Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉS"— Előadás másolata:

1 ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉS
A DUNASZEKCSŐI LÖSZFAL SUVADÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉS 2009. március Előadó: Oláh Tibor pv. alezredes kirendeltség-vezető Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

2 AZ ELŐADÁS TARTALMI ELEMEI
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS AZ ELŐADÁS TARTALMI ELEMEI A veszélyeztetett terület rövid bemutatása A suvadásos mozgás fázisai A felkészülési időszak feladatai A zökkenést követő feladatok ismertetése A jelenlegi állapot, várható események Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

3 Dunaszekcsői magaspart keleti irányból, a Duna szintjéről.
A veszélyeztetett terület bemutatása Várhegy Szent János hegy Sáncárok Dunaszekcsői magaspart keleti irányból, a Duna szintjéről. 1460, ,470 fkm

4 A TERÜLET MORFOLÓGIAI VÁZLATA
A terület legmagasabb pontja: 142 mBf (lábvonaltól számítva: 56 méter)

5 2008. február :34 fotó: Körmendi László (Baja) Lakott terület a frontszakadástól nyugatra, illetve déli irányba található.

6 A SUVADÁSOS MOZGÁS FÁZISAI
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS A SUVADÁSOS MOZGÁS FÁZISAI Felszíni repedések megjelenése a Szent János hegyen További repedések észlelése a Várhegyen A két repedésrendszer összefejlődése a Sáncárokban A szeletes földcsúszás felgyorsulása A zökkenést követő zátonyképződés Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

7 Dunaszekcsői magaspart egyik jellemző mozgása a szeletes földcsúszás (suvadás)

8 FELSZÍNI REPEDÉSEK MEGJELENÉSE A SZENT JÁNOS HEGYEN
2006. november 02. A peremvonaltól számított kb. 20 méter távolságban a felszínen 1-2 cm szélességű, nem folytonos repedést észleltünk.

9 Az épületen repedések jelentek meg
A SZENT JÁNOS HEGYEN TALÁLHATÓ GAZDASÁGI ÉPÜLET 2006. november 2. Az épületen repedések jelentek meg 2008. február 12-én megsemmisült

10 TOVÁBBI REPEDÉSEK ÉSZLELÉSE A VÁRHEGYEN
2007. augusztus 20. A Várhegyen lévő konyhakert tulajdonosai további talajmozgásokat jeleztek.

11 A VESZÉLYEZTETŐ HATÁS TOVÁBBFEJLŐDÉSE
Veszélyeztetett ingatlanok száma: 30 db (mezőgazdasági terület, konyhakert) A már károsodott építményen túl további 2 db nyaralóingatlan. Az építmények a lábvonal feletti tereplépcsőn helyezkednek el.

12 A település lakosainak száma: 2.408 fő
A VESZÉLYEZTETŐ HATÁS TOVÁBBFEJLŐDÉSE A Várhegy veszélyeztetett területén helyezkedett el a település ivóvízbázisa. Űrtartalma: 200 m3 A felszín alatti víztározó 1050 db ingatlan egészséges ivóvízellátását biztosítja. A település lakosainak száma: fő Napi ivóvízszükséglet: m3/nap

13 A SZELETES FÖLDCSÚSZÁS FELGYORSULÁSA
Épületomlás február :33

14 A SZELETES FÖLDCSÚSZÁS FELGYORSULÁSA
Szent János hegy Zökkenés február :19

15 A SZELETES FÖLDCSÚSZÁS FELGYORSULÁSA
Várhegy Zökkenés február :09

16 A ZÖKKENÉST KÖVETŐ ZÁTONYKÉPZŐDÉS
A zátony hossza 200 méterre, szélessége 20 méterre fejlődött, magassága: 1,5 méter.

17 A FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK FELADATAI
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS A FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK FELADATAI Az érintett ingatlantulajdonosok figyelmének felhívása. Helyszíni bejárások végzése a várható hatások megállapítása érdekében. Ad hoc munkacsoport összehívása (2007. szeptember 6.) Cselekvési rend kidolgozása, eseménynapló vezetése. Biztonsági óvintézkedések megtétele. Jelentéstételi kötelezettségek teljesítése, tájékoztatási feladatok. Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

18 Szakvélemények alapján kb. 500.000 m3
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS Szakvélemények alapján kb m3 kőzettömeg egyidejű mozgására kellett készülni 3.648 m3 A Mohácsi HÖT épületének 137- szerese 8 méter forduló 38 méter 12 méter Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

19 DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS
A veszélyeztetettség kezelése érdekében javaslatot tettünk ad hoc munkacsoport összehívására. (2007. szeptember 6.) Az ülésen az alábbi szervezetek képviseltették magukat: ÖTM Pince és Partfal-veszély Elhárítási Bizottság, Baranya Megyei Védelmi Bizottság, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, MBFH Pécsi Bányakapitányság, Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, DRV ZRt. (vízszolgáltató) MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet, Dunaszekcső Község Önkormányzata (polgármester, körjegyző) Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

20 Az ad hoc munkacsoport megállapításai:
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS Az ad hoc munkacsoport megállapításai: A kialakult helyzetet önkormányzati szinten nem lehet kezelni. A legsürgősebb feladat a szükséges óvintézkedések megtétele. Az egyik legfontosabb feladat a víztározó kiváltása. Vis maior pályázat elkészítése és benyújtása szükséges. Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

21 Biztonsági óvintézkedések megtétele
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS Biztonsági óvintézkedések megtétele Veszélyeztetett terület lezárása Figyelmeztető és tiltó táblák kihelyezése Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

22 Biztonsági óvintézkedések megtétele
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS Biztonsági óvintézkedések megtétele A hajóforgalmat szabályozó bóják kihelyezése … szükség szerinti áthelyezése. Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

23 Biztonsági óvintézkedések megtétele
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS Biztonsági óvintézkedések megtétele Tájékoztatási feladatok végrehajtása Lakosság Érintett ingatlantulajdonosok Helyi TV Nyomtatott sajtó Levél formájában Települési honlap Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

24 További feladatok Vis maior pályázat összeállítása
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS További feladatok Vis maior pályázat összeállítása 2007. október 03-án került benyújtásra A pályázat tartalmi elemei: A pályázat kedvező elbírálásban részesült, viszont nem terjed ki a monitoring rendszer kiépítésére és működtetésére 200 m3-es víztározó kiváltása monitoring rendszer kiépítése végleges biztonsági kerítés építése Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

25 További feladatok A terület folyamatos figyelése Helyszíni bejárással
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS További feladatok A terület folyamatos figyelése Helyszíni bejárással GPS és szintező mérésekkel Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

26 Cselekvési rend kidolgozása
A veszélyhelyzeti tevékenység helyi kezelése érdekében a település pv. parancsnoksága részére a konkrét feladatokat meghatározó cselekvési rend készült. 26

27 AZ OMLÁST KÖVETŐ IDŐSZAK FELADATAI
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS AZ OMLÁST KÖVETŐ IDŐSZAK FELADATAI A cselekvési rendben meghatározott riasztási feladatok végrehajtása. Helyszíni helyzetértékelés, a település ivóvízellátásának ellenőrzése. Koordinációs feladatok ellátása, a polgármester munkájának támogatása. További biztonsági óvintézkedések bevezetése, fenntartása. Jelentéstételi kötelezettségek teljesítése, tájékoztatási feladatok. Az érintett ingatlantulajdonosok tájékoztatása. (levélben) Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

28 A cselekvési rendben meghatározott feladatok végrehajtása
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS A cselekvési rendben meghatározott feladatok végrehajtása 2008. február A suvadás felgyorsulásának észlelése Önkormányzati ügyintéző 2008. február Riasztási feladatok végrehajtása Polgármester Polgári védelmi kirendeltség-vezető Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

29 Helyszíni helyzetértékelés 2008. február 12. 07.30
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS Helyszíni helyzetértékelés 2008. február További riasztási-tájékoztatási feladatok végrehajtása Polgármester NAVINFO ADUKÖVIZIG Pv. parancsnokság DRV ZRt. Polgárőrség Helyi média Dunafalva Önkormányzat Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

30 További riasztási-tájékoztatási feladatok végrehajtása
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS További riasztási-tájékoztatási feladatok végrehajtása Polgári védelmi kirendeltség-vezető BMKVI ügyelet Bajai PV Kirendeltség Rendőrkapitányság Mohácsi Közlekedési Hivatal Vízirendészet Duna-Dráva Nemzeti Park HVB elnök MBFH Pécsi Bányakapitányság MVB titkár MTA Geodéziai és Geofizikai KI DÉDUKÖVIZIG Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

31 Az ivóvízellátás zavartalanságának ellenőrzése
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS Az ivóvízellátás zavartalanságának ellenőrzése Állapotának folyamatos figyelése Víztározó rendszer Sérülés esetén a tartály leürítése A helyszínre érkező együtt- és közreműködők fogadása Jelentéstételi kötelezettség teljesítése, folyamatos tájékoztatás A suvadással összefüggő feladatok összehangolása Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

32 További biztonsági intézkedések bevezetése
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS További biztonsági intézkedések bevezetése Veszélyeztetett terület zárása négy helyszínen Rendészeti szervek segítségével Polgárőrség bevonásával Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

33 A média hiteles tájékoztatása
További feladatok A média hiteles tájékoztatása 33

34 Sajtótájékoztató szervezése
További feladatok 2008. február 15. Sajtótájékoztató szervezése

35 A terület mozgásának folyamatos figyelése
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS További feladatok A terület mozgásának folyamatos figyelése A keletkezett félsziget morfológiai változásának nyomon követése Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

36 További feladatok A terület vízoldali figyelése Mederszelvény mérés
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS További feladatok A terület vízoldali figyelése Mederszelvény mérés Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

37 Az új hidroglóbusz munkálatainak figyelemmel kísérése
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS Az új hidroglóbusz munkálatainak figyelemmel kísérése Üzembe helyezve: szeptember 30. Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

38 Az események folyamatos közzététele honlapunkon

39 Jelentések felterjesztése az OKF-re, HVB és MVB tájékoztatása
JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE Jelentések felterjesztése az OKF-re, HVB és MVB tájékoztatása

40 JELENLEGI ÁLLAPOT, VÁRHATÓ ESEMÉNYEK
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS JELENLEGI ÁLLAPOT, VÁRHATÓ ESEMÉNYEK A veszélyeztetett terület (viszonylagos) nyugalmi állapotba került. További, területbővüléssel járó mozgások várhatók. (lakott terület) A suvadást felgyorsító tényezők Csapadékos időjárás A Duna túlságosan alacsony és magas vízállása, annak sűrű váltakozása Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

41 AZ ELKÖVETKEZENDŐ IDŐSZAK FŐ FELADATAI
DUNASZEKCSŐI SZELETES FÖLDCSÚSZÁS AZ ELKÖVETKEZENDŐ IDŐSZAK FŐ FELADATAI A terület mozgásának rendszeres figyelése, bejárások végzése. Monitoring rendszer kiépítése és működtetése. Szükség esetén lakosságvédelmi intézkedések foganatosítása. Leletmentés, a terület régészeti feltárása. Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács

42 Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács
KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET Összeállította: Oláh Tibor pv. alezredes Engert Attila ea. Polgári Védelmi Kirendeltség • Mohács


Letölteni ppt "ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések