Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása"— Előadás másolata:

0 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Göcsej-Hegyhát LE
Összefogással a Göcsej-Hegyhát megújulásáért Budapest, 2009 November 27. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.

1 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

2 Göcsej-Hegyhát LE – Összefoglaló a térségről
A(z) Göcsej-Hegyhát LE területe 70 települést foglal magába, melyek közül 3 város. A térség lakossága 98,236 fő, a városokban élő lakosok száma 67,883 fő A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 5 A térségben összesen 6 db fő fejlesztési prioritás és 20 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A térségben összesen 29 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 52%-a, 15 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 19 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 13 db – a(z) Kultúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

3 Göcsej-Hegyhát LE – Általános áttekintés
A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Göcsej-Hegyhát LE – Általános áttekintés Általános információk Négy legnépesebb település Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség 98,236 Zalaegerszeg 60,088 fő Vállalk. száma létszám szerint (db) Legtöbb vállalk. adó szektor Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Települé-sek száma 70 Vasvár 4,641 fő Városok száma 3 Zalalövő 3,154 fő Legnagyobb fogl. szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Hátrányos helyzetű települések száma 13 Gellénháza 1,667 fő Települések száma, ahol... Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok ...nincs szélessávú internet 17 Fő fejlesztési prioritások száma 6 Fejlesztési intézkedések száma 20 ...nem elérhető mindhárom mobilhálózat 7 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 29 ...nincs helyközi autóbusz-megálló 4 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 19 ...van közművesített, köz-úton elérhető ipari park 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

4 Göcsej-Hegyhát LE – HPME allokáció összefoglaló
A legtöbb forrás – 2,478,447 EUR – a Falumegújítás és -fejlesztés jogcímhez lett rendelve Göcsej-Hegyhát LE – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neve HPME-k száma (db) Allokált forrás (EUR) Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 5 761,800 A turisztikai tevékenységek ösztönzése 4 1,549,856 Falumegújítás és -fejlesztés 6 2,478,447 A kulturális örökség megőrzése 3 760,000 Leader közösségi fejlesztés 6 251,800 Leader vállalkozás fejlesztés 7 229,292 Leader képzés 3 180,000 Leader rendezvény 2 115,000 Leader térségen belüli szakmai együttműködések 4 124,884 Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések 1 34,000 Leader komplex projekt 1 Leader tervek, tanulmányok Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 4

5 Göcsej-Hegyhát LE - Legfontosabb probléma és lehetőség
A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Göcsej-Hegyhát LE - Legfontosabb probléma és lehetőség Legfontosabb probléma Legfontosabb lehetőség aprófalvas településszerkezet, elöregedő lakossággal kevés helyi munkalehetőség infrastruktúrális problémák:szennyvízkezelés, közutak állapota gyenge marketingtevékenység,összehangolt kommunikáció hiánya, szolgáltatások minőségének gyengesége (pl. pihenőhelyek, elárusítóhelyek) kevés a képzett munkavállaló (alacsony felnőttképzési aktivitás) kevés kézműves és gasztronómiai rendezvény turisztikai attrakciók rossz állapota (épített örökség felújítatlan), attrakciókhoz ritkán kapcsolódik szervezett program kevés a házifeldolgozó üzem helyi termékek feldolgozottsági foka alacsony, kevés a termékekhez kapcsolódó szolgáltatás országhatárok közelsége falusi turizmus, egészségturizmus élénkülő tendenciái egyedi helyi termékek élénkülő kereslet a vidéki életmód iránt környezeti és természeti sokszínűség, csend, nyugalom speciális épített értékek (pl. Kálvária-völgy, boronapincék, mocsárvár, tájházak) tájjellegű ételkülönlegességek- gasztronomiai hagyományok élő népi kismesterségek élő hagyomáynőrzés - kultúrális és szellemi örökség élénkülő kereslet a bio- és egészséges termékekre energiaültetvények, megújuló energiaforrások alkalmazása erdő és vadgazagság nagyszámú bejegyzett civil szervezet épített kulturális és egyéb közösségi terek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

6 Göcsej-Hegyhát LE – A stratégia alapvető célja
A HVS fő célkitűzés a térség alkalmazkodóképességének növelése a helyi adottságokra épülő, közösség-központú fejlesztési folyamatok elindításával. A fő célkitűzést három átfogó cél támasztja alá: Kulturális örökség megőrzése és hasznosítása egyedi értékeink beemelése az EU értékek sorába Térségben élők jövedelemszintjének növelése, helyi termékek fejlesztésével, a vállalkozások erősítésével Vonzó természeti környezet megőrzése, környezeti életminőség javítása Átfogó célokhoz kapcsolódó - specifikus célkitűzések: Természeti és kulturális értékek megőrzése és hasznosítása, a vidéki környezet vonzóbbá tételével, életminőség javításával, esélyegyenlőség megteremtésével Turizmusfejlesztés: összekapcsolt szolgáltatásfejlesztés, tematikus- és térségi csomagok kialakítása Helyi termékek feldolgozottsági fokának, minőségének javítása, jövedelmezőség elősegítése Megújuló energiaforrások elterjesztése: tervek kidolgozása, modellprogramok megvalósítása Humán háttér fejlesztése, a munkavállalók és a munkáltatók kompetenciájának növelésével, a hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának elősegítésével vállalkozások szolgáltatásainak erősítése Fenntartható vidékfejlesztési modellek működtetése az aprófalvas településszerkezet hátrányainak leküzdésére Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

7 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

8 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2
A helyi közösség az ország nyugati régiójában,a hármashatár közelségében, az aprófalvas térszerkezetet felölelő Vasi és Zalai dombság, valamint a Zala-völgyében terül el. A települések dombokkal,völgyekkel tagolt,sajátos arculatú térséget alkotnak. A 70 érintett település közt 2 kisváros található. A többi telelpülés szinte kivétel nélkül törpe- vagy aprófalu. Ez az alapvető demográfiai mutató már évekkel ezelőtt ráébresztette a kistelepüléseket az együttgondolkodás szükségességére. Ennek eredményeként a területfejlesztés a közoktatás és a szociális területek feladatellátásában hagyományosan alkalmazott módszer a társulásokhoz való csatlakozás. A LEADERszerű együttműködésnek a térségben hagyományai vannak. Az ország legtöbb LEADER pályázatát sikeresen megvalósító akciócsoportok fogtak össze a közös természeti, kultúrális, gazdasági, és néprajzi adottságokra alapozva az azokban rejlő lehetőségek tervszerű, komplex és egymást erősítő kiaknázása érdekében. Az élő népi hagyományok, a természeti környezet, a biológiai sokféleség, az erdőgazdagság, a meglévő humán háttér jelenti a fejlesztés alapját.A természetvédelem, a mezőgazdaság, és a turizmus összhangján alapuló fenntartható-ökológikus vidékfejlesztés megvalósításához az induló feltételek adottak. A korábbi évek LEADER tapasztalata bizonyította, hogy az ÖRÖKSÉG ÉRTÉK. Ennek szellemében a térségben fellelhető gazdasági, társadalmi, kultúrális, néprajzi és természeti örökség áthatja a települések mindennapi életét. A Göcsej és a Zala völgye ezüst fokozatot nyert a legjobb élő hagyományokat őrző turisztikai desztinációk országos versenyén. A kitüntető cím elismeri, hogy a térség képes hagyományait autentikus, változatos módon bemutatni figyelembe véve a fenntartható turizmusfejlesztést. A megyehatáron átnyúló közösség több, országosan is egyedülálló termékfejlesztést valósíthat meg közösen meglévő hasonló adottságai alapján. EGYEDI HELYI TERMÉKEK:mézkülönlegességek-fűszer-gyümölcs és krémmézek, tökmagolaj, dióolaj,lekvárok őshonos gyümölcsökből, Európai eredetvédettséggel bíró pálinka, biocsírák,aszalványok; a népi építészet remekei: BORONAHÁZAK, és pincék,a műemlék tájházak az egyedülálló VALLÁSI ÉRTÉKEK: műemlék templomok, kápolnák Szt. Márton és Mária Út állomásai, búcsújáróhelyek, a természeti sokféleség: erdő és vadgazdagság, együttesen adján a térség arculatát. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 8

9 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2
TÉMAUTAS komplex turizmus és településfejlesztés indult a közösség területén. A GYÜMÖLCSUTAKat a közösség civil szervezeti dolgozták ki a régióban, elindult a Vas-zalai Almaút projekt. Egyedülálló a térség népi GASZTRONÓMIAI öröksége: dödölle szarvaspöröklttel,málé,peisli,laska,vargányagomba.Az érintett közösségeket össszeköti a római kor öröksége, a Borostyán út és a Katonák útja. Egyedülálló vonzerő a Zala Menti Napok és az Oszkói Szőlőhegy rendezvénysorozata. Az élő kézműves hagyományok a KÉZMŰVESÚT állomásainak fejlesztésével öleli át a térséget. A térség zalai és vasi területein egyaránt előremutató projektek valósulnak meg az EGÉSZSÉG- és ENERGIA turizmus terén,innovatív fejlesztési területként. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 9

10 A térség környezeti állapota 1/2
Magyarország egyik legkedvezőbb természeti-ökológiai adottságú, egyik legjobb környezeti állapotú térsége a Nyugat-Dunántúl, ezen belül a helyi közösség térsége. Ennyire változatos, élővilág együttest ekkora területen nemigen találunk. Itt még nagy arányban maradtak fenn “hagyományosan” művelt tájak, melyek növényzete, állatvilága sokkal gazdagabb, mint amilyenek az ország más, “agyonhasznosított” vidékein találhatók. A magas fokú BIODIVERZITÁS, a kedvező környezeti állapot, a természeti és társadalmi tényezők eddigi szerencsés összejátszásának köszönhető. Mindebből következik a csendes, tiszta, kiváló levegőminőségő környezet. A NATURA 2000 területek a Zala-völgyben elterülő településket szinte kivétel nélkül érintik. A Rába és Zala vízgyűjtő területe a közösség. Több településen található hőforrás, ami a geotermikus energia hasznosítás alapja lehet. A térség jövője szempontjából meghatározó a biológiai sokféleség megőrzése, ezért létfontosságú a mezőgazdaság, erdészet, vadgazdálkodás, turizmus és a természetvédelem összehangolása. A táj alapvetően mező és erdőgazdasági jellegű. A többszáz év alatt kialakult tájhasználat a közelmúltig alig változott. A földek Aranykorona értéke alacsony, magas a parlagon hagyott terület aránya, ami energiaültetvények telepítésének kedvezhet. A térségben évszázadok óta nagy hagyománya van az extenzív gyümölcstermesztésnek (szilva, alma, körte) és a hagyományos gyümölcsfeldolgozásnak (pl. aszalás). Kiemelkedő a szilva-tájfajták sokasága. Jó néhány tájfajtának a göcseji vidék a géncentruma. Jellegzetes tájfajták: pogácsaalma, húsvéti rozmaring, bőralma, Szentiván-alma, rétesalma, rozsérő körte, vérkörte, vérbarack, tökalma, édes alma. Fontos a térségre jellemző fajták összegyűjtése, "génbank" kialakítása, újbóli elterjesztésük. Egyedi természeti-táji érték az helyi közösség területén: a Jeli arboretum itt a szubalpin és a mediterrán hatás együttes jelenlétének köszönhetően több tucat fenyőfélét, tuját, tiszafát, babérmeggyet,buxusot, madárbirsek és borbolya-félék tömegét ültették el. A legtöbb látogatót a havasszépe (rhododendron) tömeges virágzása vonzza, ez tette a Vasi-Hegyhát gyöngyszemét messze földön híressé. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 10

11 A térség környezeti állapota 2/2
Zalalövő és Csöde határában található, közel 100 hektáros terület, amelynek jelentőségét botanikai értékei adják, elsősorban ritka védett növényfajuk, a kakasmandikó tömeges előfordulása. Egyik legszebb és legritkább kora tavaszi erdei virágunk s egyik legveszélyeztetettebb növényfajunk. A közösség zalai településein elkészült a települések ÖKOLELTÁRA. A közösség teljes, belterületeket is figyelembe vevő területének közel 45 %-át borítja erdő. Ebből a fontos adatból is következik, hogy az erdőgazdálkodás jelentősége kiemelten nagy, hiszen az erdősültség az országosan kiugró 31 %-os zalai mutatót is magasan meghaladja. Az erdőknek gazdasági jelentőségükön túl fontos szerepük van a természet- és környezetvédelemben, a táj arculatának formálásában,az egészséges emberi élet kialakításában és a turizmusfejlesztésben. A szelídgesztenyések fennmaradása a térség sajátossága. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 11

12 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2
A helyi közösség területén 13 hátrányos helyzetű település található. Gyűrűs:Aprófalu, érintetlen természeti környezetben, melyet magas munkanélküliség jellemez , lovasturisztikai fejlesztések alapjai adottak Iborfia: A 20 fős lakosság 50%-a 60 év feletti. Érintetlen természeti környezetben fekszik, ahol teljes az infrastruktúra. Keménfa: A közel 100 fős zsáktelepülésen magas a roma lakosság aránya, a település boronapincéivel kapcsolódhat a Boronaúthoz. Milejszeg: Műemlék templomáról híres zsákfalu. Magas roma lakosság aránya. Erdő- és vadgazdagság jellemzi. Nemesapáti: Magas roma lakossági arány és ezzel együtt magas munkanélküliség jellemzi. Műemlék temploma és a táji környezete vonzó. Szentkozmadombja:Szennyvízelvezetés hiánya és épített örökségének rossz állapota jellemzi. Kék túra útvonal a település mellett halad el. Andrásfa:Nyugodt, csendes, szőlőtermelő falu. Szennyvízcsatorna és az internethálózat kiépítetlen. Csehi:Magas munkanélküliség és a szolgáltatások hiánya mellett parasztházai nagy lehetőségeket hordoznak magukban Hegyhátszentpéter:A rossz tömegközlekedési kapcsolatokkal bíró településen a meglévő tájház és a hozzá kapcsolt fejlesztések, mint lehetőség jelennek meg. Nagytilaj:Vallási emlékei és védett természeti értékei mellett az épített örökség állagmegóvása fontos feladat. Olaszfa:Szőlőhegyei és présházai kiváló gyalogtúracélponttá teszik a települést, ahol magas a roma lakosság aránya Rábahídvég:A Rába folyó és természeti környezete, a római kori emlékek egyedi vonzerővel bírnak a településen Szemenye:A 8-as főút melletti településen régi kovácsműhely és állatsimogató várja az autós turistákat. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 12

13 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2
A fenti települések együttes jellemzője, a magas munkanélküliségi ráta, a többgenerációs munkanélküliség jelenléte, a roma lakosság jelenléte, a vállalkozói és a civil szféra hiánya, a lakosság számának csökkenése, az épített örökség rossz állapota. A települések többsége zsáktelepülés, megközelítésük nehéz, mikrotársulási központoktól távol fekszenek. A területi hátrányokból fakadó egyenlőtlenségek mérséklése, a fenti településeken élők esélyegyenlőségének megteremtése kiemelten fontos a programtervezés során. A helyi foglalkoztatottság szinte teljesen hiányzik, nehéz az alapellátásokhoz, a különböző szolgáltatásokhoz, és az információkhoz való hozzájutás. A fenti hátrányok fokozzák a gazdasági előnyökből, a lehetőségekből való kirekesztődés veszélyét. A tervezés során komplex térségfejlesztési programot szükséges kidolgozni a hátrányos helyzetű településeken élők életminőségének javítása érdekében. Fő cél: - az ott élők foglalkoztathatóságának javítása, képzések és átképzések - helyi közösségfejlesztés, hagyományőrzés támogatása, jó modellek elindításának segítése - helyi kulturális és természeti értékek megismertetése, tudatformálás és településmarketing - hátrányos helyzetű településeken előállított helyi termékek népszerűsítésének és megismertetésének támogatása, helyi munkaerőre épülő környezetvédelmi programok elindítása - mikrotársulási, LEADER rendezvények,tájoltatása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 13

14 Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Kereskedelem, javítás Építőipar Szállítás, raktározás, posta és távközlés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Pénzügyi közvetítés Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

15 Az egyes szektorok jelentősége a térségben
A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Az egyes szektorok jelentősége a térségben Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) 1. Sok kis/közepes méretű vállalat 2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

16 Vállalkozások szektor szerinti megoszlása
A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 28%-kal a(z) Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Vállalkozások szektor szerinti megoszlása Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 5% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 11% 11% Építőipar 19% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 5% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 5% 4% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 28% Egyéb szolgáltatás 12% Egyéb tevékenység 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

17 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*
A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 35%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 4% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 35% 7% Építőipar 12% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 3% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 7% 1% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 6% Egyéb szolgáltatás 4% Közigazgatás, védelem, társadalom-biztosítás, oktatás, egészségügy 21% 0% Egyéb tevékenység * A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

18 Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül
Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 6.6%, ami 1.5 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 6.6% Változás 2003-hoz képest 1.5 százalékpont Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis

19 A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/1
A térség foglalkoztatási helyzetének súlyosságát jól érzékelteti, hogy olyan foglalkozatási övezetben -a zalaegerszegi munkaügyi kirendeltség területe is a közösséghez tartozik- helyezkedik el, ahol a munkanélküliségi ráta az egyik legkedvezőbb az országban, vagyis a területi különbségek kontrasztja nagyon éles lehet, amely súlyos települési, társadalmi feszültségek hordozója. A korábbi évek “erőforrás-pumpálását” ma is élvező megyeszékhely és Vasvár mintegy “elfedi” a hozzá sorolt települések súlyos bajait. A településeken kevesen találnak megélhetést biztosító munkát az egyéni vállalkozók kivételével. A gazdaságilag aktív korú népesség elsősorban Zalaegerszegen és Vasváron dolgozik. A munkanélküliek zöme a zalaegerszegi gyárakban végbement létszámleépítések, és gyárbezárások miatt lett munkanélküli, nagyrészben 50 év felettiek. (Ruhagyár bezárása, fémipari gyárakban leépítés). Az erős középvállalkozói kör szinte teljesen hiányzik a térségben. A térség átlagos munkanélküliségi rátája 6 %, mely magasabb mind a Zala, mind a Vas megyei átlagnál, és az országos átlaghoz viszonyított arány is magasabb. Az aprófalvakban a számosságában is jelentős létszámú állás nélkül lévőkre a tartós munkanélküliség a jellemző, mely a másodlagos munkaerőpiac szolgáltatási skáláját felhasználva, az érintettek részére közhasznú és közcélú foglalkoztatások, valamint álláskeresési járadékos időszakok folyamatos és gyakori változását eredményezi.A településeinek nagy része önhibáján kívül gazdasági és társadalmi szempontból hátrányos helyzetű, a Vasvári kistérésg pedig hátrányos helyzetű térség. Ezeken a településeken a tartós munkanélküliek aránya közel duplája a térségi átlagnak. A lakosság több mint fele nyugdíjas, közülük is legalább az egyhatoduk házi gondozást – illetve gondoskodást(favágás, bevásárlás, kaszálás stb.) igényelne. A térségen belüli egyes településeknek más-más sajátos munkaerőpiaci problémái vannak, ezek közül kiemelkedő: - többszörösen mentálisan sérült, 45 év feletti amúgy munkaképes korú lakosságot sem Zalaegerszegen, sem helyben nem foglalkoztatják. - a zsáktelepüléseken és település részeken a napi két, jó esetben 4 buszjárat miatt a gépjárművel nem rendelkező, kevésbé képzett munkaerő nem tud eljutni a településén kívül eső munkahelyre - nők helyben való foglalkoztatása kiemelt területe kell hogy legyen a képzéseknek, foglalkoztatási programoknak - témautak menedzselése, helyi termék feldolgozás -fiatal pálykezdők számára alternatív foglalkoztatási lehetőségek a településken, - vállalkozási ismeretek és kompetenciaképzések segítségével az önfoglalkoztatók egzisztenciájának erősítése -a helyben való foglalkoztatottság az idősgondozás-házi gondozás és a napközbeni gyermekfelügyelet területén jelenthet kitörési pontot (bölcsöde hiánya) - helyi termékek feldolgozottsági fokának növelésével szintén a helyi foglalkoztatási terület erősödhet - szükséges az alternatív foglalkoztatási formák (távmunka, e-munka, részmunka) lehetőségeivel és alapismereteivel megismertetni a térségben lakókat. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 19

20 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése Leírás Érték Legjelentősebb szektor A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma 7 db A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 3%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás-nak Legjelentősebb település Vasvár székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma 3 db Foglalkoztatás abszolút értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma 1,183 fő Foglalkoztatás relatív értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 3% * Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada ** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

21 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 7 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 1 Elanders Hungary Kft. Zalalövő 2222 Máshova nem sorolt nyomás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 311 6,537,000 2 Falke Hungária Bt. Ozmánbük 1771 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 171 3 Teupen Hungária Kft. Bagod 2811 Fémszerkezet gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 140 1,800,000 4 Richter Cipő International Kft. Vasvár 1930 Lábbeligyártás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 137 5 Tendre Takarmányipari Kft. Zalacséb 1571 Haszonállat-eledel gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 100 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

22 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 7 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 6 EDS Vasvár 7230 Adatfeldolgozás Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 92 7 Csörnöc Menti Mezőgazdasági Szövetkezet Vasvár 0121 Szarvasmarha-tenyésztés Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 80 8 Knauf Insulation Kft. Alsónemesapáti 2665 Szálerősítésű cement gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 54 9 Szalai Kft. Zalalövő 2010 Fűrészárugyártás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 53 10 Zalarét Kft. Zalaszentgyörgy 0121 Szarvasmarha-tenyésztés Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 45 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

23 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2
A térség aprófalvas szerkezetéből adódóan a nagyobb települések esetében beszélhetünk jelentősebb, gazdasági szempontból is meghatározó vállalkozói körről. Kiemelkedő a térségben a mezőgazdasági vállalkozások jelenléte, melyek a gyümölcstermesztés és a tejelő szarvasmarhatartás területén működnek, valamint a faipari ágazatban erősödtek meg számottevő nagyságú üzemek. Ipari Park címet a térségben csak Zalalövő kapott, de a nagyobb településeken is igyekeznek kialakítani ipari övezeteket(pl.Vasváron, Bagodban, Alsónemesapátiban). A kisebb településeken kialakítandó ipari övezetek segítik a település szerkezetének kialakítását, és segíti, erősíti a vállalkozókat is, ha nem elszórtan, családi házak között, alkalmatlan telephelyeken működnek. A szolgáltatási szférában kis és középvállalkozások jelentős számban alakultak még a kisebb falvakban is. A közösség területén a helyi kisvállalkozások tudják felvállalni a meglévő munkaerő foglalkoztatását. Szükség van olyan stabil kivállalkozásokra, amelyek biztosítják a helyi lakosság foglalkoztatását, és szolgáltatásaikkal kielégítik a helyiek és a térségbe látogatók által támasztott igényeket. A regisztrált vállalkozások közel 70%-a egyéni vállalkozó. Az egyéni vállalkozói formák leginkább önfoglalkoztató családi vállalkozásként működnek. A vállalkozások túlnyomó része a kereskedelem, vendéglátás, fuvarozás, mezőgazdaság területén működik. A mikro- és kisvállalkozásokra jellemző a tőkehiány, nincs hitelük, vagy kevés hitellel gazdálkodnak, kevés felsőfokú végzettséggel és nyelvtudással rendelkező szakemberük van. Általában nem költenek marketingre,szakképzésre,egyéb képzésre,tanácsadásra. A vállalkozások többsége nem rendelkeznek a vállalkozás működtetéséhez szükséges menedzsment szervezettel és szakképzett személyzettel, gyakran megfelelő vállalkozási ismeretekkel sem. A vállalkozók általában szakmai alapon szervezik a vállalkozásukat. Nincs lehetőségük a vállalkozás működtetéséhez szükséges felsőfokú szakképzettséggel, nyelvtudással rendelkező szakember foglalkoztatásához. Megerősítésükhöz szükséges lenne eszközvásárlási támogatásra, ingatlan felújításra, telephely-Kialakításra és fejlesztésre. Szükségük lenne támogatásra megfelelő szakember foglalkoztatásához, szaktanácsadáshoz. A vállalkozások közt számossága miatt kiemelkedők a kereskedelem területén létesült kis vegyesboltok és italboltok, mini diszkontok amik elsősorban a lakosság igényeit hivatottak kiszolgálni. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 23

24 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2
A vendéglátást szolgáló néhány vállalkozás is alakult a kialakulóban lévő témautak mentén, de mivel a térségnek nincsenek hosszú időre visszanyúló turisztikai hagyományai, ez csak az utóbbi évek jellemző ágazata. Az ideérkező vendégek többsége a vendéglátóhelyek, italboltok turisztikai kiszolgálóegységek hiányos voltára és alacsony színvonalára hívták fel a figyelmet. Külön kell e témán belül említeni falusi szállásadó magánszemélyeket, akik a településfejlesztés mozgatórugói a térségben, valamint a helyi termékeket előállító őstermelők. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 24

25 Non-profit szervezetek a térségben
A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg Non-profit szervezetek a térségben Számuk a térségben Számuk a térségben Non-profit szervezet típusa Non-profit szervezet típusa Kultúrával kapcsolatos tevékenység 76 Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 23 Vallással kapcsolatos tevékenység 16 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 46 Sporttal kapcsolatos tevékenység 105 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 10 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység 117 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 9 Oktatással kapcsolatos tevékenység 91 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 3 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 47 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 19 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 28 Nemzetközi kapcsolatok 4 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 53 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 50 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 15 Politikai tevékenység 5 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

26 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2
A térség civil szervezetekkel való ellátottságát a kettősség jellemzi. Az erősebb, infrastruktúrával és humán erőforrással jobban ellátott szervezetek (pl: Zalai Falvakért Egyesület- női esélyegyenlőségi, és nők munkaerő-piaci integrációját segítő programok kistelepüléseken, Landorhegy Alapítvány-civil segítő háló, Humán Európa Szövetség, stb.) székhelye Zalaegerszegen található, ám többségük szolgáltató tevékenysége a térség településein hasznosul. A falvakban a nem megfelelő infrastruktúra és a forráshiány a szervezetek pályázati aktivitására is hatással van. A települések harmadában 5-nél több civil szervezet tevékenykedik aktívan. Mintegy 10 településen viszont nincsen egyáltalán civil szervezet. A térségben több, mint 43%-a a szervezeteknek közhasznú. Ezzel párhuzamosan magas azoknak az aránya, akik nem kérték a bejegyzést. Sok helyen találkoztunk azzal a problémával, hogy a kisebb civil szervezetek egyáltalán nem rendelkeznek irodai infrastruktúrával és/vagy személyzettel. Tevékenységi körük szerint többségükben sport- és nyugdíjas klubok, őrző-védő és faluszépítő egyesületek. Az ifjúsági szervezetek viszonylag kis hányada működik bejegyzett szervezetként. A sportegyesületek is nagy számban ifjúsági egyesületként működnek. A térségben működik Civil Egyeztető Fórum, és 2007-ben elkészült a Kistérségi Civil Koncepció is. Törekedni kell arra, hogy a szervezetalapítás népszerűsítésével, a jól működő szervezetek tevékenységének bemutatásával, pályázatok írásával, módszertani munkájuk fejlesztésével, segítsük a civil szervezetek számának növekedését, a széles értelemben vett közélet fejlesztését. Települési nem működő, üresen álló helyiségek kihasználása érdekében segíteni kellene annak a modellnek a meghonosodását, amikor egy non-profit szervezet működteti a bezárt közösségi, vagy önkormányzati intézményt. Kiemelkedő civil szervezet a térségben a Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány, a térség egyik legnagyobb turisztikai rendezvényének a Zala Menti Napoknak a szervezője. Az Oszkói Hegypásztorkör a szőlőhegyek népi építészetének védelme mellett eredeti elképzelések megtartása mellett a vidékfejlesztés, értékvédelem, turizmusfejlesztés, szőlészet-borászat, ifjúsági munka, teleház - szolgáltatások, helyi termékek felkarolása terén is kiemelkedő tevékenységet folytat. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 26

27 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2
Az Alsónemesapáti Harangláb egyesület, a Pethőhenyei Közösségépítő Egyesület kiemelkedő példái a települési közösségfejlesztés és önkéntes civil szerepvállalás sikerének. A Zalai Térségfejlesztők Közhasznú Egyesülete a településfejlesztésben hosszú évek óta együtt dolgozó szakembereket tömöríti segítve ezzel a LEADER tervezést. A Becsvölgyei Nők Társasága,Nők Petőmihályfáért a nők felelősségvállalását és lehetőségeit mutatják be a kistelepülések életében. Vasváron a MÉRTÉK Egyesület több éves vidék- és területfejlesztési tapasztalatokkal bír. Sikeresen szervezi a térség felnőttképzési projektjeit. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 27

28 A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben
A térség összesített lakossága között 751 fővel csökkent, ami arányosítva 1%-os csökkenést jelent A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben 2002 (fő) 2003 (fő) 2004 (fő) 2005 (fő) 2006 (fő) Térség összlakossága 98,987 98,568 98,471 98,541 98,236 Éves változás -419 -97 70 -305 A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 751 fővel csökkent A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1%-kal csökkent Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

29 A lakosság kor szerinti összetétele a térségben
A térségben az aktív korú lakosság aránya 65%, ami 5 százalékponttal magasabb az országos átlagnál A lakosság kor szerinti összetétele a térségben Aktív korú lakosság Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 0-2 év 3% 3% 3-5 év 3% 3% 6-14 év 9% 13% 15-59 év 65% 60% 59 év felett 21% 21% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

30 Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele
A térségben elsősorban a Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 1% 2% 0 általános 7% 9% 1-5 általános 10% 9% 6-7 általános 25% 26% 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül 5% 4% Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 19% 17% Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel 7% 9% Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel 15% 12% Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül 2% 2% Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel 10% 10% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

31 A térség demográfiai helyzete 1/1
A települések demográfiai mutatóit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a településeken az utóbbi években –ugyan egyre kisebb mértékben-, de általában csökkent a lakosság létszáma. A természetes szaporodás szinte kivétel nélkül mindenhol negatív. A vándorlási egyenleg viszont többnyire pozitív a megyék többi községéhez hasonlóan. A települések össznépességén belül a gyermekek aránya alig 20 %. Települési önkormányzatok adatai alapján az idős inaktív lakosság (60 év felettiek), az össznépesség közel 20 %-át teszik ki. Az helyi közösség területén a nemek aránya közel azonos az össznépességen belül. A demográfiai számsorok jól mutatják a települések lakosságmegtartó erejének gyengülését. A térség demográfiai mutatói indokolták a falugondnoki hálózat kifejlődését Zala és Vas megyében. Folyamatos fejlesztésük, hasonlóan a szociális alapellátás fejlesztéséhez meghatározó terület. A térségben csak roma kisebbség él. A magát romának valló lakosság főként Keménfa, Nemesapáti, Alsónemesapáti, Zalaistvánd és Vasboldogasszony, Olaszfa, Milejszeg, Pácsony településeken él. Több településen működik cigány kisebbségi önkormányzat. Komoly probléma e népességi csoportnak az alacsony iskolázottsága, a tartós munkanélküliség, a korai szülések és a szegénység. Az előítéletek a falvak társadalmának perifériájára sodorják a romákat, miközben nehéz feladatokat adnak az önkormányzatok és problémaként jelentkeznek az ott élő emberek számára. Nem csupán a lakosság száma csökken, hanem romlanak az iskolai végzettség mutatói is, hiszen a képzettebb emberek hagyják el először a települést, a fiatalok és mobilabb rétegek is elvándorolnak. a kistelepülésEken magas az ingázók aránya. Zalaegerszeg környékén mintegy 10 km-es vonzáskörzetében alvófalvak alakulnak ki. Az önkormányzatok többsége rendezési tervében új lakótelkek kialakítását tervezi, melyekhez jelentős kedvezménnyel juthatnak a helyben maradó, illetve városból kiköltöző fiatal családok. A demográfiai helyzet jól mutatja, hogy a térség alapfokú oktatási intézményeinek többsége fenntartási nehézségekkel küzd a gyermeklétszám csökkenése miatt. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 31

32 A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége
Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) Infrastrukturális adottság Szélessávú Internet 17 24% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a Mindhárom mobilhálózat 10% 7 Helyközi autóbusz-megállóhely 4 6% Közművesített, közúton elérhető ipari park 66 94% Fenti infrastruk-turális adottsá-gok együttesen 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

33 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Közlekedés Közmű ellátottság Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Oktatás Ipari parkok Kultúra Pénzügyi szolgáltatások Telekommuni-káció Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

34 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Szociális ellátás Gazdaságfej-lesztési szervezetek Egészségügyi ellátás Természeti adottságok Szabadidős te-vékenységre és sportolásra al-kalmas infrastr. Natura 2000 területek Egyéb infrastruktúra Közbiztonsági szolgálat Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

35 A térség infrastrukturális adottságai 1/2
A térség mezőgazdasági hagyományaira alapozva a mezőgazdasághoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen feltétele a minőségi termelésnek. Ez egyben alap is a helyi termékek feldolgozottsági szintjének növeléséhez. A települések belterületi útjai szinte kivétel nélkül javításra szorulnak. Emellett a térségnek a mezőgazdasági utak nem megfelelő állapotával is meg kell, küzdenie. Problémát jelent sok esetben a szomszédos térségek és zsáktelepülések összekötésének megvalósítása. A térségi kerékpárút bizonyos szakaszaiban készült csak el. A hulladékkezelés kiemelten kezelendő terület a turizmusfejlesztés és térség-imázs kialakítása szempontjából. A komposztálás, újrahasznosítás, illegális szemétlerakók feltérképezése, újrahasznosítása, természetközeli biológiai szennyvíztisztítási eljárások alkalmazása a kis településeken, komposztáló toalettek kialakítása a nem csatornázott, településektől távol eső épületek, hegyi pincék esetében, ill. a turistaútvonalak mentén erre mind jó megoldás lehet. Kiemelt probléma a szennyvízelvezetés hiánya a Göcseji térségben, valamint a Vasi térség egy részén. A helyi közösség területe ökológiailag értékes, érintetlen terület, emiatt bár a szilárd szemét elhordása megoldott a szennyvízkezelés elsődleges probléma. Artézi kutak szinte minden településen létesültek, bő vizet adnak. A térségben rendkívül nyitott az ún. “közműolló”. A kommunális szennyvíz hagyományos derítése miatt növekszik a felszín alatti ivóvíz bázis nitrátosodásának veszélye. A települések földrajzi-domborzati viszonyai több esetben a mobil szolgáltatók jelenlétének gátjai. A szórt, aprófalvas településszerkezet miatt minden infrastrukturális fejlesztés magas fajlagos költségekkel jár. Szélessávú internet a települések 20%ban nem kiépített. A hagyományos infrastrukturális elemeken kívül a szolgáltató és a kereskedelmi infrastruktúra terén érezhetők hiányosságok. A szociális, közoktatási és közigazgatási infrastruktúra fejlesztése elsősorban a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, valamint az emberközpontú, akadálymentesített ügyféltér kialakításában mutat hiányosságokat. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 35

36 A térség infrastrukturális adottságai 2/2
Ezen épületek felújítása a megújuló energiák hasznosításának modellprojektjei lehetnek. A kulturális infrastruktúra rossz állapota, épített örökség rossz állapota sok esetben a hasznosítás gátja. Kulturális civil közösségek működési infrastruktúrájának hiánya szintén jellemzi a térséget. A turisztikai fogadófeltételek infrastruktúrája,(szállás, pihenők, eligazító táblák,információs pontok) komplex hálózatos fejlesztése kiemelt fejlesztési terület kell, hogy legyen. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 36

37 Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus
A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Térségi adat 0.01 0.02 0.51 0.37 Országos átlag 0.02 0.04 1.81 0.68 Térségi adat az országos átlag százalékában 32% 59% 28% 54% * Szálloda, gyógyszálloda, panzió ** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

38 Települések főbb jellemzői 1/10
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 1/10 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Alsónemesapáti Község 761 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 9.47% 498,005 0.000 0.000 Alsóújlak Község 642 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.08% 436,114 0.000 0.000 Andrásfa Község 281 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 10.46% 324,238 0.000 0.000 Babosdöbréte Község 534 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.75% 515,119 0.000 0.419 Bagod Község 1,347 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 4.82% 574,104 0.676 0.000 Becsvölgye Község 875 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.49% 437,229 0.000 0.310 Bérbaltavár Község 573 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.87% 288,280 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 38

39 Települések főbb jellemzői 2/10
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 2/10 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Boncodfölde Község 316 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.72% 667,431 0.000 0.361 Böde Község 323 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.82% 564,200 0.000 0.000 Csehi Község 285 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 10.53% 293,303 0.000 0.000 Csehimindszent Község 417 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 10.76% 438,107 0.000 0.000 Csipkerek Község 413 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.10% 311,239 0.000 0.044 Csonkahegyhát Község 353 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.79% 538,855 0.000 0.062 Csöde Község 87 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 7.60% 462,912 12.425 2.575 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 39

40 Települések főbb jellemzői 3/10
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 3/10 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Dobronhegy Község 165 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.72% 441,438 0.000 12.230 Egervár Község 1,072 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.34% 605,392 0.000 3.969 Egervölgy Község 401 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 10.39% 346,577 0.000 0.000 Gellénháza Község 1,667 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.23% 790,663 0.000 0.015 Gersekarát Község 764 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 7.09% 420,185 0.000 0.444 Gombosszeg Község 39 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.85% 809,444 0.000 4.641 Gősfa Község 329 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 7.11% 393,786 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 40

41 Települések főbb jellemzői 4/10
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 4/10 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Győrvár Község 690 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.52% 518,090 0.000 0.000 Gyűrűs Község 106 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.47% 252,954 0.000 0.000 Hagyárosbörönd Község 328 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.63% 447,180 0.000 0.000 Hegyhátszentpéter Község 165 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.79% 359,317 0.000 0.000 Hottó Község 349 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.23% 552,990 0.000 0.000 Iborfia Község 21 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 0.00% 208,926 0.000 0.000 Kávás Község 260 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.32% 451,000 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 41

42 Települések főbb jellemzői 5/10
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 5/10 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Keménfa Község 108 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.77% 367,425 0.000 0.000 Kispáli Község 276 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.39% 627,913 0.000 0.000 Kustánszeg Község 553 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 7.83% 482,000 0.000 1.524 Lakhegy Község 498 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.63% 582,531 0.000 0.000 Lickóvadamos Község 217 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.85% 444,355 0.000 2.005 Mikosszéplak Község 366 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 4.11% 327,889 0.000 0.481 Milejszeg Község 359 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.17% 417 0.000 0.170 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 42

43 Települések főbb jellemzői 6/10
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 6/10 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Nagykutas Község 497 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.96% 501,646 0.000 0.000 Nagylengyel Község 558 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.04% 630,128 0.000 0.000 Nagypáli Község 372 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.67% 710,034 0.000 0.000 Nagytilaj Község 156 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.32% 301,381 0.000 0.000 Nemesapáti Község 533 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 13.86% 432,136 0.000 0.000 Németfalu Község 200 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 7.58% 427,729 0.000 0.000 Olaszfa Község 487 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 12.70% 363,835 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 43

44 Települések főbb jellemzői 7/10
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 7/10 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Ormándlak Község 130 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 10.00% 368,924 0.000 0.000 Oszkó Község 695 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.31% 362,680 0.000 0.780 Ozmánbük Község 210 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 7.75% 451,000 0.000 0.000 Pácsony Község 299 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 7.45% 503,818 0.000 0.000 Pálfiszeg Község 195 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.98% 345,659 0.000 0.000 Pethőhenye Község 440 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.62% 423,281 0.000 0.048 Petőmihályfa Község 254 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.38% 404,883 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 44

45 Települések főbb jellemzői 8/10
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 8/10 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Petrikeresztúr Község 410 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.45% 508,175 0.000 0.000 Püspökmolnári Község 950 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.06% 528,174 0.000 0.204 Rábahídvég Község 1,057 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 10.63% 465,523 0.000 0.000 Salomvár Község 640 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.75% 453,133 0.000 0.766 Szemenye Község 343 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.96% 398,553 0.000 0.000 Szentkozmadombja Község 83 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 4.08% 386,196 0.000 2.988 Telekes Község 557 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 11.77% 320,637 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 45

46 Települések főbb jellemzői 9/10
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 9/10 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Teskánd Község 1,104 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 4.70% 735,947 0.000 0.000 Vasboldogasszony Község 612 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.53% 455,216 0.000 0.000 Vaspör Község 391 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.80% 383,237 0.000 0.000 Vasvár Város 4,641 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.46% 641,403 0.000 0.178 Vöckönd Község 82 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 1.96% 265,000 0.000 0.000 Zalaboldogfa Község 367 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 7.38% 417,600 0.000 0.000 Zalacséb Község 581 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.54% 553,201 0.272 0.671 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 46

47 Települések főbb jellemzői 10/10
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 10/10 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Zalaegerszeg Város 60,088 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.48% 738,812 0.763 0.390 Zalaháshágy Község 386 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 4.75% 535,471 0.000 0.000 Zalaistvánd Község 376 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 7.36% 474,671 0.000 0.053 Zalalövő Város 3,154 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.00% 492,822 0.703 0.280 Zalaszentgyörgy Község 438 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.32% 633,272 0.000 0.000 Zalaszentlőrinc Község 306 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.86% 424,920 0.000 0.000 Zalatárnok Község 704 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.21% 413,588 0.000 0.030 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 47

48 Települések egy mondatos jellemzése 1/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 1/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Alsónemesapáti „Önkormányzati épületek (iskola, óvoda, kultúrház, önkormányzati hiv., ravatalozó és posta-gyógyszertár) külső szigetelésének hiánya. Elöregedett tetőszerkezet, elavult nyílászárók és akadálymentesítés hiánya. Hátrányos helyzetűek (8. osztályt nem végzettek) számára képzési és munkalehetőség hiánya. Játszótér hiánya. Falugondnoki szolgálat hiánya.” „Iparterületek léte,város 86-os út közelsége,mint vállalkozásfejlesztési lehetőség. A kultúrházban többfunkciós közösségi tér kialakítása. Teleházfejlesztés. Kultúrház tetőterében szálláshelykialakítás-természetjáró turizmushoz kapcsolódás. Hagyományokkal rendelkező biotermék vásár,Sportlétesítmények fejlesztése, belső települési összekötő út, helyi terméket (méz-tökmag) feldolgozók” Alsóújlak „A község fejlődését hátráltató probléma a foglalkoztatási lehetőségek hiánya. Második legfontosabb probléma a termelő, és a közlekedési infrastruktúra alacsony kiépítettsége, ami az első legfontosabb proglémára is nagyon rossz hatással van.” „Egyrészt a községben lévő 2db ma is művelt zártkert,melyen elsősorban szőlő művelés folyik,de igény van kiskertes üdülő célú használatra is.így az út és vízhálózat fejlesztésével a beépült területek kihasználása emelkedne,idegenforgalmi szerepe nőne.A Szentegyházi Patak vizhozamára alapozva 3,5 hektáros jóléti tó kialakítása,rendezési tervben szepel. Őshonos állattartás,” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 48

49 Települések egy mondatos jellemzése 2/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 2/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Andrásfa „A falu infrastruktúrális helyzete nagyon rossz. Nem rendelkezik szennyvízcsatorna és szélessávú internettel sem. A település nem rendelkezik vasúttal, a buszközlekedés is rendkívül rossz. A településen nincs munkalehetőség, és a fent említett problémák csak nehezítik a munkavállalást. Ezáltal nagy az elvándorlás, a falu lélekszámának csökkenése.” „A falu kedvező természeti fekvése miatt alkalmas a meglévő turista útvonalakba való bekapcsolódásba, vagy új turistautak kiépítésére. Így lehetőség lenne a falusi turizmus kiépítésére, munkahelyek teremtésére a településen.” Babosdöbréte „Helyi munkalehetőség hiánya.” „Falusi turizmus, öko és bakancsos turizmus környezeti feltételeinak kihasználása Túraútvonalak kijelölése.Göcsej imázs erősítése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 49

50 Települések egy mondatos jellemzése 3/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 3/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Bagod „Közoktatási intézmények fenntartása a csökkenő gyermeklétszám, és a város közelsége miatt. Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsöde hiánya. Információs táblák hiánya, települési arculat kialakítása.” „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város aglomerációjának kihasználása.Kerékpárút közelsége. Épített örökség sokszínűsége (harangláb,templom). Vállalkozók aktivitása a településen. Jó közlekedési kapcsolatok. Hagyományokkal rendelkező festőtábor. Aktív és élő testvértelepülési kapcsolat Németországban.Lovasturizmus infrastruktúrális háttere adott.” Becsvölgye „Nem teljes infrastruktúra: szennyvíztisztítás hiánya. A meglévő infrastruktúra romlása, felújítása forráshiányos: belterületi utak, járdák rossz állapota. Kevés lakossági szolgáltatás helyben. Gyenge termőföldminőség.Bizonytalan gazdasági környezet, beruházástervezés emiatt nehézkes.Helyi termékek feldolgozottsági szintje alacsony.Erdőgazdálkodásban alacsony feldolgozottsági fok.” „Szép, érintetlen környezet. A Göcsej vizuális élményén túl a csend, a jó levegő, a magas erdősültségi fok. Helyi termékek, mint egészséges élelmiszerek népszerűsége. Az ökoturizmus szerepének erősödése, a népi élő hagyományok ápolása. Biotermékek előállítására alkalmas környezet. Turisztikai kínálat sokszínűsége. Göcseji Szüreti fesztivál és a Göcsej imázs. Aktív civil szervezetek.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 50

51 Települések egy mondatos jellemzése 4/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 4/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Bérbaltavár „A zárt közcsatorna-hálózat,a vezetékes gáz szolgáltatás hiányának komforttalansága,rossz állapotú belterületi- zártkerti utak,a hozzájuk kapcsolódó járdák és vízelvezető árkok hasonlóan rossz állapota hátráltatják a falu fejlődését.Hátráltató tényező a funkció nélkül maradt épületek kihasználatlansága.Az igényelt de nem működő gyógyszertár, a működő védőnői rendelő korszerűtlensége” „Kitörési pont a falusi turizmus,a híres elszármazott szülőházának emlékházzá alakításával,a műemlék jellegű templom,az altemplomban lévő kripta látogathatóságával bekapcsolódva a vallási turizmusba,ami összeköthető a Szt. Márton és a Mindszenthy túrával.Erdei iskola kialakítása,egyediségét az 5-6 millió éves ősállatmaradvány lelőhely adja.Fontos a kivíáló minőségi szőlőültetvény” Boncodfölde „Munkalehetőség hiánya. Településközpont kialakítás.” „Zalaegerszeg város közelsége. Csendes természeti környezet.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 51

52 Települések egy mondatos jellemzése 5/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 5/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Böde „A település messze fekszik a várostól, közlekedési kapcsolatai nem túl jók. Göcseji aprófalu, mely csekély forrásból gazdálkodik.” „A természeti környezet, a román kori műemlék templom, mely kiváló vallásturisztikai célpont lehet. Kapcsolódási lehetősé a Boronaúthoz a Kávással való közigazgatási határ miatt. Túraútvonalak kijelölése és a bakancsos turisták számára szolgáltatói pontok kialakítása.” Csehi „A munkanélküliség magas arány,és a rossz közlekedési lehetőség. Emiatt főleg a fiatalok körében nő az elvándorlás, így megszűnnek, és nem jönnek létre új helyi szolgáltatások.” „A településen lévő parasztházak felújításával a falusi turizmus fejlesztése, Kneipp szolgáltatások kialakítása, természeti értékekre alapozva ökoturizmus fellendítése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 52

53 Települések egy mondatos jellemzése 6/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 6/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Csehimindszent „Elöregedő népesség, infrastruktúta hiánya (szennyvíz, szélessávú internet, tömegközlekedés összehango-latlansága). Sok embert foglalkoztató ipari területektől való nagy távolság.” „Turisztika. Mindszenti bíboros szülőfaluja lévén a zarándokturizmus erősítése. A tiszta, jó levegő és a táj iparilag érintetlensége miatt a turizmus több formájának erősítése ( bakancsos, falusi, vadász). szőlőhegy fejlesztése, borturizmus” Csipkerek „A településen magas a munkanélküliség, melynek oka a rossz közlekedési lehetőség, és a térségi munkahelyek hiánya. Kihasználatlan turisztikai kapacitás, melyet a földrajzi fekvés eredményez.” „Térségi összefogással turisztikai fejlesztések, helyi vállalkozások ösztönzése. Ehhez civil szereplők bevonása, akár programok szervezéséhez is.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 53

54 Települések egy mondatos jellemzése 7/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 7/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Csonkahegyhát „A lakosság stagnáló létszáma illetve az a tényező, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan ingatlanokkal, amelyekkel elősegíthetné a letelepedni szándékozó fiatal családosok építési telekhez jutását.” „A környező településekkel összefogva a Göcsej legmagasabb pontja "Kandikó" természeti szépségére, földrajzi adottságaira alapozva az egykori kilátó helyett újat építve a vidék kiváló kiránduló- és turistaövezete lehetne a megfelelő fejlesztések megvalósításával. Meglévő falusi szálláshelyek és azok fejlesztése.” Csöde „A lakosság elöregedésével csökken a települést eltartani képes aktív lakosság létszáma, így a falu egyre nehezebben bírkózik meg a felmerülő gondokkal.Olcsó, ifjúsági szálláshely hiánya.” „A már meglévő idegenforgalmi vállalkozásokhoz illeszkedő turisztikai kínálat fejlesztése, a falusi turizmus helyi sajátosságaival ötvözve. Sárkány Bio Panzió és szolgáltatásainak ismertsége. Erdőgazdag természeti környezet(természetjárás, gombák, madárlelőhelyek. Őrség és Göcsej közelsége, határok közelsége.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 54

55 Települések egy mondatos jellemzése 8/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 8/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Dobronhegy „A település 165 fős lélekszáma miatt kevés a vállalkozás,nem tőkeerősek,az önkormányzatnak nem keletkezik számottevő iparűzési és más adóbevétele, államilag alulfinanszírozott, hitelképességét kimerítette,hosszútávú fejlesztési lehetőségeihez(Kandikó kilátó kiépítése,turisztikai és szabadidőközpont építése,közösségi épület felújítása stb.) nem tud pályázati sajáterőt biztosítani.” „A Kandikó kilátó turisztikai célú kiépítése éves munkahelyeket teremthetne, vállalkozásokat telepíthetne a faluba.Többletjövedelemhez jutnának a helybeli falusi turizmussal foglalkozó lakosok. Az önkormányzat bevételei növekedhetnének, lakosságszáma is, feladatait színvonalasabban tudná ellátni. Élő gasztronómiai hagyományok. Göcseji ízek bemutatása. Göcsej imázs. Szélenergia.” Egervár „Nincsen munkahely teremtési lehetőség a településen, hiszen az egyéni és kisvállalkozások fejlesztésre forráshiány miatt nem lehet elegendő pénzeszközöket előteremteni, ezáltal egyre növekvő számú munkanélküliség jelentkezik.” „A turizmusban, vendéglátásban, falusi turizmus adta lehetőségek kiaknázásával lehetőség nyilik a település természeti és műemléki szépségeinek (várkastély, pincedomi létesítmény) megőrzésére.A falusi szállásadás fejlesztésével, az idegenforgalom, hagyományőrzés ápolásával, az egyéni és kisvávállalkozások szerepe megerősödik, munkahelyteremtéssel párosulna. Almafesztivál, almaút.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 55

56 Települések egy mondatos jellemzése 9/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 9/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Egervölgy „A településen a Művelődési Ház összeomlott, így nincs a fiataloknak, civil szervezeteknek közösségi tere, a kulturális programoknak, kiállításoknak fedett helyszíne. Ezért fontos az épület felújítása. A település nem rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal és tisztítóteleppel.” „Pályázatot nyújtottunk be a Művelődési Ház felújítására, ehhez kapcsoltan helyi civil szervezetek megerősítése, turisztikai rendezvények szervezése. Vállalkozói övezet kialakítása mikrovállalkozások számára, képzések szervezése a lakosság körében.” Gellénháza „Infrastruktúrának rossz állapota, ezeknek felújítása, javítása, például járdák, utak, hegyi utak.Strand fejlesztése, fenntartása.” „Értékes érintetlen természeti környezet, amely alkalmas lenne túraútvonalak kijelölésére. A nagy erdőség vadászati lehetőséget is kínálhat. Meglévő szálláshelyek. Kultúrális rendezvények. Megújuló energiaforrások hasznosítása. Strand léte, mint turisztikai vonzerő a térségben.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 56

57 Települések egy mondatos jellemzése 10/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 10/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Gersekarát „A szelektív hulladékgyűjtés - a távolság miatt - csak keveseknek megoldott, a település nagyságát tekintve még legalább 2 hulladékszigetre lenne szükség.” „A legfontosabb lehetőség a turisztika fejlesztésében rejlik. Ehhez kapcsolódóan a tanösvényfejlesztés, a köztéri és a pihenőparkok létesítése, bővítése, valamint tájékoztató (település) táblák kihelyezésével. Fontos lenne a helyi termékek előállítását támogatni, az ebből adódó szolgáltatásfejlesztést tovább bővíteni: bormarketing, kosárfonás, stb. tekintetében, víziturizmus” Gombosszeg „Szennyvizhálózat építése, faluház felújítása, falugondnoki szolgálat kialakítását szeretnék.” „Kultúrális rendezvények. Turisztikai lehetőségek, mint lovaglás, kirándulás, vadászat. Túraútvonalak kijelölése. Meglévő szálláshelyek.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 57

58 Települések egy mondatos jellemzése 11/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 11/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Gősfa „Amennyiben az önkormányzat elképzeléseivel nagyobb összhangban lennének a pályázati lehetőséget, azok kihasználásával mód nyílna arra, hogy a településen munkahelyet teremtsenek, s ezáltal a kisebbség foglalkoztatását megoldanák.” „A falusi turizmus, idegenforgalom fejlesztésének megvalósítása az építendő vendégház szolgáltatásaihoz csatlakozva, a vadászoknak kínált lehetőségek szélesítése a meglévő helytörténeti gyűjtemény, az Angéla majori régészeti lelőhely és a Csönget majorban lévő Batthyány kúriára alapozva. A falusi szállásadáshoz kapcsolódóan biztosítani a megfelő infrastruktúrát,játszótereket.Almaút.” Győrvár „A település nem rendelkezik kiépített szennyvízcsatornával. A meglévő turisztikai értékek kapacitástöblettel rendelkeznek, ennek kihasználásához a marketingeszközök fejlesztése lenne szükséges.” „Falusi turizmus fellendítése. Újabb turista útvonalak kijelölése. történelmi (kuruc) hagyományokra épített turisztikai fejlesztések (Katonák útja program, Kuruc fesztivál). Helyi civil szervezetek fejlesztése, szolgáltatások bővítése (távmunka, felnőttképzés) természeti értékek megőrzése, bemutatása (pl. gyurgyalag-telep) - tanösvények, ifjúsági turizmus fejelsztése” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 58

59 Települések egy mondatos jellemzése 12/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 12/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Gyűrűs „Lakosági létszám csökkenése, hátrányos helyzetű családok számának növekedése. helyben munkalehetőség hiánya. Turisztikai marketing hiánya” „Lovasturizmus és falusi szálláshely lehetőségének kihasználása. természeti környezet szépsége.” Hagyárosbörönd „Szennyvízhálózat kiápítetlen, Forráshiány miatt kevés fejlesztés lehetőség.” „Falusi turizmus fejlesztése. Kiváló megközelíthetőség közúton. Élő népi hagyományokat őrzők a településen. Közössségi programok a hagyományok élővé tétele érdekében. Faipari mesterségek hagyományőrzői. Faműves kellékek egyedi gyűjteménye.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 59

60 Települések egy mondatos jellemzése 13/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 13/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Hegyhátszentpéter „Szennyvízcsatorna kiépítése. Ingázási nehézségek /tömegközlekedés hiánya/.” „Falusi turizmus fellendítése. Újabb útvonalak kijelölése. Tájházhoz kapcsolódó turisztikai vonzerő-fejlesztés: építészeti örökség megőrzésével, programokkal, táborokkal, régi kovácsműhely felújítása, csoportok fogadása” Hottó „Közösségi ház romos állapota, és új funkcióval való megtöltése, 1km-nyi belterületi út minősége.” „Csendes, falusias település, szép táji környezet. Nyári vándortáborok, falusi turizmus, osztálykirándulások célpontja. Helyi foglalkoztatottság növelése a helyi vállalkozások erősítésével. Helyi mezőgazdasági termékek, aszalványok.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 60

61 Települések egy mondatos jellemzése 14/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 14/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Iborfia „A település bekötő útjának rossz állapota, felújítása. Törpefalu.” „Látnivaló a harngláb. Erdők övezte szép értékes környezet, túraútvonalak kijelölése. Vadászati, horgászati lehetőség.” Kávás „Nincs munkahely, a lakosság előregedett, a piaci viszonyok kiszámíthatatlansága, az állami támogatások alacsony összege, amely összefügg a demográfiai helyzettel. Rossz a birtokok szerkezete, nem megfelelő a terület hesználat. Rossz az agrárstruktúra. Nincs együttműködés a termelők között. Anyagi források hiánya miatt nem tud kialakulni a falusi turizmus.” „Az idegenforgalom fellendítése:Boronaút,temetikus utak és az épített örökség védelme,felújítása,továbbfejlesztése. A teljes infrastruktúra léte. Lovas és kerékpárturizmus kialakítása.Érintetlen természeti környezet.Olcsó ingatlanárak. Őshonos gyümölcsfák génbankja. Kulcsosház lehetőségei.Turisztikai infópont léte.Népi építészet remekei-tájházak.Kézműves és gazdálkodási hagyományok.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 61

62 Települések egy mondatos jellemzése 15/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 15/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Keménfa „Magas munkanélküliség.Foglalkoztatás, közlekedés (zsáktelepülés) és a lakosság életkorából, valamint összetételéből adódó összetett gondok. A lakosság 30%-a roma. Önkormányzati épületek állapota. Kápolna állapota. Játszótér állapota.” „Érintetlen természeti környezet, Keresztúri patak közelsége, jóléti víztározó előkészítése. Vadászturizmus lehetőségei. Felmért boronapincék a település környéki hegyeken. Boronaút folytatása. Roma élő kismesterségek, szellemi és kultúrtörténeti hagyományok.” Kispáli „Forráshiány miatt elmaradt felújítások. Szűk mozgástér az anyagi háttér szűkössége miatt. Kispáli Ságod összekötő út rossz állapota.” „Kispáli-Zalaegerszeg összekötő út felújítása. Népesség kivándorlása a jobb megközelíthetőség miatt elnidulna. Csendes zalai aprófalu, természetes tisza környezetben. Ökocentrum közelsége, egészségturizmus kapcsolódási lehetőségei.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 62

63 Települések egy mondatos jellemzése 16/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 16/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Kustánszeg „Munkahelyek hiánya. Szennyvízcsatorna hiánya. Utak rossz állapota. Közlekedés. Településmarketing hiányosságai.” „Kustánszegi tó, amely nagyon sok látogatót vonz-horgász és viziturizmus. Kirándulási lehetőségek, helytörténeti kiállítás, népi gasztronómiai ételek. Meglévő szálláshelyek.olcsó ifjúsági szálláshely léte. Göcsej imázs.” Lakhegy „A település lakosságának folyamatos fogyását tükrözik a demográfiai mutatók.A fiatalok megtartásához, letelepedésük elősegítéséhez lakótelkek kialakítására van szükség, a gyerekszám emelkedésével az óvoda működtetése, kihasználtsága kedvezőbb tendenciát mutatna. Az önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek megvalósításában a pénzügyi lehetőségek határt szabnak.” „A bel- és külterületi utak felújhításával,a régi ívóvíz vezetékek cseréjével szeretnénk a település infrastruktúrájának fejlődését segíteni,ezáltal a falusi turizmusban rejlő lehetőségek jobb kihasználását is,mely munkalehetőséget teremthet a helyben lakók számára.Kézműves hagyományok ápolói- kosárfonás. Egyedi helyi mezőgazdasági termékek-bor,kecsketej. Almaút.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 63

64 Települések egy mondatos jellemzése 17/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 17/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Lickóvadamos „Szennyvízhálózat kiépítése, belterületi és hegyi utak állapota rossz.Település arculati elemek készítése- táblák, kiadványok hiánya.” „Van faluház, közösségi színtér, mely funkciókkal való megtöltése esetén a településfejlesztést szolgálná. Erdők övezte értékes természeti környezet, amely túra útvonalak kialakítását jelentheti. Vadászati lehetőség.” Mikosszéplak „A településen hiányzik a szennyvízelvezető rendszer, amelynek megvalósítása után lenne célszerű a már elhasználódott út és járdahálózat felújítása s további úthálózat kiépítése. Az önkormányzati intézményi épületek leromlott műszaki állapota.” „Megfelelő pályázati támogatással tudjuk a hiányosságokat megszüntetni, illetve pótolni, melyekhez az önkormányzati önerő biztosítása is egyre nehezebb. Szajki tavakhoz köthető víziturizmus, horgászturizmus, egészségturisztikai- és rekreációs szolgáltatások fejlesztése. Túraútvonalak kitáblázása, bakancsos turizmus” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 64

65 Települések egy mondatos jellemzése 18/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 18/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Milejszeg „A település elöregedő, építési telkek kialakítása a területi elrendezés miatt nehéz. Két településrész egyestésével jött létre, úthálózat állapota rossz. Szennyvízhálózat hiánya. Nagy a közterületek, zöldterületek aránya, aminek rendbentarása (temető) nagy terhet ró az önkormányzatra.” „Erdővel övezett területen új lakütelkek kialakítása. Egyházi, vallási turizmus erősítése. Műemlék templom. Piros túraútvonal karbantartása lehetőséget teremt sétautak kialakítására. Tereplovaglásra alkalmas terület.Vadászati lehetőség Göcsej erdeiben. Göcsej imázs.” Nagykutas „A meglévő utak javítása és járdák kialakításának szükségessége.” „Meglévő magas szolgáltatási minőséget képviselő falusi szállásadók megléte. Almaültetvények közelsége, kapcsolódási pont a gyümölcsutakhoz. Helytörténei gyűjteménby, Szellemi, gazdálkodási és kultúrtörténeti hagyományok ápolása. teljes infrastruktúra, a megyeszékhely közelsége.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 65

66 Települések egy mondatos jellemzése 19/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 19/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Nagylengyel „Utak javítása, közösségi ház belső felújítása, új funkciókkal való megtöltése.” „Sportpálya, sportolási lehetőség. Hagyományörző rendezvények, mint a szüreti felvonulás. Vadászati lehetőség. Távolabbi környezet értékes erdős dombok, melyek jó kiránulási lehetőségeket mutatnak.Helyi foglalkoztatottság erősítése. Göcseji pálinka,mint minőségi helyi termék, a hozzá kapcsolódó turisztikai és vállalkozói fejlesztésekkel.” Nagypáli „Önerő hiánya, szűkös anyagi lehetőségek. Meglévő munkahelyek hiánya helyben.” „Turisztikai Központ megépítése. Tervezés folyamatának elindítása,építési engedély megléte. Ökocentrum, mint a megújuló energiaforrás hasznosításának bemutatási lehetősége. Energia és egészségturizmus koncepciója. Meglévő nemzetközi kapcsolatok,projekttapasztalat.Zalaegerszeg, közelsége.Állat és növénypark,falusi szálláshely,kialakítása. Megújuló energiaforrások további alkalmazása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 66

67 Települések egy mondatos jellemzése 20/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 20/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Nagytilaj „Rossz állapotú belterületi utak, a hozzájuk kapcsolódó felújításra szoruló járdák és vízelvezető árkok léte. Az erősen elöregedő lakosság szociális és mentális ellátását biztosító humánerő hiánya és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra valamint eszközök hiánya. Valamint az üresen álló és a még működő középületek állagmegőrzésének nehézségei.” „A helyi közösség területén működő téma utak – alma út, borút - és a vallási túrizmoshoz - Szent Márton zarándokút - kapcsolódva a településen élt népi fafaragó házára és a Kossuth díjas költő síremlékére alapozva a falusi túrizmus fejlesztése. A téma utak és a túrizmus közös eleme a 800 éves gesztenyefa léte, ami egyedi atrakció.” Nemesapáti „Munkanélküliség magas aránya, magas a halmozottan hátrányos helyzetű lakók aránya. Többgenerációs munkanélküliség.Kevés a településen a vállakozás, nincs vállalkozói kedv. Önkormányzati intézmények fenntartási nehézségei.” „Turizmus lehetőségei: falusi, energia, vallási turizmus, kapcsolódás az egészségturizmushoz. Munkahelyteremtés a helyben lakóknak.Épített örökség megléte. hagyományokkal bíró rendezvények.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 67

68 Települések egy mondatos jellemzése 21/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 21/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Németfalu „Csökkenő lakosságszám, elöregedő népesség. A település elhelyezkedése miatt rossz közlekedési kapcsolatok. salomvár-Németfalu átkötő út állapota.” „Lakossági összefogásra alapozott kulturális és közösségi programok. A göcseji tájra alapozott ökoturizmus fejlesztése. Jó vadászterületek, Salomvár, Kustánszeg 2-2 km, Kópic, kosár kötés, virágkötés, tollfosztás, csuhé hántás, élő népi hagyományok. Néprajzi örökség.” Olaszfa „Olaszfa zsáktelepülés, Vasvárhoz való viszonylagos közelsége ellenére is rossz a közlekedés. A faluban nincs munkalehetőség, a rossz közlekedés pedig tovább nehezíti a munkavállalást. A faluban nő a külföldiek száma, a népesség elöregedik.” „Termálvíz, idegenforgalom, vadászturizmus, szőlőhegy revitalizációja, borturizmusba való bekapcsolása, zarándokturizmus fejlesztése, falusi szálláshelyek kialakítása, egységes marketingje.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 68

69 Települések egy mondatos jellemzése 22/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 22/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Ormándlak „Utak állapota, az elérhetőség. Tűzoltószertár állapota nagyon rossz. Népesség korösszetétele, előregedő lakosság. A zalai aprófalvak komplex problémái.” „Helyi alapszolgáltatások megszervezettek. Van bolt, játszótér. Van közösségi tér a rendezvényekhez, élő népi hagyományok megléte. Göcseji táj szépsége.” Oszkó „Közlekedés és vasúti megálló nincs. Munkanélküliség. Óvoda, orvosi lakás, kultúrház, önkormányzati lakások felújítása. Csatornarendszer hiánya,” „Volt általános iskola épületeinek munkahely célú hasznosítása.Szőlőhegy villamosítása,présházak felújítása, borturizmus, ivóvíz-rendszer kiépítése idegenforgalmi szempontok miatt.Kulturális rendezvények támogatása,turista utak kiépítése.takarékszövetkezet irodájának hasznosítésa. Faluközpont virágosítása,új autóbuszvárók,prkoló,park,szökőkút építése. könyvtár áttelepítése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 69

70 Települések egy mondatos jellemzése 23/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 23/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Ozmánbük „Önkormányzati tulajdonú építési telkek hiánya,helyben munakhely hiánya, humán erőforrás hiánya. A település a várostól messze fekszik, rossz a közúti infrastruktúra. Épített örökség állapota.- templom. Szálláshely hiánya.” „Természeti környezet érintetlensége, helyben hasznosítható vízfelület. A hármas határ közelsége. Tökmagfeldolgozás infrastruktúrális hátterének megteremtésével helyben helyi terméket. Önkormányzati kemping kialakítása. Zalaszentgyörggyel közösen kerékpáros turizmus fejlesztése.” Pácsony „Ingázási nehézségek (hétvégi tömegközlekedés hiánya). Munkahelyek hiánya (foglalkoztatás).” „Falusi turizmus fellendítése, Virágos Pácsony arculatának fejlesztése Újabb turista útvonalak kijelölése, Vállalkozásokat segítő szolgáltatások, telephely-fejlesztés” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 70

71 Települések egy mondatos jellemzése 24/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 24/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Pálfiszeg „Csökkenő lakosságszám, elöregedő népesség, Zsáktelepülési jellegből fakadó hiányosságok.” „Környező településekkel összefogva a Göcsej legmagasabb pontja a Kndikó a település mellett található. Természeti szépségeire alapozva az egykori kilátó helyett újat építve a vidék kiváló kirándulási célpont lehetne. Ehhez turisztikai infrastruktúrafejlesztés szükséges. A településen élő népi hagyományok, kosárfonás, gyapjúfonás fellelhető. Néprajzi és gazdálkodási hagyományok.” Pethőhenye „A községhez nagy kiretjedésű kiskertes övezet tartozik, ahol állandó lakosok is vannak. Karbantartása nehezen megoldható. Középületek felújításra szorulnak annak érdekében, hohy közösségi, kulturális civil szervezetk nyári táborok számára alkalmas legyen. Sportprogramok és turisták számára megfelelő szolgáltató terek hiánya.” „Főútvonalhoz közel fekszik (4km). Megyeszékhellyel közvetlen határa van.Nincs átmenő forgalom. Nemzetközi pályaudvar távolsága 3 km. Hőforrás és ivóvízforrás található a településen. gyalogos turisták számára megfelelő természeti környezet. Makovecz Imre által tervezett templom kamarazenei rendezvények méltó helyszíne lehet. Civil szféra erős, élő hagyományápolás.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 71

72 Települések egy mondatos jellemzése 25/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 25/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Petőmihályfa „Szennyvízcsatorna és az INTERNET kiépítése. Ingázási nehézségek /tömegközlekedés hiánya/. Munkahelyek hiánya /foglalkoztatás/.” „Falusi turizmus fellendítése, újabb turista útvonalak kijelölése, szőlőhegyhez kapcsolódó turizmus fejlesztése (régi présházak felújítása, bemutathatóvá tétele, borturizmus fejlesztése, gazdák képzése, bekapcsolása, helyi kézműipar fejlesztése, helyi élelmiszeripari termékek előállítása, piacra juttatása” Petrikeresztúr „Utak, járdák állapota. Burkolatjavítás és szélesítés szükségessége.Népességszám folyamatosan csökken. Épített örökség funkciókkal való megtöltése.” „A településen működik könyvtár, teleház és kultúrház. Közösségi létesítmények léte, mely alkalmas programok lebonyolítására.Informatikai infrastruktúra megléte a településen. Népi hagyományok közé sosrlható a településen a lucázás és a minden évben megrendezett hegyi búcsú. Erdők övezte, értékes természeti környezet, vadászati lehetőséggel. A hegyen kék túravonal megy keresztül.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 72

73 Települések egy mondatos jellemzése 26/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 26/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Püspökmolnári „Földrajzi elhelyezkedés miatti közlekedési viszonyok rosszak(Sárvár, Körmend felé), törvényi szabályozás miatti ntézmények összevonása, mely népesség csökkenéssel,letelepedési problémával járhat,infrastrukturális hálózat hiánya (szennyvíz, ADSL lehetőség) letelepedési gond, munkahely hiánya 20 km-es körzeten belül, kisgyermekes családanyák elhelyezkedési problémás a bejárás által.” „Vasúthálózat villamosításával közlekedés időtartamának csökkentése, támogatási lehetőségek kisebb létszámú települések esetében is az infrastrukturális hálózatok kiépítésére, távmunka lehetőségének kialakítása, ennek támogatása. Rábához kapcsolódó víziturizmus fejlesztése, természeti értékek bemutatása” Rábahídvég „Csatornázottság hiánya, emberi lakhatásra alkalmatlan telepszerű lakókörnyezet felszámolása, intézmények felújítása, munkahelyteremtés, időskorúak ellátása.” „Volt tsz telephely gazdasági célú hasznosítása, falusi turizmus, vizi turizmus fejlesztése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 73

74 Települések egy mondatos jellemzése 27/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 27/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Salomvár „Önkormányzati tulajdonú utak állapota. Saját intézmények fenntartási nehézségei. Sport és kultúrális intézmények állapota, Középületek akadálymentesítése.Műemlék épület állagmegóvása.Vízelvezető árkok állapota.” „Meglévő közösségi színtér, meglévő oktatási intézmény. Natura 2000 területek közelsége, érintetlen természeti környezet. Műemlék templom és a benne található egyháztörténeti gyűjtemény. Kézművesek léte, közösségi rendezvények léte. Kerékpárút közelsége, határok közelsége. Vadászatra alkalmas erdők. Mikrotársulási központ.” Szemenye „Nincs szennyvízcsatorna. Magas talajvíz-szint miatt és a szennyvíz elhelyezési problémák miatt égető szükség lenne a községben a szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítótelep építésére.” „Művelődési Ház felújítása. A községben az egyetlen intézmény felújítása alapvető igény. Helyi közösségek fejlesztése, fiatalok bevonása a hagyományőrzésbe, helyi értékek védelmébe, kézműves hagyományok felelevenítése, bemutató műhelyek létrehozása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 74

75 Települések egy mondatos jellemzése 28/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 28/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Szentkozmadombja „A község szennyvízcsatorna rendszere nincs kiépítve,így ipari vállakozók nem telepednek le.A Faluban nem lehetséges ifjúsági,- felnőtt művésztábor megszervezése, illetve nincsenek turista szálláshelyek.Önkormányzat területén lévő Dervalics-kastély magánkézben van, tulajdonosa elhanyagolja. A településen templom nincs,a temetői Dervalics-kápolna felújítása után alkalmas lenne erre.” „Teleház tetőterének kialakításával turisztika fejlesztése.Dervalics-kastályban kialakítandó "hotel" tovább növelné a község turisztikai lehetőségét.Kék túra útvonal érinti a községet, így a bakancsos túrizmus igényei szerinti fejlesztés szükséges.Komplex hasznosítású víztározó - rendezési terv szerinti - megépítése.” Telekes „A sportlehetőségek nagyon korlátozottak a településen, gyakorlatilag csak a labdarúgás kedvelőinek van sportolási lehetősége. A településkép eléggé rendezetlen.” „Park kialakítása a régi autóbuszmegálló mögötti elhanyagolt területen pavilonnal.Utcanévtáblákkal átláthatóbbá tenni a település területét. Települési összefogással a közterületek virágosabbá tételét megoldani. A jelenlegi labdarúgó pálya mögötti magánterületen - csere esetén - többfunkciós aszfaltpályát alakítanának ki teniszezési, kézilabdázási és kosárlabdázási lehetőséggel.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 75

76 Települések egy mondatos jellemzése 29/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 29/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Teskánd „Közösségi élet és hagyományok elfeledése, ezek megfelelő szintereinek hiánya, turizmus, mint jövedelemszerzési mód megteremtése, helyi kisvállalkozások foglalkoztatási támogatásának hiánya.” „A hagyományok felelevenítésével, programok szervezésével a turizmus fellendítése, helyi foglalkoztatottság növelése. Aktív civil közösség. Bölcsöde léte, város közelsége.” Vasboldogasszony „A romatelepen élő családok szociális helyzetének változtatása lakásproblémájuk megoldásával,további életvitelük alakításában való közreműködéssel elősegítve a falu közösségébe történő beilleszkedésüket. A romatelep felszámolásával az infrastruktúra hálózat felújítására, az önkormányzati ingatlanok állagmegóvására anyagi lehetőség hiánya, helybeni foglalkoztatás hiánya.” „A Vasboldogasszony-Zalaszentlőrinc összekötő út,a község kül- és belterületi utjainak,járdáinak felújítása, hogy megfelelő infrastrukturális hálózatot alakítsanak ki a település fejlődését szolgálva,elősegítve a turizmusban, a természeti adottságokat kihasználandóan a vadászatban rejlő lehetőségeket, mellyel a helyben élők számára foglalkoztatási,munkalehetőség teremthető.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 76

77 Települések egy mondatos jellemzése 30/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 30/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Vaspör „Önkormányzati tulajdonú építési telkek hiánya, munkahelyek hiánya, helyi és térségi kohézió hiánya. Várostól való távolság, rossz út infrasturktúra, szennyvízcsatorna hiánya, helyben munkahely hiánya, humán erőforrás hiánya, civil szervezetek hiánya. Búcsújáróhely megközelíthetősége. Szállás és pihenőhely hiánya-zarándokok fogadása. Épített örökség funkció nélkülisége.” „Természeti környezet érintetlensége, búcsújáró hely és műemlék templom, mely része egy nemzetközi Szent Márton túra útvonalnak. Határokhoz való közelség (Ausztria, Szlovénia). Geotermikus energia ahsznosítása. Zarándoklatokra épülő szolgáltatásfejlesztés.” Vasvár „Magas a munkanélküliség, a befektetők vonzásának nincsenek meg a feltételei (iparterületen kiépített infrastruktúra, közművek).” „VASVÁR - a Vasi Hegyhát ékszerdoboza a 8-as és 9-es autópálya csomópontja mellett, az érintetlen természeti környezet és a szolgáltató központok békés együttélésével, vállalkozások számára szolgáltatásfejlesztés, telephely fejlesztések, egészségturisztikai fejlesztések, Vasvár térségi szolgáltató központ-szerepének erősítése, kiemelten a képzésekre, lakossági szolgáltatásokra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 77

78 Települések egy mondatos jellemzése 31/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 31/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Vöckönd „Lakosság létszámának csökkenése, a lakosság elöregedése, zsáktelepülésből adódó hátrányok.Hátrányos helyzetű zalai aprófalu. Falu arculati elemeinek megújítása. településkép javítás. Vállalkozók, civil szervezetek hiánya.” „Szép környezet, csend, falusi turizmus lehetőségei.Kapcsolódás a gyümölcsutakhoz, túraútvonalak kiépítése. egészségturizmushoz való kapcsolódás.” Zalaboldogfa „Szükséges pénzügyi keret és pályázat hiánya nem teszi lehetővé, hogy a helyi értékek (műemlékek, templom, közösségi ház, sportöltöző) védelmét, felújítását, építését elvégezzük. Közösségi élet és a község falusi jellegének és történelmének fenntartása érdekében elengedhetetlenek ezek a beruházások.” „A város közelsége, csendes szép környezet, vonzóvá tette a településünket. Ennek érdekében építési telkeket alakítottunk ki, ami által lehetőséget biztosítunk a helyi és a Zalaboldogfára letelepülni vágyó idegenek számára, ezáltal növekszik a község lakossága. Hagyományörző kisebb vállalkozások (íjászüzem, lovarda, falusi vendéglátás) munkahelyet teremtettek.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 78

79 Települések egy mondatos jellemzése 32/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 32/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Zalacséb „Helyi munkalehetőség hiánya. Önkormányzati alapfeladatok elllátását szolgáló intézmények finanszírozási problémái, műszaki állapotuk szinten tartása. épített örökség - templom állapota (nedvesedés). Településmarketing elemeinek hiánya.” „Magyar-szlovén vasútvonal közelsége. Mellette húzódó kerékpárút lehetőség a kerékpárosturizmus fogadófeltételeinek kialakításához. Zala-völgye természeti szépsége. A szőlőhegyeken fellelhető boronapincék, kapcsolódási lehetőség a Boronaúthoz. Erős civil szféra. Művelődési Ház, mint működő közösségi színtér. Minősített falusi szálláshely-pl. Malomtanya további fejlesztése.” Zalaegerszeg „Munkahelyteremtés, a szolgáltató város - minőségi szolgáltatások folyamatos biztostása” „Érdekazonosságon alapuló partnerkapcsolat a Zalaegerszeg térségi településekkel: kistérségi, agglomerációs és kisrégiós, valamint a környező városokkal. Zalaegerszeg és térsége élhetőségi, versenyképességi feltételeinek javítása, a tájfenntartás társadalmi, gazdasági elismertetése, (a területfejlesztés és a vidékfejlesztés harmonizálása)” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 79

80 Települések egy mondatos jellemzése 33/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 33/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Zalaháshágy „Szennyvízelevezetsé megoldatlansága. Belterületi utak rossz állapota. Eligazító táblák hiánya. Épített örökség állapota- önkormányzati intézmények, éületek állagmegóvása, hasznosítása.” „Vallásturisztikai szempontból meghatározó épületek. Vadászturizmus fogadófeltételeinek megléte, ehhez megfelelő természeti környezet. Kerékpáros turizmus útvonalának kialakítása. Sportöltöző, művelődési ház új funkciókkal való megtöltése. Aktív civil és vállalkozói közösségek. Boronapincék bekapcsolása a Boronaút kínálatába. Egyedi helyi termék-gyümölcs és fűszermézek.” Zalaistvánd „Lakosság létszámának csökkenése, elöregedése. Roma lakosság foglalkoztatási nehézségei.” „Falusi turizmus, tájház adta lehetőségek. Épített örökség bakapcsolása a szolgáltatásfejlesztésbe.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 80

81 Települések egy mondatos jellemzése 34/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 34/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Zalalövő „Helyi munkahelyteremtés nehézségei, vállalkozói tőke bizonytalansága, viszonylag magas munkanélküliségi ráta.Épített örökség fenntartásának nehézsége. Meglévő épületek új funkciókkal való megtöltésének anyagi nehézségei. A turisztikai infrastruktúra minőségi fejlesztése.” „A határmentiség,átutazó forgalom megkötése. Salla római kor öröksége. Műemlék épületek,népi,vallási egyaránt található a településen. Borostyán tó lehetőségei,horgászat,viziturizmus,ifjúsági turizmus.Magyar-szlovén vasút kiemelt állomáshelye,ami turisztikai és logisztikai lehetőségeket egyaránt takar.Lovas-vadászturizmus lehetőségei. Megújuló energiák hasznosítása.Zala Menti Napok.” Zalaszentgyörgy „„Forráshiány fejlesztésekre, szezonális munkaerőre, tömegközlekedés. Erdő-mező vagyonelemeinek biztonsága nem megoldott. Ez más településeken is probléma! Önkormányzati területek hiánya, építési telek hiány.”” „„Szentgyörgyi tó. Borona úthoz kapcsolódás. Kerékpárút és a meglévő kerékpáros pihenő, falusi turizmus, falugondnoki szolgálat kialakítása. Műemlék román kori templom.Szlovén-magyar vasútvonal közelsége. Aktív civil közösség. Hagyományos rendezvények, pl. festőtábor. Élő nemzetközi kapcsolatok, hálózatépítés. Szélerőmű, biogáz üzem. Kerékpárút fejlesztés É-fele Ozmánbükkel közösen.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 81

82 Települések egy mondatos jellemzése 35/35
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 35/35 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Zalaszentlőrinc „alacsony ipari jellegű vállalkozások száma, csekély kereskedelmi szolgáltatói kör, beépíthető lakóterületek kis száma, tömegközlekedéshez való alacsony minőségi szintű kapcsolódás,” „turizmusfejlesztés (ökoturizmus, vadász, kerékpáros és lovas turizmus), kapcsolódó szabadidős tevékenységek szolgáltatása, erdőgazdálkodás” Zalatárnok „Önkormányzati utak,járdák állapota rossz,felújítására nincs lehetőség.Szennyvízcsatorna nincs,ipari vállalkozók letelepedése kizárt.Az Önormányzat tulajdonábanlévő8épület felújítása,hasznosítása forráshiány miatt nem megoldott.1501-ben épült templom altemplomának,Deák-család temetkezési helyének feltárására,látványtó,park,Deák park turisztikai fejlesztésére nincs pénzügyi forrás.” „Önkormányzati ingatlanok felújítása,értékesítése,szálláshelyek kialakítása,kihasználva Kék túra útvonal lehetőségeit.Deák-park,benne a300éves középnemesi lakóház áthelyezése,látványtó fejlesztése,közösségi tér,pajtaszínház kialakítása,a100éves jegenyesoron sétány kialakítása.Altemplom feltárásával Deák emléktúra kialakítása.Lovastanya fejlesztés. Hulladékfeldolgozó üzem betelepítés” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 82

83 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

84 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1
A térségben 6 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 20 db fejlesztési intézkedés tartozik Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 Intézkedé-sek száma Összes allokált forrás (EUR) Fő fejlesztési prioritás „Természeti és Kultúrális értékek megőrzése” 5 db 2,615,247 „Turisztikai vonzerő erősítése, tudatos termékfejlesztéssel és attrakciószervezéssel a Göcsej-Hegyhát tájegységek fejlesztésének eredőjeként” 3 db 1,854,856 „Megújuló energiaforrások alkalmazásának elterjesztése a térségben megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásával, modellprogramok tervezésével és megvalósításával” 4 db 733,292 „A Göcsej-Hegyhát térségében működő vállalkozások szolgáltatásainak erősítése, bővítése, foglalkoztatás növelése a vállalkozások támogatásával” 3 db 694,000 „Helyi Termékek a Göcsej és a Hegyhát portáiról” 3 db 427,800 „Térségi humán erőforrás fejlesztés, a foglalkoztathatóság fejlesztése, kiemelten a hátrányos helyzetűekre és fiatalokra.” 2 db 159,884 „{FejlPrioritasok.6.Ny396}” {FejlPrioritasok.6.Sz331} db {FejlPrioritasok.6.Sz332} „{FejlPrioritasok.7.Ny396}” {FejlPrioritasok.7.Sz331} db {FejlPrioritasok.7.Sz332} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 84 84

85 A legtöbb forrás – 97,800 EUR – a(z) Helyi adottságokra és hagyományokra épülő termékelőállítás fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/6 Fő fejlesztési prioritás: Természeti és Kultúrális értékek megőrzése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Településkép rehabillitáció 938,447 Természeti örökség védelme, természeti értékekkel harmonizáló földhasználat és gazdálkodás. 51,000 Az örökségvédelem közösségi hátterének fejlesztése. 35,000 Göcsej és Hegyhát image-nak megteremtése, kultúrális örökségének vállalása és védelme. Tárgyalkotó népművészet felelevenítése. 30,000 Az épített, és megőrzésre, hasznosításra szánt örökség megóvása. 1,560,800 {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 85

86 A legtöbb forrás – 97,800 EUR – a(z) Helyi adottságokra és hagyományokra épülő termékelőállítás fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/6 Fő fejlesztési prioritás: Turisztikai vonzerő erősítése, tudatos termékfejlesztéssel és attrakciószervezéssel a Göcsej-Hegyhát tájegységek fejlesztésének eredőjeként Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Hálózat alapú marketing és turisztikai információs rendszer fejlesztése a Göcsej-Hegyháton 170,000 Egyedi turisztikai programok kialakítása a Göcsej-Hegyháton 135,000 Egyedi szálláshely, és szolgáltatás fejlesztése a Göcsej-Hegyháton 1,549,856 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 86

87 A legtöbb forrás – 97,800 EUR – a(z) Helyi adottságokra és hagyományokra épülő termékelőállítás fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/6 Fő fejlesztési prioritás: Megújuló energiaforrások alkalmazásának elterjesztése a térségben megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásával, modellprogramok tervezésével és megvalósításával Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Megújuló energiaforrások intézményi alkalmazásai, fejlesztése 703,292 Képzések-tudatformálás-konferenciák megszervezése 20,000 Nagyberuházások előkészítése 10,000 Agrár-energetika, energiaültetvények, mintakertek {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 87

88 A legtöbb forrás – 97,800 EUR – a(z) Helyi adottságokra és hagyományokra épülő termékelőállítás fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/6 Fő fejlesztési prioritás: A Göcsej-Hegyhát térségében működő vállalkozások szolgáltatásainak erősítése, bővítése, foglalkoztatás növelése a vállalkozások támogatásával Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Beruházások támogatása 664,000 Vállalkozói marketing és vállalkozói környezetfejlesztés 30,000 Helyi értékek gazdasági hasznosítása {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 88

89 A legtöbb forrás – 97,800 EUR – a(z) Helyi adottságokra és hagyományokra épülő termékelőállítás fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/6 Fő fejlesztési prioritás: Helyi Termékek a Göcsej és a Hegyhát portáiról Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Helyi adottságokra és hagyományokra épülő termékelőállítás fejlesztése 97,800 A termelők felkészültségét és a vevői tudatformálást segítő akciók támogatása 50,000 Értékesítési és marketing tevékenységek támogatása 280,000 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 89

90 A legtöbb forrás – 97,800 EUR – a(z) Helyi adottságokra és hagyományokra épülő termékelőállítás fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/6 Fő fejlesztési prioritás: Térségi humán erőforrás fejlesztés, a foglalkoztathatóság fejlesztése, kiemelten a hátrányos helyzetűekre és fiatalokra. Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Alternatív,közösségi szolgáltatások fejlesztése. 29,884 Kompetenciafejlesztési, képzési programok támogatása a foglalkoztathatóság fejlesztése érdekében 130,000 {FejlIntForras.2.Int} {FejlIntForras.2.Forras} {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 90

91 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

92 A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta-tottság 10 legna-gyobb vállalk. 10 legfonto-sabb javaslat Szektor Javaslatok Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 5% 5% 20% 3% 11% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 11% 44% 70% 3% 11% 11% 8% 0% 0% 0% Építőipar Kereskedelem, javítás 19% 15% 0% 10% 11% 5% 4% 0% 10% 22% Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 5% 8% 0% 0% 0% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 4% 2% 0% 0% 0% Pénzügyi közvetítés 28% 8% 10% 0% 0% Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 12% 5% 0% 21% 11% Egyéb szolgáltatás 0% 0% 0% 52% 33% Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

93 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 1 „A MEGLÉVŐ SZÁLLÁSHELYEK komfortfokozatot növelő beruházásainak támogatása. Emellett az ÚJ, igényes, de falusias környezetben kialakítandó, magas komfortfokozatot képviselő szálláshely kialakítása, mely a magasabb fizetőképes keresletre reagál.” „Szükséges legalább 1 új, de magas komfortfokozatú szálláshely kialakítása, valamint a meglévő szálláshelyek magasabb minősítésének elérése céljából a komfortfokozat fejlesztése 10 szálláshelyen, kiegészítő szolgáltatások bevezetése 5 szálláshelyen két éven belül.Ez a fejlesztés hozzájárul a térségben lévő természetes személyek, elsősorban nők helyben történő foglalkoztatásának segítéséhez. Javítja a telelpülések imázsát, segíti a turisztikai vonzerő kínálati oldalának fejlesztését.” „Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 93

94 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 2 „Élelmiszer jellegű helyi termékek minőségének javítását és az előállítás folyamatának bemutathatóvá tételéet szolgáló gépek, berendezések, valamint tároló- és csomagolóeszközök beszerzése, a turisták számára is látogatható bemutató műhelyek kialakítása. Lehetőség szerint több termelő összefogásával történő hálózati beruházások megvalósítása, az együttműködés erősítése.” „A Göcsej-Hegyhát helyi közösség településein nővekszik a feldolgozott helyi termékek száma (min. 4 termelőnél 5 új termék). 2 db új bemutató műhely jön létre már az első 3 évben. Javul a termékek értékesíthetősége mind a külső csatornákon-, mind a helyi/turisztikai értékesítési helyeken (50%-al). A fejlesztések hatására két éven belül min. 10 új munkahely jön létre, és legalább 30 hátrányos helyzetű (roma, megváltozott munkaképességű) személy számára keletkezik átlagban 30 napnyi alkalmi munkalehetőség. A hagyományos gyümölcsösok megmaradnak.” „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 94

95 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 3 „A javaslat keretében arculati fejlesztések, valamint promócióval összefüggő projektek megvalósítása támogatható, kiemelt tekintettel az alábbiakra: 1) termékek megismertetése különböző csatornákon keresztül pl. rádió, tv, bemutató cd; promóciós kiadványok 2) elektronikus értékesítési- és reklámfelületek kialakítása, kapcsolódás ilyen felületekhez 3) termék-katalógusok (térségi és termelői egyaránt) 4) vásárokon való megjelenés (hazai- és nemzetközi) 5) térségi- illetve termék védjegy kialakítása, arculati elemek fejlesztése 6) promóciós-, és tájékoztató funkciót is ellátó pavilonok létrehozása A fejlesztések a helyi termék-előállító vállalkozások és magánnszemélyek, illetve nonprofit szervezetek közreműködésére épülnek” „A megvalósítás révén növekzik a térségben előállított helyi termékek eladhatósága (átlagosan 20% 3 éven belül), ami foglalkoztatási lehetőségeket is teremt (5 új munkahely). A promóciós akciók növelik a helyi társadalom környezettudatosságát és a fenntartható életmódhoz való pozitív hozzáállását.” „Kereskedelem, javítás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 95

96 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 4 „Feldolgozott faipari termékek (kiemelten a tűzifa) előállításához szükséges gépek, berendezések beszerzése, a tárolási- csomagolási feltételek biztosítása. A térség fafeldolgozó kapacitásának növelése az ágazati szereplők együttműködésének erősítésével, munkahelyteremtő beruházások megvalósítása, a térségben élő nagy számú, alacsony iskolai végzettségű és a munkanélküliség által kiemelten veszélyeztetett csoportok számára. A fejlesztések már működő Kis- és közepes méretű vellalkozásokat céloznak.” „A program indulását követő 5 éven belül várt eredmények: - minimum 1 fafeldolgozással foglalkozó beruházás megvalósul (két éven belül) - 10 új munkahely teremtése a faiparban (3 éven belül) - a térségből származó feldolgozott tűzifa export 70 %-os növekedése (5. év végére)” „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 96

97 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 5 „A térség IFJÚSÁGI SZÁLLÁSHELYEINEK tervszerű, a fiatalok igényeihez igazodó fejlesztése. Eszköz és szolgáltatásfejlesztés, ami lehetővé teszi a szabadidő helyben való hasznos eltöltését. Információszerzési lehetőség a környező telelpülések látnivalóiról. Megőrzés és fenntartható turizmusfejlesztés alapjainak megteremtése.” „Az ifjúsági szálláshelyek a fejlesztése a térségben lehetővé tenné, hogy a "jövő turistájának" a térségről alkotott képét befolyásojuk, így felnőttként szívesen térjen vissza erre a vidékre. A fejlesztés eredményeként az ifjúsági szálláshelyek kihasználtsága 20%-kal nő a beruházásokat követő 3. évtől, aminek gazdasági hatásai pozitívak a térségben (helyi foglalkoztatás). Várhatóan a környzettudatos és értékvédő turista képe erősödik. 5 db ifjúsági szálláshely komfortfokozat növekedése valósul meg a fejlesztést követő 3. év végére.” „Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 97

98 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 6 „Növelni kell a térség egyedi vonzerőire épülő turisztikaiszolgáltatásokat a vadászat, lovasturizmus, erdei- öko -természetjáró turizmus, a horgász és gasztronómiai turizmus területén. Ehhez olyan szolgáltatáscsomagokat szükséges rendelni, mely által a térségben eltöltött vendégéjszakák száma növelhető.Ezen szolgáltatások minőségi fejlesztése, és hálózatszerű térségi működtetése a cél(egymásra épülő fejlesztések az 5601,5603 és az 5607 HPMEk-hez kapcsolódóan)” „6 turisztikai területhez kötött 20 db szolgáltatásfejlesztési projekt realizálása a Göcsej-Hegyháton. A szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 20 %-os növekedése,a fejlesztések megvalósítását követő 3.évtől. Fenntartható turizmus, mely a természeti és kulturális értékek megőrzésére alapul.A projektek megvalósítása legalább 10 új munkahelyet teremt a térségben, elsősorban nők számára a szolgáltatások jellegéből adódóan.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 98

99 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 7 „Forrás biztosítása olyan ipari területek kialakítására (infrastruktúra, stb), ami nem felel meg az ipari park törvényi előírásainak. Olyan üresen álló, átalakítás után gazdasági célra használható, önkormányzati tulajdonban lévő épületek átalakítása, amely elősíegíti vállalkozások letelepedését, működését. A HPME keretében az építés, felújítás mellett támogatható a fejlesztéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok költsége is. (kis léptékű, más forrásból nem támogatható fejlesztések)” „Új ipari övezetek kialakítása 3 településen, amely a helyi vállalkozások megerősödését szolgálja, új vállalkozások betelepülését segíti elő. 2 ingatlan átalakítása ipari célra, vagy inkubátorházzá. Növekedik a vállalkozások száma, nő az árbevételük, nő az önkormányzatok adóbevétele, nő a munkahelyek száma, erősödik a vállalkozói kultúra.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 99

100 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 8 „A napenergia közvetlen hő-hasznosításának legelterjedtebb területe a napcsapdák (zárt üvegezett tér, ahol a besütő nap melege hasznosul), a napkollektorok, amelyek Helyi védelem alatt nem álló épületek külső felújítása, napenergia hasznosítására alkalmas módon, fűtés-hűtésének kisegítésére szolgálhatnak, valamint a használati melegvíz készítés. Legjobb alkalmazási lehetőség az intézményi melegvíz igény ellátása önkormányzatok faluközpont fejlesztése elképzeléseinél. A napkollektorok elhelyezése lehetséges a házak tetejére erősítve, vagy akár egy oszlopra, tartószerkezetre erősítve az épület mellé felállítva.” „Jó hatásfokú, megbízható technológiák, mind hazai, mind import termékek, berendezések rendelkezésre állnak. 4-6 m2 napkollektorral (2-3 panel) egy átlagos családi ház éves használati melegvíz igényének kb %-a fedezhető.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 100

101 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 9 „A legtöbb kertes ház lehetőséget kínál arra, hogy a telek egy részén esővízgyűjtő ciszternát alakítsunk ki. A méretezést illetően legalább 10 m3-es felszín alatti tárolóban érdemes gondolkodni, amely takarékos használat esetén egy hónapig is kielégíti az igényeket. Igen egyszerűen megoldható például az esővízzel való locsolás, azonban az automata mosógépet lehet ezzel üzemeltetni magánszemélyek számára.A KEOP támogatási rendszernél jóval kisebb beruházásokat lehet itt támogatni, a pályázók a KEOP támogatását nem tudják igénybe venni.” „A program megvalósulása esetén a víz és csatornadíj mintegy harmadának megtakarítása válik lehetővé. Kb. harmadával csökkentett szennyvíz kibocsátás. Ez egybeesik az uniós előírások törekvéseivel, amelyek előírják, hogy meghatározott időn belül mennyivel kell csökkenteni a kezeletlenül, tisztítás nélkül kibocsátott szennyvíz mennyiségét. A jelen megoldás önmagában HARMADÁVAL csökkenti a szennyvíz kibocsátást. Az ivóvíz fogyasztás mintegy HARMADÁNAK megtakarítása, csupán ésszerű gazdálkodással, mindenféle fogyasztáskorlátozás nélkül. Óriási fejlődés az egyén és a társadalom szempontjából egyaránt, hogy az egyén megtanúlhat önmaga gazdálkodni a vízzel és a szennyvízzel, aktívan részt vehet a környezetvédelemben, és ebben saját maga anyagilag és erkölcsileg is érdekelt, és ez nem elhanyagolandó módon pontosan egybeesik a társadalmi célkitűzésekkel, a társadalmi érdekkel is. Az egyén saját hasznára vesz részt a környezetgazdálkodásban, a társadalom hasznára.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 101

102 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 10 „” „” „” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 102

103 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

104 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 1 „Göcsej-Hegyhát HVK NEM HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TELEPÜLÉSEIN a helyi vagy országos védelem alatt álló építmények A helyi értékek védelme, olyan tevékenység, amely közvetve (gyakran közvetlenül is) erősíti a helyi identitást, a közösségeket, a turisztikai potenciált, így többszörös hasznot hoz. A helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújítása, melyek a település szilárd burkolatú útvonalai mentén, vagy a települéps központjában, illetve helyi turisztikailag fontos látványosságához vezető út mentén helyezkednek el ezt a célt szolgálják.” „A vidéki épített és védelem alatt nem álló épületeke külső megújításával javul a helyben élők életminősége, növekszik ismertségük a települések arculata javul. Várhatóan 35 db helyi védelem alatt nem álló épület külső felújítása történik meg a tervezési periódus végére.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 104

105 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 2 „Különféle integrációban fel kell kutatni a néprajzi és szellemi örökséget, bemutathatóvá, hasznosíthatóvá kell tenni azokat. Helytörténeti kutatások, helyi gyűjtemények összeállítása hozzájárulhat a térség lakosainak az örökséggel kapcsolatos pozitív hozzáállásához, tudatformáláshoz, ezáltal fenntartható megőrzésükhöz. Szükséges a civil szervezetek, az önkormányzatok által fenntartott Kultúrálsi színterekben működő kultúrális közösségek azon tevékenységeinek támogatása, melyek a hagyományok megőrzésére, az örökség feltárására, megőrzésére, bemutatására, irányulnak.” „Feltárásra kerülnek a térség kultúráját, önazonosságát kifejező sajátosságok. A kultúrális örökség ápolása hozzájárul a helyi identitás, a helyi image kialakulásához. A kultúrális örökségen belül a szellemi és a néprajzi hagyományok széleskörű megismertetésével felfedezésre kerül térségünk. A néprajzi, helytörténeti gyűjtőmunka eredményeként Göcsej, Hegyháti tájmúzeumkiállítási anyagának összeállítása.. Az öntevékeny civil csoportok működési feltételeinek javításával több program szervezése válik lehetővé. A fiatalok településhez való kötődése erősödik. 10 projekt várható, melyek megvalósítása, növeli a térség hagyományainak ismertségét.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 105

106 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 3 „Tematikus RENDEZVÉNYLÁNCOK kialakítása a témautak mentén. Közösen szervezett, a turisztikai szezont megnyújtó turisztikai rendezvénysorozat működtetése a közösség területén, ahol az egyes rendezvények tájoltatása a hátrányos helyzetű településkere is történik. A néprajzi tájegységek kultúrális, természeti értékeit bemutató rendezvények, mint tudatos turisztikai attrakciók szervezése a közösség területén. Az 5601,5603,5763,5764,5765,5606,5607,5603 HPME projektek hatását erősíti. Bemutatkozási lehetőség a helyi termék előállítóknak, kultúrális közösségeknek.” „5 db témauti rendezvénysorozat kialakítása, 5 db kisléptékű hátrányos helyzetű településre tájoltatott turisztikai rendezvény a közösség építészeti, természeti és kultúrális értékeit bemutató rendezvénnyel. 3 db regiionális, országos vonzerővel bíró kultúrális értékeket bemutató turisztikai rendezvény. Ezáltal nő az egyedi attrakciók és a tájegységek ismertsége. Megőrzésük és fenntartásuk alapja egy-egy rendezvény.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 106

107 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 4 „Termelők- és fogyasztók felkészítése (Oktatófilmek készítése, Előadások tartása, Termelők képzése- biotermékek előállítása, régi mesterségek elsajátítása). A III. tg. keretében és egyéb hazai forrásokból nem támogatható speciális helyi képzések A támogatható tevékenységeket civil szervezetek és képző intézmények bázisán tervezzük megvalósítani. Tájékoztató-bemutató programok megvalósítása, amelyek keretében a potenciális pályázóknak szóló gyakorlati bemutató és konzultáció útján elsajátíthatók a hagyományos mesterségek” „A program során 3 év alatt minimum 20 termelő vesz igénybe képzést, és a tájékoztató- bemutató rendezvényekbe legalább 2000 látogató bekapcsolódik. A térség általános iskolái legalább egy alkalommal ellátogtnak helyi műhelyekbe.” „Oktatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 107

108 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 5 „Nem a természeti és történelmi látnivalók közvetlen fejlesztésére irányuló megoldások: génbankok, mintakertek, gyógynövénykertek létesítése források, patakok tisztítása,madármegfigyelő állomások kialakítása természetvédelmi szervezetek aktív közreműködésével.” „Létrehozott génbankok, bemutatókertek, mintakertek kialakításával várhatóan nő a térségbe látogató, természetet kedvelő aktív turisták száma, ezáltal az aktív turizmusból származó bevételek a hátrányos helyzetű településken is 10%-os növekedést jelentenek. A tervezési időszak végére 2 mintakert kialakítása és közös összefogással 3 patak megtisztítása.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 108

109 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 6 „A településkép rehabilitációjához hatékonyan hozzájárulnak az alábbi fejlesztések: védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétautak, a település megjelenésében szereppel bíró felújított épületek mentén zöld felületek és használati térelemek, játszóterek kialakítása, meglévők fejlesztése .A településkép helyre állításának eszközei, a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű fejlesztések: virágosítás, parkosítás (gyümölcs, díszfák), utcabútorok, információs táblák, hidak.Védelem alatt nem álló szobrok,emlékművek, szakrális emlékek, kőkeresztek.” „Növekszik a komfort érzet, új települési funkciók jelennek meg, nő a lakosságmegtartó erő és javul az életminőség. A fiatalok helyben maradása, letelepedési kedve nő, ami pozitívum egy település életében. A kedvező fejlesztési folyamat pozitívan hat a térség turizmusára, gazdaságára. Várhatóan 40 pályázat érkezik településkép fejlesztésre. Ez a fejlesztési terület azért is nagyon fontos, hogy a térségbe érkezőknek pozitív legyen az első benyomása a településekről.Várhatóan 30%-al növekszik a térség látogatottsága a fejlesztést követő 5 éven belül.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 109

110 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 7 „Göcsej-Hegyhát HVK HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TELEPÜLÉSEIN a helyi vagy országos védelem alatt álló építmények • külső felújítása és belső belső felújítása, korszerűsítése,az épülethez szervesen kapcsolódó zöld felületek létrehozása, felújítása,az építmény közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítása és parkoló kialakítása annak érdekében, hogy az építmények a térség egyedi értékeiként fennmaradjanak. Kiemelten figyelve a környezettudatos megoldások támogatására.” „A vidéki épített és vedelem alatt álló örökség elérhetővé és bemutathatóvá válik. A helyi karakter megőrzésre, felylesztésre kerül és teret ad, helyi megoldásokra alapozott szolgáltalásfejlesztéshez. Javul a helyben élők életminősége, megnövekszik ismertségük. Az épített környezet állapota s ezáltal a települések arculata javul. Megőrzésre és megismerés-re kerülnek azok az építészeti módok és technikák, melyek a hagyományos népi, illetve polgá-ri építészet megmaradt értékeinek megőrzését elősegítik. Várhatóan 15 db pályázat érkezik, templomok, népi műemlékek, helyi védelem alatt álló épületek és környezetük felújítására. Ezen felújítások kb.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 110

111 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 8 „A helyi értékek védelme, olyan tevékenység, amely közvetve (gyakran közvetlenül is) erősíti a helyi identitást, a közösségeket, a turisztikai potenciált, így többszörös hasznot hoz. A helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújítása, melyek a település szilárd burkolatú útvonalai mentén, vagy a települéps központjában, illetve helyi turisztikailag fontos látványosságához vezető út mentén helyezkednek el.” „A védelem alatt nem álló örökség elérhetővé és bemutathatóvá válik. A helyi karakter megőrzésre, fejlesztésre kerül és teret ad, helyi megoldásokra alapozott szolgáltatásfejlesztésnek. Várhatóan 4 új szolgáltató női munkahely létesül a térség hátrányos helyzetű településein a fejlesztést követő 4 éven belül, a felújított és várhatóan új funkciókkal betelepült épületekben.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 111

112 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 9 „A térség munkáltatóit, képző intézményeit, a munkaügyi szervezet kirendeltségeit bevonva,együttműködésüket fejlesztve már az általános iskolai korosztálytól kezdődően, "kistérségi egységenként"szervezett programok, amelyek a munkakultúra kialakulását, a munkatapasztalatszerzést segítik elő. Ezek keretében szervezett műhely- és gyárlátogatások, nyári építőtáborok közhasznú célok érdekében, de a munkakultúra erősítését célzó módszertannal, ifjúsági képzési programok, tréningek.” „A térségben megvalósul 20 program (évente "kistérségenként" 1 program),amelybe legalább 200 fő kapcsolódik be ezáltal a fiatalok szakmaismerete,munkatapasztalata jelentősen bővül és a pályakezdő munkanélküliek száma a megvalósítás második évére 20%-al csökken.” „Oktatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 112

113 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 10 „A Göcsej-Hegyhát térség hátrányos helyzetű településein fenntartható, alternatív foglalkoztatási programok elindítása, az ott működő szervezetek fejesztésével, együttműködés erősítésével, tapasztalatátadással. A megvalósításban érintett szervezetek mellett a helyi hátrányos helyzetű célcsoportok bevonása is megtörténik. (fő témák: Távmunka, szociális gazdaság, állásrotáció, stb.)” „legalább 20 fejlesztő,felkészítő képzés, tlálkozó valósul meg, legalább 100 fő részvételével, 5 nonprofit szervezet felkészültté válik foglalkoztatási projektek megvalósítására.” „Oktatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 113

114 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

115 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/48 Kód: NyD-105-SzF-A-12 Sorszám: 5605 Prioritás: Természeti és Kultúrális értékek megőrzése Intézkedés: Az épített, és megőrzésre, hasznosításra szánt örökség megóvása. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Az épített örökség több elemében megtalálható a Göcsej- Hegyhát térségben. A közösség aprófalvaiban a településközpontokat meghatározó épületek és építmények állapota erősen leromlott. Ezeken a településeken a védelem alatt nem álló épületek és építmények felújítása jelenti a településképrehabilitációt. A nem hátrányos helyzetű településeken, a turisztikailag meghatározó attrakciók , településközpontok állagmegóvása a települések kiemelt feladata. Probléma/ lehetőség Az Örökség, mint érték elv alkalmazása a térség nem hátrányos helyzetű településein követendő magatartás. A településkép szempontjából meghatározó épületek és környezetük településképet javító felújítása megoldásra váró feladat. A településkép szempontjából meghatározó épületek felújítása, fejlesztése, az épületek állagmegóvása folyamatos forráskeresést igényel. A természetes személyek tulajdonában lévő épületek felújítása épületkarakterek megőrzése a nem hátrányos helyzetű településeken élők Megoldási javaslat Göcsej-Hegyhát HVK NEM HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TELEPÜLÉSEIN a helyi vagy országos védelem alatt álló építmények A helyi értékek védelme, olyan tevékenység, amely közvetve (gyakran közvetlenül is) erősíti a helyi identitást, a közösségeket, a turisztikai potenciált, így többszörös hasznot hoz. A helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújítása, melyek a település szilárd burkolatú útvonalai mentén, vagy a települéps központjában, illetve helyi turisztikailag fontos látványosságához vezető út mentén helyezkednek el ezt a célt szolgálják. Várható eredmény A vidéki épített és védelem alatt nem álló épületeke külső megújításával javul a helyben élők életminősége, növekszik ismertségük a települések arculata javul. Várhatóan 35 db helyi védelem alatt nem álló épület külső felújítása történik meg a tervezési periódus végére. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 115

116 Megoldási javaslatok 1/48 Kód: NyD-105-SzF-A-12 Sorszám: 5605
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/48 Kód: NyD-105-SzF-A-12 Sorszám: 5605 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Alsónemesapáti, Alsóújlak, Andrásfa, Babosdöbréte, Bagod, Becsvölgye, Bérbaltavár, Boncodfölde, Böde, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Egervölgy, Gellénháza, Gersekarát, Gombosszeg, Gősfa, Győrvár, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hegyhátszentpéter, Hottó, Iborfia, Kávás, Keménfa, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Mikosszéplak, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nagytilaj, Nemesapáti, Németfalu, Olaszfa, Ormándlak, Oszkó, Ozmánbük, Pácsony, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petőmihályfa, Petrikeresztúr, Püspökmolnári, Rábahídvég, Salomvár, Szemenye, Szentkozmadombja, Telekes, Teskánd, Vasboldogasszony, Vaspör, Vasvár, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentlőrinc, Zalatárnok Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 12000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 35 db Természetes személyek 70% 116

117 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/48 Kód: NyD-105-SzF-A-15 Sorszám: 5763 Prioritás: Természeti és Kultúrális értékek megőrzése Intézkedés: Az épített, és megőrzésre, hasznosításra szánt örökség megóvása. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Országos és helyi védettség alatt álló épített örökség több elemében megtalálható a Göcsej- Hegyhát térségében. Templomok, mint a vallási tematikus út elemei, kúriák és tájházak. A térség turizmusába és fejlődésébe kapcsolásuk kiemelt feladat. A települések többségében fellehető útszéli keresztek, szobrok, gazdasági épületek a rendezési tervek mellékletében helyi védelem alá vonásra kerültek. Probléma/ lehetőség A vidéki életminőség javítása a kulturális és természeti értékek fenntartható, komplex hasznosítása révén lehetséges. Ehhez járul hozzá az épített örökségről való gondoskodás és funkcióval való ellátás is. A települések védett épített örökségi elemei, szervesen hozzátartoznak a település élthez, a helyi identitástudat erősítéséhez, az örökség, mint érték elv gyakorlati alkalmazásához. Az épített örökség, mint előny jelentkezik a térség elemzésekor, állapotuk és állaguk azonban sok esetben bemut Megoldási javaslat Göcsej-Hegyhát HVK HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TELEPÜLÉSEIN a helyi vagy országos védelem alatt álló építmények • külső felújítása és belső belső felújítása, korszerűsítése,az épülethez szervesen kapcsolódó zöld felületek létrehozása, felújítása,az építmény közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítása és parkoló kialakítása annak érdekében, hogy az építmények a térség egyedi értékeiként fennmaradjanak. Kiemelten figyelve a környezettudatos megoldások támogatására. Várható eredmény A vidéki épített és vedelem alatt álló örökség elérhetővé és bemutathatóvá válik. A helyi karakter megőrzésre, felylesztésre kerül és teret ad, helyi megoldásokra alapozott szolgáltalásfejlesztéshez. Javul a helyben élők életminősége, megnövekszik ismertségük. Az épített környezet állapota s ezáltal a települések arculata javul. Megőrzésre és megismerés-re kerülnek azok az építészeti módok és technikák, melyek a hagyományos népi, illetve polgá-ri építészet megmaradt értékeinek megőrzését elősegítik. Várhatóan 15 db pályázat érkezik, templomok, népi műemlékek, helyi védelem alatt álló épületek és környezetük felújítására. Ezen felújítások kb. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 117

118 Megoldási javaslatok 2/48 Kód: NyD-105-SzF-A-15 Sorszám: 5763
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/48 Kód: NyD-105-SzF-A-15 Sorszám: 5763 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Alsónemesapáti, Alsóújlak, Andrásfa, Babosdöbréte, Bagod, Becsvölgye, Bérbaltavár, Boncodfölde, Böde, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Egervölgy, Gellénháza, Gersekarát, Gombosszeg, Gősfa, Győrvár, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hegyhátszentpéter, Hottó, Iborfia, Kávás, Keménfa, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Mikosszéplak, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nagytilaj, Nemesapáti, Németfalu, Olaszfa, Ormándlak, Oszkó, Ozmánbük, Pácsony, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petőmihályfa, Petrikeresztúr, Püspökmolnári, Rábahídvég, Salomvár, Szemenye, Szentkozmadombja, Telekes, Teskánd, Vasboldogasszony, Vaspör, Vasvár, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentlőrinc, Zalatárnok Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 36000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 20000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 15 db Természetes személyek 70% 118

119 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/48 Kód: NyD-105-SzF-A-16 Sorszám: 5764 Prioritás: Természeti és Kultúrális értékek megőrzése Intézkedés: Az épített, és megőrzésre, hasznosításra szánt örökség megóvása. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Az épített örökség több elemében megtalálható a Göcsej- Hegyhát térségben. A közösség aprófalvaiban a településközpontokat meghatározó épületek és építmények állapota erősen leromlott. Ezeken a településeken a védelem alatt nem álló épületek és építmények felújítása jelenti a településképrehabilitációt. A hátrányos helyzetű településeken, mivel alapvetően szolgáltatáshiányos falvakról van szó, nagy hangsúlyt fektetnek a településkép javítására. Probléma/ lehetőség A hátrányos helyzetű települések a meglévő épített örökséget fenntartását teherként kezelik.Hiányzik a felújításhoz szükséges forrás, nincs,aki végiggondolja a "létesítmények" funkcióját a településen.A településkép szempontjából meghatározó épületek felújítása, fejlesztése,az épületek állagmegóvása folyamatos forráskeresést igényel.A természetes személyek tulajdonában lévő épületek felújítása épületkarakterek megőrzése a hátrányos helyzetű településeken élők számára támogatás hiányában nehéz. Megoldási javaslat A helyi értékek védelme, olyan tevékenység, amely közvetve (gyakran közvetlenül is) erősíti a helyi identitást, a közösségeket, a turisztikai potenciált, így többszörös hasznot hoz. A helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújítása, melyek a település szilárd burkolatú útvonalai mentén, vagy a települéps központjában, illetve helyi turisztikailag fontos látványosságához vezető út mentén helyezkednek el. Várható eredmény A védelem alatt nem álló örökség elérhetővé és bemutathatóvá válik. A helyi karakter megőrzésre, fejlesztésre kerül és teret ad, helyi megoldásokra alapozott szolgáltatásfejlesztésnek. Várhatóan 4 új szolgáltató női munkahely létesül a térség hátrányos helyzetű településein a fejlesztést követő 4 éven belül, a felújított és várhatóan új funkciókkal betelepült épületekben. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 119

120 Megoldási javaslatok 3/48 Kód: NyD-105-SzF-A-16 Sorszám: 5764
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/48 Kód: NyD-105-SzF-A-16 Sorszám: 5764 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Andrásfa, Csehi, Gyűrűs, Hegyhátszentpéter, Iborfia, Keménfa, Milejszeg, Nagytilaj, Nemesapáti, Olaszfa, Rábahídvég, Szemenye, Szentkozmadombja Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 10 db Természetes személyek 70% 120

121 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/48 Kód: NyD-105-SzF-A-17 Sorszám: 5765 Prioritás: Természeti és Kultúrális értékek megőrzése Intézkedés: Az épített, és megőrzésre, hasznosításra szánt örökség megóvása. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Az épített örökség, azon belül a védelem alatt álló örökség, több elemében megtalálható a Göcsej- Hegyhát térségében. A hátrányos helyzetű településeken a helyi, vagy országos védelem alatt álló építmények állagmegóvása több ferőfeszítést igényel. (Keménfa St. István kápolna, Milejszeg és Nemesapáti Római katolikus templom, Hegyhátszentpéter tájház). Ahol védelem alatt álló épített örökség található, jelzi a település gazdag történelmi múltját, amelyből a helyiek generációkon keresztül erőt merítettek. Probléma/ lehetőség A vidéki életminőség javítása a kultúrális és természeti értékek fenntartható,komplex hasznosítása révén lehetséges.Ehhez járul hozzá az épített örökségről való gondoskodás és funkcióval való ellátás is.A települések védett épített örökségi elemei,szervesen hozzátartoznak a település élthez,a helyi identitástudat erősítéséhez,az örökség,mint érték elv gyakorlati alkalmazásához.Az épített örökség,mint előny jelentkezik a térség elemzésekor,állapotuk azonban sok esetben bemutathatóságuk gátja. Megoldási javaslat helyi vagy országos védelem alatt álló építmények • külső felújítása • építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az érintett épület vagy épületrész belső felújítása, korszerűsítése; • a fejlesztéssel érintett épülethez szervesen kapcsolódó zöld felületek létrehozása, felújítása; • építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén, az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítása; • építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítása a Göcsej-Hegyhát HVK HÁTRÁNYOS TELEPÜLÉSEIN. Várható eredmény A védelem alatt álló örökség elérhetővé és bemutathatóvá válik. A helyi karaktar megőrzésre, fejlesztésre kerül és teret ad, helyi megoldásokra alpozott szolgáltatásfejlesztéshez. Javul a helyben élők életminősége, megnövekszik a települések ismertségük. A térségben a védelem alatt álló örökség felújítása a témautakba kapcsolva tervszerűen valósul meg. Várhatóan 5-8 épület kerül felújításra a tervezési időszak végére. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 121

122 Megoldási javaslatok 4/48 Kód: NyD-105-SzF-A-17 Sorszám: 5765
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/48 Kód: NyD-105-SzF-A-17 Sorszám: 5765 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Andrásfa, Csehi, Gyűrűs, Hegyhátszentpéter, Iborfia, Keménfa, Milejszeg, Nagytilaj, Nemesapáti, Olaszfa, Rábahídvég, Szemenye, Szentkozmadombja Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 28000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 20000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 7 db Természetes személyek 70% 122

123 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/48 Kód: NyD-105-SzF-1-06 Sorszám: 6488 Prioritás: Természeti és Kultúrális értékek megőrzése Intézkedés: Az épített, és megőrzésre, hasznosításra szánt örökség megóvása. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A térségben megtalálható a helyi védelem alatt nem álló, azonban megőrzésre, hasznosításra szánt épített örökség (közösségi házak, iskola, óvoda épületek, gazadsági épületek, aszalók). Közülük a közösségi színterek nem tudják betölteni az integrált közösségi színtér által kívánt komplex funkciókat. Kihasználatlanul állnak, fenntartásuk folyamatos kiadásokat jelent tulajdonosaiknak. Bekapcsolásuk a helyi vidékfejlesztési tervek megvalósításába hasznos a település számára. Probléma/ lehetőség A települések épített örökségére túlnyomórészt a veszélyezettség, a rossz belső felszereltség a jellemző, amelynek egyik oka a kihasználatlanság. A védelem alatt nem álló épületek, építmények belső felújítása, közösségi és szolgáltató funkciókkal való megtöltése a Közösség területének több településen megoldatlan probléma. Megoldási javaslat A védelem alatt nem álló épített örökség elemei a belső rehabilitációt, eszközellátottságot követően a térség gazdag kulturális, néprajzi és gazdálkodási örökségét bemutató terekké válhatnak. A gazdálkodási, néprajzi hagyományokat bemutató interaktív látogató terek, kiállítások és bemutatóterek jönnek létre, melyek a térség örökségvédelmi programját erősítik. Az épületek, építmények belső, LEADERszerű kiegészítő forrásokat igénybevevő kisléptékű fejlesztése megvalósul.. Várható eredmény A védelem alatt nem álló épített értékek belső megújítása nemcsak a helyben élők számára vonzó élettér kialakítását alapozza meg, hanem a turizmus és a helyben elérhető kulturális szolgáltatások fejlődéséhez is jelentősen hozzájárul. A tervezési időszak végére 10 db kulturális, gazdálkodási és néprajzi hagyományokat bemutató épület belső kialakítása valósul meg. Köztük egy interaktív látogató tér és egy mesterségek múzeuma. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 123

124 Megoldási javaslatok 5/48 Kód: NyD-105-SzF-1-06 Sorszám: 6488
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/48 Kód: NyD-105-SzF-1-06 Sorszám: 6488 Jogcímcs. LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Alsónemesapáti, Alsóújlak, Andrásfa, Babosdöbréte, Bagod, Becsvölgye, Bérbaltavár, Boncodfölde, Böde, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Egervölgy, Gellénháza, Gersekarát, Gombosszeg, Gősfa, Győrvár, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hegyhátszentpéter, Hottó, Iborfia, Kávás, Keménfa, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Mikosszéplak, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nagytilaj, Nemesapáti, Németfalu, Olaszfa, Ormándlak, Oszkó, Ozmánbük, Pácsony, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petőmihályfa, Petrikeresztúr, Püspökmolnári, Rábahídvég, Salomvár, Szemenye, Szentkozmadombja, Telekes, Teskánd, Vasboldogasszony, Vaspör, Vasvár, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentlőrinc, Zalatárnok Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 25000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 30800 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 5000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 14 db Természetes személyek 50% 124

125 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/48 Kód: NyD-105-SzF-7-01 Sorszám: 5603 Prioritás: Természeti és Kultúrális értékek megőrzése Intézkedés: Az épített, és megőrzésre, hasznosításra szánt örökség megóvása. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A Göcsej- Hegyhát térségére a múlt több olyan jellegű értéket hagyott, amelyeknek a fejlesztése rendkívül figyelemre méltó módon szolgálja a turizmus (falusi, vallási, történelmi, természetvédelmi) céljait. Mindahhoz, hogy ezt a funkciót hitelesen betöltse gondoskodni kell védelemről, felújításról, fejlesztésről, bemutatásáról. Kiemelve a turisztikai témautakat :Gyümölcs-utat, Borona- utat, Vallásturisztikai utakat, Katonák útja, Ilona Kápolna. Probléma/ lehetőség A feltárás-megőrzés-megmutatás egymástól elválaszthatatlan a közösség LEADER programjának sikere érdekében. A szakszerű megőrzés, felújítás, fenntartás és bemutatás komplex projektként kezelése a fejlesztés egymásra építése segíti a térség fejlesztési stratégiájának megvalósítását. A feltárt és felújított természeti, történelmi, és néprajzi értékekre alapozott rendezvényszervezés erősíti az örökségvédelmi HPMEk hatásait. A nemzetközi és hazai tapasztalatcsere programok mégis azért is fontos, his Megoldási javaslat A vállalkozók, civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok és társulásaik együttműködésével a tematikus utak mentén a vonzerő feltárása, fejlesztése, rendezvényekkel, a kapcsolódó környezet rendezésével, az utakat bemutató promóciós anyagok készítésével, kapcsolódó hagyományok feltárásával komplex módon segíti a fejlődést a térségben. Kapcsolódó HPMEk.5737,5699,5601,5605,5763,5764,5606,5607. Várható eredmény A cél megvalósítása elősegíti a kultúrtáj fenntartását is megóvásra kerülnek védendő természeti és épített örökségek, a már védettek nagyobb nyilvánosságot kapnak. A megvalósult projektek eredményeként olyan tematikus túraútvonalak jönnek létre, valamint fejlődnek tovább, melyek a 30%-os bevételnövekedést jelentenek a térségben élő és tevékenyedő vállalkozások, valamint falusi turizmussal foglalkozó magánszemélyek számára, ezáltal a térség népszerűsége is nő. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 125

126 Megoldási javaslatok 6/48 Kód: NyD-105-SzF-7-01 Sorszám: 5603
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/48 Kód: NyD-105-SzF-7-01 Sorszám: 5603 Jogcímcs. LEADER - Komplex projekt Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Alsónemesapáti, Alsóújlak, Andrásfa, Babosdöbréte, Bagod, Becsvölgye, Bérbaltavár, Boncodfölde, Böde, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Egervölgy, Gellénháza, Gersekarát, Gombosszeg, Gősfa, Győrvár, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hegyhátszentpéter, Hottó, Iborfia, Kávás, Keménfa, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Mikosszéplak, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nagytilaj, Nemesapáti, Németfalu, Olaszfa, Ormándlak, Oszkó, Ozmánbük, Pácsony, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petőmihályfa, Petrikeresztúr, Püspökmolnári, Rábahídvég, Salomvár, Szemenye, Szentkozmadombja, Telekes, Teskánd, Vasboldogasszony, Vaspör, Vasvár, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentlőrinc, Zalatárnok Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 126

127 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/48 Kód: NyD-105-SzF-A-14 Sorszám: 5625 Prioritás: Természeti és Kultúrális értékek megőrzése Intézkedés: Településkép rehabillitáció Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A térség településeinek arculatkialakítása, folyamatos feladatot jelent. Fontos tényezője a településkép tervezésének, hogy érvényesüljenek az adott településre, tájegységre vonatkozó jellegzetességek, amelyek helyben ismertek. A helyi védelem alatt nem álló településközponti épületek környezezetrehabilitációja minden zalai és vasi aprófalu számára kiemelten fontos feladat. A közterületeken található játszóterek, játszószerek elavultak. Probléma/ lehetőség Fontos feladat a térségben a néhol még érintetlen falukép megőrzése, másutt, ahol még van rá lehetőség, a visszaállítása, ezzel egy hagyományos falusi élettér kialakítása. A meglévő arculati elemek már nem töltik be funkciójukat, ezért cserére szorulnak. Ahol pedig hiányoznak, kialakításra vár a kiépítésük, fejlesztésük. A gyermemek biztonságát előtérbe helyező játszószerek, akadálymentesített játszóterek hiánya a térségben. Megoldási javaslat A településkép rehabilitációjához hatékonyan hozzájárulnak az alábbi fejlesztések: védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétautak, a település megjelenésében szereppel bíró felújított épületek mentén zöld felületek és használati térelemek, játszóterek kialakítása, meglévők fejlesztése .A településkép helyre állításának eszközei, a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű fejlesztések: virágosítás, parkosítás (gyümölcs, díszfák), utcabútorok, információs táblák, hidak.Védelem alatt nem álló szobrok,emlékművek, szakrális emlékek, kőkeresztek. Várható eredmény Növekszik a komfort érzet, új települési funkciók jelennek meg, nő a lakosságmegtartó erő és javul az életminőség. A fiatalok helyben maradása, letelepedési kedve nő, ami pozitívum egy település életében. A kedvező fejlesztési folyamat pozitívan hat a térség turizmusára, gazdaságára. Várhatóan 40 pályázat érkezik településkép fejlesztésre. Ez a fejlesztési terület azért is nagyon fontos, hogy a térségbe érkezőknek pozitív legyen az első benyomása a településekről.Várhatóan 30%-al növekszik a térség látogatottsága a fejlesztést követő 5 éven belül. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 127

128 Megoldási javaslatok 7/48 Kód: NyD-105-SzF-A-14 Sorszám: 5625
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/48 Kód: NyD-105-SzF-A-14 Sorszám: 5625 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Alsónemesapáti, Alsóújlak, Andrásfa, Babosdöbréte, Bagod, Becsvölgye, Bérbaltavár, Boncodfölde, Böde, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Egervölgy, Gellénháza, Gersekarát, Gombosszeg, Gősfa, Győrvár, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hegyhátszentpéter, Hottó, Iborfia, Kávás, Keménfa, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Mikosszéplak, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nagytilaj, Nemesapáti, Németfalu, Olaszfa, Ormándlak, Oszkó, Ozmánbük, Pácsony, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petőmihályfa, Petrikeresztúr, Püspökmolnári, Rábahídvég, Salomvár, Szemenye, Szentkozmadombja, Telekes, Teskánd, Vasboldogasszony, Vaspör, Vasvár, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentlőrinc, Zalatárnok Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 25000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 40 db Természetes személyek 70% 128

129 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/48 Kód: NyD-105-SzF-A-18 Sorszám: 5766 Prioritás: Természeti és Kultúrális értékek megőrzése Intézkedés: Településkép rehabillitáció Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A térség településeinek arculatkialakítása, folyamatos feladatot jelent. Fontos tényezője a településkép tervezésének, hogy érvényesüljenek az adott településre, tájegységre vonatkozó jellegzetességek, amelyek helyben ismertek. A helyi védelem alatt nem álló településközponti épületek környezezetrehabilitációja minden zalai és vasi aprófalu számára kiemelten fontos feladat. Probléma/ lehetőség Fontos feladat a térségben a néhol még érintetlen falukép megőrzése, másutt, ahol még van rá lehetőség, a visszaállítása, ezzel egy hagyományos falusi élettér kialakítása. A meglévő arculati elemek már nem töltik be funkciójukat, ezért cserére szorulnak. Ahol pedig hiányoznak, kialakításra vár a kiépítésük, fejlesztésük. Megoldási javaslat A településkép helyreállítás eszközei, a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű fejlesztések: virágosítás, parkosítás (gyümölcs, díszfák), utcabútorok, információs táblák,hidak, továbbá az épített örökség elemei.A településkép rehabilitációjához hatékonyan hozzájárulnak az alábbi fejlesztések: védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétautak (ide nem értve az utak mentén elhelyezkedő járdákat), a település megjelenésében szereppel bíró felújított épületek mentén zöld felületek és használati térelemek kialakítására, meglévők fejlesztésére.A településkép helyre állításának eszközei, a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű fejlesztések: virágosítás, parkosítás (gyümölcs, díszfák), utcabútorok, információs táblák, hidak.Védelem alatt nem álló szobrok,emlékművek, szakrális emlékek, kőkeresztek. Várható eredmény Növekszik a komfort érzet, új települési funkciók jelennek meg, nő a lakosságmegtartó erő és javul az életminőség. A fiatalok helyben maradása, letelepedési kedve nő, ami pozitívum egy település életében. A kedvező fejlesztési folyamat pozitívan hat a térség turizmusára, gazdaságára. Várhatóan 8 település pályázata érkezik településkép fejlesztésre. Ez a fejlesztési terület azért is nagyon fontos, hogy a térségbe érkezőknek pozitív legyen az első benyomása a településekről.Várhatóan 30%-al növekszik a térség látogatottsága a fejlesztést követő 5 éven belül. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 129

130 Megoldási javaslatok 8/48 Kód: NyD-105-SzF-A-18 Sorszám: 5766
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/48 Kód: NyD-105-SzF-A-18 Sorszám: 5766 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Andrásfa, Csehi, Gyűrűs, Hegyhátszentpéter, Iborfia, Keménfa, Milejszeg, Nagytilaj, Nemesapáti, Olaszfa, Rábahídvég, Szemenye, Szentkozmadombja Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 12000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 5000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 8 db Természetes személyek 70% 130

131 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/48 Kód: NyD-105-SzF-A-13 Sorszám: 5606 Prioritás: Természeti és Kultúrális értékek megőrzése Intézkedés: Természeti örökség védelme, természeti értékekkel harmonizáló földhasználat és gazdálkodás. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A térség fő erőforrása a biológiai sokféleség,kedvező ökológiai állapot, valamint a védelem alatt álló építmények sokasága. Az erősségek között meghatározó súllyal szerepel a térség erdők övezte, vadakban gazdag, értékes és érintetlen természeti környezete, a vallási és népi épített műemlékgazdagság. Probléma/ lehetőség A vidéken élők egyre inkább érzékenyek a környezetük minősége iránt és hajlandóak tenni megóvása érdekében. A fenntartható fejlődésükhöz és megőrzésükhöz fel kell hívni rájuk a figyelmet, hangsúlyozni kell az életminőség javításhoz, a térség ismertségéhez való hozzájárulásukat. A térség természeti, kultúrális és történelmi értékeinek bemutatása hiányos. Hiányoznak az információs táblák, az értékeket bemutató és védelmüket biztosító tevékenységek. Megoldási javaslat Az országos és helyi védelem alatt álló épületek és meghatározó természeti értékek védelmével és fejlesztésével összhangban szükséges a helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítása. Természeti és történelmi látnivalók környzetének megújítása, bemutathatóvá tétele. Tanösvények, témautak, tájékoztató kiadványok, információs táblák készíttetése és kihelyezése. Várható eredmény AA megvalósított fejlesztéssel összefüggésben erősödne a helyi identitás, környezeti tudatosság. Az épített és természeti értékek közös védelme erősödne, ezel segítve fennmaradásukat. A turizmusból származó bevételek várhatóan 20%-al nőnek a fejelsztésekekt követő 5 éven belül. A térség értékeinek ismertsége fokozódik, ezáltal védelmük is erősödik. 8 projekt várható a témában. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 131

132 Megoldási javaslatok 9/48 Kód: NyD-105-SzF-A-13 Sorszám: 5606
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/48 Kód: NyD-105-SzF-A-13 Sorszám: 5606 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Alsónemesapáti, Alsóújlak, Andrásfa, Babosdöbréte, Bagod, Becsvölgye, Bérbaltavár, Boncodfölde, Böde, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Egervölgy, Gellénháza, Gersekarát, Gombosszeg, Gősfa, Győrvár, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hegyhátszentpéter, Hottó, Iborfia, Kávás, Keménfa, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Mikosszéplak, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nagytilaj, Nemesapáti, Németfalu, Olaszfa, Ormándlak, Oszkó, Ozmánbük, Pácsony, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petőmihályfa, Petrikeresztúr, Püspökmolnári, Rábahídvég, Salomvár, Szemenye, Szentkozmadombja, Telekes, Teskánd, Vasboldogasszony, Vaspör, Vasvár, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentlőrinc, Zalatárnok Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 30000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 6000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 8 db Természetes személyek 70% 132

133 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/48 Kód: NyD-105-SzF-1-05 Sorszám: 5607 Prioritás: Természeti és Kultúrális értékek megőrzése Intézkedés: Természeti örökség védelme, természeti értékekkel harmonizáló földhasználat és gazdálkodás. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A térség sajátságos természeti értékei közés sorolható a magasfokú erdősültség, az őshonos, már kivesző félben lévő gyümölcs és szőlőfajták, gombák, gyógynövények sokasága. A hátrányos helyzet, a gazdasági elmaradottság, a szokványos értelemben vett alulfejlettség pozitív hatásként maradhatott meg e kedvező ökológiai állapot. Ami korábban a térség elmaradottságát jelentette ma már a térség erőforrásává vált. Egyedi témaútként a gólyamegfigyelő helyek kialakítása a Göcsej-Hegyhát térség sajátossága, ugyanígy egyedi a természetes folyóvizek, kis patakok és források sokasága. Csörnöc-Herpenyő, Ha Probléma/ lehetőség Hiányos a Göcsej-Hegyhát térségben a hagyományos növény és állatfajták bemutató tereinek kialakítása fejlesztésre szorul. Őshonos szőlő és gyümölcsfajták, gyógynövény mintakertek megőrzése a térség ökölógiai értékeinek védelme, a kispatakok felszíni vízfolyások tisztítása természetvédelmi közösségek mozgósítása erősíti a térség épített és természeti értékeinek megőrzését. Megoldási javaslat Nem a természeti és történelmi látnivalók közvetlen fejlesztésére irányuló megoldások: génbankok, mintakertek, gyógynövénykertek létesítése források, patakok tisztítása,madármegfigyelő állomások kialakítása természetvédelmi szervezetek aktív közreműködésével. Várható eredmény Létrehozott génbankok, bemutatókertek, mintakertek kialakításával várhatóan nő a térségbe látogató, természetet kedvelő aktív turisták száma, ezáltal az aktív turizmusból származó bevételek a hátrányos helyzetű településken is 10%-os növekedést jelentenek. A tervezési időszak végére 2 mintakert kialakítása és közös összefogással 3 patak megtisztítása. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 133

134 Megoldási javaslatok 10/48 Kód: NyD-105-SzF-1-05 Sorszám: 5607
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/48 Kód: NyD-105-SzF-1-05 Sorszám: 5607 Jogcímcs. LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Andrásfa, Csehi, Gyűrűs, Hegyhátszentpéter, Iborfia, Keménfa, Milejszeg, Nagytilaj, Nemesapáti, Olaszfa, Rábahídvég, Szemenye, Szentkozmadombja Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 21000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 4500 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 5 db Természetes személyek 65% 134

135 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/48 Kód: NyD-105-SzF-5-04 Sorszám: 5633 Prioritás: Természeti és Kultúrális értékek megőrzése Intézkedés: Az örökségvédelem közösségi hátterének fejlesztése. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A településeken közösségi és kulturális tevékenységet folytató emberek önkéntes munkájának köszönhetően a Göcsej-Hegyhát térsége gazdag öntevékeny civil csoportok által szervezett programokban. Bejegyzett és be nem jegyzett formális és informális csoportok dolgoznak a települések fennmaradása az értékek védelme és az élhetőbb települések kialakítása érdekében. Mintegy 70 ilyen csoportról tudunk a Közösség területén. Probléma/ lehetőség A közösségi és térségi összefogást segítő,tudásteremtő közösségek szakmai segítése hiányzik a térségben. Közösségépítő tréningek és a LEADER-szerű gondolkodás települési és településcsoportok szintjén való kezelése a közösségterületén néhány kezdeményezéssel elindult az elmúlt években. Ezek sikere további fejlesztési igényeket fogalmazott meg. Megoldási javaslat Feltétlenül elő kell segíteni humán közösségi háttér létrejöttét. Helyi közösségek fejlesztése, helyi együttműködést és partnerséget elősegítő kapacitásnövelő tréningek tartása a településen. Műhelybeszélgetések, partnerség építő találkozók, szervezetek közötti együttműködés erősítő tréningek szervezése az önszerveződő civil csoportok számára.Önkormányzati fenntartásban működő közösségi színterek csoportjainak bekapcsolása a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia sikeres megvalósítása érdekében. Szükség van egy olyan civil bázisra is aki a folyamatosan felmerülő projektötleteket menedzseli, és azokat a meglévőkhöz igazítva szervezetten és hatékonyan segít működtetni Várható eredmény Fejlődik a helyi társadalom, erősödik a lakosság identitás tudata, hagyományőrzés, vidéki élettér értéke. Erősödik a civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások közötti kapcsolat. A közösségi háttér kialakításával javul az összefogás, az információ áramlás, a térségi marketing. A falvak életterének, közösségeinek fejlesztése jelentős mértékben befolyásolja a vállalkozói, közösségi aktivitást. Várhatóan 8 közösségépítő tréning és tudásteremtő közösségek kialakítását segítő program és műhelymunka valósul meg Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 135

136 Megoldási javaslatok 11/48 Kód: NyD-105-SzF-5-04 Sorszám: 5633
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/48 Kód: NyD-105-SzF-5-04 Sorszám: 5633 Jogcímcs. LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Alsónemesapáti, Alsóújlak, Andrásfa, Babosdöbréte, Bagod, Becsvölgye, Bérbaltavár, Boncodfölde, Böde, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Egervölgy, Gellénháza, Gersekarát, Gombosszeg, Gősfa, Győrvár, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hegyhátszentpéter, Hottó, Iborfia, Kávás, Keménfa, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Mikosszéplak, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nagytilaj, Nemesapáti, Németfalu, Olaszfa, Ormándlak, Oszkó, Ozmánbük, Pácsony, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petőmihályfa, Petrikeresztúr, Püspökmolnári, Rábahídvég, Salomvár, Szemenye, Szentkozmadombja, Telekes, Teskánd, Vasboldogasszony, Vaspör, Vasvár, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentlőrinc, Zalatárnok Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 35000 EUR Non-profit szervezetek 80% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 4500 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3200 EUR Egyházak 80% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 8 db Természetes személyek % 136

137 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/48 Kód: NyD-105-SzF-1-04 Sorszám: 5601 Prioritás: Természeti és Kultúrális értékek megőrzése Intézkedés: Göcsej és Hegyhát image-nak megteremtése, kultúrális örökségének vállalása és védelme. Tár... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A Göcsej- Hegyhát térség gazdag kultúrális örökséget mondhat magáénak, amelyeknek feltárása csak részben történt meg. A települések civil szervezetei, Művelődési Házakban, Iskolákban működő kultúrális közösségei a hagyományok őrzői és ápolói. Alapvető feladat a feltárás folytatása, a meglévő kulturális örökség ápolása, gondozása. Probléma/ lehetőség A kultúrális örökségből származó előnyöket a helyi fejlesztés elemeként kívánjuk kezelni. A múltból örökölt értékek megőrzendő kulturális sokszínűséget jelentenek, amelyek ápolása, felelevenítése az utóbbi években erősödik, támogatásuk azonban megoldatlan probléma. A kultúrális hagyományőrzés infrastrukturális háttere hiányos. Lehetőség a Göcsej-hegyhát térségnek, hogy megmutassa néprajzi hagyományait, melyek a tájegységet egyedivé teszik. Megoldási javaslat Különféle integrációban fel kell kutatni a néprajzi és szellemi örökséget, bemutathatóvá, hasznosíthatóvá kell tenni azokat. Helytörténeti kutatások, helyi gyűjtemények összeállítása hozzájárulhat a térség lakosainak az örökséggel kapcsolatos pozitív hozzáállásához, tudatformáláshoz, ezáltal fenntartható megőrzésükhöz. Szükséges a civil szervezetek, az önkormányzatok által fenntartott Kultúrálsi színterekben működő kultúrális közösségek azon tevékenységeinek támogatása, melyek a hagyományok megőrzésére, az örökség feltárására, megőrzésére, bemutatására, irányulnak. Várható eredmény Feltárásra kerülnek a térség kultúráját, önazonosságát kifejező sajátosságok. A kultúrális örökség ápolása hozzájárul a helyi identitás, a helyi image kialakulásához. A kultúrális örökségen belül a szellemi és a néprajzi hagyományok széleskörű megismertetésével felfedezésre kerül térségünk. A néprajzi, helytörténeti gyűjtőmunka eredményeként Göcsej, Hegyháti tájmúzeumkiállítási anyagának összeállítása.. Az öntevékeny civil csoportok működési feltételeinek javításával több program szervezése válik lehetővé. A fiatalok településhez való kötődése erősödik. 10 projekt várható, melyek megvalósítása, növeli a térség hagyományainak ismertségét. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 137

138 Megoldási javaslatok 12/48 Kód: NyD-105-SzF-1-04 Sorszám: 5601
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/48 Kód: NyD-105-SzF-1-04 Sorszám: 5601 Jogcímcs. LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Alsónemesapáti, Alsóújlak, Andrásfa, Babosdöbréte, Bagod, Becsvölgye, Bérbaltavár, Boncodfölde, Böde, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Egervölgy, Gellénháza, Gersekarát, Gombosszeg, Gősfa, Győrvár, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hegyhátszentpéter, Hottó, Iborfia, Kávás, Keménfa, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Mikosszéplak, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nagytilaj, Nemesapáti, Németfalu, Olaszfa, Ormándlak, Oszkó, Ozmánbük, Pácsony, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petőmihályfa, Petrikeresztúr, Püspökmolnári, Rábahídvég, Salomvár, Szemenye, Szentkozmadombja, Telekes, Teskánd, Vasboldogasszony, Vaspör, Vasvár, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentlőrinc, Zalatárnok Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 30000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 3500 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2500 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 10 db Természetes személyek 50% 138

139 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/48 Kód: NyD-105-GF-A-04 Sorszám: 5591 Prioritás: Turisztikai vonzerő erősítése, tudatos termékfejlesztéssel és attrakciószervezéssel a Göcs... Intézkedés: Egyedi szálláshely, és szolgáltatás fejlesztése a Göcsej-Hegyháton Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A közösség területén mintegy 100 működő falusi szálláshely van,melyeknek 50%-a éri el a legmagasabb 4 napraforgós minősítést, esősorban a Göcsejben. Kihasználtságuk erősen szezonfüggő. A szálláshelyeket természetes személyek-falusi vendéglátók üzemeltetik, kevés a vállalkozásban és önkormányzati tulajdonban működtetett minőségi szálláshelyek száma.A szálláshelyekhez kapcsolódó szolgáltatások aránya alacsony, alig a szálláshelyek ötödénél nyújtanak egyéb szolgáltatást. Ezek többnyire a napi egyszeri étkezés és kerti szabadidőeltöltési lehetőség. Probléma/ lehetőség A számosságában sok a szálláshely, a minősítésnek való megfeleléskor sok esetben elmarad az igényektől. A szálláshelyeken hiányoznak a komfortfokozat-növelő beruházások,szolgáltatások (illem-, pihenőhelyek, szabadidős tevékenység folytatásához helyek,területrendezés, kerékpárkölcsönző)Nő a szakadék a korábban épült falusi szálláshelyek és az újonnan épülő minden igényt kielégítő házak között. Megoldási javaslat A MEGLÉVŐ SZÁLLÁSHELYEK komfortfokozatot növelő beruházásainak támogatása. Emellett az ÚJ, igényes, de falusias környezetben kialakítandó, magas komfortfokozatot képviselő szálláshely kialakítása, mely a magasabb fizetőképes keresletre reagál. Várható eredmény Szükséges legalább 1 új, de magas komfortfokozatú szálláshely kialakítása, valamint a meglévő szálláshelyek magasabb minősítésének elérése céljából a komfortfokozat fejlesztése 10 szálláshelyen, kiegészítő szolgáltatások bevezetése 5 szálláshelyen két éven belül.Ez a fejlesztés hozzájárul a térségben lévő természetes személyek, elsősorban nők helyben történő foglalkoztatásának segítéséhez. Javítja a telelpülések imázsát, segíti a turisztikai vonzerő kínálati oldalának fejlesztését. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 139

140 Megoldási javaslatok 13/48 Kód: NyD-105-GF-A-04 Sorszám: 5591
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/48 Kód: NyD-105-GF-A-04 Sorszám: 5591 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Alsónemesapáti, Alsóújlak, Babosdöbréte, Bagod, Becsvölgye, Bérbaltavár, Boncodfölde, Böde, Csehimindszent, Csipkerek, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Egervölgy, Gellénháza, Gersekarát, Gombosszeg, Gősfa, Győrvár, Hagyárosbörönd, Hottó, Kávás, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Mikosszéplak, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Németfalu, Ormándlak, Oszkó, Ozmánbük, Pácsony, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petőmihályfa, Petrikeresztúr, Püspökmolnári, Salomvár, Telekes, Teskánd, Vasboldogasszony, Vaspör, Vasvár, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentlőrinc, Zalatárnok Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 60% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 60% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 60% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 17 db Természetes személyek 60% 140

141 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/48 Kód: NyD-105-GF-A-07 Sorszám: 5593 Prioritás: Turisztikai vonzerő erősítése, tudatos termékfejlesztéssel és attrakciószervezéssel a Göcs... Intézkedés: Egyedi szálláshely, és szolgáltatás fejlesztése a Göcsej-Hegyháton Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A közösség 45 %-át erdők borítják. ezen adottságokat kihasználva a vadász, agro-és ökoturisztikai, természetjáró turizmus alapjai adottak. A vadászati turizmus fejlődő terület a térségben, a teljes térséget lefedik a vadásztársaságok.A horgászturisztikai szolgáltatások fejlesztéséhez alkalmas a Rába és Zala folyók, a települések tavai, jóléti víztározói.(pl. Zalaszentgyörgy, Gersekarát, Zalalövő, Ozmánbük) A lovasturisztikai szolgáltatások már működnek a térségben. Gyűrűs, Zalaboldogfa, Boncodfölde, Csöde) Probléma/ lehetőség A vidéki települések természeti erőforrásaira, adottságaira nem épült minőségi és komplex turisztikai szolgáltatás. A szezonalitás csökkentése, turisztikai bevételek növelése a SZÁLLÁSHELYHEZ NEM FELTÉTLENÜL KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK fejlesztésével megvalósítható. Megoldási javaslat Növelni kell a térség egyedi vonzerőire épülő turisztikaiszolgáltatásokat a vadászat, lovasturizmus, erdei- öko -természetjáró turizmus, a horgász és gasztronómiai turizmus területén. Ehhez olyan szolgáltatáscsomagokat szükséges rendelni, mely által a térségben eltöltött vendégéjszakák száma növelhető.Ezen szolgáltatások minőségi fejlesztése, és hálózatszerű térségi működtetése a cél(egymásra épülő fejlesztések az 5601,5603 és az 5607 HPMEk-hez kapcsolódóan) Várható eredmény 6 turisztikai területhez kötött 20 db szolgáltatásfejlesztési projekt realizálása a Göcsej-Hegyháton. A szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 20 %-os növekedése,a fejlesztések megvalósítását követő 3.évtől. Fenntartható turizmus, mely a természeti és kulturális értékek megőrzésére alapul.A projektek megvalósítása legalább 10 új munkahelyet teremt a térségben, elsősorban nők számára a szolgáltatások jellegéből adódóan. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 141

142 Megoldási javaslatok 14/48 Kód: NyD-105-GF-A-07 Sorszám: 5593
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/48 Kód: NyD-105-GF-A-07 Sorszám: 5593 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Alsónemesapáti, Alsóújlak, Andrásfa, Babosdöbréte, Bagod, Becsvölgye, Bérbaltavár, Boncodfölde, Böde, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Egervölgy, Gellénháza, Gersekarát, Gombosszeg, Gősfa, Győrvár, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hegyhátszentpéter, Hottó, Iborfia, Kávás, Keménfa, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Mikosszéplak, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nagytilaj, Nemesapáti, Németfalu, Olaszfa, Ormándlak, Oszkó, Ozmánbük, Pácsony, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petőmihályfa, Petrikeresztúr, Püspökmolnári, Rábahídvég, Salomvár, Szemenye, Szentkozmadombja, Telekes, Teskánd, Vasboldogasszony, Vaspör, Vasvár, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentlőrinc, Zalatárnok Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 60% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 60% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 60% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 20 db Természetes személyek 60% 142

143 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/48 Kód: NyD-105-GF-A-05 Sorszám: 5592 Prioritás: Turisztikai vonzerő erősítése, tudatos termékfejlesztéssel és attrakciószervezéssel a Göcs... Intézkedés: Egyedi szálláshely, és szolgáltatás fejlesztése a Göcsej-Hegyháton Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A térség gazdag építészeti és természeti értékekben, melynek bemutatása a jövő generációja számára kiemelt jelentőségű. Az ifjúsági szálláshelyek néhány kivétellel önkormányzati tulajdonban vannak és képesek átlagosan 30 fő befogadására.(Kávás, Salomvár, Becsvölgye, Kustánszeg, Oszkó, Mikosszéplak, Vasvár, Csöde,Vaspör,) Komfortfokozatuk alacsony, a bakancsos és ökoturizmus kiszolgálására egyaránt alkalmasak. Probléma/ lehetőség Az ifjúsági szabadiő hasznos eltöltésének infrastruktúrális feltételei hiányosak. Nincs megfelelő vizesblokk (Kávás),az épület nehezen megközelíthető, nincsenek sportszerek,sportolásra alkalmas terek, kinti és benti szabadidő eltöltésre alkalmas terek. Hiányoznak a szervezett túraajánlatok, azok az infokommunikációs eszközök, ami a fiatalok számára a folymatos kapcsolattartás elengedhetetlen eszközei. Megoldási javaslat A térség IFJÚSÁGI SZÁLLÁSHELYEINEK tervszerű, a fiatalok igényeihez igazodó fejlesztése. Eszköz és szolgáltatásfejlesztés, ami lehetővé teszi a szabadidő helyben való hasznos eltöltését. Információszerzési lehetőség a környező telelpülések látnivalóiról. Megőrzés és fenntartható turizmusfejlesztés alapjainak megteremtése. Várható eredmény Az ifjúsági szálláshelyek a fejlesztése a térségben lehetővé tenné, hogy a "jövő turistájának" a térségről alkotott képét befolyásojuk, így felnőttként szívesen térjen vissza erre a vidékre. A fejlesztés eredményeként az ifjúsági szálláshelyek kihasználtsága 20%-kal nő a beruházásokat követő 3. évtől, aminek gazdasági hatásai pozitívak a térségben (helyi foglalkoztatás). Várhatóan a környzettudatos és értékvédő turista képe erősödik. 5 db ifjúsági szálláshely komfortfokozat növekedése valósul meg a fejlesztést követő 3. év végére. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 143

144 Megoldási javaslatok 15/48 Kód: NyD-105-GF-A-05 Sorszám: 5592
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/48 Kód: NyD-105-GF-A-05 Sorszám: 5592 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Becsvölgye, Csöde, Kávás, Kustánszeg, Mikosszéplak, Oszkó, Salomvár, Szentkozmadombja, Vaspör, Vasvár, Zalaegerszeg, Zalalövő Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 60% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 60% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 60% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 20 db Természetes személyek 60% 144

145 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/48 Kód: NyD-105-GF-A-06 Sorszám: 5698 Prioritás: Turisztikai vonzerő erősítése, tudatos termékfejlesztéssel és attrakciószervezéssel a Göcs... Intézkedés: Egyedi szálláshely, és szolgáltatás fejlesztése a Göcsej-Hegyháton Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A közösség területén 13 hátrányos helyzetű település van, melyek együtes jellemzője az érintetlen természeti környezet, az ökoturizmus alapjaianak megléte. A szálláshelyek ezen településeken is találhatók (Olaszfa, Milejszeg, Nemesapáti, Rábahídvég) Probléma/ lehetőség A hátrányos helyzetű települések egyik lehetséges kitörési pontja a turisztikai fogadófeltételek fejlesztése. A szálláshelyeken hiányoznak a komfortfokozat-növelő beruházások,szolgáltatások (illem-, pihenőhelyek, szabadidős tevékenység folytatásához helyek,területrendezés, kerékpárkölcsönző). Megoldási javaslat A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TELEPÜLÉSEKEN TALÁLHATÓ MEGLÉVŐ SZÁLLÁSHELYEK komfortfokozatot növelő beruházásainak támogatása. Emellett az új, falusias környezetben kialakítandó, zöld turizmust kiszolgáló szálláshely kialakítása, mely az agro-és ökoturisztikai,vizi- valamint a vadászturisztikai keresletre reagál. Várható eredmény A meglévő szálláshelyek minőségi fejlesztése, magasabb minőségi fokozat elérése érdekében 7 esetben. 3 db meglévő épületben, turizmus számára hasznosítható szálláshely kialakítása. Ez a fejlesztés hozzájárul a térségben lévő természetes személyek, elsősorban nők helyben történő foglalkoztatásának segítéséhez. Javítja a telelpülések imázsát, segíti a turisztikai vonzerő kínálati oldalának fejlesztését. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 145

146 Megoldási javaslatok 16/48 Kód: NyD-105-GF-A-06 Sorszám: 5698
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/48 Kód: NyD-105-GF-A-06 Sorszám: 5698 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Andrásfa, Csehi, Gyűrűs, Hegyhátszentpéter, Iborfia, Keménfa, Milejszeg, Nagytilaj, Nemesapáti, Olaszfa, Rábahídvég, Szemenye, Szentkozmadombja Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 65% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 80000 EUR Önkormányzatok 65% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 65% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 10 db Természetes személyek 65% 146

147 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/48 Kód: NyD-105-GF-2-02 Sorszám: 5634 Prioritás: Turisztikai vonzerő erősítése, tudatos termékfejlesztéssel és attrakciószervezéssel a Göcs... Intézkedés: Hálózat alapú marketing és turisztikai információs rendszer fejlesztése a Göcsej-Hegyháton Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A közösség területén számos témauti kezdeményezés indult el az utóbbi években: Almaút, Méhek-utja, Boronaút, Szent-Márton út, Mária-út, Borostyán-út, Kastély-út, Katonák útja, Kézműves-út. Ezen tematikus programkínálat jelenleg egyedi arculatot kölcsönöz a térségeknek, azonban ezen kezdeményezések marketing információs háttere hiányos. Probléma/ lehetőség Az egyedi kínálati elemek: tájházak,boronaházak,templomok,Göcsej-Hegyháti táj,stb)adottak.A 5603,5601 egyéb örökség HPME-k foglalkoznak fenntartható megőrzésükkel. Turizmusba kapcsolásuk a kínálati oldal szolgáltatásfejlesztének hiányossága miatt nehézkes. Az információs pontok hiánya szembetűnő a működtetéskor. Vasváron, Káváson, Becsvölgyén, Oszkón már működik tapaszatlatokkal bíró infopont. Megoldási javaslat Már meglévő INFORMÁCIÓS PONTOK pl. (Kávás, Bcesvölgye, Vasvár, Oszkó) továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a témaútállomások bekapcsolása a turizmusba hatékonyan megtörténhessen. Új információs pontok kialakítása szükséges a közösség aprófalvas településszerkezete miatt a civil szervezetk aktív bevonásával. A turisztikai rendezvényekről, a térség értékeiről, az elérhető szolgáltatásokról helyben összeállított információs bázisok állank rendelkezésre. Várható eredmény 4 db már meglévő infopont felújítása és korszerűsítése további 3 új infopont létrehozása pl. Teskánd, Zalalövő),aminek következtében 3 új atipikus foglalkoztatási forma létrehozása valósul meg nők részére. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 147

148 Megoldási javaslatok 17/48 Kód: NyD-105-GF-2-02 Sorszám: 5634
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/48 Kód: NyD-105-GF-2-02 Sorszám: 5634 Jogcímcs. LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Alsónemesapáti, Alsóújlak, Andrásfa, Babosdöbréte, Bagod, Becsvölgye, Bérbaltavár, Boncodfölde, Böde, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Egervölgy, Gellénháza, Gersekarát, Gombosszeg, Gősfa, Győrvár, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hegyhátszentpéter, Hottó, Iborfia, Kávás, Keménfa, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Mikosszéplak, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nagytilaj, Nemesapáti, Németfalu, Olaszfa, Ormándlak, Oszkó, Ozmánbük, Pácsony, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petőmihályfa, Petrikeresztúr, Püspökmolnári, Rábahídvég, Salomvár, Szemenye, Szentkozmadombja, Telekes, Teskánd, Vasboldogasszony, Vaspör, Vasvár, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentlőrinc, Zalatárnok Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 60000 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 50000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 8000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 7 db Természetes személyek % 148

149 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/48 Kód: NyD-105-GF-2-06 Sorszám: 5688 Prioritás: Turisztikai vonzerő erősítése, tudatos termékfejlesztéssel és attrakciószervezéssel a Göcs... Intézkedés: Hálózat alapú marketing és turisztikai információs rendszer fejlesztése a Göcsej-Hegyháton Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A Göcsej-Hegyhát térsége építészeti-természeti örökségét, tájházait, templomait, vizeit,kastélyai és kulturális hagyományait rendezvényeiben, mindennapjaiban őrzi. A térségi imázs kialakítása,a Göcsej védjegy indítása már elindult. A helyi értékek bemutatására azonban a marketingakciók egymástól elszigetelt volta, a megjelenés formai elemeinek különbözősége és a programajánlatok összekapcsolásának a hiánya jellemző. Probléma/ lehetőség A Göcsej- Hegyháton él a mikrotérségi identitás. Az egymás mellett lévő egyedi turisztikai attrakciók hálózat alapú marketing fejlesztése a komplex sajátos arculattal rendelkező turisztikai térség képét erősitik.Az elindult Európai hálózatépítésben rejlő gazdasági lehetőségek, a humán háttér ismeretgazdagítása a fenntartható turizmusfejlesztést szolgálja. Megoldási javaslat Egységes arculati jelleget adó NYOMTATOTT és INFORMATIKAI MARKETING ELEMEK:térképek, túraajánlók, bemutató kiadványok, közös turisztikai portál, gasztronómiai hagyományokat bemutató étlapok, itallapok, képeslapok kialakítása. A közös marketingelemek alkalmazása hatékony megoldás arra, hogy a turista (kereslet) és a helyhez kötött nagyrészt szolgáltatásokból álló kínálat közözött a kapcsolatot megteremtse és segítse a turistát abban, hogy az utazási döntését meghozza, hogy a Göcsej-Hegyhátat válassza. Várható eredmény 5 db turisztikai témautat bemutató kiadvány, térkép, 1 db közös turisztikai információs portál, a fejlesztést követő 3. évben. Az értékek egységes bemutatása, a Göcsej-Hegyhát imázs gazdasági hasznain túl, a fenntartható turizmusfejlesztés alapjait is megteremti. Örökség HPME-k hatsainak erősítése. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 149

150 Megoldási javaslatok 18/48 Kód: NyD-105-GF-2-06 Sorszám: 5688
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/48 Kód: NyD-105-GF-2-06 Sorszám: 5688 Jogcímcs. LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Alsónemesapáti, Alsóújlak, Babosdöbréte, Bagod, Becsvölgye, Bérbaltavár, Böde, Csehimindszent, Csipkerek, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Egervölgy, Gellénháza, Gersekarát, Gombosszeg, Gősfa, Győrvár, Hagyárosbörönd, Hottó, Kávás, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Mikosszéplak, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Németfalu, Ormándlak, Oszkó, Ozmánbük, Pácsony, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petőmihályfa, Petrikeresztúr, Püspökmolnári, Salomvár, Telekes, Teskánd, Vasboldogasszony, Vaspör, Vasvár, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentlőrinc, Zalatárnok Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 42000 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 50000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 6000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 15 db Természetes személyek 50% 150

151 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/48 Kód: NyD-105-GF-2-07 Sorszám: 5737 Prioritás: Turisztikai vonzerő erősítése, tudatos termékfejlesztéssel és attrakciószervezéssel a Göcs... Intézkedés: Hálózat alapú marketing és turisztikai információs rendszer fejlesztése a Göcsej-Hegyháton Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A Göcsej-Hegyhát térsége építészeti-természeti örökségét, tájházait, templomait, vizeit,kastélyai és kulturális hagyományait mindennapjaiban őrzi. A térségi imázs kialakítása elindult. A hátrányos helyzetű 13 település a helyi közössségen belül egyedi arculatát keresi, lehetőségei adottak a témautakhoz, az értékvédelmehez való kapcsolódáshoz. Probléma/ lehetőség A Göcsej- Hegyháton él a mikrotérségi identitás. Az egymás mellett lévő egyedi turisztikai attrakciók hálózat alapú marketing fejlesztése a hátrányos helyzetű települések adottságainak közös értékhálózatba való emelése egységes turisztikai térség képét erősitik. Megoldási javaslat Egységes arculati jelleget adó NYOMTATOTT és INFORMATIKAI MARKETING ELEMEK:térképek, túra-és programajánlók, bemutató kiadványok, közös turisztikai portál, gasztronómiai hagyományokat bemutató étlapok, itallapok, képeslapok kialakítása. A közös marketingelemek alkalmazása hatékony megoldás arra, hogy a turista (kereslet) és a helyhez kötött nagyrészt szolgáltatásokból álló kínálat közözött a kapcsolatot megteremtse és segítse a turistát abban, hogy az utazási döntését meghozza, hogy a Göcsej-Hegyhátat válassza. 5605,5763,5764,5765,5606,5607 HPME által érintett értékek bemutatása. Várható eredmény 3 db turisztikai témautat bemutató kiadvány, térkép, a fejlesztést követő 3. évben. Az értékek egységes bemutatása, a Göcsej-Hegyhát imázs gazdasági hasznain túl, a fenntartható turizmusfejlesztés alapjainak megteremtését is szolgálja a hátrányos helyzetű településeken. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 151

152 Megoldási javaslatok 19/48 Kód: NyD-105-GF-2-07 Sorszám: 5737
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/48 Kód: NyD-105-GF-2-07 Sorszám: 5737 Jogcímcs. LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Andrásfa, Csehi, Gyűrűs, Hegyhátszentpéter, Iborfia, Keménfa, Milejszeg, Nagytilaj, Nemesapáti, Olaszfa, Rábahídvég, Szemenye, Szentkozmadombja Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 40000 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 36000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 6000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 8 db Természetes személyek 60% 152

153 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/48 Kód: NyD-105-GF-6-01 Sorszám: 6093 Prioritás: Turisztikai vonzerő erősítése, tudatos termékfejlesztéssel és attrakciószervezéssel a Göcs... Intézkedés: Hálózat alapú marketing és turisztikai információs rendszer fejlesztése a Göcsej-Hegyháton Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A Göcsej-Hegyhát térségében elindult témautakra alapozott komplex turizmusfejlesztés meghatározó eleme a témautakhoz kapcsolódó nemzetközi hálózatépítés. A többéves tapasztalattal rendelkező Ausztria Almenland régiójában, a Maros megyei Só útja, a Burgerlandi Apfelstrasse, máig élő nemzetközi LEADER kapcsolatok. A térség természeti és épített öröksége azonban újabb tematikus hálózatokba való kapcsolódási lehetőséget rejt magába. Probléma/ lehetőség A LEADER szerű gondolkodás eredményeinek bemutatása, a közösség adottságaiban rejlő lehetőségek kiaknázása, a szomszédos országokban, és itthon megvalósuló és működő jó példák átvétele segíti a helyi startégiai tervezést és a megvalósítást. A térség egyedi borona tájházai a magyarországi tájházláncolat világörökséggé nyilvánítási kérelmét erősítik. Megoldási javaslat A meglévő HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK folyamtos ápolása (Zala-Maros; Almenland; Burgerland; Berlin LEADER Akadémia), a nemzetközi témautak hálózatába való bekapcsolódás (Szent Márton út, Mária út, Borostyán út, Kastély utak)a témautak komplex fejlesztésének az alapja. A hátrányos helyzetű települések számára saját feladatuk, arculatuk megtalálásában segítenek a megismert jó példák. Várható eredmény Nemzetközi témautak hálózatának fejlesztése, a nemzetközi jó példák megismerése legalább 4 témaúttal kapcsolatban (gyümölcs, méz, vallásturizmus, tájházlánc). LEADER térségek kialakításának megismerése és megismertetése 2 hasonló adottségokkal rendelkező Leader térségben 3 éven belül, ezzel segítve a hátrányos helyzetű települések sajátos feladatvállalását a közös térsági turisztikai-startégia megvalósítását. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP Intézkedéscsoport Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 153

154 Megoldási javaslatok 20/48 Kód: NyD-105-GF-6-01 Sorszám: 6093
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/48 Kód: NyD-105-GF-6-01 Sorszám: 6093 Jogcímcs. LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Andrásfa, Csehi, Gyűrűs, Hegyhátszentpéter, Iborfia, Keménfa, Milejszeg, Nagytilaj, Nemesapáti, Olaszfa, Rábahídvég, Szemenye, Szentkozmadombja Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 34000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 34000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 6 db Természetes személyek % 154

155 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/48 Kód: NyD-105-SzF-4-02 Sorszám: 5699 Prioritás: Turisztikai vonzerő erősítése, tudatos termékfejlesztéssel és attrakciószervezéssel a Göcs... Intézkedés: Egyedi turisztikai programok kialakítása a Göcsej-Hegyháton Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A közösség turisztikai témaútállomásokban gazdag.(Boronaút, Almaút, Kézműves út, Katonák útja, stb.)Az örökség - érték mottó erősítése mikrotársulási szinten szervezett rendezvények tartásával valósul meg a térségben. (Oszkói Hegyi Vigadalom,Zala Menti Napok, Kalandozások a Zala völgyében, ALmafesztivál, Rétesfesztivál stb.) Probléma/ lehetőség A rendezvények a központi településeken, egymástól elszigetelve, rendezvénylánccá nem fejlesztve kerülnek megrendezésre. A témautak értékeit,egyedi arculatát, a Göcsej-Hegyhát térség kultúrális hagyományait autentikusan bemutató térségi rendezvények hiányoznak. Megoldási javaslat Tematikus RENDEZVÉNYLÁNCOK kialakítása a témautak mentén. Közösen szervezett, a turisztikai szezont megnyújtó turisztikai rendezvénysorozat működtetése a közösség területén, ahol az egyes rendezvények tájoltatása a hátrányos helyzetű településkere is történik. A néprajzi tájegységek kultúrális, természeti értékeit bemutató rendezvények, mint tudatos turisztikai attrakciók szervezése a közösség területén. Az 5601,5603,5763,5764,5765,5606,5607,5603 HPME projektek hatását erősíti. Bemutatkozási lehetőség a helyi termék előállítóknak, kultúrális közösségeknek. Várható eredmény 5 db témauti rendezvénysorozat kialakítása, 5 db kisléptékű hátrányos helyzetű településre tájoltatott turisztikai rendezvény a közösség építészeti, természeti és kultúrális értékeit bemutató rendezvénnyel. 3 db regiionális, országos vonzerővel bíró kultúrális értékeket bemutató turisztikai rendezvény. Ezáltal nő az egyedi attrakciók és a tájegységek ismertsége. Megőrzésük és fenntartásuk alapja egy-egy rendezvény. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 155

156 Megoldási javaslatok 21/48 Kód: NyD-105-SzF-4-02 Sorszám: 5699
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/48 Kód: NyD-105-SzF-4-02 Sorszám: 5699 Jogcímcs. LEADER - Rendezvény Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Alsónemesapáti, Alsóújlak, Andrásfa, Babosdöbréte, Bagod, Becsvölgye, Bérbaltavár, Boncodfölde, Böde, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Egervölgy, Gellénháza, Gersekarát, Gombosszeg, Gősfa, Győrvár, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hegyhátszentpéter, Hottó, Iborfia, Kávás, Keménfa, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Mikosszéplak, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nagytilaj, Nemesapáti, Németfalu, Olaszfa, Ormándlak, Oszkó, Ozmánbük, Pácsony, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petőmihályfa, Petrikeresztúr, Püspökmolnári, Rábahídvég, Salomvár, Szemenye, Szentkozmadombja, Telekes, Teskánd, Vasboldogasszony, Vaspör, Vasvár, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentlőrinc, Zalatárnok Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 95000 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 95000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 8000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 25 db Természetes személyek 50% 156

157 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/48 Kód: NyD-105-GF-1-03 Sorszám: 5689 Prioritás: Turisztikai vonzerő erősítése, tudatos termékfejlesztéssel és attrakciószervezéssel a Göcs... Intézkedés: Egyedi turisztikai programok kialakítása a Göcsej-Hegyháton Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A rekreációs, szabadidős, bakancsos, kerékpáros turizmus és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások iránt egyre jobban növekszik az igény. Egyre fontosabb lesz a mozgás a sport az étrend szerepe. A térség ökoturisztikai alapjait adó természeti adottságok kiválóak. Egyedi a Bödei energiadomb léte. A gyógynövényekre (kb.150 féle), vízre és természeti környezetre alapozott fejlesztés környezeti háttere adott. Probléma/ lehetőség Elkészült a KNEIPP módszer kiaknázására egy térségi turisztikai tanulmány. Az ember a vagyonért feláldozza az egészségét, utána a vagyonát, hogy újra egészséges lehessen. Lehetőség, hogy a nemzetközi és a hazai turisztikai keresleti trend az egészségmegőrző programok iránt nő. Ez lehetőséget ad egy új turisztikai TÉMAÚT kialakítaására. Az sz. HPME eredményeit erősíti ez a lehetőség. Megoldási javaslat A VITALITAS parkok kialakítása hozzájárulhat a térség turisztikai kínálatának egyedi elemmel való fejlesztéséhez, a zalai és vasi aprófalvak egyedi arculatának kialakításához.A települési közparkokban civil szervezetek és önkormányzatok közös összefogásával reflex és hidrotaposók,kar és lábzuhanyok kialakítása részletes KNEIPP tájékozató táblák kíséretében. Várható eredmény A fejlesztés eredményeként 5 db, mintegy 50 m2-es VITALITAS egészségmegőrző park alakul a közösség területén, mely egydi turisztikai vonzerőként él a térségben. Minimum 2 db életösvény kialakítása a közösség területén a fejlesztést követő 4. év végére. Az egészségmegőrzés gazdasági fenntarthatósági kapcsolódásai erősödnek (betegségmegelőzés). 1 db energiapark kialakítása 3 éven belül. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 157

158 Megoldási javaslatok 22/48 Kód: NyD-105-GF-1-03 Sorszám: 5689
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/48 Kód: NyD-105-GF-1-03 Sorszám: 5689 Jogcímcs. LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Alsónemesapáti, Alsóújlak, Andrásfa, Babosdöbréte, Bagod, Becsvölgye, Bérbaltavár, Boncodfölde, Böde, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Egervölgy, Gellénháza, Gersekarát, Gombosszeg, Gősfa, Győrvár, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hegyhátszentpéter, Hottó, Iborfia, Kávás, Keménfa, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Mikosszéplak, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nagytilaj, Nemesapáti, Németfalu, Olaszfa, Ormándlak, Oszkó, Ozmánbük, Pácsony, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petőmihályfa, Petrikeresztúr, Püspökmolnári, Rábahídvég, Salomvár, Szemenye, Szentkozmadombja, Telekes, Teskánd, Vasboldogasszony, Vaspör, Vasvár, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentlőrinc, Zalatárnok Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 40000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 40000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 6 db Természetes személyek % 158

159 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/48 Kód: NyD-105-GF-A-08 Sorszám: 5541 Prioritás: Megújuló energiaforrások alkalmazásának elterjesztése a térségben megvalósíthatósági tanul... Intézkedés: Megújuló energiaforrások intézményi alkalmazásai, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A napenergia az egyik legkézenfekvőbben hasznosítható, tiszta, szinte korlátlanul rendelkezésre álló megújuló energiaforrás. A napenergia közvetlenül vagy közvetve alkalmazható, napkollektorokkal hőenergia formájában hasznosítható. A napenergia hasznosítás jövője rendkívül ígéretes. Az elmúlt 10 évben egy átlagos napelem modul ára 10 euro/W-ról 3 euro/W-ra csökkent, 35%-os éves átlagos növekedési ütemével pedig a napenergia hasznosítás az egyik leggyorsabban fejlődő iparág. A napenergia hasznosítása Európában mindezek ellenére egyelőre csekély, 2004-ben az EU 25 országaiban a megújuló energiafelhasználás kevesebb, mint 1%-a volt napenergia eredetű. A napenergia hasznosítása szempontjából Magyarország természeti adottságai kedvezőek, az éves napsütéses órák száma A terségben a napenergia fűtési célú hasznosítása még nem elterjedt, lakossági alkalmazása kialakulóban van. Probléma/ lehetőség A napenergia tekintetében gyakorlatilag csak termikus hasznosítással lehet számolni, elsősorban használati melegvíz készítési célokra. Nagyobb volumenű alkalmazása elsősorban közösségi ház, faluház, közösségi konyha, orvosi rendelő, templom vehető számításba. Elő kell segíteni a napenergia építészeti hasznosítását, meglévő épületeken utólag csatlakoztatható nap-terek alkalmazását, a fűtési energiaigények csökkentése érdekében. Ösztönözni szükséges a napenergia aktív épületgépészeti hőhasznosítását. Megoldási javaslat A napenergia közvetlen hő-hasznosításának legelterjedtebb területe a napcsapdák (zárt üvegezett tér, ahol a besütő nap melege hasznosul), a napkollektorok, amelyek Helyi védelem alatt nem álló épületek külső felújítása, napenergia hasznosítására alkalmas módon, fűtés-hűtésének kisegítésére szolgálhatnak, valamint a használati melegvíz készítés. Legjobb alkalmazási lehetőség az intézményi melegvíz igény ellátása önkormányzatok faluközpont fejlesztése elképzeléseinél. A napkollektorok elhelyezése lehetséges a házak tetejére erősítve, vagy akár egy oszlopra, tartószerkezetre erősítve az épület mellé felállítva. Várható eredmény Jó hatásfokú, megbízható technológiák, mind hazai, mind import termékek, berendezések rendelkezésre állnak. 4-6 m2 napkollektorral (2-3 panel) egy átlagos családi ház éves használati melegvíz igényének kb %-a fedezhető. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 159

160 Megoldási javaslatok 23/48 Kód: NyD-105-GF-A-08 Sorszám: 5541
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/48 Kód: NyD-105-GF-A-08 Sorszám: 5541 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Alsónemesapáti, Alsóújlak, Andrásfa, Babosdöbréte, Bagod, Becsvölgye, Bérbaltavár, Boncodfölde, Böde, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Egervölgy, Gellénháza, Gersekarát, Gombosszeg, Gősfa, Győrvár, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hegyhátszentpéter, Hottó, Iborfia, Kávás, Keménfa, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Mikosszéplak, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nagytilaj, Nemesapáti, Németfalu, Olaszfa, Ormándlak, Oszkó, Ozmánbük, Pácsony, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petőmihályfa, Petrikeresztúr, Püspökmolnári, Rábahídvég, Salomvár, Szemenye, Szentkozmadombja, Telekes, Teskánd, Vasboldogasszony, Vaspör, Vasvár, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentlőrinc, Zalatárnok Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 9000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3500 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 90 db Természetes személyek 70% 160