Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HAS Centre for Regional Studies AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010−2015 HORVÁTH GYULA ______________________________________________.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HAS Centre for Regional Studies AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010−2015 HORVÁTH GYULA ______________________________________________."— Előadás másolata:

1 HAS Centre for Regional Studies AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010−2015 HORVÁTH GYULA ______________________________________________ 25 éves az MTA Regionális Kutatások Központja

2 HAS Centre for Regional Studies 2 AZ RKK ITTHON A magyar területfejlesztési kutatások centruma A regionális politikai cselekvés tudományos orientálása A határon túli magyar kutatások koordinátora A regionális tudományi publikációs fórumok szervezője A régiók és térségek fejlesztési stratégiáinak módszertani megalapozása Gazdasági szereplők partnere A regionális tudományi felsőoktatás gesztora A regionális tudomány transzferfóruma, a Magyar Regionális Tudományi Társaság menedzselése

3 HAS Centre for Regional Studies 3 AZ RKK AZ EURÓPAI KUTATÁSI TÉRSÉGBEN Konzorciumvezető uniós projektekben Partner az európai uniós kutatási programokban Határ menti kutatások vezető intézménye Bilaterális tudományos programok szervezője Meeting point szerepkör

4 HAS Centre for Regional Studies 4 ERŐSSÉGEK A magyar regionális tudomány magas presztízse a nemzetközi tudományos körökben A területi kutatások erős gyakorlati orientációja Együttműködés a kelet-európai kutatóhelyekkel Szoros EU-s kapcsolatrendszer Alapos ismeretek a kelet- és délkelet-európai regionális folyamatokról A regionális tudományi felsőoktatás irányítása A hálózatos működésben megszerzett tapasztalatok

5 HAS Centre for Regional Studies 5 LEHETŐSÉGEK Uniós érdeklődés a délkelet-európai térség iránt A szomszédsági politika erőteljes érvényesülése az Európai Unió strukturális politikájában A tudományos eredmények iránti kereslet várható élénkülése a regionális politikai paradigmaváltás következtében Képzett regionális politikai szakemberek iránti igény A magyar tőkeexpanzió regionális feltételeinek mérlegelése Magyarország aktív Balkán-politikája Az EU regionális politikájának reformja 2013 után

6 HAS Centre for Regional Studies 6 A REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖRNYEZETE ÉRDEKCSOPORT-ELEMZÉS KÖRNYEZETI ELEMA regionális kutatásokra gyakorolt hatásaMegjegyzés NEMZETKÖZIKedvezőEU keretprogramok, CBC- Interreg, ESPON, Visegrád Alap, EU főigazgatóságai HAZAI K+FÁtlagosOTKA, NKTH pályázatok MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAStagnáló, átalakulás előtt állóAlacsony bázisfinanszírozás, stratégiai koncepció hiánya, a társadalomtudományokkal szembeni bizalmatlanság KÖZPONTI SZAKPOLITIKAHektikus, folyamatosan csökkenő támogatási potenciál, a hosszú távú stratégiaalkotás hiánya Területfejlesztési szakállamtitkárság, MeH, Munkaügyi Minisztérium, NFGM gazdasági államtitkársága, FVM, ágazati operatív programok REGIONÁLIS-HELYI SZAKPOLITIKAAlacsony, bizonytalan, jelentős számú versenytárs, bürokratikus egyeztetési eljárások, kutatásidegen eljárási mechanizmusok Regionális operatív programok, integrált városfejlesztési stratégiák FELSŐOKTATÁSTartalmilag kedvező, finanszírozása gyenge PhD, MSc programok ÜZLETI SZFÉRAGyengén motiváltA környezettel szoros kapcsolatot építő vállalatok kivételt jelentenek, pl. Paksi Atomerőmű, Audi Hungária Motor Kft.

7 HAS Centre for Regional Studies 7 A STRATÉGIÁT MEGALAPOZÓ DOKUMENTUMOK

8 HAS Centre for Regional Studies 8 STRATÉGIAI CÉLOK A szilárd tudományos alapokon álló régiófejlesztés a nemzet versenyképességének és gazdasági gyarapodásának záloga. Az európai összehasonlító regionális kutatások hálózatának tagja A Kárpát-medencei regionális kutatások centruma A regionális tudomány oktatásának koordinátora A területfejlesztési innovációk terjesztésének fóruma

9 HAS Centre for Regional Studies 9 ALAPKUTATÁSOK A regionális fejlődés hajtóerői Európában A Kárpát-medence régióinak vizsgálata Az Európai Unió regionális politikájának várható irányai A policentrikus városfejlődés megalapozása Regionális versenyképességi vizsgálatok A magyar gazdaság területi szerkezetének elemzése A rurális terek szerkezeti jellemzői Decentralizáció és regionalizmus A magyar területi közigazgatási rendszer kutatása A határ menti kapcsolatok elemzése

10 HAS Centre for Regional Studies 10 ESPON KUTATÁSI TÉMÁK, 2009–2011 Az európai régiók és városok attraktivitása Az innováció és a tudásgazdaság regionális dimenziói A másodlagos növekedési pólusok szerepe a területi fejlődésben A globalizáció hatása Európa térszerkezetére Az uniós rendeletek területi érzékenysége Transznacionális térségek együttműködése

11 HAS Centre for Regional Studies 11 KÁRPÁT-MEDENCEI TÉMÁK Sikeres térségek és városok Határ menti nagyvárosok gazdasági potenciálja, együttműködési lehetőségei A transznacionális regionális együttműködések szervezeti modelljei Regionális K+F kooperáció A fejlesztések egyeztetési mechanizmusai A fejlesztési és a közigazgatási autonómia Regionális és települési demográfiai folyamatok Munkaerő-mozgások a Kárpát-medencében A működő-tőkebefektetések telepítési tényezői A felsőoktatás szerepe a területi fejlődésben

12 HAS Centre for Regional Studies 12 MÉRFÖLDKÖVEK I. 2010 ― Nemzetközi tudományos tanács ― Új egyetemi partnerség ― Pályázat az EU 8. keretprogramjához ― Regional Studies Association konferencia Pécsett ― Külföldi stratégiai egyeztetés 2011 ― Beruházási pályázatok ― I. Central and Eastern European Forum ― A magyar elnökséghez kapcsolódó feladatok 2012 ― Central and Eastern European Almanach ― Regionális tudományi enciklopédia kiadása ― A Kárpát-medence régió sorozat befejezése

13 HAS Centre for Regional Studies 13 MÉRFÖLDKÖVEK II. 2013 ― Regions in the Carpathian Basin, kétkötetes összefoglaló monográfia ― Magyar–román területfejlesztési központ Debrecenben ― 70 éves a Dunántúli Tudományos Intézet 2014 ― Kárpát-medencei regionális tudományi konferencia ― II. Central and Eastern European Regional Science Forum 2015 ― A fejlesztési beruházások avatása ― Central and Eastern European Almanach

14 HAS Centre for Regional Studies 14 VÁRJUK ÖNT 2010-BEN IS PÉCSETT, EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSÁBAN


Letölteni ppt "HAS Centre for Regional Studies AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010−2015 HORVÁTH GYULA ______________________________________________."

Hasonló előadás


Google Hirdetések