Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Citromsav gyártása. Citromsav táptalajkészítés és fermentáció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Citromsav gyártása. Citromsav táptalajkészítés és fermentáció."— Előadás másolata:

1 Citromsav gyártása

2 Citromsav táptalajkészítés és fermentáció

3 A citromsav fermentáció lefutása Végső citromsav konc.: ~130 g/l melaszon; 200-250 g/l cukorból Konverzió: 87-92 %; Produktivitás: 0,67-0,75 kg citromsav/m 3 *h; ~16-18 kg citromsav/m 3 *nap Fruktóz: a szacharózból képző- dik invertálódással. Kezdetben polimerizálódhat, azután fel- használja a törzs.

4 Levegőztetés, pelletképződés Oldott oxigén koncentráció:  ha alacsony, csökken a cit- romsav termelés  intenzív levegőztetés, néha O 2 dúsítás!  Ha kimarad a levegőztetés: a savtermelés leáll (a sejtsza- porodás újraindulhat)  Kulcskérdés a morfológia  pelletképződés 

5 A micélium elválasztása A micéliumot általában vá- kuum dobszűrővel választ- ják el. Ha szűrősegéd- anyagra is szükség van, az ásványi anyagok helyett gyakran növényi mellékter- mékeket (pelyva, szalmatö- rek) használnak.

6 Vákuum dobszűrő Fő egysége egy szektorokra osztott forgó dob, amely részle- gesen a szűrendő lébe merül. A nyomás a dobon kívül atmoszfé- rikus, a dob szektorainak nagy részében viszont csökkentett nyomás uralkodik. A szűrőréte- get a lassan forgó dob felületére feszített szűrővászon, illetve az erre rárakódott anyagréteg alkot- ja. A dob külső felületére a be- merülő zónában rakódik fel a szűrőlepény, a szűrlet a henger belsejébe, a szívókamrákba ke- rül. A léből kiemelkedve a folya- matos szívás következtében a szűrőlepény víztartalma csök- ken.

7 Oxalátmentesítés Kevés Ca(OH) 2 bevitelével az oxalát leválik, míg az egybázi- sú kalcium-citrát (a hárombázisúval ellentétben) elég jól oldódik. A szűréssel a kalcium-oxalát elválasztható.

8 Nyomószűrők

9 Citromsav kicsapás A kicsapás mentét befolyáso- ló technológiai paraméterek: a citromsav koncentrációja, Hőmérséklet (90 ˚C) pH (~7 körüli) a Ca(OH) 2 adagolás üteme Szűrés: vákuum dobszűrőn

10 Feltárás kénsavval A feltárás tömény (60-70 %- os) kénsavval történik. A kén- savat a sztöchiometrikushoz képest kis feleslegben (+1-2 g/l) adagolják. A képződő gipszet ismét csak vákuum dobszűrőn szűrik le. Mennyisége: 1,4 tonna gipsz/ tonna citromsav

11 Színtelenítés, ionmentesítés A színanyagokat aktív szénnel töltött oszlopon lehet megkötni. Az ásványi sók ionjait ioncseré- lő gyantákkal lehet eltávolítani, „flow through” technikával, azaz nem főkomponenst kötjük meg a kolonnán, hanem a szennye- zéseket. A termék átáramlik az oszlopon, nincs szükség elúci- óra.

12 Ipari léptékű ioncserélő telep

13 Bepárlás A bepárlás kíméletes, alacsony hőmérsékleten, rövid tartózkodá- si idővel történik. Többfokozatú, többtestes vákuumbepárlót hasz- nálnak, ahol az utolsó fokozatban a tömény oldat hőmérséklete nem haladja meg a 40 ˚C-ot.

14 Kristályosítás A citromsav 36,5 ˚C alatt kristályvízzel, efölött pedig vízmen- tesen kristályosodik. Inkább a monohidrát létrehozására töre- kednek. Az oldatot 20-25 ˚C-ra hűtik. A citromsav gyártásnál érdemes folyamatos kristályosítókat alkalmazni. Ezekben ál- landó tisztaságú és állandó méreteloszlású kristályok jönnek létre. A kristályok elválasztása és mosása szűrőcentrifugá- ban történik. Az anyalúg még jelentős mennyiségű terméket tartalmaz, ezt újra feldolgozzák.

15 Szűrőcentrifuga A kristályok leállítás nél- kül eltávolíthatók a hidra- ulikus működtetésű ka- parókéssel. (Használt vegyipari gépeket forgalmazó cég hirdetése)

16 Szárítás A kristályvízvesztés veszélye miatt a száradó anyag hőmér- séklete nem haladhatja meg a 36,5 ˚C-ot. Emiatt vagy vá- kuum-szárítókat használnak, vagy igen nagy mennyiségű, közel szobahőmérsékletű le- vegővel szárítanak.

17 Technológiai fejlesztési irányok Az eddigiekben a citromsav fermentlé klasszikus feldolgo- zási technológiáját mutattuk be. Az eljárás sok vegyszert és energiát igényel, és óriási mennyiségű mellékterméket bocsát ki. Állandó műszaki fejlesztés folyik például a memb- ránműveletek területén. A sejtek elválasztására mikroszű- rést, a nagy molekulájú szennyezések eltávolítására ultra- szűrést, a citromsav oldat koncentrálására reverz ozmózist, vagy nanoszűrést lehet alkalmazni. Az új feldolgozási mű- veletek elterjedésének gátja, hogy a citromsav igen nagy mennyiségben gyártott olcsó tömegtermék, a legkisebb többletköltség is veszélyezteti a versenyképességet.


Letölteni ppt "Citromsav gyártása. Citromsav táptalajkészítés és fermentáció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések