Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az élelmiszeripari KKV-k szerepe a vidékfejlesztésben Polereczki Zsolt Egyetemi tanársegéd KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék Horvát – magyar együttműködések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az élelmiszeripari KKV-k szerepe a vidékfejlesztésben Polereczki Zsolt Egyetemi tanársegéd KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék Horvát – magyar együttműködések."— Előadás másolata:

1 Az élelmiszeripari KKV-k szerepe a vidékfejlesztésben Polereczki Zsolt Egyetemi tanársegéd KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék Horvát – magyar együttműködések a vidékfejlesztésben workshop – vidékfejlesztés munkacsoport Beremend, 2010. november 23.

2 Az előadás felépítése A KKV-k regionális szerepét meghatározó tényezők, trendek Az innováció és piacorientáció kapcsolódása az élelmiszeripari KKV-k körében A kutatás célkitűzései, előrehaladottsága

3 A KKV-k és a vidékfejlesztés kapcsolata

4 KKV-k beszerzési vonzáskörzete (50 km) Beszerzési vonzáskörzetből származó rész meghaladja az 50%-ot Kisvállalkozások: átlag 51,9%, nagyüzem 69,4%, gazdálkodó 75,9%, TÉSZ-BÉSZ 70,0%, Középvállalkozások: átlag 57,9%: TÉSZ-BÉSZ 85,0%, nagyüzem 74,8%, gazdálkodó 56,9%, integrátor 50,0%, Hosszú távú beszerzési kapcsolatok szerepe a meghatározó (mindkét esetben 95%), Beszállító-vevő kapcsolatok: 40% esetében jobb a pozíció, 50% kölcsönös függőség, 10% kiszolgáltatott a beszállítóknak. Forrás: Lehota, 2010

5 Vonzáskörzeten (50 km) belüli értékesítés Kisvállalatok, 53,5%: közvetlen fogyasztás 87,3%, vendéglátóegységek 87,0%, független kiskereskedő 81,2%, magyar tulajdonú láncok 66,7%, diszkontok 66,7%, Középvállalkozások, 30,5%: közvetlen fogyasztás 80,2%, vendéglátóegységek 57,1%, független kiskereskedők 49,4%, magyar tulajdonú láncok 38,8%, más élelmiszer-feldolgozók 32,9%, külföldi hiper- és szupermarketláncok 31,3%, Vevőkkel való kapcsolat: 53,0% kiegyensúlyozott, 36,0% gyengébb alkuerő, 11,0% jobb alkuerő, Erősen diverzifikált értékesítés az arány és a vevők száma szerint egyaránt A KKV-k tevékenységének döntő hányada egy 50 km sugarú körön belül zajlik! Forrás: Lehota, 2010

6 A KKV-k szerepét meghatározó trend fordulók Regionalizáció és a lokalizáció várható megerősödése Az élelmiszermérföld-csökkentés kényszere (energiafelhasználás és káros anyag kibocsátás) A helyi lokális piacok szerepének felértékelődése: ENSZ Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap szerint a világ szegényeinek és éhezőinek 75%-a mezőgazdasági kistermelő (Swinnen előadás), Nomura jelentés (2010.09.08.) nominális és reál áremelkedési trend (2003-2008/1990, fundamentális tényezők, nemzeti piacok újra felértékelődése, food security) Forrás: Lehota, 2010

7 Élelmiszeripari KKV innovációs jövőkép hazánkban

8 Milyen területeken fejlesztenének a hazai KKV-k? Főbb sikertényező Magas (5) egyetértési szint aránya KülföldiHazai tulajdonú cégeknél Az ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása39,344,8 Új piacok meghódítása26,226,3 Nemzetközi minőségbiztosítás bevezetése31,124,3 Egyedi piacok kialakítása13,116,2 Új termék, szolgáltatás bevezetése21,315,1 A munkavállalók szakképzettségének növelése 9,813,7 Korszerű információs rendszer bevezetése13,112,9 Új technológia kifejlesztése 8,211,7 Kooperáció kiépítése13,111,5 Szolgáltatás nyújtása16,410,3 Exportpiacok feltárása11,5 8,1 Forrás: Nyers, Szabó, 2003

9 Milyen területeken fejlesztenének a hazai KKV-k? VálaszkategóriaA válaszok megoszlása Válaszadó% Partnerkör szélesítése4546,9 Termékfejlesztés a tömegtermékek piacán2627,1 Termékfejlesztés réspiaci termékek piacán2627,1 Marketing tevékenység fejlesztése1010,4 Horizontális integrációk kialakítása 5 5,2 Vertikális integrációk kialakítása 2 2,1 Egyéb 4 4,2 A jövőbeni lehetséges fejlődési irányok a megkérdezettek szerint (N=96)* *A válaszadók több választ is megadhattak VálaszkategóriaA válaszok megoszlása Válaszadó% Kapcsolati rendszer fejlesztése3637,5 Termékfejlesztés a réspiaci termékek piacán2728,1 Termékfejlesztés a tömegtermékek piacán2222,9 Marketingtevékenység fejlesztése1111,5 Horizontális együttműködés más feldolgozókkal1010,4 Márkanév alkalmazása 6 6,3 Vertikális együttműködések 3 3,1 Egyéb1010,4 A magasabb árszint elérésének eszközei a megkérdezettek szerint (N=96)*

10 Milyen eszközökkel segítenék ezt a fejlesztési folyamatot? A piaci eredményességben kiemelkedő szerep jut egy vállalkozás infrastrukturális ellátottságának. Egyetértés – 3,86 Milyen eredményeket hoz ez az innovációs megközelítés?

11 Az élelmiszeripari vállalatok innovációs tevékenységének jellemzői Forrás: Saját kutatás, 2010 Ez a jellegzetesség tetten érhető a termékportfólió alakulásában is!

12 A húsiparban működő KKV-k termékportfóliója A húsipari vállalkozások által előállított termékcsoportok Szívesen fejlesztenének réspiaci termékeket, de ez a termékportfólióban kevésbé jelenik meg ténylegesen. Az innováció egyik mozgatórugója, a piaci szívóhatás nem, vagy csökkent mértékben tud érvényesülni! Jellegzetességek: - Szűk információs bázison alapul - Túlzottan az technológiára összpontosít - Termék javítás orientált - Nem motiváló szabályozási környezet

13 Európai kitekintés

14 A fogyasztói magatartást meghatározó globális trendek és az élelmiszeripari innováció kapcsolata Földrajzi  Nyugatról keretre  Urbanizáció és migráció Életszakaszhoz köthető  Idősödő társadalom  Átalakuló háztartások  Zsúfolt/elfoglalt élet Életstílus  Az otthon ott van ahol vagy  Multitasking  Változó hatások  A jólét hajszolása  Mobil élet  Mindent akaró fogyasztó  Médiahasználat átalakulása  Szóbeszéd alapú kommunikáció Egyéni értékek  Ellenőrzött fogyasztás  Szórakoztató vásárlás  Biztonságos fogyasztás  Siker iránti igény  Autentikus forrás keresése Forrás: XTC World innovation, 2009 Az egyes élelmiszer fogyasztási trendek innovációban betöltött szerepe az EU-ban Forrás: GFK Roper consulting, 2007

15 Az élelmiszeripari KKV-k innovációs tevékenysége 3 év átlagában Forrás: SMES-NET Vision paper, 2005 Nagyobb termék és folyamat innováció Nagyobb termék innováció Nagyobb folyamat innováció Egyéb nagyobb innováció Tökéletesítés Nem végez innovációt Van-e K+F osztálya? % Van17,4 Nincs78,3 Az európai élelmiszeripari KKV-k innovatívnak tekinthetők, bár a klasszikus innovációt mérő mutatókkal nehezen követhetők nyomon.

16 A folyamat innováció eredményei az EU-ban - A fogyasztói igényekre való gyorsabb reagálás Forrás: Eurostat, 2007 A folyamat innováció eredményei az EU-ban – A szervezeti innováció vagy marketing iránt elkötelezett vállalkozások Jellegzetességek: - Fogyasztói információkon alapul - A fogyasztói értékre összpontosít - Érték innováció alapú - Erőforrás és bürokratikus korlátok

17 Két eltérő innovációs koncepció Technológiai, termék központú Fogyasztói érték alapú Erőteljesebb piacorientáció hatása: - A piacorientáció és az innovációs készség között pozitív korreláció - ROI pozitív változása - Javuló profittermelő képesség - Nemzetköziesedés mértékének javulása

18 Az alprojekt célkitűzései, feladatai

19 Célkitűzések A regionalizáció, mint élelmiszer- fogyasztói trend jelenlétének feltárása a két határ menti régióban Az élelmiszeripari KKV-k piacorientációjának vizsgálata ugyanezen földrajzi régióban

20 Kutatás feladatai és előrehaladottsága Mezőgazdasági és élelmiszeripari KKV piacorientáció vizsgálat (250 db) Magyarországon Fogyasztói etnocentrizmus vizsgálat (1000 fő) Magyarországon 1. fázis Alkalmazott kérdőívek fordítása horvát nyelvre 2. fázis Mezőgazdasági és élelmiszeripari KKV piacorientáció vizsgálat (100 db) Horvátországban Fogyasztói etnocentrizmus vizsgálat (600 fő) Horvátországban Kutatási eredmények értékelése, összevetése 3. fázis 4. fázis

21 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! polereczki.zsolt@ke.hu


Letölteni ppt "Az élelmiszeripari KKV-k szerepe a vidékfejlesztésben Polereczki Zsolt Egyetemi tanársegéd KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék Horvát – magyar együttműködések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések