Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A számok jelentősége: a kvantitatív történetírás témái és módszerei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A számok jelentősége: a kvantitatív történetírás témái és módszerei"— Előadás másolata:

1 A számok jelentősége: a kvantitatív történetírás témái és módszerei
Klement Judit 2009. március 17.

2 Mi a kvantifikáció jelentősége?
A kvantitatív történetírás irányzatai: Szeriális történelem => történeti demográfia Kliometria => antropometrikus történetírás definíció vizsgálati témák források módszerek eredmények

3 Szeriális történetírás
Annales (1929) (I. nemzedék) 1950-es évektől: II. nemzedék (F. Braudel) szeriális történetírás (<= széria) cél: totális történelem - struktúrák leírása, „hosszú időtartam” - makrovizsgálati szempont túlsúlya - statisztikák használata (matematika) - interdiszciplináris elmélet + módszer – sokféle téma pl.: történeti demográfia

4 Történeti demográfia 1. – definíció –
Demográfia: a múlt, a jelen és a jövő népességére, ennek összetételére, állapotára, változásaira és ezek tényezőire, a népesség és a társadalmi-gazdasági jelenségek kölcsönhatásaira vonatkozó ismeretek és kutatások összessége. Az emberi népesség kvantitatív tanulmányozása. Történeti demográfia: múltbeli népességre vonatkozó vizsgálatok

5 Történeti demográfia 2. Történeti demográfia lehetséges témái:
népességszám, születések, házasságok, válások, halálozások száma, életkor, nupcialitás, halandóság, reprodukció, család és háztartás szerkezete, vándorlás, járványok stb. Történeti demográfia lehetséges forrásai: anyakönyvek (egyházi, állami/polgári), népszámlálás (lélekösszeírás), nem kvantitatív források (örökösödési szerződések, végrendeletek, naplók, paleodemográfia)

6 Történeti demográfia 3. Történeti demográfia módszerei:
statisztikai módszerek, makrovizsgálat (mikro) Annales II. nemzedéke: nem nominális vizsgálatok: demográfiai ciklusok, demográfiai átmenet; (P. Goubert) nominális módszer: családrekonstitúció ( L. Henry) Cambridge Group (1964-től): család- és háztartásszerkezet vizsgálata (P. Laslett)

7 Történeti demográfia 4. – eredmények –
Princentoni-projekt (1960-as évek): 1890–1920-as évek körül kezdődő nagyarányú termékenységcsökkenés Európában okok: családtervezés, születéskorlátozás, értékrend, szekularizáció, gazdasági változások John Hajnal (1982): Trieszt–Szentpétervár vonal háztartások eltérő keletkezési mintája az iparosodás előtt

8 Történeti demográfia 5. – Magyarország –
Intézményi bázis: KSH, munkacsoportok (tanszék nincs, oktatás van) Történeti demográfiai évkönyv óta KSH Népesedéstud. Int. Történeti demográfusok: statisztikusok, kevés történész Andorka Rudolf, Dányi Dezső, Cseh-Szombathy László, Faragó Tamás, Granasztói György, Őri Péter, Husz Ildikó

9 Kliometria 1. – definíció –
KKlio – metria: „a történelem mérése” eElméletcentrikus (gazdaságtörténeti makrokérdések) sSzámszerűsíteni a hipotéziseket (statisztikai módszerek) „”Amikor a közgazdászok megpróbálták meghódítani a történelmet” eElnevezések: new economic history, historical economics, econometric history úÚj gazdaságtörténet, történeti közgazdaságtan, ökonometriai történelem, kliometrikus történetírás,

10 Kliometria 2. Kliometria témái/adatai:
termelési adatok, export/import adatok, termelési, szállítási költségek alakulása, földtulajdon alakulása, gazdaság növekedése Kliometria forrásai: termelési, forgalmi statisztikák, gazdacímtárak Kliometria módszere: tényellenes (counterfactual) hipotézis = „mi lett volna, ha” (falszifikálás, operacionalizálás)

11 Kliometria 3. – eredmények –
Hosszú távú gazdasági növekedés kérdése: ipari forradalom vagy iparosodás (saltácionisták, gradualisták) Robert Fogel közgazdasági Nobel-díj (1993): „a vasút volt az USA gazdasági fejlődésének motorja?” John Komlos: Magyarországon a gazdaság dinamizálásában jelentős szerepe volt az állami intézkedéseknek?

12 Kliometria 4. Antropometrikus történetírás
Kliometria új irányzata (1970-es évek, 2003) antropo - metria = „ember mérése” (biológiai életszínvonal) vizsgálati téma: pl. testmagasság, forrás: pl. katonai összeírások módszer: hosszú idősor, statisztikai elemzés eredmények: iparosodás kezdete => egyenlőtlenség növekedése a magas amerikaiak – kövér amerikaiak rabszolgák magassága

13 Kliometria 5. – Magyarország –
USA – Európa Rendszerváltás előtt: marxista politikai gazdaságtan => nem engedte be, de tudtak róla: Ránki György, Benda Gyula Rendszerváltás után: a kliometria fénykora a történettudományban lecsengett: tournant critique, linguistic turn

14 Ajánlott irodalom: Faragó Tamás: Történeti demográfia. In: Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Osiris Kiadó, Budapest, Bölcsőtől a koporsóig. Szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához. Szerk. Faragó Tamás. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2005 Scott M. Eddie: Ami „köztudott”, az igaz is? Bevezetés a kliometrikus történetírás gondolkodásmódjába. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1996.


Letölteni ppt "A számok jelentősége: a kvantitatív történetírás témái és módszerei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések