Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉS BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉS BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN"— Előadás másolata:

1 RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉS BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN
1. MEGYE - Z E M É L P N BORSOD Ú J A B O I C RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉS BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN OBmB 2007. június 08.

2 RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉS Borsod – Abaúj – Zemplén megyében
2. RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉS Borsod – Abaúj – Zemplén megyében ______________________________________________ Dr. Kökényesi Antal r. vezérőrnagy megyei főkapitány

3 RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉS Borsod – Abaúj – Zemplén megyében
3. RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉS Borsod – Abaúj – Zemplén megyében ______________________________________________ A Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság az elmúlt években fokozatosan alakította ki a napjainkra már stratégiai célokat meghatározó bűnmegelőzési tevékenységét. A folyamat egyik fontos része volt a minőségügyi elemek rendőrségi munkába történő beépítése. Több éves előkészítő munka után évben a főkapitányság vezetése elvégeztette a Rendőrségi Kiválósági Modell (RKM) elnevezésű minőségbizosítási felmérést. Ennek egyik fontos részeként került sor kérdőíves felmérésre a lakosság, és a rendőrséggel kapcsolatban álló intézmények körében. A Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság az elmúlt években fokozatosan alakította ki a napjainkra már stratégiai célokat meghatározó bűnmegelőzési tevékenységét. A folyamat egyik fontos része volt a minőségügyi elemek rendőrségi munkába történő beépítése. Több éves előkészítő munka után évben a főkapitányság vezetése elvégeztette a Rendőrségi Kiválósági Modell (RKM) elnevezésű minőségbizosítási felmérést. Ennek egyik fontos részeként került sor kérdőíves felmérésre a lakosság, és a rendőrséggel kapcsolatban álló intézmények körében.

4 A RENDŐRSÉGI KIVÁLÓSÁGI MODELL KERETÉBEN VÉGZETT
4. A RENDŐRSÉGI KIVÁLÓSÁGI MODELL KERETÉBEN VÉGZETT MEGELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉSEK ADATAI (2003.) A felmérés adatai azt mutatják, hogy a lakossági megelégedettség mutatója az elérhető 200 pontból csak 111-et ért el. A társadalmi hatás, ami az együttműködő szervek véleményét tükrözi, az elérhető 60 pontból csak 39-et ért el. Ezek alapján azt a következtetést szűrtük le, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete alacsonyabb a vártnál. Elérhető pontszámok Blokkok A megye évek óta alacsony bűnügyi fertőzöttsége, és az ehhez párosuló jó bűnügyi ismeretlen tetteses felderítési mutató jobb lakossági megelégedettséget feltételezne, mint ami a felmérés eredményéből következik. A feltett kérdésekre adott válaszok alapján megfogalmazódott egy markáns lakossági igény. A megye évek óta alacsony bűnügyi fertőzöttsége, és az ehhez párosuló jó bűnügyi ismeretlen tetteses felderítési mutató jobb lakossági megelégedettséget feltételezne, mint ami a felmérés eredményéből következik.

5 A RENDŐRSÉGI KIVÁLÓSÁGI MODELL KERETÉBEN
5. A RENDŐRSÉGI KIVÁLÓSÁGI MODELL KERETÉBEN BEÉRKEZETT ÁLLAMPOLGÁRI ÉS INTÉZMÉNYI VÉLEMÉNYEK: A Rendőrség adjon rendszeres tájékoztatást a kiemelt bűncselekményekről, a védekezés módjáról. Az állampolgárok több bűn- és baleset-megelőzési információ és módszer ismertetését igénylik. A rendőrök érdeklődjenek az állampolgárok problémái iránt, bánjanak velük előzékenyen, gyakoroljanak empátiát. Igény fogalmazódott meg a helyi közösségek mindennapi életébe történő aktívabb részvételre, a hatékonyabb kommunikációra. A főkapitányi kinevezésemet követően a kapitányságok éves szakmai beszámolójára a térség valamennyi polgármesterét meghívattam. A létrejött találkozókon lehetőség nyílt a közös feladatok egyeztetésére, az önkormányzatok igényeinek megfogalmazására. Az önkormányzati elvárások szinte azonosak a lakosságéval. Ezzel együtt felmértem azokat a területeket ahol – bár az eredmények jók és dicséretesek – szemléletváltásra van szükség. Ezzel meghirdettem a megújulás folyamatát, ami a hagyományos rendőri munka és a meglévő eredmények mellett az állampolgárokhoz közelebb álló rendőrség létrehozását jelentette. Reagálva az igényekre: 2004.évi kapitánysági szakmai beszámolókra a térség valamennyi polgármestere meghívásra került.

6 MEGÚJÍTÁS FOLYAMATA A KOMMUNIKÁCIÓBAN ÉS A TÁRSADALMI KAPCSOLATOKBAN
6. MEGÚJÍTÁS FOLYAMATA A KOMMUNIKÁCIÓBAN ÉS A TÁRSADALMI KAPCSOLATOKBAN Kiemelkedő feladatomnak tekintettem az állampolgárok által létrehozott civil szervezetekkel való szorosabb kapcsolattartást. A már meglévő együttműködési megállapodásokat felülvizsgáltattam és ahol kellett azokat új tartalommal töltöttük ki. A megállapodások kiterjednek : a megyei, a regionális és a helyi polgárőr szervezetekre, a nyugdíjasok, a mozgássérültek és egyéb okból veszélyeztetettek) egyesületeire (Pl.: Siketek és nagyothallók) , a kisebbségi roma szervezetekre. Ezzel egyidőben iroda szinten a sajtó és kommunikációs tevékenységet egy szervezetbe integráltuk, így a kommunikáció megújulásának szervezeti elemeit biztosítottuk. A lakossági megállapodásokhoz hasonlóan felülvizsgáltuk a társintézményekkel kötött szakmai együttműködéseket is. Ahol szükséges volt aktualizáltuk azokat, valamint tartalmilag a bűnmegelőzési feladatok beiktatásával azokat kiegészítettük. Jelenleg 131 szervezettel van együttműködési megállapodása a Megyei Rendőr-főkapitányságnak, ebből 65, kisebbségi szervezetekkel kötött megállapodás évig az együttműködési megállapodások száma 85 volt. 131 szervezettel együttműködés: Polgárőr szervezetek, nyugdíjasok, mozgássérültek szervezetei Kisebbségi szervezetek Intézményi emü.-k felülvizsgálata (Pl.: Határőrség, Posta, Vagyonőri Kamara) Belső kommunikáció javítására hírlevél kiadása

7 MEGÚJÍTÁS FOLYAMATA A BŰNMEGELŐZÉSBEN
7. MEGÚJÍTÁS FOLYAMATA A BŰNMEGELŐZÉSBEN A bűnmegelőzés a főkapitányságon korábban is jó színvonalú, stratégiai célokat is megfogalmazó tevékenységnek számított. Feladatként jelentkezett, hogy a bűn, és baleset-megelőzési tevékenység megyei és kapitánysági szinten épüljön be a napi munkavégzésbe. Ezen kívül a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájának elvárásai szerint a bűnmegelőzésben érintett intézményekkel, önkormányzatokkal közös szakmai tevékenységek végzése. A szervezetet képesnek tartottam a meglévő bűnmegelőzési programok megújítására és további, az elvárásoknak megfelelő, az állampolgárokat közvetlen érintő projektek kialakítására. Feladatként jelentkezett, hogy a stratégiai célokat is megfogalmazó főkapitánysági bűnmegelőzés munka mellett a tevékenység épüljön be kapitánysági szinten is a napi munkavégzésbe. A Modellprojekt ismertetése a későbbiekben történik.

8 MEGÚJÍTÁS FOLYAMATA A BALESET-MEGELŐZÉSBEN
8. MEGÚJÍTÁS FOLYAMATA A BALESET-MEGELŐZÉSBEN Ahogy megállapítható a bűnözés, és az ehhez párosuló bűnügyi és bűnmegelőzési tevékenység összhangja, úgy kellett ezt a feltételrendszert megteremteni a baleset - megelőzésben. A megye baleseti statisztikája, elsősorban a halásos kimenetelű eseteknél nagyon szomorú képet mutatott. Ennek megfelelően a szakterületen teljes körű megújulást vártam el, és új alapokra helyzettettem a baleset-megelőzési tevékenységet. Ennek részleteit a „Sokkoló” közlekedésbiztonsági programnál ismertetem. Részletesen a „Sokkoló” közlekedésbiztonsági programnál kerül ismertetésre.

9 „AZ ÉV KÖZÖSSÉGE” díj A szemléletváltás elősegítése a közösségeknél.
9. A szemléletváltás elősegítése a közösségeknél. Az „ÉV KÖZÖSSÉGE” díj kiírása évben Innovatív tevékenység elősegítése, helyi megvalósítású programok kialakítása és végzése. Felhívásra 12 jelentkezés érkezett. I.: Szerencsi RK – balesetmegelőzés. II. Encsi RK – bűnmegelőzés. A szemléletváltást nem csak a vezetők, hanem valamennyi dolgozó körében el kívántuk érni, ezért 2006-ra pályázatot írtam ki az „ÉV KÖZÖSSÉGE” címen. Ennek lényege, hogy megyénk bármely olyan rendőri mikroközössége, amely úgy érezte, hogy a tud azonosulni a minőségfejlesztési célkitűzésekkel, pályázhatott a díjra. A kiírás elérte célját, több bűn- és baleset-megelőzési projekt is indult a pályázaton.

10 10. A Megyei Bűnmegelőzési Modellprojekt célrendszere (A Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája alapján) A bűnmegelőzés intézményrendszerének erősítése, önkormányzati szerepvállalás fokozása. A magas bűnelkövetői kör utánpótlásának csökkentése, fiatalkori bűnelkövetővé válás elkerülésének segítése. A bűnmegelőzés kommunikációjának megújulása, közvetlen lakossági és intézményi tájékoztatás. A veszélyeztetett, önhibáján kívül magatehetetlen, kiszolgáltatott csoportok, korosztályok bűnözéstől való megvédése. A lakosság minden rétegét érintő bűnözési helyzetek felismertetése, áldozattá válás elkerülésének segítése. A társadalmasítás és a célok megvalósítása érdekében bűnmegelőzési oktatás megszervezése. A Megyei Rendőr-főkapitányságon áprilisában alakult meg az önálló bűnmegelőzési egység. Jelenleg osztályként működik a bűnügyi igazgatóság szervezetén belül. A szakmai prevenciós munkát 7 fő hivatásos és egy fő közalkalmazott látja el. A Bűnmegelőzési Osztály év között 17 bűnmegelőzési célzatú önálló kiadványt szerkesztett és jelentetett meg, valamint több szakmai programot indított el. Továbblépést jelentett a minőségbiztosítási elemek szakmai munkába történő beépítése. A 90’-ben megalakult bűnmegelőzési egység az elmúlt 15 évben 17 bűnmegelőzési célzatú önálló kiadványt szerkesztett és jelentetett meg, valamint több szakmai programot indított el. Tevékenységükbe ma már a minőségbiztosítási elemeket is beépítik.

11 SHIIBA FÉLE 7 LÉPÉS PDCA ciklus
11. 1. Téma-meghatározás 2. Adatgyűjtés 3. Adatelemzés 4. Ok-elemzés 5. Megoldás tervezése 6. Visszamérés 7. Szabványosítás Ennek folyamataként készítette el a Bűnmegelőzési Osztály - a főkapitányság minőségbiztosítási szakembereivel együttműködve - pályázati szakmai anyagát, a Megyei Bűnmegelőzési Modellprojektet, -„csoport” kategóriában a IIASA-Shiba Minőségbiztosítási Díjra. A benyújtott jelentkezéssel szembeni alapvető elvárás volt a tevékenység egész folyamatának bemutatása, a világhírű japán professzor által kidolgozott Shiba-féle 7 lépés alapján. A bűnmegelőzési célrendszer alapján a Megyei Bűnmegelőzési Modellprojekt kidolgozása minőségbiztosítási alapon történt meg, figyelembe véve a Shiba - féle 7 lépés folyamatát.

12 IIASA-SHIBA DÍJ ÁTVÉTELE 2006. november 6.
12. A bemutatkozó anyagot a Nemzeti Minőségfejlesztési Központ kijelölt munkatársai elemezték, majd helyszíni szemlén győződtek meg valódiságáról. Ezt követően került sor a bizottság előtti prezentációs előadás megtartására, és annak megvédésére. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya „kiemelkedő minőségfejlesztő munkájáért” IIASA-Shiba Díjban részesült. Az elismeréssel járó plakettet és oklevelet személyesen az alapító dr. Shoji Shiba professzortól, a Parlamentben, november 6.-án megtartott X. Nemzetközi Minőségbiztosítási Konferencián vehettem át.

13 Megyei Bűnmegelőzési Modellprojekt Koncepció kidolgozása
13. B-A-Z. Megyei Rendőr- főkapitányság Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata B-A-Z. Megyei Önkormányzat A koncepcióval szembeni kritérium a működőképesség és a biztos megvalósíthatóság: Nincsenek nagy létszámú bizottságok. Gyors eredmények elérése érdekében szakterületek kiválasztása. Kialakított együttműködések továbbfejlesztése. A Megyei Bűnmegelőzési Modellprojekt első lépéseként Miskolc Megyei Jogú Város és a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság, a Megyei Önkormányzat közreműködésével bűnmegelőzési koncepciót alkotott. A koncepció kialakításánál fontos kritérium volt, hogy működőképes, illetve megvalósítható legyen. Ennek megfelelően: Kiválasztásra kerültek azok a területeket, ahol gyors eredményt lehet elérni és a megvalósítás folyamata mozgatórúgója lesz további közös bűnmegelőzési jellegű összefogásnak. Nincs jelen a rendszerben nagy létszámú bizottság, ami tapasztalatok szerint működésben akadályozó tényező.

14 Helyzetelemzés - a megye földrajzi jellemzői
14. Helyzetelemzés - a megye földrajzi jellemzői B-A-Z megye az ország második legnagyobb területű és egyik legsűrűbben lakott megyéje. Terület: km2 Lélekszám: fő Népsűrűség: 101 fő / km2 A települések száma 357, a megyék közül itt a legtöbb. A települések 15 kistérségben helyezkednek el, 10 kapitányság felügyelete alatt. A városok száma jelenleg 24, a lakosság több mint fele városokban él. A települések 61%-a (218) fő alatti népességű, mindössze 15 község éri el a fős lélekszámot. Ez a városokkal együtt 38 település (10,6 %.) 136 községben a népesség száma nem éri el az 500 főt. A koncepció alapja a helyzetértékelés. A megyei rendőr-főkapitányság rendelkezik azokkal a modern bűnelemzési rendszerekkel, módszerekkel, melyek segítségével bűncselekményeknél az azonosságok, a fontosabb összefüggések gyorsan összesíthetők és kiértékelhetők. Települési bűnözési térképet és részletes elemzést készítettünk megyénk aktuális bűnügyi helyzetéről. Most csak a lényegesebb, a megyére különösen jellemző adatokat, megállapításokat ismertetem. A földrajzi adottságokról pár megállapítást a kivetítőn láthattak. A főkapitányság rendelkezik azokkal a modern bűnelemzési rendszerekkel, módszerekkel, melyek segítségével bűncselekményeknél az azonosságok, a fontosabb összefüggések gyorsan összesíthetők és kiértékelhetők. Települési bűnözési térképet és részletes elemzést készítettünk megyénk aktuális bűnügyi helyzetéről.

15 A megyei szociográfiai helyzete Többszörösen hátrányos helyzet
15. A megyei szociográfiai helyzete Többszörösen hátrányos helyzet A lakosság 7,4%-a nyilvántartott munkanélküli, a munkanélküliségi ráta 18,0% A fiatalkorúak száma kb , míg a gyermekkorúaké közel fő. Megyénkben a gyámhatóság évben közel veszélyeztetett kiskorút tartott nyilván és az érintett családok száma volt. A gyámhatóság 2100 kiskorú védelembevételét rendelte el. Ezek az adatok mutatják, hogy illetékességi területünkön a bűnözés, illetve a bűnözővé válás lehetősége nagy, az országos átlag felett van. A foglalkoztatottsági problémák halmozottan jelentkeznek, hiszen a munkanélküliek többségét több mint egy éve regisztrálták, jövedelempótló támogatásból, jóval a minimálbér alatti összegből élnek. A foglalkoztatottsági problémák halmozottan jelentkeznek, hiszen a munkanélküliek többségét több mint egy éve regisztrálták, jövedelempótló támogatásból, jóval a minimálbér alatti összegből élnek. Hazánkban 13 honosodott kisebbség él, közülük legnépesebb a roma népcsoport. Megyénkben jelenleg több mint fővel számolunk.

16 Megyénk bűnözési adatai
16. Megyénk bűnözési adatai Bűnügyi fertőzöttség A lakosra jutó bűncselekmények országos átlaga az elmúlt 5 évet vizsgálva volt. Területünkön ez a mutató mindössze volt és elmondható, hogy ebben az összehasonlításban az ország egyik legkevésbé fertőzött megyéje vagyunk. A lakosra jutó bűnelkövetők számának országos átlaga az elmúlt évet vizsgálva 1232 volt. Területünkön ez a mutató 1477 volt, ebben az összehasonlításban az ország második legfertőzöttebb megyéje vagyunk. Megyénk kriminalitását a 100 ezer lakosra jutó bűnelkövetői és bűncselekményi mutatók ellentétes tendenciája jellemzi. Amíg az elkövetői kör szempontjából országos összehasonlításában évek óta a fertőzött megyék közé tartozunk, addig a bűncselekményeknek a lakosság számához viszonyított aránya a legjobbak között szerepel. Ez a kettősség arra utal, hogy megyénkben nem az egy-egy elkövetőhöz társuló sorozat-bűncselekmények jellemzők, hanem az alulkvalifikált, hátrányos helyzetű réteg úgyszólván „tömeges”, főleg kis-kárértékű vagyon elleni deliktumai a meghatározók. Ez a kettősség arra utal, hogy megyénkben nem az egy-egy elkövetőhöz társuló sorozat-bűncselekmények jellemzők, hanem az alulkvalifikált, hátrányos helyzetű réteg úgyszólván „tömeges”, főleg kis-kárértékű vagyon elleni bűncselekményei a meghatározóak..

17 A rendőri munka eredményessége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
17. Komoly eredmény, hogy a megye ismeretlen tetteses felderítési mutatója évben 64,3 % volt, ami a növekvő bűncselekményszám ellenére 5,2 százalékponttal magasabb az előző évi értéknél. Az elmúlt 5 évet vizsgálva megállapítható, hogy az ITE mutató folyamatosan emelkedett. A felderítési és nyomozati eredményességi mutatók értékei, magas színvonalú egyenletes bűnügyi tevékenységet feltételeznek. Az előadásomban továbbiakban a bűnmegelőzési modellprojekt fontosabb elemeit ismertetem, valamint bemutatom a legjelentősebb koncepcionális baleset-megelőzési programot is. ITE eredményesség évben 64,3 %, első a megyék rangsorában

18 Megyei Bűnmegelőzési Modellprojekt bemutatásra kerülő részei
18. „Beccaria” iskolai nevelési-oktatási bűnmegelőzési program. „Együtt a bűnözés ellen” bűnmegelőzési szakemberképzési program. „Totál-kár” vagyon és áldozatvédelmi program. „ELBIR” Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer”. „Sokkoló” közlekedésbiztonsági program A Megyei Bűnmegelőzési Modellprojekt első lépéseként Miskolc Megyei Jogú Város és a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság, a Megyei Önkormányzat közreműködésével bűnmegelőzési koncepciót alkotott. A koncepció kialakításánál fontos kritérium volt, hogy működőképes, illetve megvalósítható legyen. Ennek megfelelően: Kiválasztásra kerültek azok a területeket, ahol gyors eredményt lehet elérni és a megvalósítás folyamata mozgatórúgója lesz további közös bűnmegelőzési jellegű összefogásnak. Nincs jelen a rendszerben nagy létszámú bizottság, ami tapasztalatok szerint működésben akadályozó tényező. A programok társadalmi összefogással valósulnak meg.

19 „BECCARIA” BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM
19. „BECCARIA” BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM Törvényi háttér: A Társadalmi Bűnmegelőzési Nemzeti Stratégia a 7.1. fejezetében foglalkozik a gyermek és fiatalkori bűnözés megelőzésére és csökkentésére vonatkozó ajánlásokkal. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya korábbi meglévő évfolyamig terjedő iskolai programjait pedagógiai szakértők bevonásával kiegészítette: „Bűn küszöbén” „Bűn hálójában” program a bűnelkövetővé válás elkerülésére az áldozattá válás elkerülésére iskolai nevelési program vonatkozó program Egyesítve: Az új komplex iskolai bűnmegelőzési nevelési program „Beccaria” néven. . Az iskolák pedagógiai programja tartalmazza a bűnmegelőzésre vonatkozó nevelési feladatokat. Az eddig is tudatosan kialakított bűnmegelőzési módszerek és a hozzájuk tartozó kiadványok egységes szerkezetű programba történő egyesítése a legszínvonalasabban a „BECCARIA” iskolai bűnmegelőzési oktatási programban testesül meg. A program kiemelten kezeli az 1-10 osztályos tanulók erkölcsi fejlődését, a pozitív irányú érték- és a normarendszer kialakítását, az írott és íratlan szabályok tiszteletben tartását. Előtérbe került az áldozatvédelem, a jogkövető életmód bemutatása, és a szenvedélybetegség-mentes életvitel kialakítása.

20 „Beccaria” bűnmegelőzési program
20. „Értéke, hogy ötvözi az élményszerű tapasztalatot, a tanulást az elemző értelmezéssel és az állásfoglalás kényszerével.” Dr. Gönczöl Katalin IM. Miniszteri Biztos (2006.) Célja, hogy a bűnmegelőzés gyakorlatát és a bűnmegelőzési ismeretek közvetítését bevigye az iskola falai közé és a gyermekek szocializációjának részévé tegye azt. A program a felnövekvő nemzedék egészséges, drogmentes, törvénytisztelő állampolgárrá való nevelését célozza meg. Önálló, más tantervcsaládhoz nem tartozó módszertani anyag, amely többek között tartalmazza a biztonság kérdéskörét, a helyes erkölcsi ítéletek kialakítását, a bűncselekmények egyes típusait, a szankció mértékét, a szenvedélybetegségek és a kábítószer-fogyasztás szervezetre gyakorolt hatásait. A program évi bevezetését hatalmas társadalmi és intézményi összefogás előzte meg. A konzorciumot a Megyei Rendőr-főkapitányság, a Megyei Önkormányzat, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint 10 megyei Közoktatási Ellátási Társulás (kistérségi pedagógiai intézet) hozta létre. A lebonyolítást és a szakmai felügyeletet a Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet végzi. Az induló anyagi háttér jelentős része (30 millió Ft) az Országos Bűnmegelőzési Bizottság makro pályázatából ered. A program bevezetését a megyei rendőr-főkapitányság kistérségenként évben megtartott „Szebb Jövőért” rendezvénysorozattal egészítette ki. Ennek anyagi hátterét szintén pályázati alapból az Országos Bűnmegelőzési Központ biztosította. Létrehozó: Miskolci, és megyei önkormányzat, MRFK, 10 Kistérségi Közoktatási Központ Megvalósítás évben az OBmB támogatásával (30 millió Ft) A lebonyolító: Megyei Pedagógiai Intézet

21 „BECCARIA” bűnmegelőzési iskolai nevelési – oktatási program
21. „BECCARIA” bűnmegelőzési iskolai nevelési – oktatási program Az oktatás és a pedagógusok felkészítése a bűnmegelőzési osztály által készített szakmai kiadványok segítségével történt. Ezek alkalmasak arra, hogy a rendészeti dolgozók, a pedagógusok és egyéb szakemberek mind egyéni-, mind pedig csoportos felkészítést nyújtsanak a diákok pozitív irányú attitűd változásához. A szakmai kiadványok 10 ezres nagyságrendben készültek, diák részesül az oktatásban a megyében. Az országban kb.: iskola alkalmazza. A szakmai kiadványok 10 ezres nagyságrendben kerültek ki az iskolákba, és ott ma is tartósan, könyvtárszinten megtalálhatóak. A pedagógiai intézet a szakmai anyagokat CD-n megjelentette és megküldte az ország valamennyi oktatási intézményének. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló kormányrendelet az iskolai pedagógiai programokba kötelező jelleggel rendeli belefoglalni a társadalmi bűnmegelőzéssel és áldozattá válással kapcsolatos feladatokat. Ennek következménye is, hogy a „BECCARIA” iskolai bűnmegelőzési programot ma, a gesztor pedagógiai Intézet adatai szerint kb iskola alkalmazza az országban.

22 „BECCARIA” bűnmegelőzési program Eredmények, távlati célok
22. A program vizsgálatát évben egy független vezetőképző és tanácsadó iroda végezte el. A feldolgozott kérdőívek alapján választ kaptunk arra, hogy a program milyen széles körben terjedt el a megyében, a résztvevő diákok és tanárok hogyan vélekednek a megvalósítás eredményességéről, hasznosságáról. A résztvevőknek a programmal való globális elégedettsége(1-5): Pedagógusok: 4,3 Diákok: 3,85 A programok eredményességét bizonyítja, hogy amíg az ismertté vált bűnelkövetők száma 2005-ben több mint 10 %-kal nőtt, addig a fiatalkorú elkövetők száma stagnált, a gyermekkorú elkövetők száma pedig 10,4 %-kal csökkent. A „Beccaria” programot bemutató CD-t az ország összes általános- és középiskolája megkapta. További feladatok: tankönyvvé-nyilvánítás, folytathatóság biztosítása, kiadványok korszerűsítése, A monitoring vizsgálatból és az intézményi véleményekből megállapítható és egyértelműen kimutatható az iskolák és a tanulók részéről is a pozitív irányú fogadtatás. A program pozitívumai a felmérés szerint: Fontos, új ismeretek átadása, megtanulása. Gazdag módszertani megvalósítás. Tanórai és tanórán kívüli programok széles választéka, magas színvonala. A programban lévő hasznos segédanyagok, kiadványok. Negatívumként a pedagógusok a viszonylag szűkös időkeretet határozták meg.

23 „Együtt a bűnözés ellen” program alapjai
23. Regionális Bűnmegelőzési Oktatási Központ (BMA-ÉRBOK) létrehozása Észak-Magyarország területén, a Miskolci Egyetem bázisán. Alapítók: Miskolci Egyetem, Rendőrtiszti Főiskola, Bűnmegelőzési Akadémia, B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság, B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés, és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata A képzések jelentős részét a felnőttoktatásról szóló év CI. tv., valamint az ehhez kapcsolódó rendeletek alapján a Felnőttképzési Akkreditációs Testülettel (FAT) akkreditálta. Jelenleg az országban bűnmegelőzés szakterületen nincs más akkreditáció. Az „Együtt a bűnözés ellen” program a bűnmegelőzési oktatási feladatokat fogja össze. A Miskolci Egyetem, a Megyei Rendőr-főkapitányság és a Bűnmegelőzési Akadémia szakmai alapjain május 27.-én jött létre az Egyetem Felnőttképzési Központjában az Észak-magyarországi Regionális Bűnmegelőzési Oktatási Központ. Az alapítók között voltak még a Rendőrtiszti Főiskola, BM Országos Bűnmegelőzési Központ, miskolci és a megyei önkormányzat. Az oktatás Miskolcon, Sárospatakon, Egerben és Salgótarjánban történik. A szervezést az Egyetem és a Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya közösen végzi. A képzés példaértékű, az Európai Unió „Kézikönyv az európai egyetemek élethosszig tartó tanulás gyakorlatához” című kiadványa évben Magyarországról ennek a képzésnek a leírását adta közre, mint a partneri együttműködésen alapuló társadalmi bűnmegelőzés „miskolci modelljét.”

24 „Együtt a bűnözés ellen” program képzései
24. A képzések típusai: Bűnmegelőzési referens képzés Bűnmegelőzési Szabadegyetem Kreditpontos egyetemi alapképzés „Aranyhíd” időskorúak képzése Szociális munkások képzése Fiatalkori drog-prevenciós kortársképzés Bűnmegelőzési alapismeretek gyermekotthoni nevelők, gyermekfelügyelők részére Fiatalkorú kortárssegítők drogprevenciós komplex képzése Drogprevenció alapvető kérdései – Gyermekotthonokban dolgozó szakemberek képzése BMA-ERBOK oktatási programban összesen 931 fő, a mentor és kortársképzésekben további 200 fő vett részt eredményesen. Az oktatási tevékenységeket 2 kritérium szerint szervezzük és végezzük: A tapasztalatok azt mutatják, ha a pedagógusok, az önkormányzatok és az intézményeik szakemberei olyan problémával állnak szemben, amelyhez megfelelő megoldási módszerrel nem rendelkeznek, akkor a hatékony intézkedés elmarad. Ennek megfelelően kell kezelni a felnőtt és felsőoktatási képzésen belül a bűnmegelőzés alapjainak és szakterületeinek oktatását. A bűnmegelőzési ismeretek átadása az érintett célcsoportoknak, korosztályoknak akkor válik hatékonnyá ha a tájékoztatás saját korosztályos társuk véleményeként jelenik meg. Ez a fajta mentor és kortársképzés egyaránt vonatkozik a kiskorúakra és az idősekre is.

25 Szakemberek képzése és felkészítése
„Együtt a bűnözés ellen” Szakemberek képzése és felkészítése 25. Az oktatási segédanyagokhoz szükséges ismeretanyag összeállítását a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztálya elvégezte. Elsőként módszertani útmutatót jelentettek meg „Bűnmegelőzési ismeretek” címmel. A közel 400 oldalas könyv témái között szerepel a bűnelkövetővé, szenvedélybeteggé és áldozattá válás elkerülésének viselkedésmintái, és a már bevált programok leírása. A „Bűnmegelőzési kódex” elnevezésű multimédiás CD az elmúlt évben került ki a szakmai műhelyből. Az anyagot biztosítottuk valamennyi megyei települési szakintézmény részére. Az oktatások hatékonyságának mérhető eredménye, hogy a képzésben résztvevő szakember saját szakterületére vonatkozóan záródolgozatot készít. Ennek keretében településének sajátosságai szerint bűnmegelőzési célzatú megoldási lehetőségeket, koncepciókat alakít ki, melyet visszatérve munkahelyére meg is valósíthat. Az oktatási segédanyagokhoz szükséges ismeretanyag összeállítását a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztálya elvégezte. Elsőként módszertani útmutatót jelentettek meg „Bűnmegelőzési ismeretek” címmel. A közel 400 oldalas könyv témái között szerepel a bűnelkövetővé, szenvedélybeteggé és áldozattá válás elkerülésének viselkedésmintái, és a már bevált programok leírása. A „Bűnmegelőzési kódex” elnevezésű multimédiás CD az elmúlt évben került ki a szakmai műhelyből. Az anyagot biztosítottuk valamennyi megyei települési szakintézmény részére. Az oktatások hatékonyságának mérhető eredménye, hogy a képzésben résztvevő szakember saját szakterületére vonatkozóan záródolgozatot készít. Ennek keretében településének sajátosságai szerint bűnmegelőzési célzatú megoldási lehetőségeket, koncepciókat alakít ki, melyet visszatérve munkahelyére meg is valósíthat.

26 „TOTÁL-KÁR” vagyonvédelmi, áldozatvédelmi program
26. A bűncselekmények közel 2/3 része vagyon ellen irányul. E bűncselekmény kategórián belül legjelentősebb a lopások aránya (kb. fele) és a betöréses lopásoké (kb. negyede). A bűncselekmények kb %-ánál kerül közvetlen kapcsolatba az elkövető a sértettel. Itt is elsősorban az anyagi haszonszerzés az elsődleges, de az erőszak érzékelhetően megjelenik (rablás, nyereségvágyból elkövetett emberölés). Az állampolgárok egy része speciálisan veszélyeztetettebb helyzetbe kerül (nők, idősek és gyermekek). Az esetek egy részénél a sértett viselkedése, szokásai, esetleg figyelmetlensége alapján nagyobb mértékben van kitéve az áldozattá válásnak. A „Totál-kár” elnevezésű program egységes rendszerbe foglalt, az áldozattá válás elkerülésére tett kísérlet. Az alkalmazható praktikák bemutatása elsősorban a bűnözés konkrétságától elvonatkoztatva a védekezési mechanizmusok kialakításával történnek meg. Alapja a felnőtt korosztály felkészítése, hogy a bűnözéssel együtt kell élnie, de az áldozattá válás lehetősége megfelelő magatartási formákkal jelentősen csökkenthető. A B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság önálló programja

27 „TOTÁL-KÁR”vagyonvédelmi, áldozatvédelmi program
27. „TOTÁL-KÁR”vagyonvédelmi, áldozatvédelmi program Betöréses lopás megelőzése Kis településeken Korszerű, de elérhető árú zárak, mechanikai védelmi eszközözök bemutatása. Eszközök helyi vásárlása. Vagyonvédelmi tanácsadás. A megye településeinek közel 2/3 –a 1000 fő alatti lakosú kistelepülés. Itt nincsenek olyan kiskereskedelmi egységek, amelyekben korszerű, de olcsó mechanikai eszközök megvásárolhatóak. A módszer lényege, hogy a városoktól távol elhelyezkedő kistelepüléseket keresik fel szakembereink, egy erre szakosodott vagyonvédelmi vállalkozással együttműködve. Egyszerűen felszerelhető, de modern mechanikai, és elektronikai biztonságtechnikai eszközöket szállítanak a helyszínre, melyek megvásárolhatóak. Városoktól távoli településeken infrastruktúra hiányában az állampolgároknak nincs lehetősége elérhető árú, de jó minőségű mechanikai védelmi eszközök beszerzésére (zárak, lakatok).

28 Vagyonvédelmi, áldozatvédelmi program
28. „TOTÁL-KÁR” Vagyonvédelmi, áldozatvédelmi program Idősek védelme Törekszünk arra, hogy az idős korosztály számára hiteles tájékoztatást adjunk az őket fenyegető veszélyhelyzetekről, illetve ezek elhárítási lehetőségekről, ezzel is javítva szubjektív biztonságérzetüket. Ennek érdekében rendszeresen részt veszünk a megyei és városi nyugdíjas szövetségek által szervezett értekezleteken, konferenciákon. A hatékonyabb együttműködés érdekében a tagszervezetek összejövetelein, igény szerint felvilágosító előadásokat, konzultációkat tartanak szakembereink a jellemzően időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzéséről. S.O.S. Szomszédhívó. Szomszédhoz telepített riasztó (csengő), az idős személynél lévő hívógombbal. Az elsősorban éjszakai erőszakos bűncselekmények megelőzésére való készülék elérhető áron. Trükkös lopások megelőzése készített tájékoztató füzet. Az időseket otthonukban kifosztó bűnelkövetők által alkalmazott bűnözési módszerek bemutatása, ismertetése.

29 Vagyonvédelmi, áldozatvédelmi program Alkalmi lopások megelőzése
29. „TOTÁL-KÁR” Vagyonvédelmi, áldozatvédelmi program Alkalmi lopások megelőzése Cirkáló csoport létrehozása a zseblopások ellen. Tömegközlekedési eszközökön matricák. Reklámfilm készítése és helyközi autóbuszokon vetítése. A zseblopások visszaszorítására „Cirkáló” néven a miskolci rendőrkapitányságon nyomozócsoportot hoztam létre. A csoport az elkövetési módszerek tanulmányozását, és az elkövetői kör feltérképezését követően alakította ki nyomozati módszereit. Az országban általában elért kb %-os ismeretlen tetteses felderítési eredményességet a csoport jelentősen felülmúlta, a bűncselekmények 50 %-ban az elkövetőt felderítik. A csoport működése mellett aktív kommunikációs tevékenységet is folytatunk, melyből a bűnmegelőzési osztály is kiveszi a részét. Például a távolsági autóbuszjáratokon LCD kijelzőn vetítik többek között a zseblopással kapcsolatos tájékoztató filmet. A miskolci pályaudvarra érve az állampolgár már hasznosítható információkkal rendelkezik. Megyénkben 30, az országban kb. 120 autóbusz van felszerelve jelenleg ilyen reklámcélú kijelzővel. A zseblopások felderítési mutatója megyénkben évben 19,4 %, 2006.évben 56,3 %!! volt. Országos átlag 9-11 %.

30 vagyonvédelmi, áldozatvédelmi program
„TOTÁL-KÁR” vagyonvédelmi, áldozatvédelmi program 30. Gépjárművek védelme Bűnözési térkép adatai alapján felmérésre került megyénk városainak veszélyeztetett parkolói, lakóövezetei, ahol leggyakoribbak a gépkocsi feltörések. Ide közterületi figyelemfelhívó táblákat helyeztetünk ki. A megyeszékhelyen és más nagyobb településeken üzemelő parkoló-automatákra öntapadós matricát kerültek kihelyezésre. Ezek szintén a gépjármű-tulajdonosokat figyelmeztetik, az autóban hagyott értéktárgyak eltulajdonításának veszélyeire. A korábban kísérleti jelleggel Miskolcon bevezetett módszer segítségével az alkalmazott területen kb. 30 %-kal csökkent a gépkocsi feltörések száma. Parkolókban bejáratnál tábla, automatáknál matrica elhelyezése. Miskolcon kísérletképpen bevezetve az adott parkolóban 30 %-kal csökkent a gépkocsi feltörések száma.

31 31. Minden, amit az Internet ELBIR… Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer Célcsoportok: lakosság , önkormányzatok oktatási, és szabadidős intézmények egészségügyi központok, takarékszövetkezetek Kommunikációs igény Beavatkozás Bevezetés Internetes visszacsatolás Hírlevelek A lakosság, az intézmények és az önkormányzatok felé reális tájékoztatást, felvilágosítást kell adni, felhasználva a meggyőzés eszközeit. Vezetői döntésem alapján a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon merőben újszerű és hatékonyabb bűnmegelőzési módszerek alkalmazására, elsősorban a lakosság felé történő közvetlenebb kommunikáció megvalósítására program került kidolgozásra. Az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszert („ELBIR”) júliusában indítottuk el. A rendszer felvázolt folyamatábrája a minőségbiztosításon nyugvó szakmai tevékenységet mutatja be. 2005. július 8-án a rendszer indítása. Az első gombnyomással 310 önkormányzathoz jutott el az információ. Célcsoportok Információ-áramlás Visszajelzés

32 Minden, amit az Internet ELBIR… A rendszer alapja
32. Az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer (ELBIR) lényege, hogy az Internet segítségével, elektronikus levelezéssel ( ) az adott önkormányzatok és szakintézményeik részére az információkat hírlevél formájában folyamatosan megküldjük. Az intézmények saját kommunikációs csatornáikon keresztül továbbítják a lakosság, valamint a társadalmi szervezetek, egyesületek felé a tájékoztató anyagot. Csatolva megküldjük azokat az aktuális ismereteket is, melyek a polgármesternek, a háziorvosnak, az ő szakmai segítőinek, vagy az iskola nevelőtestületének szakmai tevékenységéhez szükségesek. A program bevezetésének folyamata: 2004. év végén levélben megkerestem a megye valamennyi polgármesterét, felkértem őket az újonnan induló bűnmegelőzési programban történő részvételre. A pozitív visszajelzések, valamint a kapcsolattartásra alkalmas címek nagy része beérkezett a főkapitányságra. Mindezek után a rendőrkapitányságok pótlólagosan egyeztetést, pontosítást végeztek annak érdekében, hogy a megye valamennyi települése a rendszerbe bekerüljön. Ahol nem volt Internet-hozzáférés ott kerestünk magánszemélyt, falusi turizmusra szakosodott vállalkozót. Ahol ilyen lehetőség sem volt (kb. 30 település) ott a körjegyzőségek központja papír alapon továbbítja a hírleveleket. 2004. év végén személyes hangvételű levélben megkeresve a megye valamennyi polgármestere, felkérve őket az újonnan induló bűnmegelőzési programban történő részvételre.

33 Minden, amit az Internet ELBIR…
33. LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL OKTATÁSI HÍRLEVÉL EGÉSZSÉGÜGYI HÍRLEVÉL TAKARÉKSZÖVETKEZETI HÍRLEVÉL A tájékoztatás alapját adó Bűnmegelőzési Hírlevelek kiadásával célunk, hogy a partnerségi együttműködésre hivatott állami, önkormányzati és civil szféra részére gyűjteményesen elérhetővé tegyük a témához tartozó legújabb információkat. A rendőrség elemzi a bűncselekmények elkövetési módszereit. Amennyiben olyan adat merül fel, amely az egyes bűncselekményfajták elszaporodását mutatja, vagy speciális elkövetési mód jelenik meg, akkor az erről való tájékoztatást és figyelemfelhívást a rendszeren keresztül megküldjük. Természetesen a legfontosabb az, hogy az aktuális helyzetről, védekezési mechanizmusokról a lakosság tájékoztatást kapjon. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer

34 „ELBIR” FEJLESZTÉSI CÉLOK (Elektronikus kommunikáció)
34. „ELBIR” FEJLESZTÉSI CÉLOK (Elektronikus kommunikáció) Új intézmények bekapcsolása a rendszerbe (takarékszövetkezetek, ANTSZ, szociális intézmények, postahivatalok) Új internetes WEB-lap kialakítása (www.bunmegelozes.eu,) Elektronikus kapcsolat biztosítása (azonnalos tájékoztatás, bűnmegelőzési tanácsadás) Ma a rendszerben jelen van 330 önkormányzat, 500 közoktatási intézmény, 100 szakmai szervezet és 13 takarékszövetkezet 150 fiókkal, valamint a helyi média. Összesen: 450 végpont, kb intézmény 2005. július 8.-án a rendszer 310 közvetlen eléréssel rendelkező önkormányzat felé indult el. Ma a rendszerben jelen van: 330 önkormányzat (Mind a 357 képviseletében) 12 Kistérségi Közoktatási Társulás ( Ezen keresztül a megyében 500 általános és középiskola) 100 szakmai intézmény, valamint a megyében található írott és elektronikus média. 13 takarékszövetkezet 150 fiókkal. Összesen 450 végpont, kb intézmény A közigazgatási eljárási törvényben előírt elektronikus ügyintézés települési kiépülésével együtt képessé válunk a lakosság közvetlen elérésére.

35 „Sokkoló” közlekedésbiztonsági program
35. „Sokkoló” közlekedésbiztonsági program 2001-től folyamatos balesetszám növekedés volt tapasztalható összességében 24 % . Halálos kimenetelű balesetek száma az időszak végére 74 %-kal növekedett években drasztikusan 57 – ről 80 – ra emelkedett. A súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek alakulásában is negatív tendenciák jelentkeztek, a könnyű sérüléses balesetek a vizsgált időszakban folyamatos emelkedést mutatnak. A látható baleseti helyzetre történő rendőri intézkedéseként vezettetem be a „Sokkoló” közlekedésbiztonsági programot. A folyamatosan romló közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében év elején Főkapitányi Intézkedést készítettem meghatározva azokat a feladatokat, melyek segítségével a kialakult kedvezőtlen helyzet kezelhető és a tendenciák megfordíthatóak.

36 „Sokkoló” közlekedésbiztonsági program
36. „Sokkoló” közlekedésbiztonsági program A kampány első szakaszában január hónapban Miskolc belterületén három, közlekedési balesetben megsérült autó került kihelyezésre. A második szakaszban február és március hónapban ezeket a látványelemeket a megye többi rendőrkapitányságának illetékességi területén állítottuk ki. A sérült autók mellett egy jelképes fejfán a évben közútjainkon életüket vesztett személyek számát jól láthatóan, figyelemfelhívó módon tüntettük fel. A visszajelzések alapján a közlekedők többségéből érzelmi reakciót váltottak ki a kihelyezett látványelemek. Sokkoló látványelemek kihelyezése forgalmasabb helyekre.

37 „Sokkoló” közlekedésbiztonsági program
37. „Sokkoló” közlekedésbiztonsági program Az elmúlt években a baleset-megelőzési tömegkommunikációt is megújítottuk. Az írott és elektronikus sajtó intenzívebben bekapcsolódott tevékenységünkbe, rendezvényeinkről, programjainkról, az aktuális baleseti helyzetről folyamatos tájékoztatást adott a lakosság részére. A helyi tv-csatornák, kábeltévék megyeszerte rendszeresen jelentkeztek balesetmegelőzési híradásokkal és kisfilmekkel, melyek elkészítéséhez nagyban hozzájárult a közlekedésrendészeti állomány. A megye városainak internetes portáljait egyre több rendőrkapitányságunk látja el rendszeres közlekedési információkkal, ezzel elősegítve az on-line tájékozódást. Sokkoló látványelemek mellett passzív biztonsági elemek használatára történő felhívás.

38 „Sokkoló” közlekedésbiztonsági program eredményei
38. „Sokkoló” közlekedésbiztonsági program eredményei Megyénk kedvezőtlen közlekedésbiztonsági helyzetét a 2005-ben bevezetett radikális intézkedések és intenzívebb baleset-megelőzési propaganda tevékenység hatására sikerült megállítani. Az országos baleseti adatok ismeretében még sikeresebbnek mondható a program, hiszen míg országosan 0,7 %-os a csökkenés, addig megyénkben 7 %-os mérséklődés mutatható ki. Ezt az eredményt annak ellenére tudtuk elérni, hogy megyénkben is évről évre nő a gépjárműpark és a vezetői engedéllyel rendelkezők száma. Célunk az elért javuló közlekedésbiztonsági helyzet megtartása, a közlekedési morál további javítása, a kiemelt szabálysértések elkövetőinek fokozott kiszűrése. A évi eredmények a „Sokkoló” közlekedésbiztonsági program bevezetésének helyességét, és a folyamat fenntartásának szükségességét támasztják alá. Közútjainkon évben személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, mely 14,5 %-kal kevesebb évhez képest. A balesetek súlyossági foka is kedvezően alakult, hiszen a évben 68 halálos kimenetelű közlekedési baleset következett be.

39 RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉS Borsod – Abaúj – Zemplén megyében
39. RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉS Borsod – Abaúj – Zemplén megyében További feladatunk a megyében a bűnmegelőzésben érintett intézmények, szervezetek teljeskörű bevonásával az aktuális bűnügyi helyzetnek megfelelően programok kialakítása: HEFOP pályázat segítségével a veszélyeztetett hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szociális munkások bűnmegelőzési képzése (20 millió Ft-elbírálva). OBmB makro pályázat segítségével „Peremen billegő fiatalok” címmel fiatalok beilleszkedésének elősegítése (12 millió Ft-pályáztatás alatt). IRM pályázat alapján az állampolgárokat legjobban veszélyeztető vagyon elleni, valamint közterületen elkövetett bűncselekmények visszaszorítása, megelőzése (10 +1,3 millió Ft-elbírálva). Norvég Alap pályázati lehetőség kihasználásával Miskolc és körzetében a rendőri tevékenység megerősítése, hatékonyságának növelése (540 millió Ft-elbírálás alatt). Az előadásban bemutatott tevékenységeket ma már az érintett szervezetek, intézmények teljes együttműködésben valósítják meg. Alkalmazkodunk az aktuális bűnügyi helyzethez, a pályázati lehetőségekhez.

40 RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉS Borsod – Abaúj – Zemplén megyében
40. RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉS Borsod – Abaúj – Zemplén megyében ______________________________________________ Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉS BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések