Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MEGYE - Z E M É L P N BORSOD Ú J - A B A O P I C L E 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MEGYE - Z E M É L P N BORSOD Ú J - A B A O P I C L E 1."— Előadás másolata:

1 MEGYE - Z E M É L P N BORSOD Ú J - A B A O P I C L E 1.

2 RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉS Borsod – Abaúj – Zemplén megyében ______________________________________________ Dr. Kökényesi Antal r. vezérőrnagy megyei főkapitány 2.

3 RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉS Borsod – Abaúj – Zemplén megyében ______________________________________________ A Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság az elmúlt években fokozatosan alakította ki a napjainkra már stratégiai célokat meghatározó bűnmegelőzési tevékenységét. A folyamat egyik fontos része volt a minőségügyi elemek rendőrségi munkába történő beépítése. Több éves előkészítő munka után 2003. évben a főkapitányság vezetése elvégeztette a Rendőrségi Kiválósági Modell (RKM) elnevezésű minőségbizosítási felmérést. Ennek egyik fontos részeként került sor kérdőíves felmérésre a lakosság, és a rendőrséggel kapcsolatban álló intézmények körében. 3.

4 A felmérés adatai azt mutatják, hogy a lakossági megelégedettség mutatója az elérhető 200 pontból csak 111- et ért el. A társadalmi hatás, ami az együttműködő szervek véleményét tükrözi, az elérhető 60 pontból csak 39-et ért el. Ezek alapján azt a következtetést szűrtük le, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete alacsonyabb a vártnál. A RENDŐRSÉGI KIVÁLÓSÁGI MODELL KERETÉBEN VÉGZETT MEGELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉSEK ADATAI (2003.) Elérhető pontszámok Blokkok A megye évek óta alacsony bűnügyi fertőzöttsége, és az ehhez párosuló jó bűnügyi ismeretlen tetteses felderítési mutató jobb lakossági megelégedettséget feltételezne, mint ami a felmérés eredményéből következik. 4.

5 A RENDŐRSÉGI KIVÁLÓSÁGI MODELL KERETÉBEN BEÉRKEZETT ÁLLAMPOLGÁRI ÉS INTÉZMÉNYI VÉLEMÉNYEK: A Rendőrség adjon rendszeres tájékoztatást a kiemelt bűncselekményekről, a védekezés módjáról. Az állampolgárok több bűn- és baleset-megelőzési információ és módszer ismertetését igénylik. A rendőrök érdeklődjenek az állampolgárok problémái iránt, bánjanak velük előzékenyen, gyakoroljanak empátiát. Igény fogalmazódott meg a helyi közösségek mindennapi életébe történő aktívabb részvételre, a hatékonyabb kommunikációra. 5. Reagálva az igényekre: 2004.évi kapitánysági szakmai beszámolókra a térség valamennyi polgármestere meghívásra került.

6 MEGÚJÍTÁS FOLYAMATA A KOMMUNIKÁCIÓBAN ÉS A TÁRSADALMI KAPCSOLATOKBAN 131 szervezettel együttműködés: Polgárőr szervezetek, nyugdíjasok, mozgássérültek szervezetei Kisebbségi szervezetek Intézményi emü.-k felülvizsgálata (Pl.: Határőrség, Posta, Vagyonőri Kamara) Belső kommunikáció javítására hírlevél kiadása 6.

7 MEGÚJÍTÁS FOLYAMATA A BŰNMEGELŐZÉSBEN Feladatként jelentkezett, hogy a stratégiai célokat is megfogalmazó főkapitánysági bűnmegelőzés munka mellett a tevékenység épüljön be kapitánysági szinten is a napi munkavégzésbe. A Modellprojekt ismertetése a későbbiekben történik. 7.

8 MEGÚJÍTÁS FOLYAMATA A BALESET-MEGELŐZÉSBEN Részletesen a „Sokkoló” közlekedésbiztonsági programnál kerül ismertetésre. 8.

9 „AZ ÉV KÖZÖSSÉGE” díj A szemléletváltás elősegítése a közösségeknél. A szemléletváltás elősegítése a közösségeknél. Az „ÉV KÖZÖSSÉGE” díj kiírása 2006. évben Az „ÉV KÖZÖSSÉGE” díj kiírása 2006. évben Innovatív tevékenység elősegítése, helyi megvalósítású programok kialakítása és végzése. Felhívásra 12 jelentkezés érkezett. Felhívásra 12 jelentkezés érkezett. I.: Szerencsi RK – balesetmegelőzés. II. Encsi RK – bűnmegelőzés. 9.

10 A Megyei Bűnmegelőzési Modellprojekt célrendszere (A Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája alapján) A bűnmegelőzés intézményrendszerének erősítése, önkormányzati szerepvállalás fokozása. A magas bűnelkövetői kör utánpótlásának csökkentése, fiatalkori bűnelkövetővé válás elkerülésének segítése. A bűnmegelőzés kommunikációjának megújulása, közvetlen lakossági és intézményi tájékoztatás. A veszélyeztetett, önhibáján kívül magatehetetlen, kiszolgáltatott csoportok, korosztályok bűnözéstől való megvédése. A lakosság minden rétegét érintő bűnözési helyzetek felismertetése, áldozattá válás elkerülésének segítése. A társadalmasítás és a célok megvalósítása érdekében bűnmegelőzési oktatás megszervezése. 10. A 90’-ben megalakult bűnmegelőzési egység az elmúlt 15 évben 17 bűnmegelőzési célzatú önálló kiadványt szerkesztett és jelentetett meg, valamint több szakmai programot indított el. Tevékenységükbe ma már a minőségbiztosítási elemeket is beépítik.

11 SHIIBA FÉLE 7 LÉPÉS PDCA ciklus 1. Téma-meghatározás 2. Adatgyűjtés 3. Adatelemzés 4. Ok-elemzés 5. Megoldás tervezése 6. Visszamérés 7. Szabványosítás A bűnmegelőzési célrendszer alapján a Megyei Bűnmegelőzési Modellprojekt kidolgozása minőségbiztosítási alapon történt meg, figyelembe véve a Shiba - féle 7 lépés folyamatát. 11.

12 IIASA-SHIBA DÍJ ÁTVÉTELE 2006. november 6. 12.

13 Megyei Bűnmegelőzési Modellprojekt Koncepció kidolgozása B-A-Z. Megyei Rendőr- B-A-Z. Megyei Rendőr- főkapitányság főkapitányság Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzata B-A-Z. Megyei ÖnkormányzatB-A-Z. Megyei Önkormányzat A koncepcióval szembeni kritérium a működőképesség és a biztos megvalósíthatóság: Nincsenek nagy létszámú bizottságok. Gyors eredmények elérése érdekében szakterületek kiválasztása. Kialakított együttműködések továbbfejlesztése. 13.

14 B-A-Z megye az ország második legnagyobb területű és egyik legsűrűbben lakott megyéje. Terület: 7.247 km 2 Lélekszám:732.000 fő Népsűrűség:101 fő / km 2 A települések száma 357, a megyék közül itt a legtöbb. A települések 15 kistérségben helyezkednek el, 10 kapitányság felügyelete alatt. A városok száma jelenleg 24, a lakosság több mint fele városokban él. A települések 61%-a (218) 1.000 fő alatti népességű, mindössze 15 község éri el a 3.000 fős lélekszámot. Ez a városokkal együtt 38 település (10,6 %.) 136 községben a népesség száma nem éri el az 500 főt. Helyzetelemzés - a megye földrajzi jellemzői 14. A főkapitányság rendelkezik azokkal a modern bűnelemzési rendszerekkel, módszerekkel, melyek segítségével bűncselekményeknél az azonosságok, a fontosabb összefüggések gyorsan összesíthetők és kiértékelhetők. Települési bűnözési térképet és részletes elemzést készítettünk megyénk aktuális bűnügyi helyzetéről.

15 Többszörösen hátrányos helyzet A lakosság 7,4%-a nyilvántartott munkanélküli, a munkanélküliségi ráta 18,0% A fiatalkorúak száma kb. 41.000, míg a gyermekkorúaké közel 172.000 fő. Megyénkben a gyámhatóság 2006. évben közel 25.000 veszélyeztetett kiskorút tartott nyilván és az érintett családok száma 11.000 volt. A gyámhatóság 2100 kiskorú védelembevételét rendelte el. Ezek az adatok mutatják, hogy illetékességi területünkön a bűnözés, illetve a bűnözővé válás lehetősége nagy, az országos átlag felett van. A foglalkoztatottsági problémák halmozottan jelentkeznek, hiszen a munkanélküliek többségét több mint egy éve regisztrálták, jövedelempótló támogatásból, jóval a minimálbér alatti összegből élnek. A megyei szociográfiai helyzete 15.

16 Bűnügyi fertőzöttség A 100.000 lakosra jutó bűncselekmények országos átlaga az elmúlt 5 évet vizsgálva 4.179 volt. Területünkön ez a mutató mindössze 3.638 volt és elmondható, hogy ebben az összehasonlításban az ország egyik legkevésbé fertőzött megyéje vagyunk. Megyénk bűnözési adatai A 100.000 lakosra jutó bűnelkövetők számának országos átlaga az elmúlt évet vizsgálva 1232 volt. Területünkön ez a mutató 1477 volt, ebben az összehasonlításban az ország második legfertőzöttebb megyéje vagyunk. 16. Ez a kettősség arra utal, hogy megyénkben nem az egy-egy elkövetőhöz társuló sorozat- bűncselekmények jellemzők, hanem az alulkvalifikált, hátrányos helyzetű réteg úgyszólván „tömeges”, főleg kis-kárértékű vagyon elleni bűncselekményei a meghatározóak..

17 A rendőri munka eredményessége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ITE eredményesség 2006. évben 64,3 %, első a megyék rangsorában 17.

18 Megyei Bűnmegelőzési Modellprojekt bemutatásra kerülő részei „ Beccaria” iskolai nevelési-oktatási bűnmegelőzési program. „Együtt a bűnözés ellen” bűnmegelőzési szakemberképzési program. „Totál-kár” vagyon és áldozatvédelmi program. „ELBIR” Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer”. „Sokkoló” közlekedésbiztonsági program 18. A programok társadalmi összefogással valósulnak meg.

19 „BECCARIA” BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM Törvényi háttér: A Társadalmi Bűnmegelőzési Nemzeti Stratégia a 7.1. fejezetében foglalkozik a gyermek és fiatalkori bűnözés megelőzésére és csökkentésére vonatkozó ajánlásokkal. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya korábbi meglévő 1-10. évfolyamig terjedő iskolai programjait pedagógiai szakértők bevonásával kiegészítette: „Bűn küszöbén” „Bűn hálójában” program a bűnelkövetővé válás elkerülésére az áldozattá válás elkerülésére iskolai nevelési program vonatkozó program Egyesítve: Az új komplex iskolai bűnmegelőzési nevelési program „Beccaria” néven.. Az iskolák pedagógiai programja tartalmazza a bűnmegelőzésre vonatkozó nevelési feladatokat. 19.

20 „Beccaria” bűnmegelőzési program „Értéke, hogy ötvözi az élményszerű tapasztalatot, a tanulást az elemző értelmezéssel és az állásfoglalás kényszerével.” Dr. Gönczöl Katalin IM. Miniszteri Biztos (2006.) Célja, hogy a bűnmegelőzés gyakorlatát és a bűnmegelőzési ismeretek közvetítését bevigye az iskola falai közé és a gyermekek szocializációjának részévé tegye azt. A program a felnövekvő nemzedék egészséges, drogmentes, törvénytisztelő állampolgárrá való nevelését célozza meg. Önálló, más tantervcsaládhoz nem tartozó módszertani anyag, amely többek között tartalmazza a biztonság kérdéskörét, a helyes erkölcsi ítéletek kialakítását, a bűncselekmények egyes típusait, a szankció mértékét, a szenvedélybetegségek és a kábítószer- fogyasztás szervezetre gyakorolt hatásait. Létrehozó: Miskolci, és megyei önkormányzat, MRFK, 10 Kistérségi Közoktatási Központ 20. Megvalósítás 2005. évben az OBmB támogatásával (30 millió Ft) A lebonyolító: Megyei Pedagógiai Intézet

21 „BECCARIA” bűnmegelőzési iskolai nevelési – oktatási program Az oktatás és a pedagógusok felkészítése a bűnmegelőzési osztály által készített szakmai kiadványok segítségével történt. Ezek alkalmasak arra, hogy a rendészeti dolgozók, a pedagógusok és egyéb szakemberek mind egyéni-, mind pedig csoportos felkészítést nyújtsanak a diákok pozitív irányú attitűd változásához. A szakmai kiadványok 10 ezres nagyságrendben készültek, 130.000 diák részesül az oktatásban a megyében. Az országban kb.: 3.000 iskola alkalmazza. 21.

22 „BECCARIA” bűnmegelőzési program Eredmények, távlati célok A program vizsgálatát 2005. évben egy független vezetőképző és tanácsadó iroda végezte el. A feldolgozott kérdőívek alapján választ kaptunk arra, hogy a program milyen széles körben terjedt el a megyében, a résztvevő diákok és tanárok hogyan vélekednek a megvalósítás eredményességéről, hasznosságáról. A résztvevőknek a programmal való globális elégedettsége(1-5): Pedagógusok: 4,3 Diákok: 3,85 A programok eredményességét bizonyítja, hogy amíg az ismertté vált bűnelkövetők száma 2005-ben több mint 10 %-kal nőtt, addig a fiatalkorú elkövetők száma stagnált, a gyermekkorú elkövetők száma pedig 10,4 %-kal csökkent. A „Beccaria” programot bemutató CD-t az ország összes általános- és középiskolája megkapta. További feladatok: - tankönyvvé-nyilvánítás, - folytathatóság biztosítása, - kiadványok korszerűsítése, 22.

23 „Együtt a bűnözés ellen” program alapjai  Regionális Bűnmegelőzési Oktatási Központ (BMA-ÉRBOK) létrehozása Észak-Magyarország területén, a Miskolci Egyetem bázisán.  Alapítók: Miskolci Egyetem, Rendőrtiszti Főiskola, Bűnmegelőzési Akadémia, B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság, B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés, és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság, B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés, és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  A képzések jelentős részét a felnőttoktatásról szóló 2001. év CI. tv., valamint az ehhez kapcsolódó rendeletek alapján a Felnőttképzési Akkreditációs Testülettel (FAT) akkreditálta. Jelenleg az országban bűnmegelőzés szakterületen nincs más akkreditáció. 23.

24 „Együtt a bűnözés ellen” program képzései A képzések típusai:  Bűnmegelőzési referens képzés  Bűnmegelőzési Szabadegyetem  Kreditpontos egyetemi alapképzés  „Aranyhíd” időskorúak képzése  Szociális munkások képzése  Fiatalkori drog-prevenciós kortársképzés  Bűnmegelőzési alapismeretek gyermekotthoni nevelők, gyermekfelügyelők részére  Fiatalkorú kortárssegítők drogprevenciós komplex képzése  Drogprevenció alapvető kérdései – Gyermekotthonokban dolgozó szakemberek képzése BMA-ERBOK oktatási programban összesen 931 fő, a mentor és kortársképzésekben további 200 fő vett részt eredményesen. 24.

25 Az oktatási segédanyagokhoz szükséges ismeretanyag összeállítását a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztálya elvégezte. Elsőként módszertani útmutatót jelentettek meg „Bűnmegelőzési ismeretek” címmel. A közel 400 oldalas könyv témái között szerepel a bűnelkövetővé, szenvedélybeteggé és áldozattá válás elkerülésének viselkedésmintái, és a már bevált programok leírása. A „Bűnmegelőzési kódex” elnevezésű multimédiás CD az elmúlt évben került ki a szakmai műhelyből. Az anyagot biztosítottuk valamennyi megyei települési szakintézmény részére. Az oktatások hatékonyságának mérhető eredménye, hogy a képzésben résztvevő szakember saját szakterületére vonatkozóan záródolgozatot készít. Ennek keretében településének sajátosságai szerint bűnmegelőzési célzatú megoldási lehetőségeket, koncepciókat alakít ki, melyet visszatérve munkahelyére meg is valósíthat. „ Együtt a bűnözés ellen” Szakemberek képzése és felkészítése 25.

26 „TOTÁL-KÁR” vagyonvédelmi, áldozatvédelmi program A bűncselekmények közel 2/3 része vagyon ellen irányul. E bűncselekmény kategórián belül legjelentősebb a lopások aránya (kb. fele) és a betöréses lopásoké (kb. negyede). A bűncselekmények kb. 20-25 %-ánál kerül közvetlen kapcsolatba az elkövető a sértettel. Itt is elsősorban az anyagi haszonszerzés az elsődleges, de az erőszak érzékelhetően megjelenik (rablás, nyereségvágyból elkövetett emberölés). Az állampolgárok egy része speciálisan veszélyeztetettebb helyzetbe kerül (nők, idősek és gyermekek). Az esetek egy részénél a sértett viselkedése, szokásai, esetleg figyelmetlensége alapján nagyobb mértékben van kitéve az áldozattá válásnak. A B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság önálló programja 26.

27 „TOTÁL-KÁR”vagyonvédelmi, áldozatvédelmi program Betöréses lopás megelőzése Kis településeken Korszerű, de elérhető árú zárak, mechanikai védelmi eszközözök bemutatása. Eszközök helyi vásárlása. Vagyonvédelmi tanácsadás. 27. Városoktól távoli településeken infrastruktúra hiányában az állampolgároknak nincs lehetősége elérhető árú, de jó minőségű mechanikai védelmi eszközök beszerzésére (zárak, lakatok).

28 „TOTÁL-KÁR” Vagyonvédelmi, áldozatvédelmi program Idősek védelme Trükkös lopások megelőzése készített tájékoztató füzet. Az időseket otthonukban kifosztó bűnelkövetők által alkalmazott bűnözési módszerek bemutatása, ismertetése. S.O.S. Szomszédhívó. Szomszédhoz telepített riasztó (csengő), az idős személynél lévő hívógombbal. Az elsősorban éjszakai erőszakos bűncselekmények megelőzésére való készülék elérhető áron. 28.

29 „TOTÁL-KÁR” Vagyonvédelmi, áldozatvédelmi program Alkalmi lopások megelőzése Cirkáló csoport létrehozása a zseblopások ellen. Tömegközlekedési eszközökön matricák. Reklámfilm készítése és helyközi autóbuszokon vetítése. A zseblopások felderítési mutatója megyénkben 2005. évben 19,4 %, 2006.évben 56,3 %!! volt. Országos átlag 9-11 %. 29.

30 „TOTÁL-KÁR” vagyonvédelmi, áldozatvédelmi program Gépjárművek védelme Parkolókban bejáratnál tábla, automatáknál matrica elhelyezése. Miskolcon kísérletképpen bevezetve az adott parkolóban 30 %-kal csökkent a gépkocsi feltörések száma. 30.

31 Minden, amit az Internet ELBIR… Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer Célcsoportok: lakosság, önkormányzatok oktatási, és szabadidős intézmények egészségügyi központok, takarékszövetkezetek Kommunikációs igény Hírlevelek Célcsoportok Internetesvisszacsatolás 2005. július 8-án a rendszer indítása. Az első gombnyomással 310 önkormányzathoz jutott el az információ. 31.

32 Minden, amit az Internet ELBIR… A rendszer alapja Az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer (ELBIR) lényege, hogy az Internet segítségével, elektronikus levelezéssel (E-mail) az adott önkormányzatok és szakintézményeik részére az információkat hírlevél formájában folyamatosan megküldjük. Az intézmények saját kommunikációs csatornáikon keresztül továbbítják a lakosság, valamint a társadalmi szervezetek, egyesületek felé a tájékoztató anyagot. Csatolva megküldjük azokat az aktuális ismereteket is, melyek a polgármesternek, a háziorvosnak, az ő szakmai segítőinek, vagy az iskola nevelőtestületének szakmai tevékenységéhez szükségesek. 32. 2004. év végén személyes hangvételű levélben megkeresve a megye valamennyi polgármestere, felkérve őket az újonnan induló bűnmegelőzési programban történő részvételre.

33 Minden, amit az Internet ELBIR… Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL OKTATÁSI HÍRLEVÉL EGÉSZSÉGÜGYI HÍRLEVÉL TAKARÉKSZÖVETKEZETI HÍRLEVÉL 33.

34 „ELBIR” FEJLESZTÉSI CÉLOK (Elektronikus kommunikáció) Új intézmények bekapcsolása a rendszerbe (takarékszövetkezetek, ANTSZ, szociális intézmények, postahivatalok) Új internetes WEB-lap kialakítása (www.bunmegelozes.eu,)www.bunmegelozes.eu Elektronikus e-mail kapcsolat biztosítása (azonnalos tájékoztatás, bűnmegelőzési tanácsadás) Ma a rendszerben jelen van 330 önkormányzat, 500 közoktatási intézmény, 100 szakmai szervezet és 13 takarékszövetkezet 150 fiókkal, valamint a helyi média. Összesen: 450 végpont, kb. 1000 intézmény 34.

35 „Sokkoló” közlekedésbiztonsági program 2001-től folyamatos balesetszám növekedés volt tapasztalható összességében 24 %. Halálos kimenetelű balesetek száma az időszak végére 74 %-kal növekedett. 2003.-2004. években drasztikusan 57 – ről 80 – ra emelkedett. A súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek alakulásában is negatív tendenciák jelentkeztek, a könnyű sérüléses balesetek a vizsgált időszakban folyamatos emelkedést mutatnak. 35.

36 „Sokkoló” közlekedésbiztonsági program Sokkoló látványelemek kihelyezése forgalmasabb helyekre. 36.

37 „Sokkoló” közlekedésbiztonsági program Sokkoló látványelemek mellett passzív biztonsági elemek használatára történő felhívás. 37.

38 „Sokkoló” közlekedésbiztonsági program eredményei Közútjainkon 2006. évben 1.096 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, mely 14,5 %-kal kevesebb 2004. évhez képest. A balesetek súlyossági foka is kedvezően alakult, hiszen a 2006. évben 68 halálos kimenetelű közlekedési baleset következett be. 38.

39 RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉS Borsod – Abaúj – Zemplén megyében További feladatunk a megyében a bűnmegelőzésben érintett intézmények, szervezetek teljeskörű bevonásával az aktuális bűnügyi helyzetnek megfelelően programok kialakítása: HEFOP pályázat segítségével a veszélyeztetett hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szociális munkások bűnmegelőzési képzése (20 millió Ft-elbírálva). OBmB makro pályázat segítségével „Peremen billegő fiatalok” címmel fiatalok beilleszkedésének elősegítése (12 millió Ft-pályáztatás alatt). IRM pályázat alapján az állampolgárokat legjobban veszélyeztető vagyon elleni, valamint közterületen elkövetett bűncselekmények visszaszorítása, megelőzése (10 +1,3 millió Ft-elbírálva). Norvég Alap pályázati lehetőség kihasználásával Miskolc és körzetében a rendőri tevékenység megerősítése, hatékonyságának növelése (540 millió Ft- elbírálás alatt). 39.

40 RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉS Borsod – Abaúj – Zemplén megyében ______________________________________________ Köszönöm a figyelmüket! 40.


Letölteni ppt "MEGYE - Z E M É L P N BORSOD Ú J - A B A O P I C L E 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések