Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Www.ihm.hu Dr. Bakonyi Péter Helyettes államtitkár Magyar Közgazdasági Társaság- Vándorgyűlés 2004. augusztus Az Információs Társadalom átfogó hazai fejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Www.ihm.hu Dr. Bakonyi Péter Helyettes államtitkár Magyar Közgazdasági Társaság- Vándorgyűlés 2004. augusztus Az Információs Társadalom átfogó hazai fejlesztési."— Előadás másolata:

1 www.ihm.hu Dr. Bakonyi Péter Helyettes államtitkár Magyar Közgazdasági Társaság- Vándorgyűlés 2004. augusztus Az Információs Társadalom átfogó hazai fejlesztési programja

2 www.ihm.hu 2 A Magyar Információs Társadalom előzményei Állami programok a számítástechnika fejlesztésére a 70-80-as években Kutatói hálózat fejlesztése a 80-as évek közepétől kezdve!Máig tartó hatás!!! Civil és állami kezdeményezések Nemzeti Informatikai Stratégia kidolgozására a 90-es évekbe Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2002-ben Magyar Információs Társadalmi Stratégia 2003-ban

3 www.ihm.hu 3 Az IHM prioritásai 2002-2004-ben Stratégia készítés, programterv - MITS Kormányzati elfogadtatás Nemzeti Fejlesztési Terv IT prioritás kidolgozása Pályázatok Adókedvezmények- széles-sáv, számítógép Kedvezményes Internet elérés

4 www.ihm.hu 4 Jelenlegi helyzet-következtetés Jelenleg elmaradunk az EU átlagtól és a régióban sem emelkedünk ki - EU Miniszteri Konferencia tanulmányaJelenleg elmaradunk az EU átlagtól és a régióban sem emelkedünk ki - EU Miniszteri Konferencia tanulmánya Jelentős kormányzati ösztönzés szükséges az EU megfelelés miatt is.Jelentős kormányzati ösztönzés szükséges az EU megfelelés miatt is. E-gazdaság fejlesztéseE-gazdaság fejlesztése A kitörési pontokat meg kell találniA kitörési pontokat meg kell találni Társadalmi összefogás kell a sikeres megvalósításhozTársadalmi összefogás kell a sikeres megvalósításhoz

5 www.ihm.hu 5 Adatok az e-gazdaságról Magyarország elmaradása az Internet- penetráció és –használat sokat idézett számai mellett az informatika gazdasági alkalmazásaiban is megnyilvánul. Az Európai Unióhoz csatlakozó országok e-gazdaságának néhány összehasonlító adata: –Web-lappal rendelkező vállalatok –On-line vásárlást végző vállalatok –Forgalmuk legalább 1%-át e-kereskedelemben végző vállalatok

6 www.ihm.hu 6 Weblappal rendelkező vállalatok részaránya

7 www.ihm.hu 7 On-line vásárlást végző vállalatok részaránya

8 www.ihm.hu 8 A forgalmuk legalább 1%-át e-kereskedelemben realizáló vállalatok részaránya

9 www.ihm.hu 9 Magyar Információs Társadalom Stratégia és Programterv létrehozásának célja Hozzájáruljon az információs társadalom kiépítésének felgyorsításához Átfogó víziót, összehangolt terveket és megvalósítható operatív programokat adjon Szolgálja a gazdaság versenyképességének növelését, az elektronikus szolgáltatások széleskörű bevezetését, az elektronikus gazdaság, a digitális tartalom fejlesztését Legyen a gazdaság és a társadalom európai fejlődéséhez történő felzárkózás stratégiája Az EU felé is mutassa be, hogy Magyarország rendelkezik átfogó tervvel az információs társadalom kiépítésére, s az összhangban van az EU megfelelő programjaival

10 www.ihm.hu 10 A stratégia felépítése MITS Keret stratégia Ágazati stratégiák Ágazati rész- stratégiák Informatikai rész- stratégiák Ajánlások Szakértők

11 www.ihm.hu 11 A beavatkozás területei A beavatkozás területei Beavatkozási területek/főirányok –Tartalom és szolgáltatások Gazdaság, közigazgatás, kultúra, oktatás, egészség, környezetvédelem –Infrastruktúra Széles sáv, hozzáférés, infrastrukturális szolgáltatások –Tudás és ismeret –Jogi és társadalmi környezet Horizontális cél –Kutatás és fejlesztés –Esélyegyenlőség Társadalmi, területi, inter- regionális-határon túli

12 www.ihm.hu 12 –Beavatkozási területek és főirányok szerint csoportosított  Kiemelt Központi Programok  Kiemelt Ágazati Programok  Ágazati Programok –Programfüzetekkel –Felelős koordinátorokkal és közreműködőkkel Programok

13 www.ihm.hu 13 A stratégia megvalósítása: A Központi Kiemelt Programok indítása 2004 március 30 Programindítás: - Programfüzetek - Szakmai és pénzügyi egyeztetések - Programfelelősök - Programindító dokumentumok

14 www.ihm.hu 14 Cél: MITS KKP indítás  Együttműködés (minisztériumok, szakmai szervezetek )  Hatékonyság (közös célok rögzítése, párhuzamosságok kiküszöbölése)  Mérhetőség (indikátorok)  Értékelhetőség és visszacsatolás (EU normák) az információs társadalom építésében…

15 www.ihm.hu 15 A MITS KKP rendszere Beavatkozási területFőiránySzámProgram neve Tartalom Gazdaság KKP-01eMunka KKP-02eÜzlet KKP-03eKözlekedés KKP-04eAgrárium Közigazgatás KKP-05eKormányzat KKP-06eÖnkormányzat KultúraKKP-07NDA OktatásKKP-08eOktatás EgészségKKP-09eEgészség eKörnyezetvédelemKKP-10eKörnyezetvédelem Infrastruktúra Szélessáv KKP-11Közháló KKP-12NIIF HozzáférésKKP-13eMagyarország pontok Infrastrukturális szolgáltatások KKP-14Közadat Tudás, ismeret KKP-15Digitális írástudás Jogi, társadalmi környezet KKP-16eBiztonság KKP-17eDemokrácia K+F KKP-18IT K+F Esélyegyenlőség KKP-19eErnyő

16 www.ihm.hu 16 Gazdaság főirány: 1.e-munka: elektronikus munkavégzés kultúrájának elterjesztése 2.e-üzlet: kis és középvállalatok információtechnológiai felzárkóztatása, e- gazdaság, e-kereskedelem, tartalomipar fejlesztése, inkubátorházak támogatása 3.e-közlekedés: intelligens közlekedési rendszerek létrehozása 4.e-agrárium: EU csatlakozást segítő közhasznú információ szolgáltatás fejlesztése, képzés, informatikai infrastruktúra fejlesztés Programok

17 www.ihm.hu 17 Gazdaság főirányba illeszkedő programok: -- NFT programok: GVOP 4.1 e-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése GVOP 4.2 Információs iparág fejlesztése -- Kiemelt ágazati programok: e-közbeszerzés KKV-IT fejlesztése Foglalkoztatás, munkaügyi portál Programok

18 www.ihm.hu 18 A „Tartalom” beavatkozási terület további főirányai és Programjai Közigazgatás –e-kormányzat 2005 : Az EKK által készített stratégia és programterv alapján –e-önkormányzat Kultúra –NDA: kulturális értékek számbavétele, katalógusrendszerek összehangolása Oktatás –e-oktatás: Tanárok képzése, Digitális tananyagok Egészégügy –e-egészség: Hiteles szakmai információk, Integrált információs rendszer, Indikátor, jelentési rendszer Környezetvédelem –e-környezet: környezeti adatszolgáltatások, hozzáférés a környezeti, természetvédelmi, meteorológiai, vízügyi adatbázisokhoz

19 www.ihm.hu 19 Szélessáv: –Közháló: szélessávú közcélú infrastruktúra –NIIF: nagysebességű kutatói hálózat –NFT GVOP 4.4 szélessávú távközlési infrastruktúra Hozzáférés –e-Magyarország: közösségi elérés Közhasznú információk infrastruktúrája: –Közadat: Közcélú adat- és tartalomszolgáltatás Az „Infrastruktúra” beavatkozási terület főirányai és Programjai

20 www.ihm.hu 20 Nemzeti Fejlesztési Terv Információs Társadalom prioritása A 2004-2006 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) által meghatározott célokat, stratégiát és a fő támogatási prioritásokat öt operatív program valósítja meg, ezek egyike a Gazdasági Versenyképesség Operatív program (GVOP). A GVOP négy prioritást tartalmaz- a 4.prioritás Információs Társadalom és Gazdaságfejlesztés A 4. prioritás négy intézkedése:  4.1. e-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése  4.2. Információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése  4.3. e-közigazgatás fejlesztése (helyi önkormányzatok)  4.4. Szélessávú távközlési infrastruktúra fejlesztése

21 www.ihm.hu 21 A GVOP IT prioritása 4.1. e-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése Beavatkozási terület Komponensek Beavatkozási terület megnevezése Forrásmegosztás indikatív aránya 1.Integrált üzleti rendszerek támogatása Szolgáltatások és alkalmazások a kis- és középvállalkozások számára 30% 2.Elektronikus üzleti, internetes megoldások támogatása a KKV-k és üzleti partnereik közötti kapcsolat fejlesztése érdekében Szolgáltatások és alkalmazások a kis- és középvállalkozások számára 70%

22 www.ihm.hu 22 A GVOP IT prioritásai 4.1. e-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése Pénzügyi terv 2004-2006 milliárd forintmillió euró Strukturális Alapok (ERFA)8,7534,32 Központi költségvetési forrás3,7514,71 Egyéb államháztartási forrás00 Összesen12,5049,03

23 www.ihm.hu 23 4.1 E-gazdaság A pályázat célja, hogy : javítsa a magyar vállalkozások versenyképességét a hazai és a nemzetközi piacokon; erősítse a magyar gazdaság nemzetközi e-gazdasághoz való csatlakozását, valamint biztosítsa a korszerű vállalatirányítási, döntéstámogató és üzleti intelligencia hátteret az EU csatlakozás után előálló, megváltozott gazdasági, szabályozási és piaci körülményekhez. korszerű integrált üzleti rendszerek bevezetésével, illetve a már meglévő rendszerek kiegészítésével és korszerűsítésével növelje az egyes szakterületek informatikai lefedettségét, ezáltal tegye hatékonyabbá és eredményesebbé a gazdálkodást

24 www.ihm.hu 24 A GVOP IT prioritásai 4.2. Információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése Beavatkozási terület Komponensek Beavatkozási terület megnevezése Beavatkozási területek közötti forrásmegoszlás indikatív aránya 1.Főleg kis- és közép­ vállalkozásoknak, illetve róluk szóló üzleti tartalom előállítása Szolgáltatások és alkalmazások a kis- és középvállalkozások számára 50 % 2.Egyéb, üzleti célú tartalmak előállításának támogatása Szolgáltatások és alkalmazások a kis- és középvállalkozások számára 50 %

25 www.ihm.hu 25 A GVOP IT prioritásai 4.2. Információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése Pénzügyi terv 2004-2006 milliárd forintmillió euró Strukturális Alapok (ERFA)3,2912,91 Központi költségvetési forrás1,415,53 Egyéb államháztartási forrás00 Összesen4,7018,44 milliárd forintmillió euró Strukturális Alapok (ERFA)3,2912,91 Központi költségvetési forrás1,415,53 Egyéb államháztartási forrás00 Összesen4,7018,44

26 www.ihm.hu 26 4.2 tartalomipar fejlesztése Komponensek –4.2.1 - Főleg kis- és közép-vállalkozásoknak, illetve róluk szóló üzleti tartalom előállítása (két alpályázat, intézkedés forrásának 50%-a) –4.2.2 - Egyéb, üzleti célú tartalmak előállításának támogatása (intézkedés forrásának 50%-a)

27 www.ihm.hu 27 4.3. e-közigazgatás fejlesztése (helyi önkormányzatok ) Komponensek Beavatkozási terület megnevezése Beavatkozási területek közötti forrásmegoszlás indikatív aránya 1.A helyi önkormányzatok átfogó, integrált információs rendszereinek fejlesztése, az elektronikus ügyintézés bevezetése, az ügyintézés elektronizáltsági szintjének emelése Szolgáltatások és alkalmazások a kis- és középvállalkozások számára 80 % 2.A helyi önkormányzatok tulajdonában vagy kezelésében lévő adatvagyon kihasználására irányuló fejlesztés Szolgáltatások és alkalmazások a kis- és középvállalkozások számára 20 %

28 www.ihm.hu 28 4.3. e-közigazgatás fejlesztése (helyi önkormányzatok) milliárd forintmillió euró Strukturális Alapok (ERFA)5,4921,51 Központi költségvetési forrás0,913,59 Egyéb államháztartási forrás0,913,59 Összesen7,3128,68 Pénzügy terv 2004-2006

29 www.ihm.hu 29 4.4. Széles sávú távközlési infrastruktúra fejlesztése Komponensek Beavatkozási terület megnevezése Beavatkozási területek közötti forrásmegoszlás indikatív aránya 1.Szélessávú hálózat KKV-k általi kiépítésének támogatása elmaradott régiókban Alapinfrastruktúra60 % 2.Szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása elmaradott régiókban Alapinfrastruktúra40 % Beavatkozási terület

30 www.ihm.hu 30 4.4. Széles sávú távközlési infrastruktúra fejlesztése milliárd forint millió euró Strukturális Alapok (ERFA)6,5525,70 Központi költségvetési forrás2,6210,28 Egyéb államháztartási forrás1,315,14 Összesen:10,4841,12 Pénzügyi terv 2004-2006.

31 www.ihm.hu 31 Kormányzati lépések Kormányzati lépések -2002-2004 MITS kormányzati elfogadása ITKTB létrehozása és működtetése NFT IT prioritás elfogadása- -50 mrdFt Törvények-szabályozás Adókedvezmények Pályázatok Nemzetközi tevékenység- EU a centrumban

32 www.ihm.hu 32 Kormányzati lépések - Szabályozás - Elektronikus Hírközlési Törvény - e-aláírás törvény illetve módosítása - e-kereskedelmi törtvény módosítása - elektronikus közbeszerzés kormányrendelet

33 www.ihm.hu 33 Kormányzati lépések- infrastruktúra – szélessáv fejlesztése NIIF A kutatói hálózat európai színvonalának megtartása- IHM felügyelet 2004 januártól Közháló Társadalmilag elfogadott igények kielégítésében a állam közfeladatokat vállal. Ezek kielégítésének alapja az infrastrukturális szolgáltatásokat nyújtó „közháló”: - hálózati elérés - infrastrukturális alaphálózat - alap alkalmazások, közcélú adatok, információk -kezelési támogatás, oktatatás, képzés, ügysegédi funkció Szélessávú fejlesztést támogató pályázatok- IHM, NFT

34 www.ihm.hu 34 Adókedvezmények a PC-ellátottság javításához pl. „Sulinet Expressz” - 60,000 Ft adókedvezmény 25%-os internet tarifa csökkentés pl. Államilag támogatott csomagok Szélessávú infrastruktúra fejlesztése pl. 50%-os beruházási adókedvezmény pl. Kistelepülési szélessáv-fejlesztési pályázatok Eszköz és hozzáférés pályázatok célcsoportoknak Kormányzati lépések 2002-2004 Kormányzati lépések

35 www.ihm.hu 35 Kormányzati lépések-Pályázatok Tartalomfejlesztés – levéltárak, múzeumok Kutatás-fejlesztés- ITEM 2002, 2003 Internet közösségi elérési pontok fejlesztése: –Művelődési házak –Teleházak, közösségi házak –Könyvtárak Önkormányzatok elmaradt térségek: –Számítógép és Internet hozzáférés Távmunka támogatása – FMM-el közösen Közgyűjteményei és pedagógus program

36 www.ihm.hu 36 Felgyorsult az internet hazai terjedése Forrás: Szonda GfK, Médiaanalízis A kormányzati akciók eredménye (1.) Eredmények

37 www.ihm.hu 37 2004. évi főbb feladatok A kormányhatározatból adódó feladatok megvalósítása - MITS Az NFT projektek megfelelő lebonyolítása Társadalmi felzárkóztatási programok Közösségi hozzáférés fejlesztése – kiemelt feladat E-gazdaság támogatása Tartalomfejlesztés támogatása NIIF továbbfejlesztésének támogatása Az információs társadalom fejlődését segítő K+F támogatása

38 www.ihm.hu 38 IHM célok 2006-ig E-gazdaság térnyerése E-közigazgatás – szolgáltató állam, e-önkormányzatok Közösségi Internet-hozzáférés országos lefedettséggel és szolgáltatásokkal Háztartások Internet-hozzáférése közelítsen az EU átlaghoz Esélyegyenlőség – a digitális szakadék csökkenjen Digitális írástudás általánossá tétele Digitális tartalom-kulturális örökség európai színvonalon Oktatási intézmények teljes kapcsolódása Szélessávú hozzáférés elterjesztése Kutatói hálózat (NIIF) európai szinten tartása

39 www.ihm.hu 39 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Www.ihm.hu Dr. Bakonyi Péter Helyettes államtitkár Magyar Közgazdasági Társaság- Vándorgyűlés 2004. augusztus Az Információs Társadalom átfogó hazai fejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések