Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fonéma, fonémahallás1 FONÉMA, FONÉMAHALLÁS Dr. habil. Benczik Vilmos főiskolai tanár, ELTE TÓK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fonéma, fonémahallás1 FONÉMA, FONÉMAHALLÁS Dr. habil. Benczik Vilmos főiskolai tanár, ELTE TÓK."— Előadás másolata:

1 Fonéma, fonémahallás1 FONÉMA, FONÉMAHALLÁS Dr. habil. Benczik Vilmos főiskolai tanár, ELTE TÓK

2 Fonéma, fonémahallás2 beszédhang ≠ fonéma Fonémának a beszédhangoknak azt a nyalábját nevezzük, amelynek jelentésmegkülönböztető szerepe van.

3 Fonéma, fonémahallás3 1.tanul – 2. ing Az 1. szó ‘n’ hangját elöl képezzük, a 2. szó ‘n’ hangját hátul. 1. kín – 2. kán Az 1. szó ‘k’ hangját elöl képezzük, a második szó ‘k’ hangját hátul.

4 Fonéma, fonémahallás4 A beszélt nyelvben a fonéma a hangok olyan elemi, elvont egysége, amely szavakat különböztet meg egymástól. Önálló jelentéssel nem rendelkezik, hanem jelentésmegkülönböztető szerepe van.

5 Fonéma, fonémahallás5 A fonémák a beszédhangokat reprezentáló absztrakciók. Ez azt jelenti, hogy az ember szépen kihallja az egyes beszédhangokat, és felismeri, hogy bizonyos különböző környezetben előforduló beszédhangok ugyanazt a fonémát, más beszédhangok meg más fonémát valósítanak meg. Ez a fonémahallás.

6 Fonéma, fonémahallás6 Az írás csak a fonémákat jelöli: az 1 fonéma = 1 betű elv a legtöbb nyelvben általánosnak mondható. A magyarban egyetlen kivétel van: az ‘ly’ és a ‘j’ ugyanazt a fonémát jelöli. Az angolban ez az elv kevéssé érvényesül.

7 Fonéma, fonémahallás7 A magyarban 38 fonéma van: 14 magánhangzó és 24 mássalhangzó. Az angol nyelvet 40 fonéma alkotja. Akad nyelv, amelyben mindössze 11 fonéma létezik, s olyan nyelv is, amelyben 141.

8 Fonéma, fonémahallás8 A fonémák ejtésváltozatait allofónoknak nevezzük. A ‘kín’ és a ‘kán’ szó egymástól különböző ‘k’ hangjai a ‘k’ fonéma allofónjai. Nem minden fonémának vannak allofónjai. Az allofónoknak – szemben a fonémákkal – NINCS jelentésmegkülönböztető szerepük.

9 Fonéma, fonémahallás9 A kisgyermek az allofónokat is megkülönbözteti egymástól, az anyanyelv fonémarendszerének megfelelő fonématudat csak a későbbiekben alakul ki fokozatosan. A fonématudat kialakulása tulajdonképpen az anyanyelvi fonémarendszernek a hallásban és az artikulációs szervekben való rögzülését jelenti.

10 Fonéma, fonémahallás10 A fonématudat egyes esetekben (pl. kín–kán) a hallás „elnagyoltabbá” válásával, más esetekben (b–p, d– t, s–sz–z) a hallás finomodásával jár. A fejletlen fonématudat nehezíti az írás elsajátítását. A beszédben is jelentkezhet probléma, pl. ‘pap’– ’bab’, ‘tél’–’dél’ szavakban.

11 Fonéma, fonémahallás11 Az anyanyelvi fonémarendszer hallásbeli és artikulációs bázisbeli rögzülése az életkor növekedésével erősödik. Ez a körülmény magyarázza, hogy a felnőttkorban megkezdett idegennyelv-tanulás a kiejtés tekintetében csak ritkán lesz igazán sikeres.

12 Fonéma, fonémahallás12 Csasztvan Istvánné – Kuligáné Tamás Mária: Fonémahallást fejlesztő játékok óvodásoknak


Letölteni ppt "Fonéma, fonémahallás1 FONÉMA, FONÉMAHALLÁS Dr. habil. Benczik Vilmos főiskolai tanár, ELTE TÓK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések