Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. Hogyan hozható működésbe a homokszóró? a)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. Hogyan hozható működésbe a homokszóró? a)"— Előadás másolata:

1 1. Hogyan hozható működésbe a homokszóró? a) A vezetőállásban elhelyezett lábkapcsolóval vagy a vezetői fékezőszeleppel (vezérszeleppel). b) Csak a vezetőállásban elhelyezett lábkapcsolóval. c) Csak a vezetői fékezőszeleppel (vezérszeleppel).

2 2. Westing rendszerű légfékkel (AUTFÉK) történő fékezéskor… a) a vezetői fékezőszelep a fővezetéket összeköti a szabadba vezető nyílással. Ennek hatására a működési szelepen keresztül a segédlégtartályból sűrített levegő áramlik a fékhengerbe. b) a vezetői fékezőszelepen keresztül a főlégtartályból áramlik a sűrített levegő a fékhengerbe. c) a vezetői fékezőszelepen keresztül a fő-, és a segédlégtartályból is áramlik a sűrített levegő a fékhengerbe.

3 3. Milyen állásai vannak a vezetői fékezőszelepnek (vezérszelepnek)? a) AUTFÉK ELŐRE, ÜZEMFÉK ELŐRE, ZÁRVA („0”), ÜZEMFÉK, AUTFÉK és VÉSZFÉK HOMOKKAL. b) ELŐRE, NULLA, ÜZEMFÉK, AUTFÉK és VÉSZFÉK. c) ELŐRE, NULLA, ÜZEMFÉK és VÉSZFÉK.

4 4. A jármű üzembe helyezésekor a légsűrítővel… a) csak a főlégtartályt szükséges feltölteni. b) csak a segédlégtartályt szükséges feltölteni. c) a fő- és a segédlégtartályt egyaránt fel kell tölteni.

5 5. A Westing rendszerű légfék oldásakor (AUTFÉK ELŐRE)… a) a vezetői fékezőszelep összeköti a főlégtartályt és a fővezetéket. Ennek hatására a működési szelepen keresztül a segédlégtartály a fővezetékből feltöltődik, és a fékhenger kiürül. b) a vezetői fékezőszelepen keresztül a fékhenger kiürül. c) a vezetői fékezőszelepen keresztül a főlégtartályból és a fékhengerből is a segédlégtartályba áramlik a sűrített levegő.

6 6. Melyik légfékkel állítható meg a kocsi, ha a főlégtartályból hirtelen kiszökik a sűrített levegő, de a segédlégtartály fel van töltve? a) Csak a Böcker rendszerű légfékkel. b) Csak a Westing rendszerű légfékkel. c) A Böcker és a Westing rendszerű légfékkel is.

7 7. Milyen rendszerű az üzemi légfék? a) Böcker rendszerű légfék. b) Knorr – Lambertsen rendszerű kombinált légfék. c) Böcker – Westing kialakítású kombinált légfék.

8 8. Mikor van oldott állapotban az üzemi fék a Westing rendszerű légfék használata után? a) Akkor, ha a fővezetékben és segédlégtartályban egyforma nyomás van. b) Akkor, ha a fő- és segédlégtartályban légköri nyomás van. c) Akkor, ha a légfeszmérő legalább 3,5 bar nyomást mutat a főlégtartályban.

9 9. Hogyan történik a hibás motor selejtezése? a) Az irányváltó kapcsoló megfelelő helyzetbe állításával. b) A selejtező henger megfelelő helyzetbe állításával.

10 10. Mikor szükséges légtelenítést végezni a járművön? a) Csak a kocsiszínben történő tároláskor. b) Ha a légfeszmérő 6 bar nyomásnál többet mutat a főlégtartályban. c) Minden esetben, ha a Westinghouse légféket használták, és a fővezetékben a sűrített levegő nyomása kevés ahhoz, hogy a működési szelepet vezérelje.

11 11. Melyik világítás kapcsolót kell kezelni visszafogás alkalmával? a) A jobb oldalit, mert ez a peronvilágítás átkapcsolója. b) A jobb oldalit, mert ez a zárlámpa átkapcsolója. c) Egyiket sem.

12 12. A kocsi világítása három szakaszból áll, melyből két szakasz az utastér 2 X 5 izzóból álló világítása. A harmadik szakaszt… a) a két pályavilágító, a két peronvilágítás és az egyik számjelző izzója alkotják. b) a két pályavilágító, a két zárlámpa és az egyik peronvilágítás izzója alkotják. c) a két számjelző, a két pályavilágító és az egyik peronvilágítás izzója alkotják.

13 13. Mi a biztonsági szelep feladata? a) Állandó légnyomást biztosít a főlégtartályban. b) Csökkenti a légnyomást a segédlégtartályban. c) Megakadályozza a főlégtartály túltöltését, esetleges robbanását.

14 14. Mit kell ellenőrizni a jármű tolásának megkezdése előtt? a) Az irányváltó kapcsoló a tolás irányának megfelelő állásban van-e. b) Az irányváltó kapcsoló a tolás irányának megfelelő állásban áll-e, és hogy a fékek a vezetői fékezőszelepről feloldhatóak-e.

15 15. Hány állása van az irányváltó kapcsolónak? a) 3 helyzete van: előre, hátra, nulla. b) 5 helyzete van: előre I-II. motorral, előre I. motorral, előre II. motorral, nulla, hátra I-II. motorral. c) 7 helyzete van: előre I-II. motorral, előre I. motorral, előre II. motorral, nulla, hátra I-II. motorral, hátra I. motorral, hátra II. motorral.

16 16. Hogyan működtethető a jelzőharang? a) Sűrített levegővel, a vezetői fékezőszelepről (vezérszelepről) működtethető. b) A vezető előtt elhelyezett rugós ütőgombbal. c) Sűrített levegővel a vezetőállásban a padlón elhelyezett lábkapcsolóról.

17 17. Válassza ki a jármű menetkapcsolójának fokozat kiosztását! a) A 3 óránál található „nulla” fokozaton kívül meneten 4 „soros” és 3 „párhuzamos”, féken 6 fokozata van. b) A 11 óránál található „nulla” fokozaton kívül meneten 5 „soros” és c) A 6 óránál lévő „nulla” fokozaton kívül meneten 4 „soros” és 5 „párhuzamos”, féken 6 fokozata van.

18 18. Ha egy motor le van selejtezve… a) a menetkapcsolóval nem lehet „párhuzamos” fokozatokra kapcsolni. b) a menetkapcsolóval nem lehet „fék” fokozatokra kapcsolni. c) a menetkapcsolóval nem lehet „párhuzamos”, illetve „fék” fokozatokra kapcsolni.

19 19. Hány állása van a selejtező hengernek? a) 4 állása van: „előre” I. motor, „előre” II. motor, „hátra” I. motor, „hátra” II. motor. b) 2 állása van: I. motor, II. motor. c) 3 állása van: I. motor, II. motor, I-II. motor.

20 20. A menetkapcsoló „nulla” állásából… a) az óramutató járásával ellentétes irányban kapcsoljuk a menet-, megegyező irányban a fékfokozatokat. b) az óramutató járásával megegyező irányban kapcsoljuk a menet-, ellentétes irányban a fékfokozatokat.

21 21. Hol található a lemezbiztosító szekrény? a) Az „A” végi vezetőállásban. b) A „B” végi vezetőállásban. c) Az alvázon.

22 22. Milyen típusú áramszedőt alkalmaznak a járművön? a) Lant alakú, kengyeles áramszedőt. b) Ollós rendszerű, pantográf áramszedőt. c) Rúd alakú áramszedőt.

23 23. Milyen típusú kéziféket alkalmaznak a járművön? a) Emeltyűs kéziféket. b) Forgattyús kéziféket. c) Kerekes kéziféket.

24 24. A járművön a villamos biztonsági fék… a) akkor működőképes, ha mindkét vezetőállásban „nulla” helyzetben van az irányváltó kapcsoló. b) áramkörei nem lettek kialakítva. c) akkor működőképes, ha mindkét vezetőállásban „nulla” helyzetben van a menetkapcsoló.

25 25. Miért nem szabad a kézikapcsoló alatt vagy mellett semmiféle tárgyat szállítani? a) Azért, hogy bármikor gyorsan kezelhető legyen és mivel a kapcsolónak nincs ívoltása, tűz keletkezhet. b) Azért, mert ha a tárgy eldől, a lábkapcsolóról működésbe hozhatja a homokszórót, amit a járművezető nem biztos, hogy észlel.

26 26. Miért kell az irányváltó kapcsolót a jármű tolásának vagy vontatásának megkezdése előtt a mozgás irányának megfelelő állásba kapcsolni? a) Azért, hogy a kocsi elején a pályavilágító, a végén a zárlámpa üzemeljen. b) Azért, hogy szükség esetén a vezetői fékezőszeleppel (vezérszelep) is fékezhető legyen a kocsi. c) Azért, hogy a kocsi mozgását a villamos biztonsági fék ne gátolja.

27 27. Hol találhatók a homokszóró tartályok? a) Mindkét vezetőállás bal oldalán a kézikapcsoló felett. b) Az utastérben a két válaszfal mögötti kettős ülés alatt. c) Az alvázon, amit az utastérből egy-egy takarólap felemelése után lehet feltölteni.

28 28. Hogyan vezéreljük a Westing rendszerű légfék működési szelepét? a) A fővezetékben lévő légnyomás növelésével vagy csökkentésével. b) A segédlégtartályban lévő légnyomás növelésével vagy csökkentésével. c) A főlégtartályban lévő légnyomás növelésével vagy csökkentésével.

29 29. Melyik légféket lehet fokozatosan oldani? a) Csak a Böcker rendszerű közvetlen légféket. b) Csak a Westing rendszerű közvetett légféket. c) A Böcker rendszerű közvetlen és a Westing rendszerű közvetett légféket egyaránt.

30 30. Mit kell tenni, ha főlégatrtályban lévő légnyomás nem elegendő a Westing rendszerű légfék oldásához? a) A helyszínre műszaki mentést kell kérni. b) A kocsi külső oldalán lévő oldó zsinórt kell meghúzni, ezzel lehet a fékhenger nyomását legyőzve a tuskós fékeket kényszer oldani. c) A kocsi külső oldalán lévő oldó zsinórt kell meghúzni, ezzel lehet a segédlégtartályon, működési szelepen keresztül a fékhengert kiüríteni.

31 A gyakorlás véget ért!

32 Helytelen válasz!


Letölteni ppt "1. Hogyan hozható működésbe a homokszóró? a)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések