Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A mérhető és a mérhetetlen Kompetenciafejlesztés az Ikerkönyvekkel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A mérhető és a mérhetetlen Kompetenciafejlesztés az Ikerkönyvekkel."— Előadás másolata:

1 A mérhető és a mérhetetlen Kompetenciafejlesztés az Ikerkönyvekkel

2 I. A fogalom változásai 1995-2006 I. A fogalom változásai 1995-2006 II. Gondolati műveletek a szövegértési mérések gyakorlatában II. Gondolati műveletek a szövegértési mérések gyakorlatában III. A feladatok megosztása a fejlesztés során III. A feladatok megosztása a fejlesztés során

3 I. A fogalom változásai 1995-2006

4 1995 OECD INES (Indicators of the Educational System Az oktatási rendszer mutatói) 1. Társadalmi- politikai-gazdasági 2. Problémamegoldó 3. Önismereti 4. Kommunikációs

5 1997-2002 DeSeCo (Defining and Selection Key Competencies A kulcskompetenciák meghatározása és kiválasztása) 1. Autonóm cselekvés (tanulás tanulása) 2. Interaktív eszközhasználat (alkalmazható tudás) 3. Helytállás heterogén környezetben (együttműködés)

6 2002 Európai Unió 1. anyanyelvi 2. idegen nyelvi 3. információs 4. tanulás tanulása 5. vállalkozói 6. kulturális 7. matematikai 8. szociális

7 2004 NTK kerettanterv 1. kommunikációs 1. kommunikációs 2. narratív 2. narratív 3. döntési 3. döntési 4. szabálykövető 4. szabálykövető 5. lényegkiemelő 5. lényegkiemelő 6. életvezetési 6. életvezetési 7. együttműködési 7. együttműködési 8. problémamegoldó 8. problémamegoldó 9. kritikai 9. kritikai 10. információs 10. információs

8 2006 SuliNova 1. szövegértési 2. szövegalkotó 3. matematikai 4. idegen nyelvi 5. szociális 6. életviteli 7. környezeti 8. életpálya-építési

9 II. Gondolati műveletek A szövegértési mérések gyakorlata

10 1. Halmazazonosító feladatok Mi nincs a felsoroltak között? Mi nincs a felsoroltak között? Mi van a felsoroltak között? Mi van a felsoroltak között? Mi nem illeszkedik a halmazba? (kakukktojás) Mi nem illeszkedik a halmazba? (kakukktojás) Melyik az adekvát halmaz? (ceruzák/írószerek/iparcikkek/tárgyak) Melyik az adekvát halmaz? (ceruzák/írószerek/iparcikkek/tárgyak) Mi a két halmaz metszete? Mi a két halmaz metszete? Mi a halmazalkotó szempont? Mi a halmazalkotó szempont? Mely elemek változnak? (a statikus halmazok átrendeződése) Mely elemek változnak? (a statikus halmazok átrendeződése) Miben változnak?

11 2. Összekapcsolási feladatok - A szöveg megkeresendő mondatát egy adott kérdéssel - A szöveg adott mondatát több mondatvariáns közül a legjobbal - A szöveg megkeresendő szavát egy adott szinonimával, körülírással - A szöveg több megkeresendő elemét egy adott definícióval - A szöveg hasonló elemeit egymással (azonosság mibenléte) - A szöveg különböző elemeit egymással (összehasonlítás)

12 3. Metanyelvi feladatok - Szakaszolás, sorrend felismerése - Szakaszolás, sorrend felismerése - A szakaszolás, sorrend szándéka - A szakaszolás, sorrend szándéka - Szerkezet leképezése vázlatban - Szerkezet leképezése vázlatban - Írói szándék rekonstruálása - Írói szándék rekonstruálása - Adott szereplő álláspontjának, motivációjának rekonstruálása - Adott szereplő álláspontjának, motivációjának rekonstruálása - A szöveg hatékonysága/hatása - A szöveg hatékonysága/hatása - Tételmondat keresése (lényegkiemelés) - Tételmondat keresése (lényegkiemelés)

13 4. Továbbalkotási feladatok - Állásfoglalás érveléssel - Állásfoglalás érveléssel - Célzás, szókép értelmezése - Célzás, szókép értelmezése - Adott kifejezés értelmezése - Adott kifejezés értelmezése - Leírás/jellemzés összeállítása indirekt részinformációkból - Leírás/jellemzés összeállítása indirekt részinformációkból - Kérdés alkotása adott válaszhoz - Kérdés alkotása adott válaszhoz - Téma megfogalmazása (vagy: címadás) - Téma megfogalmazása (vagy: címadás) - A szöveg terébe lépő olvasó (ha te lennél…) - A szöveg terébe lépő olvasó (ha te lennél…) - Ok/okozati összefüggések konstruálása - Ok/okozati összefüggések konstruálása

14 III. A feladatok megosztása a fejlesztés során

15 Nem csak a magyartanár felelőssége Minden tantárgy: a szövegértés kereszttantervi kompetencia A tantárgyi tartalmak megértése: felsoroltakkal azonos gondolati műveletek sora Természetismeret: A veréb: tolla, lába, csőre, hányszor költ, hány utód, állandó madarunk A veréb: tolla, lába, csőre, hányszor költ, hány utód, állandó madarunk Galamb: előbb a csőre, azután a lába, állandó-e: nincs Galamb: előbb a csőre, azután a lába, állandó-e: nincs Feketerigó: hányszor költ: nincs, hány utód: nincs Feketerigó: hányszor költ: nincs, hány utód: nincs

16 Nyelvtan és irodalom A bázisszövegek három típusa a méréseken: elbeszélő elbeszélő magyarázó magyarázó dokumentum dokumentum Nyelvtan: mindhárom, direkt módon, szövegtannal, stilisztikával Nyelvtan: mindhárom, direkt módon, szövegtannal, stilisztikával Irodalom: első kettő tananyagba ágyazottan, indirekt Irodalom: első kettő tananyagba ágyazottan, indirekt Agykutatók: mi a Tudás, Képesség, Attitűd sorrendje? Agykutatók: mi a Tudás, Képesség, Attitűd sorrendje? NemTKA NemTKA HanemAKT HanemAKT

17 Tankönyv és munkafüzet „A kompetencia fontos összetevője az emóció is.” (Pedagógiai Lexikon) (Pedagógiai Lexikon) A tankönyv: motiváljon A munkafüzet: Fejlessze a készségeket A műalkotás nem lehet csak eszköz!

18 Motiváció I. Hogyan helyezhetők a régi művek mai kontextusba? Hogyan helyezhetők a régi művek mai kontextusba? mai témák párhuzamba állításával mai témák párhuzamba állításával mai művek párhuzamba állításával mai művek párhuzamba állításával Hogyan tehető harmonikussá a régi klasszikusok és az új, szórakoztató olvasmányok együttélése az iskolai munkában? Hogyan tehető harmonikussá a régi klasszikusok és az új, szórakoztató olvasmányok együttélése az iskolai munkában? célolvasmányok célolvasmányok eszközolvasmányok eszközolvasmányok

19 Motiváció II. Milyen modern módszerek tehetik hatékonyabbá a kötelező művek feldolgozását? Milyen modern módszerek tehetik hatékonyabbá a kötelező művek feldolgozását? nem lineáris tevékenységek nem lineáris tevékenységek nem verbális eszközök bevonása nem verbális eszközök bevonása Hogyan egészíthető ki a kötelezés módszere más motivációs eszközökkel? Hogyan egészíthető ki a kötelezés módszere más motivációs eszközökkel? önismeret önismeret projektfeladatok projektfeladatok


Letölteni ppt "A mérhető és a mérhetetlen Kompetenciafejlesztés az Ikerkönyvekkel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések