Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen ! 2008. Október 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen ! 2008. Október 27."— Előadás másolata:

1

2 Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen ! 2008. Október 27.

3 A HIVATAL FELADATAI  KÜLÖNBÖZŐ TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ ENGEDÉLYEK KIADÁSA, MEGHOSSZABBÍTÁSA, CSERÉJE  JOGSÉRTŐ KÜLFÖLDIEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK  A SCHENGENI TAGSÁGBÓL ADÓDÓ FELADATOK   MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA   MENEDÉKKÉRŐK ELLÁTÁSA, MENEKÜLTEK INTEGRÁCIÓJA   A DUBLINI RENDELETBŐL ADÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA  DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉS HONOSÍTÁSI ÜGYEKBEN  ÁLLAMPOLGÁRSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK KIADÁSA, STÁTUSZVIZSGÁLAT  HAZAI ANYAKÖNYVI FELADATOK ELLÁTÁSA  A KÖZPONTI IDEGENRENDÉSZETI ÉS MENEKÜLTÜGYI NYILVÁNTARTÁS KEZELÉSE  A BEFOGADÓ ÁLLOMÁSOK ÉS A KÖZÖSSÉGI SZÁLLÁS MŰKÖDTETÉSE

4 A HIVATAL FELADATAIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK  A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény.  Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003 (III.7.) BM rendelet.  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény.  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény.  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény.

5 FŐIGAZGATÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLY Általános Főigazgató -helyettes Honosítási Osztály Hazai Anyakönyvi Osztály Menedék- jogi Osztály Ellátási és Integrációs Osztály Vízum, Tartózkodási és Letelepedési Osztály Kényszerintézke dési és Kiutazási Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Számviteli Osztály Informati-kai Fejlesztési Osztály Informati-kai Üzemelte- tési Osztály Jogi és Ügyviteli Osztály Nk.kapcsolatok és Alapok Osztálya Gazdasági Főigazgató- helyettes Dublini Koordinációs Osztály Állampolgár- ság Megállapítási Osztály Szabad Mozgás és Tartózkodási Ügyek Osztálya Műszaki osztály FŐIGAZGATÓI TITKÁRSÁG DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT Schengeni Együttműködési Osztály Ügyeleti Osztály Állampolgár- sági Igazgatóság Menekült ügyi Igazgatóság Idegen- rendészeti Igazgatóság Nemzetközi Együttműködési Főosztály Igazgatási és Ügyeleti Főosztály Gazdasági Főosztály Informati- kai Főosztály Regionális Igazgatóságok Befogadó Állomások

6 A Hivatal területi tagozódása és szervezeti egységeinek elhelyezkedése Vizsgáló tábor Szűrőtábor Elő-integrációs tábor

7 A Hivatal létszámának változása 2000 – 2008. -től

8 BÁH OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÜLKÉPVISELETEK MUNKAÜGYI SZERVEK RENDŐRSÉG CIVIL SZERVEZETEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK Vám- és Pénzügyőrség HELYI ÖNKORMÁNYZATOK A HIVATALLAL EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEK NEMZETBIZTONSÁGI SZERVEK MINISZTÉRIUMOK KEKKH

9 Együttműködés a nemzetközi (civil, kormányközi) szervezetekkel  ENSZ MENEKÜLTÜGYI FŐBIZTOSSÁG, REGIONÁLIS KÉPVISELETE  NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS SZERVEZET (IOM)  NEMZEKÖZI MIGRÁCIÓS POLITIKÁT FEJLESZTŐ KÖZPONT (ICMPD)

10 Legjelentősebb együttműködési kapcsolatok a hazai civil szervezetekkel  Menedék-Migránsokat Segítő Egyesület  Cordelia Alapítvány  Református Egyház  Magyar Helsinki Bizottság  Magyar Baptista Szeretetszolgálat  Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat  Országos Polgárőr Szövetség

11 Nemzetközi kapcsolataink Bevándorlási és Határügyi Hivatal Bevándorlási Hivatal, Menekültek és Hontalanok Főbiztossága Svéd Migrációs Hivatal Német Szövetségi Menekültügyi és Migrációs Hivatal Bevándorlási és Honosítási Szolgálat Menekültügyi Hivatal (OFPRA) és Belügyminisztérium Igazságügyi és Közjogi Szabadságjogok Igazgatósága Belügyminisztérium Tartózkodási és Állampolgársági Főosztály és a Szövetségi Menekültügyi Hivatal Idegenrendészeti és Határügyi Szolgálat Román Bevándorlási Hivatal Szövetségi Migrációs Szolgálat Idegenrendészeti Hivatal Migrációs Hivatal és a Határügyi és Idegenrendészeti Hivatal Belügyminisztérium Menekültügyi és Migrációs-politikai Hivatal és az Idegenrendészeti és Határrendőrség Izlandi Bevándorlási Szolgálat Finn Bevándorlási Szolgálat

12 A Hivatal bűnmegelőzési, áldozatvédelmi tevékenysége

13 Az emberkereskedelem fogalmi meghatározása Btk. 175/B.§ Aki mást elad, megvásárol, ellenszolgáltatásként átad, vagy átvesz, elad, megvásárol, ellenszolgáltatásként átad, vagy átvesz, vagy más személyért elcserél, vagy más személyért elcserél, úgyszintén, aki ennek érdekében toboroz, mást szállít, elszállásol, elrejt, másnak megszerez úgyszintén, aki ennek érdekében toboroz, mást szállít, elszállásol, elrejt, másnak megszerez büntettet követ el.

14 Embercsempészet fogalmi meghatározása Btk. 218.§ Aki az államhatárnak más által  engedély nélkül,  meg nem engedett módon történő átlépéséhez segítséget nyújt, büntettet követ el.

15 Az emberkereskedelem meghatározása az áldozati oldalról A személy szervezett bűnözői hálózat kezébe kerül (beleegyezése az alkalmazott erőszak és fenyegetés miatt irreleváns), szervezett bűnözői hálózat kezébe kerül (beleegyezése az alkalmazott erőszak és fenyegetés miatt irreleváns), más országba, vagy országon belül más helyre szállítják, más országba, vagy országon belül más helyre szállítják, eladják, elcserélik, másnak megszerzik, eladják, elcserélik, másnak megszerzik, a célállomáson munkavégzés vagy szexuális szolgáltatás tárgyává válik, kizsákmányolják. a célállomáson munkavégzés vagy szexuális szolgáltatás tárgyává válik, kizsákmányolják.ÁLDOZAT

16 Kiváltó okok lehetnek  humanitárius és környezeti katasztrófák,  a származási országban a nemek közötti és az etnikai diszkrimináció, nők elleni erőszak,  a származási országokban hiányzó munkalehetőségek, szegénység,  a célországban növekvő kereslet az olcsó, képzetlen, könnyen kizsákmányolható munkát és szolgáltatást nyújtó emberek iránt.

17 Prevenció Alapelv: az emberkereskedelem kiváltó okait kell kezelni  kutatás  tájékoztatás, figyelemfelkeltő kampányok  képzés  adminisztratív ellenőrzés,  konzuli együttműködés  okmánybiztonság (útlevél, vízum, tartózkodási engedély)

18 Az emberkereskedelmet csökkentheti  a szabályozott, biztonságos migráció ösztönzése,  a migránsok jogainak védelme,  a munkahelyi körülmények szabályozottsága, a munkavállalók és más érintett csoportok formális és informális szerveződése.

19 A tanács 2004. április 29-i 2004/81 EK irányelve a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményekkel érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről.

20 Hazai jogszabályok A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény. (a továbbiakban: áldozatvédelmi tv.) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) és a végrehajtására kiadott 114/2007. (V.24.) Korm. rendelet (Harm.vhr.)

21 Az irányelv célja: Meghatározni a megfelelő nemzeti eljárások időtartamával összefüggő határozott időtartamú tartózkodási engedélyek harmadik országok azon állampolgárai részére történő megadásának feltételeit, akik együttműködnek az emberkereskedelem, illetve az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekmények elleni küzdelemben.

22 Az irányelv hatálya A tagállamok harmadik országok olyan polgáraira alkalmazzák ezen irányelvet, akik emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények áldozatai, illetve áldozatai voltak, még akkor is ha illegálisan utaztak be a tagállamok területére. A tagállamok harmadik országok olyan polgáraira alkalmazzák ezen irányelvet, akik emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények áldozatai, illetve áldozatai voltak, még akkor is ha illegálisan utaztak be a tagállamok területére. A tagállamok harmadik országoknak az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményekkel érintett polgáraira is alkalmazhatják az irányelvet (feltétel az érintett tagállam joga által megállapított nagykorúsági életkor elérése). A tagállamok harmadik országoknak az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményekkel érintett polgáraira is alkalmazhatják az irányelvet (feltétel az érintett tagállam joga által megállapított nagykorúsági életkor elérése). A tagállamok határozhatnak úgy, hogy az irányelvet a nemzeti jogukban megállapított feltételekkel összhangban kiskorúakra is alkalmazzák. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy az irányelvet a nemzeti jogukban megállapított feltételekkel összhangban kiskorúakra is alkalmazzák.

23 Tájékoztatás  A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai tájékoztatják az érintett személyt az irányelv alapján a hazai jogszabályokban felkínált lehetőségekről.  Magyarországon az erre kijelölt szervezet az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálata.  Eljárását az áldozatvédelmi tv. határozza meg.

24 Áldozatsegítő Szolgálat Az áldozatvédelmi tv. hatálya kiterjed az emberkereskedelem áldozataira is. Az áldozatvédelmi tv. hatálya kiterjed az emberkereskedelem áldozataira is. Amennyiben az áldozatsegítő hatóság megállapítja, hogy a hozzá forduló harmadik országbeli állampolgár emberkereskedelem áldozata, tájékoztatja az ügyfelet a büntetőeljárásbeli jogairól és kötelezettségeiről, a számára elérhető támogatások fajtáiról és az igénylés feltételeiről és a lehetőségeiről. Amennyiben az áldozatsegítő hatóság megállapítja, hogy a hozzá forduló harmadik országbeli állampolgár emberkereskedelem áldozata, tájékoztatja az ügyfelet a büntetőeljárásbeli jogairól és kötelezettségeiről, a számára elérhető támogatások fajtáiról és az igénylés feltételeiről és a lehetőségeiről.

25 A gondolkodási idő Harmadik ország érintett állampolgára gondolkodási időt kap (ez 30 nap), amely alatt döntenie kell arról, hogy együttműködik-e a hatóságokkal vagy sem. Erre az időre az idegenrendészeti hatóság ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással látja el a személyt. Harmadik ország érintett állampolgára gondolkodási időt kap (ez 30 nap), amely alatt döntenie kell arról, hogy együttműködik-e a hatóságokkal vagy sem. Erre az időre az idegenrendészeti hatóság ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással látja el a személyt. A hatóság bármikor megszüntetheti a gondolkodási időt a közrenddel valamint a nemzetbiztonság védelmével kapcsolatos okok folytán, vagy ha az érintett személy saját akaratából és saját kezdeményezésére újra érintkezésbe lépett a bűncselekmény elkövetőivel. A hatóság bármikor megszüntetheti a gondolkodási időt a közrenddel valamint a nemzetbiztonság védelmével kapcsolatos okok folytán, vagy ha az érintett személy saját akaratából és saját kezdeményezésére újra érintkezésbe lépett a bűncselekmény elkövetőivel.

26 A tartózkodási engedély kiállítása A közrenddel és a nemzetbiztonság védelmével kapcsolatos indokok sérelme nélkül a tartózkodási engedély kiállításához az alábbi feltételeket kell teljesíteni: A közrenddel és a nemzetbiztonság védelmével kapcsolatos indokok sérelme nélkül a tartózkodási engedély kiállításához az alábbi feltételeket kell teljesíteni: A harmadik országbeli állampolgárnak a nyomozás vagy a bírósági eljárás miatt célszerű az ország területén való tartózkodását engedélyezni, illetve azt meghosszabbítani. A harmadik országbeli állampolgárnak a nyomozás vagy a bírósági eljárás miatt célszerű az ország területén való tartózkodását engedélyezni, illetve azt meghosszabbítani. Az érintett személy egyértelmű szándékot tanúsított a hatóságokkal való együttműködésre és megszakította a kapcsolatot a bűncselekmény elkövetésével vádolt személlyel. Az érintett személy egyértelmű szándékot tanúsított a hatóságokkal való együttműködésre és megszakította a kapcsolatot a bűncselekmény elkövetésével vádolt személlyel.

27 Tartózkodási engedély kiállítása  A Harmtv. 29.§ alapján humanitárius célból tartózkodási engedéllyel kell ellátni jelentős bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági érdekből az ügyész, a bíróság, illetve a nemzetbiztonsági szerv indítványára, azt a harmadik országbeli állampolgárt, illetve rá tekintettel más harmadik országbeli állampolgárt, aki bűncselekmény felderítése érdekében a hatóságokkal – a bizonyítást jelentősen elősegítő módon – együttműködik.  A tartózkodási engedély érvényességi ideje 6 hónap, amely alkalmanként legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.

28 Tartózkodási engedély visszavonása A tartózkodási engedély bármikor visszavonható, amennyiben már nem teljesülnek a kiállítás feltételei, azaz:  amennyiben a személy ténylegesen, saját akaratából és saját kezdeményezésére újból érintkezésbe lépett a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítottakkal, vagy  ha a hatáskörrel rendelkező hatóság úgy véli, hogy az áldozat együttműködése félrevezető, vagy hogy az általa előadott vádak hamisak, illetve nem megalapozottak, vagy  közrenddel és a nemzetbiztonság védelmével kapcsolatos okok folytán, vagy  amennyiben az áldozat eláll az együttműködéstől, illetve  ha a hatáskörrel rendelkező hatóságok úgy határoznak, hogy megszüntetik az eljárást.

29 Tartózkodási engedély visszavonása  A tartózkodási engedély visszavonása, meghosszabbítása, vagy a meghosszabbítás megtagadása az indítványozásra jogosult hatóság vagy szerv kezdeményezésére, vagy hozzájárulásával történhet.

30 Statisztika (2008. 01. - 08. 31.) Jelentős bűnüldözési, vagy nemzetbiztonsági érdekből az ügyész, a bíróság, illetve a nemzetbiztonsági szerv indítványára humanitárius tartózkodási engedély: Jelentős bűnüldözési, vagy nemzetbiztonsági érdekből az ügyész, a bíróság, illetve a nemzetbiztonsági szerv indítványára humanitárius tartózkodási engedély:  3 fő kínai,  2 fő szerb,  1 fő ismeretlen állampolgárságú, a bűncselekmények felderítése érdekében a hatóságokkal a bizonyítást jelentősen elősegítő személy részére került kiállításra.

31 Támogatás és ellátás A Harmtv. alapján az emberkereskedelem áldozatává vált, tartózkodási engedéllyel ellátott harmadik országbeli állampolgár alapvető létfenntartási feltételeinek megteremtéséhez a Hivatal ellátásokkal és támogatásokkal járul hozzá. A Harmtv. alapján az emberkereskedelem áldozatává vált, tartózkodási engedéllyel ellátott harmadik országbeli állampolgár alapvető létfenntartási feltételeinek megteremtéséhez a Hivatal ellátásokkal és támogatásokkal járul hozzá.

32 Támogatás és ellátás Személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások:  Közösségi vagy annak megfelelő szálláson való elhelyezés és ellátás.  Egészségügyi ellátás.  Oktatási intézményben való étkeztetés. Pénzbeli ellátások:  Egyszeri kiköltözési segély.  Beiskolázási támogatás. Pénzbeli támogatások:  Lakhatási támogatás.  Az ország végleges elhagyásának a támogatása.  A munkavállaláshoz szükséges munka alkalmassági egészségügyi vizsgálat költségének, valamint a szakmai képesítést igazoló dokumentumok fordítási költségének a megtérítése.

33 Támogatás és ellátás Az ellátások és támogatások folyósításának feltétele, hogy az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár ne rendelkezzen vagyonnal, valamint jövedelme – a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, testvére, és egyenes ági rokonai összes jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelem – ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Az ellátások és támogatások folyósításának feltétele, hogy az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár ne rendelkezzen vagyonnal, valamint jövedelme – a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, testvére, és egyenes ági rokonai összes jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelem – ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

34 Együttműködés az Áldozatvédelmi Szolgálattal  2007. második félévében az új idegenrendészeti jogszabályok hatálybalépését követően egyeztető megbeszélésre került sor az Áldozatvédelmi Szolgálat vezetőivel, az irányelvben, és a vonatkozó hazai jogszabályokban foglaltak egységes végrehajtása érdekében.  Több regionális igazgatóságunk együttműködési megállapodást is kötött ezen feladatok összehangolt végrehajtására a megyei áldozatvédelmi szolgálatokkal.

35 Amerikai - Magyar Emberkereskedelem Elleni Munkacsoport A hivatal 2004 óta aktív tagja a munkacsoportnak. A hivatal 2004 óta aktív tagja a munkacsoportnak. Közreműködünk az USA részére évi rendszerességgel átadásra kerülő, az emberkereskedelem hazai helyzetét taglaló szóbeli jegyzék elkészítésében. Közreműködünk az USA részére évi rendszerességgel átadásra kerülő, az emberkereskedelem hazai helyzetét taglaló szóbeli jegyzék elkészítésében.

36 Pályázatok Az illegális migráció visszaszorítása és kezelése érdekében végzett tevékenység támogatására az IRM Rendészeti Megelőzési Osztálya által 2006. évben kiírt pályázaton a Hivatal két áldozatvédelemmel, emberkereskedelemmel kapcsolatos pályaműve nyert el támogatást. Az illegális migráció visszaszorítása és kezelése érdekében végzett tevékenység támogatására az IRM Rendészeti Megelőzési Osztálya által 2006. évben kiírt pályázaton a Hivatal két áldozatvédelemmel, emberkereskedelemmel kapcsolatos pályaműve nyert el támogatást.  Az emberkereskedelem áldozatainak felismerését célzó, valamint a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményekkel érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló 2004. április 29-i 2004/81 EK irányelv alkalmazásával kapcsolatos képzés volt a Hivatal vezetői számára

37 Pályázatok  Dél-dunántúli Regionális igazgatóság a Pécsi határőr igazgatósággal közösen pályázott az emberkereskedelem kockázataira és veszélyeire figyelmet felhívó előadások szervezése és ismertető szóróanyagok terjesztésére a nők és a gyermekek áldozattá válásának megelőzése érdekében.  A debreceni befogadó állomás pályázatának is elsődleges célja a nők és a gyermekek áldozattá válásának megelőzése volt.

38 Szenzitív meghallgató helyiség - Debrecen

39 Kísérő nélküli kiskorúak otthona  Az otthon a Bicskei Befogadó Állomáson működik.  Az itt elhelyezett kiskorúak 90 %-a embercsempészek közreműködésével jut az országba.  Jelenleg 34 fő tartózkodik az otthonban.  A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai az otthon lakóinak emberkereskedelemmel, embercsempészettel való esetleges érintettsége miatt több esetben folytattak már megbeszéléseket az Otthon illetve a befogadó állomás vezetőivel, munkatársaival.

40 Bicske Befogadó Állomás

41 Áldozatvédelem - BÁH  A Hivatal a Baptista Szeretett szolgálattal közösen működtette 2008. 04. 30-ig a Bicskei Befogadó Állomáson a védett házat (shelter) az emberkereskedelem áldozatai és veszélyeztetettjei számára.  2006-tól a családon belüli erőszak áldozatai is elhelyezésre kerültek itt.

42 Kimutatás a shelterben elhelyezett személyekről (2005. 04. – 2008. 04. közötti időszakban) Állampolgárság Emberkereskedelem áldozata magyar 28 fő (+18 fő családtag) román 3 fő Összesen 31 fő (+18 fő családtag)

43 Kimutatás a shelterben elhelyezett személyekről (2005. 04. – 2008. 04. közötti időszakban) Állampolgárság Családon belüli erőszak áldozata magyar 6 fő (+16 fő családtag) román 1 fő (+1 fő családtag) orosz 1 fő (+2 fő családtag) ukrán 1 fő libanoni 4 fő (+10 fő családtag) iraki 2 fő (+2 fő családtag) Összesen 15 fő (+31 fő családtag)

44 VPOP Külügy- minisztérium Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület Legfőbb Ügyészség Bíróságok Igazságügyi Minisztérium Belügyminisztérium (Rendőrség, Határőrség, BÁH) Ifjúsági, Családügyi, Szociális, és Esélyegyenlőség i Minisztérium IOM A „Shelter- programban” közreműködő szervezetek (2005 - 2008) Baptista Szeretetszolgálat

45 Célkitűzéseink az emberkereskedelem elleni sikeres fellépés érdekében:  A körülményeket alaposabban feltáró hatósági meghallgatásokkal, az áldozatok felkutatásának hatékonyságát fokozni.  Rendőrséggel közösen végrehajtott migrációs ellenőrzések számának növelése.  Az ügyfelek széles körű tájékoztatása az áldozattá válás megelőzése érdekében.

46 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen ! 2008. Október 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések