Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGA ______________________________________________ Dr. Kökényesi Antal r. vezérőrnagy országos főkapitány-helyettes bűnügyi főigazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGA ______________________________________________ Dr. Kökényesi Antal r. vezérőrnagy országos főkapitány-helyettes bűnügyi főigazgató."— Előadás másolata:

1

2 A TELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGA ______________________________________________ Dr. Kökényesi Antal r. vezérőrnagy országos főkapitány-helyettes bűnügyi főigazgató 2.

3 A „helyi bűnmegelőzés helyi közügy” alfejezet fontosabb megállapításai: A Stratégia, csak az önkormányzatok közreműködésével válhat a helyi társadalompolitika integrált részévé. Az önkormányzatoknak a helyi rendőrséggel együttműködve aktív és vezető szerepet kell játszaniuk a helyi közösség biztonságát szolgáló tervek elkészítésében. A bűnözés területileg eltérő kihívásaira csak helyi közügyként megfogalmazott bűnmegelőzési stratégiával és taktikával lehet hatékonyan reagálni. A Stratégia egyértelműen fogalmazza meg az önkormányzatok és a rendőrség összefogásának szükségességét a lakosság védelmében. 3. A TELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGA A Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája 5. fejezet Alapelvek és működési elvek

4 A bűnözéssel kapcsolatos megállapítások: A bűnözés terheinek nagy részét a városok viselik. Megjelennek a tipikus városi bűncselekmények. A közterületen elkövetett személy elleni támadások és rablások jelentik az erőszakos bűnözés látható részét, az „utcai bűnözést”. A rablás az ezredfordulóra városi jelenséggé vált, és ez az elkövetési mód erőszakosabb, durvább, veszélyesebb lett. A statisztikai adatok a városi garázdaságok folyamatos emelkedését jelzik.  Egyre többen lesznek utcai támadás, nyilvános helyen történő lopás, betöréses lopás, illetve gépkocsi-feltörés vagy lopás áldozata. A bűnözés erősen befolyásolja a település jövőjét, a lakosság szubjektív biztonságérzetét, pár száz lakosú településen egy-két súlyosabb bűncselekmény nagyobb félelmet vált ki, mintegy városi környezetben. B-A-Z. megyében ezek a megállapítások összességében bár nem azonos mértékben a városokat, a nagyobb lélekszámú községeket és a sok-sok 500 fő körüli lélekszámú településeket egyaránt érintik. 4. A TELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGA A Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája Részletek a városok biztonságának fokozása c. fejezet (7.2.)

5 Az intézmények, önkormányzatok kapcsolata a bűnmegelőzéssel: A városi önkormányzatok többsége nem érzi saját felelősségét a helyi biztonságért, e probléma megoldását a rendőrségre hárítja. Nem érzékelik azt, hogy a közbiztonság egyfelől közérzetet javító közösségi, másfelől a gazdasági fejlődést, a piac biztonságát közvetlenül szolgáló materiális érték. A közösségi és személyes biztonság szempontjai nem érvényesülnek az önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseiben, nem jelennek meg a helyi társadalompolitikában. Az ezredfordulón a bűnmegelőzés kihívása: A bűnüldözés, bűnmegelőzés, és a hatósági igazságszolgáltatás mellett, azzal nemcsak párhuzamosan, de vele szoros együttműködéssel az önkormányzatoknál is fel kell készülni erre a - nemzetközi gyakorlatban már jól ismert - új típusú szolgáltatásra. A hivatali, az önkormányzati és a társadalmi szféra összefogása teremthet alapot a közösségi bűnmegelőzési modellek eredményes működtetéséhez 5. A TELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGA A Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája Részletek a városok biztonságának fokozása c. fejezet (7.2.)

6 A felmérés adatai azt mutatják, hogy a lakossági megelégedettség mutatója az elérhető 200 pontból csak 111- et ért el. A társadalmi hatás, ami az együttműködő szervek véleményét tükrözi, az elérhető 60 pontból csak 39-et ért el. Ezek alapján azt a következtetést szűrtük le, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete alacsonyabb a vártnál. A RENDŐRSÉGI KIVÁLÓSÁGI MODELL KERETÉBEN VÉGZETT MEGELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉSEK ADATAI (2003.) Állampolgárok és társintézmények kérdőíves felmérése a rendőri munkáról Elérhető pontszámok Blokkok A megye évek óta alacsony bűnügyi fertőzöttsége, és az ehhez párosuló jó bűnügyi ismeretlen tetteses felderítési mutató jobb lakossági megelégedettséget feltételezne, mint ami a felmérés eredményéből következik. 6.

7 A RENDŐRSÉGI KIVÁLÓSÁGI MODELL KERETÉBEN BEÉRKEZETT ÁLLAMPOLGÁRI ÉS INTÉZMÉNYI VÉLEMÉNYEK: A Rendőrség adjon rendszeres tájékoztatást a kiemelt bűncselekményekről, a védekezés módjáról. Az állampolgárok több bűn- és baleset-megelőzési információ és módszer ismertetését igénylik. A rendőrök érdeklődjenek az állampolgárok problémái iránt, bánjanak velük előzékenyen, gyakoroljanak empátiát. Igény fogalmazódott meg a helyi közösségek mindennapi életébe történő aktívabb részvételre, a hatékonyabb kommunikációra. 7. Reagálva az igényekre: 2004.évi kapitánysági szakmai beszámolókra a térség valamennyi polgármestere meghívásra került.

8 MEGÚJÍTÁS FOLYAMATA A KOMMUNIKÁCIÓBAN ÉS A TÁRSADALMI KAPCSOLATOKBAN 155 szervezettel együttműködés: Polgárőr szervezetek, nyugdíjasok, mozgássérültek szervezetei Kisebbségi szervezetek Intézményi emü.-k felülvizsgálata (Pl.:Vám és Pénzügyőrség, Posta, Vagyonőri Kamara) Belső kommunikáció javítására hírlevél kiadása 8.

9 MEGÚJÍTÁS FOLYAMATA A BŰNMEGELŐZÉSBEN Feladatként jelentkezett, hogy a stratégiai célokat is megfogalmazó főkapitánysági bűnmegelőzés munka mellett a tevékenység épüljön be kapitánysági szinten is a napi munkavégzésbe. ( A Modellprojekt ismertetése a későbbiekben történik.) 9.

10 MEGÚJÍTÁS FOLYAMATA A BALESET-MEGELŐZÉSBEN Részletesen a „Sokkoló” közlekedésbiztonsági programnál kerül ismertetésre. 10.

11 „AZ ÉV KÖZÖSSÉGE” díj A szemléletváltás elősegítése a közösségeknél. A szemléletváltás elősegítése a közösségeknél. Az „ÉV KÖZÖSSÉGE” díj kiírása 2006. évben Az „ÉV KÖZÖSSÉGE” díj kiírása 2006. évben Innovatív tevékenység elősegítése, helyi megvalósítású programok kialakítása és végzése. Felhívásra 12 jelentkezés érkezett. Felhívásra 12 jelentkezés érkezett. I.: Szerencsi RK – balesetmegelőzés. II. Encsi RK – bűnmegelőzés. 11.

12 SHIIBA FÉLE 7 LÉPÉS PDCA ciklus 1. Téma-meghatározás 2. Adatgyűjtés 3. Adatelemzés 4. Ok-elemzés 5. Megoldás tervezése 6. Visszamérés 7. Szabványosítás A 90’-ben megalakult bűnmegelőzési egység az elmúlt 15 évben 17 bűnmegelőzési célzatú önálló kiadványt szerkesztett és jelentetett meg, valamint több szakmai programot indított el. Tevékenységükbe ma már a minőségbiztosítási elemeket is beépítik. A bűnmegelőzési célrendszert tartalmazó megyei bűnmegelőzési koncepció alapján a Megyei Bűnmegelőzési Modellprojekt kidolgozása minőségbiztosítási alapon történt meg, figyelembe véve a Shiba - féle 7 lépés folyamatát. 12.

13 IIASA-SHIBA DÍJ ÁTVÉTELE 2006. november 6. 13.

14 Megyei Bűnmegelőzési Modellprojekt Koncepció kidolgozása B-A-Z. Megyei Rendőr- B-A-Z. Megyei Rendőr- főkapitányság főkapitányság Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzata B-A-Z. Megyei ÖnkormányzatB-A-Z. Megyei Önkormányzat A koncepcióval szembeni kritérium a működőképesség és a biztos megvalósíthatóság: Nincsenek nagy létszámú bizottságok. Gyors eredmények elérése érdekében szakterületek kiválasztása. Kialakított együttműködések továbbfejlesztése. 14. A Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság az elmúlt években fokozatosan alakította ki a napjainkra már stratégiai célokat meghatározó bűnmegelőzési tevékenységét., mely nagyban szolgálja településeink biztonságát.

15 B-A-Z megye az ország második legnagyobb területű és egyik legsűrűbben lakott megyéje. Terület: 7.247 km 2 Lélekszám:732.000 fő Népsűrűség:101 fő / km 2 A települések száma 357, a megyék közül itt a legtöbb. A települések 15 kistérségben helyezkednek el, 10 kapitányság felügyelete alatt. A városok száma jelenleg 24, a lakosság több mint fele városokban él. A települések 61%-a (218) 1.000 fő alatti népességű, mindössze 15 község éri el a 3.000 fős lélekszámot. Ez a városokkal együtt 38 település (10,6 %.) 136 községben a népesség száma nem éri el az 500 főt. Helyzetelemzés - a megye földrajzi jellemzői 15. A főkapitányság rendelkezik azokkal a modern bűnelemzési rendszerekkel, módszerekkel, melyek segítségével bűncselekményeknél az azonosságok, a fontosabb összefüggések gyorsan összesíthetők és kiértékelhetők. Települési bűnözési térképet és részletes elemzést készítettünk megyénk aktuális bűnügyi helyzetéről.

16 Többszörösen hátrányos helyzet A lakosság 7,4%-a nyilvántartott munkanélküli, a munkanélküliségi ráta 18,0% A fiatalkorúak száma kb. 41.000, míg a gyermekkorúaké közel 172.000 fő. Megyénkben a gyámhatóság 2006. évben közel 25.000 veszélyeztetett kiskorút tartott nyilván és az érintett családok száma 11.000 volt. A gyámhatóság 2100 kiskorú védelembevételét rendelte el. Ezek az adatok mutatják, hogy illetékességi területünkön a bűnözés, illetve a bűnözővé válás lehetősége nagy, az országos átlag felett van. A foglalkoztatottsági problémák halmozottan jelentkeznek, hiszen a munkanélküliek többségét több mint egy éve regisztrálták, jövedelempótló támogatásból, jóval a minimálbér alatti összegből élnek. A megyei szociográfiai helyzete 16.

17 Bűnügyi fertőzöttség A 100.000 lakosra jutó bűncselekmények országos átlaga az elmúlt 5 évet vizsgálva 4.179 volt. Területünkön ez a mutató mindössze 3.638 volt és elmondható, hogy ebben az összehasonlításban az ország egyik legkevésbé fertőzött megyéje vagyunk. Megyénk bűnözési adatai A 100.000 lakosra jutó bűnelkövetők számának országos átlaga az elmúlt évet vizsgálva 1232 volt. Területünkön ez a mutató 1477 volt, ebben az összehasonlításban az ország második legfertőzöttebb megyéje vagyunk. 17. Ez a kettősség arra utal, hogy megyénkben nem az egy-egy elkövetőhöz társuló sorozat- bűncselekmények jellemzők, hanem az alulkvalifikált, hátrányos helyzetű réteg úgyszólván „tömeges”, főleg kis-kárértékű vagyon elleni bűncselekményei a meghatározóak..

18 A rendőri munka eredményessége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ITE eredményesség 2006. évben 64,3 %, első a megyék rangsorában 18.

19 Megyei Bűnmegelőzési Modellprojekt a települések biztonságára kiható elemei „Beccaria” iskolai nevelési-oktatási bűnmegelőzési program. „ELBIR” Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer”. „Totál-kár” vagyon és áldozatvédelmi program. „Együtt a bűnözés ellen” bűnmegelőzési szakemberképzési program. „Sokkoló” közlekedésbiztonsági program 19. A programok társadalmi összefogással valósulnak meg.

20 „BECCARIA” BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM Törvényi háttér: A Társadalmi Bűnmegelőzési Nemzeti Stratégia a 7.1. fejezetében foglalkozik a gyermek és fiatalkori bűnözés megelőzésére és csökkentésére vonatkozó ajánlásokkal. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya korábbi meglévő 1-10. évfolyamig terjedő iskolai programjait pedagógiai szakértők bevonásával kiegészítette: „Bűn küszöbén” „Bűn hálójában” program a bűnelkövetővé válás elkerülésére az áldozattá válás elkerülésére iskolai nevelési program vonatkozó program Egyesítve: Az új komplex iskolai bűnmegelőzési nevelési program „Beccaria” néven.. Az iskolák pedagógiai programja tartalmazza a bűnmegelőzésre vonatkozó nevelési feladatokat. 20.

21 „Beccaria” bűnmegelőzési program „Értéke, hogy ötvözi az élményszerű tapasztalatot, a tanulást az elemző értelmezéssel és az állásfoglalás kényszerével.” Dr. Gönczöl Katalin IM. Miniszteri Biztos (2006.) Létrehozó: Miskolci, és megyei önkormányzat, MRFK, 10 Kistérségi Közoktatási Központ 21. Megvalósítás 2005. évben az OBmB támogatásával (30 millió Ft) A lebonyolító: Megyei Pedagógiai Intézet A szakmai kiadványok 10 ezres nagyságrendben készültek, 130.000 diák részesül az oktatásban a megyében. Az országban kb.: 3.000 iskola alkalmazza. Monitoring vizsgálat szerint elfogadottsága a pedagógusoknál 4,3, a diákoknál 3.85 (max:5)


Letölteni ppt "A TELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGA ______________________________________________ Dr. Kökényesi Antal r. vezérőrnagy országos főkapitány-helyettes bűnügyi főigazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések