Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mag.a Alexandra Wunderl

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mag.a Alexandra Wunderl"— Előadás másolata:

1 Mag.a Alexandra Wunderl
A foglalkozási rehabilitáció jogi és strukturális háttere Ausztriában Mag.a Alexandra Wunderl Projektvezető Nemzetközi Projektek, BBRZ Wien

2 Jogi alapok Ausztriában
• nincs általános törvény a megváltozott munkaképességű emberek (foglalkozási) rehabilitációjára vagy szolgáltatásaira • az osztrák alkotmányban nincs olyan önálló tényállás, mint „fogyatékos segítség” vagy „rehabilitáció” A rehabilitáció törvényileg egy keresztmetszet, ezért • különféle törvények és illetékességek vannak • az egyes problémákra, személyek csoportjára vonatkozó illetékességek megosztottak • a legtöbb teljesítésre nincs törvényes jog

3

4 Jogi szabályozások A fogyatékos emberek (foglalkozási) rehabilitációjára és szolgáltatásaira - tartalmazza: • Osztrák Szövetségi Alkotmány • Szövetségi törvények (alkotmányi cikkellyel vagy anélkül) • Tartományi törvények • Rendeletek - A törvények, rendeletek és igazgatási megállapodások vezérfonalát az „Osztrák Szövetségi Kormány fogyatékoskoncepciója (1993)” képezi.

5 A szakmai rehabilitáció illetékességei
Hatóság Törvényi alap Törvények Szociális és Fogyatékosügyi Szövetségi Hivatalok = Szövetségi Szociális Hivatal (BASB) Szövetségi törvény Fogyatékosügyi törvény Fogyatékos alkalmazására vonatkozó törvény Munkaügyi Központok (AMS) Önkormányzatok a szövetségi törvények alapján Munkatörvény Társadalombiztosító (SV) Általános társ. biztosítási törvény Tartományi kormányok (Lreg) Tartományi törvények Tartományi fogyatékosügyi törvény (egyenlő bánásmód törvény, tervezet)

6 Jogosultság igazolása a kedvezményezett fogyatékosok körében
A keresőképesség csökkenési foka számít a fogyatékosság fokának meghatározásában.  Hozzárendelés alapja: • A Szövetségi Szociális Hivatal jogerős döntése alapján, • törvényes balesetbiztosító viselője által. • Munka- és polgárjogi bíróság döntése alapján, • Tartományi kormányelnök által

7 A kedvezményezett fogyatékos jogai és kötelességei
• különleges felmondási védelem 3 hónap foglalkoztatás után: Felmondás csak a fogyatékosügyi bizottság jóváhagyásával

8 Támogatási formák a fogyatékosok alkalmazására vonatkozó törvény alapján
a) Foglalkozást segítő támogatási intézkedések b) Támogatások vagy kölcsönök c) Szervezetek támogatása a fogyatékosok foglalkozási integrációs elkőkészítéséhez d) Szakmai újraorientálás vagy prevenciós rehabilitációs intézkedések Törvényileg ezek a támogatások a formálisan nem kedvezményezett fogyatékosoknak is járnak, ha a fogyatékosság foka eléri (elérné) a legalább 50%-ot!

9 A szakmai rehabilitáció finanszírozása
• AUVA (Általános Balesetbiztosító Intézet) ► szakmából adódó betegségek és munkahelyi balesetek  orvosi, szakmai és szociális rehabilitáció • PV, (Nyugdíjbiztosítási Intézet) ► általános / részleges munkaképetelenség és meglévő foglalkozási védelem

10 A szakmai rehabilitáció finanszírozása
• AMS, (Munkaügyi Központ)  álláskeresőkkel foglalkozik  közvetítés és közvetítési támogatás • BASB, (Szociális és Fogyatékosügyi Szövetségi Hivatal, röviden Szövetségi Szociális Hivatal)  kedvezményezett vagy kedvezményezhető fogyatékosokkal foglalkozik  integrációs támogatás és segítség • szövetségi tartományok

11 Társadalombiztosítás Ausztriában
Illetékesség Törvényes viselő az alábbiakra: Balesetbiztosító (AUVA) Nyugdíjbiztosító (PV) Betegbiztosító (GKK) Orvosi rehabilitáció Igen Szociális rehabilitáció Szakmai rehabilitáció Csak gyógyászati segédeszközök formájában …milyen esetekben? Munkahelyi baleset (oda-vissza úton is) foglalkozási ártalom A biztosított egyéb baleseti következménye, megbetegedése Minden baleset az iskolai baleseten kívül (az AUVA fedezi) és kinek? biztosítottak Ha rokkantság, munkaképtelenség fenyeget Hozzátartozók

12 Finanszírozás az AUVA által
• Általános Balesetbiztosítási Intézet (AUVA) - Munkaadói befizetésekből finanszírozódik - A megbetegedés, károsodás valamint baleset közvetlen kapcsolatban kell legyen a munkával  Baleset a munkahelyen, munkába menet, jövet vagy balesetek az iskolában Foglalkozási betegségeknél és munkahelyi baleseteknél, azaz betegségeknél, amelyek kizárólag és túlnyomó részt a káros anyagok használatából vagy sugárzásból adódik, amely a biztosított által űzött foglalkozás során keletkezik. Az elismert foglalkozási betegségek listája megtalálható az Általános Társadalombiztosítási Törvény függelékében.

13 Finanszírozás az AUVA által
Munkahelyi balesetketől és foglalkozási betegségektől megóvás munkaorvosi gondozás  elsősegély munkahelyi baleseteknél  baleseti gyógyászati kezelés  rehabilitáció  Kártérítés munkahelyi balesetek és foglalkozási betegségek után  ápolási pénz

14 Az AUVA teljesítése a szakmai és szociális rehabilitáció alatt
A létfenntartás biztosításához átmeneti juttatás a képzés vagy átképzés alatt, ami a társ.bizt.tv. által biztosított személy korábbi jövedelmének legfeljebb 60%-ig terjed. Azonkívül:  segítség az új vagy már meglévő munkahely fogyatékos adaptációjához (közösen a Munkaügyi Központtal)  bérköltséghozzájárulás a szükséges képességek megszerzésének idejére vagy a betanítás időtartamára  hozzájárulás és kölcsön munkaruházat és munkafelszerelés beszerzésére  szociális rehabilitáció: intézkedések a lakás adaptálásához vagy biztosításához és anyagi segítségnyújtás motoros közlekedési eszköz beszerzéséhez  Figyelem!: ezekre a teljesítésekre nincs törvényes jog!

15 Az AUVA financiális teljesítése az orvosi rehabilitáció után
Rokkantsági pénz egy egyszeri juttatás, többek között iskolásoknak, egyetemistáknak, ami a keresőképesség csökkenésétől függ. Rokkantsági nyugdíj egy folyamatos juttatás, ami a keresőképesség csökkenésétől és a korábbi jövedelemtől (a számítás alapja) függ és maradandó munkaképtelenség esetén teljes nyugdíj formájában nyújtható. Integritáskompenzálás egy egyszeri juttatás, a munkavédelmi előírások durva és hanyag figyelmen kívül hagyása esetén nyújtható, melynek jelentős és tartós testi vagy szellemi integritáscsökkenés a következménye. Előfeltétele a rokkantsági nyugdíjra jogosultság.  Ezek a juttatások a folyamatos jövedelem mellé járnak.

16 A PV általi finanszírozás
• Nyugdíjbiztosító (PV) - Munkavállalói befizetésekből finanszírozódik - Csak akkor igényelhető, ha munkaképtelenség vagy rokkantság következik be. Jogosultság előfeltétele az alábbiak megléte • Rokkantság (segédmunka szakképesítés nélkül) vagy • Munkaképtelenség (tanult, elsajátított szakmák esetén) …amennyiben a biztosított testi vagy szellemi állapotának következtében már nem képes, … legkevesebb mint a bérének felét megkeresni, … és • Biztosított hónapok mennyisége (legalább 60 biztosított hónap az utóbbi 120 naptári hónapon belül)

17 A PV általi finanszírozás
 Öregségi nyugdíj  Korengedményes nyugdíj hosszú biztosítotti időtartam esetén (magában foglalva a hosszabb ideje biztosított szabályozásokat)  Előre hozott öregségi nyugdíj (=előnyugdíjba lépés 62. életévtől, magas csökkentéssel)  nehéz munkát végzők nyugdíja  özvegyi nyugdíj  ápolási pénz  nyugdíj csökkent munkaképesség miatt  rehabilitáció intézkedései  egészségi előgondoskodás

18 Orvosi rehabilitáció • elhelyezés gyógyintézményben, amely túlnyomórészt rehabilitációra szolgál • testimplantátumok biztosítása, ortopéd segédeszközök és más gyógyászati segédeszközök biztosítása • orvosi segítség (ambuláns utógondozás) továbbá gyógyszerekkel és gyógyászati segédeszközökkel történő ellátás

19 A szakmai rehabilitáció fajtái
• tisztázási intézkedések a rehabilitációs terv felállításához • munkatréning a munkaerőpiaci terhelhetőség és stabilitás eléréséhez • üzemi betanítás és továbbképzés Üzemen belüli szakképzés (bérköltség hozzájárulás) • intézményes utánképzés és új szakmák tanulása speciális intézményekben

20 A szakmai rehabilitáció fajtái
• tanfolyamszerű szakképzés üzemekben és szakképzés nyilvános iskolákban, szakfőiskolákban, egyetemeken, stb. • önálló egzisztenciateremtéshez nyújtott kölcsön (pl. trafikkölcsön) • vakvezető kutya beszerzéséhez nyújtott kölcsön amennyiben a munkahely eléréséhez erre szükség van. • munkahelyi adaptációhoz nyújtott juttatás (WC- átépítés, rámpa beszerelés stb.) a fogyatékosságtól függő munkafelszerelések (pl. vak eszközök)

21 • Lakhely adaptációjához nyújtott kölcsönök
• Személygépjármű adaptációjához, beszerzéséhez nyújtott kölcsön • Kormányzási, vezetési alkalmasság megszerzéséhez és megbízható vezetési alkalmassághoz vezetési oktatóórákhoz hozzájárulás • szállítási költségek (taxi) átvállalása a lakóhely és a munkahely között

22 Egyéb teljesítések • Biztosítási védelem: minden rehabilitálandó személy a nyugdíjbiztosító (PVA) által a társadalombiztosításba be van jelentve. • Átmeneti segély: a szakmai rehabilitáció alatt a nyugdíjbiztosító (PVA) egy fiktív nyugdíj nagyságú pénzbeni juttatást nyújt. A szorult helyzetben lévő személyek részére további juttatások adhatók.

23 A Munkaügyi Központ (AMS)
• Az AMS tanácsadást nyújt állástalanoknak és állást keresőknek • továbbá „ .. olyan személyeknek, akik vagy a személyes magatartásuk vagy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoporthoz tartozásuk miatt az álláshelyhez jutásuk vagy megtartásuk különös nehézségekbe ütközik...“ . • Az AMS a fogyatékossági fogalmat a legszélesebb értelemben veszi (– legalábbis a munkaerőpiac tekintetében) • Az AMS nem illetékes a szociális és orvosi rehabilitációs intézkedésekért

24 A Munkaügyi Központ (AMS) teljesítése a szakmai rehabilitációban
 regionális mobilitáshoz segítség pl. bemutatkozáshoz, távolság legyőzéséhez, gyermekfelügyelethez nyújtott segítség  szakmai mobilitáshoz segítség Intézkedések a szakmai elő-, át-, szak-, továbbképzéshez, pl. kurzus díja, útiköltség, szállás, ellátás, vagy megélhetési költségek fedezése  juttatások a szakképzés, szakma elsajátítás költségeinek fedezéséhez  Munka- vagy szakmakipróbáláshoz nyújtott segítség  munkába helyezéshez segítség mint közvetítési támogatás  közhasznú vagy szociálökonómiai projektekben való részvétel támogatása  foglalkoztatásban álló munkatárs szakképzéséhez nyújtott támogatás (Az Európai Szociális Alap keretében)  vállalkozásalapításhoz nyújtott támogatás

25 A Szövetségi Szociális Hivatal (BASB)
A BASB alapja: Fogyatékosok alkalmazására vonatkozó tövény • Kvóta: minden munkaadó 25 munkavállalóként egy kedvezményezett fogyatékos alkalmazására kötelezett - Rehabilitációs hozzájárulás fogyatékos munkavállalóval be nem töltött helyenként és havonta jelenleg 200 € - A rehabilitációs hozzájárulás a rehabilitációs alapba (ATF) folyik és - A fogyatékkal élő emberek munkába helyezésére fordítják • továbbá integrációs segítség (bérköltségtámogatás) és más támogatási formák szabályozottan és a BASB támogatásával lehetségesek.

26 a Szövetségi Szociális Hivatal (BASB) által
Finanszírozás a Szövetségi Szociális Hivatal (BASB) által  munkaasszisztens (súlyosan fogyatékos emberek kiemelt tanácsadása és támogatása; 1999 óta törvényben rögzített)  Technikai jellegű munkasegítség;  Alkalmas szakképző helyek kialakítása  Bérköltség-hozzájárulás a kedvezményezett fogyatékos után  Betanítás, átképzés, uténképzés támogatása  Tanácsadás vállalatok és munkaadók részére  Pályaorientációs tanácsadás  Szociálökonómiai projektek és munkatréningek, foglalkoztatási projektek támogatása.

27 a Szövetségi Szociális Hivatal (BASB) által
Finanszírozás a Szövetségi Szociális Hivatal (BASB) által  Technikai munkasegítség támogatása (= technika munkavállalóknak)  Juttatások munka- és képzőhelyek létesítéséhez (= technika és átépítés munkaadóknak)  Juttatások bér- és képzési költségekhez  Integrációs segítség (munkahelyek létesítése)  bérsegítség (juttatás teljesítménycsökkenés esetén)  munkahelymegtartó támogatás (juttatás veszélyeztetettség esetén)  betanítás, átképzés, utánképzés költsége  Munkába állással és munkavégzéssel összefüggő költségek (mobilitás)  Gazdasági önállóság alapításához nyújtott segítségek

28 A szakmai rehabilitáció finanszírozásának bevezetése
• szakmai rehabilitáció igénylése, kérvényezése - Mindehová beadható (tb., betegbiztosító, munkaügy, szociális hivatal), - Kérvény benyújtása, jóváhagyása, elfogadása után - a mindenkor illetékes hivatalhoz, szervhez továbbításra kerül. • A szakmai rehabilitációval kapcsolatban két elv létezik:  Végesség: a segítséget a fogyatékosságot kiváltó októl függetlenül nyújtani kell és  Individualizálás, egyénivé tétel: egy lefokozott segítségnyújtást kínál: (rövid távú segítség, átmeneti, áthidaló segítség, átmeneti juttatás, munkahelyi adaptáció, szállítási szolgáltatás)

29 A szakmai rehabilitáció képzőszerve
• BBRZ Szakmai Képző és Rehabilitációs Központ  Wien, Linz, Kapfenbergund Klagenfurt  Keretmegállapodás szabályozza a BBRZ, a társadalombiztosítási szerv főszövetsége, ill. a Munkaügyi Központ között • Egyéni támogatás, kurzusok, képzések és továbbképzések nyilvános és magánoktatatási intézményekben • fogyatékos-szövetségek intézményeiben: vakok intézete, halláskárosultak és siketek iskolái, ..

30

31 Keretszerződés az AMS, TB-szervek főszövetsége és a BBRZ között
– szabályozza a BBRZ együttműködését a Munkaügyi Központtal (AMS), a TB-szervekkel a szakmai rehabilitáció intézkedéseinek részfinanszírozását, melynél érvényes, hogy  a balesetbiztosító a szakmai rehabilitáció mindig egyedül finanszírozza  a nyugdíjbiztosító a szakmai rehabilitációt többnyire a Munkaügyi Központtal közösen finanszírozza.

32 A támogató intézményekkel való együttműködés keretfeltételei
 Kontingens-megállapodások vannak a Munkaügyi Központ (AMS) tartományi kirendeltségeivel.  Ha a szakmai rehabilitáció intézkedései kerülnek kilátásba, annak mihamarabb meg kell kezdődnie  A rehabilitálandók a szakmai rehabilitáció intézkedései alatt társadalombiztosítottá válnak (balesetbizt., betegbizt., nyugdíjbizt.,)

33 A foglalkozási rehabilitáció finanszírozása a BBRZ példájával
Költségviselő Munk. Közp Nyugdíj- bizt. Ált. Balesetbizt. Szöv. Szociális Hiv. Tartományok Költség-átvállalás, ha… visszahelyezés a munkaerőpiacra, ha lehetséges a nyugdíj elkerülhető Munkahelyi baleset és fogl. betegség Munkahely-megtartás, ill. visszahelyezés szubszidiáris BBRZ-el keretmegállap. szerinti finansz. 27% részfinansz. a nyugdíjbizt.-val , ill. - 100% részfinanszírozás nélkül 73% 100%

34 A BBRZ célcsoportja Olyan egyének, akik:
• egészségügyi károsodásokkal vagy funkciózavarokkal küzdenek • pszichiátriai diagnózissal vagy pszichikai korlátokkal, ill. többszörös fogyatékossággal küzdenek Bizonyítás az alábbiakkal: • keresőképesség csökkenésének megállapítása (MdE) • szakorvosi vélemény • munkaorvosi tisztázás a BBRZ Ausztria keretében • orvosi gyógykezelés utáni zárójelentések

35 A BBRZ célcsoportja Előfeltételek: • lezárt iskolakötelezettség
• állandó lakhely • szenvedélybetegség és függőségi problémák nincsenek • iskolai vagy tanfolyami alkalmasság

36

37 a) Assessment / Foglalkozási diagnosztika
• Medicinális foglalkozásra vonatkozó diagnózis • Medicinális Konzultáció • Pszichikai és intellektuális teljesítménydiagnosztika • Szociális kompetenciák megítélése • Munkahelyi szimulációs rendszer ERGOS

38 b) Perspektíva felállítása / Rehab-tervezés
 Információk - Szakmaképekről, - Képzési lehetőségekről és - Munkaerőpiacról  A szakmai követelmények egyéni érdeklődéssel és potenciállal történő egyeztetése az egészségügyi korlátozottság figyelembe vételével  Eredmény: egy egyéni rehabilitációs terv , melynek alapja a) az egészségügyi korlátok b) egyéni ismeretek és képességek c) családi és anyagi problémák

39 C1) Rehab-tréning • DIBUR  tréning nem német anyanyelvűek számára
• IMBUS  tréning pszichiátriai diagnózisos résztvevők számára • Munkatréning  tréning alacsony szakképesítéssel rendelkezők számára

40 C2) Szakképesítések • A BBRZ-Rehab / Keleti Régió önállóan egy sor szakmai átképzést kínál jelenleg a rehab ügyfelek részére:  Szakképesítés –„it.competence_center“ informatikai kompetencia központ  Szakképesítés technikai –„te>>qual“  Szakképesítés – üzletkötői, kereskedelmi

41 Rehab-képzések a bécsi BBRZ-ben
Szakképesítés – „it.competence_center” Szakképzett munkaerő informatikai támogatásra 50 – 62 hét IT-technikus szakvizsgával 78 – 90 hét Specializáció IT-rendszertechnikus irány 26 hét Adatbázis kezelő/fejlesztő Webprogramozás Informatikus szakvizsgával Specializáció alkalmazásfejlesztés Mediatechnikus (médiadesign) szakvizsgával 62 – 74 hét

42 Rehab-képzések a bécsi BBRZ-ben
Szakképesítés – kereskedő, üzletkötő Szövegszerkesztés és irodai kommunikáció 36 hét Irodai kommunikáció és orvosi igazgatás (állami vizsgabizottság előtt) 42 hét Kereskedő/üzletkötő szakvizsgával 74 hét Könyvelő, tb-ügyintéző Könyvelő szakvizsgával (SAP-modullal) Egyéni kereskedő szakvizsgával SAP (könyvelő és tb-ügyintéző modullal) 4 hét

43 Rehab-képzések a bécsi BBRZ-ben
Szakképesítés – technikai „te>>qual” Épületgépészet – közös képviselet 38 – 50 hét Műszaki szakkereskedő (IKT, gépjármű, épületgépészet, klímatechnika, építőanyag, elektro/elektrotechnika) Műszaki szakképesítés szakvizsgával mechatronikus, elektrotechnikus, gépész 78 – 90 hét Specializáció automatizálástechnika 26 hét CAD-technikus, fa-, fém-, építő-, épületgépész, klíma, elektro 50 – 62 hét Műszaki rajzoló szakvizsgával Specializáció: műszaki konstruktőr

44 Köszönöm figyelmüket! Elérhetőség: Mag.a Alexandra Wunderl
Projekvezető - Nemzetközi Projektek BBRZ Österreich Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum A Wien, Simmeringer Hauptstr Telefon: /2835 Mobil: Fax: /2509


Letölteni ppt "Mag.a Alexandra Wunderl"

Hasonló előadás


Google Hirdetések