Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Teleházas Konferencia május 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Teleházas Konferencia május 16."— Előadás másolata:

1 Teleházas Konferencia 2008. május 16.
INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK FEJLESZTÉSE Az IKSZT kialakítása és működtetése Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Teleházas Konferencia május 16.

2 Új Magyarország Fejlesztési Terv
Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Operatív Programok (OP) Akciótervek (AT) pályázatok Társadalmi vita Pályázat előkészítő munkacsoportok Lehatárolások ESZA - ERFA Ágazati OP – regionális OP ÚMFT – ÚMVP

3 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
III. tengely Vállalkozásfejlesztés diverzifikációs tevékenységek támogatás mikro-vállalkozások támogatása vidéki térségek turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése Közösségi célú fejlesztések A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése Falumegújítás és –fejlesztés Képzés és készségfejlesztés Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása Képzés és tájékoztatás

4 Helyzet, szükséglet a közösségek, a társadalmi kohézió, összetartozás hiánya, eróziója a (humán)szolgáltatások egyre kevésbé hozzáférhetők a kistelepüléseken a közösségi tevékenység, illetve a közszolgáltatások keretéül szolgáló épített infrastruktúra állagromlása, diszfunkcionális állapota

5 Célok Közösség Szolgáltatás Infrastruktúra a közösségek megerősítése, megerősödése feltételeinek megteremtése jó színvonalú közszolgáltatások hozzáférésének biztosítása a legelmaradottabb térségekben a pusztulófélben lévő közösségi infrastruktúra revitalizálása

6 Az IKSZT Szolgáltatás Közösségi tér Épület Épület, amely keretet biztosít minden ágazat, szakterület számára, hogy közszolgáltatásait elérhetővé tegye a vidéki településeken és térségekben Szolgáltatásszervezési modell, amely hozzájárul az egyes (köz)szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és finanszírozási szinergiájuk megteremtéséhez Közösségi tér, a helyi közösségi indíttatású, illetve közösségi célú kezdeményezések, folyamatok befogadó, támogató keretrendszere

7 4. Megvalósítás 4.1. FVM Jogosultsági pályázat, Működési és Fenntartási Terv benyújtása, jóváhagyása az IKSZT, mint épület megvalósítása, igazodva a tárcák igényeihez is (külső-belső felújítás, bővítés, eszközbeszerzés, legfeljebb 50 millió Ft/ingatlan) „IKSZT cím” elnyerése, további jogosultságok az IKSZT Hálózat tagjainak ÚMVP feladatfinanszírozás (általános működési költségek biztosítása) 3 évig (3,2,1 millió Ft/év) Kapcsolódó pályázatok, programok, támogatások bevonása, folyamatos információs-módszertani szolgáltatás

8 4. Megvalósítás 4.2. Az érintett tárcák
az IKSZT-be telepítendő, telepíthető (köz)szolgáltatások meghatározása (hazai és ÚMFT forrásból támogatott szolgáltatások is) az IKSZT-vel, mint épülettel, illetve mint szolgáltatórendszerrel szemben támasztott igények meghatározása az IKSZT-be telepített ágazati, szakterületi (köz)szolgáltatások feladathoz kötött finanszírozása

9 4. Megvalósítás 4.3. Az FVM és az érintett tárcák közösen
a szolgáltatási modell módszertani, eljárási kézikönyvének és minőségügyi rendszerének elfogadása (brand + „közmarketing” → franchise keretrendszer) a program működtetése, felügyelete (szakmai- módszertani dokumentumok, képzések, szakmai monitoring, stb.) 4.4. Kormány → Országgyűlés a működési források egy részének a költségvetésben való biztosítása (2010-től) A közfeladat-ellátás új-régi bázisa

10 5. Eredmény Az IKSZT hálózat, amely
keretet biztosít a (köz)szolgáltatások vidéki településekre, térségekbe való telepítésére; célszerűen integrálja és fókuszálja a szakterületek (szociális, foglalkoztatási, vállalkozásfejlesztéshez kötődő, gyermek és ifjúsági, oktatási, képzési, közművelődési, stb.) szakmai és anyagi erőforrásait; szakmai és finanszírozási szempontból fenntartható (Szakmai Módszertani Központ, működési támogatás)

11 6. A pályázati folyamat Szakmai fejlesztés Beruházás
Két lépcsős, a szakmai és a beruházási rész elválik egymástól. A cél, hogy csak olyan beruházás valósuljon meg, amelyben fenntartható szolgáltatások működnek majd. Szakmai fejlesztés Beruházás Az IKSZT-t megvalósítani kívánó önkormányzat vagy szervezet először működési és fenntartási tervet ad be, amelyben – egyéb szempontok mellett bemutatja, hogy milyen szolgáltatásokat kíván betelepíteni az IKSZT-be (akár újakat, akár olyanokat, melyek már működnek a településen); milyen forrásból kívánja működtetni azokat (jelenleg is létező normatívák, már elnyert pályázati források, leendő, tervezett pályázatok); milyen szakmai feltételeket kíván biztosítani (szakemberek, szakmai együttműködések); Helyzetértékelés: hiányzó szolgáltatások; Tervezett infrastruktúra (fizikai) bemutatása) Az IKSZT beruházásra csak azok az önkormányzatok, szervezetek pályázhatnak, melyek működési és fenntartási terve jóváhagyásra került A beruházási tervnek az épített és kiegészítő infrastruktúra fejlesztést, mint a működési fenntartási tervben vázolt feladatok megfelelő keretét kell bemutatnia.

12 6. A pályázati folyamat Szakmai, módszertani kézikönyv
A Működési és fenntartási tervek elkészítését Szakmai és módszertani kézikönyv segíti, amely – többek között – tartalmazza az érintett tárcák által az IKSZT-be telepíteni kívánt szolgáltatások specifikációját szakmai kritériumait finanszírozási módját és volumenét (normatíva, hazai pályázat, ÚMFT pályázat) a szakmai fejlesztéséért felelős kormányzati vagy civil szervezeteket, hálózatokat a szolgáltatások komplex, egymásra épülő ellátásának lehetséges módjait.

13 A megvalósítás menetrendje
Határidő Feladat Felelős 2008. május 16-30 A megvalósítható szolgáltatások összeállítása Érintett tárcák Szakmai, módszertani kézikönyv összeállítása A pályázatai kiírás társadalmi egyezetése, véglegesítése, majd megjelentetése Előkészítés: tárcaközi munkacsoport Megjelentetés: FVM (VKSZI) 2008. július Működési és fenntartási tervek benyújtása Pályázók (MVH) 2008. augusztus vége Döntés a működési és fenntartási tervekről (folyamatos pályázás, szakaszos döntéshozás) Előkészítés: FVM (VKSZI) Döntési javaslat: tárcaközi munkacsoport bevonásával ÚMVP IH 2008. október Beruházási pályázatok (kérelmek) benyújtása 2008. vége Döntés a beruházási pályázatokról FVM IH (MVH) 2009. első negyedév Beruházások kezdete Támogatott 2009. nyártól (egyedi) Az IKSZT finanszírozása Tárcák, költségvetés

14 Köszönöm a figyelmet! Bodnár Dénes igazgató, FVM-VKSZI
További információk:


Letölteni ppt "Teleházas Konferencia május 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések