Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉS Előadó: Oláh Tibor pv. alezredes kirendeltség-vezető Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉS Előadó: Oláh Tibor pv. alezredes kirendeltség-vezető Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács."— Előadás másolata:

1 1 ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉS Előadó: Oláh Tibor pv. alezredes kirendeltség-vezető Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács

2 2 A veszélyeztetett terület rövid bemutatása A suvadásos mozgás fázisai A felkészülési időszak feladatai A zökkenést követő feladatok ismertetése AZ ELŐADÁS TARTALMI ELEMEI A jelenlegi állapot, várható események Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács

3 3 Várhegy Szent János hegy Sáncárok Dunaszekcsői magaspart keleti irányból, a Duna szintjéről. 1460,870 - 1460,470 fkm A veszélyeztetett terület bemutatása

4 4 A TERÜLET MORFOLÓGIAI VÁZLATA A terület legmagasabb pontja: 142 mBf. (lábvonaltól számítva: 56 méter)

5 5 Lakott terület a frontszakadástól nyugatra, illetve déli irányba található. fotó: Körmendi László (Baja) 2008. február 17. 14:34

6 6 Felszíni repedések megjelenése a Szent János hegyen További repedések észlelése a Várhegyen A két repedésrendszer összefejlődése a Sáncárokban A szeletes földcsúszás felgyorsulása A SUVADÁSOS MOZGÁS FÁZISAI A zökkenést követő zátonyképződés Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács

7 7 Dunaszekcsői magaspart egyik jellemző mozgása a szeletes földcsúszás (suvadás)

8 8 2006. november 02. FELSZÍNI REPEDÉSEK MEGJELENÉSE A SZENT JÁNOS HEGYEN A peremvonaltól számított kb. 20 méter távolságban a felszínen 1-2 cm szélességű, nem folytonos repedést észleltünk.

9 9 2006. november 2. A SZENT JÁNOS HEGYEN TALÁLHATÓ GAZDASÁGI ÉPÜLET 2008. február 12-én megsemmisült Az épületen repedések jelentek meg

10 10 TOVÁBBI REPEDÉSEK ÉSZLELÉSE A VÁRHEGYEN 2007. augusztus 20. A Várhegyen lévő konyhakert tulajdonosai további talajmozgásokat jeleztek.

11 11 Veszélyeztetett ingatlanok száma: 30 db (mezőgazdasági terület, konyhakert) A már károsodott építményen túl további 2 db nyaralóingatlan. Az építmények a lábvonal feletti tereplépcsőn helyezkednek el. A VESZÉLYEZTETŐ HATÁS TOVÁBBFEJLŐDÉSE

12 12 Űrtartalma: 200 m 3 A felszín alatti víztározó 1050 db ingatlan egészséges ivóvízellátását biztosítja. A település lakosainak száma: 2.408 fő Napi ivóvízszükséglet: 270-350 m 3 /nap A VESZÉLYEZTETŐ HATÁS TOVÁBBFEJLŐDÉSE A Várhegy veszélyeztetett területén helyezkedett el a település ivóvízbázisa.

13 13 A SZELETES FÖLDCSÚSZÁS FELGYORSULÁSA Épületomlás 2008. február 12. 08:33

14 14 Zökkenés 2008. február 12. 09:19 Szent János hegy A SZELETES FÖLDCSÚSZÁS FELGYORSULÁSA

15 15 Zökkenés 2008. február 17. 10:09 VárhegyVárhegy A SZELETES FÖLDCSÚSZÁS FELGYORSULÁSA

16 16 A ZÖKKENÉST KÖVETŐ ZÁTONYKÉPZŐDÉS A zátony hossza 200 méterre, szélessége 20 méterre fejlődött, magassága: 1,5 méter.

17 17 Az érintett ingatlantulajdonosok figyelmének felhívása. A FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK FELADATAI Helyszíni bejárások végzése a várható hatások megállapítása érdekében. Ad hoc munkacsoport összehívása (2007. szeptember 6.) Cselekvési rend kidolgozása, eseménynapló vezetése. Biztonsági óvintézkedések megtétele. Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács Jelentéstételi kötelezettségek teljesítése, tájékoztatási feladatok.

18 18 Szakvélemények alapján kb. 500.000 m 3 kőzettömeg egyidejű mozgására kellett készülni Szakvélemények alapján kb. 500.000 m 3 kőzettömeg egyidejű mozgására kellett készülni 38 méter 12 méter 8 méter 3.648 m 3 A Mohácsi HÖT épületének 137- szerese 62.500 forduló Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács

19 19 A veszélyeztetettség kezelése érdekében javaslatot tettünk ad hoc munkacsoport összehívására. (2007. szeptember 6.) Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács Az ülésen az alábbi szervezetek képviseltették magukat: ÖTM Pince és Partfal-veszély Elhárítási Bizottság, Baranya Megyei Védelmi Bizottság, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, MBFH Pécsi Bányakapitányság, Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, DRV ZRt. (vízszolgáltató) MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet, Dunaszekcső Község Önkormányzata (polgármester, körjegyző)

20 20 Az ad hoc munkacsoport megállapításai: Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács A kialakult helyzetet önkormányzati szinten nem lehet kezelni. A legsürgősebb feladat a szükséges óvintézkedések megtétele. Vis maior pályázat elkészítése és benyújtása szükséges. Az egyik legfontosabb feladat a víztározó kiváltása.

21 21 Veszélyeztetett terület lezárása Figyelmeztető és tiltó táblák kihelyezése Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács Biztonsági óvintézkedések megtétele

22 22 … szükség szerinti áthelyezése. A hajóforgalmat szabályozó bóják kihelyezése Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács Biztonsági óvintézkedések megtétele

23 23 Települési honlap Tájékoztatási feladatok végrehajtása Nyomtatott sajtó Lakosság Érintett ingatlantulajdonosok Levél formájában Helyi TV Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács Biztonsági óvintézkedések megtétele

24 24 A pályázat tartalmi elemei: 200 m 3 -es víztározó kiváltása 2007. október 03-án került benyújtásra 2007. október 03-án került benyújtásra monitoring rendszer kiépítése végleges biztonsági kerítés építése A pályázat kedvező elbírálásban részesült, viszont nem terjed ki a monitoring rendszer kiépítésére és működtetésére Vis maior pályázat összeállítása Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács További feladatok

25 25 A terület folyamatos figyelése Helyszíni bejárással GPS és szintező mérésekkel Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács További feladatok

26 26 Cselekvési rend kidolgozása A veszélyhelyzeti tevékenység helyi kezelése érdekében a település pv. parancsnoksága részére a konkrét feladatokat meghatározó cselekvési rend készült.

27 27 Az érintett ingatlantulajdonosok tájékoztatása. (levélben) AZ OMLÁST KÖVETŐ IDŐSZAK FELADATAI Koordinációs feladatok ellátása, a polgármester munkájának támogatása. Helyszíni helyzetértékelés, a település ivóvízellátásának ellenőrzése. A cselekvési rendben meghatározott riasztási feladatok végrehajtása. További biztonsági óvintézkedések bevezetése, fenntartása. Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács Jelentéstételi kötelezettségek teljesítése, tájékoztatási feladatok.

28 28 A suvadás felgyorsulásának észlelése Önkormányzati ügyintéző Polgármester Polgári védelmi kirendeltség-vezető A cselekvési rendben meghatározott feladatok végrehajtása Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács 2008. február 12. 07.00 Riasztási feladatok végrehajtása 2008. február 12. 07.03

29 29 Helyszíni helyzetértékelés Helyi média DRV ZRt. ADUKÖVIZIG Polgárőrség További riasztási-tájékoztatási feladatok végrehajtása 2008. február 12. 07.30 NAVINFO Dunafalva Önkormányzat Pv. parancsnokság Polgármester Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács

30 30 MTA Geodéziai és Geofizikai KI DÉDUKÖVIZIG MVB titkár HVB elnök Vízirendészet Rendőrkapitányság BMKVI ügyelet MBFH Pécsi Bányakapitányság Duna-Dráva Nemzeti Park Mohácsi Közlekedési Hivatal Bajai PV Kirendeltség Polgári védelmi kirendeltség-vezető Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács További riasztási-tájékoztatási feladatok végrehajtása

31 31 Állapotának folyamatos figyelése Sérülés esetén a tartály leürítése Víztározó rendszer Az ivóvízellátás zavartalanságának ellenőrzése Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács A helyszínre érkező együtt- és közreműködők fogadása Jelentéstételi kötelezettség teljesítése, folyamatos tájékoztatás A suvadással összefüggő feladatok összehangolása

32 32 Veszélyeztetett terület zárása négy helyszínen Rendészeti szervek segítségével Polgárőrség bevonásával Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács További biztonsági intézkedések bevezetése

33 33 A média hiteles tájékoztatása További feladatok

34 34 Sajtótájékoztató szervezése További feladatok 2008. február 15.

35 35 A terület mozgásának folyamatos figyelése A keletkezett félsziget morfológiai változásának nyomon követése Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács További feladatok

36 36 Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács További feladatok A terület vízoldali figyelése Mederszelvény mérés

37 37 Az új hidroglóbusz munkálatainak figyelemmel kísérése Üzembe helyezve: 2008. szeptember 30. Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács

38 38 www.baranya.katasztrofavedelem.huwww.baranya.katasztrofavedelem.hu Az események folyamatos közzététele honlapunkon

39 39 Jelentések felterjesztése az OKF-re, HVB és MVB tájékoztatása

40 40 JELENLEGI ÁLLAPOT, VÁRHATÓ ESEMÉNYEK A veszélyeztetett terület (viszonylagos) nyugalmi állapotba került. Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács További, területbővüléssel járó mozgások várhatók. (lakott terület) Csapadékos időjárás A Duna túlságosan alacsony és magas vízállása, annak sűrű váltakozása A suvadást felgyorsító tényezők

41 41 AZ ELKÖVETKEZENDŐ IDŐSZAK FŐ FELADATAI Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács A terület mozgásának rendszeres figyelése, bejárások végzése. Monitoring rendszer kiépítése és működtetése. Leletmentés, a terület régészeti feltárása. Szükség esetén lakosságvédelmi intézkedések foganatosítása.

42 42 Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács Összeállította: Oláh Tibor pv. alezredes Engert Attila ea. KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET


Letölteni ppt "1 ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉS Előadó: Oláh Tibor pv. alezredes kirendeltség-vezető Polgári Védelmi Kirendeltség Mohács."

Hasonló előadás


Google Hirdetések