Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

"Tudásdepó-Expressz" Az úniós pályázatok sokaságában a könyvtárak fejlesztését a "Tudásdepó-Expressz" konstrukció volt hivatott segíteni. Az első (TIOP)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ""Tudásdepó-Expressz" Az úniós pályázatok sokaságában a könyvtárak fejlesztését a "Tudásdepó-Expressz" konstrukció volt hivatott segíteni. Az első (TIOP)"— Előadás másolata:

1 "Tudásdepó-Expressz" Az úniós pályázatok sokaságában a könyvtárak fejlesztését a "Tudásdepó-Expressz" konstrukció volt hivatott segíteni. Az első (TIOP) fordulóban meghirdetett pályázat modern eszközök beszerzését tette lehetővé, míg a második (TÁMOP) fordulóban a szolgáltatások fejlesztáse kapott hangsúlyt. Mindkettőnek a formális oktatás segítése volt a célja, a tanulást segítő sajátos könyvtári lehetőségek felhasználásával. A pályázat egyik kiemelt célcsoportja volt a gyermek- és ifjúsági korosztály. A másik kiemelt célcsoport a leszakadó térségek felnőtt népessége, akik számára a fejlesztések, a kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét teremtette meg. Az élethosszig tartó tanulásban való részvétel a könyvtárakban kétirányú: a használók képzése mellett folyamatosan gondoskodni kell a könyvtárosok tudásának fejlesztéséről is. A pályázat erre vonatkozóan is lehetőséget adott, sőt határozott elvárásai voltak.

2 A projekt címe BAJAI-INFO-LÁNC Két nyilvános könyvtár együttműködése szolgáltatásaik fejlesztésében, a használók nem formális és informális tudásának bővítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. Könyvtárunk mindkét fordulóban részt vett. A TIOP pályázat keretében megvalósította a szükséges eszközök beszerzését. Akkor négy vidéki könyvtárral konzorciumban pályáztunk. A szolgáltatások fejlesztése érdekében a város másik nyilvános könyvtárával fogtunk össze, és sikerrel valósítottuk meg a vállalt feladatokat.

3 A projekt jellemzői A támogatás formája vissza nem térítendő mértéke 100 %-ban elszámolható összege 29.284.160,-Ft A megvalósítás formája két tagú konzorcium ideje 2010. 08.01. - 2012. 02. 28. Project szakmai megvalósításában részt vett 1 fő könyvtári szakember napi 2 órás munkaidőben 1 fő informatikus szakember napi 1 órás munkaidőben 1 fő gazdasági szakember havi 12 órában A konstrukció a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében jelent meg.

4 TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0063 a közösen megvalósítandó célokat a projekt által előírt, és kínált lehetőségeket felhasználva a következő teljesítésekkel valósította meg. A bajai Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ A projekt bemutatása

5 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek I. Az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok kialakítása, fejlesztése; Az adatbáziskezelő-szoftverfejlesztési munkák elvégzését közbeszerzési eljárás keretében oldottuk meg. A nyertes pályázó 6 fő könyvtáros illetve adatrögzítő munkatársat alkalmazott ennek a feladatnak az elvégzésére. Az adatbővítés - 50 000 rekord felvitele az integrált könyvtári rendszer adatbázisába megtörtént. Dokumentumaink retrospektív feldolgozását befejeztük, a korábban felvitt rekordokat kiegészítettük, így a teljes állományunk számítógépes nyilvántartása megvalósult.

6 Búcsúzás az adatrögzítő lányoktól

7 Kapcsolódó választható tevékenységek, szolgáltatások Helytörténeti és helyismereti információk hozzáférhetővé tétele a könyvtári honlapon A pályázat keretében 9000 új rekordot rögzítettünk az integrált rendszerünkbe katalóguscéduláról. Elkészült egy Bajára vonatkozó és visszakereshető adatbázis, egy évfordulónaptár és egy fotótár, régi bajai felvételekből. Lehetőségünk nyílt egy elektronikus kiadvány megjelentetésére, mely szintén helyi vonatkozású. Könyvtárunk „Sugó” irodalmi körének, 12 éven át rendszeresen megjelenő kiadványaiból állítottuk össze egy antológiát. Több mint 30.000 oldal, közel 8.000 MB helyismereti anyagot digitalizáltunk, ezek kereshető (pdf) formátumban a honlapunkról elérhetőek.

8 Bajai évorduló naptár a honlapon

9 Régi bajai fotók tára

10 Digitális irodalmi antológia

11 Honlapunkról elérhető helyismereti kiadványok

12 Tóth Kálmán emlékalbum címoldala

13 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek II. Interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása a tanulási szükségleteknek és a különböző felhasználói csoportok igényeinek megfelelően; Az intézményünknél időközben fellépett szervezeti átalakulás (összevonás) miatt, át kellett alakítani a korábbi web-lap struktúrát http://www.bajaikonyvtar.hu/ Elkészült honlapunk német-, angol-, horvátnyelvű és vakbarát változata. Külön felületet alakítottunk ki a gyermekeknek szánt tartalmaknak. http://gyerek.bajaikonyvtar.hu/

14 Könyvtár és Művelődési Központ összevonása

15 Honlapunk német nyelvű változata

16 Honlapunk angol nyelvű változata

17 Honlapunk horvát nyelvű változata

18 A fogyatékkal élőket a honlap a vakbarát verziója segíti az információk elérésében.

19 Az „Újdonságok polcá”-n minden dokumentum-típusra vonatkozóan az új beszerzéseinkből látható annotált, képpel illusztrált válogatás. A „Programok, rendezvények, foglalkozások” menüponton lehet tájékozódni az intézményben zajló eseményekről. A tudáspróbára vállalkozó látogatókat játékos és komolyabb online tesztek, feladatok várják. A vendégkönyvben jelezhetik véleményüket, ötleteiket. A galériában található képek több témakörben idézik vissza a rendezvények hangulatát, a kiállítások anyagát. http://gyerek.bajaikonyvtar.hu/ Interaktív gyermekkönyvtári honlap kialakítása

20 A közvetlen kapcsolat lehetőségét biztosítjuk a gyermekek számára

21 Az újdonságok polca

22 Online tudáspróba

23 Kép a galériából

24 Kapcsolódó választható tevékenységek, szolgáltatások Kulturális és közhasznú tartalmak hozzáférhetővé tétele a könyvtári honlapon; Honlapunkról elérhető a Bajára, és kistérségére vonatkozó ismereteket tartalmazó újonnan kialakított közhasznú adatbázis. (http://bajaitudakozo.hu/)http://bajaitudakozo.hu/

25 Baja és környéke cégei (több mint tízezer adatot tartalmaz)

26 Baja és környéke civil szervezetei (száznál több adatot tartalmaz)

27 Az elérhetőségeken túl térkép segít a cég megtatálásában

28 Árajánlatot lehet kérni a rendszerben lévő cégektől, termékre vagy szolgáltatásra.

29 Helyi buszok mentrendje

30 Újabb és újabb nyereményjátékok teszik vonzóbbá az oldalt

31 Tovább bővítettük honlapunk interaktivitását az információk és digitális tartalmak korlátlan elérését biztosító szolgáltatásokkal (beiratkozás, dokumentumok keresése, előjegyzése, kölcsönzési idő meghosszabbítása, beszerzési javaslatok). Kapcsolódó választható tevékenységek, szolgáltatások Távoli elérésű, esetenként 24 órán keresztül elérhető könyvtári online szolgáltatások megvalósítása;

32 A belépés után, személyre szabott szolgáltatások várják a látogatót

33 Az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése, lebonyolítása - különös tekintettel az iskoláskorúakra, a hátrányos helyzetűekre; Kötelezően megvalósítandó tevékenységek III. „Storigami” elnevezésű biblioterápiás foglalkozásokat indítottunk, az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése céljából. Résztvevői hetedikesek, mind hátrányos családi környezetben élnek. A biblioterápia lehetőséget kínál, a gyermekek olvasás- és személyiségfejlődésének segítésében. Lényege a művek élményszintű feldolgozása, a személyes problémák megoldásának segítése irányított olvasás és megbeszélés révén. Segítségnyújtásról van szó, közvetett módon, az irodalmi műből kibontható hatás révén. Kifejezhetik nemtetszésüket, elmondhatják, hogy ők ebben a helyzetben hogyan cselekedtek volna. Rögtön visszajelzést is kaphatnak a többiektől, ezáltal kialakíthatnak egy mindenki által elfogadott viselkedésmódot. Ösztönzést kapnak arra, hogy eszmékre és érzelmekre reagáljanak.

34 Biblioterápiás foglalkozás, a jól teljesített feladatok jutalmazása

35 Emléklap és „úniós” bögre

36 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek III. A FONI-val (Fogyatékosok Nappali Intézetével) együttműködve, a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi sérült, illetve autista gyermekeket, fiatalokat és fiatal felnőtteket szintén bevonjuk a drámapedagógiai valamint a biblioterápiás foglalkozásokba, hozzájárulva a nem formális és informális tudásuk gyarapításához. Az olvasás népszerűsítése náluk a felolvasott történetek vagy mesék értelmezésével valósul meg összekötve fejlesztő játékkal, bábozással az élmények rajzban való kifejezésével.

37 A városban található valamennyi iskolával konstruktív együttműködést eredményező kapcsolatunk van. Minden korosztály részére könyvtárbemutató és –népszerűsítő foglalkozásokat tartunk, tapasztalataink szerint ezek után gyakrabban és tudatosabban keresik szolgáltatásainkat. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek III.

38 Kapcsolódó választható tevékenységek, szolgáltatások A könyvtárhasználatra irányuló – kizárólag a könyvtárakban megvalósuló – digitális és információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online programok; A felhasználók részére a könyvtárhasználatra irányuló a digitális információkereséshez szükséges kompetenciák elsajátítása és fejlesztése érdekében tanfolyamokat szervezünk. INFOSULI elnevezéssel (10x24 órában), a szenior korosztályt részesítettük előnyben, segítve őket a digitális írás-olvasás tudás elsajátításában, az elektronikus információhordozók világában való tájékozódásban, ezzel megteremtve számukra az élethosszig tartó tanulás, információhoz jutás lehetőségét.

39 Nyugdíjasok az INFOSULI-ban

40

41 Kapcsolódó választható tevékenységek, szolgáltatások Meghirdettük a „Könyvtárbarát család” és a „Könyvtárbarát iskola” cím elnyerésének lehetőségét. A címet és a vele járó oklevelet decemberben kapják meg a gyermekkönyvtárat leggyakrabban látogatók, műsoros vendéglátás keretében.

42 „Könyvtárbarát család” oklevél átadása

43 Könyvtárbarát családok karácsonyi összejövetele

44 A városi „Ifjújági Napok” programhoz kapcsolódó könyvtári rendezvény

45 A vendég Szélkiáltó Együttes, megzenésített irodalmi alkotásokat ad elő Köszönjük a Katona József Könyvtárnak az együttműködést!

46 Kapcsolódó választható tevékenységek, szolgáltatások Idegen nyelvek oktatása, tanulása „Az angol nyelv tanítása digitális tábla segítségével” címmel előadás sorozatot índítottunk, ahol az érdeklődők ismerkedhettek az új módszer lehetőségeivel.

47 A pályázati konstrukcióban megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos szaktudás fejlesztése, legalább egy fő könyvtári munkatárs részvételének biztosítása útján a vonatkozó könyvtárszakmai akkreditált továbbképzéseken; Kötelezően megvalósítandó tevékenységek IV. Dolgozóink közül 4 fő szaktudását fejlesztette azzal, hogy részt vehettek - a pályázat keretében – akkreditált továbbképzéseken. Témakörök: „A könyvtáros, mint felnőttoktató” „Interaktív portálok üzemeltetése könyvtári környezetben” „Vezetési ismeretek”

48 Kapcsolódó választható tevékenységek, szolgáltatások könyvtári munkatársak számára a pályázati konstrukcióban megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos, indokolt tanfolyamok szervezése, a tanfolyamokon való részvétel biztosítása (min 120 óra/fő/képzés) Intézményünk adott helyet a „Vezetési ismeretek” c. akkreditált négy modulból álló, 120 órás képzésnek. A résztvevők zöme Bács-kiskun megyéből érkezett. Könyvtárunk két fővel képviselte magát.

49 A régi könyvek termében, megfelelő feltételekkel tudtuk biztosítani a képzést

50 Csoportkép, a tanfolyamon végzett kollégákról

51 Tárgyi beszerzések Végül megemlítek párat azokból a tárgyakból, amelyek a pályázat révén gazdagítják intézményünk szolgáltatásait. Bútorok Vásároltunk zárható irattartó szekrényt a pályázat anyagának elkülönített és biztonságos tárolására Irodai, és tájékoztatói asztalokat, polcokat, 6 db üveges vitrint kiállításokhoz, az internetező gyerekeknek számítógép asztalokat, székeket

52 Adminisztratív feladatok ellátásához íróasztal, székkel

53 Zárható, elkülönített szekrények a projekt dokumentáció tárolására

54 Számítógépes asztal, székkel a gyermekrészlegben

55 Polcok a digitális hordozóknak

56 Tájékoztató, információs pontok megújulása

57 Helyi világítással felszerelt vitrinek, a kiállításokhoz

58 Tárgyi beszerzések Adathordozók A 200 db üres DVD, 4 db nagykapacitású külső adattároló, 2 db pendrive nagyrészt a helyismereti gyűjtemény adatmentésére szolgál.

59 Tárgyi beszerzések Ajándéktárgyak Számos könyvvel, könyvvásárlási utalvánnyal és ajándékkal tudtunk a vetélkedőinken, foglalkozásainkon résztvevőknek kedveskedni.

60

61 Ajándékozás, gyermekkönyvtári foglalkozáson

62 Ajándékozás, az ifjúsági olvasás népszerüsítő napon

63 Szép emlék a Sztorigami foglalkozásról

64 Utószó Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Szeretnék köszönetet mondani a projekt sikeres végrehajtásában részt vevő minden kollágának és közreműködőnek.


Letölteni ppt ""Tudásdepó-Expressz" Az úniós pályázatok sokaságában a könyvtárak fejlesztését a "Tudásdepó-Expressz" konstrukció volt hivatott segíteni. Az első (TIOP)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések