Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A földmágnesség Paleomágnesség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A földmágnesség Paleomágnesség"— Előadás másolata:

1 A földmágnesség Paleomágnesség
Természetföldrajz 4. A földmágnesség Paleomágnesség

2 A földmágnesség megismerésének története
iránytű Hoang-Ti császár Kr. e vikingek Kr. u. VIII.-XI. sz. Alexander Neckam Kr. u geofizikai mérések XIX.-XX. sz.

3 A földmágnesség Def.: Az olyan mezőt, amelyet mozgó töltések keltenek
és amely csak mozgó töltésekre fejt ki erőt, MÁGNESES MEZŐnek nevezzük. Def.: Az egységnyi mágneses töltésre kifejtett erőt MÁGNESES TÉRERŐSSÉGnek nevezzük. Mértéke: gauss (Γ), százezred része a gamma (γ)

4 A mágneses térerősség vektor szerkezete
A földmágnesség földrajzi észak mágneses észak A mágneses térerősség vektor szerkezete deklináció zenit földrajzi kelet inklináció mágneses térerősség

5 A földmágnesség Def.: A MÁGNESES DEKLINÁCIÓ (MÁGNESES ELHAJLÁS)
a mágneses és a földrajzi észak által bezárt szög. negatív deklináció pozitív inklináció Def.: A MÁGNESES INKLINÁCIÓ (MÁGNESES LEHAJLÁS) a vízszintes és a mágneses térerősség vektor által bezárt szög.

6 A földmágnesség izogon térkép

7 A földmágnesség A földi mágneses tér szerkezete
1. A Föld forgástengelyével kb. 11,5°-ot bezáró dipólus (rúdmágnes) adja a térerő kb. 90%-át. Az É-i pólus alatt negatív töltés. NORMÁL-FORDÍTOTT (REVERZ) POLARITÁS.

8 A földmágnesség

9 A földmágnesség A földi mágneses tér szerkezete
1. A Föld forgástengelyével kb. 11,5°-ot bezáró dipólus (rúdmágnes) adja a térerő kb. 90%-át. 2. A maradék ún. non-dipol rész a kéreg mágneses inhomogenitásából és extraterresztrikus hatásokból ered. 3. Az excentrikus dipol földfelszíni pontjai nem átellenes földi pontok. 4. A Föld mágneses terét a napszél is befolyásolja.

10 magnetoszféra „burok”
A földmágnesség magnetoszféra „burok” napszél

11 A földmágnesség oka Lehet-e „rúdmágnes” a Föld belsejében?
Ferromágneses ásványok: Igen nagy a mágneses szuszceptibilitásuk. ferritspinellek (MFe2O4), pl. magnetit pirrhotin (FeS), Fe-Ni ötvözet A Curie-pont feletti hőmérsékleten az anyagok elveszítik remanens mágnesességüket. A Föld magjában az ismert ferromágneses fázisok Curie-pontjánál ( °C) magasabb hőmérsékletet feltételezhetünk.

12 Lehet-e „rúdmágnes” a Föld belsejében?
A földmágnesség oka Lehet-e „rúdmágnes” a Föld belsejében? NEM LEHET

13 A földmágnesség oka DINAMÓELMÉLET
A fluid állapotú külső mag inhomogén: konvekciós termoelektromos áramok 1.A Föld forgása során a külső mag (fluidum), a belső mag és a köpeny (NEM fluidumok) között forgássebesség-különbség jön létre. 2.A belső mag nem koncentrikus helyzetű. 3.Hold szerepe (?). Mágneses tér indukálódik.

14 A földmágnesség A földi mágneses tér változásai
1.szekuláris 2.évszakos 3.napi 4.aperiodikus 1.szekuláris A dipólusos tér időben lassan, a nem-dipólusos gyorsan változik. Dipólmomentum csökkenése ~ 4,2x1022Γcm3/év. A non-dipól tér 0,2°/év sebességű nyugat elmozdulása. A dipólusos tér erőssége (dipólusmomentum) az elmúlt 150 évben kb. 7 %-kal csökkent.

15 A földmágnesség A földi mágneses tér változásai
A szekuláris változások OKAI Bizonytalan!!! 1.Valószínűleg a konvekciós termoelektromos anyagáramlások változnak. 2.Változhat a Föld-Hold rendszer közös tömegközéppontja, azaz a nem koncentrikus belső mag helyzete.

16 A földmágnesség A földi mágneses tér változásai
1.szekuláris A magnetoszféra változásai a napszél hatására napfoltmaximumok idején. KÖRÁRAMOK az ionoszférában. 11,2 éves periodicitás. SARKI FÉNY

17 A földi mágneses tér változásai
A földmágnesség A földi mágneses tér változásai 1.szekuláris PALEOMÁGNESES KUTATÁSOK

18 A földmágnesség A földi mágneses tér változásai
2.évszakos 3.napi Másként jelentkeznek a napszéltevékenységgel (az ionoszféra körárammal) összefüggő változások. Bármely földi pont helyzete évszakonként és napszakonként is változik.

19 A földi mágneses tér változásai MÁGNESES VIHAROK és PULZÁCIÓK
A földmágnesség A földi mágneses tér változásai 4.aperiodikus MÁGNESES VIHAROK és PULZÁCIÓK

20 A földmágnesség A lokális mágneses anomáliák
Def.: A Föld mágneses terének maximálisan 103γ nagyságrendű, viszonylag kis kiterjedésű változását LOKÁLIS MÁGNESES ANOMÁLIÁnak nevezzük. OKAI: A földkéreg eltérő mágneses tulajdonságú kőzeteinek eloszlása. Ferromágneses ásványokban gazdag kőzettömegek (pl. érctömegek): pozitív mágneses anomália.

21 A paleomágnesség Def.: A Curie-pont ( °C) alatt a megszilárduló kőzet ferromágneses ásványainak (elemi mágneseinek) az aktuális földi mágneses tér szerinti elrendeződését TERMOREMANENS MÁGNESEZETTSÉGnek nevezzük. A megszilárdult kőzet makroszkópos mágnessé válik. Mágnesezettségének iránya megegyezik a keletkezésének helyén és időpontjában uralkodó mágneses térerősség irányával.

22 A paleomágnesség 1.A termoremanens mágnesezettség rendkívül stabil
(felfűtés a Curie-pontig!!!). 2.Meghatározható a Curie-pont elérésekor meglévő mágneses pólusok helyzete. 3.A mágneses átfordulás az egész Földre kiterjedő, geológiailag pillanatszerű ( év) változás. Korrelációs eszközként használható.

23 MAGNETOSZTRATIGRÁFIA Polaritási (térfordulási) skála:
A paleomágnesség MAGNETOSZTRATIGRÁFIA Polaritási (térfordulási) skála: A normál és a reverz polaritású intervallumok elrendezése az idő (radiometrikus kor) függvényében. Eközben a mágneses pólus is vándorol. A pleisztocénben pl. a földrajzi pólus 5°-környezetén belül.

24 A paleomágnesség Def.: Valamely mágneses pólus idő függvényében ábrázolt földfelszíni nyomvonlát MÁGNESES PÓLUSVÁNDORLÁSI GÖRBÉnek nevezzük. A különböző kontinensek mágneses pólusvándorlási görbéi nem egybeesők!!!

25 1.Egyetlen mágneses dipólus van (és volt a földtörténeti múltban).
A paleomágnesség 1.Egyetlen mágneses dipólus van (és volt a földtörténeti múltban). 2.A különböző kontinensek mágneses pólusvándorlási görbéi nem egybeesők. A kontinensek NEM UGYANAZON A HELYEN vannak, mint ahol a múltban voltak. 2.A múlt különböző időpontjaira A KONTINENSEK RELATÍV HELYZETE meghatározható.

26

27 Az óceánaljzat paleomágnessége
ÓCEÁNKÖZÉPI HÁTSÁG KÖZPONTI HASADÉKVÖLGGYEL: LEMEZHATÁR Az óceánaljzat paleomágnessége Deep-Sea Drilling Project (DSDP) és Ocean Drilling Project (ODP) mélyfúrások az óceánok aljzatába. kontinentális litoszféra óceáni litoszféra PASSZÍV KONTINENTÁLIS PEREM: NEM LEMEZHATÁR

28 Az óceánaljzat paleomágnessége
1.A normál és reverz mágnesezettségű területek egymást szabályosan váltogató, elnyúlt sávokban jelentkeznek. 2.Ezek a sávok a hátság gerincvonalára, mint tengelyre csaknem tökéletesen szimmetrikusak. Az óceánaljzat paleomágneses sávjai rögzítik az ÓCEÁNALJZAT SZÉTTERÜLÉSÉnek (SPREADING) tényét és sebességét.

29 KONTINENSEK VÁNDORLÁSÁt.
A kontinensek pólusvándorlási görbéi és az óceánaljzat szétterülése bizonyítja a KONTINENSEK VÁNDORLÁSÁt.

30 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A földmágnesség Paleomágnesség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések