Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„El ne felejtkezzél azokról, a melyeket láttak a te szemeid!” „Ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival!” (5Móz.4:9)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„El ne felejtkezzél azokról, a melyeket láttak a te szemeid!” „Ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival!” (5Móz.4:9)"— Előadás másolata:

1 „El ne felejtkezzél azokról, a melyeket láttak a te szemeid!” „Ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival!” (5Móz.4:9)

2 „Nem kell félnünk a jövőtől, hacsak el nem feledkezünk az útról, amelyen az Úr vezetett bennünket, és tanításairól, amelyet múltunk történelmén keresztül kaptunk.”

3 „Az evangéliumi rend” és a névadás AZ EGYHÁZSZERVEZET

4 „Sokan nem tudják, milyen szilárd alapokra helyeztük hitünket. Férjem, Joseph Bates, Stephen Oierce, Hiram Edson testvérrel és más buzgó, tisztes és igaz férfiakkal együtt azok között volt, akik az idő elmúlta után 1844-ben az igazságot, mint elrejtett kincset kutatták.” (Christian experience and Teachings of Ellen G. White 192-195.o.)

5 „Összejöttünk megterhelt szívvel, s imádkoztunk, hogy egy lehessünk hitben és a tanításokban, mert tudtuk, hogy Krisztus nem szakadt részekre. Egyszerre egy hitpontot vizsgáltunk meg. Tisztelettel és félelemmel nyitottuk meg az Írást, gyakran böjtöltünk, hogy alkalmasabbak lehessünk az igazság megértésére.” (u.o.)

6

7 Egy szombat az 1850-es években - 18h-kor kezdődik a szombat -Nincs prédikáció (kevés lelkész) - helyi laikusok a Bibliából vagy a Review-ból olvasnak fel, majd imádkoznak. - nincs adománygyűjtés - külföldi misszió csak 1870 után - Délben disznóhús is van az asztalon - Egyesek pipára gyújtanak - Laodícea = vasárnapünneplő adventisták (C.Mervyn Maxvell: Mondd el a világnak 133-134.o.)

8 „A szombatünneplő adventisták gyülekezeti épületet először a Michigan állambeli Battle Creek-ben és a New York állambeli Bucks Bridge-ben emeltek 1855-ben.” (C.Mervyn Maxvell: Mondd el a világnak 133.o.)

9 Bates 1852-ben látogatta meg a 2000 fős települést. „A postahivatalba ment, tudakolva, ki a legbecsületesebb férfi a városban. A hivatalnok David Hewitt otthonába irányította. Hewittékat reggelizés közben találta. A derék evangélizátor a családfő felé fordult, és azt mondta: mivel őt tartják a legőszintébb embernek a városban, van néhány igazság, amit meg szeretne osztani vele. A reggelinél kezdték, és egész vacsoráig beszélgettek. Bates eléjük tárta a hármas angyali üzenetet és a szombat igazságát, amit ők elfogadtak, még mielőtt lement volna a nap.” (George R. Knight: Hogy el ne feledjük! 137.o.) BATTLE CREEK

10 „keleti körutunk alatt idáig úgy tűnik, hogy egy helyben vergődünk az ostoba bizonytalanság befolyása miatt a szervezet témájában… Sok helyen jelen vagyunk, de nem vagyunk többek, mint széthullott darabok, szétszóródva és egyre gyengébben.” (George R. Knight: Hogy el ne feledjük! 156.o.)

11 „Meg kell mondanom, drága testvéreim: én nagyon reménykedem abban, hogy el tudjuk dönteni, milyen nevet viseljünk majd, hogyan szólítsanak minket. Gyakran találkozom olyan barátokkal, akik megkérdezik, mi a mi népünknek az elnevezése; és mit mondhatok: eléggé kínos helyzet, ha nem tudunk semmit sem válaszolni.” /1860.szept.30./ (C.Mervyn Maxvell: Mondd el a világnak 145.o.) James Springer White 1821-1881

12 „1851-es oswegói konferencián is, aztán 1853-ban cikksorozatot közölt a Review-ban róla. Az „evangéliumi rend” kifejezést használta.” (C.Mervyn Maxvell: Mondd el a világnak 148.o.) „Név, szervezet és hitvallás nélkül a szombatünneplők, olyan kifejezésekkel hivatkoztak saját magukra, mint a ‘kicsiny nyáj’, a ‘szétszórt nyáj’, a ‘maradék’, a ‘szentek’, ‘barátok’.” (uo.)

13 „A Connection Egyház, az USA-ban 1800-as évek elején jelent meg. Hangúlyozza az egyének és a gyülekezetek nagyobb szabadságát és függetlenségét a hit és a gyakorlat dolgában. Azért hogy lerázza az ember által létrehozott tekintélyét és az előírt szokások és formák béklyóját. Azért, hogy a Bibliát tegye az egyedüli útmutatóvá azt állítva, hogy minden embernek joga van saját magának magyaráznia azt, joga van, hogy megítélje, melyek a tantételek és az elvárások.” (George R. Knight: Hogy el ne feledjük! 138.o.)

14 George Storrs (1796-1879) A connectionisták elfogadták a szervezet szükségességét a helyi gyülekezet szintjén, melyeket ‘független testületnek’ tekintettek. „Storrs számára a szervezett vallások története (mind katolikusoké, mind a protestánsé) a vakbuzgóságról és az üldözésről szólt. „emberi közreműködéssel nem szerveződhet egyház, mert az a megszervezés pillanatában Babilonná lesz.” (George R. Knight: Hogy el ne feledjük! 137.o.)

15 1.A Biblia, és csakis a Biblia a hit és kötelesség egyedüli mértéke. 2. Isten törvénye, ahogy azt az Ó- és az Újszövetség tanítja, változhatatlan. 3. Krisztus személyes eljövetele és a holtak feltámadása a millennium előtt lesz. 4. A szentek végső öröksége az édeni tökéletességre és dicsőségre visszaállított föld. 5. A halhatatlanságot csupán Krisztus által, és csak a feltámadáskor nyerik el a szentek. (Szilvási József: A hetednapi adventizmus eredete és fejlődése 36.o.)

16 Intézmények, imaházak, Taglétszám növekedése

17 „Abban az időben a szombatünneplő adventisták is szembekerültek az első szervezett szakadással, és ez kétségtelen alátámasztotta James meggyőződését. 1854-ben két lelkész, H.S.Case és C.P.Russel, White-ék ellen fordult. Saját kiadványt indítottak (Messenger of Truth - igazság hírnöke), mely reményeik szerint nemcsak a Rewiev riválisa lesz, hanem jelentős számú adventistát tudnak általa befolyásolni.” (uo.146.o.) Fanatikus és önjelölt prédikátorok „Azt mondhatjuk - írja James - sokéves tapasztalatunk alapján, hogy a jelenvaló igazság ügye több kárt szenvedett azoktól, akik anélkül léptek a tanítás munkájába, hogy Isten valaha is elküldte volna őket, mint bármi más miatt.” (George R. Knight: Hogy el ne feledjük! 144.o.)

18 „Láttam, hogy a mennyben tökéletes rend uralkodik. Az angyal azt mondta, Nézd: Krisztus a fej; haladjatok rendben, haladjatok rendben. Legyen értelem mindenben. Azután az angyal azt mondta: Nézd és ismerd meg, mennyire tökéletes és szép a rend a mennyben, kövesd azt!” (George R. Knight: Hogy el ne feledjük! 140.o.) „Evangéliumi rend”

19 Az első egyházterület megszervezése 1861-ben Michigan-ban „Elhatározzuk, hogy ez a konferencia az alábbi szövetségi szerződést ajánlja a gyülekezeteknek: mi, akik aláírtuk ezt a szövetségi nyilatkozatot, mint gyülekezet, felvesszük a hetedik napot ünneplő adventista nevet és egyesülünk Isten parancsolatainak megtartásában és a Jézus hitében.” (Szilvási József: A hetednapi adventizmus eredete és fejlődése 37.o.)

20 „Láthatóan és érzékelhetően szükség van egy ilyen szövetségre. Úgy gondolom, hogy apostoli eredete van annak, hogy nevünket aláírjuk valaminek, amit írásban rögzítenek. Csak egy dologra kötelezzük el magunkat: Isten parancsolatainak és Jézus hitének megtartására. Nincs annál nagyobb dolog a keresztény életben, mintha elkötelezzük magunkat, hogy segítjük egymást a keresztény életben.” (uo. 37.o.) Moses Hull (1836-1907)

21 „Az a lényeg, hogy mi Isten parancsolatainak és Jézus hitének megtartására szövetkezünk. És én még soha nem hallottam olyan népről, akik erre szövetkeztek volna, úgyhogy egyáltalán nem lehet azt mondani, miszerint ezzel a szövetséggel, mi más egyházakat követünk. Vannak szombatiskoláink is, melyek hasonlítanak más egyházakéhoz, de senkinek nem jutott még eszébe, hogy ezért azzal vádoljon bennünket, hogy más egyházakat követünk” (uo. 38.o.) Merritt E. Cornell (1827-1893)

22 „az Úr megmutatta, hogy túlságosan féltünk, és elhanyagoltuk az evangéliumi rendet. A formalitástól őrizkedni kell; de közben a rendet nem kellene elhanyagolni.” (George R. Knight: Hogy el ne feledjük! 145.o.) „Nehéz küzdelmünk volt, míg létrejött a szervezettség. Habár az Úr egyik bizonyságot a másik után adta, az ellenállás erős volt, újból és újból visszatért. Mi azonban tudtuk, hogy az Úr, Izrael Istene vezet minket, és oltalma által kísér. Elkezdtük a szervezés munkáját, és fellendülés jele mutatkozott ebben a haladó mozgalomban.” (uo.158.o.)

23 „A hetednapi adventista név láthatóan hordozza hitünk igazi jellegzetességét… Mint egy nyíl az Úr tegzéből megsebzi a törvénynek áthágóit, és Isten iránti bűnbánatra és az Úr Jézus Krisztusba vetett hitre vezet.” (George R. Knight: Hogy el ne feledjük! 155.o.)


Letölteni ppt "„El ne felejtkezzél azokról, a melyeket láttak a te szemeid!” „Ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival!” (5Móz.4:9)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések