Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2010. évi doktori felvételi eljárás tapasztalatai Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományszervező Központ Dr. Kállai Attila mk. alezredes Tudományszervező.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2010. évi doktori felvételi eljárás tapasztalatai Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományszervező Központ Dr. Kállai Attila mk. alezredes Tudományszervező."— Előadás másolata:

1 A 2010. évi doktori felvételi eljárás tapasztalatai Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományszervező Központ Dr. Kállai Attila mk. alezredes Tudományszervező Központ igazgató az Egyetemi Doktori Tanács titkára Beszámoló az augusztus 30-i témavezetői módszertani foglalkozásra

2 A 2010. évi rendes (tavaszi) felvételi eljárás alapadatai Pályázati kiírás megjelentetése: 2010. január 15-ig (nyomtatott/web) Meghirdetett képzési formák: 1)szervezett állami ösztöndíjas képzésben a)teljes idejű (nappali); 2)szervezett költségtérítéses képzésben a)teljes idejű (nappali) képzés; b)részidejű (levelező) képzés; c)egyéni képzés 3)egyéni költségtérítéses felkészülésben. Meghirdetett tudományszakok: 26 (HDI: 18; KMDI: 8) Pályázatok benyújtása: 2010. április 1-ig Pótlások megküldése: 2010. április 30-ig Felvételi meghallgatások: 2010. május 25-28.

3 A 2010. évi rendes (tavaszi) felvételi eljárás eredményei HDIKMDIΣ Pályázati anyagot benyújtott (fő)412263 Pályázattól visszalépett/elutasított (fő)14923 Felvételre javasolt (fő)25934 Feltételes felvételre javasolt (fő)246 A felvételi meghallgatás eredményei: Részidejű (levelező) képzésre javasolt (fő)231033 Egyéni képzésre javasolt (fő)415 Egyéni felkészülésre javasolt (fő)–22 Összesen (fő)271340

4 A pótfelvételi eljárás alapadatai Pályázat benyújtásának határideje: július 31. Pótfelvételi meghallgatás: augusztus 26-án Döntés felvételi bizottságok javaslatairól: augusztus 31-én (KMDI) szeptember 2-án (HDI) Döntés doktori iskolák előterjesztéseiről: szeptember 14-én (EDT)

5 A pótfelvételi eljárás eredményei HDIKMDIΣ Pályázati anyagot benyújtott (fő)131225 Formailag elutasított pályázatok (db)213 Felvételi eljárásban résztvevő pályázók (fő)11 22 Felvételi eljárás után felvételük nem javasolt 224 A pótfelvételi meghallgatás eredményei: Teljes idejű (nappali) képzésre javasolt (fő)1–1 Részidejű (levelező) képzésre javasolt (fő)7613 Egyéni képzésre javasolt (fő)1–1 Egyéni felkészülésre javasolt (fő)–33 Összesen (fő)9918

6 A 2010. évi doktori felvételi eljárások összesített kimutatása HDIKMDIΣ A sikeresen felvételizők nemek szerint (fő): Férfi271340 Nő8917 A sikeresen felvételizők állampolgárság szerint (fő): Magyar332255 Külföldi112 A pályázatot benyújtók munkahelye szerint (fő): HM-MH alárendeltségben16420 BM alárendeltségben437 Osztrák Védelmi Minisztérium1-1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem123 Egyéb121426

7 Felvételi eljárásra jelentkezők 2006-2010 között 20062007200820092010 Jelentkezők száma (fő): HDI7545415354 KMDI4024265834 Összesen115696711188 Felvételre javasoltak száma (fő): HDI7042414335 Feltételes felvétel----1 KMDI3924 4421 Feltételes felvétel----1 Összesen10966658758

8 A doktori képzés és fokozatszerzés szabályzói környezete 2005. évi CXXXIX törvény a felsőoktatásról 2001. évi XCV. törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról l33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről 237/2006. (XI. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 13/2001. (V. 30.) HM-BM együttes rendelet ZMNE 2010. évi Doktori Szabályzata ZMNE 168/2010. rektori határozata ZMNE Térítési és Juttatási Szabályzata (ZMNE SZMSZ 21. sz. melléklet) Egyetemi felvételi szabályzat (ZMNE SZMSZ 20. sz. melléklet) Egyetemi tanulmányi és vizsgaszabályzat (ZMNE SZMSZ 19. sz. melléklet)

9 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Doktori Szabályzata

10 A Doktori Szabályzat módosítása 25/2010. (VI.22.) EDT határozatban előterjesztve a KANC/73-61/2010. (VI.30.) sz. szenátusi határozat alapján Fő módosítások: 20. § (1) a) pontban: habitusvizsgálatra adható pontszám: 0-35 → 0-40 pont 20. § (1) b) pontban: publikációs tevékenységre adható pontszám: 0-35 → 0-45 pont 20. § (1) c) pont: a diploma minősítésre vonatkozóan törölve

11 A doktori képzéssel kapcsolatos legfrissebb információk lelőhelye

12 Doktori felvételi tájékoztató

13 A doktori felvételi tájékoztató felépítése és részei A ZMNE rektorának pályázati felhívása doktori (PhD) képzésre ZMNE doktori iskoláinak aktuális kutatási témái Mellékletek: Jelentkezési lap doktori (PhD) képzésre (minta) Jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek Világnyelvek jegyzéke

14

15

16

17 A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek 1)Az illetékes elöljáró véleménye és javaslata a képzésben történő részvételre. (csak hon- és rendvédelmi szervek, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos, illetve szerződéses állománya esetében). 2)Szakmai önéletrajz. 3)A végzős hallgatók esetében a leckekönyv(ek), diplomával rendelkezők a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevele(k) közjegyzővel (hivatásos és szerződéses állományú esetén a szervezet személyügyével) hitelesített másolatát, külföldön szerzett egyetemi diploma esetén annak honosítását. 4)A nyelvismeretet igazoló bizonyítvány(ok) közjegyzővel (hivatásos és szerződéses állományú esetén a szervezet személyügyével) hitelesített másolata. 5)A megjelent tudományos publikációk jegyzéke és azok különlenyomatai. 6)A témavezető által meghirdetett, illetve egyéni felkészülők — és egyéni képzésre pályázók — esetében a témavezetővel egyeztetett és a DT felé elfogadásra javasolt kutatási tématervet 7)A felvételi eljárási díj befizetésének igazolása. 8)A doktori képzés költségeinek vállalását, vagy átvállalását igazoló hivatalos nyilatkozat.

18 A doktori felvételi pályázattól a PhD fokozatszerzésig 2010201120122013201420152016 Pályázati kiírás (01.15) Pályázat benyújtása (04.01) Pályázat formai vizsgálata Felvételi meghallgatás (05.25-28) Pótfelvételi meghallgatás (08.26) DIT döntése (06.08) EDT döntése (06.22) Képzési időszak megkezdése Abszolutórium megszerzése Jelentkezés fokozatszerzésre Műhelyvita Védés Szigorlat

19 A TK munkatársainak elérhetősége Dikácz Csaba szds., főtiszt Szabályzók betartásának felügyelete, jelentések készítése HM: 29-046 dikacz.csaba@zmne.hu Asztalos Julianna Katalin ka., főtanácsos Fokozatszerzési eljárások ügyintézése, habilitációs ügyek HM: 29-198 asztalos.katalin@zmne.hu Lutár Éva ka., főelőadó Pénzügyek, képzési regisztráció és nyilvántartás HM: 29-071 lutar.eva@zmne.hu Nyári Éva ka., főelőadó Pályázatok ügykezelése, nyilvántartások vezetése, honlapfejlesztés HM: 29-292 nyari.eva@zmne.hu

20 Köszönöm a figyelmet! Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományszervező Központ


Letölteni ppt "A 2010. évi doktori felvételi eljárás tapasztalatai Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományszervező Központ Dr. Kállai Attila mk. alezredes Tudományszervező."

Hasonló előadás


Google Hirdetések