Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Integrált (nem csak) államigazgatási adatbázisok a pályakövetésben Fodor Szabolcs EDUCATIO Nonprofit Kft. „Adatalapú döntéshozatal és stratégiaalkotás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Integrált (nem csak) államigazgatási adatbázisok a pályakövetésben Fodor Szabolcs EDUCATIO Nonprofit Kft. „Adatalapú döntéshozatal és stratégiaalkotás."— Előadás másolata:

1 Integrált (nem csak) államigazgatási adatbázisok a pályakövetésben Fodor Szabolcs EDUCATIO Nonprofit Kft. „Adatalapú döntéshozatal és stratégiaalkotás a felsőoktatásban” 2011. február 24.

2 Előadás tervezett tartalma 1.DPR Adattár tartalma, főbb elemei 2.Államigazgatási adatok bevonásának indokoltsága 3.Tervezett – megvalósult menetrend 4.Adatforrások bemutatása, kapcsolódásuk 5.Adatintegráció lépései, a „módszertan” 6.Az eredmény, felhasználási célok 7.Tanulságok, tapasztalatok 8.Tervek, továbblépés 2

3 Miért fontos az „adatalapú” megközelítés? Az „érzékenyített” szektor, kihegyezett fülek… Az érzésekre, sajtóhírekre alapozott következtetések veszélyei Rendelkezésre állnak az adatok, csak „le kell értük hajolni” A felsőoktatás kimeneti mutatóinak figyelmen kívül hagyása rövidtávon káros, hosszútávon bűn! Tévhitek és rémhírek terjesztése helyett: kerüljenek helyükre a tények! 3

4 4 DPR Adattár főbb elemei „Az ismétlés a tudás anyja… és az unalom apja.”

5 Megoldás az adattár? Mire? Több, egymástól független adatforrást von be Jól illeszkedő adatkörök alakíthatók ki (szövetszerűség) Különböző vizsgálati keretben értelmezhető (és értelmezendő!) adatok Adatvédelmi szempontok: önbevallás, hozzájárulás és személyes adatok szükségtelensége 5

6 „Saját” kutatások helye és szerepe Két nagyon fontos saját kutatás hallgatók és (2007- ben) végzettek körében (ΣN=~13.000 fő) Reprezentativitás, mintakialakítás miatt kontrollt jelenthetnek Bizonyos csoportokra vonatkozóan elsőként kaptunk visszajelzéseket (BA/BSc) Előkészítették az intézményi kutatásokat, segítségül szolgáltak a módszertani alapok kialakításában 6

7 Intézményi kutatások - adatintegráció 2007-ben és 2009-ben végzettek elhelyezkedése, hallgatók munkaerő-piaci motivációi 29 intézmény szolgáltatott adatot kb. 50 000 fő végzett és hallgató, egy helyen elérhető: www.diplomantul.hu www.diplomantul.hu Az első országos adatok a BSc diploma munkaerő- piaci fogadtatásáról! Probléma: az alacsony válaszadás, 10-20% (2009: induló év), adatszolgáltatás módjának kiforratlansága (VIR-ek, rendszerek fejlődése megoldást hoz) 7

8 Miért kellenek államigazgatási adatok (is)? Jelentős mennyiségű adat áll rendelkezésre az államigazgatási adatbázisokban Az adatok keletkezési körülményeinek köszönhetően szinte teljeskörű adatforrások (kötelező adatszolgáltatások stb.) Kevésbé szubjektívek, még ha bizonyos korlátokkal ezek esetében is számolni kell Az érintett potenciális adatforrások egyre jobbak, egyre inkább „használhatóak” 8

9 A kezdeti stratégia … 9

10 Először tervezett módszertan és menetrend Közvetlen szerződéses kapcsolat a potenciális adatszolgáltatókkal Egyeztetjük az adatköröket, a szükséges adatokat nyers formában adják át Adatok 5 személyes adat segítségével kapcsoljuk össze (név, szül. dátum stb.): átadjuk ezeket, és visszakapjuk a jövedelmi, munkaerő-piaci adatokat (személyes adatok nélkül) 10

11 … és hogy miért nem működött? Adatvédelmi akadályok: személyes adatok változatlan formában nem adhatók át másik, akár hatósági szervnek sem, ha nincs erre törvényi felhatalmazás (vagy beleegyezés) Törvénymódosításra kevés esély volt Nehéz volt mindegyik potenciális adatforrással külön- külön tárgyalni az adatok átadásáról Kellett egy „törvény hátszele” a megvalósításhoz, ez nem volt meg (Ftv. Vonatkozó része nem elég ehhez) 11

12 2007. évi CI. Törvény lehetőségei Az államnak és az államigazgatási szerveknek kötelessége, hogy a gazdaságra és a társadalmi folyamatokra kiható döntéseiket előzetesen mérlegeljék, eredményüket utólagosan vizsgálják. Államigazgatási adatbázisokból származó adatok anonim összekapcsolása, a megfelelő statisztikai adatbázis előkészítése: Neumann Nonprofit Kft. FONTOS! Személyes (jogtalan) adatkezelést nem valósítunk meg, mindenki csak azokat az adatokat kezeli, amire felhatalmazása van! 12

13 Adatintegrációs folyamat bemutatása 13 N A V (APEH) O E P F H (FSZH) Neumann Kft. (lebonyolítás, adatössze- kapcsolás) F I R (minta+tanulm adatok) ALGORITMUSALGORITMUS MINTA + TAN. ADATOK ALGORITM.+MINTA INTEGRÁLT ADATOK ADATOK Adatok összekapcsolása HASH-AZONOSÍTÓK alapján  Törvény írja le a módszertant  Nincs személyesadat-mozgás!  Nem visszaazonosíthatóak az alanyok!  Törvény írja le a módszertant  Nincs személyesadat-mozgás!  Nem visszaazonosíthatóak az alanyok!

14 Adatforrások kiválasztásának szempontjai 14 Az „induló adatok” forrása csak a FIR lehetett Állami regiszterek legyenek, közhiteles és megbízható adatokkal Munkaerő-piaci adatok kellettek a következőkről:  Jövedelem, igénybe vett (állami) támogatások,  Elhelyezkedési dinamika, paraméterek,  Munkaadókkal kapcsolatos információk,  Munkanélküliség, passzivitással kapcsolatos információk,  Regionalitás, (legalább belföldi!) diplomás migráció Technikailag alkalmas legyen az integrációra

15 A FIR érintett adatkörei 15 CÉL: tanulmányi előélet, továbbtanulási tendenciák vizsgálata Végzett hallgatók demográfiai adatai, amit az anonimitás megenged (pl. nem, régió, állampolgárság) Végzettségi adatok (pl. képzés, típus, félévszám, finanszírozás) Korábbi végzettség (ld. előző) Jelenlegi tanulmányi adatok (aktuális képzési információk)

16 A FIR érintett adatkörei - „nyers” változók 16 Neme SzulOrszagRegio SzulEvKat LakcimMegye LakcimTeltip TarthelyMegye TarthelyTeltip MagyAllampolg KulfAllampolg VegzID1 VegzID1_kter VegzID1_tip VegzID VegzID2_kter VegzID2_tip VegzIntID VegzKepzIdo VegzKezd VegzVeg VegzFelev06E VegzFinFelev06E VegzOsszFelev06U VegzFinFelev06U KepzLezarDatum KepzLezarIndok KulfTanHonap VonatkOrszKat RegiVegzID RegiVegzID_kter RegiVegzID_tip RegiVegzIntID RegiVegzKepzIdo RegiVegzKezd RegiVegzVeg RegiVegzVegOk RegiVegzOsszFelev RegiVegzFinFelev RegiVegzLezarDat. REGIVEGZLEZARIN. UjKepzID UjKepzID_kter UjKepzID_tip UjKepzIntID UjKepzKepzIdo UjKepzKezd UjKepzOsszFelev UjKepzAllFin

17 A NAV (APEH) érintett adatkörei 17 Munkavállalói (kifizetett bérekre és juttatásokra kiterjedő) havi adatszolgáltatás Ún. „08-as” nyomtatványcsomag adatai Van a Munkáltatóra és a Munkavállalóra vonatkozó része Több munkáltató/munkakör = több jogviszony Nincs teljes évi adat, két hónap „pillanatfelvétele”:  Végzés hónapja  2010 márciusa

18 A NAV (APEH) érintett adatkörei - „nyers” változók 18 AlkMinJog OsszevJov BerJov HallgJutt OdijFogl UtrOdij StartKarFoglTelj StartKarFoglReszm StartPluszKarFoglTelj StartPluszKarFoglReszm StartExtraKarFoglTelj StartExtraKarFoglReszm KozmunkTelj KozmunkReszm AllaskerFoglTelj AllaskerFoglReszm KifFoTeaor KifGazdAgaz KifGazdForma

19 Az OEP érintett adatkörei 19 Munkavállalói adatszolgáltatás alkalmazás tényéről, módjáról, egyéb körülményeiről Ún. „1041-es” nyomtatvány adatai Van a Munkáltatóra és a Munkavállalóra vonatkozó része (szintén) Több munkáltató/munkakör = több jogviszony (szintén) Minden, alkalmazási körülményben beállt változás esetén újabb adatszolgáltatás Mindegyik elérhető adatszolgáltatás adatai fontosak

20 Az FH érintett adatkörei 20 Valamely munkaerő-piaci eszközt igénybevevőkről nyilvántartást vezetnek Nem csak a (regisztrált!) munkanélküliek vizsgálata a cél, fontosak a képzések, egyéb eszközök Csak egyénekre vonatkozó információk Adatok a 2009.01.01-től 2010.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozóan Egyénenként akár több jogcím Hangsúlyosan vizsgálnánk a diplomaszerzést követően képzésben résztvevőket

21 Az OEP és az FH érintett adatkörei - „nyers” változók 21 OEP változók LakoIrsz BSZJJogvKezd BszjJogvVeg BszjJogvKod MunkFeor MunkaOra MunkMegye MunkIrSz MunkAlkSzam FH változók RegisztrDatum Mpiac_reszv ReszKod MpiacKepzFotip MpiacKepzAltip BefKepzMod TanfDij TamTanfDij Egykolts

22 A (NYERS!) adatok mennyiségéről… 22 FIR (induló): ~54.100 fő NAV (APEH):  ~34.700 rekord  ~22.400 fő OEP:  ~43.200 rekord  ~25.000 fő FH:  ~2.200 rekord  ~1.500 fő

23 Adatok tervezett felhasználási célja 23 A V I R Ágazati szintű tanulmány(ok), stratégiai javaslatok Oktatáskutatási tanulmányok, elemzések A széles(ebb) közvélemény számára készített rövid elemzések Tájékoztatók, pályaorientációs célok

24 Tapasztalatok, tanulságok 24 Az első fecskék között lenni nehéz A FIR, mint forrásadatbázis több adatkör esetében további fejlesztésre, adattisztításra szorul Az államigazgatási szereplők (forrásadatbázisok) többsége nincs még felkészülve erre a módszertanra Nincsenek, illetve hiányosak a potenciális adatforrásokat leíró metaadatbázisok Változó a forrásadatbázisok adatminősége is, további tisztításra van szükség Közös pont kellene: KEKKH-val való szinkronizáció?

25 További tervek, feladatok, céljaink 25

26 További tervek, feladatok, céljaink 26 Adatok mélyebb megismerése, lehetőségek és korlátok mélyebb vizsgálata Adatok AVIR-ba történő „bedolgozása”, riportok stb. kialakítása Törvényi keretek erősítése – jogszabályalkotás Következő adatintegráció forrásának biztosítása, szakmai előkészítése További adatforrások felkutatása, az integráció előkészítése További szakértők bevonása, a szakértői kör bővítése

27 MOTTÓ, köszönet 27 „Van, aki a lehetőségben a problémákat látja, és van, aki egy problémában a lehetőségeket!” /Ismeretlen forrás/

28 28 Köszönöm a figyelmet! Fodor Szabolcs fodor.szabolcs@educatio.hu


Letölteni ppt "Integrált (nem csak) államigazgatási adatbázisok a pályakövetésben Fodor Szabolcs EDUCATIO Nonprofit Kft. „Adatalapú döntéshozatal és stratégiaalkotás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések