Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségügy a gyógyszerészetben Zelkó Romána Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségügy a gyógyszerészetben Zelkó Romána Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet."— Előadás másolata:

1 Minőségügy a gyógyszerészetben Zelkó Romána Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

2 Hol volt, hol nem volt …. Volt 4 barát: Valaki, Bárki, Mindenki és Senki Volt egy munka, amit Bárki elvégezhetett volna, de Mindenki azt hitte, hogy Valaki majd elvégzi, ezért végül Senki (sem) végezte el

3 ….s mi lett belőle? ….Mindenki nagyon mérges lett, és mutogatott Valakire, noha a munkát Bárki elvégezhette volna, de végül Senki (sem) végezte el…. s a munka tényleg elmaradt!

4 Mit tegyünk, hogy ne járjunk így?

5 Minőségbiztosított munkahely Mindenki ismeri a feladatát (munkaköri leírás, helyettesítés) A munkavégzés módja írásban „műveleti előírásban” rögzített Valóban eszerint dolgoznak A munkavégzés ténye és eredménye dokumentált, a dokumentáció archivált

6 Minőségbiztosítás Alapvetően fontos közforgalom < intézeti << ipari

7 Az előadás témakörei Szabványosított és szabályozott terület Minőség és megfelelőség –A Gyógyszerkönyv helye a gyógyszerkészítmények megfelelő minőségének szabályozásában Rendeletben szabályozott minőségbiztosítási szabályok –GMP, GLP, GCP

8 Az előadás témakörei Szabványosított és szabályozott terület Minőség és megfelelőség –A Gyógyszerkönyv helye a gyógyszerkészítmények megfelelő minőségének szabályozásában Rendeletben szabályozott minőségbiztosítási szabályok –GMP, GLP, GCP

9 Termékek, szolgáltatások Szabványosított terület –Piaci szabályozás –Szabvány –Megállapodás –Akkreditáció –Előállítói tanúsítás Szabályozott terület –Hatósági szabályozás –Gyógyszerkönyv, törzskönyv –Rendelet, előírás –Hatósági inspekció –Hatósági tanúsítás

10 Az előadás témakörei Szabványosított és szabályozott terület Minőség és megfelelőség –A Gyógyszerkönyv helye a gyógyszerkészítmények megfelelő minőségének szabályozásában Rendeletben szabályozott minőségbiztosítási szabályok –GMP, GLP, GCP

11 Minőség és megfelelőség Termék minőségellenőrzése pl. a gyógyszerek törzskönyvezés előtti értékelése Megfelelőség ellenőrzése A minőség lefordítása mérhető adatokra (követelmény + vizsgálati módszer, hatósági előírás vagy szabvány), s az ennek való megfelelőséget ellenőrizzük

12 Az eljárás célja: a nem megfelelő laboratóriumi eredmények okainak kivizsgálása annak biztosítása, hogy azok és csak azok a tételek kapjanak NEM MEGFELELŐ minősítést, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak A nem megfelelő laboratóriumi vizsgálati eredmények kezelése

13 Laborat ó riumi hiba Nem, vagy nem megfelelően kalibr á lt m é rőműszerek haszn á lat á b ó l, nem megfelelő vizsg á lati elj á r á sok alkalmaz á s á b ó l ill. a megfelelő vizsg á lati elj á r á sok be nem tart á s á b ó l, vagy nem pontos betart á s á b ó l eredő hiba. Mintav é teli hiba A mintav é teli elő í r á sok be nem tart á s á b ó l eredő hiba. Gy á rt á si hiba Az anyag gy á rt á sa sor á n a gy á rt á stechnol ó giai elő í r á sok, valamint a műveleti utas í t á sban foglaltak be nem tart á s á b ó l ad ó d ó hiba. Hibafajták

14 Az OOS eredmények aránya Nem normális, ha nincs Nem normális, ha sok van Mi a normális? Termékprofil függő

15 Az OOS eredmények kivizsgálása  Kerüljük a mesemondást  Ne vizsgáljunk a megfelelőségig  Legyen vizsgálat a laborban és az üzemben is  Ne legyen prekoncepciónk (hibás az eredmény)  Ne térjünk el az előírásoktól  A cél: tanuljunk hibáinkból ne k ö vess ü k el ú jra é s ú jra ugyanazt a hib á t

16 A Gyógyszerkönyv 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról

17 A GYÓGYSZERKÖNYV HELYE A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK MEGFELELŐ MINŐSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSÁBAN egyedi magisztrális „innovatív” gyógyszer „generikus” gyógyszer FoNo készítmény A gyógyszerkönyv akkor hatékony, ha az érvényességi területén használt gyógyszerkészítmények minőségét a lehető legnagyobb mértékben befolyásolni és egységesíteni tudja. gyógyszerkönyvi galenikum - gyógyszeranyagok cikkelyei - steril készítmények előáll. - sterilitásvizsgálat - bakteriális endotoxin vizsg. - gyógyszerforma vizsg. - csomagoló a. minősége Referencia: Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda, 2003. április 12.

18 (Gyógyszerkönyvi rendelet 1) A Gyógyszerkönyv hivatalos kiadvány a gyógyszerkészítés, -minőség, -ellenőrzés és –minősítés általános szabályait, valamint egyes gyógyszerek minőségét és összetételét tartalmazza

19 ALAPVETŐ SZEMLÉLETBELI KÜLÖNBSÉGEK A Ph. Hg. VII. ÉS A Ph. Eur. KÖZÖTT A felhasználhatósági idő értelmezése  A gyógyszeranyag felhasználhatósága és az egyedi cikkelynek való megfelelés közötti kapcsolat  A Ph.Hg. VII. a magisztrális, kis- és középüzemi, valamint a nagyipari úton előállított gyógyszerek minőségét egyaránt szabályozza. A Ph.Eur. döntően a nagyipari törzskönyvezett készítmények minőségét szabályozza. 

20 Ph. Hg. VII. Ph. Eur. GYÓGYSZERANYAGOK ÉS KÉSZÍTMÉNYEK FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK IDŐTARTAMA Megadja a gyógyszeranyagok és a gyk-i készítmények felhasználhatósági időtartamát A gyógyszeranyag addig használható, míg megfelel a cikkely követelményeinek. A készítmény felhasználhatósági idejét a hatóság állapítja meg.

21 ELEGENDŐ-E A GYÓGYSZERKÖNYVI CIKKELY KÖVETELMÉNYEINEK VALÓ MEGFELELÉS A GYÓGYSZER- ANYAGOK FELHASZNÁLHATÓSÁGÁHOZ? IgenNem Ph. Hg. VII. Ph. Eur. „A vizsgált gyógyszeranyag azonban olyan idegen szennyezőt sem tartalmazhat, mely szakszerűtlen, gondatlan előállításra, továbbá nem szakszerű eltartásra, szállításra utal, még akkor sem, ha vizsgálatukra a vonatkozó cikkelyek előírásai külön nem utasítanak.” (Ph.Hg. VII. G/b.5, 350. o.)

22 Egyedi és általános cikkelyek rekombináns fehérje vagy egyéb – genetikai módosításon alapuló eljárással –direkt géntermékként állították elő, egy adott anyagnak meg kell felelnie a Rekombináns DNS technológiával előállítottt termékek (0784) című általános cikkely követelményeinek, ha a nevezett általános cikkely vonatkoztatható rá. fertőző spongiform encephalopathiára természetes körülmények között is fogékony állatfajokból származik, egy adott anyagnak meg kell felelnie Az állati eredetű fertőző szivacsos agyvelőbetegségek (spongiform encephalopathia) átvivő ágenseivel veszélyeztetett termékek (1483) című általános cikkely követelményeinek, ha a nevezett általános cikkely vonatkoztatható rá. fermentációs eljárásból származik – tekintet nélkül arra, hogy a felhasznált mikroorganizmusok módosítása hagyományos eljárással vagy rekombináns DNS (rDNS) technológiával történt – egy adott anyagnak meg kell felelnie a Fermentációs termékek (1468) című általános cikkely követelményeinek, ha a nevezett általános cikkely vonatkoztatható rá. Amennyiben az előállítás folyamán oldószereket alkalmaznak, azoknak megfelelő minőségűeknek kell lenniük. A felhasznált oldószerek toxicitására és az oldószermaradványok mennyiségére is figyelmet kell fordítani (5.4). Az előállítás során felhasznált víz minőségének megfelelőnek kell lennie. Általános cikkelyeket együtt kell olvasni az egyedi cikkellyel

23 AZONOSSÁGI VIZSGÁLATOK Első azonossági vizsgálat Második azonossági vizsgálat ( ha az anyag bizonyítottan olyan gyártási tételből származott, amelyről bizonylat igazolja, hogy a cikkely minden más követelményének megfelel) Azonosítás + Tájékoztató vizsg. Nemzeti kötet függelékében tájékoztató vizsgálatok Ph. Hg. VII. Ph. Eur. Gyáripar Műszeres vizsgálatok Gyógyszertári, kis és középüzemek, gyárak Egyszerűen elvégezhető vizsgálatok

24 TISZTASÁGI VIZSGÁLATOK VRK HPLC standardokkal (a követett szennyezők listája) indikátor szennyezések + speciális katalizátorok (atomabszorpció) indikátor szennyezések Ph. Hg. VII. Ph. Eur. TISZTASÁGI VIZSGÁLATOK

25 (Gyógyszerkönyvi rendelet 2) A Gyógyszerkönyvet az OGYI szerkeszti az egészségügyi miniszter által kinevezett szerkesztőbizottság közreműködésével

26 (Gyógyszerkönyvi rendelet 3) Az OGYI a Gyógyszerkönyv fejezeteit, cikkelyeit módosíthatja, törölheti, újakat vehet föl az Európai Gyógyszerkönyv változásaira figyelemmel. Ezekről honlapján és az Eü.-i Közlönyben közleményt tesz közzé

27 (Gyógyszerkönyvi rendelet 4) Nem ugyanaz a hatályos Európai Gyógyszerkönyv és a VIII. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv! Az utóbbi késve követi a Ph. Eur. változásait sajátos magyar cikkelyeket is tartalmaz

28 (Gyógyszerkönyvi rendelet 5) Az Európai Gyógyszerkönyvet (idegen nyelven!) kell alkalmazni a gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezése során, ha az adott cikkely/fejezet a Ph. Hg. VIII.- ban még nincs benne A Ph. Eur. változásairól az OGYI közleményt tesz közzé az Eü.-i Közlönyben

29 (Gyógyszerkönyvi rendelet 6) Átmeneti rendelkezések A csak Ph. Hg. VII.- nek megfelelő gyártási tételek 2008. dec. 31-ig volt felhasználható magisztrális gyógyszerkészítéshez Ugyaneddig használhatók a Ph. Hg. VII. szerinti gyógyszernevek is, ha eltérnek a Ph. Hg. VIII.- béli névtől Ugyanez érvényes a gyógyszertári tárolóedények felirataira

30 (Gyógyszerkönyvi rendelet 7) (Átmeneti rendelkezések) Ami szerepelt a Ph. Hg. VII.-ben, de nem szerepel a Ph. Hg. VIII.-ban, az OGYI ellenkező értelmű közleményéig hatályban marad Ezeket az OGYI a saját lapjában (GYÓGYSZEREINK – OGYI KÖZLEMÉNYEK) tételesen fölsorolta

31 Az előadás témakörei Szabványosított és szabályozott terület Minőség és megfelelőség –A Gyógyszerkönyv helye a gyógyszerkészítmények megfelelő minőségének szabályozásában Rendeletben szabályozott minőségbiztosítási szabályok –GMP, GLP, GCP

32 Gyógyszer életciklusa - minőségbiztosítás 9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet 44/2005. (X. 19.) EüM rendelet 32/2005. (VIII. 11.) EüM rendelet EudraLex - Volume 10 -Clinical trials guidelinesEudraLex - Volume 10 -Clinical trials guidelines EudraLex - Volume 9 - Pharmacovigilance guidelines A minőség biztosítása gyógyszer élete során

33 A hamisított gyógyszerek lehetséges belépési pontjai a zárt gyógyszerellátási láncba

34

35 GMP Célja –minden gyártott tétel azonos minőségű legyen az elfogadott ingadozásokon belül, s ez ne a gyártása utáni megfelelőség- vizsgálatból derüljön ki Kiterjed –előállítás –minőségellenőrzés

36 GMP Biztosítja, hogy a terméket – azonos minőségben – ellenőrzötten állítják elő Csökkenti a termék ellenőrzésével nem szabályozható kockázatot –keresztszennyeződés –keveredés

37

38 É S HELYES BE Ö LT Ö Z É S KITENYÉSZTÉS EREDMÉNYE MEGOLDÁS MEGOLDÁS : haj, orrnyílás, száj, kéz, test, cipő steril elfedése, védőszemüveg használata ROSSZ...

39 Minőség-ellenőrző (Quality Control) Osztály Gyártási engedély tulajdonosának működtetnie kell –Megfelelőség-megállapítási Osztály = a termék laboratóriumi vizsgálata A gyártó és más egységektől független működés alapkövetelmény Megfelelő képzettségű és gyakorlott szakember felügyelete egy vagy több minőségellenőrző laboratórium felett

40 Kulcsemberek A termelés vezetője A minőség-ellenőrzés vezetője Meghatalmazott személy(ek) Qualified person, –ha nem azonos a minőség-ellenőrzés vezetőjével

41 GMP: „soft” és „hard” law „A gyártó rendelkezzen megfelelő… létszámú... képzettségű... alapterületű…” azért van a gyártásellenőr, hogy az adott helyszínre értelmezze a szabályt és döntsön!

42 A helyes laboratóriumi gyakorlat GLP Olyan minőségügyi rendszer, amely a nemklinikai egészségügyi és környezetbiztonsági vizsgálatok szervezésével és lefolytatásával foglalkozik; magában foglalja azok tervezését, végrehajtását, ellenőrzését, dokumentálását, archiválását és zárójelentés kibocsátását.

43 GLP hatásterületei Toxikológia Mutagenezis Farmakokinetika (metabolizmus, toxikokinetika) Biztonsági farmakológia Fizikai-kémiai laboratórium Klinikai kémia Hematológia Hisztológia Patológia Analitika

44 GCP Helyes Klinikai Gyakorlat Good Clinical Practice 1994. január 1-től gyógyszertörzskönyvezési célú vizsgálati jelentés elfogadásának feltétele: a vizsgálat GCP szerinti elvégzése

45 GCP — a gyógyszervizsgálatok helyes klinikai gyakorlata Az az előírás, amelynek megfelelően a klinikai vizsgálatokat tervezni, végrehajtani és jelenteni kell, s amely társadalmi biztosítékát szolgáltatja annak, hogy az adatok hihetőek, illetőleg a kísérleti személyek valamennyi joga, integritása és titoktartása biztosított.

46 Gyógyszergyártás Nagyon kevés hiba Gyógyszerkereskedelem Nagyon kevés hiba Gyógyszerrendelés Néhány súlyos hiba Orvosi információLehet inadekvát vagy félreértett Gyógyszerexpediálás Néhány súlyos hiba Gyógyszerészi információLehet inadekvát vagy félreértett Beteg öngyógyszerelése Hibák és gyenge compliance

47 A lakossági gyógyszerellátás és – felhasználás minősége A gyógyszer megtestesíti a gyógyszergyártás és ellátás minőségét (a gyógyszer állapota, ára a gyógyszertárban) A gyógyszer magában hordozza a gyógyszeres kezelésre vonatkozó minőségképességet!

48 A gyógyszertári minőségbiztosítási rendszer jellemzője Ember-ember kapcsolatú szolgáltatás A beteg-gyógyszerész kapcsolat dimenziói: Szakmai (megfelelő gyógyszer, kölcsönhatás…) Jogi Emberi –Értelmi (tájékoztatás mikéntje….) –Érzelmi (megértés, vigasztalás....) A gyógyszer és a gyógyszerész minőségképessége (képzettsége, erkölcsi/emberi magatartása) együttesen határozza meg

49 Gyógyszertári minőségbiztosítás lehetőségei Az alábbi területek vizsgálata indokolt –gyógyszerek expediálása (szakmai vényellenőrzés, abuzus) –gyógyszercsere (ok felderítése) –gyógyszerkészítés –az elemzések során gyógyszerész szakértői tevékenység

50 Tévedési források a gyógyszertári tevékenység során Szétszórtság Fáradtság Téves vényolvasás, hasonló hangzású gyógyszerek Gyári dobozok uniformizálása Helytelen tárolás és feltöltés Gyógyszer helyének célszerűtlen megválasztása Expediálás éjjel és ügyeletben Nem kívánatos gyógyszertári légkör

51 A minőség alapja az erkölcs Az erkölcsi hozzáállástól függ: –Igények –A munkatársak vezetése –A munkatársak egymáshoz való viszonya –A termelés minősége –A termelő és a fogyasztó kapcsolata –Az ügyfelekkel való bánásmód A minőség szempontjából ezért meghatározó: –A munkahelyi kultúra –Az értékrend, etikai kódex


Letölteni ppt "Minőségügy a gyógyszerészetben Zelkó Romána Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések