Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió Strukturális Alapjai Nagy Zoltán Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet Minden jog fenntartva. A Tempus Közalapítvány előzetes, írásbeli.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió Strukturális Alapjai Nagy Zoltán Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet Minden jog fenntartva. A Tempus Közalapítvány előzetes, írásbeli."— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió Strukturális Alapjai Nagy Zoltán Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet Minden jog fenntartva. A Tempus Közalapítvány előzetes, írásbeli engedélye nélkül sem a teljes anyag, sem annak része nem reprodukálható, közölhető, vagy terjeszthető.

2 2 Tartalomjegyzék 1.Társadalmi-gazdasági kohézió eszköze: Strukturális Alapok 2.Strukturális Alapok célja, igénybevételi lehetőségei és feltételei 3.Strukturális Alapok jelentősége hazánk szempontjából Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet

3 3 EU TÁMOGATÁSOK ELŐCSATLAKOZÁSI ALAPOK STUKTURÁLIS ALAPOK KOHÉZIÓS ALAP SZAKPOLITIKÁK PHAREERFA ISPAESZA környezetvédelem infrastruktúra EMOGA SAPARD HOPE CIP’s K + F KERET- PROGRAM KÖRNYEZET- VÉDELMI KERET- PROGRAM INTELLIGENS ENERGIÁT EURÓPÁNAK

4 4 Jogi háttér I.  A Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezések - 1260/1999 sz. rendelet  Egyes alapokkal kapcsolatos rendeletek:  ERFA: 1783/99  ESZA: 1784/99  EMOGA: 1257/99  HOPE: 1263/99  Kohéziós Alap:  1264/99  1265/99 Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet

5 5 Jogi háttér II.  A Strukturális Alapok által társfinanszírozott tevékenységek elfogadható kiadásairól szóló 1685/1999 sz. rendelet  A tagállamok által végrehajtandó, a Strukturális Alapokból származó támogatások nyilvánosságával és a vonatkozó információs tevékenységgel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1159/1999 sz. rendelet  A Strukturális Alapok által biztosított támogatások ellenőrzési és kezelési rendszeréről szóló 438/2001 sz. rendelet  A Strukturális Alapok által biztosított támogatások pénzügyi kiigazítására vonatkozó eljárásról szóló 448/2001 sz. rendelet Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet

6 6 Jogi háttér III. A szabályozás formái, szintjei: 1.Rendeletek: –Általános (1260/99 Tanácsi Rendelet) –Alapokra vonatkozó rendeletek 2.Bizottsági határozatok (pl. pénzügyi keretek, célkitűzések, stb.) 3.Bizottsági közlemények (communications), útmutatók (guidelines), segédletek (working papers) Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet

7 7 Az 1260/99 rendelet felépítése Bevezető 1.Alapelvek 2.Programozás 3.Az Alapok hozzájárulásai és pénzügyi gazdálkodása 4.Az Alapokból származó támogatás hatékonysága 5.Beszámolók és nyilvánosság Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet

8 8 Európai Regionális Fejlesztési Alap célkitűzései és beavatkozások Küldetés: „a Közösség területi egyenlőtlenségeinek mérséklése” „a tartós és fenntartható növekedés elősegítése” Beavatkozási területek: Termelő beruházások tartós munkahelyek teremtése/megőrzése érdekében; Infrastrukturális beruházások az 1. Célterületen a gazdasági potenciál növelése, fejlesztés, szerkezetváltás és tartós munkahelyek teremtése/megőrzése érdekében, beleértve a transz-európai szállítási, távközlési és energetikai hálózatok fejlesztését; Endogén potenciál fejlesztése a helyi fejlesztési és foglalkoztatási kezdeményezések és közép- és kisvállalkozási tevékenységek bátorítása és támogatása révén; Technikai segítségnyújtás (technikai értékelés, adminisztráció költsége, nyilvánosság, információfeldolgozás, értékelés stb.); Oktatási és egészségügyi beruházások az 1. Célterületen, amennyiben azok a szerkezeti alkalmazkodást segítik.

9 9 Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet ERFA Támogatások Gazdasági környezet fejlesztése, különösen az (elsősorban közép- és kis) vállalkozások versenyképességének és tartós beruházásainak növelése és a régiók vonzerejének növelése érdekében; Területfejlesztési hatású K+F fejlesztés, új technológiák bevezetése és K+F kapacitás erősítése érdekében; Információs társadalom fejlesztése; Turizmus és kulturális fejlesztés, a természeti és kulturális örökség védelmével, amennyiben tartós munkahelyeket teremt; Környezetvédelem és állapotjavítás, különösen prevenciós, energia felhasználásának hatékonyságát, tisztaságát és megújuló energiaforrások hasznosítását javító céllal; Nemek alkalmazási esélyegyenlőségét segítő vállalkozásteremtés, továbbá a családi és munkavállalást elősegítő infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés; Nemzetközi, határmenti és régióközi együttműködés a fenntartható helyi és regionális fejlesztésben.

10 10 Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet Európai Szociális Alap célkitűzései aktív munkaerő-piaci politika elősegítése tartós munkanélküliek reintegrálása a munka világába fiatalok munkaerő-piaci integrációjának elősegítése esélyegyenlőség javítása különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre oktatás, szakképzés, tanácsadás fejlesztése szakképzett, alkalmazkodóképes munkaerőpiaci kínálat kialakulása vállalkozásfejlesztés, munkahelyteremtéshez elősegítése humánerőforrás fejlesztés elősegítése a technológia és a kutatás területén férfiak és nők esélyegyenlőségének biztosítása

11 11 Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet ESZA támogatható tevékenységek oktatás, képzés, szakképzés (képességfejlesztés, tanácsadás, foglalkoztathatóság javítása, rehabilitáció stb.) foglalkoztatás, önfoglalkoztatás támogatása posztgraduális képzés, menedzserképzés K+F területen szociális gazdaság fejlesztése munkaerő-piaci szolgáltatások modernizálása képzés és munka világa közötti átmenet javítása

12 12 Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EAGGF) Az EAGGF fenntartható vidékfejlesztést támogat, mely gazdálkodó tevékenységekhez és azok átalakításához kapcsolódik, figyelembe véve több szempontot, különösen a mezőgazdaság szerkezet javítására és a mezőgazdasági termékek feldolgozásához és eladásához kapcsolódva.

13 13 Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet EAGGF által támogatható tevékenységek Mezőgazdasági tulajdonba való beruházás a jövedelmek és munkakörülmények javítása érdekében Mezőgazdaság területén szakképzés A hátrányosabb helyzetű és környezeti megszorítású mezőgazdasági területek speciális támogatása Mezőgazdasági termelési módszerek, melyek a környezetvédelmét tartják szem előtt Erdőgazdálkodás fejlesztése Más intézkedések, melyek elősegítik a vidék fejlesztését és alkalmazkodását.

14 14 Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet A Strukturális Alapok egymást kiegészítő és elválaszthatatlan elvei koncentráció (concetration, tevékenységek összpontosítása), partnerség (partnership), addicionalitás (additionality, társfinanszírozás, kiegészítő jelleg), programközpontú megközelítés (programming).

15 15 A tevékenységek összpontosítása 1. Célterület: A fejlődésben elmaradott régiók (GDP/fő az átlag 75%-a alatt) fejlesztésének és strukturális alkalmazkodásának támogatása 2. Célterület: A gazdasági és társadalmi szerkezet-átalakulás miatt strukturális problémákkal küzdő régiók támogatása 3. Célterület: Az oktatási, képzési és foglalkoztatási rendszerek alkalmazkodásának és korszerűsítésének támogatása Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet

16 16 Partnerség Az alapelv szerint a Bizottságnak, az érintett tagállamnak, és az illetékes hatóságnak (ami lehet országos, regionális vagy helyi) a lehető legszorosabban kell együttműködni, és minden fél a közös célért munkálkodó partnerként tekintendő. A partnerség kiterjed a műveletek előkészítésére, finanszírozására, figyelemmel kísérésére és kiértékelésére is. Az alsó szint kezdeményező szerepe érvényesül, és a regionális és nemzeti funkciókból következő koordináció és orientáció magasabb szinten jelenik meg. Ezek mellett a térségi kapcsolatok (település- település, régió-régió) is fontos szereplői az együttműködésnek. A Bizottság szerepe ebben az esetben: biztosítja, hogy a közösségi források a prioritásoknak megfelelően kerülnek felhasználásra. Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet

17 17 Kiegészítő jelleg A Strukturális Alapok által juttatott erőforrások csupán kiegészítik a tagállamok pénzeszközeit, amelyet az adott célkitűzés elérésére fordítanak, tehát a tagállamoknak meghatározott arányú önrésszel kell rendelkezni az adott projektben. Így az Unió kiegészíti az adott tagállam területfejlesztési támogatási rendszerét. Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet

18 18 Programszerű tervezés A regionális és szociális problémák csökkentésében a nehézségek globális áttekintésével, általános stratégia készítésével, alkalmazásával, programozással kívánnak segíteni. Ezen elv szerint az Unió nem egy-egy projektet fog támogatni, hanem a területrendszer egészének, vagy egy alrendszerének fejlődését támogatja. A stratégia célkitűzésekből áll, amihez programok rendelhetők. A programozás célorientált folyamat, amelynek során összehangolt lépések vezetnek a célkitűzésektől a megvalósulásig. Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet

19 19 A Strukturális Alapokból származó támogatások megoszlása országok és célkitűzések szerint, 2000-2006 között (1999-es árakon, millió euró) Forrás:www.inforegio.org Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet

20 20 Célrendszer A Strukturális Alapok és a közösségi kezdeményezések célrendszere 2000 és 2006 között Forrás: www.inforegio.org Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet

21 21 1. célkitűzés Fokozatosan megszűnő támogatás 2005. dec. 31-ig Fokozatosan megszűnő támogatás 2006. dec. 31-ig Speciális program Kedvezményezett térségek az Európai Unióban 2. célkitűzés 2. célkitűzés (részben) Forrás: www.inforegio.org

22 22 <30 30-50 50-75 75-100 100-125 >=125 nincs adat Regionális GDP adatok az Európai Unióban és a csatlakozni kívánó államokban (EU átlag=100%, GDP/fő (PPS) 1998, %)

23 23 Összevethető méret Az Európai Parlament és a Tanács rendelete szerint a regionális statisztikák összehasonlíthatósága érdekében a régióknak -lakosságszám alapján- összevethető méretűeknek kell lenniük. A NUTS-szintek lakosságszám ajánlásai Forrás: www.inforegio.org Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet


Letölteni ppt "Az Európai Unió Strukturális Alapjai Nagy Zoltán Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intézet Minden jog fenntartva. A Tempus Közalapítvány előzetes, írásbeli."

Hasonló előadás


Google Hirdetések