Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. Milyen hosszú a kocsiszekrény /homlokfaltól homlokfalig/?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. Milyen hosszú a kocsiszekrény /homlokfaltól homlokfalig/?"— Előadás másolata:

1 1. Milyen hosszú a kocsiszekrény /homlokfaltól homlokfalig/?
 a, A kocsiszekrény 19,6 méter hosszú. b, A kocsiszekrény 21,6 méter hosszú. c, A kocsiszekrény 30,6 méter hosszú.

2 2. Hogyan kell végrehajtani a vészmegállást?
 a, A fékpedál második ütközésig történő megnyomása, vagy vészféknyomógomb lenyomása. b, CS37 menetkapcsoló „0” –ba állítása és a vészféknyomógomb lenyomása c, Menetpedál maximális lenyomása és a vészfék ütőgomb lenyomás

3 3. Mire szolgál a hátfalpanelen található „REGISZTRÁLÁS” kapcsoló?
 a, A „REGISZTRÁLÁS KIIKTATVA” állásban a hajtásvezérlő csökkentett üzemmódban működik, és a szerelvény maximális sebességét 35 km/h-ra korlátozza. b, A „REGISZTRÁLÁS KIIKTATVA” állásban a járművezérlő csökkentett üzemmódban működik, így a szerelvényen utasok nem szállíthatók. c, A „REGISZTRÁLÁS KIIKTATVA” állásban a menetregisztráló az adatokat nem írja felül, csak tárolja.

4 4. A hálózati feszültség hiánya esetén a menetpedállal történő menetre kapcsoláskor felold-e a rögzítő fék?  a, Igen, ha az ajtók zárt helyzetben vannak, és a műszerasztalon világít az ajtók zárt állapotáról tájékoztató zöld színű jelzéskép. b, Nem. c, Igen, ha a „szükségmenet” kapcsoló BE állás „ÜZEM” állásból a KI „SZÜKSÉGMENET” állásba át van kapcsolva.

5 5. Milyen berendezések működnek vészfékezéskor?
 a, A vészfékezés során maximális erővel működik a villamosfék, a tárcsafékek és a sínfékek, valamint folyamatosan működik a homokszóró. b, A vészfékezés során maximális erővel működik a villamosfék és a tárcsafékek, valamint folyamatosan működik a homokszóró. c, A vészfékezés során maximális erővel működik a villamosfék és a sínfék, valamint folyamatosan működik a homokszóró.

6 6. Hol helyezkedik el az áramszedő szükségüzemi lehúzatója?
 a, A jármű „A” végi vezetőállásában. b, A jármű „A” végi utasterében a mennyezeten. c, A jármű „B” végi vezetőállásában.

7 7. Milyen sorrendben hajtja végre a vezetőállás váltását visszafogáskor?
a, Utas ajtók bezárása, külső világítás lekapcsolása, főkapcsoló kikapcsolása, irányváltó „0” –ba állítása, reteszkulcs kivétele, vezetőállás ajtajának lezárása, reteszkulcs behelyezése, irányváltás, külső lámpák felkapcsolása, főkapcsoló bekapcsolása. b, Irányváltó „0” –ba állítása, reteszkulcs kivétele, akkumulátor kikapcsolása, vezetőállás ajtajának lezárása, reteszkulcs behelyezése, irányváltás, külső lámpák felkapcsolása. c, Külső világítás lekapcsolása, irányváltó „0” –ba állítása, akkumulátor kikapcsolása, vezetőállás ajtajának lezárása, reteszkulcs behelyezése, irányváltás, külső lámpák felkapcsolása, akkumulátor bekapcsolása.

8 8. Hol helyezkednek el a járművön a vontatómotorok?
a, A jármű alvázára vannak felfüggesztve, hajtott forgóvázanként 2-2 vontatómotor. b, A jármű egyedi kialakítása miatt a két hajtott forgóvázba van beépítve 2-2 vontatómotor. c, A jármű egyedi kialakítása miatt minden forgóváz hajtott, és forgóvázanként 1-1 vontatómotor van beépítve.

9 9. Milyen elektromos kapcsolat van a hajtott forgóvázak vontatómotorjai között menet üzemben?
a, Az azonos forgóvázhoz tartozó vontatómotorok állandóan sorba vannak kötve, és így egy-egy motorpárt alkotnak. A két motorpár egymással sorosan vagy párhuzamosan is kapcsolható, egyenként selejtezhető. b, Az azonos forgóvázhoz tartozó vontatómotorok állandóan sorba vannak kötve, így egy-egy motorpárt alkotnak. Forgóvázanként a két motorpár egymástól függetlenül működtethető, forgóvázanként selejtezhető. c, Az azonos forgóvázhoz tartozó vontatómotorok állandóan párhuzamosan vannak kötve, és így egy-egy motorpárt alkotnak. A forgóvázak egy-egy motorja selejtezhető.

10 10. A villamos fékezés során a felsővezeték hálózatba történő visszatáplálás nem lehetséges. Hogyan biztosítható a jármű további fékezése? a, A visszatápláló fékezést automatikusan felváltják a tárcsafékek. b, A kimaradó fékhatást a járművezérlő automatikus sínfékezéssel pótolja. c, A járművezérlő automatikusan ellenállás fékezésre kapcsol át, amíg a visszatáplálás nem lesz újra megvalósítható.

11 11. Milyen módon valósul meg a vontatómotorok fordulatszámának szabályozása?
a, A menet vagy a fék pedál megnyomásának mértékétől függően az egyenáramú szaggató tirisztorok segítségével biztosítja a vontatómotorok menet-és féküzemének kapcsolását, valamint a motorra jutó feszültség szabályozását. b, A menet-fék pedállal működtetett kontaktorok segítségével kapcsolja a motor és a generátor üzemet, valamint a motoráram szabályozásához szükséges előtét-ellenállásokat. c, Az irányváltóval működtetett menet-fék hengerek elforgatásával kapcsolja a motor és a generátor üzemet, valamint az egyenáramú szaggató tirisztorok segítségével biztosítja a motoráram szabályozását.

12 12. Milyen módon működtethető a váltóállító berendezés?
a, A „váltót állít” nyomógomb megnyomásával a járművezérlő berendezés bekapcsolja a váltóállító ellenállást, hogy a váltóállításhoz szükséges hálózati áram létre jöjjön. A nyomógombot maximum 8s-ig szabad folyamatosan nyomni. Továbbnyomás esetén az áramszedő lehúz. b, A „váltót állít” nyomógomb megnyomásával a járművezérlő berendezés bekapcsolja a váltóállító ellenállást, hogy a váltóállításhoz szükséges hálózati áram létre jöjjön. A nyomógomb megnyomása után 3s-ig az ellenállás bekapcsolva marad. c, A „váltót állít” nyomógomb megnyomásával a járművezérlő berendezés bekapcsolja a váltóállító ellenállást, hogy a váltóállításhoz szükséges hálózati áram létre jöjjön. A nyomógomb megnyomásakor nem szabad menetet, vagy féket nyomni.

13 13. Hogyan értesül a járművezető a vészfék működtetéséről?
a, Világít a műszerasztalon a sínfék működéséről tájékoztatást nyújtó piros színű (RAFI) sínfékellenőrző lámpa. b, Akusztikus jelzés hallatszik, vontatás megszűnik, sínfékek letapadnak, utastéri ajtók kinyílnak. c, Akusztikus jelzés hallatszik, vontatás megszűnik, sínfékek letapadnak, tárcsafékek működnek, feszültségmérőn esik a feszültség.

14 14. Melyik az a jelzéskép amelynek menetközben üzemszerűen világítania kell a műszerasztalon található RAFI jelzőtáblán? a, A statikus átalakító működéséről tájékoztató sárga színű jelzéskép és a 600V megléte lámpa. b, A tárcsafék feloldásáról tájékoztató sárga színű, és az ajtók zárva - zöld színű jelzéskép. c, Az ajtók zárt állapotáról tájékoztató zöld színű jelzéskép.

15 15. Milyen esetben működtethető hatásosan az akkumulátor KI nyomógomb?
a, Csak az irányváltó kapcsoló előre helyzetében. b, Csak az irányváltó kapcsoló előre vagy hátra helyzetében. c, Független az irányváltó kapcsoló helyzetétől.

16 16. Az „A61 vagy az A66 kismegszakító” lekapcsolásával történő forgóváz hajtás selejtezésekor, mekkora értékre korlátozza a járművezérlő a jármű végsebességét? a, Maximum 30 km/h sebességre. b, Maximum 15 km/h sebességre. c, Nincs sebesség korlátozás.

17 17. Mit jelent a visszatápláló fékezés?
a, A generátor üzembe kapcsolt vontatómotorok által előállított elektromos energiát elektronikus eszközök segítségével visszajuttatjuk a felvevőképes felsővezetéki hálózatba. b, A villamosfék áramával biztosítjuk az akkumulátor töltését. c, A villamosfék áramával biztosítjuk a jármű utasterének a fűtését a téli időszakban.

18 18. Mekkora fékezőerőkor a leghatékonyabb a visszatáplálás?
a, A visszatáplálás a vészfékezéskor a leghatékonyabb, mert ekkor éri el az előállított elektromos energia a legnagyobb értéket. b, A visszatáplálás a gyorsfékezéskor leghatékonyabb, mert ekkor éri el az előállított elektromos energia a legnagyobb értéket. c, A visszatáplálás a villamosfék 50% alatti fékezőereje mellett a leghatékonyabb - nem világit a sárga tárcsafék lámpa-, mert ekkor súrlódó fék nem működik, így a mozgási energia /veszteségeket elhanyagolva/ teljes egészében elektromos energiává alakul.

19 19. A jármű üzemi fékezésekor melyik forgóvázban lévő vasúti kerékpárokat fékezzük?
a, Az üzemi fékezés során a villamosfék fékezőerejétől függetlenül, csak a hajtott forgóvázak vasúti kerékpárjait fékezzük. b, Az üzemi fékezés során a villamosfék fékezőerejétől függetlenül, a hajtott és a szabadonfutó forgóvázak vasúti kerékpárjait is fékezzük. c, Ha a villamosfék fékezőereje kisebb, mint 50 %, csak a hajtott forgóvázak, ha ennél erősebb, akkor a szabadonfutó forgóvázak vasúti kerékpárjait is fékezzük.

20 20. Milyen módon lehet a járművön egy hibás ajtót leselejtezni?
a, Akkumulátor főkapcsoló ki, ajtó vészkapcsolójának elfordítása, ajtó kézi bezárása, ajtó oldalán levő két szakaszkapcsoló elfordítása, vészkapcsoló visszaállítása, akkumulátor főkapcsoló be. b, A meghibásodott ajtó a vezetőfülkében, a jobb oldali készülékszekrényben található, az adott ajtóhoz tartozó kis automatával selejtezhető. c, Az ajtó plombált vészkapcsolójával selejtezhető.

21 21. Ajtót nem lehet bezárni. Utasok nélkül a kocsiszínbe kell vonulni
21. Ajtót nem lehet bezárni. Utasok nélkül a kocsiszínbe kell vonulni. Mi a teendő? a, A követő járművel össze kell kapcsolni, mivel nyitott ajtóval a védelem nem enged elindulni. b, A szükségüzem kapcsoló elfordítása után sebesség csökkentés nélkül a legrövidebb idő alatt a kocsiszínbe kell érni. c, A szükségüzem kapcsoló elfordításával korlátozott sebességgel, max. 5 km/h el lehet menni.

22 22. Mi történik üzemi fékezés közben a villamos fék kimaradásakor?
a, A járművezérlő berendezés az adott hajtott forgóvázban és a szabadonfutó forgóvázban sínfékek bekapcsolásával helyettesítő fékezést vezérel. b, A járművezérlő berendezés az adott hajtott forgóvázban és a szabadonfutó forgóvázban tárcsafékek bekapcsolásával helyettesítő fékezést vezérel. c, A járművezérlő berendezés az összes forgóvázban a sínfékek bekapcsolásával helyettesítő fékezést vezérel.

23 23. Üzemi fékezés megkezdésekor és közben is a tárcsafék sárgaszínű lámpája folyamatosan világit. Fékezés során teljesítmény csökkenés nem érzékelhető. a, Üzemszerű állapot. A fékezés során a tárcsafék sárgalámpája mindig világit, álló helyzetben is ezt látjuk. b, A villamosfék nem működik, ezért a tárcsafékek átveszik a villamosfék szerepét. Üzemszerű fékezés történik, nincs teendő. c, A villamosfék nem működik, ezért a tárcsafékek átveszik a villamosfék szerepét. Folytatható a forgalom, de értesíteni kell a műszaki személyzetet.

24 24. Hogyan kell a járművet feszültség alá helyezni?
a, Az akkumulátor-főkapcsoló bekapcsolása, az irányváltó kapcsolóval meg kell határozni a haladási irányt, miután a reteszkulcsot elfordítottuk. Az áramszedő felvezérlése után a főkapcsoló bekapcsolható. b, A reteszkulcs elfordítása után ki kell választani a haladási irányt – az irányváltó kapcsolóval kell üzembe helyezni a vezetőfülkét –, majd be kell kapcsolni az akkumulátor-főkapcsolót, fel kell vezérelni az áramszedőt és be kell kapcsolni a főkapcsolót. c, Az akkumulátor-főkapcsoló bekapcsolása, áramszedőt fel vezérlése, reteszkulcs elfordítása, irányváltó kapcsoló segítségével a haladási irány meghatározása, főkapcsoló bekapcsolása.

25 25. Mi a járművezető teendője ha menet közben tárcsafék hibajelzés van a RAFI táblán világit a vörös tárcsafék hibalámpa? a, Amennyiben a tárcsafék hiba lámpa villog, azt jelzi, hogy egy tengely tárcsaféke nem működik. Ebben az esetben a végállomásig utasokkal folytatható a forgalom. b, Amennyiben folyamatosan világit a hibalámpa, a megfelelő helyen meg kell állni, újravezérelni és folytatni a menetet. c, Amennyiben folyamatosan világit a hibalámpa, a megfelelő helyen meg kell állni. Megnézi a „Teendőket” és az előírásnak megfelelően kell eljárni.

26 26. Ismertesse a jármű forgóvázának selejtezési folyamatát
a, A „B” vezetőfülkében az A61 Hajtásvezérlő kisautomatát kapcsolom le. A menet pedál lenyomásakor a zárlat fenn áll, visszakapcsolom és a „A” vezetőállás A41 Vezérlés I. kisautomatáját kapcsolom le. b, Az „A” vezetőfülkében az A61 Hajtásvezérlő kisautomatát kapcsolom le. A menet pedál lenyomásakor a zárlat fenn áll, visszakapcsolom és a „B” vezetőállás A66 Hajtásvezérlő kisautomatát kapcsolom le. Amíg átmegyek a „B” vezető állásra a főkapcsolót kikapcsolom. c, Az „A” vezetőfülkében az A61 Hajtásvezérlő kisautomatát kapcsolom le. A menet pedál lenyomásakor a zárlat fenn áll, akkor az A41. Vezérlés I kisautómatáját is lekapcsolom.

27 27. A tárcsafék hibajelző világit
27. A tárcsafék hibajelző világit. A kijelzőn látható hiba: EBC 3-as tárcsafék meghibásodott. a, A jármű baloldalán lévő futó forgóvázon lévő fékbowden meghúzásával a féket feloldom. A fék feloldásáról meggyőződhetek a „B” vezetőálláson lévő FÉK 3 feliratú LED lámpa nem világításával. Egy fékblokk hibája esetén - villog a tárcsafék hiba lámpa - a végállomásig folytathatom a forgalmat. b, A jármű „A”végéről jobb oldalon lévő szabadon futó forgóvázon lévő fékbowden meghúzásával a féket feloldom. A fék feloldásáról meggyőződhetek a „B” vezetőálláson lévő FÉK 3 feliratú LED lámpa világít a fékvezérlőben. Utasok nélkül a kocsiszínbe viszem a járművet. c, A jármű jobboldalán lévő futó forgóvázon lévő fékbowden meghúzásával a féket feloldom. A fék feloldásáról meggyőződhetek a „vezetett” vezetőálláson lévő FÉK 3 feliratú LED lámpa nem világításával. Egy fék hibája esetén villogó tárcsafék hiba lámpa esetén a végállomásig folytathatom a forgalmat.

28 28. A jármű meghibásodása miatt a követő villamos el fogja tolni a járművünket. Felkészülés az eltolásra. a, Szükség vonórúd kinyitása, követő jármű típusától függően a kapcsolórúd behelyezése, összekapcsolás a követő járművel, fékblokkok kézeltörténő feloldása, áramszedő lehúzása. b, Utasok leszállítása, vezetőfülke elhagyása, szükség vonórúd kinyitása, követő jármű típusától függően a kapcsolórúd behelyezése, összekapcsolás a követő járművel, fékblokkok kézeltörténő feloldása. c, Utasok leszállítása, vezetőfülke elhagyása, szükség vonórúd kinyitása, követő jármű típusától függően a kapcsolórúd behelyezése, fékblokkok kézeltörténő feloldása, összekapcsolás a követő járművel.

29 Utasajtó felett lévő vészkapcsolót menetközben valamelyik utas elfordította. A járművezető hogyan észleli? a, A RAFI táblán lévő összes ajtó zárva jelű zöld lámpa elalszik, hangjelzés hallatszik, a villamos vészfékezéssel áll meg. Ahol a vészkapcsolót elfordították az ajtó megnyílt. b, A RAFI táblán lévő összes ajtó zárva jelű zöld lámpa elalszik, hangjelzés hallatszik, ahol a vészkapcsolót elfordították az ajtó megnyílt és ezért a villamost rövid időn belül biztonságos helyen meg kell állítani. c, A RAFI táblán lévő összes ajtó zárva jelű zöld lámpa elalszik, hangjelzés hallatszik, a villamos vészfékezéssel áll meg és így valószínűleg meg is csúsznak a blokkolt kerekek. Ahol a vészkapcsolót elfordították az ajtó teljesen kinyílt.

30 30. Felsővezeték 600V hiányát a járművezető hogyan észleli menetközben?
a, Az utastéri világítás elalszik, a jármű vészfékezéssel megáll. b, Az utastéri világítás elalszik, A feszültségmérő nem mutat feszültséget, majd a RAFI táblán az akkumulátor töltés és 3f. hiba lámpa is vörösen világit. c, RAFI táblán a a sárgaszínű U<400V lámpa világit, majd az akkumulátor töltés és 3f. Hiba lámpa is vörösen világit. A menetpedál lenyomása esetén a járművezérlő piros hibalámpája felgyullad, vontatás megszűnik és megállításig gurul a jármű.

31 31. Jármű átvételkor a vészfék ütőgomb megnyomásakor látja hogy a RAFI táblán a sínfék hiba lámpája világit. a, A lámpa azt mutatja, hogy a három forgóvázon lévő sínfék párok működnek. Amennyiben az ütőgombot felengedem és így a vészfékezés megszűnik és a lámpa tovább világit akkor a sínfék elromlott és a Forgalmi utasítás 10.4 Sínfék leírása szerint járok el. b, A lámpa azt mutatja, hogy a három forgóvázon lévő sínfék párokból, valamelyik forgóvázé, vagy több forgóvázé átkapcsolt 600V-os üzemre, mert az akkumulátorok kapacitása nem megfelelő. A Forgalmi utasítás 10.4 Sínfék leírása szerint járok el. c, A lámpa azt mutatja, hogy a három forgóvázon lévő sínfék párokból, valamelyik forgóvázé, vagy több forgóvázé nem működik. A Forgalmi utasítás 10.4 Sínfék leírása szerint járok el.

32 32. Menetközben a RAFI táblán az akkumulátor töltés nem működik lámpa világit.
a, A menet folytatható. Az akkumulátor állapota a feszültségmérőn látható. A 24 V-os fogyasztókból igyekszem csak a legszükségesebbeket üzemeltetni. A felkészülök, hogy a feszültség csökkenés (18-19V) leállíthatja a járművet. b, A menet folytatható. A statikus átalakító addig működik amíg a 3f. jelű lámpa nem világit. A két lámpa együtt jelez csak hibát. Amint mind a két lámpa együtt világit biztonságos helyen megállok és felkészülök az összecsatolásra. c, A menet nem folytatható. A 24V-os berendezések hibáját jelzi és ebben az esetben fel kell készülni a jármű tolására.

33 33. Áramszedő felengedésének folyamata.
a, Irányváltóval menetirány kiválasztás, akkumulátor főkapcsoló bekapcsolás, áramszedő fel nyomógomb megnyomása, a nyomógomb lámpája folyamatosan világit míg a szedő fel nem megy, a RAFI táblán U<400V sárgalámpa elalszik. b, Irányváltóval menetirány kiválasztás, akkumulátor főkapcsoló bekapcsolás, áramszedő fel nyomógomb folyamatos nyomása, amíg a szedő fel nem megy, a RAFI táblán U<400V sárgalámpa elalszik, kézi-karral még két fordulatot kell hajtani c, Irányváltóval menetirány kiválasztás, akkumulátor főkapcsoló bekapcsolás, áramszedő fel kapcsoló elfordítása Be állásba, és a kapcsolót ott kell tartani, hogy az áramszedő felsővezeték követő mozgását engedélyezze.

34 34. Áramszedőnek a felsővezeték magassági eltéréseinek követését ….
a, A felhúzó rugóerő biztosítja a felsővezeték magasságtól függetlenül, állandó 70 N erővel. b, A felhúzó motor mozgatja a szedőt és annak a feladata, hogy a szedő kövese a felsővezetéket. c, A felhúzó motor mozgatja a szedőt a felsővezetékig. A felsővezeték a tartóoszlopokhoz állandó magasságra van rögzítve - 5,75 m.

35 35. Felsővezetéki szakaszigetelő feladata alatta történő áthaladási előírása..
a, A 600 V-os betáplálások szétválasztására, szakaszolására szolgál. A szakaszszigetelő előtt a visszatápláló fékezést meg kell szüntetni és gördülve kell alatta áthaladni. A szakaszszigetelő alatt az áramszedőnek megállni nem szabad mivel feszültség mentes, alatta nem lehet elindulni. b, A 600 V-os betáplálások szétválasztására, szakaszolására szolgál. A szakaszszigetelő előtt a vontatási áramot ki kell kapcsolni, visszatápláló fékezést meg kell szüntetni és gördülve kell alatta áthaladni. A szakaszszigetelő alatt az áramszedőnek megállni nem szabad mivel feszültség mentes, alatta nem lehet elindulni. c, A 600 V-os betáplálások szétválasztására, szakaszolására szolgál. A szakasszigatelő előtt a vontatási áramot ki kell kapcsolni és gördülve kell alatta áthaladni. A szakaszszigetelő alatt történő megállás esetén, csak vezetőfülke cserével lehet megmozdulni.

36 36. Áramszedő törés esetén történő eljárás.
a, Áramszedő törés esetén a főkapcsolót ki kell kapcsolni, az utasok leszállítása után a vezetett helytől függő forgóvázat le kell selejtezni és után csökkentett sebességgel a kocsiszínbe kell vonulni. b, Áramszedő törés esetén a főkapcsolót ki kell kapcsolni, amennyiben látható, hogy az áramszedő bármely része érintkezik a felsővezetékkel, akkor utasok nélkül a kocsiszinbe kell vinni a járművet. c, Áramszedő törés esetén a főkapcsolót ki kell kapcsolni, a szedőt le kell húzni. Fel kell készülni a tolásra. Műszaki szakszemélyzetnek a szedőt le kell kötöznie, kocsiszínbe kell vonulni.

37 37. Túlfeszültség levezető feladata.
a, A túlfeszültség levezető a légköri túlfeszültségek levezetésére szolgál (pl: villámcsapás), a kocsitesten keresztül a sínbe vezeti a létrejött energiát. Működése után meg kell várni amíg a kondenzátorok kisülnek, csak utána folytatható a forgalom. b, A túlfeszültség levezető a légköri túlfeszültségek levezetésére szolgál (pl: villámcsapás), a kocsitesten keresztül a sínbe vezeti a létrejött energiát. Működése esetén tönkre szokott menni, ekkor a járművel nem lehet tovább haladni, az áramszedőt le kell húzni. c, A túlfeszültség levezető a légköri túlfeszültségek levezetésére szolgál (pl: villámcsapás), külön vezetéken keresztül a sínbe vezeti az energiát és a főkapcsolót kikapcsolja. A főkapcsoló visszakapcsolásával a forgalom folytatható.

38 38. Az „összes ajtó zárás” nyomógomb a megállóban mechanikailag szétesett, nem lehet az ajtókat bezárni. a, Vezetőfülke cserével, irányváltó hátra állással tudom nyitni zárni az ajtókat, így hátramenetben „tolatva” befejezem a fordulót. b, A hátsó ajtók záró nyomógombbal bezárom a hátsó ajtókat. A nyitott első kettő ajtóval, a szükségmenet kapcsoló bekapcsolása után max: 5 km/ sebességgel és az utasok figyelmének felhívásával a fordulót be szabad fejezni, majd javításra a kocsiszínbe kell menni. c, Üzemképtelenségre vonatkozó eljárás szerint járok el.

39 39. Hibajelző „RAFI” táblán lévő jelzések közül melyik világit menetüzemben üzemszerűen.
a, Menetközben csak az összes ajtó zárva – zöld, féktárcsa sárga fénye fékezéskor. b, Menetközben csak az összes ajtó zárva – zöld, féktárcsa sárga fénye fékezéskor, sínfék - piros vészfékezéskor. c, Menetközben csak az összes ajtó zárva – zöld, féktárcsa sárga fénye fékezéskor, homokjelző homokoláskor.

40 40. Hibajelző „RAFI” táblán lévő jelzések közül hajtásvezérlő hibalámpája vörösen világit. Mi a teendő? a, A megállás után a fékpedál ismételt már enyhe megnyomása után a tárcsafékek rögzítik a járművet és a sárga tárcsafék lámpa bekapcsol. b, A parkoló fék 0,8 km/h alatti sebességnél automatikusan bekapcsol és rögzíti a járművet. A járművezetőnek semmilyen ténykedése nincs. c, A megállás után a tárcsafék sárga lámpája és a tárcsafék vörös lámpája együttesen világit, akkor bekapcsolt a parkoló fék.

41 41. A villamos elhagyásához a rögzítő „parkoló” fék bekapcsolása..
a, A megállás után a fékpedál ismételt már enyhe megnyomása után a tárcsafékek rögzítik a járművet és a sárga tárcsafék lámpa bekapcsol. b, A parkoló fék 0,8 km/h alatti sebességnél automatikusan bekapcsol és rögzíti a járművet. A járművezetőnek semmilyen ténykedése nincs. c, A megállás után a tárcsafék sárga lámpája és a tárcsafék vörös lámpája együttesen világit, akkor bekapcsolt a parkoló fék.

42 42. Utastéri vészjelző nyomógombot menet közben megnyomták
42. Utastéri vészjelző nyomógombot menet közben megnyomták. A járművezető hogyan szerez erről tudomást, mit fog tenni? a, Az utastéri vészjelző a megnyomása után a RAFI táblán felkapcsolódó vörös fény - a felső jobb lámpa háromszöggel. Kiszállva a vezetőfülkéből határozottan megkérdem, hogy mi a probléma, és ennek megfelelően járok el. b, Az utastéri vészjelző a megnyomása után addig hangjelzést hallok amíg meg nem állítom a járművet. Első ajtót kinyitva a gyors leszállást kérő utas leszállását segítem. c, Az utastéri vészjelző a megnyomás ideje alatt egy folyamatos hangjelzést ad. A legrövidebb időn belül megállítom a járművet, a forgalmat nem akadályozva. Kiszállva a vezetőfülkéből határozottan megkérdem, hogy ki jelzett és mi a probléma, és ennek megfelelően járok el.

43 43. Álló járműnél nyitott ajtó esetén a vészféket valamely utas meghúzza.
a, A meghúzott vészfék álló járműnél nem okoz semmit. Zárt ajtók esetén hangjelzést fog adni és a vészfék kar visszanyomásáig nem lehet megindulni. b, A meghúzott vészfék nyitott ajtónál nem működik, ha a parkoló fék be van kapcsolva. A parkoló fék feloldása után a sínfék le fog tapadni és a járművel nem lehet elindulni. c, A meghúzott vészfék bekapcsolja a sínfékeket és hangjelzés hallatszik, addig míg a meghúzott vészfékkart vissza nem nyomjuk.

44 44. Menet regiszter feladata.
a, A rövidút Regiszter (KWR) a jármű mozgásban töltött utolsó 402 másodpercét rögzíti. Baleset esetén meg kell várni a műszaki személyzetet, hogy az eseménytárolót kiolvassák, csak utána lehet a helyszínt elhagyni. b, A Regiszter a jármű mozgásban töltött utolsó 402 másodpercét, a 8 db bemenőjelet rögzíti. Folyamatosan felülírja magát. Esemény esetén ki kell kapcsolni, hogy ne íródjon felül. c, A Regiszter a jármű mozgásban töltött utolsó 1000 db hibaüzenetét rögzíti. Folyamatosan felülírja magát. Ezt nevezzük diagnosztikának.

45 45. Ismertesse a vontatómotor típusát járműben történő kapcsolásait.
a, A vontatást soros egyenáramú vontatómotorok végzik. Két-két motor egymással sorosan van kapcsolva forgóvázanként. Egy motor teljesítménye 85 kW. b, A vontatást soros egyenáramú vontatómotorok végzik. Két-két motor egymással párhuzamosan van kapcsolva forgóvázanként. Egy motor teljesítménye 85 kW. c, A vontatást váltakozó áramú aszinkron vontatómotorok végzik. Két-két motor egymással sorosan van kapcsolva forgóvázanként. Egy motor teljesítménye 85 kW.

46 46. Sínfékek darabszáma kapcsolásuk működtető feszültségük.
a, Forgóvázanként 2 db található, a 3 forgóvázban összesen 6 db van. Forgóvázanként sorba vannak kapcsolva és hálózati 600 V feszültségről működnek. b, Forgóvázanként 2 db található, a 3 forgóvázban összesen 6 db van. Forgóvázanként párhuzamosan vannak kapcsolva és akkumulátor feszültségről működnek, így 24 V-ot kap egy darab sínfék. c, Forgóvázanként 2 db található, a 3 forgóvázban összesen 6 db van. Forgóvázanként sorba vannak kapcsolva és akkumulátor feszültségről működnek, így 12 V-ot kap egy darab sínfék.

47 47. Vezetőfülkében lévő húzós pótvészfék.
a, A pótvészfék meghúzása esetén vészfékezés történik. A pótvészfék kapcsolót le kell plombálni, ezért csak vészesetén, meneküléskor szabad használni. b, A pótvészfék meghúzása esetén szabályzásnélküli vészfékezés történik. Ebben az esetben valószínűleg a jármű meg fog csúszni. Ezért csak vészesetén, meneküléskor szabad használni. A pótvészfék kapcsolót le kell plombázni. c, A pótvészfék meghúzása esetén szabályzásnélküli vészfékezés történik. A pótvészfék kapcsolót le kell plombázni, az utastérben lévő vészfékkapcsoló működésével megegyező a működése. Lassabban működik mint az ütőgomb, ezért azt kell használni.

48 48. Ismertesse a jármű rugózását.
a, A járműbe kétlépcsős duplex rugózást találunk. A primer a kerék és forgóváz között gumirugós, a szekunder a forgóváz és a himbagerenda között duplex csavarrugós. Ez biztosítja a lágy kényelmes rugózást. b, A járműbe kétlépcsős duplex rugózást találunk. A primer a forgóváz és a himbagerenda között duplex csavarrugós, a szekunder kerék és forgóváz között gumirugós. Ez biztosítja a lágy kényelmes rugózást. c, A járműbe kétlépcsős duplex rugózást találunk. A primer a kerék és forgóváz között laprugós, a szekunder a forgóváz és a himbagerenda között gumirugós. Ez biztosítja a lágy kényelmes rugózást.

49 49. Válassza ki a járműcsatolás fékhiba esetén helyes lépéseit.
a, Utasok leszállítása, áramszedő lehúzása, szakaszkulccsal a homlokszoknya (spojler)felemelése, szükség-vonókészülék kinyitása, csatlórúd (KCSV –egyenes, FVV - hajlított) behelyezése, csatolás után a hibás tárcsafék feloldása. b, Utasok leszállítása, főkapcsoló kikapcsolása, szakaszkulccsal a homlokszoknya (spojler)felemelése, szükség-vonókészülék kinyitása, csatlórúd (KCSV –egyenes, FVV- hajlított) behelyezése, csatolás után a tárcsafékek feloldása (6 db). c, Utasok leszállítása, főkapcsoló kikapcsolása, szakaszkulccsal a homlokszoknya (spojler)felemelése, szükség-vonókészülék kinyitása, csatlórúd (KCSV –hajlított, FVV- egyenes) behelyezése, csatolás után a tárcsafékek feloldása (6 db), akkumulátor főkapcsoló ki, majd bekapcsolása.

50 50. Indításjelző bekapcsolása az összes ajtón a felszállást engedélyező lámpa felkapcsolása
a, - Indításjelzés nyomógomb lenyomásával kezdődik meg. A menetpedál megnyomása kapcsolja ki. - Az hátsó ajtó és az összajtózáró nyomógomb együttes lenyomásával kapcsolódik fel, ha a sebesség nagyobb mint „0km/h”. b, Indításjelzés (hang és fény) az ajtózáró nyomógomb lenyomásával kezdődik meg. A nyomógomb felengedésével az ajtók zárása megkezdődik. Az ajtók záródásának befejezésekor ez indításjelzés kikapcsol. -A hátsó ajtó és az összajtózáró nyomógomb együttes lenyomásával kapcsolódik fel a fekete nyilall jelzett lámpa, ha a sebesség nagyobb mint „0 km/h”. c, - Indításjelzés (hang és fény) az ajtózáró nyomógomb lenyomásával és felengedésével kezdődik meg. Az ajtók záródásának befejezésekor ez indításjelzés kikapcsol. -Az összajtózáró nyomógomb megnyomásával kapcsolódik fel a fekete nyilall jelzett lámpa, ha a sebesség nagyobb mint „0 km/h”.

51 Helytelen válasz

52 Vége a gyakorlásnak


Letölteni ppt "1. Milyen hosszú a kocsiszekrény /homlokfaltól homlokfalig/?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések