Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pszichoszociális fejlődésmodell Eric Erikson szerint

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pszichoszociális fejlődésmodell Eric Erikson szerint"— Előadás másolata:

1 Pszichoszociális fejlődésmodell Eric Erikson szerint
Dr. Veres Sándor BTA

2 Erik Erikson Pszichoszociális fejlődés modellje
Szakasz Életkorok Alap konfliktus Fontos esemény Összefoglalás 1. Orális-szenzoriális Születéstől hónap Bizalom vs. Bizalmatlanság Etetés Az újszülöttben létrejön a gondozója iránti első szeretet és bizalom vagy eluralja a bizalmatlanság érzése. 2.Muszkuláris-anális 18 hónaptól 3 évig Autómia vs. Szégyen/Kétely Szobatisztaságra szoktatás A gyermeki energiák a fizikai készségek, mint a járás, fogás, és a végbél körizmainak szabályozására fordítódnak. A gyermek tanulja a kontrollt, de szégyen és kétely keríti hatalmába, ha nem képes ezeket jól kezelni. 3. Helyváltozta- tás 3 - 6 évek Kezdeményezés vs. Bűntudat Függetlenség Erősödik a gyermek önállósága és határozottabban kezdeményezővé válik, de túlzottan erőszakossá is válhat, s bűntudat vezérelheti. 4. Latencia évek Tettrekészség vs. Kisebbrendűség Iskola A új készségeket kell tanulnia vagy a kisebbrendűségi érzés, a kudarc és az inkompetencia érzéseivel küzd. 5. Serdülőkor 12 – 18 évek Identitás vs. szerepzavar Kortárskapcsolatok A serdülőnek a pályával, szexualitásával, a politikával, és a vallással kapcsolatban az identitása kialakítását kell kivívnia. 5. Fiatal felnőttkor évek Intimitás vs. Elszigetelődés Szerelmi kapcsolatok A fiatal felnőtteknek intim kapcsolatokra van szükségük vagy az elszigetelődés érzésével küzdenek. 7. Középső felnőttkor 40 – 65 évek Alkotókészség vs. stagnáció Szülői szerep A felnőttnek meg kell találnia a módját annak, hogy a következő generáció javára és támogatására legyen. 8. Élemedett-kor 65-től halálig Integritás vs. kétségbeesés Az életút értékelése és elfogadása Az egyedüliség és az élettel való megelégedettség kérdése kerül középpontba.

3 3. szakasz: Helyváltoztatás
Életkor: Kezdetektől – 2 - 6 éves korig Konfliktus: Kezdeményezés vs. Bűntudat Fontos esemény: Függetlenség

4 3. szakasz:Helyváltoztatás
Ebben a korban a legfontosabb esemény a függetlenség kivívása. A gyermek törekszik arra, hogy önérvényesítő és kezdeményező legyen. A játék és a hős imádata az egyik fontos formája a gyermeki kezdeményező készségnek. A gyerekek ebben a korban buzgók a felelősségvállalásban. Fontos ezért, hogy a felnőttek megerősítsék kezdeményezéseiket, még akkor is, ha azok gyermekiek. Ha a gyermek nem kap lehetőséget arra, hogy felelősséget vállaljon és saját magától cselekedjen, akkor a bűntudat érzése fogja nyomasztani. Azt fogja hinni, hogy bármit is csinál az mindig rossz. (Ti apák, ne ingereljétek a gyermekeiteket!) Rendszerint ebben a korban a pozitív kimenet az, hogy a gyermeknek meg kell tanulnia bűntudat nélkül elfogadni azt, hogy bizonyos dolgok nem megengedettek a számára. A gyerekeknek bűntudattól mentesen kell, hogy a fantáziájukat használják. Újra biztosnak kell lenniük abban, hogy rendben van, ha bizonyos felnőtt szerepeket játszanak. Leírás: A pozitív kimenetel elemei:

5 3. szakasz:Helyváltoztatás
A negatív kimenet elemei: Példák: Ha a gyermekek nem engedelmeskednek valamit megtenni maguktól bűntudat érzése alakul ki bennük és azt hihetik, hogy amit szándékoznak tenni az mindig rossz. (Ti apák ne ingereljétek a gyermekeiteket, hogy gyámoltalanok ne legyenek!) Egy négy éves gyermek átadj a játékát a szülőnek, aki tartja a biciklit. A gyerekek ebben a korban imádják a hősöket. A színjátszás (tetetés) szintén gyakori.

6 4. szakasz:Latencia Életkor:. Alsó- és felső tagozatos általános iskoláskor – 6-tól 12 évesig Konfliktus: teljesítés vs. csökkentértékűség Fontos esemény: Iskola

7 4. szakasz: Latencia Leírás: A pozitív kimenetel elemei:
"Ebben a korszakban a gyermekek megtanulják észrevenni a kapcsolatot valamely tevékenység ismétlése és befejezése következtében tapasztalt öröm között.(Woolfolk, 1987). Fontos esemény ebben a korban az iskola látogatása. Diákként a gyermekek szükségük van arra, hogy önállóan teljesítsenek és dolgozzanak. Erre mind fizikailag mind mentálisan egyaránt érettek. A kortársaikkal való kapcsolataiknak szintén fontos szerepe van e korszakban a gyermekek fejlődésében. A gyermek számára az első kor, amikor egyszerre kell sok mindennel foglalkoznia, beleértve a tanulmányaival, csoportos tevékenységekkel, és a barátaikkal. Bármelyik téren mutatkozó nehézségek a csökkentértékűség érzését válthatják ki. Ebben a korban fontos a gyermek számára hogy megismerje milyen öröm hatékonynak lenni és hogy szükséges sikeresnek lenni. A gyermek kortársaival való kapcsolata az iskolában és a szomszédságban egyre nagyobban fontosságot nyer.

8 4. szakasz: Latencia A negatív kimenetel elemei: Példák:
Nehézségek a gyermek otthoni és a világban mutatott képességei terén és a kortársai vonatkozásában szintén kisebbrendűségi érzésekhez vezet. Ebben a korszakban a gyermekek saját maguk akarnak feladataikban hatékonyak lenni. A diákok képesek öntözni az osztályterem virágait, összegyűjteni és szétosztani különféle anyagokat a tanár kívánalmai szerint, és felvenni azokat a formákat melyeket a tanár meghatároz..

9 5. szakasz: Serdülőkor Életkor:. Serdülőkor --12 től 18 éves korig
Konfliktus: Identitás vs. Szerep konfúzió Fontos esemény: Kortárs kapcsolatok

10 5. szakasz: Serdülőkor Leírás: A pozitív kimenetel elemei:
Ebben a korban a serdülő keresi az identitását, ami a felnőtt korba átvezeti. A serdülők komoly erőfeszítést tesznek annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy "Ki vagyok Én?" Erikson megjegyzi, hogy a korábbi konfliktusok egészséges megoldása most jó szolgálatot tehetnek az identitás keresés megalapozásához. Ha a gyermek túljutott a korábbi konfliktusokon akkor felkészült az identitás keresésére. Kifejlődött nála a bizalom alapvető érzése. Hisznek e önmagukban és abban hogy hatékonyak tudnak lenni? A serdülőnek tudatosan kell az identitását keresni. Ez a korszak kimenetelére és a korábbi állapotok konfliktusainak a megoldására épül. Leírás: A pozitív kimenetel elemei:

11 5. szakasz:Serdülőkor A negatív kimenet elemei: Példák:
Ha a serdülő nem képes felszabadult döntéseket hozni és választani, pl. a hivatás, a szexuális orientáció, és az élet dolgait illetően általában, akkor szerep konfúzióba kerül. A serdülők megalapozzák saját identitásukat és a szülőktől elszakadottakként szemlélik magukat.

12 6. szakasz: Fiatal felnőttkor
Életkor:. Fiatal felnőttkor – 19-től 40-es évekig Konfliktus: Intimitás vs. Izoláció Fontos esemény: szerelmi kapcsolatok

13 6. szakasz: Fiatal felnőttkor
Ebben a korszakban, a legfontosabb események a szerelmi kapcsolatok kialakulása. Az intimitás az a képesség amikor egy másik emberi lénnyel mély, személyes kapcsolatot képes valaki létesíteni. Az az egyén, akiben nem alakul ki az önazonosság érzése gyakran fél az elkötelezett kapcsolattól és lehet hogy visszavonul és elszigetelődik. Fontos megérteni azt, hogy egy szexuális kapcsolat megléte nem jelenti egyben az intimitás meglétét. Emberek képesek szexuális intimitásra anélkül , hogy elkötelezettek és nyitottak, bizalom telik lennének egymás iránt. Az igazi intimitás feltételezi a személyes elköteleződést. A kölcsönös kielégülés az igazi kölcsönös kapcsolatban növekszik. A fiatal felnőttnek intim kapcsolatokat kell kialakítania másokkal. E konfliktus megoldásának elmaradása az elszigeteltség érzésében hagyja a fiatalt. A fiatal felnőttnek akarnia kell nyitottnak és elkötelezettnek lenni. Leírás: A pozitív kimenetel elemei:

14 6. szakasz: Fiatal felnőttkor
A negatív kimenet elemei: Példák: Az egyén visszavonulhat az elszigeteltségbe, ha identitás érzését nem fejlesztette ki és tartani fog az elkötelezett kapcsolatoktól. Az egyén feláldozza magát másért és megosztja magát egy másik személlyel anélkül, hogy ezért cserébe bármit is kérne. .

15 7. szakasz: Felnőttkor Középső felnőttkor – 40-től 65 évekig
Életkor:. Középső felnőttkor – 40-től 65 évekig Konfliktus: Alkotás vs. Stagnálás Fontos esemény: Gyermeknevelés

16 7. szakasz: Középső felnőttkor
Ebben a korszakban az alkotás a felnőttnek azon képessége, hogy gondját viselje más személynek. A legfontosabb esemény ekkor a gyermekgondozás. Képes-e a felnőtt gondozni és terelgetni a következő nemzedéket? Az alkotásnak behatárolt a jelentése, ha valakinek gyermeke lesz. Minden felnőttnek valamilyen módon ki kell elégítenie és bátorítania kell a következő generációt. Erikson szerint "Valaki számára ekkor az a legjobb, ha félre teszi a borús gondolatokat és afelé navigál, amiről biztosan tudja hogy az elveszített boldogság forrása: növekedik abban amivel másnak képes adni, a jóakaratban és egy teljesebb rendben abban a világban, ami a számára adatott"(Erikson, 1974). Gyermeket kapni és felnevelni és/vagy részesévé válni a felnövekvő generáció életének. Leírás: A pozitív kimenetel elemei:

17 7. szakasz: Középső felnőttkor
A negatív kimenet elemei: Példák: Az egyén visszavonulhat az elszigeteltségbe, ha identitás érzését nem fejlesztette ki és tartózkodni fog az elkötelezett kapcsolatoktól. Az egyén feláldozza magát másért és megosztja magát egy másik személlyel anélkül, hogy ezért cserébe bármit is kérne.

18 8. szakasz: Aggkor Életkor:. Kései felnőttkor - 65 évtől a halálig
Konfliktus: Integritás vs. Kétségbeesés Fontos esemény: Önvizsgálat és az élettel való megbékélés

19 8. szakasz: Aggkor Leírás: A pozitív kimenetel elemei:
A legfontosabb ebben a korszakban amikor eljön a saját élettel való megbékélés és az élet pozitív megítélésének a pillanata. Erikson szerint az identitás érzésének a kialakítása ekkor az élet teljességének az elfogadását jelenti és a halálra való felkészülés. Életünkért és létünkért vállalt felelősségünk elfogadása alkalmassá tesz bennünket múltunk feldolgozására és alapvetően megelégedni önmagunkkal. Ennek képtelensége esetén a kétségbeesés érzése uralhat el bennünket. A felnőtt átéli az élettel való beteljesedést és elfogadja a halált, mint elkerülhetetlen realitást. (Mózes betelt az élettel) Leírás: A pozitív kimenetel elemei:

20 8. szakasz: Aggkor A negatív kimenet elemei: Példák:
Azokon a személyeken, akik képtelenek megszerezni a beteljesedést kétségbeesés és halálfélelem lesz úrrá. Egy idős ember fontosnak találhatja, hogy azzal foglalkozzon, hogy mit halmozott fel az élete során és döntsön, hogy mit osszon szét ezekből halála előtt. (Jákob, a pátriárkák áldása)


Letölteni ppt "Pszichoszociális fejlődésmodell Eric Erikson szerint"

Hasonló előadás


Google Hirdetések