Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1.Hogyan hozható működésbe a homokszóró? a)A vezetőállásban elhelyezett lábkapcsolóval vagy a vezetői fékezőszeleppel (vezérszeleppel). b)Csak a vezetőállásban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1.Hogyan hozható működésbe a homokszóró? a)A vezetőállásban elhelyezett lábkapcsolóval vagy a vezetői fékezőszeleppel (vezérszeleppel). b)Csak a vezetőállásban."— Előadás másolata:

1 1.Hogyan hozható működésbe a homokszóró? a)A vezetőállásban elhelyezett lábkapcsolóval vagy a vezetői fékezőszeleppel (vezérszeleppel). b)Csak a vezetőállásban elhelyezett lábkapcsolóval. c)Csak a vezetői fékezőszeleppel (vezérszeleppel).

2 2.Westing rendszerű légfékkel (AUTFÉK) történő fékezéskor… a)a vezetői fékezőszelep a fővezetéket összeköti a szabadba vezető nyílással. Ennek hatására a működési szelepen keresztül a segédlégtartályból sűrített levegő áramlik a fékhengerbe. b)a vezetői fékezőszelepen keresztül a főlégtartályból áramlik a sűrített levegő a fékhengerbe. c)a vezetői fékezőszelepen keresztül a fő-, és a segédlégtartályból is áramlik a sűrített levegő a fékhengerbe.

3 3.Milyen állásai vannak a vezetői fékezőszelepnek (vezérszelepnek)? a)AUTFÉK ELŐRE, ÜZEMFÉK ELŐRE, ZÁRVA („0”), ÜZEMFÉK, AUTFÉK és VÉSZFÉK HOMOKKAL. b)ELŐRE, NULLA, ÜZEMFÉK, AUTFÉK és VÉSZFÉK. c)ELŐRE, NULLA, ÜZEMFÉK és VÉSZFÉK.

4 4.A jármű üzembe helyezésekor a légsűrítővel… a)csak a főlégtartályt szükséges feltölteni. b)csak a segédlégtartályt szükséges feltölteni. c)a fő- és a segédlégtartályt egyaránt fel kell tölteni.

5 5.A Westing rendszerű légfék oldásakor (AUTFÉK ELŐRE)… a)a vezetői fékezőszelep összeköti a főlégtartályt és a fővezetéket. Ennek hatására a működési szelepen keresztül a segédlégtartály a fővezetékből feltöltődik, és a fékhenger kiürül. b)a vezetői fékezőszelepen keresztül a fékhenger kiürül. c)a vezetői fékezőszelepen keresztül a főlégtartályból és a fékhengerből is a segédlégtartályba áramlik a sűrített levegő.

6 6.Melyik légfékkel állítható meg a kocsi, ha a főlégtartályból hirtelen kiszökik a sűrített levegő, de a segédlégtartály fel van töltve? a)Csak a Böcker rendszerű légfékkel. b)Csak a Westing rendszerű légfékkel. c)A Böcker és a Westing rendszerű légfékkel is.

7 7.Milyen rendszerű az üzemi légfék? a)Böcker rendszerű légfék. b)Knorr – Lambertsen rendszerű kombinált légfék. c)Böcker – Westing kialakítású kombinált légfék.

8 8.Mikor van oldott állapotban az üzemi fék a Westing rendszerű légfék használata után? a)Akkor, ha a fővezetékben és segédlégtartályban egyforma nyomás van. b)Akkor, ha a fő- és segédlégtartályban légköri nyomás van. c)Akkor, ha a légfeszmérő legalább 3,5 bar nyomást mutat a főlégtartályban.

9 9.Hogyan történik a hibás motor selejtezése? a)Az irányváltó kapcsoló megfelelő helyzetbe állításával. b)A selejtező henger megfelelő helyzetbe állításával.

10 10.Mikor szükséges légtelenítést végezni a járművön? a)Csak a kocsiszínben történő tároláskor. b)Ha a légfeszmérő 6 bar nyomásnál többet mutat a főlégtartályban. c)Minden esetben, ha a Westinghouse légféket használták, és a fővezetékben a sűrített levegő nyomása kevés ahhoz, hogy a működési szelepet vezérelje.

11 11.Melyik világítás kapcsolót kell kezelni visszafogás alkalmával? a)A jobb oldalit, mert ez a peronvilágítás átkapcsolója. b)A jobb oldalit, mert ez a zárlámpa átkapcsolója. c)c)Egyiket sem.

12 12.A kocsi világítása három szakaszból áll, melyből két szakasz az utastér 2 X 5 izzóból álló világítása. A harmadik szakaszt… a)a két pályavilágító, a két peronvilágítás és az egyik számjelző izzója alkotják. b)a két pályavilágító, a két zárlámpa és az egyik peronvilágítás izzója alkotják. c)a két számjelző, a két pályavilágító és az egyik peronvilágítás izzója alkotják.

13 13.Mi a biztonsági szelep feladata? a)Állandó légnyomást biztosít a főlégtartályban. b)Csökkenti a légnyomást a segédlégtartályban. c)Megakadályozza a főlégtartály túltöltését, esetleges robbanását.

14 14.Mit kell ellenőrizni a jármű tolásának megkezdése előtt? a)Az irányváltó kapcsoló a tolás irányának megfelelő állásban van-e. b)Az irányváltó kapcsoló a tolás irányának megfelelő állásban áll-e, és hogy a fékek a vezetői fékezőszelepről feloldhatóak-e.

15 15.Hány állása van az irányváltó kapcsolónak? a)3 helyzete van: előre, hátra, nulla. b)5 helyzete van: előre I-II. motorral, előre I. motorral, előre II. motorral, nulla, hátra I-II. motorral. c)7 helyzete van: előre I-II. motorral, előre I. motorral, előre II. motorral, nulla, hátra I-II. motorral, hátra I. motorral, hátra II. motorral.

16 16.Hogyan működtethető a jelzőharang? a)Sűrített levegővel, a vezetői fékezőszelepről (vezérszelepről) működtethető. b)A vezető előtt elhelyezett rugós ütőgombbal. c)Sűrített levegővel a vezetőállásban a padlón elhelyezett lábkapcsolóról.

17 17.Válassza ki a jármű menetkapcsolójának fokozat kiosztását! a)A 3 óránál található „nulla” fokozaton kívül meneten 4 „soros” és 3 „párhuzamos”, féken 6 fokozata van. b)A 11 óránál található „nulla” fokozaton kívül meneten 5 „soros” és 3 „párhuzamos”, féken 6 fokozata van. c)A 6 óránál lévő „nulla” fokozaton kívül meneten 4 „soros” és 5 „párhuzamos”, féken 6 fokozata van.

18 18.Ha egy motor le van selejtezve… a)a menetkapcsolóval nem lehet „párhuzamos” fokozatokra kapcsolni. b)a menetkapcsolóval nem lehet „fék” fokozatokra kapcsolni. c)a menetkapcsolóval nem lehet „párhuzamos”, illetve „fék” fokozatokra kapcsolni.

19 19.Hány állása van a selejtező hengernek? a)4 állása van: „előre” I. motor, „előre” II. motor, „hátra” I. motor, „hátra” II. motor. b)2 állása van: I. motor, II. motor. c)3 állása van: I. motor, II. motor, I-II. motor.

20 20.A menetkapcsoló „nulla” állásából… a)az óramutató járásával ellentétes irányban kapcsoljuk a menet-, megegyező irányban a fékfokozatokat. b)az óramutató járásával megegyező irányban kapcsoljuk a menet-, ellentétes irányban a fékfokozatokat.

21 21.Hol található a lemezbiztosító szekrény? a)Az „A” végi vezetőállásban. b)A „B” végi vezetőállásban. c)Az alvázon.

22 22.Milyen típusú áramszedőt alkalmaznak a járművön? a)Lant alakú, kengyeles áramszedőt. b)Ollós rendszerű, pantográf áramszedőt. c)Rúd alakú áramszedőt.

23 23.Milyen típusú kéziféket alkalmaznak a járművön? a)Emeltyűs kéziféket. b)Forgattyús kéziféket. c)Kerekes kéziféket.

24 24.A járművön a villamos biztonsági fék… a)akkor működőképes, ha mindkét vezetőállásban „nulla” helyzetben van az irányváltó kapcsoló. b)áramkörei nem lettek kialakítva. c)akkor működőképes, ha mindkét vezetőállásban „nulla” helyzetben van a menetkapcsoló.

25 25.Miért nem szabad a kézikapcsoló alatt vagy mellett semmiféle tárgyat szállítani? a)Azért, hogy bármikor gyorsan kezelhető legyen és mivel a kapcsolónak nincs ívoltása, tűz keletkezhet. b)Azért, mert ha a tárgy eldől, a lábkapcsolóról működésbe hozhatja a homokszórót, amit a járművezető nem biztos, hogy észlel.

26 26.Miért kell az irányváltó kapcsolót a jármű tolásának vagy vontatásának megkezdése előtt a mozgás irányának megfelelő állásba kapcsolni? a)Azért, hogy a kocsi elején a pályavilágító, a végén a zárlámpa üzemeljen. b)Azért, hogy szükség esetén a vezetői fékezőszeleppel (vezérszelep) is fékezhető legyen a kocsi. c)Azért, hogy a kocsi mozgását a villamos biztonsági fék ne gátolja.

27 27.Hol találhatók a homokszóró tartályok? a)Mindkét vezetőállás bal oldalán a kézikapcsoló felett. b)Az utastérben a két válaszfal mögötti kettős ülés alatt. c)Az alvázon, amit az utastérből egy-egy takarólap felemelése után lehet feltölteni.

28 28.Hogyan vezéreljük a Westing rendszerű légfék működési szelepét? a)A fővezetékben lévő légnyomás növelésével vagy csökkentésével. b)A segédlégtartályban lévő légnyomás növelésével vagy csökkentésével. c)A főlégtartályban lévő légnyomás növelésével vagy csökkentésével.

29 29.Melyik légféket lehet fokozatosan oldani? a)Csak a Böcker rendszerű közvetlen légféket. b)Csak a Westing rendszerű közvetett légféket. c)A Böcker rendszerű közvetlen és a Westing rendszerű közvetett légféket egyaránt.

30 30.Mit kell tenni, ha főlégatrtályban lévő légnyomás nem elegendő a Westing rendszerű légfék oldásához? a)A helyszínre műszaki mentést kell kérni. b)A kocsi külső oldalán lévő oldó zsinórt kell meghúzni, ezzel lehet a fékhenger nyomását legyőzve a tuskós fékeket kényszer oldani. c)A kocsi külső oldalán lévő oldó zsinórt kell meghúzni, ezzel lehet a segédlégtartályon, működési szelepen keresztül a fékhengert kiüríteni.

31 A gyakorlás véget ért!

32 Helytelen válasz!


Letölteni ppt "1.Hogyan hozható működésbe a homokszóró? a)A vezetőállásban elhelyezett lábkapcsolóval vagy a vezetői fékezőszeleppel (vezérszeleppel). b)Csak a vezetőállásban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések