Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BEVEZETŐ A FIZIKA TÁRGYA. A FIZIKA TÁRGYA - physis görög szó, jelentése: természet - magyar neve: természettan - fizikai jelenség: pontosan nem határozható.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BEVEZETŐ A FIZIKA TÁRGYA. A FIZIKA TÁRGYA - physis görög szó, jelentése: természet - magyar neve: természettan - fizikai jelenség: pontosan nem határozható."— Előadás másolata:

1 BEVEZETŐ A FIZIKA TÁRGYA

2 A FIZIKA TÁRGYA - physis görög szó, jelentése: természet - magyar neve: természettan - fizikai jelenség: pontosan nem határozható meg, a természeti jelenségek (élettelen természet) bizonyos köre: pl. tömegvonzás, párolgás, villámlás, fénytörés, maghasadás, időutazás stb. A fizika feladata: - a körébe tartozó anyagi világ objektív tulajdonságait képező jelenségek összességének minél jobb megismerése - nemcsak egyes jelenségek egyszerű leírása, hanem az ezek közötti kapcsolatok, törvényszerűségek meghatározása A fizika feladata: - a körébe tartozó anyagi világ objektív tulajdonságait képező jelenségek összességének minél jobb megismerése - nemcsak egyes jelenségek egyszerű leírása, hanem az ezek közötti kapcsolatok, törvényszerűségek meghatározása

3 A FIZIKA TÁRGYA A fizika módszerei: - első lépés: a jelenség megfigyelése - 17.századtól: kísérletezés, mérés - kvalitatív összefüggések megállapítása - kvantitatív összefüggések megállapítása - a kvantitatív összefüggések alapján a matematika módszereinek felhasználásával fizikai törvények meghatározása. A fizika módszerei: - első lépés: a jelenség megfigyelése - 17.századtól: kísérletezés, mérés - kvalitatív összefüggések megállapítása - kvantitatív összefüggések megállapítása - a kvantitatív összefüggések alapján a matematika módszereinek felhasználásával fizikai törvények meghatározása. - a törvények, összefüggések érvényességi határainak vizsgálata, és a törvények gyakorlati alkalmazása

4 a fizikai megismerés folyamata megfigyelés = spontán tapasztalás (alma leesik a fáról) a fizikai jelenségek vizsgálata mesterséges körülmények között kezdeti feltételek egyszerre csak egy fizikai mennyiséget változtatunk miközben egy másik változását regisztráljuk Pl. (ejtegetős kísérleteket végzünk) tudatos kísérletezés mérés

5 következtetés : a Föld vonzza a többi testet megfigyelés modell / elmélet alkotás : Newton-féle gravitációs törvény (fizikai mennyiségek közötti összefüggések) hipotézis / jóslás : vajon bármelyik két test vonzza egymást ? újabb kísérlet, megfigyelés igen

6 A FIZIKA TÁRGYA Fizikai mennyiségek: Fizikai mennyiségek: - A jelenségek kvantitatív (mennyiségi) leírásához szükségesek. A kvantitatív törvények a jelenséget leíró mennyiségek között állapít meg összefüggéseket. - A fizikai mennyiségek definíciójához mérési utasítás tartozik. - Általában minden mennyiség méréséhez mérőeszköz tartozik (Pl. hoszzúság – mérőléc, vonalzó). Mérés: a mérendő mennyiség hányszorosa az egységnek. - Kétféle fizikai mennyiséget különböztetünk meg: skalár = szám : csak nagysága vanpl. tömeg vektor = szám + irány : nagyság + irány is pl. erő - szükséges a mértékegység rendszerek kialakítása. Az 1960-ban elfogadott és Magyarországon 1976-ban bevezetett SI (Système international d’unités) rendszert használjuk.

7 A FIZIKA TÁRGYA - Fizikai mennyiség = {mérőszám} {mértékegység} pl: Sebesség = 5 m/s - Vektormennyiség esetén beszélünk támadáspont és irányról is. Pl. a sebességnek van iránya is! - alapegységek az SI –ben: (7 db) hosszúság,méter[m] tömeg,kilogramm[kg] idő, másodperc[s] elektromos áramerősség,amper [A] hőmérséklet,kelvin [K] anyagmennyiség,mól [mol] fényerősség,kandela [cd] Kapitány a gépháznak: -Mennyi? -Harminc! -Mi harminc? -Mi mennyi?

8 A FIZIKA TÁRGYA - kiegészítő egységek: síkszög,radián[rad] térszög,szteradián[sr] - származtatott egységek: az alap- és kiegészítő egységekből algebrai műveletekkel pl : sebesség [m/s], erő [kg.m/s 2 ], …

9 A FIZIKA TÁRGYA egyéb, nem SI, de használt mértékegységek: fok, perc, másodperc (szögmérés)π rad = 180o angström (Å)= 10 -10 m fényév (távolság !!!)≈ 9.46.1012 km hektár (ha)100 m × 100 m liter (ℓ)= 1 dm 3 mázsa (q)= 100 kg tonna (t)= 1000 kg km/h3.6 km/h = 1 m/s atmoszféra (atm)= 101325 Pa bar, mbar= 10 5 Pa kalória (cal)= 4.1868 J kilowattóra (kWh)1 Wh = 3600 J lóerő (LE)≈ 736 W Celsiusfok0 0 C ≈ 273 K óra, perc, másodperc (időmérés; és év, nap, hónap, stb…) stb ….

10 A FIZIKA TÁRGYA az alapegységek törtrészei, többszörösei (előtétek, prefixumok):

11 A FIZIKA FELOSZTÁSA - Kísérleti fizika: - feladata tervszerű kísérletek megvalósítása, megfelelő mennyiségek mérése. A mérési eredmények alapján a vizsgált jelenségekre tapasztalati törvények felállítása. Legfontosabb eszköze a fizikai mérőműszer. - Elméleti fizika - hipotézis (feltevés) felállításával kísérlik meg a jelenség csoport megmagyarázását, matematikai levezetések során születnek új összefüggések, elméletek. Ha a kísérletek igazolják ezeket, akkor fizikai elmélet lesz belőle, ha nem elvetik. - A fizikai jelenségek vizsgálata során gyakran vezetnek be a valóságos testek tulajdonságainak egy részét tudatosan elhanyagoló, egyszerűsítő fogalmakat, amelyek segítségével a jelenségek egyszerűbben vizsgálhatók. Ezeket idealizált testeknek, vagy modelleknek nevezzük. Pl. anyagi pont, ideális gázmodell, atommodell.

12 KISÉRLETI FIZIKA A fizika történeti felosztása: - Klasszikus fizika - Időrendben kb. 19. század végéig, 20.század elejéig. - Tudományágai: - mechanika - hőtan - hangtan - fénytan - elektromosság és mágnesseségtan - Modern fizika - Időrendben kb. 19. század végétől, 20. század elejétől. - Tudományágai: - relativisztikus fizika - kvantumfizika (atom, atommag, elemi részecskék fizikája ezekre épül) (atom, atommag, elemi részecskék fizikája ezekre épül)


Letölteni ppt "BEVEZETŐ A FIZIKA TÁRGYA. A FIZIKA TÁRGYA - physis görög szó, jelentése: természet - magyar neve: természettan - fizikai jelenség: pontosan nem határozható."

Hasonló előadás


Google Hirdetések