Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. Kreditek BA szinten a kétciklusú óvodapedagógus képzésben nemzetiségi szakiránnyal 2006. 09. 01-ig még külön 6 féléves szak a nemzetiségi óvodapedagógus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. Kreditek BA szinten a kétciklusú óvodapedagógus képzésben nemzetiségi szakiránnyal 2006. 09. 01-ig még külön 6 féléves szak a nemzetiségi óvodapedagógus."— Előadás másolata:

1 1. Kreditek BA szinten a kétciklusú óvodapedagógus képzésben nemzetiségi szakiránnyal 2006. 09. 01-ig még külön 6 féléves szak a nemzetiségi óvodapedagógus képzés! Az új kétcilusú képzésben csak szakirány és 6 félév + 30 kredit! A + 30 kredit gyakorlati képzésre fordítható! Tárnok Péter főiskolai docens

2 2. A KÉPZÉSI CÉL A kreditekkel összefüggésben három lényegi dolgot érdemes kiemelni: Feleljen meg az óvodapedagógus alapszak kredites követelményeinek (KKK) – hagyományos feladat Alapozza meg kreditekben is az MA képzést – új feladat Szakirányként vigye tovább a Nemzetiségi nyelv szakos kredites hagyományait – új feladat

3 3. Jogi háttér Képesítési követelmények (158/1994, 77/2002.) hozzáigazítás a 252/2004. (VIII. 30) Kormány-rendelet előírásaihoz 4. § 1.Nemzetiségi szakirány „már a felvételre jelentkezéskor a felsőoktatási intézmény szabályzatában foglaltak szerint választhatnak szakot, szakirányt …..” (A felsőoktatási intézmény döntése, hogy az eddigi hat félévet a + 30 gyakorlati kredittel továbbviszi, vagy, pl. csak a II. félévtől indítja a szakirányt.)

4 4. Alapképzési szakok A többciklusú, lineáris felsőoktatási képzési szerkezetnek megfelelő alapszakok jegyzéke (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az OM honlapján elérhető a már elfogadott Óvodapedagógus alapszak KKK melyben szerepelnek az elfogadott kreditek.

5 5. Bemenet - felvételi Az alapképzési szakok és a hozzájuk tartozó 2005-ben és 2006-ban érvényes érettségi vizsgatárgyak Tanító és óvodapedagógus szakcsoport főiskolai szint –óvodapedagógus –nemzetiségi óvodapedagógus szak, (2006 09. 01--tól csak szakirány!) –nemzetiségi (cigány/roma) óvodapedagógus szak (lásd előző sor!) Érettségi vizsgatárgy: magyar A magyar középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező

6 6. Pedagógusképzés képzési terület alapszakjainak képzési és kimeneti követelményei (1) ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPSZAK (OM 164 old.) 1. Az alapszak megnevezése: óvodapedagógus 2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése –végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA) –szakképzettség: óvodapedagógus –nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve a –nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot] –(Megmaradt a nemzetiségi szakképzettség!) 3. Képzési terület: pedagógusképzés 4. Képzési ág: óvodapedagógus, tanító

7 7. Pedagógusképzés képzési terület alapszakjainak képzési és kimeneti követelményei (1) 5. A képzési idő félévekben: 6 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 + 30 kreditpont A képzési idő továbbra is hat félév 180 + 30 kredittel, ahol a plusz 30 kreditet a gyakorlati képzésre lehet fordítani, de a hat féléven belül. Az így kapott kreditek helyrehozták részben azt a kreites óraszámi aránytalanságot, mellyel ugyanazon 180 krediten belül kell ma még megfelelni a nemzetiségi óvodapedagógus képzés kreditjeinek és óraszámainak is, A + 30 kredit kitöltése gyakorlati foglalkozásokkal a képzés folyamatában biztosított.

8 8. A GYAKORLATI KÉPZÉS FOGALMA A gyakorlati képzés fogalma a „ KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNY” KKK szerint A gyakorlati képzés fogalmába beleértendők a hallgatók hospitálásai, csoportos és egyéni óvodai gyakorlatai, önismereti, kommunikációs és játszóképesség-fejlesztő tréningek, a speciális programok gyakorlatai, valamint a pedagógiai és módszertani stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is.

9 9. GYAKORLATI KÉPZÉS Minta (1) A külső szakmai gyakorlat 8 hét. (KKK) Gyakorlatok típusakr MInta 1.Óvodai, szakmai (terep)Óv. gyak 1.1.Óvodai gyakorlat (egyéni) 1.2.Óvodai gyakorlat (csoportos) 1.3.Egyéni esetmegbeszélés 1.4.Csoportos esetmegbeszélés 1.5.Külső szakmai gyakorlat8 hét6 hét 1.6.Külső nyári szakmai gyakorlat2 hét 1.7.Egyéni hospitálás (gyakorló, vagy külső óv.)*Hospitálás 1.8.Csoportos hospitálás

10 10. GYAKORLATI KÉPZÉS MINTA (2) Egyéb tantárgyak 2.„Labor” és terepgyakorlatok 2.1.Pedagógiai gyakorlat képességfejlesztésPedagógia 2.2.Pedagógiai személyiségtréningPedagógia 2.3.DrámajátékPedagógia 2.4.ÖnismeretPszichológia 2.5.Nyelvi készségfejlesztés, szituációs játékokMagyar nyelv 2.6.Kommunikációs tréningMagyar nyelv 2.7.InformatikaInform. ism. 2.8.Csoportos terepgyakorlatKörnyezetism 2.9.Zenei készségfejlesztésekÉnek-zene 2.10Vizuális készségfejlesztésVizuális nev. 2.11.Egészséges életmódra nevelésTestnevelés 2.12.Nemzetiségi nevelés laborgyakorlataiSzaknyelvek 2.13.Szaknyelvi nevelés laborgyakorlataiSzaknyelvek

11 11. Óvodapedagógus szak táblázat az elfogadott kreditekről KKK 2006/2007 MegnevezésLegalábbLegfeljebbMegjegyzés A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök) kredit I.Kötelező modulokMINTA 1.Alapozó ismertek324538 Szakmai törzsanyag125 - 170 2.Szakmai elméleti modul:547268 3.Szakmai gyakorlat: (legalább 12 kr külső)405754 II.Kötelezően választható egyéb modulok194239 Speciális programok modul (30-40 kr)39 Választható programok (15-18 kr)15 Szaknyelv, pl. 12 kr.12 Szakdolgozat (10 kredit)10 Egyéb tárgyak2 III.Szabadon választható modulok11 Összesen: 210

12 12. Óvodapedagógus szak, nemzetiségi szakiránnyal KKK 2006/2007 MINTA MegnevezésLegalábbLegfeljebbMegjegyzés: Minta I.Kötelező modulok (tárgyak) kredit 1.Alapozó ismeretek3245 32 2.Szakmai törzsanyag125 - 170141 Szakmai elméleti modul: 5472 59 Nemzetiségi szakiránnyal3254 32 3.Szakmai gyakorlat: (legalább. 6 kr nemz. és 12 külső szakm. gyak kredit) 405750 II.Kötelezően választható modulok194226 Egyéb tárgyak, programok12 Szakdolgozattal (10 kredit)10 Nemzetiségi szakiránnyal4 III.Szabadon választható modulok11 Összesen: 210

13 13. ARÁNYOK A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYBEN (KKK) Óvodapedagógus szakra, nemzetiségi szakiránnyal MINTA (1) Az arányok a teljes képzési időhöz tartozó kreditértékhez viszonyítva! Ha a speciális nemzetiségi szakirány kredítjei felső, és az alapozó valamint törzstárgyak alsó határát vesszük alapul, a különbség akkor is csak átlag 10%. Képzések KÖTELEZŐKÖT.V.SZABAD. Kötelező % A KKK szerint Nemz.Óvó. minmaxminmax Nemz.Óvó.min.max. AlapozóTársadalomtudomány, Pedagógia, Pszichológia, Informatika 32-4515%21%32 -45 kr Szakmai elm.Magyar, Matematika, Természetismeret, Vizuális nev., Ének-zene, Testnevelés 54-7225%35%54 -72 kr Speciális Nemzetiségi szakirány 5415%26 %32 -54 kr

14 14. ARÁNYOK A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYBEN (KKK) Óvodapedagógus szakra, nemzetiségi szakiránnyal MINTA (2) Az arányok a teljes képzési időhöz tartozó kreditértékhez viszonyítva! Képzések KÖTELEZŐKÖT.VÁLSZABAD. Kötelező % A KKK szerint NemzÓvó. minmaxminmax Nemz.Óvó.min.max. Szakmai gyakÓvodai gyak. Egyéb gyak.. benne (12 kr) külső terepgy. 405719 %27%4057 kr Kötelezően választható 9139 9 %20%19 -42 kr Szaknyelv12 6% Szakdolg.10 5% 10 kr Összes KV1935 Szabadon választható 11 5 % 11 kr ÖSSZES:210 Emelkedett a gyakorlati kreditek száma. A kontaktórák száma nem emelkedett a 77/2000 rendelethez képest !

15 15. Szakmai gyakorlat MINTA 9. Szakmai gyakorlat KKK: 40 - 57 kredit Képzési modulok: MINTA –Óvodai gyakorlat 12 kredit –Külső szakmai gyakorlat, legalább (KKK) 12 kredit –Egyéb gyakorlat: 22 kredit –Összesen:46 kredit Nemzetiségi szakiránnyal –Óvodai gyakorlat 12 kredit –Külső szakmai gyakorlat, legalább (KKK) 12 kredit –Egyéb gyakorlatok22 kredit –Nemzetiségi szakirányban legalább (KKK) 6 kredit –Összesen:52 kredit

16 16. Nyelvi Követelmények FTV 62.§ Az oklevél, bizonyítvány (1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele …… (a)Alapképzésben egy középfokú, általános nyelvi államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga Nyelvoktatás – A szaknyelvi ismeret kredit értékű szakismeret lehet! KKK (10. ) Nemzetiségi szakirányon az idegen nyelv – kritériumfeltétel - jellegén túl kreditértékű szakismeret !

17 17. Mi változott? Összehasonlítás a korábbi arányokkal (1) 72/2000 – 252/2004 K.r. I. Kötelező tantárgyak: legfeljebb 155 kredit (86%) – 180 kr –Szakmai törzsanyag –KKK : legalább 125 legfeljebb 170 kredit (81 %) – 210 kr –a. Szakmai elméleti modul 54-72 kr –b. Speciális programok modul 30-40 kr (pl. szaknyelv!) ba. Választható programok 15-18 kr (programonként) bb. Nemzetiségi szakirány: legalább 23 kr.t (13%), legfeljebb 54 kredit ( 30%) - KKK : legalább 32 kredit (15 %) legfeljebb 54 kredit (26 %) –Szakmai gyakorlati képzés legalább 27 kredit (15%), legfeljebb 30 kredit (17%) –KKK :legalább 40 kredit (19%) legfeljebb 57 kredit (27 %) (Tartalmazza a külső szakmai (12 kr) és egyéb gyakorlatokat)

18 18. Mi változott? Összehasonlítás a korábbi arányokkal (2) 72/2000 – 252/2004 K.r. II. Kötelezően választható tantárgyak: legalább 18 kredit (10 % ) legfeljebb 36 kredit (20%) –KKK : legalább 19 kredit (9 %) legfeljebb 42 kredit (20%) III. Szabadon választható tantárgyak legalább 9 kredit (5% -) –KKK : legalább 11 kredit (5 %) Összességében a szakmai gyakorlati kreditek száma emelkedett meg jelentősen a KKK alapján.

19 19. Mi változott? FTV 146.§ Nemzetiségi szakirány (1). Ha a felsőoktatási intézményben nemzetiségi pedagógusképzés folyik, a felvételi követelményeknek megfelelő jelentkező esetén a képzést le kell folytatni (4) A nemzetiségi pedagógusképzés a finanszírozás szempontjából kis szaknak minősül A nemzetiségi szakirány előírt ismeretkörei: 32-54 kredit MINTA –Nemzetiségi ismeretek (zv) legalább: 3 kredit –Kétnyelvűség elmélete és gyak. (zv) legalább 4 kredit –Nemzetiségi óvodai foglalkozások módsz. és gyak. legalább: 4 kredit –Nemzetiségi nyelv, nyelvtan. Nyelvműv. stílusgyak, legalább: 16 kredit –Választható: –Irodalom, nemzetiségi irodalom, gyermekirodalom legalább: 4 kredit –Nemzetiségi közművelődés, legalább: 1 kredit

20 20. Köszönöm figyelmüket!

21 21. ÖSSZESÍTÉS 2005. 05. 27. Összességében megállapítható, hogy az óvodapedagógus alapszak nem járt rosszul a 6 félév 180 + 30 kredittel. A nemzetiségi szak súlyából veszített (mert szakirány lett) de beilleszthető. A 30 gyakorlati kredit tartalommal kitölthető és a 6 félévbe a gyakorlatok logikus folyamatába beilleszthető. A kredites lemaradásokat elsősorban a nemzetiségi képzésben sikerült bepótolni. Keresztfélévet semmi nem indokol. Úgy tűnik, a szakma és a hallgatók sem igénylik. Az igaz, hogy a kredittörvénnyel a képzés így nem teljesen kompatibilis, de ez ennek a képzésnek egy olyan speciális sajátossága, mely nem ütközik más érdekekkel és pl. Kis Szak esetében (Nemzetiségi Szakirány!) felvállalható. A kontaktóraszámok nem emelkedtek lényegileg ott, ahol már előzőleg is jól alakították ki az arányokat. A KKK lehetővé teszi az intézményi sajátosságok figyelembe vételét is. Tárnok Péter főiskolai docens


Letölteni ppt "1. Kreditek BA szinten a kétciklusú óvodapedagógus képzésben nemzetiségi szakiránnyal 2006. 09. 01-ig még külön 6 féléves szak a nemzetiségi óvodapedagógus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések