Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK FEJLESZTÉSE Az IKSZT kialakítása és működtetése Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Teleházas Konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK FEJLESZTÉSE Az IKSZT kialakítása és működtetése Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Teleházas Konferencia."— Előadás másolata:

1 INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK FEJLESZTÉSE Az IKSZT kialakítása és működtetése Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Teleházas Konferencia 2008. május 16.

2 Új Magyarország Fejlesztési Terv  Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Operatív Programok (OP) Akciótervek (AT) pályázatok  Társadalmi vita  Pályázat előkészítő munkacsoportok  Lehatárolások  ESZA - ERFA  Ágazati OP – regionális OP  ÚMFT – ÚMVP

3 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program  III. tengely  Vállalkozásfejlesztés diverzifikációs tevékenységek támogatás mikro-vállalkozások támogatása vidéki térségek turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése  Közösségi célú fejlesztések A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése Falumegújítás és –fejlesztés  Képzés és készségfejlesztés Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása Képzés és tájékoztatás

4 1.Helyzet, szükséglet  a közösségek, a társadalmi kohézió, összetartozás hiánya, eróziója  a (humán)szolgáltatások egyre kevésbé hozzáférhetők a kistelepüléseken  a közösségi tevékenység, illetve a közszolgáltatások keretéül szolgáló épített infrastruktúra állagromlása, diszfunkcionális állapota

5 2.Célok  a közösségek megerősítése, megerősödése feltételeinek megteremtése  jó színvonalú közszolgáltatások hozzáférésének biztosítása a legelmaradottabb térségekben  a pusztulófélben lévő közösségi infrastruktúra revitalizálása KözösségSzolgáltatás Infrastruktúra

6 3.Az IKSZT  Épület, amely keretet biztosít minden ágazat, szakterület számára, hogy közszolgáltatásait elérhetővé tegye a vidéki településeken és térségekben  Szolgáltatásszervezési modell, amely hozzájárul az egyes (köz)szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és finanszírozási szinergiájuk megteremtéséhez  Közösségi tér, a helyi közösségi indíttatású, illetve közösségi célú kezdeményezések, folyamatok befogadó, támogató keretrendszere Szolgáltatás Közösségi tér Épület

7 4. Megvalósítás 4.1. FVM  Jogosultsági pályázat, Működési és Fenntartási Terv benyújtása, jóváhagyása  az IKSZT, mint épület megvalósítása, igazodva a tárcák igényeihez is (külső-belső felújítás, bővítés, eszközbeszerzés, legfeljebb 50 millió Ft/ingatlan)  „IKSZT cím” elnyerése, további jogosultságok az IKSZT Hálózat tagjainak  ÚMVP feladatfinanszírozás (általános működési költségek biztosítása) 3 évig (3,2,1 millió Ft/év)  Kapcsolódó pályázatok, programok, támogatások bevonása, folyamatos információs-módszertani szolgáltatás

8 4. Megvalósítás 4.2. Az érintett tárcák  az IKSZT-be telepítendő, telepíthető (köz)szolgáltatások meghatározása (hazai és ÚMFT forrásból támogatott szolgáltatások is)  az IKSZT-vel, mint épülettel, illetve mint szolgáltatórendszerrel szemben támasztott igények meghatározása  az IKSZT-be telepített ágazati, szakterületi (köz)szolgáltatások feladathoz kötött finanszírozása

9 4. Megvalósítás 4.3. Az FVM és az érintett tárcák közösen  a szolgáltatási modell módszertani, eljárási kézikönyvének és minőségügyi rendszerének elfogadása (brand + „közmarketing” → franchise keretrendszer)  a program működtetése, felügyelete (szakmai- módszertani dokumentumok, képzések, szakmai monitoring, stb.) 4.4. Kormány → Országgyűlés  a működési források egy részének a költségvetésben való biztosítása (2010-től)  A közfeladat-ellátás új-régi bázisa

10 5. Eredmény  Az IKSZT hálózat, amely  keretet biztosít a (köz)szolgáltatások vidéki településekre, térségekbe való telepítésére;  célszerűen integrálja és fókuszálja a szakterületek (szociális, foglalkoztatási, vállalkozásfejlesztéshez kötődő, gyermek és ifjúsági, oktatási, képzési, közművelődési, stb.) szakmai és anyagi erőforrásait;  szakmai és finanszírozási szempontból fenntartható (Szakmai Módszertani Központ, működési támogatás)

11 6. A pályázati folyamat  Az IKSZT-t megvalósítani kívánó önkormányzat vagy szervezet először működési és fenntartási tervet ad be, amelyben – egyéb szempontok mellett bemutatja, hogy  milyen szolgáltatásokat kíván betelepíteni az IKSZT-be (akár újakat, akár olyanokat, melyek már működnek a településen);  milyen forrásból kívánja működtetni azokat (jelenleg is létező normatívák, már elnyert pályázati források, leendő, tervezett pályázatok);  milyen szakmai feltételeket kíván biztosítani (szakemberek, szakmai együttműködések);  Helyzetértékelés: hiányzó szolgáltatások;  Tervezett infrastruktúra (fizikai) bemutatása)  Az IKSZT beruházásra csak azok az önkormányzatok, szervezetek pályázhatnak, melyek működési és fenntartási terve jóváhagyásra került  A beruházási tervnek az épített és kiegészítő infrastruktúra fejlesztést, mint a működési fenntartási tervben vázolt feladatok megfelelő keretét kell bemutatnia. Szakmai fejlesztésBeruházás Két lépcsős, a szakmai és a beruházási rész elválik egymástól. A cél, hogy csak olyan beruházás valósuljon meg, amelyben fenntartható szolgáltatások működnek majd.

12 6. A pályázati folyamat Szakmai, módszertani kézikönyv  A Működési és fenntartási tervek elkészítését Szakmai és módszertani kézikönyv segíti, amely – többek között – tartalmazza  az érintett tárcák által az IKSZT-be telepíteni kívánt szolgáltatások specifikációját szakmai kritériumait finanszírozási módját és volumenét (normatíva, hazai pályázat, ÚMFT pályázat)  a szakmai fejlesztéséért felelős kormányzati vagy civil szervezeteket, hálózatokat  a szolgáltatások komplex, egymásra épülő ellátásának lehetséges módjait.

13 A megvalósítás menetrendje HatáridőFeladatFelelős 2008. május 16-30 A megvalósítható szolgáltatások összeállítása Érintett tárcák Szakmai, módszertani kézikönyv összeállítása Érintett tárcák A pályázatai kiírás társadalmi egyezetése, véglegesítése, majd megjelentetése Előkészítés: tárcaközi munkacsoport Megjelentetés: FVM (VKSZI) 2008. júliusMűködési és fenntartási tervek benyújtásaPályázók (MVH) 2008. augusztus vége Döntés a működési és fenntartási tervekről (folyamatos pályázás, szakaszos döntéshozás) Előkészítés: FVM (VKSZI) Döntési javaslat: tárcaközi munkacsoport bevonásával ÚMVP IH 2008. október Beruházási pályázatok (kérelmek) benyújtása Pályázók (MVH) 2008. végeDöntés a beruházási pályázatokrólFVM IH (MVH) 2009. első negyedévBeruházások kezdeteTámogatott 2009. nyártól (egyedi)Az IKSZT finanszírozásaTárcák, költségvetés

14 Köszönöm a figyelmet!  Bodnár Dénes igazgató, FVM-VKSZI  További információk:  www.vkszi.hu www.vkszi.hu  www.fvm.hu www.fvm.hu  E-mail: ikszt@vkszi.hu


Letölteni ppt "INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK FEJLESZTÉSE Az IKSZT kialakítása és működtetése Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Teleházas Konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések