soros első” fokozaton 3-4 másodpercig, a többi fokozaton 1-2 másodpercig ki kell tartani. A kapcsolás üteménél figyelembe kell venni a pálya emelkedését és a jármű terhelését. c)A „soros első” fokozaton 1-2 másodpercig ki kell tartani, a többi fokozatot folyamatosan kell kapcsolni. A kapcsolás üteménél figyelembe kell venni, hogy a túláramkapcsoló működésbe léphet.

24 24.Hogyan kell végezni a jármű megállítását légfékkel? a)A jármű kifuttatása után a vezetői fékezőszelepet (vezérszelepet) a tervezett megállás helyétől kellő távolságra „üzemfék” helyzetbe kell állítani és kivárni a fékhatás kialakulását, majd „nulla” helyzetbe állítani. A megállás pillanatában rövid időre „oldás”, majd „nulla” helyzetbe kell állítani. b)A jármű kifuttatása után a vezetői fékezőszelepet (vezérszelepet) a tervezett megállás helyétől kellő távolságra „üzemfék”, majd 1-2 másodperc után „nulla helyzetbe kell állítani, és kivárni a fékhatás kialakulását. Ezt a művelet szükség esetén 2-3 alkalommal meg kell ismételni. A megállás pillanatában rövid időre „oldás”, majd „nulla” helyzetbe kell állítani.

25 25.Hogyan kell álló helyzetben tartani a járművet emelkedő vagy lejtős pályán? a)A megállás után a vezetői fékezőszelepet (vezérszelepet) „nulla” helyzetben kell tartani. b)A megállás után a vezetői fékezőszelepet (vezérszelepet) „üzemfék” helyzetben kell tartani. c)A megállás után a kézifékkel kell a járművet befékezni.

26 26.Milyen feladata van a villamos ellenállásfék – nem vészfékezés céljából történő – használatának megkezdése előtt? a)A vezetői fékezőszelepet (vezérszelepet) „nulla” helyzetre kell állítani, jobb kezével a vezetői fékezőszelep (vezérszelep) tetejét kell megfognia. b)A vezetői fékezőszelepet (vezérszelepet) „oldás” helyzetre kell állítani, és jobb kezével a vezetői fékezőszelep(vezérszelep) tetejét kell megfognia.

27 27.Milyen fékberendezésre hat a légfék és a kézifék? a)A légfék a tuskós fékekre, a kézifék a dobfékekre hat. b)A légfék a dobfékekre, a kézifék a tuskós fékekre hat. c)A légfék és a kézifék a fékrudazatokon keresztül a tuskós fékekre hat.

28 28.Mit kell elsőnek ellenőriznie, ha a jármű egyik menetfokozaton sem indul? a)A vontatómotorok áramkörében lévő kézikapcsolót. b)A világítás bekapcsolásával, hogy rendben van-e a nagyfeszültségű áramellátás. c)Az elhagyott vezetőállásban lévő menetkapcsolóról elindítható-e a jármű.

29 29.Mi a teendője, ha menet közben a légfék meghibásodik? a)A jármű megállítására a villamos biztonsági féket, álló helyzetben tartására a kéziféket kell használni. Legfeljebb 10 km/h sebességgel a végállomásig vagy a közelebb lévő honos kocsiszínig közlekedhet. b)A jármű megállítására a villamos ellenállásféket, álló helyzetben tartására a kéziféket kell használni. Ha a többi fékberendezés üzemképes, forgalomban maradhat. c)A jármű megállítására a villamos ellenállásféket, álló helyzetben tartásra a kéziféket kell használni. Legfeljebb 15 km/h sebességgel a végállomásig vagy a közelebb lévő honos kocsiszínig, utasok nélkül közlekedhet.

30 30.Mi a teendője, ha a nosztalgia villamossal történő közlekedés közben a kézifék meghibásodik? a)Legfeljebb 15 km/h sebességgel a végállomásig kell közlekedni és intézkedést kell tenni a hiba kijavítására vagy a jármű kocsiszínbe történő beállítására. b)A hibát a járműlapra be kell jegyezni és a forgalomban tovább lehet maradni. c)A járművet össze kell csatolni a követő szerelvénnyel és csatoltan kell közlekedni a végállomásig vagy a közelebb lévő honos kocsiszínig.

31 31.Melyik esetben kell a járművet ellenáram segítségével megállítani? a)Menetkapcsoló elakadása esetén. b)Ha a vezetői fékezőszelep (vezérszelep) nem kezelhető. c)A járművön egyik fékberendezés sem működőképes.

32 32.Ha az egyik vezetőálláshoz tartozó kézikapcsolót nem lehet visszakapcsolni, a másik vezetőálláshoz tartozó menetkapcsolóról elindítható-e a jármű, ha az ahhoz tartozó kézikapcsoló be van kapcsolva? a)Igen. b)Nem.

33 33.Miről ismerhető fel a futócsapágy melegedése? a)A jármű sípoló hangot ad, a csapágyház kékesen elszíneződött, és füstöl. b)A kerekek nagyon nehezen forognak. c)Nem ismerhető fel.

34 34.Ha a menetirány szerinti első vezetőállásban lévő menetkapcsoló meghibásodása miatt a járművet a hátsó vezetőállásból vezeti… a)a légféket a menetirány szerinti első vezetőállásban lévő vezetői fékezőszeleppel (vezérszeleppel) a járműkísérőnek kell kezelni. b)utasok nélkül, a tolásnál előírt szabályok alkalmazásával legfeljebb a végállomásig közlekedhet. c)az első vezető állásban lévő irányváltó kapcsolót „előre”, a hátsó vezetőállásban lévőt „hátra” állásba kell kapcsolni.

35 35.Ki kezelheti a kézikapcsolót? a)Csak a járművezető. b)Csak a járműkísérő. c)A járművezető és a járműkísérő is kezelheti.

36 36.Mit kell tenni, ha a lant alakú áramszedő rugója eltörött? a)Az áramszedőt le kell húzni, majd kötni és követő szerelvénnyel össze kell csatolni. b)Az első vezetőhelyen fogni kell az áramszedő kezelésre szolgáló kötelet, és az első félreálló helyig így kell továbbhaladni.

37 37.Mi a teendő a menetkapcsoló elakadása esetén? a)A kézikapcsolót ki kell kapcsolni, majd légfékkel kell a járművet megállítani. b)Jelezni kell a járműkísérőnek, hogy húzza le az áramszedőt és közben kézifékkel kell fékezni a járművet. c)A villamos biztonsági fékkel kell a szerelvényt megállítani.

38 38.Melyik nosztalgia villamoson van emeltyűs kézifék? a)A 436-os pályaszámú, „L” típusú kocsin. b)A 611-es pályaszámú, „S” típusú kocsin. c)A 436-os pályaszámú, „L” típusú és a 611-es pályaszámú „S” típusú kocsikon.

39 39.Melyik nosztalgia villamoson van kerekes kézifék? a)A 436-os pályaszámú, „L” típusú kocsin. b)A 611-es pályaszámú, „S” típusú kocsin. c)A 436-os pályaszámú, „L” típusú és a 611-es pályaszámú „S” típusú kocsikon.

40 40.Mi a teendője, ha sötétben a jármű világításának egyik szakasza nem működik? a)Azonnal köteles ellenőrizni, hogy a sugárvető és a zárlámpa világít-e. Ha nem, akkor a tartalék (fehér-vörös fényű) jelzőlámpát ki kell helyeznie. b)Az utasokat a szerelvényről le kell szállítania. c)Azonnal köteles ellenőrizni, hogy a viszonylatszám megvilágítása működik-e. Ha nem, akkor a megállóhelyen várakozók részére a járműkísérőnek hangosan, élő szóval közölnie kell a viszonylatszámot.

41 41.Hogyan kell ellenáram alkalmazásával megállítani a járművet? a)Az irányváltó kapcsolót „hátra” állásba kapcsoljuk, majd a menetkapcsolóval lassú ütemben elkezdjük bekapcsolni a „soros” fokozatokat. Ha a jármű megállt, a menetkapcsolót és az irányváltó kapcsolót is „nulla” állásba állítjuk. b)Az irányváltó kapcsolót „hátra” állásba kapcsoljuk, majd a menetkapcsolóval a „soros első” fokozatra kell kapcsolni. Ha a jármű megállt, a menetkapcsolót és az irányváltó kapcsolót is „nulla” állásba állítjuk. c)Az irányváltó kapcsolót „hátra” állásba kapcsoljuk, majd a menetkapcsolóval lassú ütemben elkezdjük kapcsolni a „fék” fokozatokat. Ha a jármű megállt, a menetkapcsolót és az irányváltó kapcsolót is „nulla” állásba állítjuk.

42 42.Melyik esetben válik szükségessé a járműnek a hátsó vezetőállásból történő vezetése? a)Ha a járművezető egyedül végzi az áramszedő átfordítását, de a művelet csak menet közben végezhető el. b)Ha a menetirány szerinti első vezetőállásban lévő kézikapcsoló meghibásodott. c)Ha előre álló áramszedővel kell közlekedni.

43 43.Működőképes marad-e a villamos ellenállásfék, ha a menetáramot a kézikapcsoló kikapcsolásával szakította meg? a)Nem. b)Igen.

44 44.Mi jellemző a féküzembe kapcsolt motorok áramkörére? a)Az alkalmazott Töfflinger-féle kapcsolás biztosítja a rekuperációt (visszatáplálást). b)Az alkalmazott keresztmezős kapcsolás biztosítja a terhelés egyenletes elosztását.

45 45.Mit jelent, ha a járműkísérő a kalauzi csengővel két gyors egymás utáni jelzést ad? a)A járművön tűz keletkezett. b)Az utasok le- és felszállása befejeződött, a jármű indítható. c)A járművet azonnal és lökésmenetesen kell megállítania, illetve az álló szerelvényt nem szabad elindítania.

46 46.Mikor indíthatja el a megállóhelyen álló járművet? a)A járműkísérőnek a kalauzi csengővel adott egyszeri jelzése után, ha az elindulásnak egyéb akadálya nincs. b)A járműkísérőnek a kalauzi csengővel adott két gyors egymás utáni jelzését követően, ha az elindulásnak egyéb akadálya nincs. c)A járműkísérőnek jelzősíppal adott egy hosszú hangjelzése után, ha az elindulásnak egyéb akadálya nincs.

47 47.A jármű „soros első” fokozatra kapcsoláskor nem indul. Okozhatja-e előtét-ellenállás hiba ezt a jelenséget? a)Nem. b)Igen, ha a „soros utolsó” fokozatig történő kapcsolás során a jármű megindul. c)Igen, ha a „párhuzamos első” fokozatra kapcsoláskor a jármű megindul.

48 48.Menetre kapcsoláskor a jármű nem indul és a bekapcsolt világítás izzólámpái kialszanak. Mi okozhatja ezt a jelenséget? a)A kerék és a sín között valamilyen szigetelő anyag (hó, jég, por, homok) meggátolja az áram visszavezetést. b)Valamelyik motor zárlata, ami a hálózatot oly mértékben terheli, hogy a munkavezeték feszültsége jelentősen lecsökken. c)A két jelenség nincs egymással összefüggésben, azokat külön-külön kell vizsgálni.

49 49.Melyik kocsin van kényszermeghajtású légsűrítő? a)Csak a 436-os pályaszámú, „L” típusú kocsin. b)Csak a 611-es pályaszámú, „S” típusú kocsin. c)A 436-os pályaszámú, „L” típusú és a 611-es pályaszámú „S” típusú kocsikon.

50 50.Válassza ki a 611-es pályaszámú „S” típusú nosztalgia jármű menetkapcsolójának fokozat kiosztását! a)A 3 óránál található „nulla” fokozaton kívül meneten 4 „soros” és 3 „párhuzamos”, féken 6 fokozata van. b)A 11 óránál található „nulla” fokozaton kívül meneten 4 „soros” és 4 „párhuzamos”, féken 6 fokozata van. c)A 6 óránál lévő „nulla” fokozaton kívül meneten 4 „soros” és 5 „párhuzamos”, féken 6 fokozata van.

51 A gyakorlás véget ért!

52 Helytelen válasz!


Letölteni ppt "1.Válassza ki a 436-os pályaszámú „L” típusú nosztalgia jármű menetkapcsolójának fokozat kiosztását! a)A 3 óránál található „nulla” fokozaton kívül meneten."

Hasonló előadás


Google Hirdetések